Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadLucrare de sinteza cu privire la stagiul de practica efectuat la SC ALFA SRL

management
ALTE DOCUMENTE

PIAŢA, CONCURENŢA, PREŢURI
SERVICIUL DE MANAGEMENT SI IMPLEMENTARE PROIECTE
INTRODUCERE: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
PROIECT LA ANALIZA STRATEGICA A MEDIULUI CONCURENTIAL
Management financiar-suport de curs
ORGANIZAREA MANAGERIALA
MANAGEMENT FINANCIAR-CONCEPT, FUNCTII
Managementul calitatii totale
Referat la disciplina - Managementul afacerilor economice internationale Conditia de livrare INCOTERMS 2000
SPECIFICUL (PARTICULARITATILE) MANAGEMENTULUI INTERNATIONAL

UNIVERSITATEA "SPIRU HARET" BUCUREsTI

FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABILLucrare de sinteza cu privire la stagiul de practica

efectuat la  SC ALFA SRL[1]

Student,

Resita, 2008

CUPRINS

Cap. 1.

Prezentarea societatii comerciale

1.1. Forma societatii

1.2. Obiectul de activitate

1.3. Sistemul de documente privind constituirea si functionarea unitatii economice

1.4. Functionarea societatii comerciale

1.5. Organizarea  si tinerea  contabilitatii

Cap.2.

Prezentarea teoretica a problematicii evidentei contabile

2.1. Prezentarea principalelor registre de contabilitate

2.2. Prezentarea documentelor justificative si  formularelor financiar contabile, forme de înregistrare contabila, metode de conducere a contabilitatii analitice a bunurilor

2.3. Organizarea contabilitatii imobilizarilor

2.4. Organizarea contabilitatii materialelor

2.5. Organizarea contabilitatii mijloacelor banesti

2.6. Contabilitatea drepturilor salariale

2.7. Gestionarea, folosirea si evidenta formularelor cu regim special

2.8. Organizarea contabilitatii generale

2.9. Organizarea inventarierii patrimoniului

2.10. Prezentarea bilantului contabil

Cap. 3.

Înregistrarea unei monografi contabile in programul SAGA

3.1. Prezentarea programului SAGA

3.2. Configurarea unei societati comerciale

3.3. Introducerea unor operatii economice legate modificarilor capitalului propriu

3.4. Introducerea unor operatii economice legate de imobilizari

3.5. Introducerea unor operatii economice ce afecteaza stocuri

3.6. Introducerea unor operatii economice ce afecteaza mijloacele banesti

3.7. Evidentierea salariatilor si realizarea înregistrarilor contabile aferente drepturilor salariale

3.8. Evidentierea înregistrarilor aferente închiderii de luna

3.9. Vizualizarea înregistrarilor

3.10. Listarea principalelor documente

Bibliografie

Capitolul 1

Prezentarea societatii comerciale

1.1. Forma societatii

            SC ALFA SRL, cu un capital de 40.000 RON fost înfiintata în 3 decembrie 2003 si este înmatriculata la Registrul Comertului cu nr. J11/342/03.12.2003.

           

1.2. Obiectul de activitate

SC ALFA SRL se doreste a fi o firma care sa promoveze bunul gust si noile tendinte în domeniul confectiilor de femei pe piata din Resita si chiar din judet, stiindu-se faptul ca numarul societatilor cu acelasi profil este unul redus.

Sediul firmei va fi ultra central, fiind situata în aproprierea "km 0" al Resitei, municipiu resedinta a judetului Caras-Severin. Mai precis sediul firmei va fi situat la urmatoarea adresa: P-ta "1 Decembrie 1918", nr. 1A, Resita.

Obiectul de activitate al SC ALFA SRL este producerea, pe comanda, a diferitelor sortimente de confectii de femei, dintre care amintim: costume, rochii, fuste, pantaloni, bluze, camasi etc., acestea fiind destinate în mica parte comercializarii în magazinul de prezentare, cea mai mare parte a productiei fiind destinata comercializarii pe baza de comanda, firma având doar calitatea de executant al acesteia, materia prima fiind , în acest caz, a clientelor.

1.3. Sistemul de documente privind constituirea si functionarea unitatii economice

Pentru  constituirea societatii au fost necesare urmatoarele documente:

*      cerere de înmatriculare-declaratie de înregistrare;

*      copie autorizatie emisa de Primaria municipiului Resita;

*      copie act doveditor de sediu, respectiv contract de vânzare-cumparare;

*      declaratie pe propria raspundere pentru înregistrare, data de fondatori, prin care atesta calitatea de a fi demni de profesia de comercianti (original);

*      actul constitutiv al societatii - contract de societate si  statut, redactat la notariat;

*      copii de pe actele de identitate ale asociatilor, actele privind activitatea comerciala anterioara, dar în cazul nostru s-a depus actul de studiu pentru ambii asociati;

*      declaratie pe propria raspundere cu privire la averea detinuta si la modul de evaluare a acesteia (original)

*      dovada depunerii capitalului social - chitanta CEC

*      specimenul de semnatura, depus la Oficiul Registrului Comertului si certificat prin semnarea unui document tip în prezenta judecatorului delegat

Dosarul pentru înmatriculare a fost depus la Camera de Comert si Industrie a României.

A  dobândit calitatea de comerciant odata cu înmatricularea la Registrul Comertului si publicarea documentelor constitutive în Monitorul Oficial.

1.4. Functionarea societatii comerciale

Firma este proprietate a trei asociati, Daia Ionela, Ionescu Cosma si stefanescu Mihai, proportia partilor sociale pe care le detin fiind urmatoarea:

*      Daia Ionela - 27,28% din capitalul social;

*      Ionescu Cosma - 27,28% din capitalul social;

*      stefanescu Mihai - 45,44% din capitalul social.

            În primi trei ani de functionare, firma a desfasurat activitati de comert en-gros cu produse de îmbracaminte, precum si activitatea de productie a acestora. Rezultatele financiare prezentându-se:

*      cifra de afaceri medie de 187.000 RON/ lunar;

*      rata medie a profitului brut de 20%;

*      firma a contractat un credit pe termen scurt, care a fost integral rambursat, iar în prezent nu are nici un credit în derulare;

            În prezent firma are un numar de 50 de angajati.

1.5. Organizarea  si tinerea  contabilitatii

Pentru tinerea contabilitatii foloseste un program computerizat autorizat (SAGA). Evidenta contabila se desfasoara conform standardelor ISA si IAS, se elaboreaza lunar statele de plata, se tine evidenta personalului, a materialelor, a facturilor pe clienti (stocuri, facturi emise, facturi achitate), evidenta contabila a produselor, etc, Pentru o mai buna exemplificare a structurii organizatorice a societatii, raporturile ierarhice si functionale între posturi si compartimente, anexez organigrama societatii. Diagrama organizationala  a societatii este schema care reglementeaza cooperarea si controlul in cadrul firmei, sarcini, responsabilitati, autoritate etc.

Contabilitatea societatii este tinuta de Popa Ana, contabil angajat cu contract de munca, în programul de contabilitate SAGA.

În acest program înregistrându-se toate documentele primare si actele justificative, la data la care au fost emise:

-         Intrari: facturi de cumparare de marfa si servicii, cheltuieli diverse;

-         Iesiri: facturi de vânzare, emise de firma catre clienti persoane juridice si persoane fizice;

-         Registrul de casa - chitantele de încasare  de la clienti persoane juridice, încasarile aferente bonurilor de casa de marcat, bonuri fiscale de cheltuieli diverse;

-         Jurnalul de banca - ordine de plata, bilete la ordin, CEC, (încasari si plati prin banca);

-         Bon de consum;

-         Productie.

Capitolul 2

Prezentarea teoretica a problematicii evidentei contabile

2.1. Prezentarea principalelor registre de contabilitate

Principalele registre de contabilitate, obligatorii pentru orice societate comerciala  sunt: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Cartea mare sah

Registrul Jurnal - document contabil obligatoriu in care se inregistreaza in mod cronologic, toate operatiile economico-financiare. Operatiunile de aceeasi natura, realizate in acelasi loc de activitate (atelier, sectie etc.), pot fi recapitulate intr-un document centralizator, denumit jurnal auxiliar, care sta la baza inregistrarii in Registrul- jurnal. Unitatile pot utiliza jurnale auxiliare pentru operatiunile de casa si banca, decontarile cu furnizorii, situatia incasarii-achitarii facturilo etc. Orice inregistare in Registrul-jurnal trebuie sa cuprinda elemente cu privire la: felul, numarul si data documentului justificativ, explicatii privind operatiunile respective si conturile sintetice debitoare si creditoare, in care s-au inregistrat sumele corespunzatoare operatiunilor efectuate. Unitatile care utilizeaza jurnale auxiliare pot inregistra in Registru-jurnal sumele centralizate pe conturi, preluate din aceste jurnale,

Registrul-inventar - document contabil obligatoriu in care se inregistreaza toate elementele de activ si pasiv, grupate in functie de natura lor, inventariate de unitate, potrivit legii. Registrul-inventar se intocmeste la infiintarea unitatii, cel putin o data pe an pe parcursul  functionarii unitatii, cu ocazia fuziunii,divizarii sau incatarii activitatii, precum si alte situatii prevazute de lege pe baza de inventar faptic. Se scriu, intr-o forma recapitulativa, elementele inventariate dupa natura lor, suficient de detaliate pentru a putea justifica continutul fiecarui post al bilantului. Se completeaza pe baza inventarierii faptice a fiecarui cont de activ si pasiv. Elementele de activ si de pasiv inscrise, au la baza listele de inventariere sau alte documente care justifica continutul lor. Daca inventarierea are loc pe parcursul anului, in Registrul-inventar se inregistreaza soldurile existente la data inventarierii, la care se adauga rulajele intrarilor si se scad rulajele iesirilor de la data inventarierii pana la data incheierii exercitiului financiar.

Cartea mare sah -registru contabil obligatoriu in care se inregistreaza lunar si sistematic, prin gruparea conturilor, miscarea si esistenta tuturor elemetelor de activ si pasiv, la un moment dat. Este un document contabil de sinteza si sistematizeaza si contine simbolul contului debitor si al conturilor creditoare corespondente, rulajul debitor si creditor, precum si soldul contului pentru fiecare luna a anului curent. Registrul Cartea mare poate contine cate o fila pentru fiecare cont sintetic utilizat de unitate Cartea  mare sta la baza intocmirii balantei de verificare. Poate fi inlocuit cu fisa de cont pentru operatiuni diverse. Editarea Cartii mari se efectueaza numai la cererea organelor de control sau in functie de necesitatile proprii.

 Termenul de pastrare a registrelor este de 10 ani, arhivandu-se in unitate.

2.2. Prezentarea documentelor justificative si  formularelor financiar contabile, forme

de înregistrare contabila, metode de conducere a contabilitatii analitice a bunurilor

Documentele justificative  sunt dovezi scrise ale faptelor economice si financiare si constituie, de regula sursele de informatii pentru toate formele evidentei, reprezentand tabloul de bord al managementului financiar contabil. Inscrisurile dobandesc calitatea de documente justificative in momentul efectuarii unei operatii patrimoniale, daca furnizeaza toate informatiile prevazute in normele legale in vigoare, daca provin din relatiile de cumparare a unor bunuri de la persoane si pot fi inregistrate cand se face dovada intrarii in gestiune a bunurilor respective, iar daca se refera la cheltuieli de prestari servicii, acestea trebuie sa aiba la baza contracte sau conventii intocmite in acest scop.

Registrele de contabilitate, precum si documentele justificative se pastreaza in arhiva, timp de 10 ani, cu exceptia statelor de salarii care se pastreaza timp de 50 de ani, in forma lor originala, grupate in functie de natura operatiilor si in ordine cronologica. Arhivarea documentelor contabile trebuie sa asigure pastrarea si consultarea acestora in ternenele prevazute de lege si respectand urmatoarele reguli:documentele se grupeaza in dosare, numerotate, snuruite si parafate, aceasta grupare facandu-se cronologic si sistematic in cadrul fiecarui exercitiu financiar la care se refera, documentele se pastreaza in spatii ferite degradarii, distrugerii sau sustragerii, dotate cu mijloace de prevenire a incendiilor.,evidenta lor la arhiva se tine cu ajutorul. In caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente contabile, se vor lua masuri de reconstituire a acestora in termen  de maximum 30 de zile de la constatare.

Formele de inregistrare in contabilitate reprezinta sistemul de registre, formulare si documente contabile corelate intre ele, care servesc la inregistrarea cronologica si sistematica in contabilitate a operatiunilor economice si financiare.principalele forme de inregistrare in contabilitate a operatiunilor economice si financiare sunt: pe jurnale, maestru-sah si forma combinata maestru sah cu jurnale.

Contabilitatea analitica a bunurilor se poate tine pe baza uneia din urmatoarele metode : operativ contabila, cantitativ valorica, global valorica. Metoda operativ contabila se poate aplica pentru contabilitatea analitica a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, semifabricatelor, produselor finite, produselor reziduale, marfurilor si ambalajelor. Metoda cantitativ valorica se poate folosi pentru contabilitatea analitica a materiilor prime, materialelor de natura obiectelor de inventar, semifabricatelor, produselor finite, produselor reziduale, marfurilor, animalelor si ambalajelor. Metoda global valorica se poate utiliza pentru contabilitatea analitica a marfurilor si ambalajelor din unitatile de desfacere cu amanuntul, rechizitelor de birou, imprimatelor, materialelor folosite la ambalare, materialelor de natura obiectelor de inventar, echipamentelor de protectie in folosinta, etc

2.3. Organizarea contabilitatii imobilizarilor

Imobilizarile corporale si necorporale, respectiv mijloacele fixe intrate in societate se inregistreaza in contabilitate pe baza facturii de cumparare.  Pentru evidenta mijloacelor fixe se folosesc urmatoarele documente:

 

1.    Registrul numerelor de inventar -document de atribuire a numerelor de inventar mijloacelor fixe intrate in unitate, in vederea identificarii lor. Se intocmeste pe grupe de mijloace fixe, prin inregistrarea cronologica a mijloacelor fixe intrate in unitate . In cadrul unitatii prezentate aceasta evidenta se tine computerizat prin modulul de mijloace fixe, rezultand Lista amortizarilor lunare pe grupe si numar de inventar.

2.    Fisa mijlocului fix - document de evidenta analitica a mijloacelor fixe, se intocmeste intr-un exemplar, de compartimentul financiar-contabil, pentru fiecare mijloc fix sau pentru mai multe mijloace fixe de acelasi fel si de aceeasi valoare care au aceeasi cote de amortizare si sunt puse in functiune in aceeasi luna.  Nu circula, fiind document de inregistrare contabila, se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

3.    Bon de miscare a mijloacelor fixe - document justificativ de predare-primire a mijloacelor fixe intre doua locuri de folosinta ale unitatii (sectie, serviciu, brigada, atelier etc., insoteste mijlocul fix in timpul transportului de la subunitatea predatoare la cea primitoare, este tinuta de responsabilul cu mijloacele fixe si in contabilitate, de aceea se intocmeste in doua exemplare, un exemplar circula de la o sectie la alta, unul la compartimentul financiar- contabil pentru inregistrare, unde se  si arhiveaza. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul:

*      denumirea formularului;

*      numarul documentului; data eliberarii; predator, primitor;

*      numarul curent;denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice; numarul de inventar; bucati; valoarea de inventar;

*      subunitatea predatoare; numele si prenumele; semnatura;

*      subunitatea primitoare; numele si prenumele si semnatura;

*      aprobat: data si semnatura.

