Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadОсновні напрямки автоматизації управління банківською діяльністю в Україні

Ucraineana
ALTE DOCUMENTE

ОСНОВНАЯ СХЕМА КУРСА
Електронна торгівля
Практичне застосування &
Одноетапні задачі стоха&
ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА
Стадії формування рухов&
ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЧНИХ В&
Визначення точносних ха&

Основні напрямки автоматизації управління б&# 939b11j 1072;нківською діяльністю в УкраїніСьогодні банки це найбільш технологічно розвинені організації, що надають своїм клієнтам широкий спектр банківських послуг: кредитних, операційних, розрахункових, інвестиційних, платіжних, консультаційних, довірчих, інформаційних і ін.

У процесі надання б&# 939b11j 1072;нківських послуг виникає вхідна фінансово-кредитна інформація (ФКІ), що підлягає обробці з метою вироблення рішень з управління б&# 939b11j 1072;нківською діяльністю. ФКІ служить інструментом управління б&# 939b11j 1072;нківською діяльністю й одночасно належить до його елементів.

Необхідність автоматизації управління банківською діяльністю обумовлена потребою постійного розв'язання задач, які стоять перед кожною банківською установою:

поліпшення обслуговування клієнтів;

надання їм широкого спектра послуг;

залучення нових клієнтів;

прискорення виконання б&# 939b11j 1072;нківських операцій;

зменшення операційних витрат банку;

збільшення сегмента банківського ринку;

підвищення конкурентоспроможності банку.

В автоматизації банківської діяльності банки бачать засоби, які повинні сприяти рішенню основних стратегічних задач: поліпшити конкурентну позицію банку, скоротити витрати, підвищити якість обслуговування клієнтів. Тому банківська сфера є найбільш комп'ютеризованою. Банківська система України єдина галузь, що практично повністю перейшла на безпаперову технологію.

У цей час склалася трьохрівнева система надання б&# 939b11j 1072;нківських послуг на основі засобів автоматизації:

роздрібні банківські послуги на основі національної системи масових електронних платежів, що передбачає використання пластикових карток;

оптові банківські послуги, що передбачають управління грошовими операціями клієнтів, їхній контроль, у тому числі по електронних каналах;

автоматизовані розрахункові палати, що обслуговують міжбанківські електронні платежі.

Стан автоматизації банківської діяльності в комерційних банках України дуже різний. Це пов'язане з тим, що банківський сектор економіки України це сектор, що інтенсивно розвивається й постійно вдосконалюється. Проводити аналіз і оцінку впровадження передових інформаційних технологій у сфері банківської діяльності необхідно на двох рівнях на рівні Національного Банку України (НБУ) і на рівні комерційних банків.

У 1994 р. НБУ впровадив систему електронних міжбанківських розрахунків/платежів (СЕП), що об'єднала засобами електронної пошти в єдиний інформаційний простір всі комерційні банки України. Це дозволило відмовитися від використання поштових і телеграфних авізо, значно підвищити швидкість, якість і надійність виконання платежів, забезпечити безпеку й конфіденційність банківської інформації. Великі зміни були здійснені в СЕП у зв'язку з переходом на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (січень 1998 р.).

Україна стала першою з пострадянських країн, яка отримала загальнодержавну систему електронних міжбанківських розрахунків. Проте комп'ютерна техніка і спеціалізовані апаратні засоби захисту інформації СЕП випрацювали свій ресурс. Апаратура фізично та морально застаріла. Нагальною стала потреба переходу на нову платформу, тобто програмно-апаратну базу. Була розроблена СЕП нового покоління СЕП-2. Операційною системою СЕП-2 є сімейство Windows, промислова СУБД Oracle. Промислове впровадження СЕП-2 відбулося у листопаді 2006 року. На початок 2008 року її учасниками були 1612 банківських установ і підрозділів Державного казначейства.У НБУ функціонує електронний депозитарій для управління державними цінними паперами (ДЦП). Спеціалізований електронний депозитарій є центральною ланкою дворівневої системи обліку ДЦП та проведення розрахунків за ними. У цій системі нижній рівень займають депозитарії комерційних банків, які реалізують функції зберігача за ДЦП.

Депозитарій НБУ обслуговує розміщення, укладання угод купівлі-продажу на вторинному ринку, сплати відсотків та погашення ДЦП у системі електронного обігу цінних паперів.

У 2004 році НБУ створена й введена в промислову експлуатацію НСМЕП національна система масових електронних платежів.

НСМЕП внутрішньодержавна банківська багатоемітентна платіжна система масових платежів, у якій розрахунки за товари й послуги, отримання готівки і інші операції здійснюються за допомогою платіжних карт за технологією, розробленою НБУ. основними цілями цієї системи є:

заміна живих грошей на електронні з метою використання реальних коштів як кредитних ресурсів;

розвиток безпаперової технології, що дозволяє значно збільшити кількість операцій з мінімальним збільшенням штатного персоналу;

залучення на обслуговування великих клієнтів юридичних осіб, які здійснюють реалізацію товарів, робіт, послуг широким масам населення;

зменшення перевезень готівки;

забезпечення схоронності наявних коштів;

запобігання обігу фальшивих купюр;

інтеграція банків у світову фінансову систему;

забезпечення можливості для клієнтів банків розрахунків не тільки на території України та ін.

НСМЕП це дешева, надійно захищена автоматизована система безготівкових розрахунків, яка заснована на роботі в режимі off-line.

У НСМЕП використовуються платіжні картки з убудованим чип-модулем, що є носієм копії фінансової інформації в системі. Це смарт-картка, яка найбільш повно задовольняє вимогам безпеки.

На її базі створена високоефективна off-лайнова технологія, що не має потреби в оперативному зв'язку з банківським рахунком під час виконання платіжних операцій. Це значно зменшує експлуатаційні витрати. На карті є два електронних платіжних інструмента: гаманець і чек.

Технологією НСМЕП передбачене широке застосування платіжних карток юридичними особами. Це корпоративні картки й бізнес-картки.

Також за допомогою НСМЕП підприємства, організації можуть використовувати зарплатні проекти, які передбачають виплату зарплатні у безготівковій формі шляхом перерахування її на карткові рахунки робітників.

НСМЕП постійно розвивається: збільшується кількість одиниць обладнання, постійно розширюються сервісні можливості інфраструктури системи електронних платежів, з'являються додаткові сфери використання карток. Зростає кількість операцій з картками НСМЕП у мережі Інтернет.

Розроблена і поширюється програма Електронний студентський квиток, яким передбачено створення загальнодержавної системи надання соціальних пільг молоді на основі використання електронних платіжних карток. Картка НСМЕП поєднує функції студентського квитка і платіжної картки. Впроваджується цільова програма з надання соціальних пільг та інших видів допомоги населенню з використанням карток НСМЕП.
У територіальних управліннях НБУ (всього 34 установи) використовуються дві основні інформаційні системи: БАРС-МІЛЛЕНІУМ та SAP R3.

SAP R3 використовується для підтримки господарських операцій, контроллінгу, планування, тощо. БАРС-МІЛЛЕНІУМ для платіжних. Обидві системи спряжені між собою. Основна СУБД у НБУ Oracle, основні апаратні сервери Dell.

Для зберігання отриманих від банків звітних даних створено корпоративне сховище даних. Для доступу до даних сховища розроблена спеціальна внутрішня мова. Для аналізу інформації використовується аналітичний пакет програм Macro Strategy, який теж використовується у багатьох вітчизняних банках.

У НБУ впроваджена модульна система моніторингу й управління своєю технічною та інформаційною інфраструктурою Tiger, розробником якої є ізраїльська компанія Avalon.net.

Аналізуючи стан справ на рівні комерційних банків, слід зазначити, що рівень впровадження сучасних інформаційних технологій у комерційних банках України дуже різний. Це пов'язане зі швидким збільшенням банківських установ і різним рівнем їхніх фінансових можливостей щодо впровадження комп'ютерних технологій.

Бізнес-структура сучасної банківської установи це складна й ретельно організована система. Від того, наскільки гнучкою і ефективною є ця система, залежить успішність і прибутковість банківського бізнесу.

В умовах розширення філіальної мережі банку й підвищення конкуренції в банківському сегменті, автоматизація управління б&# 939b11j 1110;знес-процесами, що призводить до підвищення керованості банківським бізнесом, є важливою конкурентною перевагою. А стержнем автоматизації стає впровадження сучасних інформаційних, комунікаційних технологій і заснованих на них автоматизованих банківських систем (АБС).

Сучасна АБС становить складний комплекс, що поєднує сотні комп'ютерів електронними комунікаційними каналами. Функціональність діючих АБС досить розвинена. Автоматизацією охоплені:

щоденні внутрішньобанківські операції;

ведення б&# 939b11j 1091;хгалтерії й складання звітності;

системи комунікацій з філіями й іногородніми відділеннями;

міжбанківські розрахунки в банках-учасниках системи електронних платежів НБУ;

роздрібні операції, засновані на карткових технологіях, що передбачають використання пластикових карток і мережі банкоматів.

Банківські установи добре розуміють, що сучасні інформаційні технології є основним засобом підвищення конкурентоспроможності в боротьбі за пріоритетне положення фінансовому ринку. Тому в банках при виборі комп'ютерних систем перевагу надають технологіям, які розроблені з урахуванням міжнародних стандартів і відповідають вимогам відкритих систем, а також можуть легко переноситися з однієї платформи на іншу.Для залучення нових клієнтів і забезпечення їм зручного інтерфейсу з банком у багатьох банківських установах введена й успішно функціонує система Клієнт-Банк. Впровадження такої системи дає можливість клієнтові спілкуватись з банком і виконувати платежі, не виходячи зі свого офісу, що, безперечно, підвищує привабливість банку при виборі його клієнтом. Багато банків модернізували систему Клієнт-Банк до рівня Інтернет-банкінгу.

Слід зазначити, що деякі українські комерційні банки є учасниками міжнародної фінансової телекомунікаційної мережі S.W.I.F.T.

Більшість банківських задач, які автоматизовані зараз, це переважно облікові, які можна віднести до класу задач OLTP (On-Line Transaction Processing). Незначна частина в АБС належить аналітичним задачам типу OLAP (On-Line Analyses Processing Systems), за допомогою яких проводиться аналіз ресурсів активів, прибутковості, стану фінансових ринків, оцінка ризиків і т.п. Майже відсутні в АБС задачі класу DSS (Decision Support Systems) систем підтримки прийняття рішень (СППР), за допомогою яких можливе ухвалення оптимального рішення для неструктурованих або слабко структурованих проблем.

Основним напрямком удосконалення інформаційних технологій у банках є перехід від файл-серверних систем до систем типу клієнт-сервер з використанням професійних розподілених реляційних СУБД, зокрема, таких, як Sybase, Oracle, Informix Microsoft SQL Server та ін.

Інформаційні системи, розроблені в середовищі цих СУБД, надають ряд важливих переваг при роботі з банківською системою:

підтримку розподіленої бази даних не тільки в локальній мережі, а й у територіально-розподіленій системі, що дає можливість банкам оперативно управляти роботою філій і контролювати їх;

забезпечення надійності збереження даних за рахунок наявності механізму підтримки транзакцій і реплікацій, що забезпечує цілісність і погодженість даних;

виконання вимог гарантування б&# 939b11j 1077;зпеки банківської інформації шляхом розмежування й підтримки різних рівнів доступу й автоматизованого ведення журналу, що протоколює всі дії користувачів;

усунення істотних обмежень на обсяги інформації, що зберігається в базі даних, швидкість її обробки;

наявність сучасних засобів розробки клієнт-серверних технологій таких, як CASE-засоби й об'єктно-орієнтовані мови програмування.

Отже, банківська сфера на сучасному етапі це галузь, що є передовою з погляду впровадження сучасних інформаційних технологій.


Document Info


Accesari: 2758
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )