Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload

loading...
DISCIPLINA "ISTORIA ROMANILOR" TEST GRILA

istorie


DISCIPLINA "ISTORIA ROMÂNILOR"Alegeti varianta corecta:

1.     La 13 iunie 1848 programul revolutiei muntene a fost aprobat de domnitorul:

a. Gh. Bibescu;                        

b. Barbu stirbei.

2.  Prin constitutia din 4 martie 1849, împaratul Franz Joseph recunostea:

a. Independenta Transilvaniei;   

b. Autonomia Transilvaniei.

3.     La 2 iulie 1849, la Seghedin, s-a semnat:

a. Proiectul de Pacificare;         

b. Un "Act de Pacificare".

4.            Primul guvern unic al Principatelor, format la 22 ianuarie 1862, a fost condus de:

a. Barbu Catargiu;                    

b. Lascar Catargiu.

5.     Prima Constitutie interna româneasca a fost adoptata în anul:

a. 1864;                                    

b. 1866.

6.     Afirma despre Regele Carol I ca "ducea singur politica noastra externa":

a. Ion C. Bratianu;                   

b. Titu Maiorescu.

7.     A avut cea mai importanta contributie la modernizarea învatamântului românesc:

a. Petru Poni;                                     

b. Take Ionescu;             

c. Spiru Haret.

8.     Pronunciamentul de la Blaj din mai 1868 a fost redactat de:

a. Andrei saguna;                    

b. George Bariti 949i83j u;           

c. Simion Barnutiu.

9.     În perioada regimului liberal Dieta Transilvaniei avea în componenta sa:

a. 32 de deputati români;           

b. 44 de deputati români;

c. 48 de deputati români.

10. C.A. Rosetti facea parte din gruparea:

a. Liberal-radicala;                    

b. Democrat revolutionara;       

c. Liberal-moderata.

11. Partidul National Român din Transilvania s-a format în anul:

a. 1881;                                   

b. 1869;                         

c. 1867.

12. Consiliul de Coroana din 21 iulie 1914 a stabilit pozitia României fata de razboi:

a. Neutralitate;                           

b. Intrarea în razboi de partea Antantei;

c. Intrarea în razboi de partea Puterilor Centrale

13. Dupa Unirea Transilvaniei cu România, puterea executiva în Transilvania a fost  încredintata unui:

a. Consiliu Dirigent;                  

b. Marele Sfat National;  

c. Consiliului National Român;

d. Consiliul Director.

14. Suprafata arabila detinuta de mosieri si expropriata prin reforma agrara din 1921 a  fost de:

a. 70%;                                    

b. 66%                                    

c. 50%                 

d. 60%

15. Initiatorul reformei financiare dupa Marea Unire a fost:

a. Constantin Argetoianu;   

b. Nicolae Titulescu;      

c. Take Ionescu;    

d. Gheorghe Tatarescu.

16.    Votul universal pentru "toti cetatenii români majori" a fost introdus în România prin:

a. Constitutia din 1866;      

b. Constitutia din 1938; 

c. Constitutia din 1923; 

d. Constitutia din 1948.

17. Încoronarea Regelui Ferdinand si a Reginei Maria ca suverani ai României Mari a  avut loc la:

a. 1 decembrie 1922;        

b. 15 octombrie 1922;    

c. 1 decembrie 1919;     

d. 24 ianuarie 1919.

18. Sfatul Ţarii hotaraste Unirea  Basarabiei cu România la:

a. 24 ianuarie 1918;            

b. 27 martie 1918;        

c. 22 aprilie 1918;           

d. 29 martie 1918.

19. Trecerea armatelor rusesti pe teritoriul României a fost reglementata prin Conventia semnata la:

a. 4 septembrie 1876 la Livadia;    

b. 4 aprilie 1877 la Bucuresti;    

c. 12 aprilie 1877 la Livadia.

20. Problema obtinerii independentei României este ridicata de domnitorul Carol I în anul:

a. 1876;                             

b. 1873;                

c. 1877.

21. Imperiul Otoman accepta unirea deplina indiferent de domnitor, în:

a. octombrie 1866;         

b. mai 1866;         

c. iulie 1866.

22. Protectoratul Rusiei asupra Principatelor Române este înlaturat în urma:

a. Conventiei de la Balta-Liman;          

b. Congresului de la Paris;

c. Conferintei Marilor Puteri de la Paris.

23.Alternanta la guvernare a partidelor politice a fost introdusa de regele Carol I în anul:

a. 1866;                                   

b. 1895;                

c. 1891.

24. Înalta Poarta recunoaste oficial unirea Principatelor pe timpul domniei lui Al. I. Cuza, în anul:

a. 1861;                                   

b. 1859;                

c. 1860.

25. Marile Puteri recunosc dreptul Principatelor  de  a schimba legile  cu  privire  la  organizarea lor interna în anul:

          a. 1859;                                   

b. 1866;                

c. 1864       

26. Regimul fanariot în Moldova s-a instaurat la sfârsitul domniei lui:

a. stefan Petriceicu;                 

b. Constantin Cantemir;  

c. Dimitrie Cantemir

27. Expulzarea grecilor din Moldova a fost hotarâta prin Asezamântul din 15 iulie 1651 dat  de domnul:

a. Vasile Lupu;                         

b. Leon Tomsa;             

c. stefan Petriceicu.

28. Principe al Transilvaniei care a încercat sa uneasca Ţarile Române într-un Regat al Daciei:

a. Gabriel Bethlen                     

b. Andrei Bathory;                   

c. stefan Bathory.

29. Prima actiune antiotomana initiata de Mihai Viteazul a început în:

a. octombrie 1594;          

b. noiembrie 1594;                   

c. mai 1595.

30. Organizeaza si conduce în mod stralucit apararea Belgradului, în vara anului 1456:

a. Matei Corvin                        

b. Iancu de Hunedoara             

c. Pavel Chinez.

31. Intreprinde, dupa Grigore Ureche, o importanta opera de organizare politica si  ecleziastica  a Moldovei:

a. Petru Musat;                        

b. Alexandru cel Bun;                        

c. Petru Rares.

32. Organizeaza Mitropolia Ţarii Românesti de la Curtea de Arges:

a. Nicolae Alexandru;               

b. Vladislav Vlaicu;                            

c. Basarab I.

33. Ca statul românesc medieval a fost "expresia unei natiuni în devenire", afirma:

a. Gh. Bratianu;                        

b. serban Papacostea;                       

c. Dimitrie Onciul.

34. Unifica "tarile" dintre Dunare si Marea Neagra:

a. Dobrotici;                   

b. Ivanco;                                

c. Balica.

35. Organizeaza, în anul 284, provincia Scythia Minor:

a. Diocletian;                            

b. Decius;                                

c. Constantin cel Mare.

36. Despre Burebista, "cel dintâi si cel mai mare dintre regii din Tracia", vorbeste:

a. Strabon;                               

b. Iordanes;                             

c. Inscriptia de la Dionysopolis.

37. Conduce miscarea de emancipare nationala a românilor din Transilvania în

       sec. XVIII:a. Biserica ordodoxa;               

b. Biserica Unita;                     

c. Mitropolitul Andrei saguna.

38. Doua cruciade în care fortele crestine au suferit grele înfrângeri:

a. Nicopole si Vidin;                

b. Nicopole si Varna;                         

c. Nicopole si Belgrad.

39. Dupa cucerirea Constantinopolului de catre turci, domnii români adopta urmatoarea  atitudine:

a. Se pun sub protectia Papei de la Roma

b. Refuza sa ajute asezamintele de la muntele Athos;

c. Sunt printre cei mai generosi sustinatori ai ortodoxiei din sud-estul

    Europei.

40. Tratatul din 1595 facea din Mihai Viteazul un vasal al principelului:

a. Rudolf al II-lea;

b. Sigismund Bathory;

c. Andrei Bathory.

41. Statutul Dezvoltator al Conventiei de la Paris prevedea:

          a. Mentinerea atributiilor domnului înscrise în Conventia de la Paris;

          b. Limitarea atributiilor domnului;

          c. Extinderea atributiilor domnului.

42. Partidul National Român s-a format în anul:

a. 1881;

          b. 1869;

          c. 1894.

43. Primul guvern post-comunist din România a fost condus de:

a. Nicolae Vacaroiu;

          b. Theodor Stolojan;

          c. Petre Roman.

44. "Razboiul Crimeei" a reprezentat:

a. Debutul "Crizei Orientale";

          b. Sfârsitul "Crizei Orientale";

          c. O noua etapa a "Crizei Orientale".

45. Rusia ajunge vecina Moldovei în urma razboiului dintre anii:

a. 1806 - 1812;

          b. 1877 - 1878;

          c. 1787 - 1792.

46. Primele alegeri libere din România post-decembrista au fost organizate la:

a. 28 februarie 1990;

          b. 20 mai 1990;

          c. 20 mai 1991.

47. Recunoasterea independentei României conditionata de modificarea art. 7 din Constitutie a fost hotarâta prin:

a. Tratatul de la San Stefano;

          b. Tratatul de la Paris;

          c. Tratatul de la Berlin.

48. Conducerea generala a administratiei publice din România este asigurata de:

a. Presedinte;

          b. Guvern;

          c. Parlament.

49. Regimul introdus prin Statutul Dezvoltator al Conventiei de la Paris a fost:

a. Democratic;

          b. Militar;

          c. Autoritar.

50. Despre realitatile politice din Transilvania la venirea ungurilor în Câmpia Tisei avem informatii din:

a. Legenda Sfântului Gerard;

          b. Diploma cavalerilor Ioaniti;

          c. Gesta Hungarorum.

51. Dobrogea intra în componenta Ţarii Românesti în vremea lui:

a. Vladislav Vlaicu;

          b. Dan I;

          c. Mircea cel Batrân.

52. Constitutia din 1866 prevedea ca toate puterile statului emana de la:

a. Domn;

          b. Guvern;

          c. Natiune.

53. Bucovina este anexata de Imperiul Habsburgic în anul:

a. 1812;

          b. 1699;

          c. 1775.

54.Constitutia din 1991 a fost aprobata prin referendum la:

a. 24 noiembrie;

          b. 4 noiembrie;

          c. 8 decembrie.

55. Institutie politico-administrativa specifica sasilor din Transilvania:

a. comitatul;

          b. districtul;

          c. universitas saxonum;

d. terra saconum.

56. Prin prevederile Constitutiei din 1923 cresteau prerogativele:

a. regelui;

          b. guvernului;

          c. parlamentului;

          d. consiliilor locale.

57. România semneaza tratatul de pace cu Puterile Centrale la Bucuresti la data de:

a. 24 aprilie / 7 mai 1918;

          b. 28 octombrie 1918;

          c. 3 martie 1918;

          d. 5 mai 1918.

58. Restabilirea Regulamentelor Organice si a dominatiei Rusiei s-a facut prin:

a. Conventia de la Paris;

          b. Hatiseriful de la Istambul

          c. Conventia de la Akkerman;

          d. Conventia de la Balta-Liman.

59. Conform Constitutiei din 1866 toate puterile statului emana de la:

a. domn;

          b. guvern;

          c. natiune;

          d. senat.

60. Noua Putere care îsi disputa suprematia politica asupra Ţarilor Române în secolul  al XVIII-lea:

a. Polonia;

          b. Rusia;

          c. Franta;

          d. Ungaria.

61. Ţinutul dintre Prut si Nistru este cedat Rusiei în urma pacii de la:

a. Iasi;

          b. sistov;

          c. Bucuresti;

          d. Adrianopol.

62. Constitutia din 1991 prevedea ca judecatorii se supun numai:

a. presedintelui;

          b. legii;

          c. Curtii Constitutionale;

d. Înaltei Curti de Casatie si Justitie.

63. Este garantul independentei nationale si al integritatii teritoriale:

a. parlamentul;

          b. guvernul;

          c. presedintele;

          d. Consiliul Suprem de Aparare a Ţarii.

64. Moldova si Ţara Româneasca au devenit principalul teatru de confruntari militare  între imperiile vecine în secolul:

a. al XVIII-lea;

          b. al XVII-lea;

          c. al XIX-lea;

          d. al XVI-lea.

65. Obiectivul politic al luptei duse de Inochentie Micu Klein a fost:

a. recunoasterea natiunii române;

          b. independenta Transilvaniei;

          c. autonomia Transilvaniei;

          d. recunoasterea Bisericii ortodoxe.

66. În fruntea Sfatului Ţarii a fost ales:

a. Pantelimon Halippa;

          b. Ion Nistor;

          c. Ion Inculet;

          d. Onisifor Ghibu.

67. Unirea Bucovinei cu România s-a înfaptuit la:

a. 12/25 XI 1918;

          b. 15/28 XI 1918;

          c. 14/27 X 1918;

          d. 18 XI 1918.

68. Initiaza reforma financiara în iulie 1921:

a. Take Ionescu;

          b. Ion I. C. Bratianu;

          c. Nicolae Titulescu;

          d. Constantin Argetoianu.

69. Retrocedarea judetelor Cahul, Bolgrad si Ismail catre Moldova s-a facut în anul:

a. 1849;

          b. 1856;

          c. 1858;

          d. 1859.

70. Noul regim - domnia autoritara - este instituit de Al. I. Cuza dupa lovitura de   stat din:

a. 2 mai 1864;

          b. 13 martie 1864;

          c. 14 august 1864;

          d. 11 octombrie 1863.

71. Unirea deplina, indiferent de domnitor, a fost recunoscuta de Poarta în:

a. noiembrie 1866;

          b. octombrie 1866;

          c. decembrie 1861;

          d. mai 1866.

72. Conduce delegatia româna la Congresul de la Berlin:

a. Mihail Kogalniceanu;
          b. Carol I;

          c. Ion C. Bratianu;

          d. Dumitru Bratianu.

73. La începutul domniei, Carol I s-a sprijinit pe:

a. liberali;

          b. liberali-moderati;

          c. conservatori;

          d. conservatori si liberali.

74. Din întelegerea Balcanica faceau parte statele:

a. România, Turcia, Grecia, Iugoslavia;

          b. România, Bulgaria, Grecia, Turcia;

          c. România, Albania, Bulgaria, Grecia;

          d. România, Macedonia, Bulgaria, Grecia.

75. România este admisa în Consiliul Europei în anul:

a. 1993;

          b. 1995;

          c. 1994;

          d. 1999.

76. Rusia devine vecina Ţarilor Române în urma pacii de la:

a. Kuciuk - Kainargi;

          b. Belgrad;

          c. Iasi;

          d. Bucuresti.

77. Dupa primul razboi mondial, principalul garant al sistemului de securitate pentru România era:

a. SUA;

          b. Anglia;

          c. Franta;

          d. Rusia.

78. România renunta la starea de neutralitate si intra în razboi alaturi de Germania la:

a. 22 iunie 1940;

          b. 22 iunie 1941;

          c. 23 noiembrie 1940;

          d. 1 septembrie 1939.

79. Gruparea din Partidul National Român care sustinea unirea Transilvaniei cu  România  era reprezentata de:

a. Octavian Goga;

          b. Vasile Goldis;

          c. Aurel C. Popovici;

          d. Alexandru Vaida  Voievod.

80. Guvernul Petru Groza a dizolvat Partidul National Ţaranesc la:

          a. 15 iunie 1946;

          b. sfârsitul lunii iulie 1947;

          c. 19 noiembrie 1946;

          d. 19 noiembrie 1947.

81. Constitutia din 1923 a fost opera:

          a. Partidului National Român;

          b. Partidului Ţaranesc;

          c. Partidului National Liberal;

          d. Partidului Poporului.

82. Decretul privind interzicerea avorturilor s-a adoptat în:

          a. 1966;

          b. 1957;

          c. 1968;

          d. 1965.

83. Revenirea la domniile pamântene s-a realizat în anul:

          a. 1829;

          b. 1822;

          c. 1928;

          d. 1823.

84. Primul program politic modern al românilor din Transilvania:

a. Supplex Libellus;

          b. Pronunciamentul de la Blaj;

          c. Supplex Libellus Valachorum;

          d. Memorandumul.

85. Primul parlament bicameral a fost instituit în România în anul:

a. 1858;

          b. 1859;

          c. 1862;

          d. 1864.

86. Prim-ministru al României, dupa demiterea guvernului Petre Roman:

a. Nicolae Vacaroiu;

          b. Theodor Stolojan;

          c.  Radu Vasile;

          d. Victor Ciorbea.

87. La începutul primului razboi mondial România era aliata cu:

a. Tripla Întelegere;

          b. Puterile Centrale;

          c.  Sfânta Alianta;

          d. Antanta.

88. Organizatie nationalista creata în 1927:

a. L.A.N.C.;

          b. Garda de Fier;

          c. Legiunea Arhanghelului Mihail;

          d. Partidul National Agrar.

89. În 1940, România a fost obligata sa cedeze teritorii catre URSS si Statele:

a. Polonia si Bulgaria;

          b. Ungaria si Bulgaria;

          c. Ucraina si Iugoslavia;

          d. Iugoslavia si Bulgaria.

90. Recunoasterea internationala a unirii Bucovinei cu România s-a realizat

      prin tratatul semnat cu:

a. Ungaria;

          b. Germania;

          c. Austria;

          d. Franta.

91. România   întoarce   armele   împotriva   fostilor   aliati   si   se   alatura      

       Natiunilor Unite la:

a. 12 septembrie 1944;

          b. 23 august 1944;

          c.  26 august 1944;

          d. 25 octombrie 1944.

92. Întelegerea Balcanica s-a constituit si era formata din statele:

a. 9 februarie 1934 la Atena - Iugoslavia, Grecia, Turcia, România;

          b. 9 februarie 1921   la Bucuresti - Bulgaria,  România,  Grecia,

              Iugoslavia;

c. 9 februarie 1934 la Bucuresti - România, Bulgaria, Ungaria, Grecia;

d. 9 februarie 1934 la Belgrad - România, Turcia, Iugoslavia, Bulgaria.

93. Replica URSS la planul Marshall a fost crearea:

a. Sovromurilor;

          b. Planului Valev;

          c.  Tratatului de la Varsovia;

          d. C.A.E.R.

94. Fata de Constitutia din 1923, Constitutia din 1938 a:

a.  largit dreptul de vot;

          b. mentinut aceeasi situatie în ceea ce priveste dreptul de vot;

          c.  restrâns dreptul de vot;

          d. reintrodus votul cenzitar.

95. Momentul de apogeu al autonomiei românesti fata de URSS s-a realizat în:

a. august 1968;

          b. aprilie 1964;

          c.  ianuarie 1967;

          d. iunie 1975.

96. Guvernul rezultat din primele alegeri pe baza votului universal în România avea   

       în frunte pe:

a. Ionel I.C. Bratianu;

          b. Alexandru Vaida-Voievod;

          c.  Petre Roman;

          d. Alexandru Averescu.

97. În primii   ani   ai   regimului   comunist   în   România, politica   externa   s-a      

      caracterizat prin:

a. normalizarea relatiilor cu democratiile occidentale;

          b. independenta în relatiile cu URSS;

          c.  docilitate deplina fata de URSS;

          d. apropiere de statele din Africa si America de Sud.

98. Politica de   transformare   socialista   a   agriculturii  a  dus  la  judecarea de         

      procese publice a:

a. 30.000 de tarani;

          b. 50.000 de tarani;

          c.  60.000 de tarani;

          d. 80.000 de tarani.

99. Situatia dezastruoasa a economiei românesti dupa al doilea razboi mondial s-a

      datorat si refuzului României de a participa la:

a. planul Young;

          b. planul Briand-Kellogg;

          c.  planul Marshall;

          d. planul Dawes.

100.Ministrul   de   externe   al   României  în  timpul  caruia  s-au  reluat relatiile

       diplomatice cu URSS:

a. Victor Antonescu;

          b. Nicolae Titulescu;

          c.  Mihail Manoilescu;

          d. Gheorghe Tatarescu.

101.România adera la Pactul Tripartit la data de:

a. 23 martie 1939;

          b. 23 august 1939;

          c.  23 noiembrie 1939;

          d. 23 noiembrie 1940.

102.Tratatul  de  pace  semnat  de  România  cu  Bulgaria  la 10 decembrie 1919

        stabilea granitelor între cele doua state, asa cum erau la:

a. începutul primului razboi balcanic;

          b. dupa primul razboi balcanic;

          c.  la sfârsitul celui de-al doilea razboi balcanic;

          d. la începutul anului 1918.

103.Problema Orientala a fost solutionala la sfârsitul razboiului dintre anii:

a. 1683 - 1699;

          b. 1828 - 1829;

          c.  1877- 1878;

          d. 1914 - 1918.

104.România devine membra O.N.U. în anul:

a. 1949;

          b. 1945;          c.  1947;

          d. 1955.

105.Planurile  de  dezvoltare  economica  elaborate  de  C.A.E.R.  în deceniul  7

       al secolului XX vizau transformarea României într-o tara cu:

a. o puternica industrie grea;

          b. o puternica industrie a bunurilor de consum;

          c. o industrie siderurgica de vârf;

          d. o economie predominant agrara.

106.Constitutia din 1866 stabilea ca în România proprietatea era:

a. ocrotita;

          b. garantata;

          c.  sacra si inviolabila;

          d. obsteasca si de utilitate publica.

107.Cu prilejul Conferintei de la Viena din anul 1924, sovieticii afirma ca:

a. recunosc actul de la 27 martie 1918;

          b. nu recunosc actul de la 27 martie 1918;

          c. accepta  medierea  Societatii  Natiunilor  în  problema  în  litigiu  cu

              România;

          d. nu accepta nici o mediere.

108. Primele alegeri libere pe baza votului universal s-au organizat în România în anul:

a. 1990;

          b. 1991;

          c.  1919;

          d. 1946.

109.Cedarea Bucovinei de Nord Uniunii Sovietice în iunie 1940 a dus la:

a. consolidarea relatiilor germano-sovietice;

          b. primul moment de criza în relatiile germano-sovietice dupa 1939;

          c.  ruperea relatiilor diplomatice dintre Germania si URSS;

          d. respectarea prevederilor pactului Ribbentrop-Molotov.

110. Pentru prima data getii vin în contact cu civilizatia antichitatii clasice prin

        intermediul:

a. persilor;

b. grecilor;

c. celtilor;

d. romanilor.

111. Despre realitatile politice din Transilvania la venirea ungurilor în Câmpia tisei

        avem informatii din:

a. Cronica pictata de la Viena;

b. Legenda Sfântului Gerard;

c. Gesta Hungarorum;

d. Diploma cavalerilor ioaniti.

112. Primul guvern de orientare comunista în România a fost instalat la:

a. 6 martie 1945;

b. 30 decembrie 1947;

c. 19 noiembrie 1946;

d. 23 august 1944.

113. Cel mai important guvern din timpul domniei lui Al. I. Cuza a fost condus de:

a. Barbu Catargiu;

b. Nicolae Kretzulescu;

c. Dimitrie Bratianu;

d. Mihai Kogalniceanu.

114. "Revolutia culturala" a fost lansata de Nicolae Ceausescu dupa vizita în:

a. Coreea de Sud;

b. U.R.S.S.;

c. Cambogia;

d. China.

115. Instaurarea regimului turco-fanariot a însemnat:

a. obtinerea independentei;

b. revenirea la domniile pamântene;

c. restrângerea severa a autonomiei;

d. consolidarea autonomiei.

116. Autonomia locala în orase se realizeaza prin:

a. prefecti;

b. consiliile locale;

c. guvern;

d. pretori.

117. Interventia armata a statelor membre ale Tratatului de la Varsovia în

        Cehoslovacia a avut loc în:

a. iulie 1971;

b. noiembrie 1968;

c. august 1968;

d. octombrie 1956.

118. În 1937, Iuliu Maniu încheia un pact cu C.Z. Codreanu pe durata:

a. opozitiei parlamentare;

b. mandatului guvernamental;

c. campaniei electorale;

d. sesiunii parlamentare.

119. P.C.R. a fost scos în afara legii în:

a. 1922;

b. 1924;

c. 1921;

d. 1933.

120. Aderarea României la Tripla Alianta a fost determinata de:

a. originea germana a regelui;

b. tendintele expansioniste ale Austro-Ungariei;

c. tendintele expansioniste ale României;

d. tendintele expansioniste ale Rusiei.

121. Eliminarea ultimilor partizani din miscarea de rezistenta anticomunista s-a

         realizat dupa anul:

a. 1958;

b. 1950;

c. 1956;

d. 1977.

122. "Cel dintâi si cel mai mare rege din Tracia" este numit Burebista de:

a. Strabon;

b. Iordanes;

c. Dio Cassius;

d. inscriptia de la Dionysopolis.

123. Structura institutionala a Ţarilor Române în Evul Mediu a fost de inspiratie:

a. maghiara;

b. germana;

c. slava;

d. bizantina.

124. Presedintele României poate fi ales pe o perioada de:

a. un mandat;

b. doua mandate;

c. un numar nelimitat de mandate;

d. trei mandate;

125. Regimul Antonescu a fost înlaturat la:

a. 6 martie 1945;

b. 23 august 1944;

c. 9 octombrie 1944;

d. 26 august 1944.

126. Statul international al Principatelor Române între 1956 - 1877 era de:

a. state sub protectorat rusesc;

b. state sub protectorat rusesc si suzeranitate otomana;

c. suzeranitate otomana;

d. garantia colectiva a marilor puteri si suzeranitatea otomana.

127. Decretul lege privind functionarea partidelor politice si a organizatiilor obstesti

         din România intra în vigoare la:

a. 31 decembrie 1989;

b. 30 decembrie 1989;

c. 3 ianuarie 1990;

d. 20 mai 1990.

128. Hotarârea de constituire a Adunarilor ad-hoc a fost luata la:

a. Adrianopol;

b. Paris;

c. Constantinopol;

d. Balta-Liman.

129. Prin legea de nationalizare din 1948 s-a consolidat:

a. marea proprietate funciara;

b. proprietatea privata;

c. proprietatea întregului popor;

d. proprietatea cooperatista.

130. Prima încercare de iesire din starea de vasalitate fata de coroana arpadiana o

         realizeaza:

a. Seneslau;

b. Litovoi;

c. Basarab I;

d. Cneazul Farcas.

131. Mihai Viteazul pierde Transilvania în urma bataliei de la:

a. Goraslau;

b. selinbar;

c. Cîmpia Turzi;

d. Miraslau.

132. Românii trecuti la greco-catolicism primesc drepturi civile prin:

a. Diploma Leopoldina din 1691;

b. Diploma Leopoldina din 1701;

c. Diplomele lui Iosif al II-lea;

d. Aprobatae si Compilatae.

133. Protectoratul rusesc asupra Principatelor s-a oficializat în anul:

a. 1856;

b. 1826;

c. 1829;

d. 1807.

134. "Print strain dintr-o familie domnitoare europeana" era prevederea ceruta de

        români si înscrisa în:

a. Tratatul de la Paris;

b. Hotarârea Adunarilor Elective din Moldova si Ţara Româneasca;

c. Conventia de la Paris;

d. Rezolutiile Adunarilor ad-hoc din 1857.

135. În perioada primului razboi mondial responsabilitatea politicii externe i-a

        apartinut lui:

a. Carol I;

b. Ferdinand;

c. I. I. C. Bratianu;

d. I.C. Bratianu.

136. Cadrilaterul intra în componenta Bulgariei prin:

a. Acordul de la Turnu-Severin;

b. Acordul de la Craiova;

c. Acordul de la Viena;

d. Acordul de la Bucuresti.

137. Decizia lui N. Ceausescu de a achita datoria externa a României a dus la:

a. cresterea nivelului de trai;

b. abundenta de bunuri de consum;

c. scaderea preturilor;

d. stoparea importurilor.

138. Unirea Basarabiei cu România a fost hotarâta de Sfatul Ţarii la data de:

a. 22 aprilie 1918;

b. 24 ianuarie 1918;

c. 27 martie 1918;

d. 7 aprilie 1918.

139. Revenirea României la relatiile cu Occidentul se produce dupa:

a. Moartea lui Stalin;

b. Declaratia PMR din aprilie 1964;

c. Invazia din Cehoslovacia;

d. Eliminarea grupului Ana Pauker, Vasile Luca, Teohari Georgescu.

140. Prin legea de nationalizare din 1948 s-a consolidat::

a. marea proprietate funciara;

b. proprietatea privata;

c. proprietatea întregului popor;

d. proprietatea cooperatista.

141. Regimul Antonescu a fost înlaturat la:

a. 6 martie 1945;

b. 23 august 1944.;

c. 9 octombrie 1944;

d. 26 august 1944.loading...Document Info


Accesari: 11306
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2018 )