Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadADJECTIVUL

Gramatica
ALTE DOCUMENTE

Verbul
PREDICATUL
Curs de limba franceza pentru facultatile de Stiinte sociale, Comunicare si Relatii Publice
ALPHABET UND LAUTSCHRIFT
Timpurile verbale: prezentul simplu si continuu
The Sequence of Tenses
Anafora
Timpuri verbale engleza
ADVERBUL
PRINCIPALELE MASURI SI GREUTATI ENGLEZE

ADJECTIVUL

                Fiintele, obiectele, notiunile etc. prezinta caracteristici, obiective sau subiective, pe care vorbitorul le aminteste fie ca însusiri sau calitati (good, beautiful, hypocritical), fie ca pe niste "date" care le precizeaza în diferite sensuri -- al locului, al timpului, al cantitatii etc. (this man, the then situation, much sugar, your library). -a diligent pupil

 -a diligent school-girl

 -diligent pupils

 -two diligent school-girls

 -the good marks of a diligent pupil

                Adjectivele raspund la întrebarile: of what sort? in what state? which? what (is, are etc.) ... like? (a se retine ca how? e o întrebare ce se refera la adverbe de mod, nu la adjective).

                Din punct de vedere sintactic, adjectivele pot fi atribute sau nume predicative. Spunem ca un adjectiv este atributiv atunci când este asezat în chip nemijlocit lânga substantivul la care se refera, în marea majoritate a cazurilor înaintea substantivului (spre deosebire de limba româna):

 -a gorgeous landscape

 -three English playwrights

 -Good words are worth much.

                Exceptii:

 -knight errant

 -court martial

 -the people present

 -secretary general (dar si: general secretary)

                În stilul poetic, de asemenea, adjectivele sunt uneori asezate dupa substantiv, de exemplu:

 -...the leaved dead...

                Adjectivele predicative sunt asezate dupa un verb-copula si formeaza un nume predicativ:

 -The home-task was easy.

FORMA  ADJECTIVELOR

                Adjectivele determinate nu au indici formali (my, your, his, this). Indicele formal al adjectivului relativ este sufixul -en, dar numarul adjectivelor relative în -en este foarte mic; iar pe de alta parte, sufixul -en poate fi si sufix verbal (to strengthen, to broaden). Mai important este sufixul -ing (singing, riding). Adjectivele calitative, cele care exprima însusiri ale obiectelor au un numar de sufixe productive:

                -able, -ible: capable, memorable, readable, flexible

                -ed (forme obtinute prin conversiune din participii ale verbelor regulate sau imitând participiile trecute, derivând din substantive): experienced, paved, travelled, latticed, windowed

                -ful: beautiful, useful, meaningful, peaceful

                -ish: childish, whitish, dwafish, sluggish

                -less: useless, careless, merciless, faultless

                -ly: friendly, manly, kindly

                -ous: famous, piteous, disastrous, cantankerous

                -y: stony, sandry, dirty, chilly

                Dintre prefixe pot fi amintite im- (impossible, immortal), in- (informal, inactive), non- (non-specific, non-cyclic) sau ultra- (ultraviolet), dar ele apar si ca elemente alcatuitoare ale altor parti de vorbire (impossibility -- subst., to nonplus -- verb).

                Dintre adjectivele calitative lipsite de indici formali este util sa se retina adjectivele ce exprima însusiri foarte generale si care, prin conversiune, se pot transforma în alte parti de vorbire:

 good         the good, goods subst.

 green        green, greens subst.

 black        black subst., to black vb.

 quick        quick adv.

 past           past subst.

CLASIFICAREA  ADJECTIVELOR

                Adjectivele pot fi clasificate din mai multe puncte de vedere:

                a) dupa continut (exprima calitati sau pur si simplu, notiuni);

                b) dupa forma;

                c) dupa continut si regim gramatical.

        

         CLASIFICAREA  ADJECTIVELOR  DUPĂ  FORMĂ

                Dupa cum s-a mai aratat, adjectivele pot fi derivate (au sufixe specifice) sau nederivate. Pe de alta parte, ele pot fi simple sau compuse.

                Un adjectiv este simplu atunci când nu poate fi descompus în cuvinte-parti de vorbire: good, right, long, amazing (ing nu este "un cuvânt" sau "o parte de vorbire", ci un sufix).

                Adjectivele compuse sunt alcatuite din doua (sau mai multe cuvinte-parti de vorbire), dintre care foarte multe îmbinari sunt straine compunerii din limba româna. Iata câteva dintre cele mai importante asemenea îmbinari:

                1) o parte de vorbire compusa sau, pur si simplu, o Îmbinare libera de cuvinte, folosita atributiv pe lânga un substantiv fata de care îndeplineste functia de adjectiv:

  short-circuiting adj. (tel)  short-circuiting device s (tel)

    life-size s          life-size portrait s

    seaside s           seaside resort s

    five acts s         a five-act play s

                2) adjectiv + substantiv + -(e)d, adjectivele astfel formate referindu-se la:

                -partile corpului, organism, psihic:    long-legged, blue-eyed, five-fingered, broad-shouldered, dark-haired,     kind-hearted, cool-headed,

-articole vestimentare: long-sleeved, short-trousered,   black-coated, white-shirted

                -diverse: dark-coloured, stone-walled, double-windowed

                3) adverb + participiu trecut: so-called, ill-bred, short-lived, downcast,     above-mentioned, far-fetched

                4) substantiv + participiu trecut: snow-bound, bed-ridden, care-worn, home-made, air-borne,

5) substantiv + participiu nedefinit: law-abiding, heart-breaking, frost-resisting,     water-bearing

                6) substativ + adjectiv: manlike, snow-white, raven-black, south-easterly, atom-free, colour-blind

                7) adjectiv + adjectiv: red-hot, light blue, dark blue, Anglo-Saxon

                8) adjectiv + participiu nedefinit: slow-moving, good-looking,

9) adverb + adjectiv: all-powerful, downright

                10) adjectiv + adverbul most: innermost, inmost, farthermost,     uppermost

                11) alte cazuri: well-off, out-of-fashion, ill-at-ease

                Din punctul de vedere al continutului si al regimului gramatical, adjectivele se împart în doua mari clase:

a)       adjective modificatoare si

b)       adjective determinative, care se pot subdiviza dupa cum urmeaza:

 adjective modificatoare       calitative

                                                   relative

                                                   demonstrative

                                                    posesive

                                                    interogative

                                                    exclamative

 adjective determinative       relative-pron.

                                                   adverbiale

                                                   numerale

                                                   nehotarâte

                                                   negative

ADJECTIVELE  MODIFICATOARE

                    ADJECTIVELE  CALITATIVE

                Adjectivele calitative (adesea numite si adjective calificative) exprima însusiri ale obiectelor, pot fi folosite atât atributiv cât si predicativ si, cu exceptia adjectivele care prin însusi întelesul lor exprima ideea de superlativ sau comparativ (superior, inferior, splendid, superb) au grade de comparatie (fine, finer, the finest).

                     ADJECTIVELE  RELATIVE

                Adjectivele relative denumesc calitatea unui obiect (foarte frecvent ele arata substanta sau materialul din care este facut ceva), nu au grade de comparatie si, sintactic, ocupa o pozitie atributiva, îndeplinind functia de atribut:

                                       (predicativ):

 a wooden table     ↔ a table made of wood

 an English name  ↔ this name is English

 a singing bird       ↔ this is a singing bird

 a walking stick     ↔ this stick is for walking

 a creeping plant    ↔ this plant is a creeper

 a gold mine          ↔ this is a mine of gold

                    ADJECTIVELE  DETERMINATIVE

                Adjectivele determinative nu modifica în nici un fel continutul sau întelesul substantivelor la care se  refera,  ci  doar îl precizeaza în diferite sensuri: demonstrativ, posesiv, cantitativ etc. Cu exceptia lui some si any, ele au "un înteles mai independent" decât articolele. Cu exceptia lui this (pl. these) si that (pl. those), nu au numar gramatical, desi ideea de numar este subînteleasa în adjective ca: each, little, a little, few, a few, many, much etc. Cu exceptia lui whose adjectivele determinative nu au forme ale cazurilor.  Cu  unele  exceptii ca much, more, (the) most, ele nu au grade de comparatie. În sfârsit, cu exceptia adjectivele adverbiale si a altor câteva, ele se folosesc numai atributiv si au functia sintactica de atribut.                   ADJECTIVELE  DEMONSTRATIVE

                Adjectivele demonstrative arata apropierea sau departarea în spatiu sau timp a unui obiect fata de vorbitor sau fata de alte obiecte:

   this   Who is this man?

   these

   either

   the former

   the latter

                      ADJECTIVELE  POSESIVE

                Adjectivele posesive arata posesiunea si raspund la întrebarea whose (book, idea  etc.)?

    my    thy    his    her    its    our    your    their

                Exemple în propozitii:

   That is his hat.

   He his my best friend.

                Nota 1. Adjectivele posesive trebuie deosebite cu grija de pronumele posesive (mine).

                Nota 2. Adjectivele posesive îndeplinesc functia atributiva a substantivelor aflate în genitivul determinativ, cf.:

 George's uncle, his uncle, the colour of the ceiling, its colour.

                Nota 3. Adjectivul determinativ own, asezat dupa un adjectiv posesiv, subliniaza ideea de posesiune: my own plan, her own sister.

                Nota 4. Exista unele deosebiri între folosirea adjectivelor posesive din limba engleza si a celor din limba româna. Un caz aparte îl constituie prezenta obligatorie a adjectivului posesiv în limba engleza în legatura cu substantive ce denumesc parti ale corpului, articole de îmbracaminte etc., spre deosebire de limba româna:

 He put his coat on.

 We see with our eyes.

                    ADJECTIVELE  INTEROGATIVE

                Adjectivele interogative tin, în propozitii interogative, directe sau indirecte, locul cuvintelor atribute ce pot forma raspunsuri la întrebarile respective: what...? which...? whose...? how much...? how many...? for what...? (si cu alte prepozitii -- by whose...? in which...? etc.):

 What advice did he give you?

 How many absentees were there?

 I can't remember whose painting it is.

                    ADJECTIVELE  EXCLAMATIVE

                Adjectivele exclamative tin locul unor adjective calitative  (de obicei implicând ideea de superlativ) în propozitii exclamative: what...!, what a(n)...!, such...!, such a(n)...!

             Exemple: Such a man! What an idea! What impudence!

                ADJECTIVELE  RELATIVE  PRONOMINALE

                Adjectivele relative pronominale determina sau "precizeaza" substantivul pe care îl preceda, stabilind o legatura ("relatie") între acesta si alte substantive (exprimate sau subîntelese): what..., whatever..., which ..., whose...

                    ADJECTIVELE  ADVERBIALE

                Adjectivele adverbiale, uneori denumite si "categoria starii", arata starea în care se gaseste un obiect si, foarte frecvent, locul acestuia, formând, asadar, o categorie morfologica "intermediara" (între adjectiv si adverb). În marea majoritate a cazurilor, indiciul lor formal este prezenta prefixului a-: ashore, ajar, abed, alive, agape

                Pozitia pe care o ocupa fata de subiect este aproape exclusiv predicativa si, din punct  de  vedere  sintactic, ele îndeplinesc functia de nume predicativ:

 The door was ajar.

 The whole house was astir.

 Is he still alive?

                Adjectivele adverbiale sunt înlocuite de alte cuvinte atunci când dorim sa le folosim în functie atributiva:

 Functie predicativa     Functie atributiva

   alive                                living

   asleep                             sleeping

   agape                              gaping

   ill                                    sick

   aslant                              slanting

   ajar                                 slightly open

                    ADJECTIVELE  NUMERALE

                Adjectivele numerale determina,  atributiv sau predicativ, substantivele si,  predicativ, pronumele, dintr-un punct de  vedere numeric precis:

                a) ca numar propriu-zis, întrebarea specifica fiind how many...? Exemple: three sketches, a hundred years

                b) ca situare într-o  serie  numerica, implicând "ordinea", întrebarea specifica fiind which...? Exemple: the third class, on the second day, canto seven

                    ADJECTIVELE  NEHOTĂRÂTE

                Adjectivele nehotarâte determina într-un sens mai mult sau mai putin "general" sau "vag" obiectele exprimate de substantive, situându-le sau precizându-le în spatiu, timp sub raportul cantitatii etc. Unele adjective nehotarâte pot avea si grade de comparatie.

                Dintre numeroasele categorii de adjective nehotarâte cele mai importante sunt:

                - adjectivele nehotarâte exprimând situarea în spatiu: near, next, last, far, remote, neighbouring;

                - adjectivele nehotarâte exprimând situarea în timp: present, past, future, next, last, former;

                - adjectivele nehotarâte exprimând numarul: many, few, a few, several, more, numerous. Dintre acestea, un loc aparte îl ocupa some si any, foarte apropiat ca functie de functia articolelor, ceea ce face ca în unele gramatici ele sa fie tratate ca "echivalenti ai articolelor".

                some se foloseste:

                 - cu substantivele nume de materie si cu substantivele abstracte unice în sensul de "ceva", "câtva", "câtava", "niste", "o cantitate de": some water, Give him some milk., some chalk, some information,

                 - cu pluralul substantivelor individuale si cu substantivele pluralitatii: some critics, some people, some years ago

                 - destul de rar, cu singularul substantivelor individuale ("oarecare", "vreun", "vreo"):

   You may find it in some dictionary.

                De regula generala, some se foloseste în propozitii afirmative. Totusi, el apare:

                - în propozitiile negative, atunci întelesul sau este afirmativ:

   He never calls on them without bringing  them some flowers.

                - în propozitiile interogative, daca întrebarea nu se refera la some:

   Why are there so many mistakes in some exercises?

                - în propozitiile interogative prin care se exprima o rugaminte sau o oferta, sau în acelea în care some se refera la o parte dintr-un întreg sau dintr-o cantitate:

   Would you mind my taking some apples?

   Will you have some cake?

                any se foloseste:

                 - ca înlocuitor al lui some în propozitiile interogative (directe si indirecte) conditionale si dubitative:

   Can you find any excuse?

   Have you got any interesting short stories?

   I doubt whether there are any trees by the roadside.

                 - în propozitiile negative, unde împreuna cu negatia are sensul de "nu", "nu... de loc/de fel", "nici un", "nici o", "nici un fel de", "nu ... vreun", "nu... vreo":

   I haven't any exams now.

                - în propozitiile afirmative (uneori si în cele interogative), cu sensul de "orice", "oricare", "indiferent care", "indiferent ce fel de":

   You may take any parcel.

                    ALTE  ADJECTIVE  NEHOTĂRÂTE

                Mai pot fi amintite adjectivele various varied, different, all, certain etc. Unele adjective nehotarâte pot fi privite si ca adjective demostrative - cum    ar  fi  other, another, such etc.

                      ADJECTIVE  NEGATIVE

                Adjectivele negative arata absenta obiectelor, a calitatilor acestora etc. si îndeplinesc în mare masura rolul negatiei not + determinantul a(n) (sau alte câteva):

   no light (not a light)

   no visitors (not any visitors)

   He has no translations from the French.

                Neither Înseamna "nici unul din", "nici un" (din doi): Neither book.

                Felurile adjectivelor în limba engleza

Tip general

Subclasa
Exemple

Modificator

  calitativ      

  relativ        

demonstrativ   

posesiv            

interogativ    

exclamativ     

beautiful

wooden

this

my

what...?

what a(n)...!

Determinant

relativ-pronom 

adverbial          

numeral        

nehotarât                  

negativ        

what...

asleep

five,the fifth

some

no

                    COMPARAŢIA  ADJECTIVELOR

                O însusire poate exista în grade diferite la doua sau mai multe obiecte, în momente diferite, la unul si la acelasi obiect: a good idea, a better idea, a very good idea. Formele  pe  care  le  ia adjectivul pentru a marca asemenea deosebiri se numesc grade de comparatie, acestea fiind reprezentate de gradul pozitiv, gradul comparativ si gradul superlativ.

                Gradul pozitiv reprezinta forma de baza a adjectivului (ca good în a good idea), forma care nu presupune o comparare cu însusiri ale altor obiecte sau, în momente deosebite, cu o însusire a aceluiasi obiect.

                Gradul comparativ exprima o comparatie între doua sau mai multe obiecte cu o aceeasi însusire sau, în momente deosebite, a însusirii aceluiasi obiect better (ca în a better idea sau: your plan is more realistic now).

                Gradul superlativ arata ca însusirea unui obiect este la gradul cel mai înalt, fie prin raportare la alte obiecte, fie într-un sens absolut (ca very good în a very good idea).

                       GRADUL  COMPARATIV

                Comparativul în limba engleza poate fi reprezentat prin:

                1) Comparativul de superioritate: greater, more honest, better.

                2) Comparativul de inferioritate: not so/as clear, less interesting.

                3) Comparativul de egalitate: as nice, as nice as his brother.

                Un numar mare de expresii fixe sunt, formal, niste comparative de egalitate desi, în fond, exprima ideea de superlativ: as black as coal, as blind as a bat, as clear as crystal, as gentle as a lamb, as plump as a partridge, as sharp as a thorn, as sweet as honey.

                Nota 1. Atât comparativul de superioritate cât si cel de inferioritate pot fi urmate de prepozitia sau conjunctia than:

   She is prettier than her sister.

   Your summary is less comprehensive than his.

                Nota 2. Calitatea sau determinarea aratata de comparativul de superioritate sau inferioritate poate fi întarita de adverbul much sau far, asezat înaintea comparativului, sau de adverbul by far asezat dupa comparativ:

   He is much/far older. He is older by far.

                Nota 3. "Din ce În ce mai...", "tot mai..." se reda în limba engleza:

 a) prin repetarea comparativului daca adjectivul este monosilabic si intercalarea conjunctiei and:

   better and better

   thinner and thinner

 b) prin repetarea adverbului more daca adjectivul este plurisilabic si intercalarea conjunctiei and:

   more and more objective

   more and more artificial

 c) prin folosirea adverbului ever înaintea comparativului:

   ever greater

   ever more fascinating

                Nota 4. Constructia "cu cât.. + comparativ".."cu atât + comparativ" din limba româna se reda în limba engleza prin repetarea comparativului precedat de the (adverb nu articol). Adeseori verbul nu este exprimat:

   The deeper the well, the colder the water.

                                GRADUL  SUPERLATIV

                Superlativul este reprezentat de:

    1) Superlativul absolut, care exprima calitatea sau determinarea la un grad înalt sau la gradul cel mai înalt fara a se face vreo comparare. Adverbele caracteristice pentru formarea acestui grad sunt very, not very si quite, dar se pot folosi si nenumarate alte echivalente, de obicei mai expresive, ca: extremely, awfully, mighty etc. - ca în exemplele:

   very correct

   not very enthusiastic

   most interesting

   awfully tired

                Este important sa se retina ca participiile trecute insuficient adjectivate sunt, de obicei, precedat de adverbul much:     I am (very) much indebted to you.

  2) Superlativul relativ, care exprima calitatea sau determinarea unui obiect la gradul cel mai înalt prin comparare cu mai multe alte obiecte. Superlativul relativ poate arata superioritatea (si atunci se formeaza cu ajutorul adverbului the most) sau inferioritatea (si atunci se formeaza cu ajutorul adverbului the least):

   the most hard-working man in the team

   the longest gallery of the mine

   the least offensive of his accusations

                Nota. Ca si comparativul, superlativul relativ poate fi accentuat prin far si by far, asezate înaintea superlativului, sau prin by far asezat dupa superlativ:

   (by) far the best

   the best by far

  FORMAREA  COMPARATIVULUI  sI  A  SUPERLATIVULUI  DE   SUPERIORITATE

                Comparatia sintetica priveste adjectivele monosilabice. Acestea primesc -(e)r la comparativ si -(e)st la superlativ:

  Gradul          Gradul        Gradul

 pozitiv        comparativ    superlativ

  short          shorter      the shortest

  large          larger       the largest

                Adjectivele terminate într-o consoana precedata de o vocala scurta dubleaza aceasta consoana:

  thin           thinner      the thinnest

  hot            hotter       the hottest

                Adjectivele terminate în -y precedat de consoana, îl transforma în -i-:

  dry            drier        the driest

                Tot sintetic se compara si adjectivele de doua silabe terminate în -y precedat de consoana, adjectivele de doua silabe terminate în -ble, -er si -ow si alte câteva:

  happy          happier      the happiest

  narrow        narrower    the narrowest

                Comparatia analitica priveste adjectivele formate din doua sau mai multe silabe. Ele formeaza comparativul cu ajutorul adverbului more, si superlativul cu ajutorul adverbului most precedat de the:

  Pozitiv                  Comparativ                     Superlativ

 interesting         more interesting           the most interesting

 broken               more broken                the most broken

                Comparatia neregulata. Unele adjective au la comparativ si superlativ forme neregulate pe care le-au pastrat din etape îndepartate de dezvoltare a limbii engleze:

                                                                                                          

Pozitiv

Comparativ

Superlativ

good 

betterthe best

Bad

worse

the worst

much                    

many

more

the most

Little

less

the least

Far

farther

the farthest

further

the furthest

late

later

the latest

the latter

the last

old

older

the oldest

elder

the eldest

Near

nearer

the nearest

the next

 

 

                   COMPARAŢIA  ADJECTIVELOR

Felul comparatiei

Pozitiv

Comparativ

Superlativ

Sintetica

short

shorter

the shortest

large

larger

the largest

thin   

thinner

the thinnest

dry

drier

the driest

happy

happier

the happiest

Analitica

interesting

more interesting

the most interesting

Neregulata

good

better

the best 

Document Info


Accesari: 13764
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )