Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadAchizitionarea unei mori pentru cereale si furaje si 100 adapatori cu nivel constant pentru ingrasare berbecuti la 100 zile

management
ALTE DOCUMENTE

Managementul în activitatea de transport
PLAN MANAGERIAL
LISTA DOCUMENTELOR EXTERNE IN VIGOARE
Elementele Cazului de Strategie
PLAN DE AFACERI
PLAN MANAGERIAL - Om si societate
Lucrarea Managementul resurselor umane
MANAGEMENTUL CLASEI
INTEGRAREA STRATEGIEI DE RESURSE UMANE ÎN STRATEGIA GENERALĂ A ÎNTREPRINDERII
EXERCITIUL FINANCIAR

MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIVAchizitionarea unei mori pentru cereale si furaje si 100 adapatori cu nivel constant pentru îngrasare berbecuti la 100 zile

 în cadrul fermei lui Codreanu Ion, persoana fizica autorizata,

din comuna Frumusita, satul Frumusita, judetul Galati

Codreanu Ion – Persoana fizica autorizata

str. Frumusita, comuna Frumusita,

 judetul Galati

CUPRINS

I SITUAŢIA OREZENTĂ A SOLICITANTULUI…………………………… ....3

1.1. Scurt istoric……………………………………………………………………3

1.2 Obiect de activitate………………………………………………………….…3

1.3 Date de identificare………………………………………………………….…3

1.4 Resurse umane existente (categorii, calificare, numar)………….………....….4

1.5 Resurse…………………………………………………………………………4

1.6 Situatia financiara si fiscala………………………………………………..…..5

1.7 Regim juridic (baza legala) de functionare si organizare....................................5

1.8. Proiecte de investitii similare realizate………………………………………...5

II DATE GENERALE ALE INVESTIŢIEI PROPUSE…………………….......…5

2.1 Denumirea si amplasarea investitiei……………………………………...…….5

2.2 Amplasament investitie……………………………………………….………..5

2.3 Descrierea succinta a investitiei…………………………………………..…….6

2.4 Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei propuse……….....….…...6

2.5 Daca prin proiect se asigura diversificarea productiei existente la

data depunerii cererii de finantare…………………………………………….....….7

2.6 Informatii privind cantitatea produselor, cota de piata si

potentialii clienti……………………………………………………………….……7

2.7 Resurse umane implicate în proiect…………...………………………..………8

2.8 Durata si graficul de realizare a investitiei……………………………...………8

2.9 Esalonarea investitiei din punct de vedere financiar…………………....………9

2.10 Finantarea proiectului…………………………………………………..…….10

2.11 Indicatori de viabilitate economico – financiare……………………....…… .11

III Achizitii independente…………………………………………………….........13

3. Descrierea tipurulor de achzitii independente……………………….…….……13

I. SITUAŢIA PREZENTA A SOLICITANTULUI 

1.1 Scurt istoric

     Codreanu Ion este producator agricol, persoana fizica autorizata din anul 2001, exploateaza o suprafata de 26 ha teren arabil proprietate din anul 2000.

         Domnul Codreanu este  casatorit are varsta de 52 ani, in activitatea dumnealui este ajutat de familie (sotie si un copil)

       Începând cu anul 2003 conform OUG 168/2002,  a intrat în posesia unui adapost extinzâdu-si afacerea prin activitatea de îngrasarea berbecutilor la 100 de zile.

      În prezent detine 1 tractor, 1 plug, 1 disc,  o semanatoare pentru prasitoare si o remorca. Toa 12512x2321m te aceste utilaje au fost cumparate la mâna a doua, sunt în buna stare de functionare si sunt amortizate 100%.

      Utilajele sunt folosite pentru a-si lucra terenul , reducând astfel  din cheltuielile efectuate cu terti.

      În august 2001 solicitantul a devenit Persoana fizica autorizata iar acesta este primul proiect  pe care îl implementeaza sub acest statut.

      Obiectivul producatorului agricol este de a achizitiona o Moara pentru macinarea cerealelor si lucernei fan reducând astfel pretul de cost pentru producerea furajelor necesare  berbecutilor la îngrasat (1.000 berbecuti/an).Cele 100 de adapatori sunt necesare pentru adaparea animalelor in conditii igienice, tinând cont de respectarea normelor sanitar – veterinare. Aceste achizitii se fac cu scopul modernizarii si rentabilizarii activitatii de îngrasare a berbecutilor si de dezvoltare a întregii afaceri prin prelucrarea eficienta a furajelor produse în ferma.

      Berbecutii se achizitioneaza de la diversi producatori pe baza de contract folosind surse proprii de finantare. Acestia se achizitioneaza la greutatea de 12 kg si se livreaza la greutatea medie de 45 kg/cap la vârsta de 100 de zile.

1.2 Obiect de activitate 

COD 0130 – ferma mixta: culturi de câmp si cresterea animalelor

1.3 Date de identificare

Nume

Codreanu Ion – Persoana fizica autorizata

Adresa

Judetul Galati, comuna Frumusita, sat Frumusita

Cod unic de înregistrare 

1530404226753

Cod CAEN

COD . 0130 ferma mixta: cultura plantelor de camp si cresterea animalelor

Numar cont bancar 

FN123456

Adresa bancii si modalitati de contactare (telefon, fax, e-mail, cod SWIFT)

 B.C.R.- Str. Brailei nr 146 Galati , Jud Galati

1.4 Resurse umane existente (categorii, calificare, numar)

§         1 persoana, responsabila cu proiectul

§         Solicitantul poate acoperi singur aproape toate activitatile, având pregatirea profesionala pentru aceasta

§         Membrii familiei solicitantului se implica în activitatile pe care acesta nu le poate acoperi singur, fara a fi platiti – sotia si doi copii

§         Pentru perioada de întretinere culturi si recoltat apeleaza la forta de munca sezoniera.

1.5 Resurse :

    

Nr. crt.

Mijloace de productie

Nr.

Anul achizionarii

Voloarea de achizite

( mii lei)

Amortizare

%

Valoarea ramasa de amortizat

( mii lei)

1

Teren arabil

26 ha

2

Adapost animale

1

2003

280000

100%

0

3

Magazie cereale

1

2001

100000

80%

5000

4

Fânar

1

2003

10000

100%

0

5

Tractor U 650 CP

1

1999

100.000

100%

0

6.

Plug PP4x30

1

1999

20.000

100%

0

7

Disc GD 3,2

1

2000

16.000

100%

0

8.

Semanatoare SPC 8

1

2000

24.000

100%

0

9.

Remorca tractor

1

2001

30.000

100%

0

1.6 Situatia financiara si fiscala

Solicitantul nu are datorii fiscale si/sau împrumuturi bancare în derulare fapt care reiese din documentele anexate

-         Certificat eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice

-         Certificat care atesta lipsa datoriilor fiscale si sociale

-         Cazier fiscal

-         Declaratie pe propria raspundere ca nu are datorii la banci


1.7. Regim juridic (baza legala) de functionare si organizare

Solicitantul este persoana fizica autorizata conform legii.

In vederea implementarii proiectului solicitantul detine:

-         Copie dupa actul de proprietate al terenului;

-         Copie dupa contractul de atribuire în folosinta gratuita conform OUG 168/2001;

-         Aviz IPM;

-         Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform OUG 76/2001;

-         Certificat de producator agricol eliberat conform HG 661/2201;

-         Certificat PFA conform Legii 300/2004;

-         Copie dupa certificatul de calificare în meseria de lucrator calificat în cresterea animalelor

-         Aviz sanitar veterinar;

-         Precontract pentru productia vânduta

-         CV;

-         Copie act identitate;

-         Copie dupa cererea privind înscrierea în registrul exploatatiilor agricole;

-         Adeverinta de spatiu rural conform Ordinului 143/2005;

1.8 Proiecte de investitii similare realizate

     Soliciantul nu a beneficiat de alte  finantari nerambursabile

II. DATE GENERALE ALE INVESTITIEI PROPUSE

2.1 Denumirea si amplasarea investitiei

Achizitionarea unei mori pentru cereale si furaje si 100 adapatori cu nivel constant pentru îngrasare berbecuti la 100 zile în cadrul fermei lui Codreanu Ion, persoana fizica autorizata, din comuna Frumusita, satul Frumusita, judetul Galati

Modernizarea fermei se realizeaza prin achizitionarea unei mori pentru cereale si furaje (MCF) si 100 adapatori cu nivel constant necesare îngrasarii a 1.000 de berbecuti.

2.2 Amplasament investitie

Investitia este situata în satul Frumusita, comuna Frumusita, jud. Galati

 

2.3 Descrierea succinta a investitiei

Principalul scop al proiectului este  achizitionarea unei MCF si 100 adapatori cu nivel constant.

Învestitia vine în sprijinul politicii pe termen mediu si lung a  domnului Codreanu Ion - persoana fizica autorizata, de a rentabiliza activitatea de crestere a berbecutilor prin valorificarea eficienta a furajelor produse în ferma.

În calcule s-a va luat valoarea a 1 EURO = 36.000 lei

              Specificare

Valoare

Mii lei

Euro

1.Moara pentru cereale si furaje

158.424

4.400

2. Adapatori cu nivel constant (100 buc)

200.000

5.555

TOTAL

358.424

9.955

Valoarea amortizarii mijloacelor fixe existente si achizitionate se regaseste în FS 1

   2.4 Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei propuse

Pentru furajarea berbecutilor sunt necesare 90 to cereale (porumb boabe) macinate si 24.to. lucerna fân tocat.

În cazul variantei fara proiect pentru macinarea acestora se cheltuie 800 lei/ kg furaj. Acest pret este practicat de catre terti.

În cazul variantei cu proiect pentru macinarea aceleiasi cantitati de furaj se vor cheltui 347 lei / kg.

 

Adapatorilie cu nivel constant  sunt necesare pentru a asigura apa la discretie si în conditii de igiena cunoscând faptul ca aceasta are un rol important în asigurarea sporurilor la animalele la îngrasat contribuind la relizarea perioadei de îngrasare de 100 de zile.

 

DEVIZ  BERBECUTI LA INGRASAT

                     

                                                              LUNA

Specificare

UM

I

II

III

IV

V

 TOTAL AN

Efectiv început an

Cap

-

-

1000

1000

1000

-

Intrari cumparari

Cap

-

1000

 

-

-

1000

Iesiri mortalitati

Cap

-

--

-

-

-

Iesiri vânzari

Cap

-

-

-

-

1000

1000

Efectiv sfârsit luna

Cap

-

1000

1000

1000

-

-

Efec tiv mediu

Cap

-

500

1000

1000

833

274

Numar zile furajate

Nr.

-

15000

30000

30000

25000

100000

Necesar furaje

Kg.

-

-

-

-

-

-

Fân 0,24kg/zi

Kg

-

3600

7200

7200

6000

24000

Concentrat cultivate (porumb)  0,90kg/zi

Kg

-

13500

27000

27000

22500

90000

Concentrat PVM 0,30kg/zi

Kg

-

4500

9000

9000

7500

30000

Sare 0;004 kg/zi

Kg

-

60

120

120

100

400

Spor mediu zilnic

Gr

-

330

330

330

330

330

Spor total

kg

-

4950

9900

9900

8250

33000

Berbecutii se achizitioneaza în cursul lunii februarie si se livreaza la sfârsitul lunii mai dupa o perioada de îngrasare intensive în stabulatie de 100 zile.

În aceasta perioada hranirea se va face numai pe baza de concentrate cultivate (porumb macinat), concentrate PVM si fân macinat.

2.5 Daca prin proiect se asigura diversificarea productiei existente la data depunerii cererii de finantare (ca activitati si/sau produse) se va preciza modul de realizare

Nu se aplica

2.6 Informatii privind cantitatea produselor, cota de piata si potentialii clienti

Structura culturilor pe ani:

                                  

Nr. crt

Specificare

Suprafata – ha-

An 0

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

1

Porumb

18

18

18

18

18

18

2

Floarea soarelui

3

3

3

3

3

3

3

Lucerna fân

5

5

5

5

5

5

Total

26

26

26

26

26

26

În stabilirea structurii culturilor pe ani s-a tinut cont de asigurarea rotatiei culturilor si asigurarea necesarului pentru furajarea animalelor.

Devizele, cheltuielile repartizate pe luni si trimester, bugetele de venituri si cheltuieli pentru culture de camp si berbeci, previziunea cheltuielilor si evolutia capacitatii de productie pe trimester si ani se regasesc în FS III-M.3.1  si FS IV berbecuti.

                      

Productia realizata:

a) de la  culturi de câmp;

Nr. crt.

Cultura

Suprafata

ha

Productia medie

Kg/ha

Productie totala

kg

1

Porumb

18

6.000

108.000

2

Floarea soarelui

3

2.800

8.400

3

Lucerna fân

5

6.700

33.500

Total

26

b) berbecuti la îngrasat 100 de zile

Nr. crt

Numar capete

Kg/cap

Productie totala carne

( viu) kg

1.000 capete

45

45.000

Productia ce urmeaza a se valorifica:

Solicitantul a încheiat  precontract cu un abator autorizat, S.C. Berbecul Brasov S:R.L., pentru  comercializarea berbecutilor, iar productia de floarea soarelui este contractata cu SC Prutul SA Galati.

Nr. crt.

Specificare

Societatea cu care s-a încheiat contract

Cantitatea contractata

kg

Pret

Lei/kg

Total valoare

mii lei

1

Floarea soarelui

S.C. PrutulSa Galati

8.400

7.500

63.000

2

Berbecuti

SC Berbecul SRL Brasov

45.000

71.000

3.195.000

Total

3.258.000

·        Din productiile totale obtinute :

-         porumb 108.000 kg.

-         lucerna fân 33.500 kg.

·        Pentru furajarea animalelor sunt necesare:

-          porumb boabe 90.000 kg

-          lucerna fân 24.000 kg

  

Diferenta de 9500 kg. lucerna si 18.000 kg porumb se vor pastra în stoc ca rezerva.

Se va vinde cantitatea de 8500 kg. floarea-soarelui si 45.000 kg. carne berbecuti (viu).

    (Vezi  FS II)

2.7 Resurse umane implicate în proiect (categorii, calificare, numar)

§         1 persoana, responsabila cu proiectul – Codreanu Ion, PFA, certificat de calificare în meseria de “Lucrator calificat în cresterea animalelor”.

2.8 Durata si graficul de realizare a investitiei (luni)

        În luna septembrie 2005 se va depune dosarul la biroul regional BRIPS Constanta , urmând ca în perioada octombrie-noiembrie acesta sa fie evaluat .

      În luna decembrie va avea loc procedura de contractare, cererea de oferta si depunerea dosarului de achizitie.

       În luna ianuarie se va contracta împrumutul bancar pentru toata suma necesara si totodata de achizitioneaza utilajele.

      În luna februarie se va depune cerere pentru obtinerea banilor de la SAPARD.

      În luna martie va primi ajutorul SAPARD.

 

Graficul de implementare fizica si financiara

Activitati

Sept

Oct

Nov

Dec

Ian

Feb

Mar

Depunerea dosarului la BRIPS

X

Evaloare si selectare
X

X

Contractare

X

Procedura de achizitie

X

Depunerea dosarului de achizitie la BRIPS

X

Contractare împrumut bancar

9.955

Achizitie MCF+adapatori

9.955

Depunere cerere de plata la BRIPS

X

Ajutor nerambursabil SAPARD

4977

Perioada de implementare dureaza din ianiarie 2006 când face contractarea împrumutului si achizitionarea utilajelor, pâna în luna martie cânp primeste ajutorul nerambursabil de la SAPARD.

Anul de functionare va începe din luna aprilie 2006. Astfel trimestrele anilor de functionare vor fi:

-         trimestrul   I     –aprilie, mai, iunie

-         trimestru   II     - iulie, august, septembrie

-         trimestrul III   – octombrie, noiembrie, decembrie

-         trimestrul IV   – ianuarie, februarie, martie

2.9 Esalonarea investitiei, din punct de vedere financiar (achizitie, plati catre furnizori, incasare  ajutor financiar nerambursabil SAPARD)

       Achizitionarea morii MCF (4.400 E) si adapatorilor  (5.555) se face în luna ianuarie când solicitantul neavând surse proprii de finantare va face si împrumutul bancar pentru întreaga suma de 9.955 Euro.

      În luna martie primeste ajutorul nerambursabil SAPARD în valoare de 4.977 Euro suma pe care o ramburseaza la banca.

      În perioada februarie – martie va plati din surse proprii dobânda la cei 9.955 Euro .

      În perioada aprilie – iunie va plati dobânda la suma de 4.977 Euro.

      Din luna iulie urmeaza sa plateasca si rata la împrumutul bancar (4.978 Euro)

An de implementare

Primul an de functionare

ian

feb

mar

apr

mai

iun

iul

aug

sep

oct

nov

dec

ian

feb

mar

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

INTRARI

Capital propriu

946

62,22

Imprumut bancar

9.955

Ajutor nerambursabil

Sapard

5.099

Total INTRARI

9.955

62,22

5.099

IESIRIAchiztie MCF+adapatori

10.901

Rambursare imprumut

bancar

4978,00

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Plati dobanzi la imprumut

bancar

62,22

62,22

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Total IESIRI

10.901

62,22

5.040,22

Surplus / deficit de

Numerar

0

0

58,78

2.10 Finantarea proiectului  

Valoarea totala (Lei/Euro), din care valoarea eligibila (Lei/Euro)

1 € = 36.000

LEI

EURO

Valoare totala

401.184.000

11.144

Valoare eligibila totala

367.128.000

10.198

Valoare ne-eligibila totala

34.056.000

946

Valoarea ne-eligibila reprezinta cota TVA de 9,5%.


Surse de finantare a valorii eligibile a proiectului:

LEI

EURO

Surse proprii

                        din care:

183.564.000

5.099

  • Contributie proprie

4.356.000

121

  • Credit

179.208.000

4.978

Fonduri publice nerambursabile

183.564.000

5099

 Moara MCF si cele 100 adapatori vor fi achitate într-o singura transa.

Devizul pe obiecte, Devizul financiar, Devizul general, Bugetul indicative, Planul financiar, Prognoza venitiuri, Prognoza cheltuieli, Contul de Profit si Pierderi, Fluxul de Numerar, Bazele de productie se regasesc în Cererea de finantare M 3.1 – 2 sectiunea economica

Rambursarea împrumutului se face conform graficielor din FS I

2.11 Indicatori de viabilitate economico -financiara

Valoarea investitiei ( Vi) = valoarea totala a proiectului fara TVA = 10.198 E

Veniuturile din exploatare ( Ve) = veniturile realizate din activitatea curenta, conform obiectului de activitate al solicitantu :  

An I                An II                 An III                  An IV              An V

                                       91.777 E         91.777 E           91.777 E              91.777 E         91.777 E

Cheltuieli de exploatare( Ce)= cheltuieli generale de derularea activitatii curente =

                                            An I                An II                 An III                  An IV              An V

                                     78.501 E        78.501 E              78.501 E             78.501 E           78.501 E

Rezultatul de exploatare ( Re) = rezultatul din activitatea curenta si trebuie sa fie minimum 10% din Ve

                                            An I                An II                 An III                  An IV              An V

                                       13.276 E         13.276 E             13.276 E              13.276 E        13.276 E

În cazul de fata Re reprezinta 14% din Ve

Profitul net (Pn)= rezultatu final al exercitiului financiar din care s-a scazut impozitul pe profit

                                           An I                An II                 An III                  An IV              An V

                                       19.950 E         12.996E            13.079E              13.183E             13.245E

Durata de recuperare a investitiei (Dr) = indicator ce exprima durata de recuperare a investitiei în ani

-         1 an , 0 luni, 0 zile

Rentabilitatea capitalului investit ( Rc)

                                             An I                An II                 An III                  An IV              An V

                                          127%                127%                128%                  129%                130%

Cheltuieli financiare ( Cf) = cheltuielile cu dobânzile la creditele contractate

                                             An I                An II                 An III                  An IV              An V

                                             326E                280E                197E                     93E                 32E

Gradul de acoperire al cheltuielilor financiare ( Ga) = modul în care cheltuielile financiare pot fi acoperite din rezultatul activitatii curente ( trebuie sa fie supraunitar)

                                             An I                An II                 An III                  An IV              An V

                                             41E                 47E                   67E                       142E               419E

Rata îndatorarii (Rî)= Total datorii/ total active (%) = maxim 60%

                                             An I                An II                 An III                  An IV              An V

                                              50%               41%                   29%                     15%                   0

Rata acoperirii prin fluxul de numerar (Ra)= total intrari numerar/dobânzi + rambursarea datoriilor  trebuie sa fie > sau = cu 1,2

                                             An I                An II                 An III                  An IV              An V

                                              2,61               2,00                  2,13                      2,31                  2,91

Rata de actualizare ( Ra )  este 8 %

Valoarea de actualizare neta VAN trebuie sa fie mai mare ca 0

VAN = 21.140,88127

Vezi Cererea de finantare M 3.1 – 2 sectiunea economica

III ACHIZIŢII INDEPENDENTE

3.1 Descrierea tipurilor de achizitii independente propuse pri proiect

              Specificare

Caracteristicile investitiei

1.Moara pentru cereale si furaje:

 

v                 productivitate

v                 timp de lucru

v                 actionare

v                 turatie

v                 tensiune

- 600 - 800 kg/h – furaje si 1.500 kg/h cereale

 

- 300 ore / 100 zile

 

- 22 kw

 

- 1.500 RPm

 

- 0,4 kv

 

2. Adapatori cu nivel constant (100 buc)

- adapare berbecuti  1000cap/100 zile

 

În urma analizarii ofertelor domnul Codreanu Ion va achizitiona moara si adapatorile de la S.C. I.M.A. SRL Iasi.
Document Info


Accesari: 4443
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )