Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload

loading...
Sanitarna voda - Korak po korak

Slovena


ALTE DOCUMENTE

12 tedenski program za preoblikovanje telesa
Najdaljsi organ
WINDOWS COMMANDER
Wolfgang Amadeus Mozart
ZEUS 501
ZAKON O ZASČITI ZIVALI (ZZZiv-UPB2)
MACHO MACHO ZGRABI ZA KRTAČO
GRSKI MITI
Mala sola SQL-a

Sanitarna voda - Korak po korak

Proračun sanitarne vode moguće je napraviti na dva načina: tablično ili s crteza. Preporučamo da se proračuni izvode uz pomoć crteza iz razloga sto je u program uključeno automatsko "preuzimanje" s crteza. Program "preuzima" izljevna mjesta, duljine cijevi te vrstu i broj fitinga s pripadajućim lokalnim otporima. U tabličnom proračunu te podatke ćete morati 717g615h sami upisivati, odnosno birati iz baze.


Osnovne postavke

 • Odaberite karticu proračuni (u donjem dijelu ekrana).
 • Odaberite Sanitarna voda (u gornjem dijelu ekrana).
 • Postavite se na instalaciju vode s lijeve strane u stablu grana.
 • Pritisnite desnu tipku misa na "Instalacija sanitarne vode" te odaberite "ulaz na kat" ili odaberite "ulaz na svaki kat" ukoliko imate vise katova. Na taj način mozete stvoriti ulazne točke instalacije, odnosno ulazne točke horizontalnih razvoda.
 • S desne strane se nalazi prozor s osnovnim postavkama.
 • Odaberite tip objekta iz padajućeg izbornika (stambene zgrade, uredske i upravne zgrade, hoteli, robne kuće, bolnice i skole).

Slika 1: Izbor tipa objekta

 • Upisite temperaturu vode u instalaciji. Program računa fizikalne karakteristike vode, gustoću i viskozitet, za odabranu temperaturu.
 • Pritisnite dugme s tri točkice -> otvara se novi prozor u kojem mozete odabrati grupu cijevi i konkretnu cijev iz grupe.

Slika 2: Izbor grupe cijevi

 • U tablici armatura dvostrukim pritiskom na polje odaberite armature iz padajućeg izbornika. Armature se izabiru za cijelu instalaciju te se na temelju izabranih armatura moze odabrati vodomjer i filter bez računanja kompletne cjevne mreze. Ukoliko radite proračun iz crteza NIJE potrebno izabrati armature zbog toga sto će program uzeti u obzir armature s crteza i upisati ih u tablicu (proračun s crteza biti će kasnije objasnjen). Za odabrane armature program uzima u obzir proračunske protoke (Vr) te na temelju zbroja svih proračunskih protoka (SumVr) računa vrsni protok za objekt (Vs).

Slika 3: Izbor armatura za objekt

 • Upisite trajni protok Vp, ukoliko postoji (npr. protok kroz cijev za zalijevanje vrta).
 • Upisite minimalni tlak snabdjevanja dat od vodoopskrbnog poduzeća.
 • Za dimenzioniranje cjevovoda prema unaprijed zadanoj brzini označite kvadratić te upisite zeljene brzine u vertikalnim odnosno horizontalnim razvodima.

Slika 4: Određivanje maksimalne brzine vode u cijevima

 • Vodomjer i filter: upisite podatke o maksimalnom protoku kroz vodomjer odnosno filter, te pad tlaka na tim uređajima pri maksimalnom protoku (podaci dati od strane proizvođača).

Slika 5: Izbor vodomjera i filtera

Slika 6: Sanitarna voda - osnovne postavke

Tablični proračun

VERTIKALNI RAZVOD

            Za proračun odnosno definiranje vertikalnog razvoda postoje dvije tablice. U gornjoj tablici prikazane su grane vertikalnog razvoda, a u donjoj tablici su prikazane dionice tih grana.

           

Dionice grana vertikalnog razvoda (donja tablica)

 • Upisite početnu točku dionice u stupac "Od" -> program daje krajnju točku dionice, stupac "Do" (Napomena: prva dionica mora početi s brojem 1).
 • Upisite duljinu dionice - L (m).
 • Dva put kliknite lijevom tipkom misa u polje u stupcu "Zeta" -> otvara se novi prozor u kojem mozete definirati tipove i broj lokalnih otpora (T-spojevi, koljena,...) te će program izračunati ukupni koeficijent lokalnih otpora na temelju odabranih tipova i broja elemenata. Ukoliko ne zelite birati fitinge iz baze proizvoda moguće je ručno upisati vrijednost zeta koja će biti uzeta u obzir, kasnije u proračunu.

Slika 7: Definiranje vrste i broja fitinga na pojedinoj dionici

 • Dva put kliknite tipkom misa u polje u stupcu "Uređaj" i odaberite ulaz na kat koji je spojen na krajnju točku dionice. Ukoliko niste računali horizontalni razvod morate ručno upisati protok kroz dionicu. Naknadni proračun horizontalnog razvoda rezultrati će promjenom proračuna vertikalnog razvoda bez obzira sto ste ručno upisali vrijednosti na proračunu vertikalnog razvoda. Ukoliko ste računali horizontalni razvod odaberite "Ulaz na kat". Program će automatski dodijeliti protok dionici. Na taj način ste povezali horizontalne i vertikalne razvode. Ukoliko na toj dionici nemate ulaz na kat ostavite to polje prazno, kao i polje s protokom kroz dionicu (Vri), program će kasnije pri "Slaganju cjevne mreze" automatski upisati tu vrijednost uzevsi u obzir protoke kroz ostale dionice.

Slika 8: Izbor "Ulaza na kat" na pojedinoj dionici • Odabir cijevi: program uvijek odabire cijev koju ste postavili na osnovnim postavkama kao standardnu, s time da je moguće za svaku dionicu odabrati drugu cijev. Za promjenu grupe cijevi odnosno konkretne cijevi dvaput kliknite u polje, u stupcu "Cijev" te iz novo otvorenog prozora odaberite grupu cijevi,  odnosno cijev. Ukoliko ste uključili proračun prema brzini vode tada će program sam odabrati optimalnu cijev prema zadanim granicama brzine. I u slučaju proračuna cijevi prema zadanoj brzini moguće je promijeniti cijev ručno.
 • Drugi način promjene cijevi je promjenom NO-a odnosno nazivnog otvora. Upisite u polje stupca NO zeljeni nazivni otvor (npr. 20, 25, 30,...) te će program odabrati prvu cijev iz baze za taj nazivni otvor.
 • Temperatura vode na dionici je ona koja je odabrana na osnovnim postavkama s time da je tu temperaturu moguće promijeniti ručno, ukoliko je to potrebno.
 • Na temelju ulaznih parametara sve ostale podatke program računa. Izlazni podaci za cjevnu mrezu odnosno vertikalne grane su: vrsni protok kroz dionicu, brzina fluida kroz dionicu, pad tlaka na dionici (linijski i uslijed lokalnih otpora) te ukupni pad tlaka.

Slika 9: Vertikalni razvod sanitarne vode

Nakon sto ste definirali dionice pritisnite "Postavi cjevnu mrezu". Grane će se automatski sortirati te mozete pregled po granama pratiti na stablu grana i u tablicama. Odaberite granu sa stabla (pritiskom misa na zeljenu granu) ili u tablici (pritiskom misa u bilo koje polje grane u gornjoj tablici)  te mozete pregledati podatke koji se odnose na odabranu granu.

Tablica grana (gornja tablica)

            Nakon sto ste odredili dionice vertikalnog razvoda te slozili cjevnu mrezu mozete u gornjoj tablici za pojedine grane odrediti i ostale podatke koji se odnose na dotičnu granu. U toj tablici su dati i ukupni rezultati pada tlaka za grane.

 • Upisite geodetsku visinu (hgeo) u metrima -> program računa pad tlaka uslijed visine dizanja.
 • Za podatke vodomjera i filtera, upisane na osnovnim postavkama program računa pad tlaka na tim uređajima.
 • Za ostale uređaje upisite padove tlaka:
 • dPEH - Pad tlaka na uređaju za omeksivanje
 • dPDOS - Pad tlaka na dozatoru
 • dPTE - Pad tlaka na uređaju za zagrijavanje vode
 • dPAp - Pad tlaka na ostalim uređajima
 • dPminFL - Minimalni hidraulički tlak.
 • Pad tlaka u horizontalnom razvodu - Maksimalni pad tlaka u horizontalnim razvodima. Ukoliko ste definirali horizontalne razvode program računa te uzima u obzir maksimalnu vrijednost pada tlaka u horizontalnim razvodima. Ukoliko horizontalni razvodi nisu proračunati upisite maksimalni pad tlaka u horizontalnim razvodima (dPst).
 • Za upisane podatke proračunat je ukupan pad tlaka na grani (zadnji stupac).

Slika 10: Grane vetikalnih razvoda

HORIZONTALNI RAZVOD

Proračun horizontalnih razvoda je analogan proračunu vertikalnih razvoda.

 • Na stablu grana se postavite na "Ulaz na kat".
 • Upisite početnu točku dionice u stupac "Od" -> program daje krajnju točku dionice, stupac "Do".
 • Izbor dionice: topla voda, hladna voda ili cirkulacija -> Dvostrukim klikom na polje u stupcu "Tip" ( - topla voda;  - hladna voda;  - cirkulacija).

Napomena: Izbor cijevi cirkulacijskog cjevovoda objasnjen je u standardu DIN 1988 kojeg se sazetak nalazi u sustavu pomoći programa.

 • Upisite duljinu dionice - L (m).
 • Dva put kliknite tipkom misa u polje u stupcu "Zeta" -> otvara se novi prozor u kojem mozete definirati tipove i broj lokalnih otpora (T-spojevi, koljena,...) te će program izračunati ukupni koeficijent lokalnih otpora na temelju odabranih tipova i broja elemenata. Ukoliko ne zelite birati fitinge iz baze proizvoda moguće je ručno upisati vrijednost zeta koja će biti uzeta u obzir, kasnije u proračunu.
 • Dva put kliknite tipkom misa u polje u stupcu "Uređaj" i odaberite izljevno mjesto koje je spojeno na krajnju točku dionice. Ukoliko ste odabrali izljevno mjesto program će automatski dodijeliti protok. Ukoliko na toj dionici nemate izljevno mjesto ostavite to polje prazno kao i polje s protokom kroz dionicu (Vri), program će kasnije pri "Slaganju cjevne mreze" automatski upisati tu vrijednost uzevsi u obzir protoke kroz ostale dionice.

Slika 11: Izbor izljevnog mjesta na pojedinoj dionici

 • Ukoliko imate grijač vode tada ga je potrebno izabrati u stupcu "Uređaj". Na grijač je moguće spojiti po jednu cijev hladne vode, tople vode i cirkulacije na način da za početne točke dionice tih cijevi odaberete krajnju točku dionice na koju je spojen grijač vode.

Slika 12: Etazni grijač vode

 • Odabir cijevi: program uvijek odabire cijev koju ste postavili na osnovnim postavkama kao standardnu, s time da je moguće za svaku dionicu odabrati drugu cijev. Za promjenu grupe cijevi odnosno konkretne cijevi dvaput kliknite u polje, u stupcu "Cijev" te iz novo otvorenog prozora odaberite grupu cijevi,  odnosno cijev. Ukoliko ste uključili proračun prema brzini vode tada će program sam odabrati optimalnu cijev prema zadanim granicama brzine. I u slučaju proračuna cijevi prema zadanoj brzini moguće je promijeniti cijev ručno.
 • Drugi način promjene cijevi je promjenom NO-a odnosno nazivnog otvora. Upisite u polje stupca NO zeljeni nazivni otvor (npr. 20, 25, 30,...) te će program odabrati prvu cijev iz baze za taj nazivni otvor.
 • Temperatura vode na dionici je ona koja je odabrana na osnovnim postavkama s time da je tu temperaturu moguće promijeniti ručno, ukoliko je to potrebno.
 • Na temelju ulaznih parametara sve ostale podatke program računa. Izlazni podaci za cjevnu mrezu odnosno vertikalne grane su: vrsni protok kroz dionicu, brzina fluida kroz dionicu, pad tlaka na dionici (linijski i uslijed lokalnih otpora), te ukupni pad tlaka.Slika 13: Horizontalni razvod sanitarne vode

Nakon sto ste definirali dionice pritisnite  "Postavi cjevnu mrezu". Grane će se automatski sortirati te mozete pregled po granama pratiti na stablu grana i u tablicama. Kritična grana, odnosno grana s najvećim padom tlaka je označena crvenom bojom na stablu grana.

Slika 14: Stablo grana za instalaciju vode

Proračun s crteza

Rad s CAD modulom, općenito, je detaljnije objasnjen u CAD pomoći.

Ukoliko zelite raditi proračun s crteza tada nije potrebno definirati vertikalni odnosno horizontalni razvod, nego samo ulaze na kat na stablu grana.

 • Prebacite se na CAD modul pritiskom na karticu CAD.
 • Ubacite ulaze na kat sa stabla grane "Drag&Drop" metodom. Lijevom tipkom misa odabere se element iz liste i drzeći lijevu tipku pritisnutu, prenese se na crtez.
 • Prebacite se na stablo kataloga i iz kataloga izaberite DIN 1988 te izljevna mjesta.
 • Izljevna mjesta ubacujete na crtez također "Drag&Drop" metodom.
 • Povezivanje cijevima: Odaberite iz alatne trake cijev koju zelite crtati te povezite ulaze na kat i izljevna mjesta. Cijevi crtate proizvoljno, a spajanje na izljevno mjesto, odnosno ulaz se izvodi tako da se priblizite bloku te se uključuje automatski SNAP na blok. Također mozete "vući" cijevi iz iz bilo koje točke neke druge cijevi.

Slika 15: Alatna traka sa alatima za crtanje cjevne mreze

 • Ukoliko crtate prema cijevi (Slika 16a) uključite ortho te će se uključivati snap za okomito spajanje na cijev (snap perpendicular). Ukoliko idete od cijevi (Slika 16b) isključite ortho i tada mozete izabrati bilo koju točku spajanja na cijev (snap nearest). Uključivanje/isključivanje orto: dva put kliknite na alatnoj traci pri dnu ekrana .  Slika 16a: Spajanje na cijev                               Slika 16b: Spajanje od cijevi

 • Nakon sto ste nacrtali cjevnu mrezu pritisnite dugme za slaganje cjevne mreze  te obuhvatite cjevnu mrezu sa pravokutnikom za označavanje. Cijevi se automatski slazu po dionicama te program prepoznaje izljevna mjesta, fitinge i duljine cijevi te sve "preuzima" u tablicu na proračunima.
 • Prebacite se na proračun -> Horizontalni razvod -> Odaberite ulaz na kat sa stabla (pritiskom misa na zeljeni ulaz) te mozete pregledati podatke preuzete iz nacrtane cjevne mreze.
 • Na podatke mozete izravno utjecati u tablici te promijeniti bilo koji od ulaznih parametara, ukoliko je to potrebno.

Program prema crtezu preuzima sve potrebne podatke za proračun pada tlaka na dionicama.

Na crtezu je moguće označiti izabrane, odnosno, proračunate cijevi: Pritisnite dugme za označavanje cijevi  te kliknite na cijev i zatim kliknite na mjesto ubacivanja oznake. Moguće je i visestruko označavanje cijevi koje znatno ubrzava rad. Razlika je u tome sto će kod visestrukog označavanja naredba biti aktivna dok ju ne prekinete pritiskom na desnu tipku misa. Pritisnite na strelicu na istoj ikoni za označavanje te izaberite "Visestruko označavanje" -> odaberite cijev i mjesto ubacivanja, te krenite na označavanje druge cijevi, itd.

Slika 17: Označavanje cijevi na crtezu


loading...
Document Info


Accesari: 4846
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2018 )