Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload

loading...
System instytucjonalny UE.

Poloneza


                                                                                                        WYKŁAD 6 (20/11/05)

                                                   System instytucjonalny UE.


1. Podstawowe instytucje UE i ich zadania.

Rada Europej 737l1124h ska - pozastatutowy organ Wspólnot Europejskich; w jej skład wchodzą głowy państwa lub szefowie rządów państw członkowskich oraz przewpdniczący Komisji  (w towarzystwie ministrów spraw zagranicznych  i jednego z członków Komisji). Obecnie odgrywa ona rolę inspektora politycznego  (jej spotkania dotyczą określenia kierunków rozwoju integracji, określenia wiodących kierunków polityki UE i stanowiska wobec  krajów trzecich); Rada Europej 737l1124h ska została uznana za organ Wspólnot Europejskich na mocy Jednolitego Aktu Europejskiego  (1986), a traktat z Maastricht nadał jej funkcje w dziedzinie polityki zagranicznej UE, polityki bezpieczeństwa i tworzenia Unii ekonomicznej i walutowej.

STATUTOWE INSTYTUCJE WSPÓLNOT EUROPEJSKICH:

a) Rada Unii Europejskiej- reprezentuje rządy krajów członkowskich. Zajmuje naczelne miejsce w strukturze instytucjonalnej Wspólnot Europejskich; ma charakter międzynarodowy ( każdy kraj członkowski ma jednego przedstawiciela i każdy przewodniczy przez 6 msc.) i jest głównym organem decyzyjnym Wspólnot. Decyzje są podejmowane na zasadzie jednomyślności, zwykłej większości i większości kwalifikowanej. W tej chwili w radzie UE jest 321 głosów, większość kwalifikowana to 232, a Polska ma 27 głosów; 90 głosów może blokować decyzje.

Kompetencje:

 • Koordynacja polityki ekonomicznej państw członkowskich
 • Decyzje dotyczące polityki Wspólnot (razem z Parlamentem Europejskim)
 • Uchwalanie budżetu (wraz z Parlamentem Europejskim)
 • Prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej
 • Organizowanie współpracy w zakresie wymiaru sprawiedliwości  i spraw wewnętrznych

Za przygotowanie prac Rady odpowiada Komitet Stałych Przedstawiceli (ambasadorzy państw członkowskich akredytowani przy Wspólnotach)

b) Komisja Europejska- organ o charakterze ponadnarodowym reprezentujący interes UE (członkowie komisji mają prowadzić dziełalnośc na zasadzie niezalezności od rządów krajów członkowskich). W jej skład wchodzi przewodniczący , 2 wiceprzewodniczących  i 20 komisarzy. Kadencja wynosi 5 lat.

Zakres obowiązków:

 • inicjuje i przygotowuje projekty aktów prawnych i decyzji dotyczących Wspólnot
 • kontroluje wykonanie postanowień traktatowych na wszystkich szczeblach: Wspólnoty i państwa członkowskie
 • zarządza funduszami Wspólnot
 • reprezentuje Wspólnoty na zewnątrz

Funkcje sprawowane są przy pomocy personelu administracyjnego  (20 000 osób) skupionego w 24 Dyrekcjach Generalnych.c) Parlament Europejski- członkowie parlamenty (eurodeputowani) są wybierani w wyborach powszechnych i bezpośrednich. Wybierany jest na 5 lat.

Kompetencje (rozszerzone przez Jednolity Akt Europejski i traktat z Maastricht):

 • kontrola polityczna działalności Komisji i Rady
 • uczestnictwo w przygotowaniach i uchwalaniu budżetu (decyduje o wydatkach nieobligatoryjnych)
 • uczestnictwo w procesie decyzyjnym Komisji i Rady
 • ratyfikacja układów o stowarzyszeniu z krajami trzecimi
 • ratyfikacja decyzji o przyjęciu do Wspólnot nowych członków  (traktaty akcesyjne)

Sesje odbywają się raz w miesiącu i trwają tydzień; mają charakter publiczny . ża działalnośc Parlamentu odpowiada Biuro...

d) Trybunał Sprawiedliwości- składa się z 25 sędziów z Prezydentem Trybunału na czele zgrupowanych w 6 Izbach, powołani są na 6 lat przez kraje członkowskie, powołuje się również 6 obrońców generalnych. Jest to międzynarodowy sąd administracyjny i apelacyjny; rostrzyga spory dotyczące:

 • nieprzestrzegania przez   kr. członk. Postanowień zawartych w traktatach  (na wniosek Komisji)
 • działalności Wspólnoty  (na wniosek krajów członk.)
 • zaniechania działań  przez Komisję lub Radę
 • interpretacji prawa
 • rekompensaty dla  kr. członk. Za szkody poniesione w wyniku działania UE i jej personelu

Jednostką wspomagającą jest Trybunał Pierwszej Instancji (5 sędziów), którego zadaniem jest rozstrzyganie sptaw dotyczących:

 • skarg osób prawnych lub fizycznych przeciw instytucjom UE dotyczących wolnej konkurencji
 • skarg osób prawnych przeciw Komisji z tytułu  jej działalności
 • sporów pomiędzy Wspólnotami a ich osobami oficjalnymi i personelem

e) Trybunał Obrachunkowy- składa się z 25 członków mianowanych na 6 lat przez Radę w porozumieniu z Parlamentem. Trybunał Obrachunkowy sprawuje kontrolę księgową nad dochodami i wydatkami Wspólnot (pod koniec każdego roku  finansowego sporządza raport o wydatkach UE i zalecenia dotyczące przyszłego okresu).

 


loading...Document Info


Accesari: 8530
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2018 )