Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadПрактичне застосування інноваційної технології проведення наради керівником ЗНЗ

Ucraineana
ALTE DOCUMENTE

Крім хромосомальної
ОСНОВНАЯ СХЕМА КУРСА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЩО Е НАРКОТИК?
Електронна торгівля
Практичне застосування &

Практичне застосування інноваційної технології п 757e49h 88;оведення наради керівником ЗНЗДля сучасного розвитку управління в освіті характерна його інтеграція із загальною теорією та практикою. Отож, зрозуміло, що управляти на інтуїтивно-емпіричному рівні в ХХI столітті неприпустимо.

У дослідженні з інноваційної точки зору розглянуто функцію керівника освітнього закладу організацію. Цю функцію виділяли В.Т.Афанасьєв, М.М.Потагиник, Ю.К.Конаржевський, М.Мескон.

Організація це функція управління, сутність якої полягає у визначенні місця і ролі кожного члену колективу для досягнення поставленої мети.

Метою організаційно-координаційної діяльності є створення структури організації закладу освіти, яка дає можливість персоналу працювати для досягнення спільних цілей та завдань.

Завданнями організаційної діяльності керівника є розподіл робіт між членами організації, групами, підсистемами та координація їх дій; встановлення звязків серед людей, задач і видів діяльності; реалізація накреслених планів, досягнення цілей.

Сутність організації п 757e49h 86;лягає у визначенні місця і ролі кожного члену колективу для досягнення поставленої мети спільної діяльності.

О.І.Мармаза визначила напрямки та зміст організаційної діяльності керівника серед яких виділила:

1.      Управління навчально-виховним процесом: діагностика, аналіз, планування, організація, контроль, коригування навчально-виховного процесу.

2.      Інструктивно-методична діяльність керівника школи забезпечує методика озброєння педагогів, ознайомлення їх з новими технологіями; передбачає інформування колективу про нові закони, положення, програми, містить просвітницьку діяльність та моніторинг впровадження передового педагогічного досвіду.

3.      Адміністративно-розпорядницька діяльність передбачає своєчасне прийняття управлінських рішень, організацію їх виконання, забезпечується вмінням взяти на себе відповідальність.

4.      Представницька (суспільно-організаційна) діяльність передбачає виконання ролі делегата представника від імені колективу на різних рівнях: орієнтація на роботу з батьками.

5.      Фінансово-господарська діяльність передбачає створення технічних, матеріальних, фінансових умов роботи закладу освіти.

6.      Педагогічна діяльність передбачає безпосередню участь керівника закладу освіти у навчально-виховному процесі, введення певної навчальної дисципліни, участь у методичній роботі закладу.

7.      Виховна діяльність спрямована на створення у колективі єдиних ціннісних орієнтацій, формування світоглядного потенціалу, уміння працювати командою; передбачає згуртування, активізацію, удосконалення колективу, розвиток самоуправління, створення сприятливого емоційного клімату.

Характеристику етапів організаційно-педагогічної діяльності розробила та представила у вигляді таблиці В.І.Звєрєва [В.И.Зв. Орг-ционно-педаг-я д-ть руководителя школы. М.; Новая школа, 1995. 320с.].Один із шляхів оновлення організаційної діяльності є демократизація освітнього процесу.

Демократичне управління у своїй основі містить цілісно-нормативну систему стосунків, засновану на визнанні гіднодності, партнерства, діалогу; орієнтоване на співуправління співдіяльність, співтворчість, співчуття, співрозуміння, саме на це ми будемо спиратися у подальшому.

Один із аспектів демократизації в освіті передбачає колегіальність, тобто колективне вирішення важливих рішень, розвязання складних проблем: режим дня, дисципліна, відпустка, премід, дотримання санітарних норм, якість навчально-виховного процесу, організація навчально-методичної роботи, успішність, відвідування учнями школи.

Формою прийняття колективного рішення є наради, засідання та збори.

Положення про педагогічну раду загальноосвітньої школи було затверджено Міністерством Освіти в 1971 р., згідно з яким педагогічна рада

Дослідження свідчать, що керівники різних рангів використовують від 10% до 50% свого робочого часу на проведення і підготовку нарад і засідань. Нарада найбільш поширений метод керівництва, спосіб підготовки й прийняття управлінського рішення, вивчення або формування думки колективу, оцінки здібностей підлеглого.

Нарада це форма організації спільної діяльності працівників, яких керівник збирає для обговорення того чи іншого питання, вироблення та прийняття рішення.

За метою проведення виділяють навчальну нараду (передати учасникам певні знання, що сприяють підвищенню кваліфікації); інформаційну (ознайомити з новою інформацією, узагальнити дані з будь-якої п 757e49h 88;облеми і зясувати погляди учасників наради); розяснювальна або інструктивна (переконати учасників у необхідності, правильності, своєчасності стратегії, рішення, діяльності); проблемна (вироблення шляхів і методів рішення проблем, що виникають).

За способом проведення виділяють автократичну нараду (готує і веде нараду керівник, він же викладає свої погляди, знайомить з наказами, розпорядженнями, заслуховує звіти); дискусійну передбачає демократичний спосіб вирішення проблеми (кожен учасник може висловити свою думку, яку керівник враховуватиме під час прийняття рішення); диспетчерську (одержання інформації знизу про стан справ; у міру надходження інформації та її обговорення керівник приймає оперативні рішення безпосередньо на нараді).

Виділяють наради за системністю проведення: заплановані наради, які керівники проводять регулярно і з встановленою періодичністю; позапланові проводяться у разі виникнення непередбачених, надзвичайних ситуацій.

За адаптивного управління на нарадах відбувається колективна рефлексія шкільного життя, виявляються резерви для вдосконалення навчально-виховного процесу, вироблення стратегій розвитку школи.

Постала необхідність змінити форми проведення нарад у школі. Нова нарада повинна стати нарадою колективного мислення. Саме під час такої наради відбувається зміна й перебудова педагогічних поглядів, пріоритетів та установок. Саме на такій нараді вчитель учиться мислити по-новому.
Організація наради відбувається в три етапи:

        підготовка наради;

        проведення;

        оформлення результатів.

Перший етап наради: планування, яке включає в себе: прийняття рішення про проведення наради (приймає керівник згідно з графіком); визначення мети наради, типу наради, формулювання завдань; розробка процедури з визначенням кола учасників, відповідальних та очікуваних результатів.

Найбільш ефективними є наради в присутності 7-15 чоловік. Добір учасників відбувається по принципу: по-перше, запрошуються ті, кого особисто стосується питання (повинні бути обовязкого); по-друге, ті, кого особисто не стосується нарада, але сприйняти інформацію необхідно (присутні вибірково); по-третє, ті, кого не стосується нарада (відсутні).

Порядок денний має містити оптимальну кількість питань (2-3). Їх формулювання має бути чітким і зрозумілим для всіх учасників наради.

Обовязковим є чітке встановлення дати; часу проведення наради. Тривалість наради не повинна перевищувати 1,5 год., а оперативної 30-35 хв. Нараду доцільно проводити у другій половині дня, оскільки перша половина продуктивна для основної п 757e49h 77;дагогічної роботи. Обовязкове зазначення початку і кінця наради (обовязково дотриматися цих термінів). Тривалість наради понад30-40 хв. призводить не тільки до втрати часу, а й різко знижує її ефективність. Понад 50-60 хв. наради у її учасників знижується увага, через 60-70 хв. люди починають відволікатись, змінюють пози, позіхають; на 70-80 хв. настає фізична втома; 80-90 хв. роботи призводить до прояву ознак депресії; 90-100 хв. починаються конфлікти між учасниками; люди готові прийняти будь-яке рішення, аби закінчилась нарада.

Далі виробляється спосіб оповіщення учасників. Це може бути оголошення, особисте повідомлення, особисте запрошення.

Керівник готує доповідь, що є одним з найвідповідальніших моментів організації наради. Доповідачем може бути працівник, що найкраще знає суть даного питання, вміє викласти матеріал, користується авторитетом у колег, ця людина вміє вести полеміку, бути обізнана у вузько-профільних питаннях.

Керівник з доповідачем обговорюють мету, яку він ставить перед нарадою, основні ідеї доповіді, структуру, передбачувані рішення, ставить контрольні питання для перевірки: чи дає вміщена в доповіді інформація зробити певні висновки чи розробити рекомендації.

Проекти рішення слід розробити та обговорити із заступниками та провідними спеціалістами. Це дасть змогу врахувати більш широкий спектр думок, інтереси окремих підрозділів. Рішення входить до протоколу наради, підлягає реєстрації (після його затвердження).

Власне проведення наради починається з відкриття. Далі за планом доповідь компетентної в даному питанні людини. По закінченню обговорення доповіді, відповіді на питання. В кінці підбивають підсумки наради.Значних результатів в управлінні освітнім закладом можна досягти застосовуючи у роботі коучинг (coaching наставляти, тренувати, надихати). Коучинг продовжує вдосконалюватися і при відповідній практиці та зусиллях дає вражаючий результат. Коучинг називають професією ХХI століття, він завойовує все більше прихильників, тому що служить для розкриття потенціалу особистості з метою максималізації п 757e49h 88;одуктивності й ефективності діяльності [ ].

Основна відмінність коучингу полягає в тому, що керівник-коуч це особа, яка створює психологічні передумови, що підвищують усвідомлення поставленого завдання та ролі підлеглого у процесі діяльності, формують відповідальність за отримані результати.

Усвідомлення полягає в розумінні ситуацій, зібраності, ясності світосприйняття тих фактів та інформації, яка може стосуватися справи пошуку нових можливостей досягнення поставлених цілей.

Відповідальність базується не на підзвітності, а на можливості вільного вибору рішення.

Засобом формування творчої ініціативи і відповідальності за прийняті рішення є система запитань, які ставить коуч. Вони повинні починатися зі слів: що, коли, хто, скільки, яким чином тощо. Бажано, щоб запитання не починалось із слова чому, яке підсвідомо викликає захисну реакцію у підлеглого. За правилами коучингу запитання можуть бути обєднані у чотири групи:

  1. Упорядкування цілей (короткострокові, середньострокові, довгострокові).
  2. Обслідування та оцінка поточної ситуації з точки зору розуміння реалій.
  3. Перелік можливостей, альтернативних стратегій та напрямків діяльності.
  4. Визначення того, що треба зробити, коли, кому, яким чином.

Запитання поділені за цим принципом.

Перша група запитань служить для визначення цілі коучингу, причому ціль повинен встановити той, кого навчають.

Визначаючи цілі ми повинні зясувати поточну ситуацію. Найважливішим критерієм для дослідження дійсного положення справ є обєктивність. Усвідомлення являє собою сприйняття речей такими, якими вони є насправді.

Метою фрази список можливостей і альтернативних стратегій є не знаходження вірної відповіді, а обґрунтування найбільшого числа альтернативних дій. Кількість варіантів в даному випадку важливіша, ніж якість чи придатність кожного з них. Процес стимулювання мислення так само важливий, як і сам список альтернатив, оскільки він створює творчий потік сутностей. На цій широкій базі творчих можливостей будуть обиратися найвірніші.

Метою цієї заключної фази в послідовності коучингу є перетворення обговорення на рішення. Це вироблення плану дій для використання чітко визначених вимог [ ].

Нарада проведена з елементами коучингу, дає свої результати, у підлеглих зявляється мотивація діяльності, а також творче вирішення проблемних ситуацій.

Document Info


Accesari: 1515
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )