Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


loading...

DZĪVOKĻA PIRKUMA LĪGUMS

Letona
ALTE DOCUMENTE

Tapsēsanas darbi
Viesu mājas \"Gaiziņstars\" SVID analīze
Krāsosana
Veselīgs uzturs
Knauf karkasa sienas
Veselības mācība
VULKĀNISMS ITĀLIJĀ
VIENOSANĀS

DZĪVOKĻA PIRKUMA LĪGUMS

Rīgā, 2001.gada 15.janvārī.Rīgā, divtūkstos pirmā gada piecpadsmitajā janvārī.

Jānis Ozols, personas kods 000000-00000, dzīvojoss Rīgā, Mākoņu ielā 1, turpmāk saukts PĀRDEVĒJS, no vienas puses,

  un

Ella Silava, personas kods 000000-00000, dzīvojosa Rīgā, Jaunības ielā 1, turpmāk saukts PIRCĒJS, no otras puses, noslēdza sādu Līgumu:

1.      LĪGUMA PRIEKSMETS.

1.1.  PĀRDEVĒJS pārdod un nodod, bet PIRCĒJS nopērk un pieņem savā īpasumā PĀRDEVĒJAM piederoso DZĪVOKLI Nr. 1 ar kopējo platību 100 m2, kas atrodas Rīgā, Mākoņu ielā 1, ar visām tiesībām un pienākumiem, kas saistīti ar so īpasumu un attiecas uz to.

1.2.    Pārdodamais DZĪVOKLIS pieder PĀRDEVĒJAM, pamatojoties uz Valsts zemes dienesta Centra nodaļā izdoto apliecību par īpasuma tiesībām uz DZĪVOKLI līdz dzīvojamās māja privatizācijai.

1.3.  DZĪVOKLIS reģistrēts kadastrā _______________ar kadastra reģistra Nr. 000000000.

2.      LĪGUMA MAKSĀSANAS NOSACĪJUMI.

2.1.  PUSES DZĪVOKLI novērtēja un pirkuma cenu noteica Ls 00000.00 (_____ _______ ______ _______ lati) apmērā.

2.2.    PĀRDEVĒJS sajā Līgumā ar parakstu apliecina, ka 00 % no minētās pirkuma summas, t.i., Ls 0000.00 (_______________ lati) saņēmis, Līgumu parakstīsanas brīdī.

2.3.  Atlikuso pirkuma summu 00 % apmērā, t.i., Ls 0000.00 (_________________ lati), PIRCĒJS samaksā dienā, kad PĀRDEVĒJS uzrāda dokumentus, kas apliecina, ka nav parādu par dzīvokļa lietosanu un atzīmi par viņa un DZĪVOKLĪ pierakstīto pilngadīgo ģimenes locekļu izrakstīsanu no minētā DZĪVOKĻA.

3.      PUSU SAISTĪBAS.

3.1.  PIRCĒJS apliecina, ka viņam ir zināms DZĪVOKĻA faktiskais stāvoklis uz Līguma slēgsanas brīdī un apsaimniekosanas kārtība.

3.2.  PUSES ir novērtējusas pirkuma cenas atbilstību DZĪVOKĻA vērtībai, un PUSĒM sajos jautājumos nav un turpmāk nebūs iebildumu vienai pret otru.

3.3.  PĀRDEVĒJS apliecina, ka DZĪVOKLIS ir tikai un vienīgi viņa īpasums, līdz sā Līguma noslēgsanai tas nav nevienam citam atsavināts, nav ieķīlāts, par to nav strīdu un tam nav uzlikts aizliegums, tas nav apgrūtināts ar parādiem, lietu tiesībām, saistībām, par to nav nenokārtotu maksājumu vai treso personu prasījumu.

3.4.  PĀRDEVĒJS apliecina, ka DZĪVOKĻA pārdosanai ir saņemta viņa laulātā piekrisana, kura tiek pievienota sim Līgumam.

3.5.  PĀRDEVĒJS apliecina, ka izrakstīsies no DZĪVOKĻA kopā ar saviem DZĪVOKLĪ pierakstītajiem ģimenes locekļiem un nodos to PIRCĒJA rīcībā līdz 2001. gada. 30.aprīlim.
3.6.  Maksājumus, kas saistīti ar DZĪVOKĻA lietosanu līdz izrakstīsanās dienai, sedz PĀRDEVĒJS.

4.      CITI NOTEIKUMI.

 

4.1.    Līgums stājas spēkā parakstīsanas brīdī.

4.2.  Atbildību un risku par DZĪVOKLI PIRCĒJS uzņemas no brīza, kad DZĪVOKLIS  pilnīgi pārgājis PIRCĒJA rīcībā.

4.3.    Izdevumus par sā Līguma noslēgsanu, notariālo apliecināsanu un reģistrāciju Valsts zemes dienesta Rīgas pilsētas nodaļā sedz PĀRDEVĒJS.

4.4.  Izdevumus, kas saistīti ar DZĪVOKĻA īpasuma reģistrāciju zemesgrāmatā, tai skaitā valsts un kancelejas nodevu samaksu sedz PIRCĒJS.

4.5.  PUSES lūdz Rīgas pilsētas Zemesgrāmatas nodaļu koroborēt so Līgumu un nostiprināt Ellas Silavas īpasuma tiesības uz DZĪVOKLI. Līgumslēdzēju intereses visās valsts, pasvaldību, administratīvajās un citās iestādēs jautājumā par DZĪVOKĻA reģistrāciju un īpasuma tiesību nostiprināsanu uz PIRCĒJA vārda vienpersonīgi pārstāvēs un visus nepieciesamos dokumentus parakstīs PIRCĒJS.

4.6.  PUSES ar parakstiem uz Līguma apliecina, ka viņiem ir saprotams Līguma saturs, nozīme un sekas, tas noslēgts labprātīgi un atbilstosi abu PUSU interesēm.

4.7.    Līgums uzrakstīts un parakstīts piecos vienādos eksemplāros, no kuriem viens glabājas zvērināta notāra lietās, viens sagatavots iesniegsanai Zemesgrāmatu nodaļā, viens iesniegsanai zemes dienestā, pārējie izsniedzami līgumslēdzējiem.

PĀRDEVĒJS _____ _______ ______ ______ 

/ Jānis Ozols /

PIRCĒJS _____ _______ ______ ______

/ Ella Silava /

_____.g.___._________, es, zvērināts notārs __________ ______ ____ __, apliecinu so Līgumu uzrādījuma kārtībā.

Līgumu apliecināsanai iesniedza un manā klātbūtnē pasrocīgi parakstīja rīcībspējīgas personas:

PĀRDEVĒJS   _____ _______ ______ ______

/ Jānis Ozols /

dzimis 1960.gada 03.janvārī, Rīgā, personas kods 000000-00000, dzīv. Rīgā, Mākoņu ielā 1, kura identitāte pārbaudīta pēc pases Nr. 0000000, izdota 1992.gada 23.novembrī, Rīgas pilsētas Vidzemes priekspilsētas policijās pārvaldē

un

PIRCĒJS _____ _______ ______ ______

/ Ella Silava /

dzimusi 1965.gada 30.janvārī, Rīgā, personas kods 000000-00000, dzīv. Rīgā, Jaunības ielā 1, kura identitāte pārbaudīta pēc pases Nr. 0000000, izdota 1994.gada 03.decembrī, Rīgas pilsētas Vidzemes priekspilsētas policijās pārvaldē.

Iereģistrēts ar Nr. 00000

Valsts nodeva Ls 00.00

Zvērināts notārs Juris Liepa

  z.v.loading...Document Info


Accesari: 8105
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )