Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadProgresul in cultura si stiinta, 1878-1938

istorie
ALTE DOCUMENTE

MONARHIA AUTORITARĂ A REGELUI CAROL AL II-LEA
MERSUL REVOLUŢIEI ÎN PROVINCIILE ROMÂNEsTI
Egiptului Antic.
METODELE DE EXPLICARE SI CERCETARE ALE RELIGIILOR SI POZITIA CRESTIN-ORTODOXA
Evreii, o omogenitate?
DUPA ASASINAREA LUI ALEXANDRU al Il-lea
Capitulatiile intre 1772 si 1821 - arma impotriva dominatiei Fanariote
Dansul din antichitate
MERSUL REVOLUTIEI IN PROVINCIILE ROMANESTI. (MAI-SEPTEMBRIE 1848).
ROMANII DIN AFARA STATULUI NATIONAL SI LUPTA LOR PENTRU EMANCIPARE tf 867-1914)

Progresul în cultura si stiinta, 1878-1938

(Tabel recapitulativ)


ROMÂNIA
EUROPA SI LUMEA


stiinte

Arte

Data

stiinte

Arte

1

2

3

4

1878

-Teza de doctorat

-Th. A.  Edison -

- H. James, "Daisy

a lui Spiru Haret în

lampa electrica.

Miller".

matematica:    "Asu-

pra      invariabilitatii

axelor mari ale or-

bitelor planetare".

1879

-înfiintarea Acade-

- I.L. Caragiale,

- Max    Planck    -

- F.M. Dostoievski,

miei Române.

"0 noapte furtu-

principiile termo-di-

"Fratii Karamazov".

- Facultatea de

noasa".

.

namicii.

-H.'lbsen, "Nora".

medicina din lasi.

- Vasile Alec-

-Ch.   Coloumb  -

- P.  I.  Ceaikovski,

sandri, "Despot

■ legea    atractiei    si

"Evgheni Oneghin".

Voda".

respingerii   sarcini-

lor electrice.

1880

- Grigore Tocilescu,

- Nicolae Grigo-

- L. Pasteur desco-

-A. Rodin, "Gândi-

"Dacia   înainte   de

rescu si Ion An-

pera stafilococul si

torul".

romani".

dreescu     expun

streptococul.

opere: "Evreul cu

gâsca"    si    res-

pectiv     "Drumul

mare".

- scoala   nationala

- Ion Creanga,

1881'

- L. von Ranke,

- M. Twatn, "Print si

de poduri si sosele

"Amintiri din co-

"Istoria universala".

Cersetor".

de la Bucuresti.

pilarie".

1/13 iul., apare

"Contemporanul".

- Se înfiinteaza Bi-

-Al. Macedonski, 737t199h

1882

- R. Koch - bacilul

roul geologic.

"Poezii".

tuberculozei.

- prima centrala

electrica, publica, la

New York.

rtna


1

2

3

4

- Mihai   Emines-

1883

- turbina  de actiu-

-C. Collodi, "Aven-

cu, "Poezii".

ne cu vapori

turile lui Pinocchio".

- Statuia lui ste-

W.   Dilthey,   "Intro-

fan cel Mare de

ducere  în   stiintele

la lasi.

spiritului".

1884

Noi   lucrari   ale  lui

- I.L. Caragiale,

- legile osmozei.

- E. Degas si G.

Nicolae       Densu-

"0 scrisoare pier-

- calculul diferential

Seurat picteaza

sianu  si .A.D.  Xe-

duta".

absolut.

"Calcatoresele" si

nopol,    si    anume

- pelicula    fotogra-

"0 duminica la

"Revolutia lui Horea

fica.

Grande Jatte".

în   Transilvania   si

- linotipul.

Ungaria"    si    res-

pectiv   "Teoria   lui

Roessler".

1885

-Victor Babes pu-

- I.L.   Caragiale,

- L. Pasteur - pri-

blica  un  tratat  de

"D-ale   Carnava-

mul    vaccin    anti-

bacteriologie.

lului".rabic.

- Primul   specta-

col de opera în

limba româna.

1886

- Bogdan   P.   Has-

- Casa Lahovari.

-A. Rimbaud, "Ilu-

deu începe publica-

- Statuia lui

minari".

rea lui "Etymologi-

Gheorghe Lazar

cum  Magnum  Ro-

din Bucuresti.

mânie".

1887

-Alexandru Odo-

bescu, "Scrieri is-

torice si literare".

-A.D. Xenopol,

- "Fântâna

1888

- anvelopa     pneu-

- primele tablouri

.Istoria românilor

Blanduziei".

matica.

ale lui Toulouse

din Dacia Traiana".

- masina de calcu-

Lautrec.

lat moderna.

1889

- motorul   asincron

- L.N. Tolstoi,

trifazat.

"învierea".

1890

- "Societatea      ro-

- I.L. Caragiale,

-bazele serologiei.

mâna pentru stiinte".

"Napasta".

- prima maternitate.

- primul   zbor   pla-

nat.


1

2

3

4

- Se înfiinteaza la Bucuresti Fundatia universitara Carol I.

1891

-A.  Conan  Doyle, "Aventurile lui Sher-lock Holmes". - primele tablouri ale lui Gaugain -"Femei din Tahiti".

- I.L Caragiale, "Proza".

1892

- electronii. - motorul Diesel

- K. May, "Winne-tou".

- Grigore Antipa în­fiinteaza Muzeul de istorie naturala.

- George Cosbuc, "Balade si idile".

1893

-1893-1896 - ex­peditia lui Fr. Nan-sen la Polul Nord.

- D. Zamfirescu, "Viata la tara".

1894

- bazele sociologiei. - antena receptoare.

- R. Kypling, "Car­tea junglei".

- prima Enciclope­die româna a fost scrisa de CD. Loga.

1895

- razele X. - radioul. - telegraful fara fir. - cinematograful.

-H.G. Wells, "Ma­sina timpului".

- înfiintarea Casei scoalelor.

- Cinematograful "Lumiere" la Bu­curesti.

1896

- radioactivitatea.

-A.P. Cehov, "Pes­carusul". - G.   Puccini,   "Bo­ema".

- Institutul de arhi­tectura   din   Bucu­resti. - Expeditia lui Emil Racovita   la   Polul Sud (pâna în 1899).

"1897

- electronul, -tubul cu raze ca­todice.

- R. Tagore, "Poe­me"

Lucrari ale lui L. Mrazec, N. Teclu, G. Tocilescu.

1898

- agentul malariei, -tunelul Simplon. - radiul si potasiul.

- H.G. Wells, "Raz­boiul lumilor".

1899

- oteluri rapide.

-1. Sibelius, "Fin-landia".

- Petru Poni alca­tuieste descrierea mineralogica a Ro­mâniei.

1900

- teoria cuantelor. - dirijabilul cu struc­tura metalica.

- G. Puccini, "Tosca".

- Societatea corala Carmen.

1901

- adrenalina.

- concertele lui S.V. Rahmaninov.

310


I


1

2

3

4

- Al. Davilla "Vlaicu Voda".

1902

- M.  Gorki,   "Azilu de noapte".

-Traian Vuia sus­tine ideea zborului cu  un  aparat  mai greu decât aerul.

- B.St. Delavran-cea    "Hagi    Tu-dose".

1903

-A.P. Cehov, "Li­vada cu visini".

1904

- prima dioda.

-G. Mahler, "Sim­fonia a Vl-a".

- Doctoratul în ma­tematica al  lui  Di-mitrie Pompeiu re­zolva problema con­tinuitatii functiilor de variabila.

1905

- telefonia continua.

- Contributiile lui George Ţiteica în geometrie. - Primul zbor al lui Traian Vuia.

1906

- rasina sintetica.

- M. Gorki, "Mama".

- Functiile   lui   Di-mitne Pompeiu.

- Opere   ale   lui St.   Luchian    C. Brâncusi, si anu­me "Anemori    si "Sarutul".
1907

- câmpul molecu­lar

- Observatorul   as­tronomic din Bucu­resti. -Lucrari ale lui N. lorga, si anume "Is­toria Imperiului Oto­man"   (în   Ib.   ger­mana), si respectiv "Istoria dreptului ro­mânesc din vremile cele  mai  vechi   si pâna   azi"   si   St. Longinescu.

- T.    Maiorescu, "Critice".

1908

- sudura electrica.

- "B.   St.   Dela-vrancea,    "Apus de soare".

1909

- masurarea   . ma-natiilor rad>o<ict ve.

- R.M. Rilke, "Requiem".

- înfiintarea   Comi­siei istorice a Ro­mâniei.

- Muzeul     Simu din Bucuresti.

"no

1 .mpa cu neon.

- tablouri   semnate de O. Kokoska.


311


1

2

3

4

- primul film ar­tistic românesc "Cucerirea Inde­pendentei".

1911

- teoria translatiei continentelor.

1912

- metoda   de   cra­care a petrolului.

- Th. Mann, "Moar­tea la Venetia".

1913

- structura ato­mului.

- Primele   sapaturi arheologice la His­tria

-C. Hogas, "Pe drumuri de mun­te".

1914

- primul tanc.

- "Revista  Istorica" condusa de Nicoiae lorga.

- M. Sadoveanu, "Neamul soima-restilor".

1915

- vitamina B. - prima legatura radiofonica trans­atlantica.

-G. Mistral, "Sone­tele mortii".

1914-1918 primul razboi mondial

1919

- E. Lovinescu

- prima transmuta-

publica revista

tie atomica.

"Sburatorul".

- sonda acustica cu

ecou.

- Politehnica din

- L. Rebreanu,

1920

- teoria  psihologiei

-P. Valery, "Cimi-

Bucuresti.

"Ion".

individuale.

tirul marin".

- Primul Institut

speologic din lume

se deschide la Cluj.

- Se publica lucrari

- Apare la Cluj re-

1921

- S.  Esenin,  "Spo-

ale iui G. Antipa, P.

vista "Gândirea".

vedania   unui   hu-

Andrei, 0.  Densu-

ligan".

sianu   adica   "Du-

narea si problemele

ei stiintifice, econo-

mice   si    politice",

"Sociologia     revo-

lutiei" si "Literatura

româna moderna".

- C.  Kiritescu,  "Is-

- L. Blaga, "Cul-

1922

- J. Joyce, "Ulisse".

toria razboiului pen-

tura    si    cons-

:ru   întregirea   Ro-

tiinta".

mâniei".

312


1

2

3

4

- Muzeul militar na-

- 1.   Teodoreanu,

1923

- efectul    fotoelec-

-R.M.   Rilke,   "So-

tional din Bucuresti.

"Ulita copilariei".

tric.

fc\\c\r\ \ 11

netele catre Orfeu"

- ILHUI IUI.

- undele cerebrale.

t ■=

- prima expozitie

1924

- encefalograma.

-G.         Gershwin

!

a   gruparii   artis-

- bazele   mecanicii

"Rapsodia     albas-

tice    de    avan-

cuantice.

tra".

garda.

- Generatorul cu

- M. Sadoveanu,

1925

- razele cosmice.

- productii       cine-

K-,   aburi.

"Venea o moara

- prima comunicare

matografice   de  S.

fc   - Institutul de sta-

pe siret".

radiotelefonica    pe

Eisenstein - "Cruci-

&   tistica generala.unde scurte.

satorul Potemkin" s

m   '

cu   C.   Chaplin   -

"Goana dupa aur".

1

1926-1927

I

- M. Sadoveanu,

- C.   Linbergh   tra-

-A. HuXIey, "Punct,

I

"Dumbrava rosie".

verseaza Atlanticul

contrapunct".

I

- prima expozitie

de la New York la

a asociatiei "Gru-

Paris.

■R

pul celor 4".

-teoria expansiunii

Universului.

E

- teoria genelor.

- primele   vitamine

1

sintetice.

- primele experien-

te de televiziune.

- M. Sadoveanu,

1928

- dispersia   combi-

- M. Ravel, "Bole-

»,■■

"Hanul Ancutei".

nata a luminii.

ro".

- "prima   sinteza

- teoria câmpului

I

a  muzicii  româ-

unitar.

nesti   este  alca-

1

tuita   de   Mihai)

I

Gr. Poslusnicu cu

titlul "Istoria mu-

1

zicii la români".

K   - Se publica lucrari

- Mateiu 1. Cara-

1929

- primele

- Cocteau, "Copiii te-

m   ale lui C. Moisil si

giale,   "Craii   de

acceleratoare de

ribili".

   M. Manoilescu.

Curte Veche".

particule.

1

B   - Tudor Vianu, "Po-

1930

-teoria generala a

*    ezia lui Eminescu".

motoarelor cu reac-

I

tie.

l    - Apare "Revista Is-

-Tudc Arghezi,

1931

- primul  microscop

- E. O'Neill, "Din ja-

.     torica Româna".

"Flori   ae   Muci-

electronic.

le s-a întrupat Elec-

if -

gai".

tra".

- George   Enes-

cu, "Oedip".

313


1

2

3

4

- Se  fondeaza,   la Bucuresti,  Uniunea medicala balcanica. - Muzeul etnografic din Cluj.

- G. Calinescii, "Viata lui Mihai Eminescu".

1932

- neutronul. - deuteriul. - compozitia coles­terolului.

- F. Mauriac, "Cui­bul cu vipere".

- Folosirea "efectului Coanda".

- Gib   Mihaescu, "Rusoaica". -G. Ibraileanu, "Adela".

1933

- sinteza vitaminei CsiA.

- M. Sadoveanu, "Viata lui stefan cel Mare".

1934

- radioactivitatea artificiala, -tritiul.                    ,

- primul desen ani­mat   al    lui    Walt Disney  cu   Mickey Mouse.

- M. Sadoveanu, "Fratii Jderi". - Opera "0 noap­te furtunoasa" de Paul    Constanti-nescu.

1935

- sulfamida. - radarul.

- G. Gershwin, "Poggy si Bess".

- Se înfiinteaza Muzeul satului din Bucuresti.

-T. Arghezi, "Versuri".

1936

- M. Mttchell, "Pe aripile vântului".

-1.  Lupas,  "Istoria unirii românilor". - E. Lovinescu "Is­toria   literaturii   ro­mâne    contempo­rane".

1937

- sinteza   vitaminei B. - fabricarea    nailo­nului.

-Al. Rosetti, "Istoria limbii române". - Enciclopedia    Ro­mâniei (1938-1943)".

- Inaugurarea, la Târgu-Jiu, a com­plexului   de   lu­crari  realizat de C. Brâncusi.

1938

-fisiunea uraniului. - primul elicopter.

- S. M. Eisenstein, "Alexandr Nevski".

Document Info


Accesari: 927
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )