Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadACTIVITATEA ORGANIZATIEI

management
ALTE DOCUMENTE

Managementul firmei
PLAN MANAGERIAL ANUAL -an scolar 2007-2008-
MANAGEMENTUL TERENURILOR URBANE
Evolutia gandirii manageriale
COMUNICAREA CU CLIENTII
CARACTERISTICILE OFERTEI DE SERVICII IN CONTEXTUL ABORDARII COMPARATIVE CU PRODUCTIA INDUSTRIALA
Esecul in afaceri
MANAGEMENTUL SECTORULUI PUBLIC LUCRARE DE DISERTATIE
Ce este vanzarea ?

ACTIVITATEA ORGANIZAŢIEI1. ACTIVITATEA DE PRODUCŢIE

            Productia fizica din fiecare produs destinat vânzarii se stabileste în functie de cantitatea contractata sau previzionata pe baza studiilor de marketing. Necesarul de subansamble, repere, semifabricate se stabileste în functie de cantitatile din produsele în care se încorporeaza. În structura unui produs finit pot intra, în cantitati diferite, mai multe componente, unele aprovizionate din afara, altele fabricate în cadrul întreprinderii.

            Relatiile de calcul difera dupa cum se au în vedere produsele finite în care se gasesc incorporate sau elementele imediat urmatoare sub aspectul complexitatii constructive. Pentru anul t avem:

o       plecând de la produsele finite:

            QR1 =4QB + 4QC  = 40000 + 60000 = 100000                  

            QR2 = 4QB + 2QC = 40000 + 30000 = 70000                   

            QR3 = 2QB + QC = 20000 + 15000 = 35000                     

            QS1 = 2QB + 2QC = 2×10000+2×15000 = 50000                                 

            QS2 = QC = 15000                                               

            QB = 10000                                                  

            QC = 15000

            QA = 2QB = 20000

                                                  

o       plecând de la elementele de ordin imediat superior, în care se încorporeaza direct:

            QR1 =QS1+QS2+QA+QC  = 50000 + 15000 + 20000 +15000 = 100000          

            QR2 = QA +  QS1 = 20000 + 50000 = 70000

            QR3 = QA +   QS2 = 20000 + 15000 = 35000

             QB, QC... reprezinta cantitatile de realizat din produsele B, C;     

           

            Distinct, trebuie sa avem în vedere elementele ce fac obiectul circulatiei interne si produsele destinate vânzarii.

            Ca urmare a legaturilor dintre sectii, pentru a simplifica volumul calculelor, evidentele sunt organizate pentru entitati care se deplaseaza dintr-o sectie în alta si pentru cele destinate vânzarii.

2. PRODUCŢIA EXERCIŢIULUI

            Principala activitate desfasurata în cadrul societatii comerciale SC "................................" SA a fost activitatea de productie, concretizata în fabricarea a doua produse: B si C.

            Pe lânga activitatea de productie si comercializare a produselor proprii, societatea comerciala realizeaza acte de comert si cu produse achizitionate de la alte firme, activitati incluse în bilant în categoria "Vânzari de marfuri". Contributia activitatii de vânzare a produselor preluate de la terti la veniturile întreprinderii este însa nesemnificativa (o pondere de 1,2%), motiv pentru care nu se va face o fundamentare distincta a strategiilor pentru aceste activitati.

Tabelul nr. 2.1. Vânzari de marfuri

Nr. crt.

Specificatie

Valoare

- lei -

1

Venituri din vânzari de marfuri

276190

2

Costul marfurilor vândute

193330

3

Venit net din vânzarea marfurilor

  82860

Cheltuielile aferente acestor activitati se regasesc în categoria cheltuielilor indirecte.

Tabelul nr.2.2. Productia exercitiului

Nr. crt.

Produse,

repere,

subansamble

Cantitati fabricate

Preturi unitare

(lei)

Indicii productiei fizice

%

Anul

t-1

Anul

T

Anul

t-1

Anul

t

1

A

19900

20000

-

-

100,5

2

S1

49600

50000

-

-

100,8

3

S2

14600

15000

-

-

102,7

4

R1

98700

100000

-

-

101,3

5

R2

69500

70000

-

-

100,7

6

R3

34500

35000

-

-

100,5

7

B

10865

10000

1300

1550

92,0

8

C

14600

15000

1200

1390

102,7

            Indicii individuali ai productiei fizice sunt calculati cu relatia:

                                                              , în care:

            q1 - cantitatea realizata în perioada curenta;

            q0 - cantitatea realizata în perioada de baza.

           

            Indicii individuali ai preturilor sunt calculati cu relatia:

                                                             , în care:

            p1 - pretul unitar al produsului în perioada curenta;

            p0 - pretul unitar al produsului în perioada de baza (anul anterior).

            Acesti indici au fost:

-       pentru produsul B: 119,23%, o crestere cu 19,23%;

-       pentru produsul C: 115,83%, o crestere cu 15,83%.

Tabelul nr. 2.3. Indicii agregati ai volumului de activitate

Nr. crt.

Produse

Valoarea productiei

- mii lei -

Indici agregati

Anul t-1

Anul t

Iq

Ip

Iv

1

B

14124,5

15500,0

-

-

109,74

2

C

17520,0

20850,0

-

-

119,01

3

Total

31644,5

36350,0

97,96

117,26

114,87

Indicii au fost calculati cu relatiile:

-         indicele volumului fizic ( de tip Laspeyres)[1]:

                                                             

-         indicele preturilor (de tip Paasche):               

                                                             

-       indicele volumului activitatii:                

            Are loc o crestere a volumului vânzarilor cu 5,6 % , fapt ce nu reflecta o situatie pozitiva daca avem în vedere rata inflatiei care a fost în anul t de 9,6 %.

 

3. PERSONALUL sI SALARIZAREA

            În anul de referinta (anul t) societatea comerciala "........................." SA si-a desfasurat activitatea cu un numar mediu scriptic de 1352 persoane.

Tabelul nr. 2.4. Structura personalului pe categorii de personal

                            Categorii de personal

     Numar

      Pondere (%)

 Muncitori

 Maistri, tehnicieni, subingineri

 Ingineri, chimisti, fizicieni

 Economisti

 Juristi, filologi, informaticieni

 Personal administrativ functionaresc

      1111

        55

        85

        33

         7

        61

            82,2

             4,1

             6,3

             2,4

             0,5

             4,5

Total personal, din care:

- personal cu studii superioare

- personal cu studii medii, postliceale si profesionale

- personal necalificat

      1352

       142

1162

48

           100,0

            10,5

            85,9

             3,6

           

Tabelul nr. 2.5. Balanta timpului de munca pentru o persoana

                                                                                                                                                      

Nr. crt.

Indicatorii timpului de munca

Realizari

Zile

%

1

Numar de zile calendaristice

365

2

Zile nelucratoare

  a) concedii de odihna

  b) sarbatori legale si repaus saptamânal

132

22

110

3

Timp maxim disponibil

233

4

Timp neutilizat - total, din care:

   a) întreruperi de o zi întreaga sau în cadrul schimbului

   b) concedii maternitate si program redus maternitate

   c) concedii de boala si program redus pe motive de boala

   d) învoiri si concedii fara plata

   e) absente nemotivate de o zi si în cadrul schimbului

   f) alt timp nelucrat

7,40

1,25

0,75

1,57

2,13

1,20

0,50

100,0

16,90

19,10

21,20

28,80

16,20

6,80

5

Timp efectiv lucrat

225,60

6

Durata medie a zilei de lucru (ore)

7,75

7

Numar anual de ore de lucru

1748,4

            Indicatorii înscrisi în balanta au fost calculati prin raportarea numarului total de ore aferente fiecarei categorii de timp la numarul de personal.

            Gradul de utilizare a timpului de lucru programat a fost de 96,06%.

Tabelul nr. 2.6. Grila de salarizare

Clasa de sdalarizare

Salarii -lei/luna

Clasa de salarizare

Salarii -lei/luna

Medii

anuale

La sfârsitul

anului

Medii

anuale

La sfârsitul

anului

1

459,0

550,8

10

841,5

1009,8

2

484,5

581,4

11

918,0

1101,6

3

510,0

612,0

12

1096,5

1315,8

4

535,5

642,6

13

1173,0

1407,6

5

561,0

673,2

14

1275,0

1530,0

6

599,3

719,1

15

1453,5

1744,2

7

637,5

765,0

16

1657,5

1989,0

8

688,5

826,2

17

1963,5

2356,2

9

739,5

887,4

18

2422,5

2907,0

Tabelul nr. 2.7. Limite de salarizare pe categorii de personal

                                                                                                                                                      

                                     Categorii de personal

Clase de salarizare

 Pentru muncitori necalificati

 Pentru muncitori calificati

 Functii de executie pentru activitati administrative care nu necesita pregatire superioara

 Maistri

Personal cu pregatire superioara

 Functii de conducere la nivelul compartimentelor

 Functii de conducere la nivelul societatii comerciale

Clasele 1-5

Clasele 2-12

Clasele 3-8

Clasele 9-15

Clasele 6-16

Clasele 14-17

Clasele 18-...

            La salariile individuale astfel calculate se adauga sporurile:

-         spor de fidelitate: 3-25%, în functie de vechimea în organizatie;

-         spor pentru lucrul pe timp de noapte: minim 15% din salariul de baza, pentru cel mult 20% din totalul personalului.

            Pentru  fiecare  categorie de lucrari sunt prevazute în grila mai multe clase, dintre care se alege una în functie de specificul locului de munca:

           

Tabelul nr. 2.8. Repartizarea claselor pe categorii

Categoria lucrarii

Clase de salarizare

Categoria lucrarii

Clase de salarizare

I

2-4

IV

7-10

II

3-6

V

9-11

III

5-8

VI

10-13

            Clasele 14-18 se acorda muncitorilor care executa lucrari de înalta specialitate.

Pentru realizari sistematice deosebite pe linia calitatii produselor se acorda una sau doua clase de salarizare în plus fata de clasa de încadrare.                                              

Tabelul nr. 2.9. Salarii medii  pe locuri de munca

                                                                                                                                                      

Produse, repere

Operatii

Clasa de

salarizare

Norma de timp

ore/buc.

Salarii orare

lei/ora

Salarii pe

produs

(lei/buc.)

           R1

I

10

4

4,69

18,76

           R2

I

4

1,0

3,74

3,74

           R3

I

10

2,0

4,89

9,78

           S1

Montaj

10

4,0

4,89

19,56

           S2

Montaj

10

5,0

4,89

24,45

            A

Montaj

11

8,0

5,34

42,72

           B

I

6

9,0

3,94

35,46

II

8

4,0

4,00

16,00

III

12

3,0

6,38

19,14

Montaj

11

10,0

5,34

53,40

Total B

26,0

4,77

124,00

           C

I

8

8,0

4,00

32,00

II

11

5,0

5,34

26,70

Montaj

12

10,0

6,38

63,80

Total C

23,0

5,33

122,50

             Câstigurile medii orare ale muncitorilor pot sa difere de salariile de încadrare fiind influentate de intensitatea muncii, îndemânare, folosirea timpului de lucru etc.

Tabelul nr. 2.10. Manopera directa pe produse

Nr.

crt.

Denumire

produs

Norma

de timp

Productia

Realizata

Manopera totala - ore

1

R1

4

100000

400000

2

R2

1

70000

70000

3

R3

2

35000

70000

4

S1

4

50000

200000

5

S2

5

15000

75000

6

A

8

20000

160000

Total sectia I

975000

7

B

26

10000

260000

8

C

23

15000

345000

Total sectia a II-a

605000

Total

1580000

Tabelul nr.2.11.  Structura personalului de conducere, executie de specialitate, administrativ si auxiliar - numar mediu scriptic

Compartimente, functii

A

B

C

D

E

F

Total

1. Manageri

2

2

-

-

-

-

4

2. Strategie si planificare

4

3*

-

-

6

-

13

3. Resurse umane

3*

2

-

-

4

-

9

4. Programarea productiei

6*

1

-

-

5

-

12

5. Organizarea productiei si a muncii

4*

2

-

1

4

-

11

6. Aprovizionare

4

2*

-

1

6

-

13

7. Marketing

3*

2

-

-

5

-

10

8. Vânzari, import-export

2*

1

1

-

4

-

8

9. Transporturi

-

-

-

1

3

6

10

10. Depozite

-

-

-

1

5

4

10

11. Financiar

-

3*

-

-

4

-

7

12. Contabilitate

-

4*

-

-

4

-

8

13. Protocol, relatii cu publicul

3

1*

1

-

2

-

7

14. Administratie, paza, PSI

-

1*

-

-

2

7

10

15. Birou informatizare

4*

1

-

-

-

4

9

16. Oficiul juridic

-

-

1

-

-

-

1

17. Management calitate

3*

2

-

1

1

7

14

18. Atelier cercetare-proiectare

21*

4

6

-

9

2

42

19. Sectia I

10*

1

-

-

5

-

16

20. Sectia a-II-a

9*

1

2

-

5

-

17

21. Atelier mecano-energetic

3*

-

-

-

4

-

7

22. Total, din care:

81

33

11

5

78

30

238

- personal de conducere

13

8

21

            Nota: semnul *  semnifica faptul ca una dintre persoanele respective are functie de conducere.

            LEGENDĂ     A - ingineri;                                          D - tehnicieni;

                                    B - economisti;                                     E - functionari                                                   C - alte categorii cu studii superioare;    F - muncitori.

                                   

Tabelul nr.2.12.  Structura personalului de conducere, executie de specialitate, administrativ si auxiliar la sfârsitul anului

Compartimente, functii

A

B

C

D

E

F

Total

1. Manageri

2

2

-

-

-

-

4

2. Strategie si planificare

4

3*

-

-

7

-

14

3. Resurse umane

4*

3

-

-

4

-

11

4. Programarea productiei

6*

1

-

-

5

-

12

5. Organizarea productiei si a muncii

4*

2

-

1

5

-

12

6. Aprovizionare

4

2*

-

1

6

-

13

7. Marketing

3*

3

-

-

5

-

11

8. Vânzari, import-export

2*

2

1

-

4

-

9

9. Transporturi

-

-

-

1

3

6

10

10. Depozite

-

-

-

1

6

5

12

11. Financiar

-

3*

-

-

5

-

8

12. Contabilitate

-

4*

-

-

4

-

8

13. Protocol, relatii cu publicul

4

1*

1

-

2

-

8

14. Administratie, paza, PSI

-

1*

-

-

2

8

11

15. Birou informatizare

5*

1

-

-

-

5

11

16. Oficiul juridic

-

-

1

-

-

-

1

17. Management calitate

4*

1

-

1

1

6

13

18. Atelier cercetare-proiectare

18*

3

5

-

10

2

38

19. Sectia I

11*

1

-

-

5

-

17

20. Sectia a-II-a

10*

1

2

-

5

-

18

21. Atelier mecano-energetic

2*

-

-

-

3

-

5

22. Total, din care:

83

34

10

5

82

32

246

- personal de conducere

13

8

21

            Nota: semnul *  semnifica faptul ca una dintre persoanele respective are functie de conducere.

            LEGENDĂ     A - ingineri;                                          D - tehnicieni;

                                    B - economisti;                                     E - functionari                                                   C - alte categorii cu studii superioare;    F - muncitori.

                                 

Tabelul nr. 2.13. Personalul societatii (numar mediu scriptic)

Nr. crt.

Categorii de personal

Sectia

I

 Sectia

  a-II-a

Atelier meca-nic

Comp.

functi-onale

Total

1

Muncitori direct productivi

523

346

-

-

869

2

Muncitori indirect productivi si de servire generala

98

64

50

30

242

3

Maistri

18

12

2

1

33

Tehnicieni

2

3

1

16

22

Ingineri

11

10

4

56

81

Chimisti, fizicieni

-

2

-

2

4

4

Personal administrativ si auxiliar

3

2

2

54

61

5

Economisti

1

1

-

31

33

6

Juristi

-

-

-

1

1

7

Filologi

-

-

-

3

3

8

Informaticieni

-

1

-

2

3

9

Total

656

441

59

196

1352

10

- din care, manageri

1

1

1

18

21

Tabelul nr. 2.14. Personalul societatii la sfârsitul anului

Nr. crt.

Categorii de personal

Sectia

I

 Sectia

  a-II-a

Atelier meca-nic

Comp.

functi-onale

Total

1

Muncitori direct productivi

530

340

-

-

870

2

Muncitori indirect productivi si de servire

101

65

55

31

252

3

Maistri

18

12

2

1

33

4

Tehnicieni

1

3

1

16

21

5

Ingineri

11

10

2

60

83

6

Chimisti, fizicieni

-

2

-

2

4

7

Personal administrativ si auxiliar

3

2

2

59

66

8

Economisti

1

1

-

30

32

9

Juristi

-

-

-

1

1

10

Filologi

-

-

-

3

3

11

Informaticieni

-

1

-

2

3

12

Total

665

436

62

205

1368

13

- din care, manageri

1

1

1

18

21

Tabelul nr. 2.15.  Salarii medii pe categorii de personal

Nr. crt.

Categorii de personal

Medii lunare

-lei/luna-

La sfârsitul

anului

-lei/luna-

1

Muncitori direct productivi în Sectia I

813,36

976,07

2

Muncitori direct productivi în Sectia a II-a

808,49

970,19

3

Muncitori indirect productivi în Sectia I

399,00

478,80

4

Muncitori indirect productivi în Sectia a II-a

442,50

531,00

5

Muncitori  în Atelierul de  reparatii

511,50

613,80

6

Muncitori în Compartimentele functionale

393,00

471,60

7

Maistri*

924,00

1108,80

8

Tehnicieni*

445,50

534,60

9

Personal cu studii superioare*

1029,00

1249,80

10

Personal administrativ si auxiliar*

453,75

544,50

             *  - Valori medii la nivel de întreprindere

4. CHELTUIELI sI COSTURI DE PRODUCŢIE

            Cheltuielile de productie ale societatii comerciale, au o dinamica ascendenta atât pe unitatea de produs cât si pe total activitate, în special ca urmare a cresterii preturilor la resursele utilizate. Este avuta în vedere situatia în care volumul vânzarilor pe ansamblul întregii productii nu este în scadere.

            Principalele categorii de cheltuieli înregistrate pe costuri sunt:

            a) cheltuieli directe:

-         materii prime si materiale;

-         salarii directe;

-         contributia pentru asigurarile sociale si pentru ajutorul de somaj aferente salariilor directe;

            b) cheltuieli indirecte:

-         amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale;

-         cheltuieli aferente consumului de energie electrica, apa si combustibil;

-         materiale auxiliare;

-         uzura obiecte de inventar si materiale de protectie;

-         salarii indirecte;

-         contributia pentru asigurarile sociale si ajutorul de somaj aferente salariilor indirecte;

-         cheltuieli cu studii si cercetari;

-         impozite, taxe si varsaminte asimilate;

-         lucrari si servicii executate de terti;

-         cheltuieli cu repararea si întretinerea mijloacelor fixe;

-         cheltuieli de protocol si publicitate;

-         alte cheltuieli de exploatare.

            Cheltuielile cu energia electrica sunt incluse în grupa cheltuielilor indirecte, nefiind organizata evidenta acestora pe produse.

            În categoria "alte cheltuieli" sunt cuprinse si unele penalitati, taxe, depasiri de consumuri la energia electrica.

Tabelul nr. 2.16. Cheltuieli cu personalul

                                                                                                                                - mii  lei -

Categorii personal

Sectia

I

Sectia

A II-a

Atelier

Mecanic

Comparti-

mente

functionale

Total
1. Muncitori  direct productivi

4679,25

3077,10

-

-

7756,35

2. Muncitori indirect productivi

469,22

339,84

306,90

141,48

1257,44

3. Maistri

199,58

133,06

22,18

11,09

365,91

4. Tehnicieni

10,69

16,04

5,35

85,54

117,62

5. Ingineri

135,83

123,48

49,39

691,50

1000,20

6. Personal

ad-tiv si auxiliar

16,34

10,89

10,89

294,03

332,15

7. Economisti

12,35

12,35

-

382,79

407,49

8. Juristi

-

-

-

12,35

12,35

9. Filologi

-

-

-

37,04

37,04

10. Informaticieni

-

12,35

-

24,70

37,05

11. Alte categorii

-

24,70

-

24,70

49,40

12. Alte cheltuieli

 cu personalul*

1380,82

937,45

40,70

801,00

3159,97

                    TOTAL

6904,08

4687,26

2506,22

14532,97

            * Concedii de odihna, premii, conventii, colaborari.

Tabelul nr. 2.17. Cheltuielile cu salariile directe pe produse

Denumire produs

Cantitate

realizata

(buc)

Salariul pe

produs

lei/buc.

Cheltuieli cu salariile directe

- mii lei -

Reperul R1

100000

18,76

1876,00

Reperul R2

70000

3,74

261,80

Reperul R3

35000

9,78

342,30

Semif. A (montaj)

20000

42,72

854,40

Subans. S1 (montaj)

50000

19,56

978,00

Subans. S2 (montaj)

15000

24,45

366,75

Total sectia I

4679,25

Produsul B

10000

124,00

1240,00

Produsul C

15000

122,50

1837,50

Total sectia a II-a

3077,10

Total general

7756,35

Tabelul nr. 2.18. Consum energie electrica an baza

                                                                                                                                                      

Produse, repere, operatii

Cantitatea

Realizata (buc)

Uti-la-

Je

Nt*

    

Pi**

Kw

Necesar energie electrica

       Kwh

     Valoare

        ( lei)

 R1 - I

 R2 - I

 R3 - I

          100000

           70000

           35000

"f"

"e"

"d"

   4,0

   1,0

   2,0

4,0

4,0

6,0

                      Total sectia I

2300000

1012000

 B - I

       II

      III

 C - I

       II

           10000

           10000

           10000

           15000

           15000

"f"

SA1

SA2

SA1

SA3

    9

    2

    3

    4

    5

4

     10

       6

10

10

Total sectia a II-a

2090000

919600

Energie pentru forta motrice în atelierul mecano-energetic

   1453200

639408

Energie electrica pentru iluminat si alte consumuri generale

Sectia I

Sectia II-a

Atelier mecano-energetic

Compartimente functionale

     484450

   1033500

     312300

   1020550

213158

454740

137412

449042

Total iluminat si alte consumuri

   2720800

1197152

Total general

   8794000

3768160

            Nt* - norma tehnica de timp (ore masina/bucata);

            Pi** - puterea instalata pe masina.

            Pretul mediu pe kilowat-ora a fost de 0,44 lei fara TVA

Tabelul 219.  Materii prime

                                                                                                                                                           

Nr.

crt.

Produse, repere,

Subansamble

Cantitatea

fabricata

Materii prime

Denumire

Consum

 specific

(kg/buc.)

Pret unitar (lei/kg)

Mediu

La sfârsitul

Anului

    0

                        1

             2

3

4

5

6

   1.

   2.

   3.

   5.

6.

Reperul R1

Reperul R2

Reperul R3

Subansamblul S1

Semifabricatul A

    100000

      70000

      35000

      50000

20000

m1

m2

m3

m4

m4

9

7

5

6

6

2,0

1,6

2,5

4,0

4,0

3,0

2,0

3,2

5,0

5,0

   7.

   8.

Produsul B

Produsul C

      10000

      15000

m4

m4

40

60

4,0

4,0

5,0

5,0

Tabelul nr. 2.20. Amortizarea imobilizarilor corporale

Sectia I

Denumire

mijloc fix

Numar

(buc.)

Valoare

 unitara

(lei/buc.)

Valoare

 totala

(lei)

Na

(%)

Amorti-

zare

Anul*

 

1. Cladire

1

600.000

600.000

2,0

12.000

t-9

2.Masina "d"

30

16.000

480.000

10,0

48.000

t-6

3.Masina "e"

71

20.000

1.420.000

10,0

142.000

t-9

4.Masina "f"

20

25.000

500.000

10,0

50.000

t-6

5.Alte mijloace fixe

-

1.136.000

12,0

136.320

t-6

TOTAL sectia I

4.136.000

9,39

388.320

Sectia a II-a

Denumire

 mijloc fix

Numar

(buc.)

Valoare

 unitara

(lei/buc.)

Valoare

 totala

(lei)

Na

(%)

Amorti-

Zare

Anul*

 

1. Cladire

1

400.000

400.000

2,0

8.000

t-9

2. Masina "f"

20

25.000

500.000

10,0

50.000

t-9

3. Masina "SA 1"

30

25.000

750.000

10,0

75.000

t-6

4. Masina "SA 2"

17

30.000

504.000

10,0

50.400

t-6

5. Masina "SA 3"

15

35.000

525.000

10,0

52.500

t-6

6. Alte mijloace fixe

-

-

150.000

12,0

18.000

t-6

TOTAL sectia a II-a

2.829.000

8,97

253.900

Atelier reparatii

Denumire

 mijloc fix

Numar

(buc.)

Valoare

 unitara

(lei/buc.)

Valoare

 totala

(lei)

Na

(%)

Amorti-

Zare

Anul*

 

1. Cladire

1

38.000

76.000

2,0

1.520

t-9

2. Masini si utilaje

-

-

132.000

12,0

15.840

t-7

TOTAL atelier

208.000

8,35

17.360

Administratie generala

Denumire mijloc fix

Numar

(buc.)

Valoare

 unitara

(lei/buc.)

Valoare

 totala

(lei)

Na

(%)

Amorti-

Zare

Anul*

 

1. Cladire

1

962.200

962.200

2,0

19.244

t-9

2. Calculatoare

32

14.000

448.000

20,0

89.600

t-2

3. Autoturisme

2

28.000

56.000

20,0

11.200

t-3

4. Autocamioane

3

45.000

135.000

16,0

27.000

t-4

5. Alte mijloace

-

-

195.000

12,0

23.400

t-4

Total administratie

1.796.200

9,49

170.444

Total general

8.969.200

9,25

830.024

* Anul punerii în functiune

Tabelul nr. 2.21. Costurile unitare ale semifabricatelor si subansamblelor  (lei/buc)

                                                                                   

Nr. Crt

Articole de cheltuieli

A

         S1

       S2

1

Materia prima m1

18,00

18,00

18,00

2

Materia prima m2

11,20

11,20

-

3

Materia prima m3

12,50

-

12,50

4

Materia prima m4

24,00

24,00

-

5

Salarii directe

75,00

42,06

52,99

6

Asigurari si protectie sociala

24,75

13,88

17,49

Total cheltuieli directe

165,45

109,14

100,98

    7

Cheltuieli indirecte ale sectiei I  

( 49,43036%)

82,61

54,49

50,42

    

Cost de sectie

248,06

163,63

151,40

Tabelul nr.2.22. Costurile unitare ale reperelor  (lei/buc)

Nr.

crt.

Articole de cheltuieli

Reper

R1

Reper

R2

Reper

R3

1

Materia prima m1

18,00

-

-

2

Materia prima m2

-

11,20

-

3

Materia prima m3

-

-

12,50

4

Salarii directe

18,76

3,74

9,78

5

Asigurari si protectie sociala

6,19

1,23

3,23

Total cheltuieli directe

42,95

16,17

25,51

6

Cheltuieli indirecte ale sectiei (51,15427% )

21,45

-

-

Cost de sectie

64,40

-

-

           

            Cheltuielile indirecte (comune) ale sectiilor au fost repartizate pe produse în functie de cheltuielile directe.

            Repartizarea cheltuielilor indirecte de sectie poate duce la evaluarea gresita a costurilor unitare ca urmare a faptului ca în categoria cheltuielilor care cresc proportional cu cantitatea fabricata sunt incluse si cheltuieli indirecte aferente componentelor care circula dintr-o sectie în alta. Aceasta situatie o întâlnim la produsele B si C din sectia a-II-a. Repartizând cheltuielile indirecte fara a separa costurile aferente circulatiei interne putem ajunge si la concluzii gresite atunci când se compara activitatea sectiilor prin intermediul nivelurilor relative ale regiilor.

           Mai corecta este repartizarea în functie de consumurile directe de resurse efectuate în cadrul sectiei, fara a lua în considerare cheltuielile aferente circulatiei interne.

                              Tabelul nr.2.23.  Cheltuieli directe în sectiile de productie

                                                                                                                          mii lei

Nr. crt.

Categorii de cheltuieli

Sectia I        

Sectia

a -II-a

Total

1

Materii prime

4701,50

5200,00

9901,50

2

Salarii directe

4679,25

3077,10

7756,35

3

Asigurari si protectie sociala

1544,15

1015,44

2559,59

Total

10924,90

9292,54

20217,44

                 Cotele de cheltuieli indirecte sunt:

                   

Tabelul nr. 2.24. Costurile unitare ale produselor B si C (lei/buc)

Nr. crt.

Articole de calculatie

Produsul

B

Produsul

C

          2

         3

1

Materii prime - m4

160,00

240,00

2

Salarii directe

123,96

122,50

3

Asigurari si protectie sociala

40,91

40,43

Total cheltuieli directe

324,87

402,93

4

Cheltuieli indirecte ale sectiei  a II-a ( 51,15427% )

166,18

206,12

5

Repere - R1 din sectia I

-

64,40

6

Subansamble   S1 (2 buc./produs) din sectia I            

327,26

327,26

7

Subansamble S2 (1 buc./produs) din sectia I

-

151,40

8

Semifabricate A (2 buc/produs) din sectia I

496,12

-

Cost de sectie

1314,43

1152,11

9

Cheltuieli generale ale societatii comerciale

 (13,98529% )

183,83

161,13

Cost de productie

1498,26

1313,24

10

Profit

51,74

76,76

11

Pret cu ridicata

1550,00

1390,00

12

T.V.A.

294,5

264,1

13

Pret de facturare

1844,5

1654,1

                        

            Cheltuielile generale ale societatii comerciale se repartizeaza pe produse în functie de costul de sectie.

           

            Cota de cheltuieli generale este:

                                   

Tabelul nr. 2.25. Cheltuieli indirecte - anul  t

Elemente de cheltuieli
Sectia I
Sectia
a-II-a
Atelier
reparatii
Comparti-
mente
Total
1. Materiale auxiliare

57386,2

78413,4

14196,0

9586,6

159582,2

2. Uzura materiale de protectie

29289,0

45776,9

11352,0

7619,6

94037,5

3. Uzura obiecte de inventar

31180,5

52006,5

5842,6

4465,5

93495,1

4. Combustibil, apa

34855,0

51037,7

4230,7

10369,7

100493,1

5. Energie electrica

1269158,0

1374340,0

776120,0

449042,0

3869360,0

6. Piese de schimb

11714,7

15782,1

5792,0

8958,3

42247,1

7. Salarii indirecte

2224830,0

1610160,0

435410,0

2506220,0

6776620,0

8. Asigurari si protectie sociala

734190,0