 Societatea nu foloseste acest document.

    4. Proces-verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe, a unor bunuri materiale serveste ca document de constatare a indeplinirii conditiilor scoaterii din functiune a mijloacelor fixe, de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar in folosinta si de declasare a altor bunuri materiale decat mijloacele fixe, potrivit dispozitiilor legale, document de consemnare a scoaterii efective din functiune, document de predare la magazie a ansamblelor, subansamblelor, pieselor componente si materialelor rezultate din scoaterea efectiva din functiune a mijloacelor fixe, document justificativ de inregistrare in evidenta magaziilor si in contabilitate. Se intocmeste in doua exemplare.

Documentul circula:

*       la persoana fizica autorizata sa aprobe scoaterea din functiune; (ambele exemplare)

*       la sectie pentru inregistrarea in evidenta (ambele exemplare);

*       la magazie pentru descarcarea gestiunii (ambele exemplare);

*       la magazia primitoare pentru primirea in gestiune a ansamblelor, subanasamblelor mijloacelor fixe dezasamblate (ambele exemplare);

*       la compartimentul financiar-contabil  pentru inregistrare (exemplarul 1), unde se si arhiveaza;

*       la compartimentul care a facut propunerile, pentru inregistrare (exemplarul 2);

Exemplarul 2 se arhiveaza la departamentul care tine evidenta mijloacelor fixe.

Continutul minimal obligatoriu:

*      denumirea unitatii;

*      denumirea, numarul si data intocmirii formularului;

*      aprobat;data;

*      predatorul;

*      constatarile si concluziile comisiei;

*      mijloacele fixe scoase din functiune sau bunurile materiale declasate;

*      numarul curent; denumirea; codul; U/M; cantitatea; pretul unitar; valoarea; amortizarea pana la scoaterea din functiune;

*      ansamble, subansamble, piese, componente si materiale rezultate;

*      numarul si data documentului;

*      predatorul;

*      primitorul;

*      numarul curent; denumirea; codul; U/M; cantitatea; pretul unitar; valoarea;

*      numele, prenumele si semnatura membrilor comisiei si a gestionarului pentru primire.

Alte documente folosite in organizarea contabilitatii imobilizarilor:

*      Proces-Verbal de receptie

*      Proces-Verbal de receptie provizorie

*      Proces-Verbal de punere in functiune

 

2.4. Organizarea contabilitatii materialelor

Se face cu ajutorul documentelor:

Nota de receptie si constatare de diferente - serveste ca document pentru receptia bunurilor aprovizionate, este document justificativ pentru incarcarea in gestiune, act de proba in litigiile cu carausii, furnizorii, pentru diferentele constatate la receptie; document justificativ de inregistrare in contabilitate. Serveste ca document distinct de receptie in cazul:

*      bunurilor materiale cuprinse intr-o factura sau aviz de insotire a marfii, care face parte din gestiuni diferite;

*      bunurilor materiale primite spre prelucrare, in custodie sau in pastrare;

*      bunurilor materiale procurate de la persoane fizice;

*      bunurilor materiale care sosesc neinsotite de documente de livrare;

*      bunurilor materiale care prezinta diferente la receptie;

*      marfurilor intrate in gestiunile la care evidenta se tine la pret de vanzare cu amanuntul sau en gros.

            Se intocmeste in doua exemplare, la locul de depozitare sau in unitatea cu amanuntul, dupa caz, pe masura efectuarii receptiei. In situatia in care la receptie se constata diferente, se intocmeste in trei exemplare de catre comisia de receptie legal constituita.

            Datele de pe verso formularului se completeaza numai atunci cand se constata diferente de receptie.

            Circula:

-     la gestiune, pentru incarcarea in gestiune a materialelor receptionate (toate exemplarele)

-         la compartimentul financiar-contabil, pentru intocmirea formelor privind reglementarea diferentelor constatate (toate exemplarele), si pentru inregistrarea in contabilitatea sintetica si analitica;

-         la unitatea furnizoare (exemplarul 2) si la unitatea de transport (exemplarul 3), pentru comunicarea lipsurilor stabilite.

Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabile.

Bon de primire in consignatie - serveste ca dovada de primire/predare a obiectului spre vanzare in consignatie; act de plata catre deponent; document de inregistrare in contabilitate. Se intocmeste la unitatile de consignatie in doua exemplare. La primirea obiectului se face descierea caracteristicilor obiectului si se stabileste pretul de vanzare in functie de pretul de evaluare sau de achizitie. Exemplarul al doilea constituie fisa de evidenta pentru inregistrarea in contabilitatea unitatii de consignatie.

            Circula la deponent (exemplarul 1), la casierie pentru plata sumei (exemplarul 1), la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 2). Se arhiveaza la compartimentul financiar-conatbil (exemplarele 1 si2).

Bon de consum  serveste ca document de eliberare din magazie pentru consumul materialelor, document justificativ de scadere din gestiune, de inregistrare in evidenta magaziei si in contabilitate. Se intocmeste in doua exemplare, pe masura lansarii, respectiv eliberarii materialelor din magazie pentru consum, de compartimentul care efectueaza lansarea, pe baza programului de productie si a consumurilor normate, sau de alte compartimente ale unitatii, care solicita materiale pentru a fi consumate. In conditiile folosirii tehnicii de calcul se poate intocmi intr-un exemplar.

Circula:

- la persoanele autorizate se semneze pentru acordarea vizei de necesitate (ambele exemplare)

- la persoanele autorizate sa aprobe folosirea altor materiale, in cazul materialelor inlocuitoare;

- la magazia de materiale, pentru eliberarea cantitatilor prevazute, semnanadu-se de predare de catre gestionar si de primire de catre delegatul care primeste materialele (ambele exemplare)

- la compartimentul financiar- contabil, pentru efectuarea  inregistrarilor in contabilitatea sintetica si analitica (ambele exemplare)

Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

 

Fisa limita de consum -document de stabilire a cantitatii limita dintr-un material sau pentru mai multe materiale necesare executarii unui produs (comanda sau a unei lucrari,

Lista zilnica de alimente -serveste la stabilirea meniurilor zilnice

Dispozitie de livrare - serveste ca document pentru eliberarea din magazie a produselor, marfurilor sau altor valori materiale destinate vanzarii, document justificativ de scadere din gestiunea magaziei predatoare, document de baza pentru intocmirea avizului de insotire a marfii sau a facturii, dupa caz.
Se intocmeste in doua exemplare de catre serviciul desfacere.

Circula:

- la magazie, pentru eliberarea produselor, marfurilor sau altor valori materiale si pentru inregistrarea in evidenta magaziei, semnandu-se de catre gestionarul predator pentru cantitatile livrate (ambele exemplare);

- la compartimentul desfacere, pentru inregistrarea cantitatilor livrate acestuia si pentru intocmirea avizului de insotire a marfii sau facturii, dupa caz (exemplarul 2)

Se arhiveaza la magazie (exemplarul 1), la compartimentul desfacere (exemplarul 2)

 

Fisa de magazie - serveste ca document de evidenta la locul de depozitare a intrarilor, iesirilor si stocurilor bunurilor, cu una sau doua unitati de masura, dupa caz. Este folosit ca document de contabilitate analitica, sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de valori materiale. Se intocmeste intr-un exemplar, separat pentru fiecare fel de material si se completeaza de compartimentul financiar-contabil la deschiderea fisei, si de gestionar, cu intarile si iesirile, stocul de marfa. Se intocmeste obligatoriu zilnic. Se pastreaza la locul de depozitare a valorilor materiale. Se verifica inopinat , cel putin o data pe luna, de persoane desemnate de la compartimentul financiar-contabil. Nu circula fiind document de inregistrare. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

Fisa de evidenta a materialelor de natura obiectelor de inventar in folosinta

Serveste ca document de evidenta a materialelor de natura obiectelor de inventar, a echipamentelor si materialelor de protectie date in folosinta personalului, pana la scoaterea lor din uz.

Se intocmeste intr-un exemplar, pe masura darii in folosinta a bunurilor pe fiecare persoana, de gestionarul care elibereaza obiectele respective sau de persoana desemnata sa tina evidenta acestora.

Formularul se completeaza in mod diferit, in functie de organizarea depozitarii acestora si anume:

- la eliberarea obiectelor noi direct personalului muncitor, pe baza bonului de consum si pe baza bonului de restituire

- la eliberarea din magazia de exploatare. Atat eliberarea cat si restituirea obiectelor date in folosinta peronalului se fac pe baza de semnatura direct din fisa. Nu circula, se arhiveaza la compartimentul financiar- contabil.

 

Registrul stocurilor - este un document ce serveste pentru evaluarea stocurilor de bunuri si de verificare a concordantei inregistrarilor efectuate in fisele de magazie si in contabilitate. Se intocmeste de compartimentul financiar-contabil la sfarsitul fiecarei luni, pe feluri de materiale, obiecte de inventar si produse, grupate pe magazii, conturi, grupe, subgrupe sau in ordine alfabetica, prin inscrierea stocurilor din fisele de magazie si evaluarea lor la preturi de inregistrare. Nu circula, se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

2.5. Organizarea contabilitatii mijloacelor banesti

Pentru organizarea contabilitatii mijloacelor banesti se folosesc documentele:

            Chitanta pentru operatiuni in valuta - document ce se intocmeste la unitatile care efectueaza operatiuni in valuta si serveste ca document justificativ pentru incasarile si platile in valuta efectuate in numerar si se  inregistreaza  in registrul de casa in valuta si in contabilitate. Exemplarul 1 , cu stampila unitatii merge la platitor, iar exemplarul 2 este folosit ca document de verificare a operatiunile inregistrate in registrul de casa.se arhiveaza la compartimentul financiar contabil, dupa utilizarea completa a carnetului.

            Proces verbal de plati - document justificativ pentru sumele predate de casierul unitatii mandatarului platitor, in vederea efectuarii platilor, un document justificativ  al sumelor primite de mandatarul platitor, un document de inregistrare in contabilitate a salariilor si altor drepturi neachitate.Se intocmeste intr-un singur exemplar astfel:fata formularului se completeaza se casieria unitatii, care semneaza de predare a sumelor si a actelor de plata, si de casierul platitor pentru primirea acestora; verso formularului se completeaza la restituirea sumelor neachitate, impreuna cu actele de plati Se arhiveaza la compartimentul financiar contabil.

            Dispozitie de plata/incasare catre casierie ( sau colectiva)- serveste pentru achitarea in numerar a unor sume( avansuri aprobate pentru cheltuieli de deplasare) si a incasari in numerar a unor sume (sume care nu reprezinta venituri din activitatea de exploatare, a diferentei de incasat de catre titularul de avans ). Acest document se intocmeste intr-un singur exemplar de compartimentul financiar contabil in cazul utilizarii ca dispozitie de plata cand nu exista alte documente prin care se dispune plata, ca dispozitie de plata a avansurilor pentru cheltuieli de deplasare, iar ca dispozitie de incasare cand nu exista alte documente prin care se dispune incasarea. Se arhiveaza la departamentul financiar contabil, anexa la registrul de casa.

            Borderoul documentelor achitate cu cecuri de decontare. Este un document justificativ al sumelor achitate cu cecuri de decontare si un document de predare la contabilitate a documentelor in baza carora s-au emis cecuri.Se intocmeste de catre gesationarul carnetului de cecuri pe masura utilizarii filelor din carnet.Borderoul  se intocmeste separate pe feluri de cecuri.

            Registrul de casa document de inregistrare operativa a incasarilor si platilor in numerar, efectuate prin casieria unitatii pe baza actelor justificative; document de stabilire, la sfarsitul fiecarei zile, a soldului de casa; document de inregistrare in contabilitate a operatiunilor de casa. Se intocmeste zilnic, in 2 exemplare, de casierul societatii, pe baza actelor justificative. Soldul de casa al zilei precedente se reporteaza pe primul rand al registrului de casa pentru ziua in curs. Se semneaza de catre casier si de catre persoana din contabilitate care primeste exemplarul 2 si toate actele justificative.Se arhiveaza exemplarul 1 la casier si exemplarul 2 la departamentul financiar contabil.

            Registrul de casa in valuta serveste ca document de inregistrare a incasarilor si platilor in valuta, efectuate prin casieria unitatii pe baza actelor justificative; document de stabilire, la sfarsitul fiecarei zile, a soldului de casa; document de inregistrare in contabilitate a operatiunilor de casa in valuta.In antetul coloanelor se inscrie fiecare fel de valuta care se incaeaza sau se plateste.In coloanele formularului se inregistreaza sumele in valuta, iar in ultima coloana echivalentul acestora in lei, la cursul de schimb din data operatiunilor. Se intocmeste zilnic, in 2 exemplare, de casierul societatii, pe baza actelor justificative. Soldul de casa al zilei precedente se reporteaza pe primul rand al registrului de casa pentru ziua in curs. Se semneaza de catre casier si de catre persoana din contabilitate care primeste exemplarul 2 si toate actele justificative.Se arhiveaza exemplarul 1 la casier si exemplarul 2 la departamentul financiar contabil.

Extras de cont. Serveste la comunicarea si solicitarea de la debitor a sumelor pretinse ramase neachitate, provenite din relatii economico-financiare, precum si ca instrument de conciliere prearbitrala.Se intocmeste in trei exemplare, de catre compartimentul financiar-contabil al unitatii beneficiare, pe baza datelor din contabilitatea analitica.Merge la conducatorul compartimentului financiar-contabil si la conducatorul unitatii emitente, pentru semnare (toate exemplarele) si la unitatea debitoare (exemplare 1 si 2), care restituie unitatii emitente exemplarul 2 semnat pe verso de catre conducatorul unitatii si conducatorul compartimentului financiar-contabil, pentru confirmarea debitului in vederea decontarii prin posta sau prin banca, atunci cind se depune ordinul de plata. Eventualele obiectii asupra sumelor prevazute in extrasul de cont se consemneaza intr-o nota explicativa semnata de catre conducatorul unitatii si conducatorul compartimentului financiar-contabil, care se anexeaza la exemplarul 2 al extrasului de cont.Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil al unitatii emitente (exemplarul 3, precum si exemplarul 2) si la compartimentul financiar-contabil al unitatii debitoare (exemplarul 1).

2.6. Contabilitatea drepturilor salariale

Societatile comerciale care au personal angajat trebuie sa incheie contracte individuale de munca, in temeiul cauia persoana fizica , denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea societatii, in schimbul unei remuneratii denumite salariu. Societatea are obligatia de a infiinta un registru general de evidenta a salariatilor. Totodata pentru evidenta salariatilor si remuneratia lunara acordata acestora de intocmesc unele din urmataorele formulare:

Stat de salarii. Este un document pentru calculul drepturilor banesti cuvenite salariatilor, precum si al contributiilor si al altor sume datorate; document justificativ de inregistrare in contabilitate.Se intocmeste in 2 exemplare, lunar, pe sectii, ateliere, etc, pe baza documentelor de evidenta a muncii si a timpului efectiv lucrat, a documentelor de centralizare a salariilor individuale pentru muncitorii salarizati in acord, a evidentei si a documentelor privind retinerile legale, a listelor de avans chenzinal, a concediilor de odihna, certificatelor medicale. Circula la persoanele autorizate sa exercite controlul financiar si sa aprobe plata; la casieria unitatii pentru efectuarea platilor, la compartimentul contabilitate pentru inregistrare, la compartimentul care a intocmit statele de salarii. Se arhiveaza la compartimentul financiar contabil, separat de celelalte acte justificative de plati si la compartimentul care a intocmit statele de salarii.

Lista de avans chenzinal. Serveste ca document pentru calculul drepturiulor banesti cuvenite salariatilor ca avansuri chenzinale; ca document pentru retinerea prin statele de salarii a avnasurilor chenzinale platite, ca document justifocativ  de inregistrare in contabilitate. Se intocmeste lunar. Se arhiveaza la contabilitate si la compartimentul care a intocmit lista de avans.

Ordin de deplasare. Serveste ca dispozitie catre persoana delegata sa efectueze deplasarea; ca document pentru decontarea de catre titularul de avans a cheltuielilor efectuate si ca document pentru stabilirea diferentelor de primit sau de restituit de titularul de avans; este un document justificativ de inregistrare in contabilitate. Se intocmeste intr-un exemplar, pentru fiecare deplasare, de persoana care urmeaza a efectua deplasarea, precum si pentru justificarea avansurilor acordate in vederea procurarii de valori materiale in numerar. Se arhiveaza la departamentul financiar contabil

Ordin de deplasare in strainatate. Serveste ca dispozitie catre conducatorii auto sa efectueze transporturi in strainatate cu autovehiculele unitatii, ca document de stabilire a avansului in valuta , document pentru justificarea valutei ridicate de la casierie, document justificativ de inregistrare in registrul de casa in valuta si in contabilitate.Se intocmeste la societatile care efectueaza transporturi in strainatate, in doua exemplare, pentru fiecare deplasare. Se arhiveaza la departamentul financiar-contabil.

Decont de cheltuieli pentru deplasari externe document pentru decontarea de catre titularul de avans a cheltuielilor efectuate cu ocazia deplasarii in strainatate. Se intocmeste intr-un exemplar de titularul de avans pentru cheltuielile efectuate pe intreaga durata a deplasarii.

Decont de cheltuieli valutare(transporturi internationale) Document pentru decontarea de catre titularul de avans a cheltuielilor efectuate in valuta si in lei, cu ocazia deplasarii in strainatate. Se intocmeste la unitatile care executa transporturi in strainatate, intr-un exemplar, de catre titularul de avans.

2.7. Gestionarea, folosirea si evidenta formularelor cu regim special

Formularele tipizate cu regim special se asigura de catre Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" sau de alte unitati tipografice sub supravegherea acesteia, selectate pe baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului finantelor. Necesarul de formulare tipizate cu regim special se stabileste anual de catre fiecare societate, care va transmite comenzi ferme si administratiilor financiare ale sectoarelor  de pe raza caruia isi au sediu.

Formularele tipizate cu regim special se distribuie utilizatorilor, contra cost, prin unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor sau prin unitati agreate de acestea. Evidenta operativa a formularelor tipizate cu regim special se tine cu ajutorul Fisei de magazie a formularelor cu regim special .

Aviz de insotire a marfii  este un formular cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare. Tiparit in blocuri cu cate 150 de file, formate din 50 de seturi a cate trei file, in culori diferite  albastru, exemplarul 1, rosu, exemplarul 2, verde, exemplarul 3. Serveste ca  document de insotire a marfii pe timpul transportului; ca  document ce sta la baza intocmirii facturii; ca dispozitie de transfer al valorilor materiale de la o gestiune la alta, dispersate teritorial, ale aceleiasi unitati; ca document de primire in gestiunea cumparatorului sau in gestiunea primitoare din cadrul aceleiasi unitati in cazul transferului.Se completeaza in trei exemplare de catre unitatile care nu au posibilitatea intocmirii facturii in momentul livrarii produselor, marfurilor sau altor valori materiale, datorita unor conditii obiective si cu totul exceptionale. In cazul transferului de bunuri intre gestiunile aceleiasi unitati patrimoniale dispersate teritorial, avizul de insotire a marfii va purta mentiunea "Fara factura".

Se emite, pe masura livrarii, de catre compartimentul desfacere, care semneaza pentru intocmire. Circula la furnizor: la delegatul unitatii care face transportul sau al clientului, pentru semnare de primire (exemplarul 1);la compartimentul desfacere, pentru inregistrarea cantitatilor livrate in evidentele acestuia si pentru intocmirea facturii (exemplarele 2 si 3); la compartimentul financiar-contabil, atasat la factura (exemplarul 3); Circula la cumparator: la magazie, pentru incarcarea in gestiune a produselor, marfurilor sau altor valori materiale primite, dupa efectuarea receptiei de catre comisia de receptie si dupa consemnarea rezultatelor (exemplarul 1); la compartimentul aprovizionare, pentru inregistrarea cantitatilor aprovizionate in evidenta acestuia (exemplarul 1); la compartimentul financiar-contabil, pentru inregistrarea in contabilitatea sintetica si analitica, atasat la factura (exemplarul 1). 

Se arhiveaza ,la furnizor, la compartimentul desfacere (exemplarul 2); la compartimentul financiar-contabil, atasat la exemplarul 3 al facturii (exemplarul 3); si la cumparator, la compartimentul financiar-contabil, atasat la exemplarul 1 al facturii (exemplarul 1).

Chitanta este un formular cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare.Tiparit in carnete cu cate 100 de file. Serveste ca document justificativ pentru depunerea unei sume in numerar la casieria unitatii si ca document justificativ de inregistrare in registrul de casa (cu respectarea Regulamentului operatiunilor de casa) si in contabilitate. Se intocmeste in doua exemplare, pentru fiecare suma incasata, de catre casierul unitatii si se semneaza de acesta pentru primirea sumei. Circula la depunator (exemplarul 1, cu stampila unitatii). Exemplarul 2 ramane in carnet, fiind folosit ca document de verificare a operatiunilor efectuate in registrul de casa. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil, dupa utilizarea completa a carnetului (exemplarul 2).

Factura fiscala este un formular cu regim special de inseriere si de numerotare.Tiparit in blocuri cu cate 150 de file, formate din 50 de seturi cu cate 3 file in culori diferite: albastru - exemplarul 1, rosu - exemplarul 2, verde - exemplarul 3.

Serveste ca document pe baza caruia se intocmeste instrumentul de decontare a produselor si marfurilor livrate, a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate; ca document de insotire a marfii pe timpul transportului; ca document de incarcare in gestiunea primitorului;ca document justificativ de inregistrare in contabilitatea furnizorului si a cumparatorului.

Se intocmeste manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul, in trei exemplare, la livrarea produselor si a marfurilor, la executarea lucrarilor si la prestarea serviciilor, de catre compartimentul desfacere sau alt compartiment desemnat pe baza dispozitiei de livrare, a avizului de insotire a marfii sau a altor documente tipizate care atesta executarea lucrarilor si prestarea serviciilor si se semneaza de compartimentul.

Circula  la furnizor  la compartimentul in care se efectueaza operatiunea de control financiar preventiv pentru acordarea vizei (toate exemplarele); viza de control financiar preventiv se acorda numai pe exemplarul 3; la persoanele autorizate sa dispuna incasari in contul de la banca al unitatii (toate exemplarele); la compartimentul desfacere, in vederea inregistrarii in evidentele operative si pentru eventualele reclamatii ale clientilor (exemplarul 2 al facturii, la care se anexeaza dispozitia de livrare); la compartimentul financiar-contabil, pentru inregistrarea in contabilitate (exemplarul 3); la cumparator la compartimentul aprovizionare, pentru confirmarea operatiunii, avand atasat exemplarul din avizul de insotire a marfii care a insotit produsul sau marfa, daca este cazul, inclusiv nota de receptie si constatare de diferente, in cazul in care marfa nu a fost insotita de factura pe timpul transportului (exemplarul 1);  la compartimentul care efectueaza operatiunea de control financiar preventiv pentru acordarea vizei (exemplarul 1, impreuna cu avizul de insotire a marfii, inclusiv nota de receptie si de constatare de diferente, dupa caz); la compartimentul financiar-contabil, pentru acceptarea platii, precum si pentru inregistrarea in contabilitate (exemplarul 1, impreuna cu avizul de insotire a marfii, inclusiv nota de receptie si de constatare de diferente, dupa caz). Se arhiveaza: la furnizor  la compartimentul desfacere (exemplarul 2) si  la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 3); iar la cumparator la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1).

2.8. Organizarea contabilitatii generale

Contabilitatea generala se tine cu ajutorul unor documente de inregistrare.

Nota de debitare-creditare -document de inregistrare a operatiunilor  de decontare intervenite intre unitate si subunitati care tin contabilitate proprie si intre subunitati ale aceleiasi unitati care tin contabilitate proprie, se intocmeste in doua exemplare, este un document care circula, se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil al partilor participante la operatiunea de decontare (exemplarul 1 la destinatar si exemplarul 2 la emitent)

Nota de contabilitate - document justificativ de inregistrare in contabilitatea sintetica si analitica, de regula pentru operatiunile care nu au la baza documente justificative (stornari etc). Se intocmeste intr-un exemplar, de compartimentul financiar-contabil.

Circula:

-  la peroana autorizata se verifice si sa semneze documentul

-                     la persoana care asigura contabilitatea sintetica si analitica in cadrul compartimentului financiar-contabil.

Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

Acest document se foloseste si in societatea analizata, in urma inregistrarii notelor rezultand -Jurnal privind operatiuni diverse.

Extras de cont

Jurnal privind operatiunule de casa si banca

Jurnal privind decontarile cu furnizorii

Situatia incasarii-achitarii facturilor - se genereaza automat din program, conturile de clienti si furnizori avand create analitice pentru fiecare client si furnizor in parte.

Jurnal privind consumurile si alte iesiri de stocuri

Jurnal privind salariile, contributia pentru asigurari sociale, protectia sociala a somerilor si asigurarile de sanatate  

Borderou de primire a obiectelor in consignatie

Borderou de iesire a obiectelor din consignatie

Jurnal privind operatiuni diverse - serveste ca jurnal auxiliar pentru inregistrarea operatiunilor, in creditul conturilor fara dezvoltare analitica sau a caror dezvoltare se asigura pe fise separate, dar care nu sunt cuprinse in alte jurnale, la unitatile care aplica forma de inregistrare "pe jurnale", la completarea jurnalului Cartea mare.

Fisa de cont analitic pentru cheltuieli efective de productie

Fisa de cont analitic pentru cheltuieli- document de inregistrare in contabilitatea de gestiune a cheltuielilor comune ale sectiei, cheltuielilor generale de administratie, pe sectii si feluri de cheltuieli, dupa natura lor, a cheltuielilor de desfacere (la intern), a cheltuielilor de circulatie. Se intocmeste intr-un exemplar, separat pentru fiecare cont sintetic de cheltuieli, se completeaza pe baza documentelor justificative,la sfarsitul fiecarei perioade se totalizeaza in vederea intocmirii balantei analitice de verificare a operatiunilor inregistrate in contabilitatea de gestiune. Nu circula, se arhiveaza la compartimentul financiar contabil.

Fisa de cont pentru operatiuni diverse- serveste la tinerea contabilitatii analitice a conturilor de clienti, debitori, furnizori, creditori etc.. la tinerea contabilitatii sintetice a operatiunilor economice si financiare.

Document cumulativ -document de centralizare a datelor din mai multe documente justificative care reflecta operatiuni economice si financiare de acelasi fel dintr-o anumita perioada, document justificativ centralizator de inregistrare in contabilitatea sintetica si analitica.

Balanta de verificare, document de verificare, utilizat pentru verificarea exactitatii inregistrarilor contabile si controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si cea analitica, precum si principalul instrument pe baza caruia se intocmesc situatiile financiare. Balanta de verificare a conturilor sintetice, precum si balanta de verificare ale conturilor analitice  se intocmesc cel putin anual, la incheierea exercitiului financiar sau la termenele de intocmire a situatiilor financiare periodice, la alte perioade prevazute de acele acte normative in vigoare, si de cate ori se considera necesar.  Nu circula fiind document de sinteza, si se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil. Exista mai multe tipuri de balanta : cu patru egalitati, cu cinci egalitati , cu sase egalitati, balanta analitica a stocurilor.

2.9. Organizarea inventarierii patrimoniului

Inventarierea patrimoniului reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta tuturor elementelor de activ si de pasiv, cantitativ-valoric sau numai valoric, dupa caz, in patrimoniul unitatii la data la care aceasta se efectueaza. Inventarierea are ca scop principal stabilirea situatiei reale a patrimoniului fiecarei unitati si cuprinde toate elementele patrimoniale, precum si bunurile si valorile detinute cu orice titlu, apartinind altor persoane juridice sau fizice, in vederea intocmirii bilantului contabil care trebuie sa asigure o imagine fidela, clara si completa a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute.

    Societatile au obligatia sa efectueze inventarierea generala a patrimoniului la inceputul activitatii, cel putin o data pe an, de regula la sfirsitul anului, pe parcursul functionarii sale, in cazul fuzionarii, divizarii sau incetarii activitatii, precum si in urmatoarele situatii: in cazul modificarii preturilor; la cererea organelor de control, cu prilejul efectuarii controlului, sau a altor organe prevazute de lege; ori de cite ori sint indicii ca exista lipsuri sau plusuri in gestiune care nu pot fi stabilite cert decit prin inventariere; ori de cite ori intervine o predare-primire de gestiune;  cu prilejul reorganizarii gestiunilor; ca urmare a calamitatilor naturale sau a unor cazuri de forta majora sau in alte cazuri prevazute de lege.

   La inceputul activitatii unitatii patrimoniale, inventarierea are ca scop principal stabilirea si evaluarea elementelor patrimoniale ce constituie aportul la capitalul social. Elementele patrimoniale aduse ca aport la capitalul social se inscriu in registrul-inventar, grupate pe conturi.Inventarierea anuala a elementelor patrimoniale se face, de regula, cu ocazia incheierii exercitiului financiar, avindu-se in vedere si specificul activitatii unitatilor patrimoniale.In situatia inventarierii unor gestiuni pe parcursul anului, in registrul-inventar se va cuprinde valoarea stocurilor faptice inventariate si inscrise in listele de inventariere, actualizate cu intrarile si iesirile de bunuri din perioada cuprinsa intre data inventarierii si data de 31 decembrie.

 Inventarierea patrimoniului se efectueaza de catre comisii de inventariere, formate din cel putin doua persoane, numite prin decizie scrisa, emisa de persoanele autorizate In decizia de numire se mentioneaza, in mod obligatoriu, componenta comisiei, numele responsabilului comisiei, modul de efectuare a inventarierii, gestiunile supuse inventarierii, data de incepere si terminare a operatiunilor.La unitatile mici, inventarierea poate fi efectuata de catre o singura persoana. Comisia de inventariere raspunde de efectuarea tuturor lucrarilor de inventariere, potrivit prevederilor legale. Din comisia de inventariere nu pot face parte gestionarii depozitelor supuse inventarierii si nici contabilii care tin evidenta gestiunii respective, cu exceptia unitatilor mici prevazute in prezentele norme.

    Dupa primirea deciziei scrise, responsabilul comisiei de inventariere ridica, sub semnatura directorului economic, a contabilului-sef sau a altei persoane numite sa indeplineasca aceasta functie, listele de inventariere, vizate si parafate de catre acesta, dupa care comisia se prezinta la sediul gestiunii ce urmeaza a fi inventariata in vederea efectuarii inventarierii fizice.

Documentele intocmite de comisia de inventariere raman in cadrul gestiunii inventariate, in fisete, casete, dulapuri etc., incuiate si sigilate. Sigiliul se pastreaza, pe durata inventarierii, de catre responsabilul comisiei de inventariere.

Toate bunurile ce se inventariaza se inscriu in listele de inventariere care trebuie sa se intocmeasca pe locuri de depozitare, pe gestiuni si pe categorii de bunuri  Disponibilitatile aflate in conturi la banci se inventariaza prin confruntarea soldurilor din extrasele de cont emise de banci cu cele din contabilitate. Pentru toate celelalte elemente patrimoniale, de activ si pasiv, cu ocazia inventarierii, se verifica realitatea soldurilor conturilor respective, iar pentru cele aflate la terti se fac cereri de confirmare, care se vor atasa la listele respective, dupa primirea confirmarii. Listele de inventariere se semneaza, pe fiecare fila, de catre membrii comisiei de inventariere si de catre gestionar. Lista de inventariere serveste ca document pentru stabilirea lipsurilor si a plusurilor de valori materiale constatate cu ocazia inventarierii prin preluarea din listele de inventariere numai a pozitiilor cu diferente.

 Pentru inventarierea elementelor patrimoniale ce nu reprezinta valori materiale este suficienta prezentarea lor in situatii analitice distincte care sa fie totalizate si sa justifice soldul conturilor sintetice respective in care acestea sint cuprinse, si care se preiau in centralizatorul listelor de inventariere.

  Elementele patrimoniale inscrise in registrul-inventar au la baza listele de inventariere centralizatoare si procesele-verbale de inventariere care justifica continutul fiecarui post din bilantul contabil. Rezultatele inventarierii se stabilesc prin compararea datelor constatate faptic si inscrise in listele de inventariere cu cele din evidenta tehnico-operativa (fisele de magazie) si din contabilitate.Constatarile comisiei de inventariere privind stocurile, respectiv soldurile bunurilor materiale inventariate si stabilirea diferentelor, se consemneaza in listele de inventariere. Rezultatele inventarierii se inscriu de catre comisia de inventariere, dupa confirmarea de catre compartimentul de contabilitate a soldurilor scriptice, intr-un proces-verbal.

Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii trebuie sa contina, in principal, urmatoarele elemente: data intocmirii; numele si prenumele membrilor comisiei de inventariere; numarul si data actului de numire a comisiei de inventariere; gestiunea inventariata; data inceperii si terminarii operatiunii de inventariere; rezultatele inventarierii; concluziile si propunerile comisiei cu privire la cauzele plusurilor si ale lipsurilor constatate si la persoanele vinovate, precum si propuneri de masuri in legatura cu acestea; volumul stocurilor depreciate, fara miscare, cu miscare lenta, greu vandabile, fara desfacere asigurata si propuneri de masuri in vederea reintegrarii lor in circuitul economic; propuneri de scoatere din uz a obiectelor de inventar si declasare sau casare a unor stocuri; constatari privind pastrarea, depozitarea, conservarea, asigurarea integritatii bunurilor din gestiune, precum si alte aspecte legate de activitatea gestiunii inventariate.Pentru toate plusurile, lipsurile si deprecierile constatate, precum si pentru pagubele determinate de expirarea termenelor de prescriptie a creantelor sau din alte cauze, comisia de inventariere trebuie sa primeasca explicatii scrise de la persoanele care au raspunderea gestionarii.

Lista de inventariere  serveste ca document pentru inventarierea elementelor patrimoniale aflate in gestiunile unitatii ; este un document de baza pentru stabilirea lipsurilor si plusurilor de valori materiale (imobilizari, stocuri materiale) si a altor valori (elemente de trezorerie etc; este un document justificativ de inregistrare in evidenta magaziilor (depozitelor) si in contabilitate a plusurilor si minusurilor constatate ; este un document pentru intocmirea registrului-inventar ; este un document pentru stabilirea provizioanelor pentru deprecieri ; este un document centralizator al operatiunilor de inventariere. Se intocmeste intr-un exemplar, la locurile de depozitare, de regula anual sau in situatiile prevazute de dispozitiile legale, de comisia de inventariere, pe gestiuni, conturi de valori materiale, eventual grupe sau subgrupe, separat pentru valorile materiale si mijloacele fixe ale unitatii si separat pentru cele in custodie, aflate asupra personalului unitatii la data inventarierii, primite pentru prelucrare etc. si se semneaza de catre membrii comisiei de inventariere si de catre gestionar.Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

2.10. Prezentarea bilantului contabil

    Persoanele juridice, indiferent de forma de organizare, tipul de proprietate si de reglementarile contabile aplicate, inclusiv persoanele juridice aflate in curs de lichidare, pana la terminarea lichidarii, au obligatia sa intocmeasca si sa depuna situatii financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

  Situatiile financiare anuale se vor intocmi avandu-se in vedere urmatoarele formate:

*       Persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, formatul din aceste reglementari, precum si formularele cod 30 si cod 40;

*       Persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 306/2002, cu modificarile ulterioare, formatul din aceste reglementari, precum si formularele cod 30 si cod 40.

*       Microintreprinderile utilizeaza aceleasi formate, cu exceptia formularului cod 40.

Persoanele juridice vor completa formatele situatiilor financiare, in functie de reglementarile contabile aplicabile fiecarei categorii.

Situatiile financiare anuale sunt semnate de persoanele in drept.                                                                   

Pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, un exemplar al situatiilor financiare anuale se depune la unitatile teritoriale ale  finantelor publice, astfel:

*     a persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar;

*     persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 306/2002, cu modificarile ulterioare, inclusiv microintreprinderile, in termen de 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar;

*     persoanele care, de la constituire, nu au desfasurat activitate vor depune o declaratie in acest sens, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar.

Capitolul 3.

Înregistrarea unei monografi contabile in programul SAGA

3.1. Prezentarea programului SAGA

SAGA este un alt soft de contabilitate, structurat pe trei module:

*      SAGA C - Program integrat pentru evidenta contabila si de stocuri.

*      SAGA B - Program integrat pentru evidenta contabila si de stocuri destinat institutiilor bugetare.

*      SAGA PS - Program integrat pentru evidenta contabila în partida simpla, destinat persoanelor fizice autorizate - cabinete de avocatura si notariat, cabinete medicale, experti financiari si alte profesii liberale.

SC Alfa SRL utilizeaza SAGA C, iar pentru a ilustra cunostintele acumulate pe perioada stagiului de practica voi da exemple de înregistrari întâlnite la societatea la care am efectuat practica.

3.2. Configurarea unei societati comerciale

La deschiderea programului, la fel ca la programul CIEL, se va configura societatea comerciala, careia i se va tine evidenta contabila cu ajutorul acestui program.

Configurarea societatii presupune introducerea datelor de identificare, respectiv date generale, configurarea conturilor utilizate (conturi automate), stabilirea persoanelor îndreptatite pentru a semna diferitele documentatii (semnaturi pentru rapoarte), precum si diverse setari privind modul de numerotare, tipul de calcul al datelor scadente etc.

[2]

            3.3. Introducerea unor operatii economice legate modificarilor

capitalului propriu

Nr.crt.

Document

(felul, nr., data)

Data operatiei

Explicatii

Simbolul contului

Sume

D

C

D

C

1.

Actul constitutiv

01.03.N

Subscriere capital

456

101.1

40.000

40.000

2.

Chitanta nr. 12

01.03.N

Depunere capital

512.1

456

40.000

40.000

3.

Chitanta nr. 12

01.03.N

Varsare capital

101.1

101.2

40.000

40.000


           
Pentru a introduce datele aferente primei aplicatii, vom accesa meniul Operatii - Articole contabile. Aici vor fi introduse înregistrarile 1 si 3, cea de-a doua înregistrare efectuându-se în Operatii - Jurnal banca.

   

3.4. Introducerea unor operatii economice legate de imobilizari

Nr.crt.

Document

(felul, nr., data)

Data operatiei

Explicatii

Simbolul contului

Sume

D

C

D

C

4.

Factura nr. 101

02.03 N

Achizitie utilaj

%

404

8.211

212

6.900

4426

1.311

5.

Ordinul de plata nr. 1432

02.03.N

Plata facturii nr. 101

404

5121

8.211

8.211

            Pentru efectuarea acestei aplicatii vom intra în meniul Operatii - Intrari pentru a înregistra achizitia si în Operatii - Jurnal banca pentru a opera plata facturii.

           

           

            Pentru a înregistra plata facturii, vom merge în meniul Operatii - Jurnal banca, adaugam o noua operatie, selectam furnizorul si factura pe care o achitam.

           

            Fiind vorba de imobilizari, se vor crea si fisele mijlocului fix pentru fiecare intrare, acest lucru fiind posibil prin meniul Operatii - Imobilizari. În cele ce urmeaza vom exemplifica pentru unul din echipamentele achizitionate.

            Din aceasta fereastra poate fi listata:

*      Receptia;

*      Fisa mijlocului fix;

*      Registrul Imobilizarilor.

3.5. Introducerea unor operatii economice ce afecteaza stocuri

Nr.crt.

Document

(felul, nr., data)

Data operatiei

Explicatii

Simbolul contului

Sume

D

C

D

C

6.

Factura fiscala

nr. 123

03.03. N

Achizitie materiale consumabile

%

302

442.6

401

190

36,1

226,1

7.

Bon de consum

nr.12

03.03. N

Dare în consum materiale consumabile

602

302

132

132

            Pentru a realiza aceasta aplicatie trebuie sa realizam o înregistrare la intrari pentru achizitie, dar si darea în consum.

[3]

[4]

Nr.crt.

Document

(felul, nr., data)

Data operatiei

Explicatii

Simbolul contului

Sume

D

C

D

C

10.

Factura fiscala

nr. 5123

07.03. N

Achizitie marfuri

%

371

442.6

401

845

160,55

1005,55

11.

NIR

Nr. 12

07.03. N

Înregistrare adaos comercial

371

%

378

442.8

261

84,5

176

            Pentru a înregistra si diferentele de pret trebuie sa stabilim adaosul comercial cu ajutorul butonului  .

Nr.crt.

Document

(felul, nr., data)

Data operatiei

Explicatii

Simbolul contului

Sume

D

C

D

C

12.

Monetar

nr.2

07.03. N

Vânzare marfuri

531.1

%

707

442.7

108

90,75

17,25

            Pentru a înregistra vânzarea de marfuri vom realiza o înregistrare în meniul Operatii - Iesiri, privind bonul de casa emis si o înregistrare privind încasarea.

[5]

[6]

           

Nr.crt.

Document

(felul, nr., data)

Data operatiei

Explicatii

Simbolul contului

Sume

D

C

D

C

15.

Raport de productie

10.03. N

Înregistrare productie realizata

345

711

150

150

            Pentru a realiza aceasta aplicatie vom merge în meniul Operatii - Productie:

3.6. Introducerea unor operatii economice ce afecteaza mijloacele banesti

Nr.crt.

Document

(felul, nr., data)

Data operatiei

Explicatii

Simbolul contului

Sume

D

CD

C

8.

Ridicare numerar

04.03. N

Ridicare numerar

581

5.121

1.500

1.500

531.1

581

1.500

1.500

9.

Ridicare numerar / Liste avans

05.03. N

Achitare avans chenzinal

425

531.1

1.100

1.100

[7]

[8]

[9]

3.7. Evidentierea salariatilor si realizarea înregistrarilor

contabile aferente drepturilor salariale

Nr.crt.

Document

(felul, nr., data)

Data operatiei

Explicatii

Simbolul contului

Sume

D

C

D

C

18.

Stat de plata - martie N

20.03. N

Cheltuieli cu salariile

641

421

3174

3174

19.

Stat de plata - martie N

20.03. N

Retineri salariati

421

%

425

431.2

437.2

431.4

444

1.944

1100

302

29

208

305

20.

Stat de plata - martie N

20.03. N

Retineri angajator

645

%

431.1

431.3

437.1

872,85

618,93

190,44

63,48

Prima etapa în ceea ce priveste salariile este introducerea datelor privind salariile, din meniul Fisiere - salariati:

            În cadrul acestei ferestre vom introduce datele legate de:

*      Date personale salariat;

*      Salariul;

*      Persoane aflata în întretinere;

*      Contractul de munca si carnet de munca;

*      Sporuri;

*      Fise fiscale;

*      Concedii de odihna.

Pentru a realiza calculul salariilor si a retinerilor aferente acestor salarii vom merge în meniul Operatii - State salariati permanenti. De aici vom putea lista statul de plata, precum si toate declaratiile lunare privind retinerile salariale ce trebuie depuse la Directia Finantelor Publice, Directia de Sanatate, ITM si AJOFM.:

*      Declaratie CAS;

*      Declaratie somaj;

*      Declaratie Sanatate;

*      Declaratie ITM;

*      Declaratie concedii si Indemnizatii.

3.8. Evidentierea înregistrarilor aferente închiderii de luna

Nr.crt.

Document

(felul, nr., data)

Data operatiei

Explicatii

Simbolul contului

Sume

D

C

D

C

21.

30.03. N

Regularizare TVA

%

442.7

442.4

442.6

48,73

1480,25

1528,98

22.

30.03. N

Descarcare gestiune la marfuri

%

607

378

442.8

371

80,39

8,10

16,81

105,3

23.

30.03. N

Închidere conturi de cheltuieli

121

%

601

602

607

641

645

4313,74

54,5

132

80,39

3174

872,85

24.

30.03. N

Închidere conturi de venituri

%

711

707

701

121

10

88,49

168

266,49

            În cadrul acestei ferestre pe lânga validarea închiderii de luna se mai pot vizualiza si imprima urmatoarele declaratii:

*      Declaratia 100;

*      Declaratia 102;

*      Declaratia 103;

*      Declaratia  privind impozitul pe venit.

Acestea vor fi listate în functie de caracteristicile firmei.

3.9. Vizualizarea înregistrarilor

            Pentru a putea vizualiza înregistrarile aferente unei anumite perioade de timp, vom merge în meniul Operatii - articole contabile;

3.10. Listarea principalelor documente

           

Despre listarea documentelor am mai vorbit pe parcursul temei, dar acum în acest subcapitol ne vom opri doar asupra documentelor centralizatoare, pentru care vom accesa meniul Situatii-Listari:

Din multitudinea de optiuni, în cele ce urmeaza ne vom opri asupra:

*      Registrul Jurnal;

*      Registrul de banca;

*      Registrul de casa;

*      Balanta;

*      Fise de cont;

*      Bilant.

Registrul jurnal

Balanta

Fise de cont

Pentru exemplificare vom vizualiza situatia contului 1012 " Capital subscris varsat"

Bilant

           

Bibliografie

1.      Calin, O., Ristea, M., Bazele contabilitatii, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2004.

2.      Epuran, M., Babaita, V., Bazele contabilitatii, Editura de Vest, Timisoara, 1997.

3.      Peres Ion, Mates Dorel, Peres Cristian, Bazele contabilitatii, Editura Mirton, Timisoara, 2005.

4.      Ristea Mihai (coordonator), Contabilitatea financiara a întreprinderii, Editura Universitara, Bucuresti, 2005.

5.      Legea contabilitatii nr. 82/1991

6.      ww.ciel.ro

7.      www.sagasoft.ro

8.      Bibliografie minima obligatorie recomandata de facultate[1] Lucrarea a fost elaborata ipotetic pe baza cunostintelor acumulate pe perioada efectuarii stagiului de practica

[2] Configurarea societatii.

[3] Înregistrare Factura;

[4] Bon de consum;

[5] Bonul de casa;

[6] Incasarea.

[7] Ridicare Numerar de la banca;

[8] Depunere numerar în casierie;

[9] Plata avans chenzinal.
Document Info


Accesari: 140908
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )