Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload

loading...
Významní světoví architekti 20.století a jejich nejvýznamnějsí stavby/i

Ceha slovaca


ALTE DOCUMENTE

Kvadratická funkce
SVETI SAVA
Silniční daň - upozornění
Předsunutá stráz
ČTENÁŘSKÝ DENÍK
PROGRAM Č.2 Výpočet souřadnic z úhlů a délek
Obraz českého venkova v povídkách a románech
KVANTITATÍVNE A KVALITATÍVNE PARAMETRE REPY CUKROVEJ V ZÁVISLOSTI OD OBRÁBANIA PODY
MATURITNÍ OTÁZKY Z POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ
Pop-art A.Warhol, R.Lichtenstein

Významní světoví architekti 20.století a jejich nejvýznamnějsí stavby/i

v Čechách

- moderna: School of Art Glasgow - Charles Renie Mackintosh, velká okna, jednoduchost

- Oto Wagner: Rakouská postovní spořitelna +-1910


- přelom století: secese - H. Maria Olbrich: pavilon Vídeňské secese (vystoupení), pak hledání východisek moderní architektury

- O. Wagner: funkce + konstrukce + poezie

16A - PURISMUS, FUNKCIONALISMUS, NOVÁ VĚCNOST

- purismus a funkcionalismus: dva póly jedné koncepce - 1927 mluvíme o purismu  - architektura odhmotnělých krychlí, od 1927 spís o funkcionalismu, spolu s konstruktivismem = klasická meziválečná moderna

PURISMUS

- úsilí o stylovou čistotu ve tvorbě, zejména architektonické

- z latinského purus čistý

- architektonický purismus reprezentují dva odlisné směry: historický purismus 19 století a moderní purismus

HISTORICKÝ PURISMUS 19. STOLETÍ

- směr v historizující architektuře a v obnově historických staveb v 19. století

- je pro něj charakteristické přísné lpění na tzv. čistém slohu a nekompromisní odstraňování pozdějsích úprav (např. barokního vybavení gotických chrámových interiérů, barokních helmic gotických vězí, renesančních stítů gotických domů ap.)

- historické stavby byly tedy "očisťovány" do původního stavu, v některých případech i bez jasných dokladů a dokumentace

- nerespektováním pozdějsích architektonických doplňků byla někdy narusena organičnost stavby

- proti metodám purismu byla zaměřena analytická metoda památkové péče

- významným teoretikem i praktikem purismu byl francouzský architekt Viollet-le-Duc, v českých zemích zejména J. Mocker

MODERNÍ PURISMUS

- hlavní je HARMONIE barev a tvarů

- oproti kubismu rozdíl - purismus je úplně placatý

- purismus uvádí do architektury nové barvy: sienu pálenou, ultramarín, světle zelenou

- umělecký směr v období 1918 - 25, zalozený francouzským malířem A. Ozenfantem a architektem Le Corbusierem, kteří vydali manifest Apré le cubisme (1918, Po kubismu) a nový směr propagovali v revui L'Ésprit Nouveau (Nový duch, 1920 - 25)

- v protikladu k syntetickému kubismu jeho představitelé usilovali o návrat ke kubistickým počátkům (zpočátku v malířství; u Le Corbusiera lze předstupně nalézt jiz asi od roku 1910)

- podle teorie purismu má být výsledného účinku architektonického díla dosazeno co nejmensími prostředky, důraz je kladen na konstrukci a tvarové oprostění architektury (uplatnění primárních geometrických těles) v celku i v detailu

- symbolem nového umění se stal stroj jako výraz dokonalosti a odstranění vseho, co nevyplývá z jeho funkce

- puristické principy byly přejaty a dotvořeny funkcionalismem

- absence zdobnosti a geometrická střízlivost puristických staveb vsak neznamená opustění estetického zřetele, ten byl naopak ve srovnání s eklektickou architekturou spíse vystupňován vysokými nároky na kompozici a proporce plných a prázdných ploch a na jejich vzájemné kompoziční vztahy; charakteristické jsou precizní detaily, uvolněné vnitřní prostory, transparentní a plné světla, soulad architektury s nábytkem z kovových chromových trubek

- významnými představiteli puristických tendencí byli kromě Le Corbusiera a A. Ozenfanta zejména architekti sdruzení v holandské skupině De Stijl (J. J. P. Oud)

- do českého prostředí uvedl purismus svými studiemi J. Chochol (některými studiemi z roku 1914 purismus dokonce anticipoval), významnými představiteli byli zejm. členové Puristické čtyřky; purismem byl ovlivněn i J. V. Kroha, J. E. Koula, J. Krejcar a B. Feuerstein, J. Zázvorka, K. Roskot, O. Tyl a dalsí

ADOLF LOOS 1870 - 1933

- Řeči do prázdna, Ornament a zločin 1908

- "Ornament je zločin" - tak zní patrně nejcitovanějsí výrok Adolfa Loose, významného architekta a jednoho z nejhlasitějsích bojovníků za jednoduchost a funkčnost v architektuře

- narozen v Brně

- první významné dílo - Café Museum ve Vídni

- s přáteli Oskarem Kokoschkou a Ludwigem Wittgensteinem patřil Loos ke skupině volně smýslejících intelektuálů

- jiz na přelomu století působil svými radikálními názory rozruch - jeho kritika Wiener Secession byla dobře známa z tisku

- největsí debatu ovsem způsobil v roce 1911 svým projektem obchodního domu Goldmann a Salatsch, kterému se kvůli jeho hladké fasádě bez jakýchkoli dekorací přezdívalo "dům bez obočí"

- císař obývající sousední Hofburg prý dokonce nechal v místnostech s výhledem na Loosův dům - jak se dříve obchodnímu domu, dnes sídlu banky nyní říká - zatáhnout závěsy, aby se na tu hrůzu nemusel dívat

- kromě několika dalsích veřejných budov ve Vídni Loos také navrhl několik soukromých rezidencí, například Steinerovu či Ruferovu vilu ve Vídni nebo Khunerovu vilu v Kreuzbergu

- uvnitř strohých forem Loosovy architektury se ovsem trochu paradoxně nacházely tradičně zařízené místnosti s perskými koberci, dekorativním nábytkem a luxusními intarzovanými či kamenem obkládanými obklady stěn

- přesně takový je i interiér Müllerovy vily, kterou Loos vytvořil v roce 1930 jako nejdůslednějsí aplikaci svého Raumplanu - prostorového konceptu zalozeného na plynulé návaznosti a propojenosti jednotlivých částí lidského obydlí

- Loos málokdy navrhoval nábytek; při zařizování interiérů raději skládal a upravoval jiz dříve vytvořené návrhy

- Müllerova vila ve Střesovicích 1920 - nová organizace prostoru u Loose; proč má mít WC i obývací pokoj stejnou výsku? Plýtvání prostorem! Pouze přízemí má mít stejnou výsku - úvaha ekonomická, ale i zároveň  umělecký zázitek, prostor je bohatsí - dům jako socha - RAUMPLAN

- kunsthistorik Max Dvořák měl v Hrusovanech vilu od A. Loose

FUNKCIONALISMUS

LE CORBUSIER 1887 - 1965

- vlastním jménem Charles Eduard Jeanneret; původně designér, neměl architektonické vzdělání, učil se u Petra Berense

- a u nejvýznamnějsího učitele v Pařízi = Auguse Perret - u něho dospěl k poznání, ze beton je materiál budoucnosti - ekonomický a trvanlivý prostředek

- snazil se vyrovnat konflikt mezi gotickými (ovlivnil ho Violet Le'Duc - gotika: konstruktivní autenticita a francouzský styl) a antickými principy (humanistické ideály); budoucnost viděl ve spojení těchto dvou

- navstívil v Toskánsku kláster Kartuziánů, kde mnisi zijí odděleně a setkávají se při práci - to ho inspirovalo: moderní bydlení = zít společně a kazdý zvlásť - toto ho inspirovalo pro jeho budoucí sídlistě

Text Box:  - Systém Domino - jednoduchý betonový skelet, který by se levně vyráběl a příčky a závěsy by se mohly doplnit individuálně - toto zůstalo jen u konceptu

- Dům Citrohan 1922 - systém Domino aplikovaný na RD; zelezobetonový rám, jedna stěna prosklená, moznost vsunout příčku a podobně

- navrhl velké mnozství takovýchto domů, skladebného typu

- 1927 výstava ve Stuttgartu: představen tento princip

- Le Corbusierových 5 bodů nové architektury:

*       1) dům je třeba zvednout nad terén, postavit ho na piloty

*       2) to, co se zemi vezme je třeba vrátit zahradou na střese

*       3) volný půdorys

*       4) zavěsená fasáda - nic nenese, nosná je konstrukce

*       5) pásová okna, průčelí můzeme otevřít v celé síři

- Vila la Roche - stavěl ji pro bratrance - prosklená stavba byla ideálem, ale měl rád i kompaktní plochy, kontrasty tvrdých a oblých tvarů (jedna stěna je prosklená)- Vila Savoy u Poissy (1929-31)

- 1929-33 - dům pro armádu spásy v Pařízi - natavené buňky na sobě, celý dům je plochý, rozjezená je sochařská nástavba nahoře, kde jsou byty zaměstnanců

- Koleje na okraji Paříze 1930-32

- v Praze - Veletrzní palác: Tyl, Fux, 1926

- Barandovské terasy: Max Urban

NOVÁ VĚCNOST

- termín se ujal pro německou avantgardní architekturu (meziválečnou)

- ve vsech větsích městech začínají vznikat sídlistě, sídlistě Brotz u Berlína, sídlistě Türten-Dessau (Walter Gropius) - metoda proudové výstavby, rozfázovaná stavba - více domů - úkony na sebe navazující; vily učitelů Bauhausu

- Hans Scharoun: vedle pravých úhlů přibírá křivky: VU-WA, vila Schminke - krásná s křivkami a schodistěm!

- organizace CIAM - rozsíření mezinárodního stylu do světa - typ domu spís do středomoří - plochá střecha, velká okna v přízemí, v podstatě se opírá o Corbusierovy typy

- Gerrit Rietveld: konstruktivista - zdůrazňuje prvky konstrukce, podoba s Mondrianovými obrazy, křeslo! estetika De Stijl

- ve Vídni: vzorové sídlistě Werkbund

EXPRESIONISMUS, ART DECO, NOVÝ HISTORISMUS

EXPRESIONISMUS

- expresionismus se rozvíjel předevsím v německé architektuře

- společným rysem byl krajně individualistický výtvarný projev, v němz byla dosud převládající soustava pravoúhlých forem důsledně nahrazena křivkou a ostrým úhlem

- expresionismus úzce spojoval architekturu s ostatními druhy umění

- v Berlíně vznikla skupina architektů a výtvarníků "Arbeitsrat für Kunst, která pod vedením B. Tauta vyzývala k odstranění rozdílů mezi výtvarným uměním a architekturou

- výtvarné snazení expresionismu se projevilo i v krystalických formách blízkých českému kubismu, které vsak zůstaly jen na úrovni ideových námětů

- výjimkou byl pomník padlým na hřbitově ve Výmaru (1921, Gropius), který je dynamickou kompozicí vytvořenou z ostrých betonových jehlanů

ERICH MENDELSOHN

- v letech 1914 - 1924 vypracoval stovky studií architektonických plastik, určených mnoha druhům staveb včetně továren

- jediná realizovaná stavba tohoto druhu se stala Einsteinova věz v Postupimi 1917-21 - pojímá stavbu jako sochu; je z betonu; formální hříčka; ta budova praská.

BRUNO TAUT

- německý architekt; představou ideálního obytného domu (1919) a současně kritik velkoměst, místo nichz navrhoval osídlení z mensích koncentrovaných urbanistických jednotek, rozptýlených v krajině (Volkhaus)

- Skleněný dům - Glass Pavilon, Werkbund Exhib. Cologne 1914 - výstavní prostory v Kolíně, ta stavba je průhledná, na betonovém soklu; bohuzel stavěna jako dočasná

ART DECO

- pojem pro eklektický dekorativní sloh převzat z výstavy uzitého umění - Art Deco 1920 - 1940

- během meziválečné éry se eklektický design vyvinul a začal být znám jako Art Deco

- samotný název byl odvozen roku 1925 z Exposition Internationale des Arts Decoratifs Industriels et Modernes v Pařízi, uznávající a oslavující zivot v moderním světě

- Art Deco je také pouzíváno jako reference sloučení stylu 20. a 30. let 20. století
- Art Deco byla éra rozporů a protikladů; skrze velmi bouřlivé 20. léta a Velkou depresi v letech 30., Art Deco naplňovalo kazdodenní svět elegantním stylem chladné sofistikace
- ačkoli bylo Art Deco nejvíce zřejmé v geometrii a jednoduchosti, často bylo také kombinováno s pulsujícími barvami a jednoduchými tvary které oslavovaly vzrůst komerce a technologie; od bujných objektů tvořených z exotických materiálů k masově produkovaným předmětům dostupným i střední třídě; svět Art Deca reprezentuje "půvab formy"

MIES VAN DER ROHE

- současník Le Corbusiera, učil se u Petra Berense

- největsí efekt nejmensím efektem, méně je více

- 1920 v Berlíně mrakodrap pro Friedrich Strasse - betonová konstrukce se skleněnou fasádou - principy expresionismu (?), redukce hmotnosti, klasicistní sklony

- nejvýznamnějsí minimalista 20. století

- 1929 - německý pavilon pro mezinárodní výstavu v Barceloně - pavilon sám byl exponát; rozčleněn příčkami podpořené kovovými nosníky, kolem skleněný obal jako vitrína. + vodní nádrz

- vila Tugendhat v Brně - 1929-31, skromně rozmístěný nábytek, skleněná stěna, odhmotněná stavba

- 1931 v NY výstava o moderní architektuře; 1932 doprovodná kniha: The Internacional Style (tento mezinárodní styl měl mnoho z Bauhausu)

NOVÝ KLASICISMUS - v USA; znovu návrat k historii, nostalgii  

16C - F. L. WRIGHT A ORGANICKÁ ARCHITEKTURA

- s moderní americkou architekturou začali: H. H. Richardson a L. Sullivan

- Sullivan navazuje na Richardsona - zjednodusil dekor, kontrast mezi jednoduchými plochami - Auditorium building v Chicagu

FRANK LLOYD WRIGHT 1869 - 1959

- cílevědomě rozpracoval organickou architekturu az F. L. Wright v souvislosti s jeho programovým návratem k přírodě

- na rozdíl od architektonického purismu Wright nevycházel z abstraktně geometrických forem, ale snazil se vycházet vstříc potřebám určitého člověka a určitého prostředí

- typické je vyhýbání se ostrým hranám a úhlům a velkým plochám

- dům musí podle Wrighta růst z potřeb lidí a z charakteru země jako zivý organismus; bylo mu jasné, ze v domě jsou podstatné místnosti - nikoli fasáda; zavrhl vsechny obvyklé ornamenty, římsy a listy a staví domy tak, aby zcela vyhovovaly záměru

- zpočátku pracoval se Sullivanem, ovlivnili ho: Violet Le´Duc aj.

- s Ruskinem se ovsem rozcházel v pohledu na strojovou práci

- navstívil Japonsko - cit pro prostor a formu = geniální; sbíral japonské dřevořezy

- věnoval se téz teorii architektury, teorie a praxe u něj stojí ve vzácné shodě

- Art and Craft the Machina - proti Ruskinovi měl stroj rád; povazoval ho za  předchůdce a umoznitele demokracie, umělecké dílo století; kladl velký důraz na spolupráci člověka a průmyslu

- jeho vlastní dům oblozený sindelem, + atelier, který měl okna tak vysoko, aby se kresliči nerozptylovali

- miluje divadelní inscenaci prostoru - úzká pasáz, pak velká hala

- odstranil vse, co nemá zádný skutečný účel a uzitek (i topná tělesa mají zmizet v konstrukci)

- kostel unitářů 1906 v Oak Parku v Illinois - realizován při velmi skromném rozpočtu z armovaného betonu a ukázal názorně přednosti tohoto laciného materiálu

- Chicago, Oak Park - jeho vlastní dům - oblozený sindelem, dům + ateliér; na půdorysu osmiúhelníku, prosklený strop a okna vysoko - aby kresliči kreslil a nelelkovali; kazdá místnost jiná - třeba dětský pokoj je jako tunel; az barokní radost z inscenování těch pokojů

- Prérijní domy, Chicago 1893 - 1910 - program prérijních domů se odvolává na přírodu a japonské umění; vyrovnává se tu s nutnostmi současného zivota - individuální dům včleněný do přírody

- v sesti bodech formuluje pozadavky:

1) jednoduchost a klid

2) tolik druhů domů, kolik druhů lidí

3) dům má vypadat, jakoby bez obtízí vyrůstal z krajiny, harmonie s přírodou - velký důraz na horizontalitu

4) barevnost má odpovídat okolí

5) kazdý materiál se má ukazovat ve své specifické struktuře + materiál má být místní a má se ukázat

6) dům s charakterem stárne časem do krásy, přibývá na hodnotě

- chtěl zrusit krabici - půdorys kříze; uprostřed kříze je krb, hala; víc světla - okna ze tří stran

- nízké přečnívající střechy - horizontalita + pocit bezpečí venku pod tou střechou; střechy vrhají stín - jen ranní a večerní světlo

- Robi House v Chicagu1909 - dostal přezdívku pancéřový kvůli analogii s válečnými loděmi z 19. stol.; terasy vsude, zahrádka oddělena nízkou zídkou

- barevná okna - nesmírně důlezité kvůli okolí - iluze, ze jste v přírodě! úzasná věc

- tradiční tvar domu na způsob klece měl bát nahrazen prostory vzájemně se prostupujícími a vytvářejícími dynamickou rovnováhu

- otevřený půdorys - zrusení krabice

- Vila na vodopádu - Kaufmannova vila na řece Bear Run 1936; zdůrazňuje víc nez kterákoli jiná stavba moznosti organické architektury; tvarová redukce - postup mezinárodního stylu; stavbu dramaticky začlenil do krajiny, vodopád je přímo její součástí

- později: Solární hemicyklus - půlkruh ze severu, z jihu otevřený prostor

- Guggenheimovo muzeum v NY 1956-59 - spirálová konstrukce

- soubězně s revolučními novinkami Wrightovými se rozvíjely pokus s prefabrikátovými domy, prováděné Thomasem Alvou Edisonem - prototyp dvoupatrového domu za velmi nízkou výrobní cenu díky výhodám nových syntetických materiálů

ORGANICKÁ ARCHITEKTURA

- charakterizuje ji zodpovědnost vůči okolnímu prostředí a snaha o adaptaci lidským potřebám; navrhování od půdorysu, od funkce, z níz se odvodí vnějsí vzhled

- velké mostní stavby se přizpůsobily přírodním liniím hor

- vedle Wrighta byli stoupenci organické architektury např. P. Soleri, R. Neutra, H. Häring, H. Scharoun a A. Aalto

- v českých zemích uplatňoval organickou architekturu Scharounův zák L. Slapeta (rodinné domky na severní Moravě, např. vila zvěrolékaře v Hlučíně u Ostravy; 1933 - 34)

JÖRN UTZON (utson)

- dánský umělec, inspirující se organickou architekturou

- Opera v Sydney - estetika letících střech

ALVAR AALTO 1898 - 1976

- Protituberkulózní sanatorium v Piamu ve Finsku 1929-33 - krajina je součástí návrhu a součástí stavby jsou i otevřené terasy a slunce; velké balkóny a okna

- touzil po integrované architektuře; vřadit stavbu do kontextu krajiny, klimatu, materiálových zdrojů a strukturálních technik + přizpůsobit ji lidským potřebám

 ERIK GUNNAR ASPLUND

- harmonicky propojil architekturu s přírodou ve svém hřbitově ve Stockholmu

ROBERT MAILLART  1872 - 1940

- mosty - inzenýrská architektura včleňující se do krajiny; vylučoval vsechny nefunkční části struktury; z armovaného betonu

MEZINÁRODNÍ STYL

- 1932 v Muzeu Moderního umění v New Yorku při výstavě architektury, zavedli Philip Johnson a Baar název internacional style

- koncem sedesátých let se stalo zřejmým, ze utopické sny moderních hnutí se zejména v oblasti sociálního bydlení staly promarněnými ideály a urbanistickou noční můrou

- v roce 1928 vyhlásil CIAM (Congres Internationaux d'Architecture Moderne) v čele s Le Corbusierem, ze budoucnost architektury lezí v procesu racionalizace a standardizace, v čistě utilitářských a funkcionalistických pojetích, ve zjednodusení a v co nejekonomičtějsích metodách výstavby a v koncepci hustoty osídlení tvořeného výskovými budovami

- takto definované funkcionalistické město muselo být budováno jako tabula rasa, protoze jeho fyzická integrace do stávajícího kontextu nebyla mozná; neexistovala ani jeho schopnost ideově do sebe pojmout minulost

- výsledkem byla architektura vyhnaná z centra na okraj měst, směřující od různorodosti k uniformitě, od včleňování k izolaci

- kritickou reakci na toto pojetí přinesl TEAM X, zalozený skupinou architektů, jako byli Smithsonovi a Aldo van Rycl

- jeho záměrem bylo odpoutat se při tvorbě projektu od této radikální ideologie a zaměřit se na organičtějsí a lidstějsí řesení, vycházející ze vztahů mezi fyzickou formou a sociálními a psychickými potřebami

- takový přístup měl teoreticky vyústit v soudrznou syntézu existující zástavby s novými zásahy do ní

- TEAM X téz volil moznosti plynoucí z výskových budov, jejich řesení vsak byla na rozdíl od minula chirurgicky zasazena do existující tkáně města

- přesto byl i nadále výsledkem nesoulad mezi topografickou rovinou městských ulic a rovinou městského bydlení ve výsce

- snaha maximalizovat hustotu a vytlačit z městského zivota auta vedla stejně jako u CIAMu k odtrzení architektury od reality moderního městského zivota

- Giancarlo de Carlo představoval v TEAMu X poněkud odlisnou filosofii: filosofii znovuozivení, zachování a zakomponování, která byla v kontrastu s filosofií ideologie, spekulací a vytrzení

- jednou z významných změn byl koncepční posun od výskových budov k nízké zástavbě

- De Carlovy projekty, jakými byly Urbino a Terni, odrázejí citlivý a intimní vztah, který vzniká mezi místem a formou, mezi developerem a uzivatelem, mezi architekturou a řesením

- v tomto postupu jej následovali dalsí významní architekti: sídlistě Malagueira v portugalské Evoře architekta Alvara Sizy nejenze vycházelo z De Carlovy filosofie, ale vyrůstalo po dobu téměř patnácti let, aby mohlo dojít k jeho organickému začlenění

- v Japonsku dal architekt Tadao Ando vzniknout projektu bytové výstavby Rokko Hillside, který je dokladem citlivého přístupu k řesení vztahu místa a formy a představuje ukázku dialogu mezi tektonickým objektem a topografií místa

- řesení vysoké hustoty nízkopodlazní zástavbou, které nepochybně reaguje na specifické potřeby městské výstavby realističtějsím a humanističtějsím způsobem, nebylo vsak dostatečnou odpovědí na explozi urbanistického růstu, jez nastala v rozvojových zemích v Africe, Asii a Jizní Americe

- tato neschopnost vytyčit realistickou urbanistickou strategii v mnoha ohledech signalizovala rozkol mezi architekturou a urbanismem

- bezprostředně pak následovaly akademické a nerealistické teorie propagované elitou architektury (s čestnými výjimkami, jako byla kniha Fumihika Maki Investigations in Collective Form), jez nenabídly zádná konkrétní řesení problémů urbanismu

- Le Corbusier, Mies van der Rohe, Walter Gropius, Philip Johnson

LE CORBUSIER - domino; Citronan - foneticky připomíná Citröen, masově vyráběný automobil; stroj na bydlení

WALTER GROPIUS - architekt a pedagog; po přestěhování Bauhausu do Dessau - postavil budovu na míru - 3 křídla tvaru L vycházejí z ústředního bodu, 5 podlazí kde jsou dílny, učebny, ateliéry, ubytovny

MIES VAN DER ROHE - "méně je více"; minimální stavby se skládají z kostry a kůze; krajní jednoduchost a čistota stylu; skleněné mrakodrapy - Seagram v NY; vila Tugendhat v Brně

BRUTALISMUS

- směr, který vyznával drsnou krásu betonu, která měla být paralelní kráse stárnoucího člověka: beton - zvrásněná tvář

- Corbusier - kaple v Ronchamp 1950 - drsná, expresivní práce s betonem

- Corbusier - dominikánský kláster La Tourette 1959 - drsná betonová stavba

FORMALISTICKÉ TENDENCE

UTOPICKÉ TENDENCE (METABOLISTÉ, ARCHIGRAM)

- hledá se utopie.

- velmi zřídka, ale přece jen, se stává, ze i radikální teorie najed investora a zrealizuje se - podařilo se např. Venturiovi

- radikální teorie architektury a fantazie v architektuře - v minulosti:

*        francouzský architekt, vizionář a teoretik Étienne-Louis Boulleé - vytvořil spoustu návrhů na veřejné památníky, které měly svými tvary připomínat vznesenost přírody a boha; Newtonův památník 1784 - je ve formě ohromné duté koule

*        italský architekt Antonio Sant'Elia - zpracoval spoustu velmi nápaditých náčrtů a plánů pro velkoměsta budoucnosti 1912-14; jako socialista přisel s návrhy, které znamenaly naprostá rozchod s architekturou minulosti a s tradičními principy stavby měst; Cittŕ Nuova - sbírka návrhů; svět, k němuz se hlásili tyto návrhy, neměl vůbec zádný vztah k reálnému soudobému světu; pojednávaly o vysoce mechanizovaném velkoměstě posetém mrakodrapy a tehdy jestě zcela nepředstavitelnou víceúrovňovou dopravní sítí

ARCHIGRAM

- teoretické dílo sesti mladých londýnských architektů: Peter Cook, Dennis Crompton, Warren Chalk, David Green, Michael Webb a Ron Herron

- dali se dohromady začátkem 60. let - uvedli publikaci nazvanou Archigram - název potom přesel i na jejich skupinu

- činnost skupiny spočívala v tom, ze architektura, kterou vytvářeli byla jenom v nákresech

- bylo to sdruzení architektů, kteří s pomocí 1) nové techniky - občas jestě nevynalezené, v některých případech  i nevynalezitelné; 2) a kosmonautického vybavení rozsířili moznosti městského zivota

- uzívali k tomu výměnné buňky, pohyblivé budovy

- kreslířská dokonalost jejich nápadů a výtvorů

- jejich myslenky nasly ozvěnu i u některých skupin mimo Anglii, např. u Metabolismu

METABOLISMIS

- tato skupina sdílela s Archigramem - pojetí budovy jako spotřebního artiklu dočasné hodnoty

- vznikla v roce 1960 - Kijonori Kikutake, Kiso Kurokawa, Fumihiko Maki, Masato Otaka a Kenzo Tange

- jejich teoretické městské prostory čerpaly ze sci-fi vizí, byly prodchnuty pocity neustálého pohybu a proměnlivosti- někteří členové skupiny projektovali jednotlivé budovy - jinak se ale Metabolsité věnovali předevsím dialektickému řesení napjatého vztahu mezi veřejným a soukromým prostorem, přičemz ten soukromý si představovali v podobě těsných, prostorově omezených buněk, které ovsem bylo teprve třeba vynalézt

- světová výstava v Sace 1970 byla poslední přílezitostí jejich společného vystoupení

ARCHITEXT

- dalsí skupina japonských teoreticky zaměřených architektů

- počátkem 70. let ji zalozili: Takefumi Aida, Takamicu Azuma, Majumi Mijavaki, Makoto Suzuki a Minoru Takejama

- odmítali tradiční architektonické skoly, hnutí a doktríny; hlásali pluralismus, rozluku s tradicí, individualismus

L. KAHN A NOVÁ MONUMENTALITA

- Louis Kahn stavěl skoro výlučně z betonu, hra krásných prostorů (ne harmonie hmoty), protiklady: otevřené a uzavřené

- Univerzita v New Heaven: návrat k monumentalitě

- Institut pro biologická studia 1959-65

- vládní komplex Dháka - Bangladés

R. VENTURI A POUČENÍ Z LAS VEGAS

ROBERT VENTURI 1925

- studoval a posléze také pracoval u Eero Saarinena a Louis I. Kahna, pak si zalozil vlastní praxi 1958

- vnásí zcela jiná témata - předchůdce postmoderny

- on sám se vsak vyslovil o postmodernismu velmi kriticky a prohlásil se za stoupence moderní architektury

- byl ale i zčásti kritik modernismu pro jeho reduktivnost, protestuje proti černobílému vidění

- vedle "Les sis more" Mies van der Roheho říká "Less is a bore"

- tvrdí ze jiz neplatí: buď a nebo, ale jiz to i ono

- stavba jiz nemá být předobrazem lepsího světa, ale má vyjít vstříc obecnému vkusu a popularitě; zmatek má přednost před jasností

- přiblízení se vkusu "lidovosti" je dvojznačné - můze být také sprýmem pro zasvěcené - narázky na historii, chyby

- znovu se vrací do hry velká vyprávění, ač jim uz nelze věřit; kouzlo vzpomínky, ozivení historie s prvkem ironie

- uzívá formu symbolicky zdobené architektury zalozené na zvycích

Text Box:  - ačkoli se Venturi povazuje za architekta západní klasické tradice, zdůrazňuje, ze se architektonická pravidla změnila

Dům pro Vannu Venturiovou (jeho matku) 1961-64, Chesnut Hill, Pensylvánie

- vypadá zepředu mohutně, ale přitom je z boku úzký; ikona postmoderny, vytvořená pro architektovu matku

- tento dům pak zmínil ve své architektonické polemice "Complexity and Contradiction" (slozitost a protiklady architektury) 1966

- plán domu je, spíse nez na čistě prostorově abstraktní koncepci, zalozený na koncepci symbolické

- je zalozen na představě komína, ohnistě, který dům, roste skrz stít

- "dům je velký stejně jako malý", čímz míní to, ze je to malý dům ve velkém měřítku; znaky velkého měřítka jsou hlavní elementy, vnějskově výrazné prvky - velký, málo členitý dům v centrální nebo dokonce symetrické poloze + jednoduchost formy a siluety celku

Poučení z Las Vegas 1972 - dvě moznosti moderního architekta - napsal po návstěvě Las Vegas

*       1) kachna - kdyz stánek s drůbezím občerstvením je postaven ve tvaru kachny - čímz je vnitřek značně nepohodlně znásilněn; funkční struktura překryta a zkomolena zbytečně symbolickou formou

*       2) malovaná bouda - kdyz je budova postavena věrna svým funkcím a potřebám a nakonec je namalovaná fasáda, která nekoresponduje s celou stavbou; ornament je nezávisle připojen

- tím popírá "klasické" pochopení moderny, podle které hodnota stavby vyplívá právě ze zdařilé jednoty konstrukce a formy

- věří, ze struktura a výzdoba by měly zůstat oddělené podstaty a výzdoba by měla odrázet kulturu, ve které existuje

