Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload

loading...
Vysetrovanie mechanického vlnenia pomocou stojatej vlny na strune

Ceha slovaca


ALTE DOCUMENTE

Zapekané cestoviny s mozzarellou
Blondýny
Kulový blesk
Základy programování
ZAHRÁDKA
Sílenství pana Skrka
Luna Lovegoodová
Atraktivita
Elektronický regulátor na dynamo
FM wireless mike (bug)

Vysetrovanie mechanického vlnenia pomocou stojatej vlny na struneZadanie úlohy:

         

1.      Určte rýchlosť sírenia sa vlny  na strune ako funkciu mechanického napätia struny. Pre kazdé

      nastavené napätie najdite rezonancie 1, 2, 3, harmonickú frekvenciu.

        2. Vyneste do grafu závislosť v = f (s), kde s = F/s.

          3. Rýchosť vlny na strune vypočítajte tiez zo vzťahu v  19519v2114t ;kde F je sila, ktorá napína strunu a s je                             
              lineárna hustota struny. Získané výsledky vyneste do grafu  z bodu  2 a porovnajte.

 

Teoretický úvod:

      Základnými charakteristikami vlnenia sú:

-         perioda T určujúca čas, po ktorého uplynutí sa začína proces v danom mieste opakovať

-         frekvencia f udáva počet period za jednotku času

-         vlnová dĺzka l , ktorá udáva vzdialenosť dvoch susedných miest, v ktorých prebieha rovnaký proces

-         vlnový vektor k , ktorého veľkosť je a jeho smer určuje smer sírenia vlny

-         rýchlosť sírenia vlny v súvise s uvedenými veličinami podľa vzťahu:

              (1)

Ak smer výchyľky je totozný so smerom rýchlosti sírenia vlny hovoríme o pozdĺznom vlnení. Pre rýchlosť pozdĺzneho vlnenia platí:

Pri priečnom vlnení je smer výchyľky kolmý na smer sírenia vlny a pre rýchlosť priečneho vlenia platí:

Struna je útvar , ktorého prečny prierez má zanedbateľný rozmer vzhľadom na jeho dĺzku. V strune sa síri priečne vlnenie v smere jej dĺzky a pre výchyľku sa dá odvodiť vlnová rovnica.


                  (2)

Na vyhotovenie stojatého vlnenia na strune s elektricky vodivého materialu môzeme pouziť silové pôsobenie maagnetického poľa indukcie B na vodič dĺzky l pretekaný prúdom I.

Základná dĺzka struny je vzdialenosť A1 a A2 . Napätie struny je mozné určiť z tiaze závazí známych hmotností. Zdroj striedavého elektrického napätia regulovatelnej frekvencie vytvára na strune striedavý elektrický prúd:

Malá časť struny dL je ulozená medzi póly permanetného magnetu . Ak predpokladáme , ze účelom úseku je dL je homogénne magnetické pole indukcie B, je struna na úseku dL vystevená Lorentcovej sile:

         (6)

Ale dL a B sú navzájom kolmé , je sila dF kolmá na dL aj B a má veľkosť:

Táto harmonická sila vytvára na strune harmonické vlnenie síriace sa k britu A1 aj A2. Po odraze na týchto britoch sa vytvoria dve vlny rovnakej frekvencie a amplitúdy síriace sa proti sebe a zločeným  vytvoria stojaté vlnenie. Ak sa body proti sebe a zlozením vytvoria stojaté vlny, struna sa rozkmitá na svojej rezonančnej frekvencii. Dostane sa do rezonancie vzdy, keď sa na jej dĺzke L vytvorí celočíselný násobok

Riesením tejto rovnice je funkcia

Kde  u0   je  maximálna výchyľka.

Pre strunu ktorej dĺzková jednotka má hmotnosť s a ktorá je napínaná silou F , pre rýchlosť sírenia sa vlnenia platí:

                      (3)

Stojaté vlnenie vzniká skladaním dvoch proti sebe idúcich rovinných vĺn rovnakej frekvencie, amplitúdy a kvality. Při stojatom vlnení vsetky elementy lineárneho útvaru konajú súčasne kmitavý pohyb amplitúda jednotlivých elementov nie je vsak rovnaká a závisí od polohy elementu. Body útvaru , ktoré majú při kmitaní nulovú amplitúdu sú trvale v pokoji a nazývajú sa uzly , pre ich polohu platí:

           n =1,2,3,...     ( 4 )

 Body , ktoré majú maximálnu amplitúdu sa nazývajú kmitne a lezia v strede medzi dvoma susednými uzlami a sú vzdy v miestach:

 

                 n = 1,2,3,..   (7)

Na obrázku 1b je zakreslené zlozenie amplitúdy v stojatej vlne pre n = 1,2 a 3 . Po dosadení vzťahom (3) a (7) do (1) dostaneme pre frekvenciu vzťahu:

          

Pomôcky:   RC-generátor, struna s miskou, závazia, pásmový meter, permanetný magnet

 

Postup merania:

        1.Strunu spojenú s miskou napneme medzi dva brity A1 a A2 a vodivo spojíme s RC-generátorom.  
   Zmeriame si dĺzku L a priemer d struny. Výpočtom zo známej mernej hmotnosti s materialu struny, 
   určíme hmotnosť jednotkovej dĺzky s struny .

        2.Misku zaťazíme závazím o hmotnostim . Na RC-generátore, pri napätí U= 8-10V, nájdeme rezonanačnú frekvenciu pre n = 1,2,3.. Magnet je vhodné pre vačsie rezoznančné frekvencie nastaviť do polohy predpokladanej kmitne. Zo vzťahu (7) určíme vlnovú dĺzku a zo vzťahu (1) rýchlosť pre n =1,2,3.. pri danej napínacej sile F. Namerané  a vypočítané výsledky statisticky spracujte.

        3.Vypočítanú rýchlosť podľa vzťahu (1) porovnáme s rýchlosťou určenou zo vzťahu (3). Urobte grafickú závislosť rýchlosti a napínacej sile F.

 

Tabuľka nameraných a vypočítaných hodnôt

Č

m [g]

f1 [Hz]

f2 [Hz]

f3 [Hz]

v [ms-1]

v' [ms-1]

1

200

23

47

68

44,170

37,779

2

250

24

53

73

48,603

42,705
3

300

26

58

80

52,395

47,119

4

350

28

61

85

56,992

51,153

5

400

30

64

92

60,515

54,892

6

450

32

67

97

64,482

58,391

7

500

33,5

70

103

67,923

61,693

8

550

35

72

107

70,992

64,826

9

600

37

75

113

10

650

38

78

115

Vzorové výpočty

    Rýchlosť sírenia sa vlny na strune pre prvú rezonančnú frekvenciu 1.riadok:

    Rýchlosť sírenia sa vlny na strune pre 1.riadok:

   

    Rýchlosť sírenia sa vlny vypočítaná zo vzťahu  pre 1.riadok :

Výpočet prvej harmonickej frekvencie:

 

Zhodnotenie merania:

      Pri tomto meraní sme mali porovnať dve rýchlosti a to v a v'. Při porovnaní vidíme , ze sa od seba lísia ± 3. Tieto odchyľky boli spôsobené pouzitím medenej struny. Struny sa vyrábajú s pevnejsích materiálov. Ako napr. Oceľ. V tomto prípade sme pouzili medennú strunu kvôli tomu, aby sme dostali čo najmensie straty.


loading...


Document Info


Accesari: 2439
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2018 )