Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadINSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII - CONFERINŢĂ DE PRESĂ

jurnalism
ALTE DOCUMENTE

Replica Institutului Cultural Român din New York la \"scandalul românesc cu zvastica si sex\"
Ziarul National a facut urmatorul sondaj in randul vedetelor
interviu
Conferinta din Estul Statelor Unite
Viitorul poate incepe
EFECTE ALE COMUNICARII DE MASA TEORIILE EFECTELOR PUTERNICE
Structura institutiei mass-media
STIRI PIATA INTERNATIONALA

INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII

 CONFERINŢĂ DE PRESĂ

- 18 ianuarie 2006-
I. REPERE IN ACTIVITATEA INSTITUTULUI NAŢIONAL AL MAGISTRATURII IN ANUL 2005

1. Relatii internationale

Institutul National al Magistraturii  a organizat, în colaborare cu partenerii sai (alte scoli de magistratura, organisme internationale care se ocupa de formarea magistratilor) o serie de stagii si vizite de studiu în cursul anului 2005, beneficiind de o astfel de formare un numar de 38 auditori de justitie si magistrati. Au fost organizate astfel de stagii si vizite la Curtea de Justitie a 10310m126k Comunitatilor Europene din Luxemburg, în Franta, la Curtea Europeana a Drepturilor Omului de la Strasbourg si la Consiliul Europei, la scoala Nationala de Magistratura (Ecole Nationale de la Magistrature - ENM), în Olanda, Elvetia, Germania, Belgia si Italia.

Totodata, INM a fost reprezentat la o serie de întruniri internationale, cum ar fi cele trei întâlniri ale Biroului permanent al Retelei de la Lisabona (ultima organizata la Bucuresti, la sediul INM), la Adunarea generala a Retelei de la Lisabona, precum si la cea de-a opta întâlnire a Retelei Europene pentru Formare Judiciara (EJTN - European Judiciary Training Network), ocazie cu care INM a obtinut statutul de observator în cadrul EJTN, fapt ce va permite magistratilor români sa participe la actiunile de formare organizate de Retea. Odata cu aderarea la Uniunea Europeana INM va beneficia de un statut de membru permanent în cadrul Retelei. În 2005, INM a ocupat locul 3 în Europa între tarile europene participante la programul de schimb Comisiei Europene de între autoritatile judiciare, atât în ceea ce priveste numarul magistratilor români care au participat la stagii în strainatate, cât si al magistratilor straini care au fost primiti în instantele si parchetele din România.

            2. Formarea magistratilor

În perioada 1  ianuarie 2005 - 31 decembrie 2005, INM a organizat 121 seminarii de formare continua, pentru un numar de 3.026 magistrati, în domenii precum Dreptul comunitar, Pregatirea magistratilor recrutati în mod exceptional, CEDO, Drept penal, Dreptul muncii si protectiei sociale, Etica si deontologie, Justitie pentru minori, Medierea, Managementul instantei, Comunicarea în instanta, Relatia cu mass-media, Dreptul mediului. În domeniul dreptului comunitar au fost organizate 20 seminarii si conferinte, pentru un numar de aprox. 500 de magistrati (în special prin intermediul unor programe ca TAIEX si Phare), iar în domeniul drepturilor omului - 13 seminarii, de aceste seminarii beneficiind un numar de aprox. 200 de magistrati. Unii dintre acesti magistrati au beneficiat de o formare aprofundata, parcurgând cicluri de câte 4 seminarii în domeniul ales.

Tot în cursul anului 2005 au demarat doua programe importante de formare, unul pentru purtatorii de cuvânt ai instantelor si parchetelor, în domeniul relatiei cu mass-media si unul în domeniul managementului judiciar, pentru magistratii care au ocupat prin concurs functii de conducere în cadrul instantelor si parchetelor.

           

Din numarul total de seminarii organizate de INM în anul 2005, 40 au fost organizate din fonduri bugetare, restul de 80 fiind finantate din fonduri externe (48 au fost organizate în cadrul programelor Phare, 13 seminarii au fost organizate în colaborare cu TAIEX, 3 seminarii au fost organizate împreuna cu IRZ, 2 seminarii au fost organizate în colaborare cu ABA CEELI, 2 în colaborare cu Fundatia Alternative Sociale - Iasi, 1 seminar a fost finantat de Ambasada Frantei, 4 seminarii au fost finantate de Ambasada Marii Britanii si CMI, 6 seminarii au fost finantate de Centrul de Resurse Juridice si Centrul de Informare al Consiliului Europei, 1 de Consiliul Europei).

Aceasta situatie poate fi evidentiata grafic astfel :

În ceea ce priveste suma cheltuita pentru formare continua prentu un magistrat, aceasta a evoluat constant, de la 0,0973 Euro/magistrat în anul 2001, la 24,3709 Euro/magistrat în 2005.

An

Numar posturi magistrati în România

Suma cheltuita pentru un magistrat

ROL

EURO

2001

5.618

2.534,709

0,0973

2002

5.749

60.913,202

1,9488

2003

5.786

464.377,808

12,3649

2004

6.675

846.680,149

20,8891

2005

6.835

888.807,600

24,3709

Aceasta evolutie poate fi ilustrata grafic, astfel:

În cursul anului 2005 INM, prin intermediul programelor de formare gestionate de INM, au fost formati aprox. 145 de formatori, în domenii ca CEDO - aspecte de drept civil si penal, dreptul proprietatii intelectuale, dreptul muncii, cooperare judiciara în materie penala, dreptul concurentei, rolul magistratului într-o societate democratica, dreptul consumatorului, comunicarea în instanta, cooperare internationala în lupta contra criminalitatii organizate. Au fost organizate, de asemenea, seminarii destinate pregatirii viitorilor formatori în vederea dezvoltarii aptitudinilor didactice moderne necesare în cadrul procesului de diseminare a cunostintelor catre alti magistrati.

În 2005 au fost dezvoltate o serie de metode alternative de formare, care prin eficienta lor faciliteaza procesul de formare în cadrul Institutului. Atât site-ul INM, cât si materialele elaborate in cadrul Institutului reprezinta mijloace eficiente pentru a forma un numar ridicat de magistrati, cu costuri relativ reduse.

Astfel, pentru o corecta întelegere a jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului si a dreptului comunitar - atât cel general cât si domenii specializate din cadrul dreptului comunitar (proprietate intelectuala, concurenta, alte aspecte de dreptul comunitar al afacerilor etc.) - au fost puse la dispozitia magistratilor, într-o maniera continua, materiale prin care, pe de o parte sa se poata familiariza cu problemele anterior mentionate, iar, pe de alta parte, sa fie tinuti la curent cu ultimele dezvoltari în aceste domenii.● În acest sens, INM a realizat în colaborare cu Agentul Guvernamental doua volume de Jurisprudenta CEDO - primul volum a aparut în 2002, iar cel de-al doilea, în 2005. În cursul anului 2005, au fost distribuite magistratilor 2.200 de astfel de volume. Pentru distribuirea acestor materiale catre magistrati, INM a încheiat protocoale de colaborare cu toate curtile de apel si parchetele aferente. Distribuirea celui de-al doilea volum a Jurisprudentei CEDO se va finaliza în cursul anului 2006. Toate costurile legate de editarea volumului sunt suportate de INM.

Revista Themis este o revista de specialitate juridica în care auditorii de justitie au posibilitatea sa publice articole, studii de specialitate sau alte lucrari cu caracter juridic, inclusiv jurisprudenta recenta a Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Curtii Europene de Justitie. Primele trei aparitii ale revistei sunt accesibile si pe site-ul INM.

● Începând cu luna octombrie 2005 INM beneficiaza de Programul de jurisprudenta a instantelor francofone JURICAF (Asociatia Curtilor Supreme de Casatie a Statelor Francofone). Programul, în valoare de 80.000 Euro contine hotarâri relevante ale instantelor supreme din  37 de tari este pus la dispozitia INM nelimitat si gratuit. Programul a fost prezentat în cadrul unei conferinte, de dl. Pierre Guerder, decanul Curtii de Casatie din Franta.

Site-ul INM vine în întâmpinarea magistratilor printr-o serie de materialele utilizate de INM în activitatea sa de formare continua.

● Prin transformarea bibliotecii INM într-un Centru de resurse juridice (proiect finantat de Banca Mondiala, aflat în curs de desfasurare), magistratii au dobândit acces la toate celelalte materiale detinute de INM.

Astfel, au fost puse la dispozitia magistratilor o serie de materiale elaborate de formatorii INM si utilizate în procesul de formare continua, în domenii ca: drept penal, drept comercial, dreptul concurentei, managementul instantei, dreptul muncii, justitie pentru minori, drept comunitar.

De asemenea, au fost plasate pe site 11 manuale INM elaborate în cadrul programului Phare, în urmatoarele domenii: Conventia Europeana a Drepturilor Omului - aspecte de drept civil si penal, dreptul proprietatii intelectuale, dreptul muncii, cooperare judiciara în materie penala, dreptul concurentei, rolul magistratului într-o societate democratica, dreptul consumatorului, comunicarea în instanta, managementul instantei si pregatirea, moderarea si învatarea metodelor de predare.

● Ca mod de a stimula interesul magistratilor pentru diferite domenii juridice, pagina de internet a INM are o sectiune de forum, la care au posibilitatea sa participe magistrati din toate zonele tarii, existând posibilitatea de a discuta si a schimba idei în ceea ce priveste practica judiciara, modificari legislative, chestiuni legate de etica profesionala s.a.

3. Reforma sistemului de recrutare

Atât strategia de formare initiala adoptata de catre CSM, precum si strategia de reforma a sistemului judiciar prevad, în esenta, necesitatea reformarii sistemului de selectie a magistratilor astfel încât accentul sa cada pe capacitatea de a interpreta si aplica normele de drept si pe existenta unei gândiri logice, structurate.

Acest obiectiv a fost pus în aplicare prin modificarile aduse modului de desfasurare a concursului de admitere la INM. Reforma a urmarit, pe de o parte,  cresterea caracterului practic al probelor de concurs, cu mutarea accentului de pe testarea capacitatii de memorare a candidatilor, la verificarea capacitatii de interpretare si aplicare a normelor juridice iar pe de alta parte, verificarea existentei acelor abilitati necesare exercitarii profesiei de magistrat  (gândire critica, rationament logic, aptitudini de etica si deontologie profesionala, motivatie), spre deosebire de sistemul anterior de examinare, unde erau verificate exclusiv cunostintele de specialitate ale candidatilor.

Astfel, concursul din luna septembrie 2005 a avut ca elemente de noutate:

- la probele deja cunoscute de candidati din anii anteriori au fost adaugate alte doua probe, în cadrul celei de-a doua etape a concursului: un test de verificare a rationamentului logic constând în verificarea capacitatii de analiza si sinteza, a rationamentului logic, prin rezolvarea unui test grila cu 100 de întrebari si un interviu constând în chestionarea orala a candidatilor în scopul identificarii aptitudinilor, motivatiilor si elementelor de etica specifice profesiei de magistrat.

- înlocuirea probei scrise din etapa a doua care, pâna în acest an consta într-o lucrare de sinteza care punea accent în principal pe capacitatea de memorare a candidatilor cu o verificare a capacitatii de a interpreta legea si de a rezolva cazuri practice. Astfel, prima proba din etapa a doua a constat în rezolvarea unor spete de drept civil, drept procesual civil, drept penal si drept procesual penal, la aceasta proba candidatii având posibilitatea de a avea asupra lor coduri sau alte legi;

- un alt element de noutate îl reprezinta faptul ca, pentru acest examen,  candidatilor le-a fost pusa la dispozitie o lista cu legislatia relevanta, pentru a se putea orienta în selectarea materialului pe care îl vor avea asupra lor în sala de concurs în timpul probei constând în rezolvarea unor spete;

- nota  obtinuta  la concurs a fost reprezentata de media  rezultata  din adunarea notelor  de la fiecare dintre cele trei  probe din etapa a doua, calculata  în  raport cu urmatoarea pondere: proba de verificare a cunostintelor juridice 80%, proba de verificare a rationamentului logic 10%, interviul 10%.

                        4. Rapoarte internationale referitoare la activitatea INM

● În data de 21 iunie 2005 a avut loc vizita d-nei Susanne Schuster, expert UE, în cadrul misiunii de peer-review. Obiectivul vizitei a fost analizarea modului în care INM îsi îndeplineste obligatiile ce îi revin în vederea punerii în aplicare a planului de actiune pentru implementarea Strategiei de reforma a sistemului judiciar pe perioada 2005 - 2007, identificarea dificultatilor întâmpinate în implementare, modalitatile de solutionare a acestora, precum si prioritatile si masurile ce urmeaza a fi implementate în perioada 2005 - 2007.  În raportul d-nei Schuster s-a precizat ca "Expertul a avut o impresie foarte favorabila asupra capacitatii INM de a furniza o pregatire de calitate pentru magistrati. Întreaga abordare a parut foarte organizata si foarte bine coordonata cu cererile magistratilor" .

● În data de 29 septembrie 2005 a avut loc la sediul INM vizita d-lui Franco Frattini, vice-presedinte si membru al Comisiei Europene.

Transformarile institutionale ale INM din ultimii doi ani au fost foarte bine surprinse si sintetizate în discursul d-lui Frattini, vice-presedinte si membru al Comisiei Europene, cu ocazia vizitei sale la INM din data de 29 septembrie 2005. Acesta  aprecia ca: "aici, la Institutul National al Magistraturii, am fost, pe parcursul ultimilor ani, martorii unor realizari importante: sub conducerea unei noi echipe manageriale, Institutul National al Magistraturii a ameliorat considerabil conditiile de munca, a continuat sa modernizeze programele de pregatire profesionala, s-a adaptat rapid la noul context juridic si a reusit sa mentina standarde profesionale înalte, continuând sa îmbunatateasca accesul tuturor magistratilor la programele de formare continua. Constat cu bucurie ca sprijinul financiar acordat de UE prin programul Phare a putut sa contribuie la aceasta poveste de succes".

● În data de 25 octombrie 2005 a aparut Raportul de tara pentru 2005, în care sunt evidentiate progresele INM în eforturile sale de a moderniza si restructura activitatea sa. Se aprecia în raport ca "În martie 2005, CSM a confirmat numirea unei echipe de conducere reformatoare la INM pentru o perioada de trei ani.[...]. Programa de invatamant, metodele de predare si distributia materialelor specifice s-au imbunatatit,  ceea ce a dus la cresterea gradului de cunoastere a problemelor relevante pentru integrarea Romaniei, mai ales in domeniul dreptului comunitar, al drepturilor omului si al cooperarii internationale in materie judiciara."

● Cu ocazia celei de-a doua întâlniri a Biroului Retelei de la Lisabona care a avut loc în perioada 8 - 9 septembrie 2005, la Ankara, dl. Raffaele Sabato, raportor, a elaborat un raport cu privire la activitatea scolilor de magistratura din Europa. Raportul  s-a bazat pe sintetizarea a trei chestionare completate de aceste scoli, referitoare la organizarea acestora, procesul de formare initiala, formare continua si cel de recrutare si de formare a formatorilor. Se preciza în acest raport ca "Analiza raspunsurilor la chestionar este o sarcina complicata, din cauza [.] b) distantei dintre modelul teoretic recomandat de instrumentele Consiliului Europei si modelele practice, asa cum reiese din raspunsurile la chestionar[.]. Singura exceptie o reprezinta România, al carei model legal (creat în anul 2004) este foarte apropiat de standard [.], România a rezolvat problema independentei bugetare prin inserarea  bugetului institutiei de pregatire în bugetul Consiliui Superior al Magistraturii". "Cele mai avansate solutii sunt cele ale Norvegiei (în care în fiecare an la 10 judecatori li se poate acorda un concediu pâna la 6 luni pentru cresterea pregatirii lor profesionale) si României (unde magistratii au dreptul la pâna la 10 zile pe an de concediu platit pentru participarea la sesiuni de cursuri de pregatire"

           

5. Probleme

Sintetizând dificultatile întâmpinate în desfasurarea activitatii INM în cursul anului 2005, acestea pot fi grupate astfel:

1.      probleme legate de insuficienta spatiului în care INM îsi desfasoara activitatea;

2.      insuficienta fondurilor aprobate INM la începutul anului, prin raportare la nevoile sistemului;

3.      personal insuficient (nevoile de personal ale INM au fost apreciate la sfârsitul anului 2004, solicitându-se suplimentarea schemei de personal cu 22 de posturi, în ianuarie 2006 fiind aprobate 19 dintre aceste posturi);

4.      probleme referitoare la desfasurarea concursurilor organizate prin intermediul INM, deja amintite la punctele 3.1.2. si 7 din prezentul raport.

II. DISCUTAREA PROBLEMELOR APĂRUTE LA CONCURSURILE/EXAMENELE ORGANIZATE DE CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII PRIN INTERMEDIUL INSTITUTULUI NAŢIONAL AL MAGISTRATURII ÎN ANUL 2005. PREZENTAREA METODOLOGIEI DE ORGANIZARE sI DESFĂsURARE A CONCURSURILOR/EXAMENELOR, CA PARTE A SOLUŢIEI PROPUSE DE INM LA PROBLEMELE APĂRUTE.

·                    Ca urmare a experientei celor 8 examene, organizate de CSM prin intermediul INM, în 2005 si în special a problemelor care au fost semnalate cu ocazia acestora, INM încearca solutionarea acestora prin elaborarea unei Metodologii de organizare si desfasurarea concursurilor/examenelor. În acest moment aceasta metodologie a fost avizata de Consiliul stiintific al Institutului în data de 16 ianuarie 2006, urmând ca ulterior sa fie supusa aprobarii Consiliului Superior al Magistraturii. Aprobarea acesteia va necesita ulterior modificarea regulamentelor de organizare a concursurilor.

·                    Dintre problemele pe care INM le-a întâmpinat în anul 2005, enumeram:
-                      dificultati în propunerea unui numar suficient de specialisti în comisiile de examinare pentru concursuri

-                      numirea cu întârziere a comisiilor de elaborare a subiectelor si finalizarea subiectelor si baremelor cu putin timp înainte de începerea efectiva a concursului.

-                      baremele insuficient detaliate care pot determina diferente de interpretare a între comisia de corectare si cea de solutionare a contestatiilor

-                      bareme în care se pune accentul mai mult pe solutie decât pe motivarea solutiei

-                      ajungerea cu întârziere la Institutul National al Magistraturii a contestatiilor depuse în termen

-                      numarul mare de contestatii admise

-                      diferentele mari de notare între corectare si contestatii

-                      la unele dintre examene au fost foarte putini candidati care au reusit sa promoveze aceste examene (ex: primele doua examene de admitere în magistratura din anul 2005), examenul de admitere la INM.

·                    Solutiile pe care le propunem prin noua metodologie sunt:

-     crearea unei baze de date, la începutul anului, cu magistratii si cadrele didactice de la facultatile de drept, interesati si recomandati pentru a fi propusi sa faca parte din comisiile de elaborare a subiectelor, de examinare si de solutionare a contestatiilor pentru fiecare examen care va avea loc în acel an. Magistratii si cadrele didactice înscrisi în aceasta baza de date vor participa la un curs de 5 zile, organizat de INM, având ca subiect metode si tehnici de evaluare. Aceasta solutie speram va asigura o transparenta mai mare în privinta numirii membrilor comisiilor si de asemenea va aduce  unitate în modalitatile de corectare si recorectare a lucrarilor;

-                      desemnarea din timp a membrilor comisiei de elaborare a subiectelor

-                      crearea unor Comisii locale de organizare de la tribunale si parchetele de pe lânga acestea pentru colectarea/transmiterea contestatiilor, care vor face parte împreuna cu Comisia centrala de organizare a concursului/examenului (C.C.O.), Comisia de organizare de la centrul de evaluare (C.O.C.E.) din Comisia de organizare a concursului/examenului. Aceasta solutie va asigura o mult mai buna organizare a gestionarii contestatiilor;

-                      obligativitatea numirii unui presedinte comun al Comisiilor de elaborare a subiectelor, de corectare si de contestatii, cu atributii detaliate, masura ce va aduce de asemenea unitate în activitatea celor trei comisii;

-                      prevederea modalitatilor de rezolvare a situatiilor în care exista diferente mai mari de un punct între nota de la corectura 1 si nota de la corectura 2, respectiv diferente mai mari de 1,5 puncte între nota de la corectura si nota ca urmare a solutionaarii contestatiei;

-                      prevederea detaliata a atributiilor comisiei de elaborare a subiectelor în articolul 12 din Metodologie, dupa cum urmeaza:

(1)                                                   elaborarea subiectelor de concurs/examen cu respectarea urmatoarelor reguli:

a)                                                      sa fie în concordanta cu tematica si bibliografia aprobate si publicate de C.S.M. si I.N.M.;

b)                                                      sa evidentieze operatiile gândirii - analiza, sinteza, generalizare - în trasaturi ale procesului de gândire - flexibilitate,  dimensiunea critica etc.;

c)sa fie astfel formulate încât tratarea lor sa angajeze cât mai multe posibilitati de analiza, de sinteza si de generalizare din partea candidatilor;

d)                                                      sa asigure o cuprindere echilibrata a materiei studiate, sa aiba grad de complexitate corespunzator continutului tematicii si bibliografiei, pentru a fi tratate în timpul stabilit;

e)sa se evite repetarea subiectelor de la concursuri/examene anterioare;

f) sa asigure, în cazul testelor grila, o repartizare echilibrata a raspunsurilor corecte si a numarului de raspunsuri corecte între variantele de raspuns; 

g)                                                      timpul necesar rezolvarii subiectelor sa nu depaseasca timpul alocat desfasurarii probei de concurs/examen;

h)                                                      sa anunte/sa indice, pentru fiecare subiect, atât punctajul prevazut în barem, cât si timpul recomandat pentru rezolvare;   

i)  sa se evite, pe cât posibil, subiectele ce contin probleme controversate în doctrina si în practica sau, în cazul unor astfel de situatii, sa se puncteze toate solutiile a caror corectitudine din punct de vedere legal poate fi argumentata logic si coerent;

j) sa se puna accentul, în notarea lucrarilor, pe motivarea solutiei alese de candidat; în barem pot sa fie punctate modalitati alternative de motivare a solutiei alese de candidat;

k)                                                      sa se asigure unitatea de evaluare la nivel national;

(2)   predarea, catre comisia de organizare, cu cel putin 12 ore înainte de data si ora sustinerii probei scrise, a subiectelor si baremelor de evaluare si de notare, pe discipline de examen, în plicuri distincte, închise si sigilate;

(3)   elaborarea, pentru proba scrisa de sinteza (teoretica si practica), a câte 3 variante de subiecte pentru fiecare materie în parte, din care se alege, prin tragere la sorti, numarul subiectului probei scrise;(4)   predarea catre C.O.C.E., cel târziu la momentul începerii corectarii lucrarilor, a ghidurilor de corectare pentru proba scrisa de sinteza (teoretica si practica);

(5)   elaborarea de catre comisia de examinare, pentru probele orale, a unui punctaj orientativ de evaluare.

III. ADMITEREA IN MAGISTRATURA. DEZECHILIBRUL EXISTENT INTRE  DIFERITELE MODALITATI  DE ADMITERE.

·        Potrivit actualei reglementari, exista trei cai de acces în magistratura:

- admiterea la Institutul National al Magistraturii, urmata de 2 ani formare initiala, promovarea concursului de absolvire a INM, parcurgerea unei perioade de stagiu de 1 an si promovarea examenului de capacitate pentru detinatorii unei licente în drept;

În anul 2005, CSM prin intermediul INM a  organizat un astfel de concurs în luna septembrie, fiind scoase la concurs  un numar de locuri de 180, fiind ocupate 119 locuri. În anul 2005 au absolvit INM un numar de 115 auditori de justitie , iar în 2006 vor absolvi 157 de auditori de justitie. Modalitatea de examinare a reprezentat o noutate, fiind pentru prima data introduse, pe lânga testarile privind cunostintele juridice, un test de verificare a rationamentului logic constând în verificarea capacitatii de analiza si sinteza, a rationamentului logic si un interviu constând în chestionarea orala a candidatilor în scopul identificarii aptitudinilor, motivatiilor si elementelor de etica specifice profesiei de magistrat.

- admiterea în magistratura pe baza de concurs pentru persoanele care au 5 ani vechime în functii de specialitate juridica, urmata de parcurgerea unor cursuri de formare de 6 luni;

În anul 2005. CSM prin intermediul INM, a organizat 3 examene de admitere în magistratura în lunile martie, iunie si decembrie, dupa cum urmeaza:

a. 19 martie 2005 - Posturi scoase la concurs: 370 de locuri vacante la judecatorii si 244 de locuri vacante la parchetele de pe lânga judecatorii. Numarul candidatilor admisi: 16, din care 14 pentru functia de judecator si 2 pentru functia de procuror.

b. 25 iunie 2005 - Posturi scoase la concurs: 258 de locuri vacante la judecatorii si 40 de locuri vacante la parchetele de pe lânga judecatorii. Numarul candidatilor admisi: 74, din care 68 pentru functia de judecator si 6  pentru functia de procuror

c. 17 decembrie 2005 - Posturi scoase la concurs: 70 de locuri vacante la judecatorii si 150 de locuri vacante la parchetele de pe lânga judecatorii. Numarul candidatilor admisi:112, din care 70  pentru functia de judecator si 42  pentru functia de procuror.

Astfel, prin aceasta modalitate de intrare în magistratura, s-au ocupat în anul 2005 un numar de 202 locuri, din care 152 de judecatori si 50 de procurori.

- numirea, fara concurs, prin sustinerea unui interviu în fata sectiei corespunzatoare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, pentru persoanele cu mai mult de 10 ani vechime în magistratura sau în avocatura, urmat de parcurgerea unor cursuri de formare de 6 luni si promovarea unui examen de verificare a cunostintelor;

În anul 2005 au fost alocate un numar de 200 de posturi vacante, dintre care 150 de judecatori si 50 de procurori, în vederea ocuparii pe baza de interviu. Dintre acestea au fost ocupate 64 de posturi, dintre care 42 de posturi de judecator si 22 de posturi de procuror.

·  Necesitatea dezvoltarii unui corp de magistrati profesionisti si bine formati precum si ideea de cariera în magistratura presupun însa ca principala cale de acces în magistratura sa fie cea prin INM, iar celelalte modalitati de acces sa reprezinte exceptia. Caracterul exceptional al celorlalte cai de admitere în magistratura ar trebui sa se manifeste în ceea ce priveste numarul si distribuirea geografica a posturilor scoase la concurs precum si în periodicitatea organizarii recrutarii. Din pacate, de-a lungul anului 2005, dupa cum se poate observa, criteriile de mai sus au indicat contrariul.

Concurs

Numar locuri/posturi scoase la concurs

Numar admisi

Numar concursuri


Concurs de admitere la Institutul National al Magistraturii

180

119

1


Concursuri de admitere în magistratura

848

202

3

Numire prin sustinerea unui interviu

200

42+22

1

În plus, principiul recrutarii magistratilor din rândul unor categorii de juristi cu experiente profesionale diverse - justificat cu conditia respectarii principiului de mai sus, nu presupune însa aplicarea unor standarde de calitate diferite la momentul recrutarii. Or, consideram ca sistemul de recrutare alternativ reglementat în articolul 33 din Legea nr. 303/2004 nu ofera standarde similare de exigenta cu cele prevazute pentru admiterea în magistratura prin INM.

INM a transmis Ministerului Justitiei propunerile sale  la Proiectul de modificare a Legilor 303, 304 si 317/2004, incluzând între acestea si propunerea de consacrare legislativa a caracterului exceptional al modalitatilor de admitere în magistratura reglementate de art. 33 din Legea nr. 303/2004 (a doua si a treia modalitate dintre cele prezentate) si asigurarea unor standarde de calitate similare pentru admiterea în magistratura indiferent de calea urmata, prin introducerea, pentru toate modalitatile de acces în magistratura, a unui examen la finalizarea cursurilor de formare, similar examenului de capacitate sau de absolvire a INM, de a carui promovare sa depinda ramânerea în magistratura.

·  În ceea ce priveste situatia posturilor vacante, în luna ianuarie 2006 sunt  înca vacante 514 posturi de judecator si 668 de procuror. Dintre acestea, la judecatorii si la parchetele de pe lânga judecatorii vacante sunt doar 297, respectiv 353. Mai mult, dintre aceste posturi vacante, 112 au fost deja ocupate la judecatorii (70 prin concursul din decembrie si 42 prin interviurile din luna decembrie), respectiv 84 au fost deja ocupate la parchete (62 prin concursul din decembrie iar 22 prin interviurile din decembrie). În plus, în iulie 2006, respectiv iulie 2007 vor absolvi cursurile INM doua noi generatii de auditori de justitie - 157 în 2006 si 120 în 2007. În aceste conditii, chiar tinând cont eventualele pensionari si examene de promovare vor ramâne foarte putine locuri pentru admiterea la INM în acest an si în anii urmatori.
Document Info


Accesari: 3253
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )