Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadAchizitionarea de 35 capete juninci gestante din rasa de carne Limousine

management
ALTE DOCUMENTE

Managementul în activitatea de transport
Man prin bugete
MANAGEMENT FINANCIAR. CONCEPT, FUNCşII
Tranzactii
MARCA PRODUSELOR ÎN PROMOVAREA VÂNZĂRILOR
Imbracaminte
Fundamentele managementului public
ATELIER PRELUCRAT MATERIAL LEMNOS
INTEGRAREA STRATEGIEI DE RESURSE UMANE ÎN STRATEGIA GENERALĂ A ÎNTREPRINDERII
8D
MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV

Achizitionarea de 35 capete juninci gestante

din rasa de carne Limousine

pentru S.C. LIMOUCOV S.R.L.

                             S.C. LIMOUCOV S.R.L.

    Localitatea Zabala, comuna Zabala,

judet Covasna


CUPRINS:

A. Sectiune generala.................... 424f51e .................... 424f51e .................... 424f51e .................... 424f51e .................... 424f51e .................... 424f51e ...... 3

I. SITUAŢIA PREZENTA A SOLICITANTULUI.................... 424f51e .................... 424f51e .................... 424f51e ............... 3

1.1 Scurt istoric.................... 424f51e .................... 424f51e .................... 424f51e .................... 424f51e .................... 424f51e .................... 424f51e ..... 3

1.2 Obiect de activitate.................... 424f51e .................... 424f51e .................... 424f51e .................... 424f51e .................... 424f51e .............. 3

1.3 Date de identificare.................... 424f51e .................... 424f51e .................... 424f51e .................... 424f51e .................... 424f51e .............. 3

1.4 Resurse umane existente (categorii, calificare, numar).................... 424f51e .................... 424f51e .................... 424f51e .... 4

1.5 Resurse de teren.................... 424f51e .................... 424f51e .................... 424f51e .................... 424f51e .................... 424f51e .................. 4

1.6 Situatia financiara si fiscala.................... 424f51e .................... 424f51e .................... 424f51e .................... 424f51e .................... 424f51e ... 4

1.7 Regim juridic (baza legala) de functionare si organizare.................... 424f51e .................... 424f51e .................... 424f51e . 4

1.8 Proiecte de investitii similare realizate.................... 424f51e .................... 424f51e .................... 424f51e .................... 424f51e ........ 4

II. DATE GENERALE ALE INVESTITIEI PROPUSE.................... 424f51e .................... 424f51e .................... 424f51e ............ 5

2.1 Denumirea si amplasarea investitiei.................... 424f51e .................... 424f51e .................... 424f51e .................... 424f51e ............... 5

    2.3 Descrierea succinta a investitiei.................... 424f51e .................... 424f51e .................... 424f51e .................... 424f51e .................... 424f51e . 5

2.4 Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei propuse.................... 424f51e .................... 424f51e ................... 5

2.5 Daca prin proiect se asigura diversificarea productiei existente la data depunerii cererii de finantare (ca activitati si/sau produse) se va preciza modul de realizare.................... 424f51e .................... 424f51e .................... 424f51e .................... 424f51e ........... 5

2.6 Informatii privind cantitatea produselor, cota de piata si potentialii clienti.................... 424f51e .................... 424f51e 5

2.7 Resurse umane implicate în proiect (categorii, calificare, numar).................... 424f51e .................... 424f51e ............ 5

2.8 Durata si graficul de realizare a investitiei (luni).................... 424f51e .................... 424f51e .................... 424f51e .................. 5

2.9 Esalonarea investitiei, din punct de vedere financiar (achizitie, plati catre furnizori, incasare  ajutor financiar nerambursabil SAPARD).................... 424f51e .................... 424f51e .................... 424f51e .................... 424f51e .................... 424f51e ............... 5

2.10 Finantarea proiectului.................... 424f51e .................... 424f51e .................... 424f51e .................... 424f51e .................... 424f51e ............. 5

Surse de finantare a valorii eligibile a proiectului:.................... 424f51e .................... 424f51e .................... 424f51e .................... 424f51e . 6

2.11 Indicatori de viabilitate economico-financiara.................... 424f51e .................... 424f51e .................... 424f51e .................. 7


A. Sectiune generala 

I. SITUAŢIA PREZENTA A SOLICITANTULUI 

1.1 Scurt istoric

S.C. LIMOUCOV S.R.L. este societate comerciala cu personalitate juridica romana, organizata si care functioneaza in baza legislatiei comerciale romanesti din 2001.

Societatea are ca forma de organizare societate cu raspundere limitata infiintata conform Legii 31/1990, cu durata de functionare nelimitata.

Datorita faptului ca zona este favorabila cresterii taurinelor, S.C. LIMOUCOV S.R.L. a  achizitionat in anul 2001 de la fostul CAP din Comuna Zabala, localatatea Zabala, un grajd de vaci de lapte realizand in regie proprie investitia in valoare de 100.000 mii lei, cu scopul de a adapta pentru cresterea taurinelor din rase producatoare de carne, cunoscand faptul ca cerinta pentru carnea de taurine pe piata externa este in crestere, iar investitia de transformare a grajdului necesita un efort financiar minim. Grajdul are o suprafata de 660 m patrati, necesari pentru cele 35 de capete de juninci ce vor fi achizitionate si care corespund standardelor europene. Deasemenea S.C. LIMOUCOV S.C. LIMOUCOV are in proprietate 58 ha  teren agricol, din care arabil 14 ha, fanete naturale 19 ha si 25 ha pasuni naturale, cea ce asigura necesarul de suprafata pentru producerea furajelor din toate sortimentele.  Pentru a deveni functionala S.C. LIMOUCOV S.R.L. a achizitionat un tractor de 650 CP, remorca, freza, presa de balotat fan si paie. S.C. LIMOUCOV S.R.L anual va livra pe piata externa 35 capete de tineret, la varsta de 9 luni, la o greutate medie de 300 kg, respectiv 10,5 tone carne greutate vie, realizand un venit anual de cca. 840.000 mii lei.

 

1.2 Obiect de activitate

0121 – Îngrasarea taurinelor

0111 - Cultivarea cerealelor – grâu, porumb boabe

0114 – Cultura plantelor de nutret – porumb siloz, lucerna, fânete naturale, pasuni naturale

1.3 Date de identificare

Nume: SC LIMOUCOV SRL

Adresa: Judetul Covasna, comuna Zabala, satul Zabala, str. Principala, no. 10

Cod unic de înregistrare: 1700215140319

Cod CAEN:  

0121 – Îngrasarea taurinelor

0111 – Cultivarea cerealelor

0114 -  Cultura plantelor de nutret

Numar cont bancar: FN123456

Adresa bancii si modalitati de contactare (telefon, fax, e-mail, cod SWIFT)

1.4 Resurse umane existente (categorii, calificare, numar)

§         1 persoana, responsabila cu proiectul

§         Solicitantul poate acoperi singur aproape toate activitatile, având pregatirea profesionala pentru aceasta

§         Membrii familiei solicitantului se implica în activitatile pe care acesta nu le poate acoperi singur, fara a fi platiti

1.5 Resurse de teren

v     Teren: 58 ha - proprietate

o       5 ha – Grâu

o       4 ha – Porumb boabe

o       3 ha – Porumb siloz

o       2 ha – Lucerna

o       19 ha – Fânete naturale

o       25 ha – Pasuni naturale

v     Cladiri:

o       Grajd îngrasare - proprietate

v     Masini:

o       Tractor (65 CP) - proprietate

o       Freza - proprietate
o       Remorca - proprietate

o       Fresa de balotat - proprietate

1.6 Situatia financiara si fiscala (datorii fiscale curente semnificative  si/sau împrumuturi bancare, termene de achitare a unor plati,  situatii de reprogramare a unor datorii, etc)

În acest moment, nu sunt contractate datorii fiscale sau împrumuturi bancare.

1.7 Regim juridic (baza legala) de functionare si organizare

SC LIMOUCOV SRL - Societate cu Raspundere Limitata înfiintata conform Legii 31/1990, cu durata de functionare nelimitata.

1.8 Proiecte de investitii similare realizate

Nici unul.

II. DATE GENERALE ALE INVESTITIEI PROPUSE

2.1 Denumirea si amplasarea investitiei

Achizitionare de 35 capate juninci gestante din rasa de carne Limousine, de catre SC LIMOUCOV SRL, din com. Zabala, sat Zabala, jud. Covasna, str. Principala 10,

2.3 Descrierea succinta a investitiei

Principalul scop al proiectului este derularea unei investitii în satul Zabala, comuna Zabala, judetul Covasna, investitie materializata prin achizitionarea de 35 cap. juninci gestante din rasa de carne Limousine. Investitia vine în sprijinul politicii pe termen mediu si lung al D-lui Enea Gheorghe – actionar unic la SC LIMOUCOV SRL, de a extinde cresterea taurinelor de carne, în zona. Solicitantul detine deja in proprietate 58 ha  teren agricol, din care arabil 14 ha, fânete naturale 19 ha si 25 ha pasuni naturale, cea ce asigura necesarul de suprafata pentru producerea furajelor din toate sortimentele. S.C. LIMOUCOV S.R.L anual va livra pe piata  35 capete de tineret, la vârsta de 9 luni, la o greutate medie de 300 kg, respectiv 10,5 tone carne greutate vie, realizând un venit anual de cca. 840.000 mii lei.

2.4 Daca prin proiect se asigura diversificarea productiei existente la data depunerii cererii de finantare (ca activitati si/sau produse) se va preciza modul de realizare

Investitia prin achizitionarea de 35 cap juninci gestante din rasa de carne, va asigura valorificarea superioara a bazei furajere existente în ferma.

2.5 Informatii privind cantitatea produselor, cota de piata si potentialii clienti

Productia din primul an va fi de 10,5 tone carne greutate vie.

Solicitantul a încheiat un precontract cu S.C. LUCA S.R.L. pentru comercializarea 100% a productiei totala, în valoare de 840 milioane lei.

2.6 Resurse umane implicate în proiect (categorii, calificare, numar)

§         1 persoana, responsabila cu proiectul

2.7 Durata si graficul de realizare a investitiei (luni)

Realizarea investitiei se face intr-o singura luna (octombrie).

2.8 Esalonarea investitiei, din punct de vedere financiar (achizitie, plati catre furnizori, incasare  ajutor financiar nerambursabil SAPARD)

Vezi foaia de calcul suplimentara 1

2.9 Finantarea proiectului 

Valoarea totala (Lei/Euro), din care valoarea eligibila (Lei/Euro)

1 € = 36.252

LEI

EURO

Valoare totala

               1.389.357.900.

38.325

Valoare eligibila totala

1.268.820.000

35.000

Valoare ne-eligibila totala

120.537.900

3.325

Valoarea ne-eligibila reprezinta cota TVA de 9,5%.

Surse de finantare a valorii eligibile a proiectului:

LEI

EURO

Surse proprii

                        din care:

  • Contributie proprie

634.410.000

17.500

  • Credit

0

0

Fonduri publice nerambursabile  din care:

  • Fonduri SAPARD
  • Guvernul ROMANIEI

634.410.000

475.807.500

158.602.500

17.500

13.125

4.375

Animalele vor  fi achitate într-o singura transa,in luna octombrie, motiv pentru care solicitantul trebuie sa detina întreaga suma de  38.325 Euro.

In prognoza fluxului de numerar s-a luat in calcul o scutire de 100% a taxelor vamale si a taxei pe valoarea adaugata aplicata importului de animale de rasa.

Rambursarea împrumutului bancar

Nu este cazul

2.11 Indicatori de viabilitate economico-financiara

Evolutia indicatorilor pentru perioada prognozata

Nr crt

INDICATORI

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

1

Valoarea investitiei (Vi)

6356E

229.979 mii lei

2

Venituri din exploatare (Ve)

E
33.105

25.380

25.380

25.380

25.380

3

Cheltuielile de exploatare (Ce)

E

10.390

11.968

11.968

11.968

11.968

4

Rezultatul din exploatare (Re)

E

22.714

13.413

13.413

13.413

13.413

5

Profitul net (Pn)

E

19.080

11.267

11.267

11.267

32.257

6

Durata de recuperare a investitiei (Dr)

2 ani 4 luni 29 zile

7

Rentabilitatea capitalului investit (Rc)

55 %

32 %

32 %

32 %

32 %

8

Cheltuielile financiare (Cf)

E

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

9

Gradul de acoperire a cheltuielilor financiare (Ga)

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

10

Rata indatorarii (Ri)

0

0

0

0

0

11

Rata acoperirii fluxului de numerar (RAFN)

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

12

Valoarea actuala neta (VAN) la rata de 8%

146.032,38

Unde r = rata actualizarii = 8%r = prima rata ECB (2%) + marja riscului de tara (6%) evaluata de Agentie ca valoare medie si care va fi reevaluata în functie de schimbarea conditiilor de pe piata europeana de capital. Este necesara o abordare unitara.

OBSERVAŢII:

Indicatorii financiari mentionati la 2.11 sunt calculati în cadrul sectiunii economice a cererii de finantare.

B. Sectiunea specifica

III. ACHIZIŢII INDEPENDENTE 

3.1 Descrierea achizitiilor independente propuse in cadrul proiectului

Junincile gestante din rasa de carne Limousine vor fi importate din Ungaria în luna octombrie 2005. Junincile vor fi în luna 5-6 de gestatie, pentru ca aproximativ toata fatarile (fatari grupate) sa aiba loc în luna februarie anul 2006.
Document Info


Accesari: 3348
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )