Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadPROIECT DIDACTIC - " Ciobanila" de Vasile Voiculescu

literatura romana
ALTE DOCUMENTE

Demonstratie schita -plan-
O scrisoare pierduta - domonstratie ca e comedie
POEZIA MITOLOGICA
PROIECT DIDACTIC - M.Eminescu - Glossa - tema timpului
TEST DE EVALUARE Romana
Umanismul - Umanismul Românesc
Povestea lui Harap Alb
Duelul dintre profesor si poet
Ecouri critice
PROIECT DIDACTIC - \" Ciobanila\" de Vasile Voiculescu

PROIECT DIDACTIC

INSTITUTOR:

CLASA: a II-a AsCOALA: cu clasele I-VIII Popeni, com. Zorleni, jud. Vaslui

ARIA CURRICULARĂ: Limba si comunicare

DISCIPLINA: Limba româna

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: În lumea necuvântatoarelor

SUBIECTUL: " Ciobanila" de Vasile Voiculescu

TIPUL LECŢIEI: predare-învatare

OBIECTIVE CADRU:

  1. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului oral;
  2. Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala;
  3. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului scris;
  4. Dezvoltarea capacitatii de exprimare scrisa.

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ VIZATE:

            Pe percursul lectiei elevii vor fi capabili:

-         Sa citesca corect, fluent, expresiv un text de mica întindere;

-         Sa identifice elementele de baza ale organizarii textului în pagina;

-         Sa distinga sensul cuvintelor noi din enunturi;

-         Sa utilizeze sensul cuvintelor noi în enunturi proprii;

-         Sa scrie corect, lizibil si îngrijit sarcinile propuse.

SCOPUL LECŢIEI:

-         S1  -exersarea citirii fluente, cursive si expresive;

-         S2 -înteleagerea sensului unor cuvinte noi si al mesajului textului citit;

-         S3  -exersarea si consolidarea deprinderii de scriere corecta;

-         S4-consolidarea deprinderilor de munca independenta.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

a) cognitive:

- OC1 - sa citeasca cursiv, fluent, constient, expresiv, în lant, selectiv, pe roluri textul "Ciobanila" de V. Voiculescu;

- OC2 - sa înteleaga întelesul cuvintelor necun 838l1110i oscute;

- OC3 - sa introduca cuvintele noi din text în enunturi proprii;

-OC4 - sa explice semnele de punctuatie folosite în text;

-OC5 - sa initieze un dialog despre alte plante sau animale;

b) afective:

            - OA1  - sa participe cu interes la lectie;

            - OA2 - sa -si dezvolte dragostea pentru lectura.

FORME DE ORGANIZARE: frontala, individuala

STRATEGIA DIDACTICĂ: dirijata

RESURSE:procedurale: citirea explicativa,conversatia, explicatia, observatia, munca cu

                                              manualul,   problematizarea, învatarea prin descoperire, jocul

                                              didactic;

                     → materiale: fise de munca independenta, fise cu textul "Ciobanila" de V. Voi-

                                          culescu, manualul, imagine cu un animal, calculator

                     →bibliografice:- "Ghidul programului de informare/ formare a institutorilor/

                                               învatatorilor - curriculum pentru clasele I si a II-a", Ministerul  

                                               educatiei, cercetarii si tineretului, Centrul national de formare

                                               a personalului din învatamântul primar, Bucuresti, 20003

                                              - "Descriptori de performanta pentru învatamântul primar",

                                                Editura ProGnoses

                                               -"Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de Limba

                                                   româna, clasele III-IV,MEC si Consiliul National pentru                                                                                             

                                                   curriculum, Bucuresti, 2001                        

                                              -"Metodica predarii teoriei literare la ciclul primar",cls. aIII-a 

                                               si a IV-a,A. Gheorghe, E. Simionica, M Sârbu, M. Napruiu, G.                                                                 

                                                 Albu, Ed. Gh. Alexandru, Craiova, 2004

                                                 -"Sa dezlegam tainele textelor literare",cls. aII-a, R. Birau,  

                                                 C. Iordachescu, Ed. Carminis, Pitesti, 1998

                     →umane: 21 elevi

                     →temporale: durata orei 45 minute         

                     →spatiale: locul desfasurarii activitatii: sala de clasa         

 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ

 

 

Suficient

Bine

Foarte bine

-Citeste cu voce tare, fara graba cu ezitari sau pauze mai lungi.

-Formuleaza raspunsuri, de-seori incomplete, la  între-barile puse.

- Participa la diferite forme de dialog organizate, raspun-zând cu unele imprecizii întrebarilor sau formulând, cu dificultate, propozitiile necesare continuarii unui dialog.

-Citeste fluent si corect enunturi, rareori cu ezitari atunci când întâlneste cu- vinte mai greu de cuprins în câmpul vizual.

-Formuleaza raspunsuri, lo-gice si complete, la  întreba-rile puse.

- Participa la diferite forme de dialog organizate, raspun-zând,uneori incomplet între-barilor sau formulând, cu unele ezitari, propozitiile necesare continuarii unui dialog.

-Citeste fluent, cursiv, expresiv textele constituind un "model de citire" pentru ceilalti copii.

-Formuleaza întrebari si raspunsuri clare si precise în legatura cu un mesaj ascultat.

-Participa la diferite forme de dialog organizate, raspun-zând clar, corect si precis întrebarilor sau formulând, cu rapiditate, propozitiile necesare continuarii unui dialog.


DESFĂsURAREA LECŢIEI

Nr.

crt.

Secventele

lectiei

Ob.

Continutul învatarii

Strategia didactica

Evaluare

1.

2.

3.

4.5.

6.

7.

8.

9.

10.

Moment organizatoric

Verificarea  si reactualizarea cunostintelor

a)Verificarea temei

b)Verificarea cunostintelor anterioare

Captarea atentiei

Anuntarea titlului si a obiectivelor

Dirijarea învatarii

Obtinerea performantei

Asigurarea retentiei si a transferului

Fixarea cunostintelor

Tema pentru acasa

Aprecieri generale

OC1

OC1

OC2

OC4

OC1

OA1
OC1

OC2

OC3

OA1

OC1

OA2

OC1

OA1

OC5

Stabilesc ordinea, disciplina, verific daca toti elevii au tot ce le este necesar pentru buna desfasurare a orei.

Precizarea obiectului:

-Pentru ce ora ne-am pregatit?

R: Ne-am pregatit pentru ora de Limba româna.

-Ce lectie am avut de pregatit pentru astazi?

R: Am avut de pregatit lectia "Cioc!Cioc!Cioc!" dupa Emil Gârleanu .

-Ce ati avut de scris?

R: Am avut de transcris caligrafic ultimul fragment din lectie.

În timp ce eu verific tema din punct de vedere cantitativ, elevii vor realiza prima sarcina din fisa de munca independenta.

Munca independenta

1. Alcatuiti propozitii cu ortogramele:

într-o, s-a.

Verific munca independenta calitativ (prin autocorectare) , apoi verific sub aspect calitativ tema prin corectare reciproca:

-Apreciati daca, colegul de banca a scris frumos si îngrijit tema!

Elevii vor nota scrierea caligrafica a colegului de banca.

-Ce este de fapt lectia noastra?

R: Lectia noastra este o legenda.

-Care este titlul lectiei?

R: Titlul ei este "Cioc!Cioc!Cioc!".

-Dar autorul?

R: Autorul este Emil Gârleanu.

-Care sunt personajele ?

R:Personajele sunt: veverita si ciocanitoarea.

-Când se petrece actiunea si unde?

R: Actiunea se petrece toamna în padure.

-Câte alineate are lectia? Dar fragmente?

R: Lectia are sase alineate si patru fragmente.

-Voi dirija citirea lectiei în lant,  apoi citirea selectiva:

a)cititi propozitia care ne spune ce pom a gasit veverita;

b)cititi propozitia care ne arata ce a facut ciocanitoarea mai târziu;

c) cititi propozitia care cuprinde cuvintele ciocanitoarei;

d) cititi propozitia în care apare ortograma s-a;

e) cititi propozitia în care apare cuvântul roada; recititi propozitia înlocuind cuvântul cu explicatia;

f) cititi fragmentul în care se spune ca veverita s-a pus la pânda;

g) cititi propozitia care cuprinde doua puncte.

-De ce s-au folosit doua puncte?

R: S-au folosit doua puncte pentru ca urmeaza cuvintele unui personaj.

Voi solicita elevilor sa povesteasca lectia oral pe baza întrebarilor.

Elevii vor povesti lectia folosind expresii din text.

-Cum s-a comportat ciocanitoarea? E frumos?

R: Ciocanitoarea a furat alunele si acesta nu e un lucru frumos?

-Oare ce dorea sa-i spuna ea veveritei?

R: Ea dorea sa îsi ceara iertare, si sa ceara coada înapoi.

Voi scoate doi elevi în fata clasei sa-si imagineze aceasta presupusa scena.

Elevii vor interpreta rolul în mod spontan.

-Care sunt personajele ?

R:Personajele sunt: veverita si ciocanitoarea.

-Ce fel de animale sunt?

R: Ele sunt animale salbatice.

-De ce se numesc asa?

R: Ele se numesc salbatice pentru ca îsi fac singure un adapost, îsi cauta singure hrana.

-Mai sunt si altfel de animale?

R: Sunt si animale domestice care sunt îngrijite de om.

-Ce animale domestice aveti voi acasa?

 R: Elevii pot enumera: vaca, porcul, calul, câinele, pisica, etc.

Astazi  vom citi un text în care este vorba despre un animal drag voua copiilor - lectia se numeste "Ciobanila"; se noteaza titlul.

Prin sarcinile pe care le vom efectua vom reuti sa citim bine textul, vom întelege cuvintele noi  si mesajul textului.

-Ce observati în imaginea din manual?

R: Noi observam o fetita care citeste o carte.

-Care este titlul cartii? Dar autorul?

R: Cartea are titlul "Ciobanila" si este scrisa de V. Voiculescu.

-Dar mai jos ce observati?

R:Noi observam mai multi elevi.

-Ce fac ei?

R: Ei comunica.

-Fiti atenti la citirea model a lectiei, sa-mi spuneti depre ce comunica ei.

Voi citi lectia model.

-Despre ce comunica elevii?

R: Elevii comunica despre un catel.

Numesc elevii sa citeasca lectia în lant.

La recitirea lectiei se vor identifica unitatile de vocabular - cuvinte si expresii necunoscute pentru elevi:

dulau= câine mare si latos

stâna= loc de adapost pentru oi

a poposit= s-a oprit

se stârnea= începea

-Formulati oral propozitii cu cuvintele explicate!

Elevii vor formula propozitii dezvoltate cu cuvintele propuse.

-Efectuati exercitiul 2 de pe fisa:

2. Înlocuiti cuvintele scrise îngrosat cu altele din text:

La poarta scolii a venit un câine mare si latos.

Oile pasc în jurul locului de adapost.

Deodata a început o ploaie din senin.

Elevii vor citi rezolvarea exercitiului iar cei care au greseli vor corecta.

-Ce lipseste la acest dialog?

R: La acest dialog lipsesc liniile de dialog.

-Cum stim ca vorbeste alta persoana?

R: Ne indica cine vorbeste prin desene.

-Cititi cuvintele primei fetite!

Elevii citesc cuvintele scrise în dreptul primului desen.

-A cui sunt aceste cuvinte?

R: Sunt cuvintele autorului.

-Ce rol au cuvintele autorului?

R:Cuvintele autorului aduc lamuriri asupra actiunii.

-Observati ca aceste cuvinte sunt cuprinse între ghilimele, semnele citarii.

Voi numi elevi care sa citeasca lectia pe roluri.( exercitiul 1 din manual)

-Pentru a vedea cum se termina actiunea sa rezolvam exercitiul 2 din manual.

Descoperiti cine a rostit ultimele trei enunturi de mai jos, orientându-va dupa literele corespunzatoare:

·        Eu zic sa-i zicem Cibanila. El a pazeste întocmai ca un cioban.(b)

·        si Ciobanila i-a ramas numele.(a)

Elevii vor citi ultimele doua replici ale textului si descopera vorbitorii care le pronunta: domnul învatator si autorul.

-De ce au ales acest nume?

R:Au ales acest nume pentru ca pazea copiii ca un cioban oile.

-Oare ce asemanari se petrec în mintea câinelui?

scoala se aseamana cu stâna.

Copiii                      mieii

Clopotelul                  talanga

Efectuati exercitiul 3 de pe fisa:

3. Transcrieti numele propuse de copii pentru dulau:..............................................

.................................................. ..................

.................................................. .................

-Ce nume ati transcris?

R: Am transcris urmatoarele nume: Ghiocel, Brândusel, Ursei, Duman, Bujor, Leul, Ciobanila.

Elevii îsi vor autocorecta eventualele greseli.

-Explicati de ce au ales aceste nume!

R: Ei au ales numele Ghiocel pentru ca era alb ca ghiocelul.

Explicatiile vor fi variate .

-Voi ce nume i-ati pune dulaului? Explicati alegerea facuta!

Elevii vor propune diferite nume argumentând alegerea.

-Voi da elevilor fise cu textul lectiei dar care nu cuprinde desenul vorbitorului .

-Ce observati la acest text?

R: În acest text apar liniile de dialog, acolo unde vorbeste o persoana.

Se citeste textul de pe fisa pe fragmente, apoi pe roluri, autorul citind toate lamuririle date pe parcursul textului.

Voi pune unele întrebari asupra continutului textului:

 -Cine era Ciobanila si cum a ajuns el la scoala?

-Cum l-au primit copiii la început? De ce?

- Ce nume i-au ales copiii?

-Ce nume i-a ales învatatorul? De ce?

-Cum trebuie sa ne purtam cu animalele?

Elevii vor fi atenti si vor raspunde corect la întrebari. Raspunsurile incomplete s-au gresite vor fi corectate.

Voi propune elevilor sa dea si ei un nume unui animal.

Pe ecranul calculatorului voi afisa imaginea unei pisici.

-Ce nume i-ati da acestei pisici si de ce?

Elevii vor propune diferite nume argumentând alegerea facuta.

R: ex. Eu spun sa-i punem numele Miaunel pentru ca miauna tot timpul.

-Ce lectie am învatat astazi?

R: Noi am învatat lectia "Ciobanila", scrisa de V. Voiculescu.

-Ca tema pentru acasa aveti de transcris din text cuvintele învatatorului.

-Voi face aprecieri generale si individuale în functie de raspunsurile elevilor si modul de desfasurare a orei, sub forma de calificative.

Conversatia

Conversatia examinatoare

Conversatia

Activitate frontalaExplicatia

Joc de rol

Activitate frontala

Conversatia

Conversatia

euristica

Observarea imaginilor din manual

Citirea explicativa

Explicatia

Activitate individuala

Citirea pe roluri

Activitate frontala

Activitate individuala

Activitate frontala

Explicatia

Problemati-

 zarea

Jocul didactic

Conversatia

Problemati-

 zarea

Observatia

Conversatia

Explicatia

Evaluare individuala- elevii citesc completarile facute si corecteaza eventualele greseli.

Evaluare prin corectare reciproca

Întarirea imediata a raspunsurilor

Apreciez cu calificative raspunsurile elevilor

Evaluez spontaneitatea si capacitatea de a initia un dialog

Evaluez corectitudinea

raspunsurile elevilor

Aprecieri    asupra modului de citire a textului

Evaluare individuala- elevii citesc cu voce tare completarile facute si corecteaza eventualele greseli.

Apreciez cu calificative raspunsurile corecte

Aprecieri cu calificative raspunsurile

Apreciez cu calificative raspunsurile corecte

Evaluare frontala

Apreciez cu calificative raspunsurile corecte

Evaluez raspunsurile elevilor pe parcursul orei su forma de calificative

Apreciez cu calificative elevii care s-au remarcat pe parcursul lectiei

Ciobanila

                                                    Vasile Voiculescu

          Ratacit, dulaul de la stâna a poposit chiar la poarta scolii.

          La început, copiii l-au alungat cu pietre, crezând ca e turbat. Dar el tot pe lânga scoala a ramas...

S-au împrietenit repede. Când se stârnea o încaierare, intra voiniceste între copii si îi despartea cu capul.

-Ce  nume sa-i punem, copii? întreba domnul într-o zi.

-Ghiocel, domnule!

-Ba nu, Brândusel! tipa altul.

-Tu nu vezi ca e alb, ma,  ca ghiocelul!

-Eu zic Ursei, sari o fetita.

-Nu-i bine! Sa-i spunem Duman!

-Stai, ma ca asta nu-i bou!

-Bujor sa-i zicem!

-Dar ce e floare? El e voinic ca un leu. Sa-i zicem Leul!

-Nu se poate, domnule, leul nu creste la noi, zice unul mai învatat.

-Eu zic sa-i zicem Ciobanila, zise dascalul nostru. El va pazeste întocmai ca un cioban.

si Ciobanila i-a ramas numele!

Fisa

1. Alcatuiti propozitii cu ortogramele:  într-o, s-a.

.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ..................................

2. Înlocuiti cuvintele scrise îngrosat cu altele din text:

La poarta scolii a venit un câine mare si latos.

.................................................. .................................................. ...........................

Oile pasc în jurul locului de adapost.

.................................................. .................................................. ............................

Deodata a început o ploaie din senin.

.................................................. .................................................. ............................

3. Transcrieti numele propuse de copii pentru dulau: ...................... .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ...............................

Document Info


Accesari: 17513
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )