Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadСистема Клієнт-банк

Ucraineana
ALTE DOCUMENTE

ОСНОВНАЯ СХЕМА КУРСА
Практичне застосування &
Визначення точносних ха&
ДІАГНОСТИКА МАЙНА І РИНК
ЗМІНИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ
ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНЕ ЗАКОНО&#
Виникнення, розвиток і су
Методична робота та обмі
ЗОБОВЯЗАННЯ, ЩО ВИНИКАЮТ
Система Клієнт-банк

Система Клієнт-банкОсновними вимогами клієнтів до банк 141f57b 110;вського обслуговування є оперативність обслуговування, його якість і зручність. Йдеться про високий рівень сервісу. Система Клієнт-банк стала одним з необхідних сервісів, що надаються банк 141f57b 072;ми своїм клієнтам.

Для підприємств клієнтів українських банк 141f57b 110;в вже стало нормою використання системи Клієнт-банк основного засобу управління банк 141f57b 110;вським рахунком.

У банк 141f57b 072;х відбулася зміна стилю взаємовідносин з клієнтами та зменшення операційних витрат на їх обслуговування.

Система Клієнт-банк призначена для роботи віддаленого клієнта з банк 141f57b 110;вською установою й передбачає передачу платіжних документів клієнта в банк, а також одержання різноманітних документів з банк 141f57b 091; каналами зв'язку.

Конфігурація конкретної системи Клієнт-банк залежить від багатьох факторів, зокрема й від кількості клієнтів, інтенсивності й обсягу переданих даних, від стану ліній телефонного зв'язку й від фінансових можливостей банк 141f57b 091;.

Тим клієнтам, які мають великі обсяги платіжних документів, для спрощення й підвищення оперативності їхньої оплати банк установлює систему Клієнт-банк. Крім платіжних доручень за допомогою системи Клієнт-банк можна передавати будь-які платіжні документи: меморіальні ордери, касові документи, заяви на акредитив, відмову від акцепту та ін.

При застосуванні системи Клієнт-банк технологія безготівкових розрахунків змінюється, вона стає безпаперовою, автоматизованою.

Мета впровадження системи Клієнт-банк організація електронного документообігу між банк 141f57b 086;м і клієнтом у режимі реального часу.

Система дає можливість перейти до безпаперової технології обробки інформації:

оперативно управляти власним поточним рахунком зі свого офісу;

уникнути подвійного введення інформації в банк 141f57b 110;вській установі, зменшити кількість помилок при введенні й підготовці документів, а також запобігти типовим банк 141f57b 110;вським ризикам (помилкові напрямки платежів, втрата документів, їхня фальсифікація й перекручування й т.п.);

розширити час одержання послуг до повного банк 141f57b 110;вського дня;

забезпечити споживчі якості (функціональну повноту й своєчасність, адаптивну надійність, економічну ефективність).

Система Клієнт-банк може виконувати такі функції:

підтримувати ведення бази даних нормативно-довідкової інформації;

формувати й друкувати платіжні документи підприємства, а також документи, отримані з банк 141f57b 091;;

формувати пачки документів у вигляді файлів для передачі їх у банк;

приймати сформовані банк 141f57b 086;м документи: квитанції по документах, виписки з поточних рахунків, файли змін, сформовані банк 141f57b 086;м для підприємства;

забезпечувати зв'язок віддаленого робочого місця операціоніста на підприємстві з банк 141f57b 086;м;

забезпечувати комплексний захист інформації, що циркулює в мережах передачі даних, від несанк 141f57b 094;іонованого доступу за допомогою аутентифікації й криптографічного захисту;

у процесі прийому й передачі інформації формувати протокол, у якому фіксується інформація про отримані (підготовлені до передачі) файли, про результати перевірки ключів захисту інформації, про прийняті й передані повідомлення.

Система Клієнт-банк складається із двох елементів: автоматизованого робочого місця, розташованого в банк 141f57b 091;, АРМ Банк (АРМ_Б) і автоматизованого робочого місця клієнта АРМ Клієнт (АРМ_К), розміщеного безпосередньо на підприємстві. Основне технічне забезпечення АРМ_К і АРМ_Б наступне: ПК, модем і засоби ідентифікації користувача. АРМ Банк інформаційно взаємодіє з ОДБ АБС банк 141f57b 091; (на рівні обміну даними).

На клієнтському робочому місці вводяться платіжні документи, формуються в пачки й записуються в базу даних АРМ Клієнт у файл Платіжних документівD). Уведеним і записаним у БД документам спочатку надається статус, що дає можливість їх переглядати, переміщати в інші пачки, друкувати, редагувати й вилучати. Статус визначає, яка операція виконана із документом і які операції можна виконувати до присвоєння чергового статусу. Для цього запис файла доповнюється визначеним символом після завершення операції. Наприклад, статус набраний дає можливість перегляду, переміщення в пачки, друкування документів. Для передачі платіжні документи підписуються електронним цифровим підписом (ЕЦП) головного бухгалтера. Головний бухгалтер також має можливість, перш ніж поставити свій підпис, редагувати дані файла РD. Перш ніж підписати, бухгалтер позначає потрібні документи, вставляє дискету або картку зі своїм індивідуальним ключем, що є закритим, і викликає відповідну функцію, що ставить ЕЦП. Після успішного завершення функції підписання документа змінюється його статус, а також файл РD доповнюється певними символами, які ідентифікують підпис бухгалтера.На другому етапі документи підписуються директором. З меню системи викликається відповідна функція, вставляється дискета або картка із ключем директора й на екран видаються ті документи, які завірені підписом бухгалтера. Директор, переглядаючи платіжні документи, якщо буде потреба, має можливість вилучити деякі з них, а документи, готові до передачі, підписує. Після підписання директором файл доповнюється символами, які ідентифікують підпис директора (статус підписаний). Далі файл шифрується й готується до передачі.

Підписані й зашифровані платіжні документи формуються в пакет і передаються із клієнтського робочого місця в банк засобами електронної пошти у вигляді текстового файла типу R.

Документи, вилучені директором, автоматично змінюють свій І статус. Ці документи можуть бути відредаговані й підписані бухгалтером і повторно надані директорові на підпис на наступних етапах функціонування системи.

Після здійснення сеансу зв'язку з банк 141f57b 086;м банк 141f57b 110;вська частина системи, АРМ-банк, може сформувати транспортні квитанції (файл типу Т) на платіжні документи й надіслати їх клієнту. Якщо при прийманні документів були виявлені помилки, файл типу Т містить коди помилок і інформацію про ті платіжні документи, у яких вони виявлені. Якщо при передачі або заповненні платіжних документів були допущені помилки, то банк до обробки їх не приймає. Клієнт повинен виправити помилки й ще раз зв'язатися з банк 141f57b 086;м для відправлення виправлених платіжних документів.

Якщо файл типу R не має помилок, про що свідчать нульові коди помилок у файлі типу Т, то він приймається банк 141f57b 086;м до обробки. Кожний прийнятий банк 141f57b 086;м до обробки платіжний документ аналізується і йому привласнюється відповідний статус, що свідчить про те, на якій стадії банк 141f57b 110;вської обробки перебуває той або інший документ. Статус документа надає працівник банк 141f57b 091;, за яким закріплені особові рахунки даного клієнта.

Він має можливість оплатити документ, у випадку відсутності достатнього обсягу коштів розмістити документ у картотеці, відхилити документ від оплати й передати його на розгляд кредитному інспектору, головному бухгалтеру або керівнику банк 141f57b 091; і т.п. Кожне рішення, що може прийматися по платіжному документу, має відповідне кодове позначення, що зберігається в довіднику статусів платіжних документів.

На прийняті до обробки платіжні документи формується й передається клієнту файл-квитанція типу С, що містить інформацію про рух й оплату документів у банк 141f57b 091;. Цей файл містить дані кожного платіжного документа й дані про його статус, а якщо документ був оплачений, то відповідно дані про вид акцепту, вид платежу. АРМ Банк інформаційно взаємодіє з ОДБ АБС. Обробка платіжних документів в ОДБ АБС супроводжується відповідними бухгалтерськими проводками. При необхідності здійснюються міжбанк 141f57b 110;вські платежі з використанням СЕП НБУ.

Разом з файлом типу С АРМ Банк передає клієнту файли типу І і V, які є виписками з особового рахунку клієнта. Виписка І є поточною, а виписка V підсумковою. У виписці банк надає клієнту поточні дані про списання й зарахування коштів на особовий рахунок і залишок коштів на момент формування виписки. Крім того, поточна виписка включає всі документи, які були передані клієнтом у банк і надійшли на адресу клієнта. Поточна виписка має інформативний характер. Періодичність її формування обмовляється в договорі, що підписує клієнт із банк 141f57b 086;м, і залежить від інформаційних потреб клієнта. Вона формується за запитом клієнта.

Підсумкова виписка формується щодня по завершенні банк 141f57b 110;вського дня й містить дані про оборот коштів за день і залишках коштів на рахунку на кінець дня.

При такій технології обміну платіжними документами в електронному вигляді банк вимагає раз у тиждень надавати їх у паперовому вигляді, завіреними підписами директора й головного бухгалтера й печаткою підприємства. Разом з паперовими документами клієнт повинен подавати в банк у роздрукованому вигляді щоденні реєстри переданих у банк і оплачених банк 141f57b 086;м платіжних документів за допомогою системи Клієнт-банк. Також раз у тиждень касир повинен доставляти в банк другі екземпляри вже оплачених платіжних документів, на які в його присутності ставляться штампи банк 141f57b 091;, і забирати проштамповані виписки з рахунків клієнта. Ці виписки мають правову силу, оскільки вони завірені печаткою банк 141f57b 091;, а виписки, які можна одержати за допомогою системи Клієнт-банк, мають лише інформативний характер. Вони хоча й містять достовірну інформацію, але правової сили не мають.
Усі файли, які були сформовані або прийняті системою Клієнт-банк, архівуються й зберігаються в архіві.

Крім обміну платіжними документами, квитанціями й виписками за допомогою системи Клієнт-банк клієнт може одержати файли внесення змін у файли нормативно-довідкової інформації, а також по запиту допоміжні файли інформативно-довідкового характеру, які містять дані про курси валют, котируваннях цінних паперів на фондовій біржі й т.п.

Інформаційна модель клієнтського робочого місця системи Клієнт-банк наведена на рис. 2.1.

Вхідними повідомленнями для даного АРМа є файл РD, файли нормативно-довідкової інформації й файли, які надходять від банк 141f57b 091; по електронній пошті.

Рис. 2.1. Інформаційна модель клієнтського робочого місця системи Клієнт-банк

До файлів нормативно-довідкової інформації належать:

довідник підприємств-кореспондентів (D_КОR), довідник клієнтів (КLIENТ), довідник банк 141f57b 110;в (ВАNК), довідник призначень платежів (РLАТІG), довідник видів платіжних документів (DD), довідник статусів (SТАТUS), довідник кодів помилок (РОМILКА), довідник касових символів (КАSА).

Довідник клієнтів (КLІЕNТ) містить такі поля: код клієнта, назва клієнта, код ЕДРПОУ, МФО банк 141f57b 091;, № особового рахунку, відкритий ключ (адреса банк 141f57b 091;), відкритий ключ директора, відкритий ключ головного бухгалтера, реєстраційний номер банк 141f57b 091;.

Довідник підприємств-кореспондентів (D_КОR) містить такі поля: код підприємства, назва підприємства, код ЕДРПОУ, МФО банк 141f57b 091;, № особового рахунку.

Довідник банк 141f57b 110;в (ВАNК) містить такі поля: МФО банк 141f57b 091;, назва банк 141f57b 091;, нижня границя особових рахунків, верхня границя особових рахунків.

Довідник видів платіжних документів (DD) включає такі поля: код виду платіжного документа (ПД), вид ПД, тип ПД, код платежу.

У цьому довіднику наведені всі види платіжних документів, які можуть передаватися за допомогою системи, наприклад такі, як платіжні доручення, меморіальний ордер, відмова від акцепту, реєстр чеків, касові документи та ін. Тип платіжного документа може бути дебетовим або кредитовим, що відповідно відображається у полі Тип ПП.

Довідник призначень платежів (РLАТІG) містить такі поля: код призначення платежу, зміст платежу.

Довідник статусів (SТАТUS) містить такі поля: код статусу платіжного документа, зміст статусу платіжного документа.

Довідник кодів помилок (РОМILКА) містить такі поля: код помилки й зміст помилки.

Усі помилки, які можуть виникнути при передачі повідомлень у системі, згруповані в п'ять груп (рівнів).

Перший рівень включає помилки, які виникають під час передачі й формування файла, в архіві вже є вхідний файл із таким ім'ям, власник вхідного файла невідомий, клієнт не підключений до системи Клієнт-банк, неприпустима дата в імені файла.

Другий рівень включає помилки, які мають місце в структурі файла або документа.

Третій рівень включає помилки, які виникли в результаті неприпустимості значень поля документа. Наприклад, неприпустиме значення МФО по дебету або по кредиту, неприпустиме значення коду платежу й т.п.

Четвертий рівень включає помилки невірогідності й невідповідності значень поля тим значенням, які містять поля довідників бази даних. Наприклад, невідомий номер особового рахунка, код ЕДРПОУ не відповідає його паспортному значенню в довіднику й т.п.

П'ятий рівень це помилки дублювання значень документа в базі даних

Довідник касових символів (КАSА) містить коди видів касових символів і їхні відповідні назви.

На основі платіжних документів формується файл РD, що містить такі поля: код виду платіжного документа (ПД), номер пачки, номер ПД, дата заповнення ПД, код платника, назва платника, МФО платника, назва банк 141f57b 091; платника, номер особового рахунка по дебету, сума платежу, код одержувача, назва одержувача, МФО одержувача, назва банк 141f57b 091; одержувача, номер особового рахунка по кредиту, призначення платежу. Файл РD зберігається в бази даних системи, а після підписання бухгалтером і директором трансформується у файл типу R і передається в банк.Файли, які передаються каналами зв'язку, формуються як текстові файли. Основним файлом, що пересилає клієнт у банк, є файл платіжних документів, що позначається як файл типу R. Структура цього файла така: код виду платіжного документа; номер ПД, дата заповнення ПД, МФО по дебету, МФО по кредиту, номер особового рахунку по дебету, номер особового рахунка по кредиту, сума платежу, назва одержувача, призначення платежу, дата надання послуги або попередня оплата, код виду акцепту, код платежу, код ЕДРПОУ одержувача.

Після одержання файла типу R АРМ Банк надсилає клієнту транспортну квитанцію, що ідентифікується як файл типу Т, який сигналізує клієнту про одержання банк 141f57b 086;м платіжних документів. Структура цього файла-квитанції така: код виду платіжного документа, номер документа, дата документа, сума по документу, код помилки, дата оплати, вид квитанції, статус квитанції. У поле статусу квитанції проставляється статус платіжного документа, що був привласнений йому в банк 141f57b 091;, наприклад, документа відхиленого від оплати керівництвом банк 141f57b 091;.

Дані про рух і оплату документів, які надійшли в банк від клієнта, містить файл типу С. Його структура така: код помилки, код виду платіжного документа, номер ПД, дата виписування ПД, МФО по дебету, МФО по кредиту, номер особового рахунку по дебету, номер особового рахунку по кредиту, сума платежу, назва одержувача, призначення платежу, дата надання послуги або попередня оплата, код виду акцепту, код платежу, код ЕДРПОУ одержувача, ознака передачі, статус документа в базі даних, дата виписування квитанції.

Крім бази даних оперативної й нормативно-довідкової інформації, ведеться архівна база даних АRНІW, у якій зберігаються пачки оплачених документів і підсумкові виписки з особових рахунків.

Забезпечення безпеки передачі даних у системі Клієнт-банк здійснюється таким чином. Система Клієнт-банк повинна бути надійно захищена від несанк 141f57b 094;іонованого доступу й різного роду можливих зловживань. Вона повинна використовуються різні механізми захисту інформації як усередині офісу або банк 141f57b 091;, так і ззовні при проходженні файлів платежів каналами зв'язку. Для захисту використаються системи аутентифікації й криптографічного захисту. Система повинна мати індивідуальні носії ключової інформації й робоче місце генерації ключів.

Насамперед, система повинна передбачати організаційні засоби захисту, які полягають в обмеженні кількості користувачів системи й розмежуванні їхніх прав доступу. Система повинна мати також пароль, що привласнюється їй під час установлення, а кожний користувач індивідуальний код доступу. Посадові особи, які мають індивідуальні носії ключової інформації, повинні бути зареєстровані в банк 141f57b 091;. Як правило, цими особами є директор і головний бухгалтер.

Користувачі, які мають право працювати із системою, діляться на три групи, кожна з яких має різні права.

Перша група користувачів має лише право вводити, коректувати й друкувати документи, формувати звіти, архівувати дані й читати їх з архіву.

Бухгалтер має права першої групи, а також право другого підпису на документах, які він підписує своїм індивідуальним ключем, але не має права відправляти й приймати платіжні банк 141f57b 110;вські документи.

Директор користувач із максимальними правами доступу, що має усі права двох перших груп, а також право першого підпису на документах своїм індивідуальним ключем. Крім того, він має право знімати з документів підпис бухгалтера, відправляти й приймати платіжні банк 141f57b 110;вські документи.

Кожний користувач має індивідуальний код доступу, що розпізнається на вході в систему й визначає його права доступу.

Кожний документ у файлі платіжних документів, що готується до передачі, підписується електронним цифровим підписом (ЕЦП), тобто доповнюється певною комбінацією символів, що ідентифікують відповідальну особу, яка поставила цей підпис. ЕЦП заснована, як правило, на відкритих і закритих ключах, які можуть із певною періодичністю змінюватися.

Крім того, всі повідомлення, які передаються системою, підлягають криптографії. Тобто повідомлення одного абонента іншому перед відправленням шифрується й дешифрується під час прийняття його тим абонентом, якому воно було адресовано.

Право встановлювати й змінювати права доступу до системи має лише її адміністратор. Уся робота користувачів із системою протоколюється й записується у відповідні журнали.

Document Info


Accesari: 2020
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )