Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload

loading...
IMPOZITELE SI TAXELE DATORATE BUGETELOR LOCALE DE PERSOANELE FIZICE SI JURIDICE DIN ROMANIA

management


ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE-BUCURESTI

FACULTATEA DE MANAGEMENTIMPOZITELE SI TAXELE DATORATE BUGETELOR LOCALE DE PERSOANELE FIZICE SI JURIDICE DIN ROMANIA

                                         

                                                   APOSTOL NETUTA RAMONA

                                                              GR. 126   SERIA  A

           


             Statul prin puterea sa centrala sau locala este chemat sa asigure colectivitatilor care-l constituie o multitudine de necesitati publice , sub forma de servicii publice (ordine publica , aparare nationala , educatie , cultura , administratie si securitate sociala ) si bunuri publice (retele de transport , telecomunicatii ,  cercetare )si pentru asta a fost si va fi nevoie de resurse financiare , in cadr 15215h722p ul carora ponderea principala o constituie prelevarile fiscale.

              Prelevarile fiscale reprezinta o forma a prelevarilor  obligatorii ale unei parti din veniturile sau averea unor persoane fizice sau juridice, la dispozitia puterii de stat centrale sau locale , pentru acoperirea unor nevoi publice.

             Formele sub care se practica prelevarile fiscale sunt in principal  impozitele si taxele, care in istoria finantelor publice au o anumita vechime , un loc si o forma bine delimitate.

             IMPOZITELE  reprezinta  cea mai importanta componenta a prelevarilor fiscale anuale cu un rol decisiv , hotarātor asupra sferelor activitatilor economice, sociale si politice ale unei tari, la dispozitia puterii de stat, centrala sau locala , in mod obligatoriu cu titlu nerambursabil si fara vreo contraprestatie directa si imediata .

            TAXELE  reprezinta o forma a prelevarilor fiscale , plati pe care anumite persoane fizice si juridice  le fac pentru anumite servicii realizate in favoarea lor de catre unele institutii publice.

            In practica fiscala exista o multime de impozite care se deosebesc nu numai ca denumire forma si continut ci si ca efecte si repercusiuni economice , sociale , financiare si politice .

Astfel , ele se grupeaza dupa anumite criterii stiintifice , printre care se numara : nivelul de administratie publica care le gestioneaza.

             Dupa acest criteriu ele se īmpart in :

a)      impozite administrate central : impozitul/profit , T.V.A. , impozitul/venitul global;

b)      impozite administrate la nivelurile locale : judetean , municipal , orasanesc si comunal.

             Pentru a-si putea exercita functiile si sarcinile, organele locale ale puterii si administratiei  de stat  au nevoie de resurse financiare

             Impozitele si taxele locale sunt venituri ale bugetelor administratiei teritoriale si se folosesc pentru finantarea cheltuielilor acestor bugete .

Majoritatea  impozitelor si taxelor locale provin de la populatie .

             Cu toate ca bugetele locale au un numar mare de impozite si taxe , totusi cuantumul lor este cu  mult sub cerintele de resurse financiare ale acestor bugete. De aceea in vederea echilibrarii acestor bugete li se pun la dispozitie din bugetul de stat transferuri de fonduri si sume defalcate din  impozitul/salarii .

              In prezent bugetele locale au in componenta  urmatoarele impozite si taxe :

IMPOZITE :

1)      Impozitul / profitul regiilor publice autonome locale  ;

2)      Impozitul / venitul agricol ;

3)      Impozitul realizat din lucrari literare , de arta si stiintifice  ;

4)      Impozitul / venitul realizat din exercitarea  unor profesii libere ;

5)      Impozitul / venitul asociatiilor familiale ;

6)      Impozitul / cladiri ;

7)      Impozitul / terenurile ocupate de cladiri si alte constructii ;

8)      Impozitul / venituri realizate din īnchirieri de imobile ;

 

                   

TAXE         :

1)      Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat  in alte scopuri  decāt productia agricola sau silvica ;

2)      Taxa asupra mijloacelor de transport ;

3)      Taxa pentru folosirea locurilor publice de desfacere ;

4)      Taxa  pentru eliberare de certificatelor , avizelor si a autorizatiilor in domeniul constructiilor ;

5)      Taxa pentru folosirea mijloacelor de publicitate , afisaj si reclama

6)      Taxa pentru sederea in statiunile turistice

7)      Taxa pentru vizitarea muzeelor , caselor memoriale, monumentelor istorice , de arhitectura si arheologice.

8)      Alte taxe locale.

                  Dupa  trasaturile de fond si forma , impozitele si taxele  in general cat si  impozitele si taxele locale  pot fi grupate in :

          

           1.Impozite directe :

                      -impozitul / profit

                      -impozite si taxe de la populatie

                      -taxe pentru folosirea terenurilor proprietate de  stat

                      -impozite pe cladiri si terenuri ale persoanelor juridice

                      -alte impozite directe

          

           2.Impozite indirecte :

                       -impozitul/spectacole

                       -taxe si tarife pentru eliberarea de licente , a autorizatiilor de functionare

                       -taxe de timbru pentru contestatiile si plāngerile asupra sumelor constatate si aplicate prin acte de control sau de impunere

                       -taxe extrajudiciare de timbru

                       -alte impozite indirecte 

IMPOZITE:

1)   IMPOZITUL  / PROFITUL DE LA REGIILE PUBLICE AUTONOME LOCALE

 

             

                        

                Continutul economic si modul de asezare si de īncasare a impozitului / profitul regiilor   publice autonome  de importanta locala sunt identice cu cele ale impozitului / profit platit de companiile  nationale si regiilor autonome de importanta nationala .

                Platitorii impozitului / profit la bugetele locale sunt : regiile autonome publice din domeniul transportului urban in comun de calatori , salubritatea , alimentarea cu apa potabila , alimentarea  cu energie termica , amenajarea si intretinerea parcurilor , iluminatul public , etc. .

                 Exista regii autonome publice locale ce lucreaza cu pierderi si nu pot contribui la alimentarea cu venituri la bugetul local . Pe masura ce acestea vor fi restructurate si rentabilizate va creste si aportul lor la formarea veniturilor bugetelor locale .

                         2)IMPOZITUL  / VENITUL  AGRICOL

                Noua reglementare a  impozitului /venitul agricol (1 iulie 1994 -legea nr. 34  privind impozitul pe venitul agricol, publicat in Monitorul Oficial al Romāniei, nr. 140 , partea I , din 2 iunie 1994 ) are la baza principiile economiei de piata , urmarind refacerea si dezvoltarea gospodariilor taranimii romane .

                Impozitul / venitul  agricol  este un instrument de promovare a echitatii in sfera veniturilor  populatiei .

Impozitarea se face pe baza normelor de venituri stabilite la hectar , diferentiate pe zone de fertilitate  , zone de favorabilitate si categorii de folosinta a terenurilor . Producatorul agricol este interesat  sa lucreze intensiv īntreaga suprafata de teren , sa obtina recolte cat mai mari , fiind cunoscut faptul ca veniturile realizate in plus , peste normele de venituri , este neimpozabil .

               Veniturile realizate din  cresterea animalelor , silvicultura , apicultura , cresterea pasarilor sunt neimpozabile , fapt ce stimuleaza dezvoltarea activitatii respective .

                 Impozitul pe venitul agricol aprtine bugetelor locale , contribuind astfel la alimentarea cu resurse a acestor bugete. Impozitul pe venitul agricol nu se stabileste pe fiecare persoana in parte , ci se calculeaza pe gospodaria agicola.

                 Platesc acest impozit  persoanele fizice , asociatiile agricole , persoanele juridice si  unitatile detonatoare  de terenuri agricole . Fac exceptie persoanele juridice platitoare a impozitului / profit  si institutiile publice .

Pentru a  fi platitoare a acestui impozit o persoana fizica sau juridica trebuie sa īndeplineasca una din urmatoarele  conditii:

                                             a)       sa detina in proprietate teren agricol

      b)       sa fie beneficiara a prevederilor Legii  Fondului funciar nr.                                                                                 18/1991si sa i se fi constituit sau reconstituit dreptul de proprietate asupra terenului , chiar daca acesta nu a primit dreptul de proprietate

                  Impozitul / venitul agricol  se calculeaza anual  asupra veniturilor realizate din terenurile respective , indiferent  de localitatile unde sunt situate .

Pentru persoanele fizice impozitul se calculeaza de catre organele fiscale pe baza datelor de evidenta funciara ; in schimb  persoanele  juridice au obligatia  sa-si calculeze singure impozitul  .

Daca terenurile sunt necultivate , venitul impozabil se determina pe baza normei de venituri  stabilita pentru terenurile arabile .

Organele fiscale īntocmesc si remit  anual contribuabililor instiintari de plata  , care cuprind impozitul datorat , ratele  si termenele de plata .

Impozitul / venitul agricol  se  plateste in proportiile si la termenele urmatoatoare :

-         50% pana la 1 septembrie , inclusiv ;

-         50% pana la 15 noiembrie , inclusiv .

De la plata impozitului  se acorda unele reduceri si scutiri. Pentru anumite culturi (sfecla de zahar , floarea soarelui , in , cānepa , bumbac , etc.) impozitul datorat se reduce cu 50% , cu conditia ca 60% din recolta sa fie contractata si livrata agentilor economici  mandatati de stat sa achizitioneze aceste produse  .

                   Reducerile se fac in cazul calamitatilor naturale , proportional cu ponderea productiei calamitate , avāndu-se in vedere  productia realizata in ultimii trei ani  .

 Reduceri  se fac si in cazul  persoanelor invalide  de gradul I si  II sau handicapate  de gradul I sau II , ori persoanele trecute de vārsta de 65 de ani -reducerea fiind in proportie de 50%din venitul impozabil .

Scutiri de la plata impozitului / venitul agricol se fac veteranilor de razboi si  vaduvelor de razboi necasatorite ale veteranilor de razboi .

                Consiliile locale ale comunelor , oraselor , municipiilor si sectoarelor  Municipiului Bucuresti ,pot acorda de la caz la caz, pentru motive temeinic justificate , esalonari  de plata pana la cel mult 12 rate lunare , precum si reduceri sau scutiri de majorari de īntārziere .

                Neplata la timp a impozitului se sanctioneaza cu  o majorare de 0.25% pentru fiecare zi īntārziere , aplicate asupra sumei īntārziate de plata

In afara de majorari se aplica si amenzi contraventionale .

Termenul de prescriptie pentru dreptul de a cere executarea silita a acestui impozit este de 3 ani .

                    3) IMPOZITUL / VENITURILE REALIZATE DIN LUCRARI LITERARE , DE ARTA SI DE CULTURA

                Impozitul se plateste de persoanele fizice care obtin venituri din lucrari literare , de stiinta , inclusiv din mostenirea dreptului de autor asupra unor astfel de lucrari.  Deoarece veniturile din lucrari literare, de arta si de cultura nu se realizeaza in acelasi cuantum in fiecare luna , acest impozit se calculeaza de fiecare data asupra tuturor īncasarilor din lunile anterioare ale anului respectiv si la īncasarile curente ; din impozitul astfel calculat se scad sumele platite anterior ca impozit . Ceea ce ramane reprezinta impozitul datorat pe ultima realizare de venituri .

                Impozitul pe veniturile realizate din lucrari literare , de arta sau de cultura se calculeaza de catre fiecare realizator de venituri , cumulat de la īnceputul anului , prin recalcularea impozitului la fiecare plata efectuata de aceasta  persoana si se vireaza odata cu ridicarea numerarului din banca sau depunerea la banca a documentelor pentru plata drepturilor de autor .

Impozitul rezultat constituie venit al bugetelor locale . Daca lucrarile din lucrari literare , de arta sau de cultura sunt realizate de un grup de persoane , atunci impunerea venitului obtinut se face separat , in functie de cota parte aferenta fiecarei persoane.

                  Pentru executarea silita a acestui impozit se aplica procedura fiscala prevazuta de legislatia impozitelor pe veniturile populatiei .

4)IMPOZITUL / EXERCITAREA UNOR PROFESII LIBERE

                   Platesc acest impozit persoanele care realizeaza venituri din practicarea unei profesii libere autorizate  , in mod individual sau in diverse forme de asociere : medici , profesori , ingineri , arhitecti , electronisti , etc. .

Liberii profesionisti  sunt obligati sa completeze si sa depuna Declaratia de īnregistrare ca platitor de impozit la care se anexeaza copii dupa documentele de autorizare . In baza acestora , organele fiscale incredintate le atribuie codul fiscal si le elibereaza certificatul de īnregistrare fiscala .

                  Impozitul rezultat constituie venit al bugetelor locale si se plateste in rate egale trimestriale

Acestui impozit  i se aplica procedura fiscala prevazuta de legislatia pentru impunerea veniturilor populatiei .

5) IMPOZITUL / VENITURILE ASOCIATIILOR FAMILIALE SI ALE PERSOANELOR FIZICE AUTORIZATE SA DESFASOARE ACTIVITATI ECONOMICE SI SOCIALE IN MOD INDEPENDENT

                 Acest impozit se constituie ca venit la bugetele locale . Subiectul impozabil īl reprezinta asociatia familiala .

Venitul impozabil se determina prin īnsumare a veniturilor realizate de membrii familiei  cuprinsi in cadrul asociatiei familiale .  Impozitarea se face anual .

                 Venitul impozabil anual se calculeaza scazāndu-se din venitul brut costurile cat si alte cheltuieli aferente venitului brut , inclusiv obligatiile financiare formate din impozitul pe salariile platite , contributia pentru asigurarile social de stat , contributia la asigurarile de sanatate , contributii pentru fondurile speciale , diferite taxe , etc. .

Se mai deduc din venitul brut alocarile pentru investitii si alte cheltuieli sociale .

                 Venitul impozabil si impozitul se calculeaza de catre organele financiare teritoriale .

Impozitul pe veniturile asociatiilor familiale ale persoanelor fizice autorizate sa desfasoare activitati economice si sociale  se plateste trimestrial  pana la dat de cincisprezece a ultimei luni din trimestru.

                  Anual impozitul pe veniturile asociatilor familiale se recalculeaza si se regularizeaza .

                   Neplata la timp a impozitului pe asociatiile familiale se sanctioneaza cu o majorare de īntārziere in valoare de 2% /luna (sau fractiune de luna ) .

                   Persoanele nemultumite de modul in care li s-a calculat sau li s-a recalculat impozitul , precum si de modul in care li s-au aplicat sanctiunile pot face contestatii care ajung in final la Ministerul Finantelor , potrivit procedurii generale .

6) IMPOZITUL / CLADIRI

                    Platesc acest impozit persoanele fizice , persoanele juridice , asociatiile familiale , unitatile  economice ale unor persoane fizice , institutiile publice

Se plateste anual de persoane fizice sau juridice  care au cladiri in proprietate  , indiferent de locul unde acestea sunt situate si indiferent de destinatia care li se da .

                     La calcularea impozitului se au in vedere atāt cladirile care se afla in functiune cat si cladirile care se afla in rezerva sau in conservare .

Se impun de asemenea cladirile aflate in exploatare , chiar daca acestea au fost amortizate integral , in acest caz impozitul calculāndu-se pe baza valorii cu care au fost īnscrise in evidenta .

                     In vederea determinarii materiei impozabile a cladirii se inmulteste suprafata cladirii ( in m2 ) cu  valoarea impozabila a pe un metru patrat , care e normat si evidentiata pe mediul urban si real , precum si in functie de materialul de constructie , in functie de ansamblul de investitii , din punct de vedere al īncalzirii .

                     Impozitul pe cladiri  se calculeaza inmultind cota de impozit cu valoarea cladirii.

Cotele de impozit sunt proportionale,diferentiate pe categorii de platitori  si in functie de destinatia cladirilor .

                     In cazul contribuabililor persoane fizice , impozitul se calculeaza de organul fiscal pe baza declaratiei de impunere , depuse de fiecare proprietar de cladiri in parte . Ceilalti platitori , respectiv persoanele juridice , isi calculeaza singuri impozitul pe baza unei declaratii de impunere , care se depune la organele fiscale teritoriale .

                      Impozitul anual se plateste trimestrial , in rate egale , pana la data de cincisprezece  a ultimei luni din trimestru .

                      Sunt scutite de la plata impozitului pe cladiri  cladirile institutiilor publice , cladirile considerate monumente istorice , cladirile de arhitectura , cladirile arheologice , muzeele si casele memoriale , cladirile care prin destinatie sunt locasuri de cult , constructiile si amenajarile funerare , constructiile speciale .

Sunt scutite de asemenea cladirile invalizilor si veteranilor de razboi .

                       Neplata la timp a impozitului pe cladiri se sanctioneaza cu o majorare de 0.25% pe fiecare zi īntārziere de la plata impozitului .

                      Contribuabilii nemultumiti de asezarea si īncasarea impozitului pe cladiri pot face contestatie in termen de 30 de zile de la primirea instiintarii de plata  la Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Financiar de stat  , judetean sau a Municipiului Bucuresti  .

Nemultumirea se īnainteaza la Ministerul Finantelor ,iar in cazul nemultumirii contribuabilului fata de solutia dat de acesta , poate sa apeleze la Judecatoria teritoriala , ca instanta ultima .

                        Se considera contraventii una din urmatoarele situatii :

a)      depunerea peste termen a declaratiei de impunere

b)      nedepunerea declaratiei de impunere

c)      sustragerea de la impunere a unor cladiri

Contraventiile se constata , iar  amenzile se aplica de catre organele fiscale teritoriale .

Īncalcarea prevederilor  atrage dupa sine raspunderea disciplinara , contraventionala , materiala , civila sau penala , dupa caz .

                        7) IMPOZITUL / TERENURI OCUPATE DE CLADIRI SI ALTE CONSTRUCTII

                        Impozitul pe terenurile ocupate de cladiri si alte constructii se plateste de catre persoanele fizice , persoanele juridice, asociatiile familiale , asociatiile agricole  , unitatile economice ale unor persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati economice sau sociale , institutiile publice .

                         Impozitul pe terenuri ocupate de cladiri si alte constructii se plateste anual , in suma fixa pe metru patrat de teren , diferentiat pe categorii de localitati , zone , etc. .

In cadrul localitatilor  īncadrarea terenurilor se face de catre consiliile locale si judetene in functie de pozitia terenului fata de centrul localitatii , fata de caracteristicile zonei respective , fata de apropierea sau departarea fata de caile de comunicatie , etc. .

Daca se modifica īncadrarea localitatii in municipii , orase si comune , impozitarea in aceste conditii se face de la 1 ianuarie a anului urmator .

                        Contribuabilii sunt obligati sa depuna la organele fiscale , la īnceputul anului  declaratia de impunere .

                         Impozitul pe terenuri ocupate de cladiri este anual si se plateste trimestrial , in

rate egale , pana la dat de cincisprezece a ultimei luni a fiecarui trimestru  .

                         Contestatiile , plāngerile sau sanctiunile sunt identice cu cele de la impozitul pe cladiri .

                        Aceste impozite nu se aplica terenurilor pentru care se platesc taxe privind folosirea terenurilor  proprietate de stat , in alte scopuri decāt pentru productia agricola sau silvica .  

8) IMPOZITUL / VENITURILE REALIZATE DIN INCHIRIERI DE BUNURI MOBILE SI IMOBILE

                          Platesc acest impozit persoanele fizice care obtin venituri  in bani sau in natura , in mod permanent sau temporar , direct sau prin agenti specializati in  īnchirieri  , subīnchirieri de cladiri , camere mobilate sau nemobilate , precum si din constituirea dreptului de uzufruct , uz sau habitatie .

                         Venitul brut din care se calculeaza acest impozit este egal cu totalitatea sumelor īncasate in bani , cat si echivalentul in lei al veniturilor in natura .

                         Venitul net se calculeaza prin deducerea din venitul brut a unei cote de cheltuieli  ,in valoare de 30% din venitul brut, cat si cheltuielile deductibile aferente venitului.

                          Venitul impozabil cat si impozitul pe veniturile realizate din īnchirieri de  bunuri mobile sau imobile se determina anual de catre organele financiare pe baza declaratiei  de impunere  depuse de proprietar cat si pe baza contractului de īnchiriere .

                           Impozitul se calculeaza aplicānd o cota de 15 % asupra venitului impozabil .

Plata impozitului se face in rate trimestriale . Daca impozitul anual se plateste integral pana la 31 martie, contribuabilii beneficiaza de o bonificatie de 7 % din valoarea impozitului .

                          Neplata la timp a impozitului se sanctioneaza cu o majorare de 0.3% pentru fiecare zi īntārziere .

Contribuabilii nemultumiti  de modul in care li se calculeaza sau li se recalculeaza impozitul , precum si de modul in care li se aplica sanctiunile de majorare pot face contestatii potrivit procedurii generale .

TAXE:

1)      TAXA PENTRU FOLOSIREA TERENURILOR PROPRIETATE DE STAT IN ALTE SCOPURI DECAT CELE PEENTRU PRODUCTIA AGRICOLA SAU SILVICA

                           Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat folosite in alte scopuri decāt cele pentru productia agricola sau silvica a fost instituita pentru stimularea  folosirii cat mai eficiente a suprafetelor de teren cat si pentru īnlaturarea risipei sau a degradarii acestuia

Aceasta  taxa are drept scop stimularea valorificarii cat mai rationale a fondului funciar , restrāngerea la strictul necesar a suprafetei  utilizate si pastrarea integritatii terenurilor destinate agriculturii .

Taxa se foloseste in scopul constituirii fondurilor necesare intretinerii , amenajarii si conservarii fondului funciar .

                           In Romānia , aceasta taxa se plateste din profitul brut ; taxa este stabilita in mod diferentiat pentru terenurile situate  in incinta agentilor economici , respectiv pentru terenurile din afara agentilor economici , pentru localitati urbane si rurale , pe zone si categorii de terenuri .

                            Agentii economici au obligatia sa isi calculeze taxele pe metru patrat de teren  si poarta raspunderea pentru achitarea la termen .

                          Taxa este anuala , stabilita in lei pe metru patrat de teren .

                          Guvernul si in anumite limite , Ministerul Finantelor  , au dreptul sa acorde reduceri si scutiri temporare  , sa revizuiasca nivelul unor taxe , sa aprobe amānari , esalonari in plata , etc. .

                          Neplata la termen a taxei se sanctioneaza cu  perceperea unei majorari de 0.25% pentru fiecare zi īntārziere , aplicarea de amenzi si virarea sumei neachitate la timp din contul platit in contul bugetelor locale respective .

                          Contraventiile ( nedepunerea la timp a declaratiei privind suprafata de teren folosita , īntocmirea unor documente eronate cu privire la suprafata de teren, se sanctioneaza cu amenda .

2)      TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT

                                                                                                                                                                    

                        Aceasta taxa  se plateste de catre persoanele  fizice si persoanele juridice romane sau straine ce poseda mijloace de transport cu tractiune mecanica sau mijloace de transport pe apa.

Taxa asupra mijloacelor de transport se stabileste in functie de capacitatea cilindrica a motorului. Pentru remorci , semiremorci , rulote taxa se stabileste in functie de tonajul transportat care ar trebui sa fie egal cu 50% din taxa mijloacelor de transport care tracteaza.

Tonajul transportat pe apa se stabileste anual , in suma fixa , diferentiata pe feluri de mijloace de transport :   barci cu motor , bacuri , poduri plutitoare , salupe , vapoare , etc. .

                       Taxa asupra mijloacelor de transport se stabileste de catre  organele financiare teritoriale pe baza declaratiei de impunere .

                       Aceasta taxa se plateste trimestrial in rate egale pana la cincisprezece , inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru .

                       Persoanele fizice si juridice straine ce solicita īnmatricularea temporara a mijloacelor de transport sunt obligate sa achite integral taxa datorata .

                       Scutite de aceasta taxa sunt autoturismele , motocicletele cu atas apartinand invalizilor , fiind adaptate invaliditatii lor , cat si persoanele fizice ce au ca profil de activitate transportul de calatori in comun ,pe un anumit perimetru limitat .

Deasemenea  scutite de taxa asupra mijloacelor de transport sunt : barcile , luntrele folosite de localnicii din Delta Dunarii ,Insula Mare a Brailei pentru transport de uz personal .

3)      TAXA PENTRU FOLOSIREA LOCURILOR PUBLICE DE DESFACERE
                   Persoanele fizice si juridice ce folosesc locurile publice de desfacere din municipii , orase si comune  datoreaza o taxa zilnica, diferentiata in raport cu gradul de dotare a spatiilor ce le sunt puse la dispozitie , in raport cu natura produselor desfacute , in raport cu serviciile prestate populatiei  si cu suprafata  ocupata in aceste locuri publice . Locurile publice de desfacere sunt ocupate permanent sau temporar .

                   Cuantumul taxei pentru folosirea locurilor publice de desfacere este stabilit de consiliile locale ale comunelor , oraselor , municipiilor , sectoarelor Municipiului Bucuresti , dupa caz .

                    Taxa pentru folosirea locurilor publice de desfacere se īncaseaza de catre organele adminitratiei pietelor , tārgurilor , oboarelor .

                    Aceasta taxa nu se datoreaza daca pentru folosirea suprafetei respective se plateste chirie .

                    Consiliile locale pot majora taxa pentru folosirea locurilor publice de desfacere cu pana la 30% in functie de anumite facilitati cum ar fi : asigurarea apei curente , a iluminatului , existenta spatiilor acoperite , a suprafetelor asfaltate , etc. .

4)      TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR , A AVIZELOR SI A AUTORIZATIILOR IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR

                       Eliberarea de catre organele de stat competente a certificatelor , a avizelor si a autorizatiilor pentru constructii solicitate de contribuabili e supusa  unor taxe diferentiate in functie de valoarea constructiilor , intalatiilor , suprafetei terenurilor si de natura serviciilor prestate .

Pentru eliberarea autorizatiei de constructie , reconstructie , extindere , reparare , protejare , restaurare , conservare , etc. , amenajarea de spatii verzi si parcuri , piete  , taxa este egala cu 2% din valoarea respectivei lucrari .

Astfel  de taxe se mai īncaseaza si pentru autorizarea de foraje si escavari necesare studiilor geotehnice , ridicarilor topografice , exploatarilor de cariera , balastiere, sonde de petrol , etc.

De asemenea se mai īncaseaza taxe pentru ridicarea constructiilor provizorii de santier , organizarea de tabere de corturi , casute sau rulote , campinguri , chioscuri , tonete , cabine , lucrarile de acorduri si bransamente  la retelele publice de apa , canalizare , gaze , agent termic , energie electrica si telefonie.

                      Taxa pentru construirea de locuinte se reduce cu 50% .

5)      TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE PUBLICITATE , AFISAJ , RECLAMA

                      Persoanele fizice si persoanele juridice ce folosesc mijloace de publicitate prin afisaj  sau reclama datoreaza o taxa stabilita in suma fixa , diferentiata sau intr-o cota  proportionala .

Contribuabilii ce fac reclama si publicitate in diverse forme, in baza unui  contract īncheiat in acest scop au obligatia sa plateasca la bugetul local o taxa egala cu 10% din valoarea contractului .

                      Taxa pentru folosirea mijloacelor de publicitate , afisaj , reclama  devina exigibila la dat intrarii invigoare a contractului .

                      Reclamele si publicitatea prin orice mijloace la tigari  si alte produse din tutun si bauturi alcoolice suporta o taxa majorata cu 500% .

                      Taxa pentru folosirea mijloacelor de publicitate , afisaj , reclama se varsa la consiliul local in raza caruia se realizeaza activitatea respectiva , pana la data de 10 a lunii urmatoare celei in care taxa a devenit exigibila .

6)      TAXA PENTRU SEDEREA IN STATIUNILE TURISTICE

                       Persoanele fizice in vārsta de peste  optsprezece ani ce stau in statiunile turistice mai mult de 48  de ore datoreaza o taxa fixa egala cu 1000 lei stabilita pe durata sederii in statiunea turistica respectiva .

                       Taxa pentru sederea in statiunile turistice se īncaseaza prin intermediul persoanelor juridice care realizeaza cazarea .

Pentru persoanele fizice straine care vin la odihna in statiunile turistice sau balneoclimaterice la tratament , taxa este cuprinsa in pretul biletului .

                      Elevii si studentii sunt scutiti de plata acestei taxe . Pensionarii si persoanele cu handicap nu datoreaza taxa  pentru sederea in statiunile balneoclimaterice .

Scutiti de aceasta taxa sunt persoanele care au domiciliul in aceste localitati , cele aflate in deplasare in interes de serviciu , elevii si studentii aflati in tabere de odihna sau instruire , de documentare si de pregatire .

7)      TAXA PENTRU VIZITAREA MUZEELOR , CASELOR MEMORIALE , MONUMENTELOR ISTORICE , DE ARHITECTURA SI ARHEOLOGIE

                       Vizitarea muzeelor ,  caselor memoriale , monumentelor istorice , de arhitectura si arheologice subordonate consiliilor locale se poate face prin plata unor taxe de vizitare cuprinse intre 400 si 2000 lei / persoana .

                        Aceste taxe sunt diferentiate anual in functie de valoarea artistica , istorica si arhitecturala a obiectivelor respective .

                        Elevii , studentii si militarii in termen care viziteaza aceste asezaminte culturale beneficiaza de o reducere cu 50% a taxei de vizitare , iar cānd vizitele se fac in grupuri organizate de institutii de invatamant sau unitati militare in zilele de duminica , acestea sunt scutite de taxa respectiva .

                       Consiliile locale au dreptul sa stabileasca  o zi pe saptamana in care taxa de vizitare a muzeelor , caselor memoriale , monumentelor istorice , de arhitectura si de arheologie vor fi reduse cu 50 % .

De asemenea in ziua Nationala  a Romāniei vizitarea acestor asezaminte se face fara plata taxei  respective .

8)      ALTE TAXE LOCALE

                     

             Bugetele locale sunt alimentate cu venituri si din alte taxe locale  . In aceasta categorie se cuprind taxele platite de cātre contribuabili  care au in proprietate sau in folosinta

cazane   de fabricat rachiu , prese de ulei , mori de cereale , fierastraie mecanice .

                      Pentru fiecare din aceste activitati taxa anuala este de 100 000 lei si se plateste in doua rate egale pana la data de 30 aprilie , respectiv 30 septembrie a fiecarui an .

                      Taxele anuale se platesc pana la 30 mai sau in termen de 30 de zile de la declarare .

DISPOZITII COMUNE SI TRANZITORII CE REGLEMENTEAZA  IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE

                        Impozitele si taxele locale constituie venituri proprii ale bugetelor unitatilor  administrativ teritoriale in care contribuabilii isi au domiciliul , sediul sau in care se afla bunurile impozabile sau taxabile , cu exceptia  taxelor care , potrivit dispozitiilor locale , se gestioneaza si se administreaza si  se utilizeaza ca venituri extrabugetare si sunt reglementate prin legea nr. 27 / 17 mai 1994 .

Fondurile banesti constituite din impozite si taxe se utilizeaza pentru acoperirea cheltuielilor ce se finanteaza de la bugetele proprii ale unitatilor administrativ- teritoriale , in conditiile legii .

                       Persoanele fizice , persoanele juridice , asociatiile familiale , asociatiile agricole , unitatile economice ale unor persoane fizice , precum si cele ale unor organizatii obstesti , institutiilor publice , fundatiilor si alte asemenea , unitatile de cult , filialele , sucursalele  si reprezentantele autorizate sa functioneze pe teritoriul Romāniei , apartinand persoanelor fizice si juridice  straine si altele similare , denumite contribuabili  au obligatia de a plati impozitele si taxele locale , reglementate prin legea  nr. 27 / 17 mai 1994 .

                       Contribuabilii sunt obligati sa depuna la organele fiscale locale declaratii de impunere in termen de 30 de zile de la dobāndirea  bunurilor impozabile sau taxabile .

                       Veteranii si invalizii de razboi  sunt scutiti de plata impozitelor  si taxelor locale

De asemenea sunt scutite de la plata impozitelor si taxelor locale fundatiile testamentare constituite potrivit legii , cu scopul de a īntemeia , intretine , dezvolta , ajuta  institutiile de cultura nationala , precum si de a  sustine actiuni cu caracter umanitar , social si cultural .

                      Neplata la timp a taxelor si impozitelor locale se sanctioneaza cu o majorare de  0.25% pentru fiecare zi īntārziere.

                       Daca impozitele si taxele nu au fost calculate si platite din cauza nedepunerii declaratiei  de impunere ori dac a fost inexact calculat , ele se pot recalcula pe 2 ani anteriori  anului constatarii  si se platesc in termen de 30 de zile de la data comunicarii .

                       Platitorii nemultumiti  pot face contestatie privind asezarea  si īncasarea impozitelor si taxelor locale in termen de 30 de zile de la data primirii  instiintarii de plata la directia generala a finantelor publice  si a controlului financiar de stat judetean sau a Municipiului  Bucuresti , dupa caz , care are obligatia sa o rezolve in termen  de 30 de zile de la īnregistrare . In vederea solutionarii contestatiei  se cere avizul controlului local .

Īmpotriva deciziei date de aceste organisme financiare , contribuabilii pot face plāngere , in termen de 30 de zile de la primirea deciziei , la Ministerul Finantelor  ,  care are obligatia sa o rezolve in termen de 40 de zile .

                        Solutia adoptata de Ministerul Finantelor poate fi atacata cu plāngere in termen de 15 zile de la comunicare la judecatoria teritoriala in raza caruia platitorul are domiciliul sau sediul .

                         Contestatia se timbreaza cu 2% asupra valorilor contestate , iar plāngerea cu 1% . Admiterea comtestatiilor da dreptul la restituirea corespunzatoare a taxei de timbru platite.

                          Īnaintarea contestatiei sau a plāngerii nu suspenda  urmarirea sau īncasarea

impozitelor si taxelor locale si nici a majorarilor de īntārziere .

                          Impozitele si taxele locale platite intre timp in plus se compenseaza sau se restituie in termen de 30 de zile .

                          In domeniul impozitelor si taxelor locale sunt considerate contraventii urmatoarele fapte :      

-         depunerea cu īntārziere a declaratiilor de  impunere

-          nedepunerea declaratiilor de impunere

-         sustragerea de la impunere a unor bunuri supuse impozitarii sau taxarii

                           Contraventiile se sanctioneaza cu amenda . Constatarea si sanctionarea contraventiilor se fac de catre organele fiscale teritoriale , care au obligatia sa controleze realitatea declaratiilor de impunere .

                            Īncalcarea normelor juridice financiare atrage dupa sine raspunderea disciplinara , contraventionala materiala civila sau pena la , dupa caz .

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor  se fac de catre serviciul de specialitate al consiliilor locale.

                             Contribuabilii , persoane fizice sau juridice din strainatate platesc impozitele si taxele locale ale unitatiilor administrativ teritoriale , majorarile aferente si amenzile contraventionale . Plata obligatiilor este in sarcina persoanelor fizice si juridice nerezidente si se achita de catre acestea sau de catre reprezentantul autorizat .

                             Impozitele si taxele locale prevazute in  sume fixe , valorile impozabile precum si amenzile se indexeaza anual , prin hotarārile consiliilor  locale sau judetene pana la data de 30 noiembrie a fiecarui an fiscal pe baza indicelui de inflatie aferent unei perioade de 12 luni care sfarseste la 1 noiembrie a aceluiasi an si numai cānd cresterea acestuia depaseste 5 % .

                            Dispozitiile ce reglementeaza impozitele si taxele locale se aplica si persoanelor fizice si juridice straine , in masura in care , prin anumite conventii sau prin alte acorduri internationale la care Romānia este parte , ori pe baza de reciprocitate , nu se stabileste astfel .

                            Pana la preluarea de autoritatile administrativ teritoriale , inclusiv al contestatiilor aflate pe rol  si al plāngerilor adresate instantelor judecatoresti , se va aplica in continuare legislatia in vigoare a momentului respectiv .

ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZA IMPOZITELE  SI TAXELE LOCALE

A IMPOZITE DIRECTE:

             1.  IMPOZITUL/PROFIT :

                         Ordonanta guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit aprobata si modificata prin legea nr. 73/1996 , republicata in 1997 ; Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000.

             2.IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULATIE

             a)impozitul pe cladiri de la persoanele fizice : Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale , republicata in 1998 cu modificarile si completarile ulterioare ;

Ordonanta Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilitati persoanelor care domicilieaza sau lucreaza in unele localitati  din muntii  Apuseni si in rezervatia Biosferei "Delta Dunarii" , aprobata si modificata prin legea nr. 96/1997, republicata in 1997.

             b)taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoanele fizice : Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale , republicata in 1998 cu modificarile si completarile  ulterioare ;

 Ordonanta Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea  de facilitati persoanelor care domicilieaza sau lucreaza in unele localitati din muntii Apuseni si in rezervatia Biosferei "Delta Dunarii", aprobata si modificata prin legea nr. 96/1997 , republicat in 1997 ;

Legea apiculturii nr. 89/1998.

              c)impozitul pe terenuri de la persoanele fizice : Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale  , republicata in 1998cu modificarile si completarile ulterioare ;

Ordonanta Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilitati  persoanelor care domicilieaza sau lucreaza in unele localitati din muntii Apuseni si in rezervatia Biosferei "Delta Dunarii" , aprobata si modificata prin Legea nr. 96/1997, republicata in 1997.

              d)alte impozite si taxe de la populatie : Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale , republicata in 1998  cu modificarile si completarile ulterioare ;

Legea fondului funciar nr. 18/1991 , republicata  in 1998 si modificata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 1/1998 , aprobata si modificata prin Legea nr. 218/1998 .

               3.Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat : Legea nr. 69/1993 privind instruirea taxei pentru folosirea terenurilor  proprietate de stat  in alte scopuri decāt pentru agricultura si silvicultura;

Legea nr 78/1995 privind protectia personalului si patrimoniului  din sectorul productiei de aparare , cu modificarile ulterioare ;

Legea fondului funciar nr. 18/1991 ,modificata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului  nr. 191/2000.

                4.Impozitul pe cladiri si terenuri de la persoanele juridice :

a)      impozitul / cladiri de la persoane juridice : Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, republicata in 1998 cu modificarile si completarile ulterioare ;

Legea nr. 781995 privind protectia personalului si a patrimoniului din sectorul productiei de aparare cu modificarile ulterioare ;

Educatiei fizice si sportului nr. 69/2000.

b)      impozitul / terenuri de la persoane juridice :Legea  nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale ,republicata in 1998 cu modificarile si completarile ulterioare.                  5.Allte impozite directe

a)      taxa  asupra  mijloacelor de transport detinute de persoanele juridice : Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale , republicata in 1998 , cu modificarile si completarile ulterioare;

                                  Legea  educatiei fizice si sportului nr. 69/2000.

b)       alte īncasari din impozite directe : Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale  ,publicata in 1998 cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordonanta Guvernului nr. 30/1995 privind regimul de concesionare al construirii  unor tronsoane de comunicatii terestre , autostrazi si cai ferate, aprobata si modificata prin legea nr. 136/1996

B. IMPOZITE INDIRECTE :

                 1.Impozitul pe spectacole : Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale, modificata si completata prin Ordonanta  Guvernului nr. 61/1998 ;

Legea  nr. 147/1998 privind impozitele pe spectacole;

Legea educatiei fizice si sportului nr.69/2000 .

                  2.Alte impozite indirecte

                             a)taxe si tarife pentru eliberarea de licente si de autorizatii  de functionare : Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale , republicata  in  1998  cu modificarile si completarile ulterioare ;

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri  pentru realizarea locuintelor , republicata in 1997 .

                              b)taxe de timbru pentru contestatii si plāngerile asupra sumelor constatate si aplicate prin acte de control sau de impunere;

Ordonanta  Guvernului nr. 58/1999 privind solutionarea obiectiunilor si contestatiilor formulate īmpotriva actelor de control si impunere avānd ca obiect contestarea si stabilirea impozitelor si taxelor locale , a majorarilor de īntārziere , a penalitatilor , precum si a altor masuri.

                              c)taxe extrajudiciare de timbru : legea nr.119/96 cu privire la actele de stare civila ; legea nr.117/99 privind taxele extrjudiciare de timbru .

                               d)alte īncasari din impozite indirecte : legea fondului funciar nr.18/1991; alte legi specifice prin care se stabilesc impozitele indirecte cuvenite bugetului local.

                                                                                                                                                                                                                                          

Bibliografie selectiva :

1.                 Gh. Bistriceanu , M.N. Adochitei , E. Negrea : "Finantele agentilor economici" , Editura Economica , Bucuresti , 2001 .

2.                 A.S.E. -Facultatea de Finante , asigurari , banci si burse de valori , Catedra de finante , Dr. Petru Brezoianu :"Introducere in finantele publice si fiscale , Bucuresti , 1998 .

3.                 Iulian Vacarel , +colectivul :"Finante publice" , Editura Didactica si Pedagogica , Bucuresti , 2001 .

4.                 "Impozite si taxe" - revista lunara editata de Tribuna Economica

                               nr. 5-6(77-78) anul VII mai-iunie 2001

                               nr. 1(85) anul V III ianuarie 2002

                               nr. 4(88) anul VIII aprilie 2002

                               nr. 9(93) anul VIII septembrie 2002

5.    Ordonanta Guvernului nr. 36/30 ian. 2002 , privind  impozitele si taxele locale , publicata in Monitorul Oficial  nr. 92/2 feb. 2002

   ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE-BUCURESTI

FACULTATEA DE CIBERNETICA  , STATISTICA  SI  INFORMATICA

                                                  ECONOMICA                                                        

PIATA AUTO IN ROMANIA

                        

                                

                                                                             APOSTOL CRISTINA

                                                                                 GR. 1004  SERIA A
loading...Document Info


Accesari: 13489
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2018 )