- uzité stavební prvky mají věcně odpovídat své úloze a situaci - tím do architektury vstupuje hledisko lokality

- přesné historizující prvky a přizpůsobení místním tvarům a materiálům vedou k opětovnému uzívání určitých znaků, charakteristických pro domovinu

Guild House - domov důchodců ve Filadelfii

- hra s fasádou a formou; granitový sloup před vchodem; horní segmentované okno; průčelí s velkým mnozstvím historizujících prvků; odstupňování velikosti oken, převracející perspektivu; jemné zářezy ve středním poli, které zcela otevřeně poukazují na neexistující patro; stylizovaná zlatá televizní anténa - ironická narázka na krácení volných chvil obyvatel; divoké obkladačky

= jednotlivé prvky jsou vyjmuty ze svých obvyklých souvislostí a včleněny do kompozice tak, ze působí jako citáty, činící narázky na obvyklé způsoby pohledu, aniz by je dováděly dál

20G - POSTMODERNÍ ARCHITEKTURA, REGIONALISMUS

- postmodernismus: nejvýrazněji profilováno v architektuře - termín postmoderna zavedl americký architekt Charles Jenks, zijící v Anglii

- přímý protiklad moderny kde méně je více; nikoli "les sis more" ale "less is a bore"

- oproti mezinárodnímu stylu vytváří tzv. lokální styl (formulován R. Venturim, * 1925), jenz klade důraz na místní zvlástnosti a jedinečnost, s čímz souvisí návrat k ornamentu s odkazy (tzv. citacemi) na historické slohy (např. newyorská budova AT&T ve tvaru stojacích hodin zakončených motivem - tedy citující motiv - z chippendaleovského nábytku 18. stol.; architekt P. Johnson, * 1906)

- příklon ke stylu "starých" hodnot s ornamenty, barvou, symetrií, eklektickým pouzíváním forem, čerpání z historie

- architektura se snazí překonat elitnost rozsířením jazyka architektury do různých směrů; základním principem je tzv. dvojí kódování - architektura, která oslovuje elitu i lidi z ulice

- zaměřena proti citově neutrálnímu abstraktnímu funkcionalismu a jeho bytům chápaným jako "stroje k bydlení"

- důraz kladen na rozvíjení tvarosloví v různých měřítcích (mj. inspirace FRAKTÁLEM)

- dvojí kódování (pro odborníky a pro laiky) je chápáno jako východisko k mnohočetnému kódování čili k vícejazyčnosti, např. v novostavbě státní galerie ve Stuttgartu od J. Stirlinga (* 1926): znalec rozpozná inspiraci Miesem van der Rohem, tradicionista je potěsen citací Schinkelova klasicismu, lokální kód je reprezentován připomínkou stuttgartské nádrazní budovy, detail zábradlí a jiné prvky kódovány v populárním stylu

- architektura se ovsem má vyvarovat povrchního eklekticismu

Heinrich Klotz: body postmoderny:

1 - regionalismus místo internacionalismu

2 - fikce a obrazové vyprávění místo geometrické abstrakce

3 - uz nejen funkce, ale téz (hlavně) fikce, příběh

4 - uz ne stroj, ale mnozství významů

5 - překonání utopie techniky ve prospěch poezie

6 - místo stereotypu spontánnost (místo sterility perfekcionismu improvizace)

7 - moderna = osvobození od dějin. Postmoderna = znovunalezení dějin, ducha i ironie

8 - nikoliv jako autonomní geometrická forma, ale jako forma závislá na historických a jiných regionálních podmínkách místa

Charles Moor - Piaza d'Italia v New Orleans 1978 - teatrální náměstí, antické tvarosloví; působí jako jevistní kulisa; důvtipně provedená úprava klasického sloupového řádu - sloupy jsou z nerez oceli - neonové trubky obíhají sloupy v místě pod hlavicemi

HIGH TECH, DEKORATIVISMUS, RACIONALISMUS

HIGH-TECH

- 60. léta; moderními prostředky navazuje na skleněno-zeleznou architekturu 19. století; pouzití konstrukcí z lesení a potrubí; architektura jako výraz společenské komunikace

- Centre Pompidou - 1971-77 - Renzo Piano, Richard Rogers; High Tech: Eva Jiřičná, Kaplický: Future Systems

DEKONSTRUKTIVISMUS

- akt. arch. trend 90 let; hlavní zásadou je narusení dokonalosti, forma následuje fantazii

- Frank Gehry - Vitra Design Museum u Basileje; Guggenheimovo muzeum v Bilbau


loading...
Document Info


Accesari: 14021
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2018 )