Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadМіжнародне співробітництво щодо протидії корупційним проявам у країнах СНД

Ucraineana
ALTE DOCUMENTE

Автоматизована система &
ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРА&
ПІДСУМКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ВИВЧЕННЯ ОБЕРТАННЯ ПЛОЩ&
ПИТАННЯ СТРУКТУРИ І НОРМ
Організація і функціону&
ЗОБОВЯЗАННЯ, ЩО ВИНИКАЮТ
A A II ֲ I̲ WINDOWS XP

Міжнародне співробітництво щодо протидії корупційним проявам у країl 626b19g 5;ах СНДПолітичне та економічне співробітництво, яке останнім часом має тенденцію до розширеного розвитку, перетворює корупцію в інтернаціональну проблему. Крім того, бюрократія у міжнародних організаціях перебуває під меншим контролем порівняно з національними, контрольованими громадськими організаціями своїх країl 626b19g 5;. Усе це спричиняє корупцію, яка, до того ж, внаслідок специфіки роботи міжнародних організацій, перебуває в зоні меншого ризику для учасників корупційних угод.

Корупція у міжнародному економічному співробітництві виявляється у процесі створення підприємств за участю іноземного капіталу, у ході реалізації інвестиційних проектів та приватизації державної власності, при вирішенні проблем розподілу продукції та в інших формах. Від цього виду корупції не захищена жодна країl 626b19g 5;а.

Протидія корупції на міжнародному рівні здійснюється у взаємодії з Організацією Обєднаних Націй, Світовим банком, Міжнародним валютним фондом, Світовою торговою організацією, Організацією американських держав, Організацією економічного співробітництва й розвитку (ОЕСР) та Європейським Союзом.

У рамках Програми розвитку Світовим банком було зроблено аналіз структури управління різних країl 626b19g 5;. За переконаннями фахівців, одним із чинників, які гальмують розвиток держав, є корупція та повязані з нею проблеми у державних адміністраціях, що певною мірою знаходить відображення і в Україl 626b19g 5;і.

За висновками, зробленими експертами Світового банку у ході дослідження, корупцію можна поділити на такі блоки, як підкуп, крадіжка, заступництво та навязування впливу. Під підкупом, на їх думку, слід розуміти купівлю права на виконання держзамовлень, укладання вигідних контрактів та одержання режиму найбільшого сприяння. Крадіжка у цьому аспекті трактується як присвоєння бюджетних коштів та суспільних активів. Заступництво (патронаж) розглядається як захист інтересів друзів, родичів, партнерів при прийнятті важливих державних рішень.

У свою чергу, навязування впливу характеризується фінансуванням партій напередодні виборів в обмін на економічні послуги після їх приходу до влади.

Пройшло більше десяти років після того, як у Східній Європі і колишньому СРСР приступили до одночасного проведення політичних і економічних перетворень перехідного періоду, були створені динамічні ринкові структури і змінена форма держави, але межі між державою й економікою залишаються розмитими.

На зміну злиттю держави та економіки, характерного для комуністичної системи, у більшості країl 626b19g 5; прийшов новий порядок. Але поділ приватних і державних інтересів при цьому не набув досить чітких рис. Корупція набула нових аспектів, досягла нових висот і створила нові проблеми.

Демократія і вільний ринок ніколи не гарантували захисту від організованої злочинності і корупції, але в країl 626b19g 5;ах із складним геополітичним оточенням, їх ефект ще слабшає.

До міжнародної діяльності організованих злочинних угруповань долучалися деякі політики. Знання радянських торгових шляхів дає їм можливість використовувати недосконалість податкових і митних правил. Процвітаюча торгівля енергоресурсами в регіоні дає яскраві приклади того, як закулісні угоди сприяли зростанню корумпованості економік цих країl 626b19g 5; поза залежністю від їхнього політичного та економічного розвитку. З 1992 р. Вірменія втратила понад 200 мільйонів доларів у результаті розкрадань і шахрайства в енергетичному секторі. В Азербайджані в присвоєнні грошей, отриманих від продажу нафти, були звинувачені 16 відомих політичних діячів, у тому числі спікер парламенту і два колишніх міністри зовнішньоекономічних звязків. А в Україl 626b19g 5;і вищі керівники корпорації змішаного типу Єдині енергетичні системи Україl 626b19g 5;и, головного імпортера енергії, звинувачені у незаконному переказі за кордон більш 1,1 мільярда нафтодоларів.

Недостатньо розвинені судові системи стали ще слабкішими. Судові системи здебільшого не одержують достатнього фінансування, а закони кваліфікують корупцію досить невиразно, щоб були підстави розпочинати рішучі дії в цьому напрямку. Поліція в багатьох країl 626b19g 5;ах недостатньо підготовлена і погано оснащена технічно, щоб ефективно протидіяти злочинності. Деякі країl 626b19g 5;и, наприклад Грузія, не приділяють належної уваги цьому питанню і легалізували багато чого з практики чорного ринку.

У багатьох країl 626b19g 5;ах корупція справила великий вплив на процес перерозподілу основної маси наявних активів, закріплюючи в нових правилах і інститутах переваги впливових вузьких ділових і політичних кіл, що володіють особливими правами та інтересами. На всій території СНД могутні фірми й окремі олігархи скуповують політиків і чиновників з метою формування у своїх власних інтересах правових, політичних і регулюючих умов.

Корупція і кумівство в кожній з цих країl 626b19g 5; уже протягом довгого часу йдуть пліч-о-пліч з економічними складнощами переходу від централізованої планової економіки до вільного ринку. У числі безпосередніх наслідків розвалу Радянського Союзу - посилення діяльності організованих злочинних груп, які заповнили вакуум, що залишився після зникнення КПРС і державних інститутів. Найбільш показовим є приклад Росії, де традиційні злодії в законі, які багато десятиліть домінували в підпільному житті, зуміли в нових умовах скористатися своїми звязками і перетворитися в ключові фігури посткомуністичної економіки. Їхній вплив, однак, зменшувався прямо пропорційно новим альянсам, укладеним між державними чиновниками і впливовими підприємцями, які використовували свої методи, а іноді й підтримку кримінального світу. Бюрократи витісняли великих представників мафії, чи, скоріше, використовували їхні методи, їхню організацію, а в деяких випадках і їхніх людей.У країl 626b19g 5;ах колишнього СРСР політична й економічна лібералізація - відповідно гласність і перебудова - були ініційовані не громадянським суспільством, а керівництвом компартії. Після розпаду СРСР і появи нових держав, вибір структури політичної системи і програми економічних реформ був зроблений не в процесі проведення широких консультацій у масштабі всього суспільства і не на основі суспільного консенсусу, а в результаті рішення елітної групи реформаторів. Позбавлений переваг інституціональних гарантій процес економічних реформ став особливо не захищеним від захоплення державної влади вузькою групою приватних політичних і ділових кіл.

Корупція створює серйозні проблеми для розвитку будь-якої держави. Вона руйнує інститути влади і заважає ефективному управлінню, тому що порушує узаконені процедури. Корупція на виборах і в законодавчих органах знижує відповідальність посадових осіб, корупція судової влади і правоохоронних органів скасовує принцип верховенства закону і т.д. Однак найбільший збиток корупція завдає економіці.

Для багатьох пересічних громадян безпосереднім і суттєвим результатом перехідного періоду стало зниження життєвого рівня. Поширення бідності почалося з різкого скорочення ВВП, що становило 50% у країl 626b19g 5;ах СНД.

Безсумнівно, що бідність може сприяли поширенню корупції, оскільки бідні країl 626b19g 5;и мають менше ресурсів для практичного здійснення і підтримки контролю і нагляду, необхідних для стримування зростання масштабів цієї проблеми.

Корупція створює своєрідне зачароване коло. Втрата країl 626b19g 5;ою доходів від оподатковування обмежує можливості бюджету, що, у свою чергу, змушує відмовлятися від проведення відповідного законодавства, митної і податкової політики, необхідних для подолання кризи. Крім того корупція породжує, хаос і несправедливість, що підштовхує багатьох людей із усіх прошарків суспільства у сферу тіньової економіки. Соціальні проблеми загострилися навіть у країl 626b19g 5;ах Балтії, з економічної точки зору стабільніших із усіх пострадянських країl 626b19g 5;.

Процвітання корупції позбавляє звичайних підприємців можливості нормально працювати в умовах вільного ринку. В Узбекистані, за оцінками Світового банку, щорічно малі підприємства виплачують одну третину своїх доходів у виді хабарів і сплати за прикриття. Іноді цифра хабарів сягає до 90 відсотків їхнього заробітку.

Як це не парадоксально, але на певному етапі розвитку економіки, корупція може бути корисна. Це відбувається в тому випадку, якщо чинні в країl 626b19g 5;і чи регіоні закони і нормативи застаріли і їхнє часткове порушення може прискорити розвиток бізнесу. Подібні процеси відбувалися, наприклад, на всьому пострадянському просторі відразу після розпаду СРСР - коли формально не скасоване радянське законодавство вступало в протиріччя з новими реаліями життя і повсюдно порушувалося.

Крім того, корупція допомагала бізнесменам суттєво знижувати вартість бізнесу і більш ефективно розвивати його. Однак дуже швидко корупція перетворюється в страшного ворога економіки. Країl 626b19g 5;и з корумпованою економікою характеризуються високим ступенем незахищеності прав власності і меншою ефективністю роботи компаній. Тут темпи зростання економічних показників у середньому на 10% нижчі, ніж у більш благополучних державах. При цьому, за даними дослідження Світового банку, навіть якщо рівень хабарів у країl 626b19g 5;і чи регіоні невисокий, він все одно не влаштовує й відлякує іноземних інвесторів.

Причина проста: корупція призводить до збільшення вартості бізнесу за рахунок протизаконних платежів, управлінських витрат на ведення переговорів з посадовими особами і ризику розриву угод. Іноді корупція призводить до зниження вартості, завдяки зняттю бюрократичних перепон, однак можливість отримання хабарів заохочує посадових осіб до винаходу нових правил, які бізнесу приходиться обходити, даючи нові хабарі чиновникам.

Корупція також погіршує ситуацію у сфері дотримання будівельних, екологічних та інших норм, знижує якість послуг, наданих державними органами, підсилює бюджетний тиск на уряд. Ці перекручування відлякують інвесторів і сповільнюють економічне зростання.
Обнадіює той факт, що держави-члени СНД усвідомили необхідність спільних дій у боротьбі з корупцією, що проблема набагато ширша, і що для протидії її власних ресурсів окремо взятої країl 626b19g 5;и недостатньо.

Так у березні 2000 р. міністри внутрішніх справ трьох балтійських країl 626b19g 5; підписали угоду про захист свідків і жертв. У рамках цієї угоди стало можливим, наприклад, організувати переїзд з однієї країl 626b19g 5;и в іншу свідків, яким може загрожувати небезпека. Естонія в липні оприлюднила постанову, що зобовязує приблизно 100 тис. державних цивільних службовців країl 626b19g 5;и представляти щорічну декларацію про доходи. Казахстан, і Бєларусь почали подібні ж кроки для приборкання своєї бюрократії.

Разом з тим авторитарні режими використовують протидію корупції для зміцнення своєї влади, і це вселяє певну занепокоєність. Так, у Туркменістані була утворена особлива рада безпеки, яка контролює пересування всіх іноземних підданих - нібито для того, щоб не допустити незаконних угод у сфері нерухомості.

В Білорусі президент веде дуже гучну антикорупційну кампанію з метою розширення прав свого уряду на конфіскацію майна приватних осіб і компаній, які завдали збитків державі. Можливо, цей захід і дав змогу зменшити рівень корупції, про що свідчать показники ТІ.

Під час відсутності послідовних дій уряду з втілення в життя антикорупційного законодавства, ключову роль у справі протидії корупції в багатьох країl 626b19g 5;ах виконує преса. У Грузії газети є основною силою у викритті корупціонерів. Найчастіше журналісти роблять це, наражаючись на небезпеку.

Вільні і відкриті засоби масової інформації роблять вагомий внесок у протидію корупції, розкриваючи і оприлюднюючи інформацію про зловживання. Відкритість, що її відчули ЗМІ після катастрофи комуністичної системи, що супроводжувалася численними випадками шахрайства, корупції і злочинної діяльності, перетворив ЗМІ, можливо, у найбільш послідовного борця з корупцією . Журналісти дорого заплатили за це: тільки на території колишнього СРСР було убито понад 200 журналістів, які публікували матеріали про корумпованих чиновників чи злочинні банди.

У більшості країl 626b19g 5;, як і раніше, існує безліч факторів, що послабляють потенційно могутній внесок ЗМІ в протидію корупції, у тому числі: державний контроль, конфлікти інтересів, породжені розподілом власності; нарешті, корупція в самих ЗМІ. Правові гарантії свободи слова створять фундамент системи активно діючих ЗМІ. Але придушення преси може здійснюватися й іншими способами, найбільш показовими з яких є закони про наклеп і залякування. У Туркменістані, наприклад, закон забороняє ЗМІ публікувати будь-які критичні висловлювання на адресу іншої особи чи установи, крім критики, що виходить з вуст самого президента. У деяких країl 626b19g 5;ах насильство проти журналістів призвело до виникнення сильної самоцензури.

Та виняткова роль, яку відіграє преса, має часто суперечливі наслідки. Нерідко засоби масової інформації викривають продажність вищих посадових осіб, однак при цьому вони розкривають нездатність чи небажання уряду вживати заходів. Тому в суспільстві підсилюється цинізм і розчарування. Чим більше довідається громадськість про непривабливі діяння влади, тим сильніше її розчарування з приводу перспектив посткомуністичного розвитку. Тому не дивно, що опитування суспільної думки віддзеркалюють зневіру віри в демократичні інститути, що з таким піднесенням сприймалися на початку десятиліття.

Великих втрат корупційні прояви завдають розвитку демократичних реформ. Процвітаюча транснаціональна еліта впевнено контролює сьогодні ті ж ключові інститути управління і правопорядку.

Казахстан був першою країl 626b19g 5;ою в СНД, яка прийняла закон про боротьбу з корупцією, що дало правову основу для викорінювання цього зла. У країl 626b19g 5;і створені різні комісії з протидії корупції, але поки що змін на краще не відчувається. І це не дивно, адже протидіють корупції ті, хто сам більше всього нею уражений. Тим часом корупція являє серйозну загрозу суспільству. Хабарництво пустило в Казахстані глибокі корені і перетворилося у всеохоплююче явище. Воно проникло в усі сфери життя казахстанського суспільства і стало візитною карткою держави.

При влаштуванні на державну службу кандидати на посаду проходять тестування на знання законів Про боротьбу з корупцією і Про держслужбу. Однак навіть знання закону не стає на заваді його порушенню.

В Росії системна корупція стала невідємною частиною всієї системи державної влади і управління як по вертикалі, так і по горизонталі. Корупцією глибоко уражені структури державної влади, економіка, бізнес. Могутні фінансово-промислові групи глобалізували корупцію як загальноприйняту зброю бізнесу, тому і протидію корупції треба глобалізувати. При цьому дуже важливо не потрапити на шлях прямолінійних рішень, оскільки це загрожує порушенням фундаментальних прав і свобод людини і громадянина.Крім Федеральної Служби Безпеки, протидію корупції у Російській Федерації здійснюють створені підрозділи по боротьбі з корупцією в усіх спецслужбах, у Державній податковій службі, Рахунковій палаті, Федеральній митній службй, Міжвідомчій надзвичайній комісії для стягнення податків з підприємств [70].

У листопаді 1997 р. Держдума РФ прийняла Федеральний Закон Про боротьбу з корупцією [105], спрямований на захист прав та свобод громадян, безпеку держави, нормальне функціонування органів державної влади. Закон створює умови для розширення гласності і контролю в управлінні суспільством, формування непідкупних кадрів та підвищення довіри в суспільстві до органів влади.

Президентом Російської Федерації 16 травня 1997 р. підписано Указ, згідно з яким усі особи, які обіймають державні посади, зобовязані декларувати свої прибутки та майно. Визначено перелік керівників, які зобовязані декларувати свої прибутки, порядок декларування та перевірки даних. Згідно з цим указом, повідомлення про прибутки та належне їм майно щорічно зобовязані подавати Президент РФ, керівники та члени обох палат парламенту, члени уряду. Це стосується також осіб, які обіймають федеральні державні посади, державні посади у субєктах Федерації та посади в органах місцевого самоврядування.

У Республіці Білорусь протидія корупції здійснюється відповідно до Закону Республіки Білорусь Про заходи боротьби з організованою злочинністю та корупцією від 26 червня 1997 р. [156]. Для координації діяльності міністерств, державних комітетів, інших республіканських органів державного управління, місцевих виконавчих і розпорядницьких органів, організацій і громадських обєднань по боротьбі зі злочинністю, корупцією і наркоманією в Республіці Білорусь Указом Президента Республіки Білорусь 30 червня 1995 р., № 244 [157] створена при Раді Безпеки Міжвідомча комісія з боротьби зі злочинністю, корупцією і наркоманією.

Перші кроки незалежного Азербайджану щодо протидії корупції були здійснені з прийняттям 9 серпня 1994 р. Указу Президента Азербайджану Про посилення боротьби зі злочинністю та про зміцнення законності і правопорядку. Даний указ вимагав від державних органів посилення боротьби з хабарництвом, у тому числі у правоохоронних органах [92].

У протидії корупційним проявам країl 626b19g 5;и-члени СНД тісно співпрацюють. Рішенням Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав 24 вересня 1993 р. з метою забезпечення ефективної взаємодії держав - учасників СНД у галузі попередження і боротьби з організованою злочинністю в рамках чинного національного законодавства держав Співдружності створено Бюро з координації боротьби з організованою злочинністю та іншими небезпечними видами злочинів на території Співдружності Незалежних Держав. Воно має статус самостійного органа на рівні Управління МВС країl 626b19g 5;и місця перебування, підзвітного нараді міністрів внутрішніх справ держав - учасників СНД.

Бюро здійснює радіо-, телефонний, телексний, телефаксний, спеціальний, поштовий і телеграфний звязок із правоохоронними та іншими органами держав - учасників СНД.

Основними його завданнями є:

- формування спеціалізованого банку даних на базі компютерного центру Бюро і надання ініціативної інформації у відповідні міністерства внутрішніх справ;

- сприяння в здійсненні міждержавного розшуку учасників злочинних співтовариств, особи, яка вчинила найбільш небезпечні злочини і переховується від кримінального переслідування;

- забезпечення погоджених дій при проведенні оперативно-розшукових заходів і комплексних операцій, що торкаються інтересів кількох держав - учасників Співдружності, вироблення рекомендацій з боротьби з транснаціональною злочинністю.

Країl 626b19g 5;и-члени СНД переконані, що для успішної протидії корупційним проявам необхідно зробити роботу чиновників більш прозорою. Вони намітили основні напрямки своєї участі у протидії корупції:

-       антикорупційне виховання і освіта суспільства;

-       прозорість судової системи і державного управління;

-       створення кожною із держав національної антикорупційної коаліції.

Таким чином, слід зазначити, що ефективна протидія корупції в країl 626b19g 5;ах СНД можлива лише при тісній співпраці, взаємодопомозі насамперед політичній і економічній.

Document Info


Accesari: 1046
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )