Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadEconomia si managementul organizatiei de constructii

management
ALTE DOCUMENTE

SISTEMUL DE MANAGEMENT SI COMPONENTELE SALE
Plan produs
Mangementul Resurselor Umane
Analiza SWOT a spitalului
Analiza SWOT
COMERTUL ELECTRONIC - GENERALITATI
MANAGEMENTUL CALITATII PRODUCTIEI
FUNDAMENTELE TEORETICE ALE MANAGEMENTULUI FIRMEI
ARTA DE A CONDUCE: ²CONTRACTUL DEMOCRATIC² INTRE LIDERI SI ADERENTI
ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR AL INTREPRINDERII

Economia si managementul organizatiei de constructii

1. Evolutia pietei constructiilor pe plan national si european
Activitatile economico-sociale sunt grupate, conform Clasificarii activitatilor din economia nationala (CAEN), elaborata de Comisia Nationala pentru Statistica, pe cinci trepte (sectiuni, subsectiuni, diviziuni, grupe si clase). Clasificarea satisface necesitatea armonizarii cu Nomenclatorul activitatilor din Comunitatea Europeana (NACE).

In CAEN, activitatile din constructii sunt incluse in sectiunea  „G”, diviziunea „45”, grupele „451-455”, clasele „4511-4550” astfel:

G     Constructii

45      Constructii. Constructii de cladiri si lucrari noi, restaurare si reparatii curente.

451      Organizarea de santiere si pregatirea terenului.

4511 Demolarea constructiilor, terasamente si organizare de santiere.

4512 Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii. Lucrari de analiza a terenului de fundare. 545e44f

452    Constructii de cladiri si de geniu civil.

4521 Lucrari de constructii, inclusiv lucrari de arta. In aceasta clasa se includ lucrari de constructii pentru executarea cladirilor de locuit, industriale, comerciale, publice cu destinatie cultural-administrativa, institutii de invatamant, medico-sanitare,de cult etc. Si lucrari de constructii de inginerie civila ca: poduri si viaducte, tuneluri si pasaje subterane, montarea si executarea cladirilor din prefabricate,  constructii industriale si alte lucrari de inginerie neincluse in alte categorii.

4522 Lucrari de invelitori, lucrari de sarpante si terase la constructii.

4523 Constructii de cai de comunicatii terestre si constructii destinate sportului. Se includ constructiile de autostrazi (exceptie cele suspendate), sosele, strazi, cai ferate, piste pentru aeroporturi. Clasa mai cuprinde construirea de stadioane, terenuri si alte constructii destinate sportului, exclusiv cladirile.

4524 Constructii hidrotehnice. Clasa cuprinde lucrarile de constructii pentru caile de comunicatii pe apa, porturi, diguri; constructii de gospodarire a apelor; lucrari de constructii pentru hidrocentrale; lucrari de irigatii, desecari, corectarea torentilor, regularizari si aparari de maluri.

4525 Alte lucrari de constructii ingineresti. Se includ lucrari de constructii pentru transport prin conducte, pentru linii de comunicatii si linii energetice magistrale; pentru conducte de transport; lucrari anexe amenajarilor urbane.

4526 Alte lucrari specifice pentru constructii. In cadrul acestei clase se includ lucrari de constructii pentru imbunatatirea terenului de fundatii, fundatii, baterea pilotilor, saparea puturilor de apa, lucrari de betonare, fasonarea si montarea armaturilor, zidarie, schele, esafodaje etc.

452   Lucrari de instalatii si izolatii.

4531 Lucrari de instalatii electrice. Clasa cuprinde lucrari de instalatii electrice inclusiv montarea armaturii electrice; lucrari de instalatii electrice la montarea lifturilor si scarilor rulante; la montarea instalatiilor de semnalizare a incendiilor, a instalatiilor de alarma; a sistemelor de incalzire electrica si climatizare etc.

4532 Lucrari de izolatii si protectie anticoroziva. In aceasta clasa se includ lucrari de izolatie termica, fonica, hidro si antivibratii precum si lucrari de protectie anticoroziva.

4533 Lucrari de instalatii sanitare si de incalzire centrala, montaj de echipamente si utilaje tehnologice la cladiri si constructii ingineresti.

4534 Alte lucrari de instalatii si de constructii auxiliare.

452      Lucrari de finisare.

4541 Lucrari de ipsoserie

4542 Lucrari de tamplarie si dulgherie (din lemn, metal, materiale plastice si sticla).

4543 Lucrari de pardosire si placare a peretilor

4544 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri

4545 Alte lucrari de finisare (inclusiv lucrari decorative).

455   Inchirierea utilajelor de constructii si demolare, cu personalul aferent.

Sectorul constructiilor a evolut foarte mult in ultimii ani transformandu-se dintr-o activitate cu tehnologii traditionale, bazate in principal pe munca fizica, intr-o activitate cu un pronuntat caracter industrial si un inalt grad de mecanizare. Dupa 1950, au avut loc schimbari importante in tehnologia constructiilor, schimbari ce includ:

-          materiale noi: oteluri inalt performante la costuri scazute; utilizarea materialelor plastice, PVC-ului, aluminiului, noilor adezivi;

-          intensificarea utilizarii masinilor pe santiere cat si automatizarea producerii materialelor si componentelor destinate industriei constructiilor;

-          dezvoltarea sistemelor de materiale prefabricate, sticlei, materialelor compozite;

-          noi solutii structurale precum: sisteme de iluminat suspendate, cladiri foarte inalte (peste 300 metri), poduri suspendate de lungimi foarte mari.

Majoritatea acestor schimbari au fost rezultatul activitatii  unor puternice centre de cercetare de profil in toate tarile dezvoltate (SUA, Japonia, Franta etc.).

In cadrul Uniunii Europene, Comisia Europeana (ca organism guvernamental) a elaborat strategii alternative sectoriale in ceea ce priveste sectorul constructiilor.

Intre acestea se remarca cea intitulata “Strategii pentru sectorul european al constructiilor – Strategies for the European Construction Sector – A programme for Change”  realizata in anul 1999, ce vizeaza eventualele mutatii ce s-au produs sau se vor produce in sectorul constructiilor in Uniunea Europeana, precum si viitorul acestui sector in perspectiva anilor 2010 – 2015.

Printre factorii cheie ai schimbarii sunt mentionati:

-          aparitia de noi nevoi in ce priveste infrastructura si constructiile de locuinte si schimbarea comportamentului investitional in plan regional;

-          cresterea nivelului competitiei dar si al transferului international de forta de munca, produselor si serviciilor din domeniul constructiilor;

-          schimbari in ce priveste agrementarea produselor oferite si asigurarea calitatii in constructii;

-          necesitatea cresterii nivelului de cunostinte tehnico-stiintifice generata de aplicarea noilor tehnologii (automatizarea unor parti din procesele necesare realizarii unor constructii de anvergura);

-          schimbari demografice si pe piata fortei de munca, inclusiv imigratia, ceea ce va afecta atat procesul de recrutare a resurselor umane cat si structura pietei fortei de munca in domeniul constructiilor;

-          presiunile legate de mediul ambiant.

In strategia Comisiei Europene ponderea sectorului constructiilor in total PIB este apreciata la 10% si este considerata prea mica. In acest sens se prevede ca pe termen lung aceasta pondere sa ajunga la 14 – 15% din PIB. De altfel este apreciat rolul statului ca element reglator al pietei si ca beneficiar major al industriei constructiilor. Ambele roluri, de reglator si de client major, permit statelor Uniunii sa contribuie la cresterea calitatii lucrarilor executate si implicit la calitatea exceptionala a fondului construit. De asemenea, e subliniat rolul statului in ceea ce priveste finantarea programelor de cercetare-dezvoltare din domeniul materialelor de constructii, instalatii, inginerie seismica.

Ca rezultat al privatizarii, in Europa Occidentala rolul statului de client (beneficiar) a scazut in volum dar niciodata in importanta.

In ceea ce priveste guvernul (statul) in calitate de consumator, acesta are datoria speciala de a activa in functia de “client ideal”, vizand urmatoarele obiective fundamentale:

-          calitatea lucrarilor executate trebuie sa fie la fel de importanta ca si pretul;

-          crearea unui sistem de selectie a inginerilor, consultantilor si arhitectilor (profesionistilor din domeniul constructiilor);-          incurajarea inovarii in domeniul constructiilor;

-          incurajarea firmelor si salariatilor inregistrati legal (eliminarea muncii la negru);

-          asigurarea de preturi si contracte ferme pentru perioade lungi de timp;

-          asigurarea echilibrului public-privat in domeniul constructiilor de locuinte;

Termenii de comparatie pentru Uniunea Europeana in ce priveste industria constructiilor sunt Japonia si Statele Unite, asa cum reiese din urmatorul tabel:

                                                                                                                 Tabelul 1

Regiunea

(tara)

Marimea pietei

(miliarde EURO)

Pondere PIB

(%)

Tendinta

(2000 – 2005)

Uniunea Europeana

520

10

+3%

SUA

510

11

-1%

Japonia

520

14

+7%

Marimea si importanta sectorului constructiilor pentru Uniunea Europeana sunt relevate si de ponderea salariatilor din constructii in totalul salariatilor din Uniunea Europeana (aproximativ 20%):

-          9 milioane salariati in cadrul firmelor de antrepriza;

-          2,5 milioane in fabricile de materiale de constructii si compozite;

-          14 milioane in domeniul serviciilor, distributiei, aferente constructiilor precum si la nivel guvernamental;

-          1 milion in domeniul proiectarii, consultantei si cercetarii in constructii.

Sectorul constructiilor asigura, prin cele 1,8 milioane firme din domeniu, 60% din formarea bruta de capital fix in Uniunea Europeana.


Figura 1. Modul de ocupare a fortei de munca si obtinere a veniturilor generate ca efect al activitatii de constructii la nivelul Uniunii Europene.

(Sursa: European Comission – Strategies for Construction Sector)

            Prin celelalte sectoare economice intelegem:

-          retele de distributie
-          servicii de transport

-          telecomunicatii

-          masini pentru constructii si echipamente de transport

-          industria miniera

-          industria petrochimica (pentru mase plastice)

-          energetica

Ca domenii prioritare de cercetare pentru firmele de profil din Uniunea Europeana sunt precizate:

-          dezvoltarea sistemelor si componentelor standardizate in vederea reducerii costurilor;

-          reciclarea materialelor de constructii;

-          stimularea cercetarii – dezvoltarii tehnologice chiar in cadrul firmelor de constructii si a fabricilor ce produc materiale de constructii, pentru optimizarea performantelor produselor deja existente;

-          dezvoltarea diagnosticului “in situ” in vederea reducerii costului mentenantei fondului construit, in cadrul firmelor mici si mijlocii;

-          cercetari ce privesc aplicatiile IT in domeniul constructiilor, in vederea cresterii productivitatii dar si a calitatii lucrarilor executate:

-          sisteme de proiectare CAD

-          sisteme de simulare

-          posibilitatea integrarii proiectarii productiei de materiale, constructii si mentenanta

(EDI – Electronic Data Interchange)

(CAD  - Electronic dided design)

(CIM – Computer Integrated manufacturing)

            Cercetarea si dezvoltarea in sectorul constructiilor reprezinta in prezent aproximativ 0,1% din PIB-ul Uniunii Europene, mai putin decat alte domenii de cercetare, dar se prevede o crestere de pana la 0,2% in 2005 pe baza finantarii asigurate de sectorul guvernamental (prin accesul larg la fondurile PHARE, programele EUREKA etc.), industria de profil, clienti particulari. Aceasta ar echivala cu 2-3% din totalul veniturilor industriei constructiilor, adica aproximativ 13 miliarde EURO.

            Marimea pietei europene in domeniul cercetarii in constructii poate oferi firmelor romanesti de profil posibilitati de dezvoltare aproape nelimitate atat sub aspect financiar cat mai ales, prin accesul la noile tehnologii aparute in acest sector.

            In plan national, dupa 1990 s-a constatat o diminuare a activitatii de constructii pe ansamblul economiei, datorita reducerii cererii sectoarelor public si privat. Unitatile cu capital privat inregistreaza o crestere a volumului de productie si prestari in constructii si se estimeaza aceeasi tendinta de crestere in viitorul apropiat,  in special in domeniul lucrarilor de constructii noi si reparatii curente.

            Principalele cauze care afecteaza activitatea de constructii sunt: intarzierile in efectuarea platilor catre beneficiari, lipsa fondurilor de investitii pentru dotari proprii, dobanzi ridicate la creditele bancare, capacitatea redusa de absorbtie a pietei.

            Conform strategiei sectoriale a MLPTL, sectorul constructii se caracterizeaza prin urmatoarele aspecte:

Ø      constructiile sunt implicate in toate sectoarele economice nationale si preced orice activitate umana organizata;

Ø      comportarea corespunzatoare a tuturor genurilor de constructii este de cea mai mare importanta deoarece sunt vizate direct viata si sanatatea oamenilor precum si integritatea bunurilor materiale;

Ø      cresterea productiei de constructii creeaza piata interna de consum a produselor industriale si serviciilor, ceeace asigura cresterea productiei si a exportului;

Ø      contributia sectorului constructiilor la formarea PIB este foarte scazuta fata de media U.E (10%):

        Tabelul 2

Pondere

PIB (%)

Anii

1995

1996

1997

1998
1999

2000

Sector

constructii

5.4

4.7

4.3

4.6

4.8

5.1

Sectorul constructii a cunoscut o continua crestere numerica a societatilor mici si mijlocii in dauna celor mari, cu salariati numerosi. Astfel, in 1998 societatile cu pana la 10 salariati au crescut procentual fata de 1995 de la 26% la 35%, in timp ce societatile cu peste 200 salariati au scazut de la 45% la 10%.

Productia de constructii in anul 2000 a reprezentat 74.9% lucrari noi si reparatii capitale si 25,1% lucrari de reparatii si intretinere. In anul 2001 lucrarile noi si reparatiile capitale au reprezentat 79.4 % iar cele de reparatii si intretinere curenta 20,6%. Perioada de tranzitie, de dupa 1989, a influentat sectorul de constructii prin reducerea productiei cu 30%, concomitent cu patrunderea pe piata a produselor straine. Desi ponderea constructiilor in volumul investitiilor a ramas aproximativ aceeasi, scaderea volumului de  activitate s-a datorat scaderii fondurilor pentru investitii:

Ponderea volumului constructiilor in volumul investitiilor  Tabelul 3

1995

1996

1997

1998

1999

2000

41.0

43.5

44.8

44.1

38.2

47.2

Obiectivele strategice in domeniul lucrarilor publice si constructiilor din Romania se considera a fi:

-          relansarea procesului investitional ca factor cheie al relansarii economice si mijloc de eficientizare a cadrului general de desfasurare a activitatilor economice si sociale;

-          stimularea formarii de capital si crearea cadrului de folosire eficienta a capitalului;

-          intregirea cadrului legislativ si reglementar;

-          realizarea unor lucrari publice adecvate (in contextul planului de amenajare a teritoriului national);

-          dezvoltarea infrastructurii de comunicatii;

-          gospodarirea rationala a resurselor de apa;

-          promovarea unei politici de locuire prin intretinerea, reabilitarea si modernizarea fondului de constructii existent (in special consolidarea constructiilor afectate de cutremure) dar si realizarea de constructii noi prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte;

-         extinderea infrastructurii din localitati si valorificarea patrimoniului cultural din localitati;

-         extinderea cercetarilor si elaborarea unei baze normative unitare privind noile materiale de constructii si protectia antiseismica a cladirilor.
Document Info


Accesari: 1176
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )