Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Uploadloading...

ISTORIE Tarile romane in sistemul relatiilor internationale medievale 2

istorie
ALTE DOCUMENTE

Cronica inedita a lui Andronic Duhovnicul sau Despre patimirile Manastirii Neamt de pe urma generatiei pasoptiste
Tahuti
Agresiunea germana in vest
Evolutia puterii militare romanesti sub Carol I pana la razboiul de independenta
Experimente utopice romanesti: 1834-1841
Ancheta
STABILITATEA SI CRIZA GRIULUI MEDITERANEAN
TRIUMFUL LIBERULUI SCHIMB ANGLIA
Rusinea razboiului
Romania in relatiile internationale in secolul al XX-lea

ISTORIE Tarile romane in sistemul relatiilor internationale medievale 2


TRUE/FALSE

Dupa 1601 Principatele au fost scutite pentru o vreme de obligatiile fiscale fata de Poarta.
Dupa 1605 obligatiile fiscale fata de Poarta au ramas permanent mai scazute decât în secolul XVI.

Gabriel Bathory a avut o atitudine dusmanoasa fata de Radu serban.

Radu serban a ocupat pentru scurta vreme Transilvania.

Dupa 1613 s-au intensificat proiectele de creare a unui "Regat al Daciei" sub cond 434h77e ucerea principilor Transilvaniei.

Modificarea raporturilor dintre Poarta si Polonia a afectat si Principatele Române.

Dupa 1611 în Ţara Româneasca si Moldova au scazut cu totul influentele grecesti.

8) Gabriel Bethlen si Gheorghe I Rakoczy s-au implicat în Razboiul de 30 de ani cu acordul Portii.

9) Principii Gheorghe I si II Rakoczy au încercat sa-si impuna controlul asupra Ţarii Românesti si Moldovei.

10) În secolele XVII-XVIII influentele economice otomane în Principate au scazut considerabil.

11) În secolul XVII breslele din Ţara Româneasca si Moldova erau organizate dupa modelul apusean.

În secolul XVII a scazut considerabil populatia Principatelor.

La sfârsitul secolului XVII taranii din sudul Moldovei si estul Munteniei au primit proprietati în Dobrogea.

14) Matei Basarab si Vasile Lupu au ocupat tronurile în urma unei miscari antigrecesti.

15) Boierimea munteana opozanta grecilor s-a bucurat de sprijinul nobilimii transilvanene.

Matei Basarab a avut raporturi excelente cu toti vecinii.

17) Raporturile lui Matei Basarab cu Vasile Lupu au cunoscut si perioade de conlucrare.

18) Vasile Lupu s-a afirmat ca un mare protector al Ortodoxiei.

În secolul XVII în Principate cultura nu s-a dezvoltat în mod deosebit.

Tiparnitele din Moldova au fost în secolul XVII mai numeroase decât în Ţara Româneasca si Transilvania.

21) În prima jumatate a secolului al XVII-lea s-a intensificat propaganda calvina la sud si est de Carpati.

Pravila de la Govora s-a tiparit în limba slavona.

Matei Basarab nu s-a implicat în planurile militare ale crestinilor.

24) Matei Basarab a fost cel mai mare ctitor al românilor.

Actiunile antiotomane din 1658-1660 nu au avut urmari majore asupra Principatelor.

serban Cantacuzino a sfatuit initial Poarta ca sa nu atace Austria.

27) serban Cantacuzino a reorganizat învatamântul superior de la Bucuresti.

Din punct de vedere arhitectural, hanurile erau o expresie a influentelor occidentale.

29) Asediul Vienei (1683) a marcat începutul declinului Imperiului Otoman.

Domnii români au avut o atitudine neutra fata de crestini la asediul Vienei.

31) În secolul XVII s-au pus bazele istoriografiei românesti.

Stolnicul Constantin Cantacuzino a fost cel mai de seama reprezentant al istoriografiei românesti din secolul al XVII-lea.

Cronicarii munteni au fost influentati de cultura maghiaro-germana.

34) Nicolae Milescu a fost un reprezentant de frunte al culturii românesti în Europa.

35) În lucrarile sale Miron Costin a adoptat o atitudine vadit filo-poloneza.

36) Constantin Brâncoveanu a sprijinit dezvoltarea culturii.

Constantin Brâncoveanu a fost în permanenta fidel Portii.

38) Dimitrie Cantemir si-a desavârsit educatia la Constantinopol.

Opera istoriografica a lui Dimitrie Cantemir nu are valoare europeana.

Descriptio Moldaviae trebuia sa usureze ocuparea Moldovei de catre Rusia.


MULTIPLE CHOICE

Radu Mihnea era nepotul lui:

A. Alexandru al II-lea Mircea;

B. Petru schiopu;

C. Patrascu cel Bun.

1 A

2 A+B

3 C

Constantin "Cârnul " era fiul lui:

1 Alexandru Coconul;

2 Radu serban;

3 Radu Leon.

Obiceiul mutarii domnilor dintr-o tara în alta de catre Poarta s-a instituit în secolul:

1 XVI,

2 XVII;

3 XVIII.

Înainte de urcarea pe tron, Vasile Lupu era:

1 logofat;

2 spatar;

3 vornic.

Vasile Lupu a organizat Sinodul de la Iasi la cererea lui:

1 Matei Basarab;

2 Bogdan Hmelnitki;

3 Petru Movila.Îndreptarea Legii a fost tiparita în 1652 la :

1 Bucuresti;

2 Târgoviste;

3 Govora.

În opera culturala Matei Basarab a fost sprijinit de :

A. doamna Elina;

B. Udriste Nasturel;

C. Preda Brâncoveanu.

1 A+B

2 A+C

3 B+C

Ca semn al împacarii cu Matei Basarab, Vasile Lupu a construit un lacas la :

1 Târgoviste;

2 Buzau;

3 Bucuresti.

Limba româna s-a impus definitiv în biserica si cancelarie în timpul lui:

1 Radu Mihnea;

2 Alexandru Ilias;

3 Matei Basarab si Vasile Lupu.

Vasile Lupu a înfiintat o scoala superioara la :

1 Trei Ierarhi;

2 Cotnari;

3 Husi.

Ultima lupta dintre Matei Basarab si Vasile Lupu s-a dat la :1 Finta;

2 Ojogeni;

3 Teleajen.

A fost numit "domn al Ucrainei" si a construit curti la Nemirovo:

1 Vasile Lupu;

2 Gheorghe stefan;

3 Gheorghe Duca.

Dupa asediul Vienei, serban Cantacuzino planuia sa realizeze cu ajutorul Austriei:

A. restaurarea Imperiului bizantin;

B. unirea Principatelor;

C. domnia ereditara în Ţara Româneasca.

1 A+B

2 B+C

3 A+C

A fost nepotul lui Matei Basarab si fiul al lui serban Cantacuzino:

1 Constantin Bâlaceanu;

2 Radu Popescu;

3 Constantin Brâncoveanu.

Biblia de la Bucuresti s-a tiparit sub îngrijirea directa a lui :

1 serban Cantacuzino;

2 Constantin Brâncoveanu;

3 Mihail Cantacuzino.

Prin casatorie, Dimitrie Cantemir a devenit ginerele post-mortem al lui :

1 serban Cantacuzino;

2 Constantin Cantacuzino;

3 stefan Cantacuzino.

Despre Imperiul Otoman Dimitrie Cantemir a scris lucrarile:

A. Divanul sau gâlceava înteleptului cu lumea;

B. Istoria cresterii si descresterii Imperiului Otoman;

C. Sistema religiei mahomedane

1 A+B

2 B+C

3 A+C

Dimitrie Cantemir a ajuns membru al Academiei din Berlin în urma scrierii lucrarii:

1 Hronicul vechimii romano-moldo-vlahilor;

2 Descriptio Moldaviae;

3 Istoria ieroglifica (Lupta dintre inorog si corb).

Cele mai de seama lucrari ale lui Dimitrie Cantemir au fost scrise:

1 la Poarta;

2 în Moldova;

3 în Rusia.

În timpul domniei Dimitrie Cantemir a urmarit sa instituie în Moldova:

A. domnia parlamentara;

B. domnia absoluta;

C. domnia ereditara.

1 A+B

2 B+C

3 A+C

Ocuparea Transilvaniei de catre Habsburgi a determinat:

1 aproprierea Moldovei si Ţarii Românesti de Austria;

2 orientarea celor doua principate spre Rusia;

3 adoptarea unei politici de echilibru între Austria, Rusia si Poarta.

Unirea ortodocsilor cu Roma a provocat reactii negative din partea:

1 Rusiei;

2 Ţarii Românesti;

3 Portii.

Prin instaurarea regimului turco-fanariot, domnii Ţarii Românesti si Moldovei deveneau:

1 înalti functionari ai Portii în Principate;

2 aparatorii Ortodoxiei în fata catolicismului;

3 agentii puterilor crestine pe lânga Poarta.

În timpul regimului turco-fanariot :

A. a scazut drastic populatia Principatelor;

B. a sporit exploatarea economica;

C. s-a redus numarul dregatoriilor.

1 A+B

2 A+C

3 B+C

Cea mai mare parte a domnilor fanarioti au avut origine:

A. româna;

B. greaca;

C. nedefinita.

1 A+B

2 B+C

3 A+C

Constantin Mavrocordat era fiul lui:

1 Scarlat Mavrocordat;

2 Nicolae Mavrocordat;

3 Ioan Mavrocordat.

Majoritatea conflictelor crestino-otomane din sec. XVIII au opus Portii:

A Polonia;

B. Austria;

C. Rusia.

1 A+B

2 B+C

3 A+C

Principala beneficiara a conflictelor cu Poarta sub aspect politico-teritorial si religios a fost:

1 Polonia;

2 Austria;

3 Rusia.

Dupa 1774 si-a sporit influenta în Principate:

1 Anglia,

2 Prusia;

3 Rusia.

Rusia a ajuns vecina cu Moldova în urma pacii de la :

1 Sistov;

2 Iasi;

3 Bucuresti.

Oltenia a fost ocupata de Austria în urma pacii de la :1 Karlowitz;

2 Passarowitz;

3 Belgrad.

În timpul razboiului ruso-austro-turc din 1789-1792 se preconiza crearea unui "Regat al

Daciei" sub conducerea lui:

1 Nicolae Mavrogheni;

2 Constantin Ipsilanti;

3 contele Potemkin.

Poarta a hotarât sa cedeze Bucovina Austriei în urma tratatelor de la :

1 Focsani;

2 Kuciuk - Kainargi;

3 Constantinopol.

În timpul razboiului din 1806-1812 Rusia planuia sa încorporeze :

1 Basarabia;

2 Moldova;

3 Moldova si Ţara Româneasca.

Ocuparea succesiva a Principatelor de catre armatele Rusiei, Austriei si Portii a determinat:

A. saracirea populatiei;

B. dezvoltarea mestesugurilor si a oraselor;

C. depopularea Principatelor.

1 A+B

2 A+C

3 B+C

În secolul XVIII în Ţara Româneasca si Moldova a sporit influenta:

A. greaca si orientala;

B. austriaca;

C. rusa si apusiana.

1 A+B

2 A+C

3 B+C

Rascoala din 1784 a izbucnit din motive:

1 etnice;

2 social-economice;

3 politice.

Supplex-ul din 1791 a marcat:

1 afirmarea natiunii române;

2 existenta unei intelectualitati românesti în Transilvania;

3 desensiunile iinteretnice din Marele Principat.

În sec. XVIII Principatele Române aveau statutul:

1 provincii otomane;

2 si-au pastrat entitatea statala;

3 au devenit independente.

Protectia rusa în Principate s-a manifestat dupa pacea de la :

1 Kuciuk-Kainargi;

2 Iasi;

3 Bucuresti.

Epopeea lui Mihai Viteazul a dschis cale unitatii românesti. Poarta era favorabila crearii unui "Regat al Daciei" sub protectia sa.

1 daca ambele parti sunt adevarate si au legatura între ele;

2 daca ambele parti sunt adevarate, dar nu au legatura între ele;

3 daca prima parte este adevarata si a doua este falsa;

4 daca prima parte este falsa si a doua este adevarata;

5 daca ambele parti sunt false.

În sec. XVII Principatele Române au cunoscut si perioade de liniste; au sporit productia de marfuri si populatia.

1 daca ambele parti sunt adevarate si au legatura între ele;

2 daca ambele parti sunt adevarate, dar nu au legatura între ele;

3 daca prima parte este adevarata si a doua este falsa;

4 daca prima parte este falsa si a doua este adevarata;

5 daca ambele parti sunt false.

În timpul lui Matei Basarab si Vasile Lupu raporturile moldo-muntene au fost predominant bune; cei doi domni au aderat la actiunile antiotomane.

1 daca ambele parti sunt adevarate si au legatura între ele;

2 daca ambele parti sunt adevarate, dar nu au legatura între ele;

3 daca prima parte este adevarata si a doua este falsa;

4 daca prima parte este falsa si a doua este adevarata;

5 daca ambele parti sunt false.

Matei Basarab a întretinut bune raporturi cu Transilvania si lumea crestina din Balcani; bulgarii propuneau sa i se acorde titlul de "General al întregului Orient".

1 daca ambele parti sunt adevarate si au legatura între ele;

2 daca ambele parti sunt adevarate, dar nu au legatura între ele;

3 daca prima parte este adevarata si a doua este falsa;

4 daca prima parte este falsa si a doua este adevarata;

5 daca ambele parti sunt false.

Conflictele lui Matei Basarab cu Vasile Lupu erau sustinute si de la Poarta; Gheorghe stefan era sustinut de Matei Basarab si Gheorghe II Rakoczy.

1 daca ambele parti sunt adevarate si au legatura între ele;

2 daca ambele parti sunt adevarate, dar nu au legatura între ele;

3 daca prima parte este adevarata si a doua este falsa;

4 daca prima parte este falsa si a doua este adevarata;

5 daca ambele parti sunt false.

În vremea lui Matei Basarab s-a revigorat activitatea tipografica; au fost tiparite carti în rusa, româna si slavo-bulgara.

1 daca ambele parti sunt adevarate si au legatura între ele;

2 daca ambele parti sunt adevarate, dar nu au legatura între ele;

3 daca prima parte este adevarata si a doua este falsa;

4 daca prima parte este falsa si a doua este adevarata;

5 daca ambele parti sunt false.

În sec. XVII s-a dezvoltat învatamântul în limba româna; au fost întemeiate scoli românesti la Govora, Câmpulung si Scheii Brasovului.

1 daca ambele parti sunt adevarate si au legatura între ele;

2 daca ambele parti sunt adevarate, dar nu au legatura între ele;

3 daca prima parte este adevarata si a doua este falsa;

4 daca prima parte este falsa si a doua este adevarata;

5 daca ambele parti sunt false.

serban Cantacuzino era interesat de sprijinirea culturala a Orientului ortodox; el a întemeiat Acadenia domneasca de la Sf. Sava.

1 daca ambele parti sunt adevarate si au legatura între ele;

2 daca ambele parti sunt adevarate, dar nu au legatura între ele;

3 daca prima parte este adevarata si a doua este falsa;4 daca prima parte este falsa si a doua este adevarata;

5 daca ambele parti sunt false.

La asediul Vienei (1683) domnii crestini au desfasurat o intensa munca de informatii în favoarea crestinilor; Austria nu a tinut cont de ajutorul oferit de români.

1 daca ambele parti sunt adevarate si au legatura între ele;

2 daca ambele parti sunt adevarate, dar nu au legatura între ele;

3 daca prima parte este adevarata si a doua este falsa;

4 daca prima parte este falsa si a doua este adevarata;

5 daca ambele parti sunt false.

serban Cantacuzino dorea sa reînvie stralucirea imperiala a familiei sale; el a cerut Austriei sa-l sprijine ca sa restaureze Imperiul Bizantin.

1 daca ambele parti sunt adevarate si au legatura între ele;

2 daca ambele parti sunt adevarate, dar nu au legatura între ele;

3 daca prima parte este adevarata si a doua este falsa;

4 daca prima parte este falsa si a doua este adevarata;

5 daca ambele parti sunt false.

În sec. XVII activitatea cronicareasca a fost redusa; s-au afirmat doar unii autori religiosi.

1 daca ambele parti sunt adevarate si au legatura între ele;

2 daca ambele parti sunt adevarate, dar nu au legatura între ele;

3 daca prima parte este adevarata si a doua este falsa;

4 daca prima parte este falsa si a doua este adevarata;

5 daca ambele parti sunt false.

Ioan Neculce a continuat letopisetul Moldovei de la Grigore Ureche; el si-a desfasurat activitatea în prima jumatate a sec. XVIII.

1 daca ambele parti sunt adevarate si au legatura între ele;

2 daca ambele parti sunt adevarate, dar nu au legatura între ele;

3 daca prima parte este adevarata si a doua este falsa;

4 daca prima parte este falsa si a doua este adevarata;

5 daca ambele parti sunt false.

Românii au sustinut ocuparea Transilvaniei de catre Austria; nobilii români negociasera cu Habsburgii reprezentarea lor în Dieta.

1 daca ambele parti sunt adevarate si au legatura între ele;

2 daca ambele parti sunt adevarate, dar nu au legatura între ele;

3 daca prima parte este adevarata si a doua este falsa;

4 daca prima parte este falsa si a doua este adevarata;

5 daca ambele parti sunt false.

Unirea" cu Roma nu a fost pe placul Rusiei; tarul Petru I l-a sfatuit pe Constantin Brâncoveanu sa se opuna "Unirii".

1 daca ambele parti sunt adevarate si au legatura între ele;

2 daca ambele parti sunt adevarate, dar nu au legatura între ele;

3 daca prima parte este adevarata si a doua este falsa;

4 daca prima parte este falsa si a doua este adevarata;

5 daca ambele parti sunt false.

Ioan Inochentie Micu era un apropiat al Curtii din Viena; el a asigurat-o pe Maria Tereza de sprijinul românilor fata de pretentiile maghiare.

1 daca ambele parti sunt adevarate si au legatura între ele;

2 daca ambele parti sunt adevarate, dar nu au legatura între ele;

3 daca prima parte este adevarata si a doua este falsa;

4 daca prima parte este falsa si a doua este adevarata;

5 daca ambele parti sunt false.

Supplex-ul lui Inochentie Micu a fost bine primit la Viena; pentru a nu fi judecat, episcopul român s-a autoexilat a Roma.


1 daca ambele parti sunt adevarate si au legatura între ele;

2 daca ambele parti sunt adevarate, dar nu au legatura între ele;

3 daca prima parte este adevarata si a doua este falsa;

4 daca prima parte este falsa si a doua este adevarata;

5 daca ambele parti sunt false.

Reformele lui Constantin Mavrocordat erau sustinute de Franta; el a publicat o Constitutie în Mercure de France.

1 daca ambele parti sunt adevarate si au legatura între ele;

2 daca ambele parti sunt adevarate, dar nu au legatura între ele;

3 daca prima parte este adevarata si a doua este falsa;

4 daca prima parte este falsa si a doua este adevarata;

5 daca ambele parti sunt false.

Instituirea capitatiei trebuia sa puna capat abuzurilor fiscale; taranii si orasenii au cerut sa se revina la vechile dari;

1 daca ambele parti sunt adevarate si au legatura între ele;

2 daca ambele parti sunt adevarate, dar nu au legatura între ele;

3 daca prima parte este adevarata si a doua este falsa;

4 daca prima parte este falsa si a doua este adevarata;

5 daca ambele parti sunt false.

Domnii fanarioti erau considerati oameni de încredere ai Portii în Principate; majoritatea lor a sustinut interesele crestinilor.

1 daca ambele parti sunt adevarate si au legatura între ele;

2 daca ambele parti sunt adevarate, dar nu au legatura între ele;

3 daca prima parte este adevarata si a doua este falsa;

4 daca prima parte este falsa si a doua este adevarata;

5 daca ambele parti sunt false.

În sec. XVIII românii militau pentru pastrarea entitatii statele; ei s-au opus planurilor expansioniste ale puterilor vecine.

1 daca ambele parti sunt adevarate si au legatura între ele;

2 daca ambele parti sunt adevarate, dar nu au legatura între ele;

3 daca prima parte este adevarata si a doua este falsa;

4 daca prima parte este falsa si a doua este adevarata;

5 daca ambele parti sunt false.RASPUNSURI


TRUE-FALSE:1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7F, 8A, 9A, 10A, 11A, 12F, 13F, 14A, 15A, 16F, 17A, 18A, 19F, 20F, 21A, 22F, 23F, 24A, 25F, 26F, 27A, 28F, 29A, 30F, 31A, 32F, 33F, 34A, 35A, 36A, 37F, 38A, 38F, 40F


MC:1-2, 2-2, 3-2, 4-3, 5-3, 6-2, 7-1, 8-1, 9-3, 10-1, 11-1, 12-3, 13-2, 14-3, 15-1, 16-1, 17-2, 18-1    , 19-3, 20-2, 21-3 22-1 23-1 24-1, 25-1, 26-2, 27-2, 28-2 29-3, 30-2, 31-2, 32-3, 33-2, 34-3, 35-2, 36-2 37-2, 38-1, 39-2, 40-1, 41-3, 42-1, 43-4, 44-1, 45-1 46-1, 47-3, 48-3, 49-1, 50-3, 51-5, 52-4, 53-1, 54-5, 55-1, 56-4, 57-1, 58-3, 59-3, 60-1
loading...Document Info


Accesari: 2389
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2020 )