Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadFUNDAMENTAREA STRATEGIEI

management
ALTE DOCUMENTE

Competenta interpersonala - TEST
Managementul firmei
Slabirea rolului agentiilor de credit rating ca indicator al stabilitatii companiilor
ÎNTREPRINZĂTORI VERSUS MANAGERI
SISTEMUL DE MANAGEMENT SI COMPONENTELE SALE
ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN
PLAN DE AFACERI
MANAGEMENTUL CALITATII ORIENTAT PE PROCESE
PIATA SI ROLUL FIRMEI
TEME SPECIFICE DE MANAGEMENT

FUNDAMENTAREA STRATEGIEI1. ALTERNATIVE STRATEGICE

            Societatea comerciala SC "........................." SA îsi desfasoara activitatea într-un mediu cu profunde schimbari structurale de natura economica, juridica, social-politica si cu o accentuare a concurentei.

            În consecinta, eficienta activitatii si însa 17117b13r si existenta societatii comerciale depind, în mare masura, de fundamentarea corecta a strategiei viitoare si de asigurarea conditiilor pentru îndeplinirea acesteia.

                                                      În procesul planificarii strategice  se au  în vedere urmatoarele etape:

I.        Definirea (sau redefinirea) afacerii si a misiunii firmei si concretizarea unei viziuni strategice

II.     Analiza si diagnoza

III.   Estimarea perspectivelor – previziunea –

IV.  Evaluarea si analiza previzionala a eficientei strategiei

V.     Aplicarea strategiei

VI.  Controlul periodic al implementarii strategiei

            În functie de intensitatea si nivelul factorilor de influenta va fi ales gradul de detaliere a etapelor,  fara a omite însa caracterul iterativ, faptul ca parcurgerea unei etape înseamna de multe ori revenirea la cele precedente.

            Pentru urmatorii ani firma îsi propune o strategie de crestere. O astfel de strategie urmareste dezvoltarea sau cresterea firmei prin cresterea volumului vânzarilor si, implicit, a încasarilor si profitului, largirea activitatii si/sau marirea segmentului de piata.

2. ANALIZA sI PREVIZIUNEA PIEŢEI ÎNTREPRINDERII

            Evolutia vânzarilor totale pe o perioada de zece ani este prezentata în tabelul nr. 4.2. Reprezentarea grafica a evolutiei vânzarilor evidentiaza faptul ca produsul B se afla în faza de declin a ciclul de viata iar produsul C se apropie de faza maturitatii.

2.1. Analiza evolutiei vânzarilor

            În ultimii 10 ani vânzarile din produsul C a înregistrat o tendinta de crestere lenta de la un an la altul. În cazul produsului B, dupa o crestere a vânzarilor se constata o tendinta de scadere care se estimeaza ca va continua si în perspectiva.

Tabelul nr. 4.1. Evolutia vânzarilor în ultimii zece ani

                                                                                                                                                         

  Anul

             Produsul B

          Produsul C

   Cantitate

        %

  Cantitate

       %

     0

         3

         4

     5

        6

t-9

100

-

t-8

104

-

t-7

110

100

t-6

113

103

t-5

128

104

t-4

125

111

t-3

122

109

t-2

114

122

t-1

111

127

T[1]

109

130

t+1

97,65

Ritm mediu anual (%)

           

                                                                                                                     

   

                                                                                      Legenda:

                        Produsul B

                        Produsul C

                                                 Fig. nr. 4.1. Dinamica vânzarilor

            Pentru analiza tendintei de evolutie a vânzarilor pot fi utilizate mai multe tipuri de ecuatii:

1) y = k ta e -bt - corespunzatoare ciclului de viata al unui produs;

2) y = a+bt+ct2   - corespunzatoare unei evolutii parabolice;

3) y = abt        - corespunzatoare unei cresteri exponentiale a vânzarilor;

4) y = atb        - corespunzatoare unei evolutii dupa o functie putere

5)      - functie logistica

                        Parametrii functiilor se determina prin metoda celor mai mici patrate.

2.2. Previziunea vânzarilor

            Efectuarea previziunilor prin metode cantitative se poate face cu ajutorul ecuatiilor de trend, a ecuatiilor de regresie, a unor modele matematice complexe. Pentru a face previziuni cu ajutorul ecuatiilor de trend vom utiliza rezultatele obtinute anterior cu ocazia analizei vânzarilor.

                       

Tabelul nr. 4.2. Ecuatii de trend ce vor fi utilizate în calculele de prognoza

Produsul

Ecuatia de trend

Nivele de semnificatie

B

y = 86,41519 + 11,79846t - 0,97973t2

0,05

C

y = 92,786 + 4,54753t

0,05

           

            Estimarea intervalelor de previziune cu ajutorul testelor de semnificatie necesita un volum mare de calcule si nu se recomanda în conditiile în care prelucrarea informatiilor nu se efectueaza cu ajutorul tehnicii de calcul.

Tabelul nr.4.3. Volumul fizic previzionat al vânzarilor, în cele trei variante

Produsul

Indice previzionat al vânzarilor fata de anul t-9 (pentru B) si t-7 (pentru C)

(%)*

Vînzari previzionate

în unitati fizice

(bucati)

B

C

* Se calculeaza înlocuind în ecuatiile de trend valorile lui t cu cele corespunzatoare orizontului de previziune.

Tabelul nr. 4.4. Cifra de afaceri aferenta vânzarilor previzionate

Produse

Cifra de afaceri  previzionata

 în preturi constante - mii lei -

Produsul B

Produsul C

Total

Indice de crestere fata de anul t(%)

            

          Se constata ca cifra de afaceri înregistreaza o crestere care nu poate duce la o dezvoltare semnificativa a întreprinderii.

    3.   OBIECTIVE sI CĂI DE ACŢIUNE

            Pentru a-si îmbunatati pozitia pe piata întreprinderea îsi propune ca, în urma aplicarii programului de înnoire si modernizare a produselor si tehnologiilor, sa realizeze  o crestere a cifrei de afaceri astfel:

-         cresterea preturilor cu ..........%, prin înnoirea si modernizarea produselor;

-         cresterea volumului vânzarilor cu ..........%

Tabelul nr. 4.5. Stabilirea obiectivului privind cifra de afaceri

                                                                                                                                                      

Indicatori

Previziuni            

Indice de crestere a cifrei de afaceri previzionat initial (%)

Indice de crestere a cifrei de afaceri corectat cu obiectivele privind preturile si vânzarile (%)

Obiectivul privind cifra de afaceri (mii lei)

           

            A fost finalizat si un program de masuri tehnico-economice si organizatorice în  vederea cresterii calitatii produselor si a eficientei economice a activitatii întreprinderii. Acesta  urmeaza a fi analizat sub aspectul eficientei economice.

 

Estimatii privind cresterea preturilor, tarifelor, salariilor

-          salarii:

-          energia electrica:

-          materii prime:

-          combustibil, apa:

-          impozite si taxe:

-          valoarea previzionata a cursului de schimb:

a)      dolar:

b)      euro:

3.1. Masuri  tehnico-economice si organizatorice

            Masurile înscrise în program vizeaza atât înnoirea productiei cât si modernizarea produselor, tehnologiilor si utilajelor, organizarea mai buna a activitatii, îmbunatatirea conditiilor de munca, ridicarea calitatii produselor.

           

 PROGRAMUL

de masuri tehnico-economice  si organizatorice                                                     

Cod masura

Denumirea masurii

Elemente

 la care

 se aplica

M1

Finalizarea proiectului pentru un  produs nou, produsul D si introducerea acestuia în fabricatie începând cu prima luna a anului t+1. Acest produs va înlocui produsul B aflat în faza de declin a ciclului de viata.

      B

M2

Înlocuirea materiei prime m1 cu materia prima m5, adusa din import, pentru care cunoastem:

-         norma de consum: 4 kg/buc;

-         pret de aprovizionare: 2,0 € / kg;

-         norma de timp la operatia I se reduce cu 60% .

R1: I

M3

Organizarea poliservirii masinilor d prin introducerea unor dispozitive cu comanda program , P1,  a caror durata de functionare depaseste durata de viata ramasa a masinilor:

-         randamentul utilajelor d creste cu 33,4%

-         norma de servire va fi de un muncitor la 3 masini

-         pretul unui dispozitiv este de 5000 lei/buc.;

R3: I

M4

Modernizarea locurilor de munca la activitatile de montaj din  sectia I, prin înlocuirea meselor de lucru cu benzi transportoare, pentru care cunoastem:

-         norma de timp la montaj se reduce cu  40%

-         costul unei benzi:                    35000 lei/buc.;

-         durata de viata a uni benzi:             10 ani;

-         puterea motorului de actionare:     1,5 kw;

-         numarul locurilor de munca la banda: 50;

-         pentru subansamblul S2 se va utiliza si materia prima m4, cu un consum specific de 2 kg/buc.

-         durata de functionare a unei benzi: 1800 ore pe schimb într-un an.

S1

S2

Cod masura

Denumirea masurii

Elemente

 la care

 se aplica

M5

        Cresterea productivitatii muncii în  atelierul de reparatii prin dotarea cu utilaje care au nivel tehnic superior. Principalele consecinte ale cresterii dotarii tehnice a atelierului sunt:

-         necesarul de muncitori în  atelier se reduce cu 20% fata de cel calculat în functie de orele masina din sectiile I si II.    

-         valoarea totala a dotarilor se ridica la 150000 lei;

-         norma de amortizare a utilajelor respective este de 12,5% ;

-         puterea instalata pentru forta motrice în atelier creste cu 10%.

Atelierul

de reparatii

M6

Înlocuirea utilajelor “e” si “f” , care au un grad ridicat de uzura, cu altele noi. Pentru noile utilaje, care au un nivel tehnic superior, se cunosc:

             -    utilaje  tip “e”:

·        pret unitar: 40000 lei / buc.;

·        durata de viata: 8 ani;

·        randamentul utilajelor noi este dublu fata de cel al utilajelor vechi.

-         utilaje tip “f”:

·        pret unitar: 45000 lei / buc.;

·        durata de viata: 8 ani;

·        norma de servire: un muncitor la 2 utilaje

   R1, II

R2, I

M7

Achizitionarea a trei autoturisme si a patru autocamioane pentru nevoi administrative si comerciale

M8

Prin negociere cu sindicatele se stabileste coeficientul de indexare a salariilor pentru anul viitor.

Coeficientul propus este de.............

Întreaga

societate

            Pentru personalul de conducere salariile vor fi stabilite astfel:

-         în sectii: de 2-4 ori salariul maxim al personalului din subordine;

-         personal de conducere din compartimentele functionale: de 3-5 ori salariul maxim al personalului de specialitate din întreprindere, fara a lua în considerare situatiile exceptie privind salariile unor specialisti de importanta majora pentru organizatie;

-         personal de conducere la nivelul societatii comerciale: de 15-20 de ori salariul minim la nivel de întreprindere.

Fundamentarea cresterii salariilor

           

Tabelul nr. 4.6.  Grila cu salariile majorate cu .......%

Clasa de salarizare

Salar lunar brut

Clasa de salarizare

Salar lunar brut

1

10

2

11

3

12

4

13

5

14

6
15

7

16

8

17

9

18

Tabelul nr. 4.7. Calculul salariilor orare indexate

Produse, repere

Operatii

Clasa de salarizare

Salariul mediu orar

R1

I

12

R2

I

6

R3

I

10

S1

Montaj

10

S2

Montaj

10

C

I

II

Montaj

8

11

12

Tabelul 4.8.1.   Materii prime

                                                                                                                                                           

Nr.

crt.

Produse, repere,

Subansamble

Materii prime

Cod

Consum

 specific

(kg/buc.)

Pret unitar (lei/kg)

Mediu

La sfârsitul

anului

Previzionat

    0

                        1

3

4

5

6

7

   1.

   2.

   3.

   5.

6.

Reperul R1

Reperul R2

Reperul R3

Subansamblul S1

Subansamblul S2

m1

m2

m3

m4

m4

97

5

6

6

2

2,0

1,6

2,5

4,0

4,0

3,0

2,0

3,2

5,0

5,0

   7.

   8.

Produsul C

Produs D

m4

m4

m6

60

10

18

4,0

4,0

-

5,0

5,0

-

Tabelul nr.4.8. Timpul de lucru al utilajelor în anul de plan

                                                                                                                                                      

Denumire utilaj

Timp maxim disponibil în doua schimburi (ore/an)

   - masina "d"

   - masina "e"

   - masina "f"

   - masina "h"

   - masina "SA1"

   - masina "SA2"

   - masina "SA3"

   - masina "m"

   - benzi transportoare

3800

4000

4000

3500

3500

3700

3700

3500

3600

            Timpul disponibil la locurile de munca manuala va fi 2000 ore/schimb.

3.2. Analiza eficientei economice a programului

            Masurile prezentate sunt posibile din punct de vedere tehnic. Este necesara însa si o analiza a eficientei economice pentru a stabili daca prin adoptarea acestor masuri se obtin si efecte economice pozitive.

           

Tabelul nr. 4.9. Eficienta economica a masurii M2

Reperul R1 - operatia I, utilaj f

Explicatii

Valoare anterioara  aplicarii  masurii

Valoare dupa aplicarea masurii

1. Norma de timp

-         ore-om

-         ore-masina

2. Materii prime:

-         m1

-         m5

3. Amortizare – utilaj f

4. Energie electrica

5. Salarii operatia I

6. C.A.S. + taxa de somaj

8. Modificarea costurilor unitare (lei/buc):

-         materii prime

-         amortizare

-         energie electrica

-         salarii

-         C.A.S.+ taxa de somaj

Total

Concluzii:

Tabelul nr. 4.10. Eficienta economica a masurii M3

Reperul R3, operatia I, utilaj d

Explicatii

Valoare anterioara  aplicarii  masurii

Valoare dupa aplicarea masurii

1. Norma de timp

-         ore-om

-         ore-masina

2. Materii prime

3. Amortizare

4. Energie electrica

5. Salarii

6. C.A.S. + taxa de somaj

8. Modificarea costurilor unitare (lei/buc):

-         amortizare

-         energie electrica

-         salarii

-         C.A.S.+ taxa de somaj

Total

Concluzii:

Tabelul nr.4.11. Eficienta economica a masurii M4

Subansamblul S1 - montaj

Explicatii

Valoare anterioara  aplicarii  masurii

Valoare dupa aplicarea masurii

1. Norma de timp la montaj (ore/buc)

2. Materii prime

3. Cheltuieli cu amortizarea

4. Energie electrica:           

5. Salarii(lei/buc):           

6. C.A.S. + taxa de somaj

8. Modificarea costurilor unitare (lei/buc):

-         materii prime

-         amortizare

-         energie electrica

-         salarii

-         C.A.S.+ taxa de somaj

Total

Concluzii:

Subansamblul S2 – montaj

Explicatii

Valoare anterioara  aplicarii  masurii

Valoare dupa aplicarea masurii

1. Norma de timp la montaj (h/buc)

2. Materii prime

3. Cheltuieli cu amortizarea

4. Energie electrica:           

5. Salarii(lei/buc):           

6. C.A.S. + taxa de somaj

8. Modificarea costurilor unitare (lei/buc):

-         materii prime

-         amortizare

-         energie electrica

-         salarii

-         C.A.S.+ taxa de somaj

Total

Concluzii:

Tabelul nr. 4.12. Eficienta economica a masurii M5

Atelierul de reparatii (mecano - energetic)

Explicatii

Valoare anterioara  aplicarii  masurii

Valoare dupa aplicarea masurii

1. Numar muncitori în atelierul de reparatii

2. Cheltuieli cu salariile

3. C.A.S. si somaj

4. Cheltuieli cu amortizarea

5. Energie electrica

8. Modificarea costurilor  unitare (lei/buc):

-         amortizare

-         energie electrica

-         salarii

-         C.A.S.+ taxa de somaj

Total

Concluzii:

Tabelul nr. 4.13. Eficienta economica a masurii M6

Reperul R2 operatia I - utilaje tip e

Explicatii

Valoare anterioara  aplicarii  masurii

Valoare dupa aplicarea masurii

1. Norma de timp

-         ore-om

-         ore-masina

2. Materii prime

3. Amortizare

4. Energie electrica:
5. Salarii

6. C.A.S. + taxa de somaj

8. Modificarea costurilor unitare (lei/buc):

-         materii prime

-         amortizare

-         energie electrica

-         salarii

-         C.A.S.+ taxa de somaj

Total

Concluzii:

Reperul R1,  operatia II - utilaje f

Explicatii

Valoare anterioara  aplicarii  masurii

Valoare dupa aplicarea masurii

1. Norma de timp

-         ore-om

-         ore-masina

2. Materii prime

3. Amortizare

4. Energie electrica:

5. Salarii

6. C.A.S. + taxa de somaj

8. Modificarea costurilor unitare (lei/buc):

-         materii prime

-         amortizare

-         energie electrica

-         salarii

-         C.A.S.+ taxa de somaj

Total

Concluzii:

3.3. Înnoirea productiei

            Compartimentul cercetare-proiectare al societatii comerciale are elaborata documentatia si a efectuat testarile la un produs nou, produsul D, care poate intra în fabricatia de serie în sectia a II-a începând cu prima luna a noului an, fiind asemanator ca profil si destinatie cu produsul B. 

            Caracteristicile de baza ale utilajelor noi sunt urmatoarele:

1.      Utilaje m:

  a) pretul de achizitie:                             58000 lei/buc;

  b) puterea motorului de actionare          5,0 kw;

  c) durata normata de viata                     10 ani;

                                                             

2.      Operatiile manuale se executa pe benzi transportoare pentru care se cunosc:

a)      pretul  de achizitie este de 52000 lei/buc;

b)      durata normata de viata a unei benzi este de 10 ani;

c)      numarul locurilor de munca la o banda este 50;

d)      puterea instalata a unei benzi: 1,5 kw.

            Pretul materiei prime m6 este estimat la 20 lei / kg.

                                                                          

Tabelul nr. 4.14.  Operatii tehnologice si norme de timp pentru  produsul D

                                                                                                                                                      .

Nr. crt.

Operatii

Utilaje

Norma de timp

Categoria

lucrarii

Ore-om

Ore-masina

0

          1

          2

           3

           4

            5

1

I-III

manual

1,2

-

8

2

IV

„f”

1,6

3,20

6

3

V

„m”

4,3

4,30

7

4

VI

„SA3”

6,5

6,50

13

5

VII-XIII

manual

11,60

12

TOTAL

25,20

14,00

Tabelul nr. 4.15. Salarii directe pentru produsul D

                                                                                                                                                      

Nr. crt.

Operatii

Nt (ore-om/ buc.)

Salariul

unar

Salariul

orar (lei/h)

Salariul

pe bucata (lei)

1

I-III

2

IV

3

V

4

VI

5

VII-XIII

Total

           

Fig. nr.4.2.  Structura tehnologica a produsului D

Tabelul nr.  4. 18. Sinteza programului de masuri

Cod masura

Produse, repere, operatii la care se aplica

Volumul productiei

Economii unitare

(lei/buc.)

Economii totale

(mii lei)

M1

B

M2

R1- operatia I

M3

R2 – operatia II

M4

S1 – montaj

S2 – montaj

M5

Atelier reparatii

M6

R3 – operatia I

R3 – operatia II

Total

Tabelul nr.4.16.  Norme de timp dupa aplicarea programului de masuri

Produse, subansamble, repere

Componente,

Operatii

Utilaje

Norme de timp

Ore-masina

Ore-om

R1

I-mec.

"f"

R2

I-mec.

 "e"

R3

   I-mec.  

 "d"

S1

R1

R2

Montaj

Total S1

S2

R1

R3

Montaj

Total S2

         

       

C

I

 SA1”

II

„SA3”

Montaj

-

Total C

D

 I –III

-

IV

„f”

V

„m”

VI„SA3”

VII-XIII

  Total D

Tabelul nr.4.17. Recalcularea salarii directe  pe produse

   Produsul,

    Reperul

Operatii, componente

  Ore/buc.

  Salar mediu

Orar

Salar unitar

   (lei/buc.)

        R1

         

         R2

         R3

          I

        S1

reper R1

reper R2

Montaj

Total S1

        S2

reper R1

reper R3

Montaj

Total S2

C

I

II

Montaj

Total C

Total D

4. CONSUMURI CUMULATE DE RESURSE

                                                                                                                                                      

Tabelul nr.4.19. Materii prime

Nr.

Crt.

Materia

prima

Consum

cumulat

Pret mediu previzionat pentru anul  t+1

Cost mediu

(lei/buc.)

1

2

3

4

„m3”

„m4”

„m5”

„m6”

Total

Tabelul nr. 4.20.  Timp necesar realizarii produsului (ore/buc.)

Nr. crt.

Utilaje si locuri de munca

     Ore utilaj

Ore om

1

2

3

4

5

 

“f”

 SA3 

Montaj

Total D

Tabelul nr. 4.21 . Salarii cumulate pe produs

Componente, operatii

Ore

Salarii directe

cumulate

Salarii medii

orare

R1(2 buc.)

S2(2 buc.)

Prelucrari si montaj

Total D

5. PREVIZIUNEA VÂNZĂRILOR DIN PRODUSUL D

             Pentru a stabili pretul de oferta a produsului D trebuie sa cunoastem costul acestuia, care reprezinta limita minima de pret. În functie de conditiile pietei  si cost putem estima pretul de vânzare si profitul unitar.

           

 

Tabelul nr. 4.23. Previziunea costului unitar

                                                                                                                                                      

Nr. crt.

Elemente de cheltuieli

Valoare (lei/buc.)

     0

                     1

           5

     1

     2

     3

Materii prime

Salarii directe

C.A.S.+taxa de somaj

Total cheltuieli directe

4

Cheltuieli indirecte de sectie (cota din sectia a II-a în anul anterior)

Cost de sectie

5

Cheltuieli generale (cota din anul anterior la nivelul societatii comerciale)

Cost productie previzionat

Previziunea vânzarilor din produsul D

            Anterior s-au previzionat vânzarile pentru produsele existente în fabricatie. Societatea comerciala îsi propune pentru anul de plan o rata a profitului brut de   ............%. Cantitatea crea trebuie realizata din produsul D poate fi previzionata în doua moduri:

-         pe baza pragului de rentabilitate;

-         pe baza obiectivului privind cifra de afaceri.

            Dupa stabilirea cantitatilor respective este necesar un  studiu de piata pentru a stabili masura în care aceste cantitati pot fi vândute. Previziunile si rezultatele studiului de piata vor fi analizate de Consiliul de Administratie care va aproba cantitatile de fabricat din produsul D.

            Pentru acest produs rata medie a profitului se fixeaza la un nivel inferior mediei pe întreprindere având în vedere faptul ca este un produs nou, respectiv la  ..........%.

             Pentru produsul C  vom lua în considerare cresterea medie a pretului avuta în vedere la stabilirea obiectivului privind cifra de afaceri.

            Preturile previzionate în baza acestor ipoteze vor fi:

o       Produsul C:

o       Produsul D:                                                                                                            

            Estimarea cantitatii ce trebuie vânduta din produsul nou se poate face mai simplu astfel:

o       se previzioneaza cifra de afaceri în preturi comparabile;

o       se previzioneaza cifra de afaceri în preturi curente prin corectarea cifrei de afaceri în preturi comparabile cu indicele previzionat al inflatiei sau, mai corect, cu indicele previzionat de crestere a preturilor la produsele proprii;

o       se calculeaza cifra de afaceri aferenta produsului nou prin diminuarea cifrei totale de afaceri cu cifra de afaceri aferenta produselor aflate deja în fabricatie:

                             

                             

o       se calculeaza cantitatea din produsul x prin raportarea cifrei de afaceri aferente, la pretul previzionat:

                             

CAx – cifra de afaceri aferenta produsului x;

CAi – cifra de afaceri aferenta produsului i;

CAT – cifra de afaceri totala.

                

6. PREVIZIUNEA PRODUCŢIEI FIZICE TOTALE

            Cu vânzarile previzionate din produsele finite C si D se completeaza variantele de propuneri privind productia ce urmeaza a fi realizata în anul de plan.  

Tabelul nr. 4.25. Productia fizica planificata - bucati

Produse

Stoc

normat

Volum

vânzari

Stoc

 initial

 Productie

Totala

Productie pentru sectia a II-a

1

2

3

4

5

B

C

D

R1

R2

R3

S1

S2

            Stocurile normate trebuie sa asigure:

-         continuitatea vânzarilor pentru 10 zile la produsele finite:

                         , în care:

-         continuitatea productiei pentru o perioada de timp egala cu durata cicliului de fabricatie, pentru componentele care trec dintr-o sectie în alta (cele care alcatuiesc circulatia interna). În proiectele individule vor fi luate egale cu cele din anul anterior.

            Cantitatile totale de repere si subansamble ce vor fi fabricate în anul de plan se calculeaza tinând seama si de cele care se încorporeaza în semifabricatele realizate în sectia I.

            QS1 = 2QC

            QS2 = QC + 2QD

            QR1 =  QS1 + QS2 + QC + 2QD

            QR2 = QS1

            QR3 = QS2

            QR1 pentru sectia a II – a  = QC + 2QD

            QC, QD - cantitatile previzionate din produsele destinate vânzarii;    [1] t - anul fundamentarii proiectului
Document Info


Accesari: 4357
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )