Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadEVALUAREA FEZABILITATII STRATEGIEI

management
ALTE DOCUMENTE

Management cuprins
10 sfaturi pentu construirea unei echipe de inalta performanta.
Elementele Cazului de Strategie
Sistemul informational al managementului
ÎNVĂŢĂTURA DESPRE ALEGERE
Stocurile
Strategia si dezvoltarea firmelor si organizatiilor - Proiect de dizertatie
Preparation Questionnaire – Department
STRATEGIILE DE CARIERA
FUNDAMENTAREA STRATEGIEI

EVALUAREA  FEZABILITĂŢII STRATEGIEI6

PLANIFICAREA PRODUCŢIEI

                1. PLANUL DE PRODUCŢIE

      Ponderea principala în totalul activitatii o va avea, ca si în anul de baza, activitatea de productie.

                Pentru calculul productiei fizice se utilizeaza, ca si în anul de baza, relatii analitice plecând de la structura tehnologica a produselor, cunoscând cantitatile pentru care exista comenzi sau contracte.

Tabelul nr.2.2. Productia exercitiului

Nr. crt.

Produse,

repere,

subansamble

Cantitati fabricate

Preturi unitare

(lei)

Indicii productiei fizice

%

Anul

t

Anul

t+1

Anul

t

Anul

t+1

2

S1

-

-

3

S2

-

-

4

R1

-

-

5

R2

-

-

6

R3

-

-

7

B

8

C

9

D

Tabelul nr. 2.3. Indicii agregati ai volumului de activitate

Nr. crt.

Produse

Valoarea productiei

-  lei -

Indici agregati

%

Anul t              

Anul t+1              

Iq                   

Ip                

Iv

1

B

2

C

3

D

Total

               

                Pentru analiza evolutiei previzionate a productiei în anul de plan comparativ cu anul de baza este necesara completarea tabelului anterior cu pretul comparabil al produsului D.                În  acest scop se recalculeaza pretul produsului D prin corectarea cu indicele pretului la productia comparabila. Daca exista, se poate utiliza si pretul unui produs similar în cele doua perioade, practicat pe piata.

           

               

2. PLANIFICAREA ALTOR ACTIVITĂŢI

           Întreprinderea realizeaza venituri si din vânzari de marfuri catre personalul propriu. Acestea se planifica având în vedere situatia din anul anterior, evolutia personalului întreprinderii, evolutia preturilor etc.

Tabelul nr. 6.2.  Cheltuieli, venituri si profit din alte activitati

Indicatori

Încasari

Cheltuieli

1

2

3

 Vânzari de marfuri

                     15215t1911p                      15215t1911p                      15215t1911p                      15215t1911p                      15215t1911p                      15215t1911p                      15215t1911p                      15215t1911p                      15215t1911p       

                Contributia acestei activitati la cifra de afaceri este redusa, motiv pentru care, în lucrare nu se detaliaza calcule  speciale pentru fundamentare a lor.

7

PLANIFICAREA VÂNZĂRILOR

       

1. PLANIFICAREA VÂNZĂRILOR LA INTERN

                Produsele societatii comerciale  "....................." SA sunt distribuite atât pe piata interna cât si la export. Pe baza contractelor ferme încheiate cu beneficiarii la data fundamentarii programului de activitate pentru anul de plan si a unor întelegeri ce urmeaza a se concretiza în contracte, se stabileste planul de vânzari pentru noul an de activitate.

                     15215t1911p            

Tabelul nr. 7.1.  Planul de vânzari

Produsul

Stoc

 initial

Productie    (bucati)

Stoc final

(bucati)

Volum

vânzari

 ( buc.)

Pret unitar

 (lei/buc.)

Încasari

(lei)               

1

2

3

4

5

6

7

B

C

D

Total

2. PLANIFICAREA VÂNZĂRILOR LA EXPORT

           Previziunea exporturilor are în vedere evolutiile anterioare si informatiile obtinute de la compartimentele specializate. Exportul din produsul D poate fi previzionat pe baza unor studii speciale de piata. Putem avea în vedere o alternativa optimista de 15-20%  din vânzari si cresteri anuale cu 3-5%.

Tabelul nr. 7.2. Ponderea exportului în total vânzari (%)

                     15215t1911p                      15215t1911p                      15215t1911p                      15215t1911p                      15215t1911p                      15215t1911p                      15215t1911p                      15215t1911p                      15215t1911p                      15215t1911p        

             ANUL

t-3

t-2

t-1

t

t+1

t+2

t+3

Produs C

30,6

32,6

32,8

33,5

Produs D

-

-

-

-

Tabelul nr.7.3.  Plan de vânzari la export

Produsul

Volum vânzari (buc.)

Pret extern F.O.B. (€/buc.)

Cheltuieli suplimentare la export (lei/buc.)

Valoare încasari (€)

1

2

3

4

5

C

D

Tabelul nr.7.4.  Încasari totale previzionate

Denumire

produs

Încasari la intern

(lei)

Încasari la export

(lei)

Total încasari

(lei)

Diferente din export - lei

1

2

3

4

5

B

C

D

Total

3. ANALIZA PREVIZIONALĂ A EFICIENŢEI EXPORTULUI

Tabelul 7.5. Cheltuieli aferente produselor exportate

Produsul

Costul produselor exportate

Curs de revenire brut Cb

Curs de revenire corectat Crc

Curs de revenire net Cn

Unitar

lei/buc.

Total

Lei

Unitar

lei/€

Total

lei/€

Unitar        lei/€

Total

lei/€

Unitar       lei/€

Total

lei/€

C

D

Total

                ;    ;      , în care:

                Vi  - valoarea interna a produsului (productiei), în lei;

                Cse - cheltuieli speciale aferente produselor exportate;

                VE  - încasari din vânzarea produsului (productiei), dolari.

                Ci - costul intern al produsului (productiei ) exportate.

                Mi, Miv - valoarea materialelor, produselor de import necesare realizarii productiei ;

                Me, Mev - valoarea componentelor exportabile direct, încorporate în produsele exportate.

Concluzii:

               

8

PLANIFICAREA COSTURILOR

               

                Dupa stabilirea consumurilor de resurse si a cheltuielilor aferente strategiei se impune analiza acesteia sub aspectul eficientei economice si a riscurilor, determinate în principal de modificarea pretului factorilor de productie. O prima etapa în efectuarea acestei analize consta în  fundamentarea previzionala a costurilor si veniturilor.

               

                Principalele elemente care se parcurg în acest scop sunt:

-          previzionarea costurilor indirecte si repartizarea acestora pe produse;

-          calculul previzional al costului total al productiei de baza si a cheltuielilor aferente altor activitati, pe elemente de cheltuieli;

-          elaborarea calculatiilor previzionale (antecalculatii) de costuri si preturi;

-          calculul previzional al costurilor totale pe articole de calculatie;

-          calculul previzional al veniturilor si profitului societatii comerciale în noul an de activitate;

-          identificarea factorilor a caror actiune, previzibila cu un anumit grad de certitudine, va influenta negativ activitatea societatii comerciale;

-          identificarea solutiilor pentru diminuarea sau înlaturarea efectelor negative posibile.

                Cheltuielile variabile se afla în relatie de proportionalitate directa cu volumul productiei. Afirmatia este valabila în conditiile variatiei productiei între anumite limite. De la un anumit nivel al productiei unele costuri directe încep sa creasca într-un ritm mai mare decât ritmul de crestere a productiei (costurile progresive), altele cresc mai încet decât volumul productiei (costurile degresive), iar altele pot chiar sa scada (costurile regresive).

 

1. PREVIZIUNEA CHELTUIELILOR INDIRECTE

                Principalele categorii de cheltuieli indirecte care le efectueaza societatea sunt:

Ř       cheltuieli cu amortizarile si provizioanele.

Ř       cheltuieli cu materiale consumabile (ct. 601);

Ř       cheltuieli privind obiectele de inventar (ct. 602);

Ř       cheltuieli privind energia si apa (ct. 605);

Ř       cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti (ct. 61);

Ř       cheltuieli cu alte servicii executate de terti (ct. 62);

Ř       cheltuieli cu impozitele, taxele si varsamintele asimilate (ct. 63);

Ř       cheltuieli cu personalul (ct.64);

Ř       alte cheltuieli de exploatare (ct. 65);

               

                Pentru a previziona cheltuielile fixe prin metoda analitica se estimeaza mai întâi principalele elemente care influenteaza nivelurile acestora. Calculele efective vor fi facute odata cu fundamentarea analitica a variantei de plan de activitate.

Cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe

                Societatea utilizeaza metoda amortizarii liniare. Normele de amortizare sunt cele recalculate în urma reevaluarii  si modernizarii unor utilaje.

                În proiect, amortizarea este calculata la valoarea reevaluata pentru activele existente si la valoarea de achizitie pentru cele noi.

Tabelul nr. 8.1.  Amortizarea mijloacelor fixe

Sectia I

Mijloace fixe

Numar

Valoare –  lei -

Na

(%)

Amorti-zare anuala (lei)

Denumire

Situatie

Unitara

Totala

1

2

3

4

5

6

7

Cladire

Existenta

 

                 

Utilaje d

Existente

NoiUtilaje e

Existente

Noi

Utilaje f

Existente

Noi

Benzi transportoare

pentru S1

pentru S2

Alte mijloace fixe

Existente

Noi

Total sectia I

Sectia a-II-a

Mijloace fixe

Numar

Valoare –  lei -

Na

(%)

Amorti-zare anuala (lei)

Denumire

Situatie

Unitara

Totala

1

2

3

4

5

6

7

Cladire

Existenta

 

                 

Utilaje f

Existente

Noi

Utilaje m

Noi

Utilaje SA1

Existente

Noi

Utilaje SA3

Existente

Noi

Benzi transportoare

Noi

Alte mijloace fixe

Existente

Noi

Total sectia a II –a

Atelier mecano-energetic

Mijloace fixe

Numar

Valoare – lei -

Na

(%)

Amorti-zare anuala (lei)

Denumire

Situatie

Unitara

Totala

1

2

3

4

5

6

7

Cladire

Existenta

 

                 

Masini si utilaje

Existente

Noi

Total atelier reparatii

Administratie generala

Mijloace fixe

Numar

Valoare – lei -

Na

(%)

Amorti-zare anuala

( lei)

Denumire

Situatie

Unitara

Totala

1

2

3

4

5

6

7

Cladire

Existenta

 

                 

Calculatoare

Existente

Noi

Autoturisme

Existente

Noi

Autocamioane

Existente

Noi

Diverse

Existente

Noi

Total administratie

Total general

               

           

Cheltuielile indirecte cu personalul

                Aceste cheltuieli sunt alcatuite din salarii, concedii de odihna si cheltuielile dependente de salarii (asigurari sociale, contributii la fondul de sanatate etc.). Cheltuielile cu salariile indirecte si concediile de odihna au fost fundamentate odata cu necesarul de personal.

Cheltuielile cu materiale consumabile

 

                În categoria materialelor consumabile sunt incluse acele materiale care se consuma în procesele de productie sau pentru unele necesitati de ordin general si care, de regula, nu se regasesc în substanta produsului finit: materiale auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat, piese de schimb, alte materiale consumabile. Aceste cheltuieli au fost previzionate odata cu materiile prime în paragraful privind asigurarea resurselor materiale.

Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti

               

                Pentru desfasurarea activitatii curente, sau în unele situatii deosebite, întreprinderea apeleaza la terti cu care încheie conventii sau contracte în vederea efectuarii unor lucrari sau prestarii unor servicii. Aceste cheltuieli se grupeaza si evidentiaza pe destinatii: cheltuieli de întretinere si reparatii efectuate de terti;  cheltuieli cu redevente, locatii de gestiune si chirii; cheltuieli cu primele de asigurare; cheltuieli cu studiile si cercetarile; cheltuieli cu colaboratorii; cheltuieli privind comisioanele si onorariile; cheltuieli de protocol,  publicitate; cheltuieli cu transportul de bunuri si personal; cheltuieli cu deplasari, detasari si transferuri; cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii; cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate; alte cheltuieli cu serviciile executate de terti.

      Cheltuieli de protocol si publicitate pot fi planificate prin mai multe metode: metode mecanice; metode bazate pe calcule globale; metode statistico-matematice; metoda calculului analitic.

                Cheltuielile cu deplasarea se previzioneaza plecând de la cele din anul anterior care se corecteaza cu un indice mediu de crestere a cheltuielilor de transport, cazare si cu diurna.

            Cheltuielile cu detasari, transferari vor fi alcatuite din: cheltuieli cu angajarea de personal, cheltuieli cu plata indemnizatiilor de transfer sau detasare si altele. În cazul nostru aceste cheltuieli sunt de: .....................lei si au fost stabilite la fundamentarea strategiei de personal.

     

Tabelul nr.8.2.  Planul cheltuielilor indirecte

                     15215t1911p                      15215t1911p                      15215t1911p                      15215t1911p                      15215t1911p         - lei -

Elemente de cheltuieli
Sectia I           
Sectia
a II-a
Atelier
Reparatii               
Comparti-
mente

functionale

Total
cheltuieli indirecte
1. Materiale auxiliare
2. Uzura materiale de protectie
3. Uzura obiecte de
Inventar
4. Combustibil, apa
5. Energie electrica
6. Piese de schimb
7. Salarii indirecte
8. Asigurari si protectie sociala pentru salariile indirecte
9. Amortizari si
Provizioane
10. Lucrari si servicii executate de terti
11. Impozite, taxe si varsaminte asimilate
12. Protocol si publicitate
13. Deplasari, detasari, transferari
14. Reparatii
15. Alte cheltuieli de exploatare
Total
2. PLANIFICAREA COSTURILOR  UNITARE sI TOTALE

Tabelul nr. 8.3. Costul total pe elemente de cheltuieli

Nr. crt.

Elemente de cheltuieli

Valoare - lei

Indice

0

1

2              

3             

4

1.

Cheltuieli cu materiile prime

2.

Cheltuieli cu materialele consumabile

3.

Combustibili si apa

4.

Cheltuieli cu energia

5.

Cheltuieli privind piesele de schimb

6.

Cheltuieli privind obiectele de inventar

7.

Cheltuieli privind uzura materialelor de protectie

8

Total cheltuieli materiale

9.

Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti

10.

Cheltuieli de protocol si publicitate

11.

Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari

12.

Cheltuieli cu impozitele, taxele si varsamintele asimilate

13.

Cheltuieli cu remuneratiile personalului

14.

Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala

15.

Alte cheltuieli de exploatare

16.

Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele

Total cost productie

                Repartizarea cheltuielilor indirecte

      Pentru a repartiza cheltuielile indirecte pe produse se repartizeaza mai întâi cheltuielile sectiilor auxiliare pe sectiile de baza. Întrucât în momentul fundamentarii planului costurilor nu este elaborat în detaliu planul de reparatii, cheltuielile cu reparatiile se repartizeaza pe sectii proportional cu valoarea totala a utilajelor.

Tabelul nr.8.4.  Repartizarea cheltuielilor cu reparatiile

Specificatii

Mijloace fixe (exclusiv cladiri)

Cheltuieli cu reparatiile ( lei)

Valoare ( lei)

Pondere (%)

1

2

3

4

Sectia I

Sectia a II-a

Total

Tabelul nr. 8.5.  Repartizarea cheltuielilor indirecte pe produse

Specificatie

Baza de calcul

Valoare baza calcul

(lei)

Cheltuieli

indirecte

(lei)

Cota de cheltuieli

indirecte( %)

1

2

3

4

5

Sectia I

Cheltuielile directe

Sectia a II-a

Cheltuielile directe

Administratie generala

Costul de sectie

                     15215t1911p                      15215t1911p                      15215t1911p                      15215t1911p                      15215t1911p    

Calculatii previzionale de pret

                Cunoscând cheltuielile directe si cotele de cheltuieli indirecte putem elabora calculatiile previzionale de pret pe unitatea de produs finit. 

Tabelul nr.8.6.  Reperul R1

                     15215t1911p                      15215t1911p                      15215t1911p                      15215t1911p                      15215t1911p                      15215t1911p                      15215t1911p                      15215t1911p                      15215t1911p                      15215t1911p        

Nr. Crt.

Articole de calculatie

U.M.

Consum specific

Pret unitar

Valoare (lei)

0

1

2

3

4

5

1

Materia prima m5

kg

2

Salarii directe

lei

3

C.A.S. + taxa de somaj

lei

Total cheltuieli directe

4

Cheltuieli comune ale sectiei

Cost de sectie

Tabelul nr. 8.7. Subansamblul S1

                     15215t1911p                      15215t1911p                      15215t1911p                      15215t1911p                      15215t1911p                      15215t1911p                      15215t1911p                      15215t1911p                      15215t1911p                      15215t1911p        

Nr. crt.

Articole de calculatie

U.M.

Consum specific

Pret unitar

Valoare (lei)

0

1

2

3

4

5

1

Materii

prime

m2 pentru R2

kg.

m5 pentru R1

kg.

m4 pentru S1

kg

2

Salarii directe

lei

3

C.A.S. + taxa de somaj

lei

Total cheltuieli directe

4

Cheltuieli comune ale sectiei

Cost de sectie

Tabelul nr. 8.8.  Subansamblul S2

                     15215t1911p                      15215t1911p                      15215t1911p                      15215t1911p                      15215t1911p                      15215t1911p                      15215t1911p                      15215t1911p                      15215t1911p                      15215t1911p        

Nr. crt.

Articole de calculatie

U.M.

Consum specific

Pret unitar

Valoare (lei)

0

1

2

3

4

5

1

Materii

prime

m5 pentru R1

kg.

m3 pentru R3

kg.

m4 pentru S2

kg

2

Salarii directe

lei

3

C.A.S. + taxa de somaj

lei

Total cheltuieli directe4

Cheltuieli comune ale sectiei

Cost de sectie

                     15215t1911p                      15215t1911p                      15215t1911p                      15215t1911p                      15215t1911p                      15215t1911p                      15215t1911p                      15215t1911p                      15215t1911p                      15215t1911p        

Tabelul nr. 8.9.  Produsul C

Nr. crt.

Articole de calculatie

U.M.

Consum specific

Pret unitar

Valoare (lei)

  0

                     15215t1911p                      15215t1911p          1

2

            3

1.

Materia prima m4

kg.

2

Salarii directe

lei

3

Asigurari si protectie sociala

lei

Total cheltuieli directe

  4

Cheltuieli indirecte ale sectiei a-II-a

  5

Elemente preluate din sectia I

      Repere - R1

      Subansamble   S1 (2 buc./produs)

      Subansamble   S2 (1 buc./produs)

buc.

buc.

buc.

Cost de sectie

 8

Cheltuieli generale 

Cost de productie

9

Profit

10

Pret cu ridicata

Tabelul nr. 8.10.  Produsul D

Nr. crt.

UM

Consum specific

Pret

unitar

Valoare

  (lei)   

  0

                     15215t1911p                      15215t1911p          1

2

            3

1.

2.

3.

Materii prime

- m4

- m6

Salarii directe

Asigurari si protectie sociala

kg

kg

lei

lei  lei

Total cheltuieli directe

  4

Cheltuieli indirecte ale sectiei a-II-a

  5

Elementer preluate din sectia I

             Repere - R1(2 buc./produs)

             Subansamble S2 (2 buc./produs)

buc.

buc.

Cost de sectie

 8

Cheltuieli generale

Cost de productie

9

Profit

 10

Pret cu ridicata

Tabelul nr. 8.11. Centralizatorul costurilor pe articole de calculatie

4. RECALCULAREA PREŢURILOR PRODUSELOR

                Întrucât preturile factorilor de productie se modifica în timp, producatorul trebuie sa efectueze cu o anumita periodicitate calcule previzionale privind costul produselor si sa-si fundamenteze pe aceasta baza diferite variante de pret care-i asigura, în anumite proportii, realizarea obiectivelor. În efectuarea acestor calcule punctul de plecare îl constituie identificarea factorilor care influenteaza costurile si a modului în care acestia vor actiona în viitor.

                Costurile produselor finite sunt influentate de factori interni (de natura tehnica, organizatorica, sociala) si de factori externi (conjunctura macroeconomica, preturile resurselor de baza, cursul de schimb al monedei nationale etc.).

                Pentru a putea functiona într-o economie de piata societatea comerciala  trebuie sa actioneze astfel încât sa asigure o influenta pozitiva a factorilor interni (în special prin masuri tehnico-organizatorice) si sa anuleze sau sa diminueze pe cât posibil influentele negative ale factorilor externi. Atunci când au fost epuizate alte cai, solutia evitarii influentelor negative externe este majorarea pretului. Orice decizie de crestere a pretului trebuie sa aiba la baza calcule riguroase si cercetari de piata pentru evitarea reactiei negative a cumparatorilor.

                Majorarea trebuie facuta cu un indice care tine seama de cresterea costului numai pe seama influentelor externe. În caz contrar, poate sa apara riscul ca oferta sa depaseasca cererea solvabila, vânzarile sa scada si implicit încasarile.

                Pentru calculul acestui indice putem folosi relatia:

                     15215t1911p                      15215t1911p                      15215t1911p       , în care:

                q0 - consumul specific dintr-o anumita resursa i, înaintea modificarii pretului resursei;

                p0i, p1i - pretul resursei, anterior si respectiv modificat.

            g0 -  ponderea valorica a unei resurse în total;           

                ip - indicele de modificare a pretului resursei.

Aceasta ultima relatie o vom aplica în cele ce urmeaza pentru a fundamenta noile preturi ale produselor finite, preturi care permit realizarea obiectivului initial privind profitul societatii comerciale în anul de plan.

Tabelul nr. 8.14. Calculul indicelui de modificare a costurilor ( influente externe)

Nr. crt.

Elemente de cheltuieli

Valoare

anul t

(mii lei)

Pondere

(%)

(g)

Indice de modifi-care

ip

g×ip

0

1

2

3

4

1.

Cheltuieli cu materiile prime

2.

Cheltuieli cu materialele consumabile

3.

Combustibili si apa

4.

Cheltuieli cu energia

5.

Cheltuieli privind piesele de schimb

6.

Cheltuieli privind obiectele de inventar

7.

Cheltuieli privind uzura materialelor de protectie

8.

Total cheltuieli materiale

9.

Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti

10.

Cheltuieli de protocol si publicitate

11.

Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari

12.

Cheltuieli cu impozitele, taxele si varsamintele asimilate

13.

Cheltuieli cu remuneratiile personalului

14.

Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala

15.

Alte cheltuieli de exploatare

16.

Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele

Total cost productie

               

                În urma negocierii cu principalii clienti se stabilesc urmatoarele preturi:

-          produsul C:                           15215t1911p          lei/bucata;

-          produsul D:                   lei/bucata.

      Cu noile preturi se recalculeaza veniturile previzionate si profitul societatii comerciale.
Document Info


Accesari: 1389
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )