Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadMANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL

management
ALTE DOCUMENTE

10 modalitati de a-ti motiva angajatii
INTERVIU PENTRU ANALIZA POSTULUI
MANAGEMENTUL RECRUTARII IN STATELE UNIUNII EUROPENE
ENDINŢE DIN SFERA DISTRIBUŢIEI MǍRFURILOR
LIDER sI ECHIPĂ
Descrierea fenomenului de leadership
MERCHADESING-UL MAGAZINULUI CARE COMERCIALIZEAZA CONFECTII DIN TRICOT
DECIZIE
PREGATIREA VANZARII
Raport pentru analiza efectuata de management

DISCIPLINA : MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL

SINTEZA ANUL II

CAPITOLUL I - MANAGEMENTUL FUNCTIONAL AL FIRMEI

1.1.      Procesul de management consta in ansamblul fazelor si proceselor prin care:

-               se determina obiectivele organizatiei, firmei si ale sibsistemelor sale, resurselor si proceselor de munca necesare realizarii lor si executantii acestora;

-               se integreaza si controleaza munca personalului, folosind un complex de metode si tehnici in vederea indeplinirii cat mai eficiente a obiectivelor propuse;

-               o parte a resursei umane (managerii - "resurse calde") actioneaza asupra celeilalte parti a resursei umane (personalul condos) cu scopul de a atrage organizatia/firma la realizarea obiectivelor dorite.

Esenta procesului de management este data de exercitarea functiilor sale fundamentale, identificate si analizate pentru prima oara de Henry Fayol si anume : previziunea, organizarea, comanda , coordonarea si controlul.

Literatura de specialitate, in cea mai mare parte, le prezinta ca atare, existand insa si variante ale fucntiilor procesului de management. Cel mai des intalnite sunt : previziunea, organizarea, comanda (decizia) - antrenarea-motivarea, coordonarea si control-evaluarea. Aceste cinci functii formeaza un ciclu logic al desfasurarii oricarei actiuni umane.

Procesul tip de management se poate structura in trei etape principale si anume:

-               etapa previzionara

-               etapa operationala

-               etapa de comensurare si interpretare a rezultatelor

Principalele trasaturi ale unui process de management sunt:

a)            dinamismul

b)            stabilitatea

c)            continuitatea

d)            repetabilitatea

1.2.      Functiile managementului

Functia poate fi definite ca fiind un grup de oameni responsabili in directionarea si mersul unei organizatii.

In opinia majoritatii autorilor de specialitate, cele cinci functii ale procesului managerial sunt:

1)            Previziunea - ca functie a managementului consta in ansamblul proceselor prin intermediul carora se determina obiective ale firmei si componentele sale, precum si resursele si principalele mijloace necesare realizarii lor.

In functie de orizontul de timp si gradul de detaliere, rezultatul previziunii se poate materialize in;

-         prognoze (pe minim 10 ani, au caracter explorativ, nefiind obligatorii) ;

-         planuri / planificare ;

-         programme / programare.

2)            Organizarea - defineste ansamblul proceselor de conducere prin intermediul carora se divizeaza activitatea ansamblului, stabilindu-se si delimitandu-se subactivitatile si sarcinile corespunzatoare, avand in vedere resursele disponibile si utilizarea lor cat mai eficienta.

Realizarea acestei functii este conditionata de doua aspecte ;

a)      stabilirea structurii organizatorice sau formale

b)      stabilirea si organizarea principalelor compartimente ale unitatii

3)            Coordonarea - consta in ansamblul proceselor prin care se sincronizeaza deciziile si actiunile personaluli unei firme si ale subsistemelor sale, in cadrul previziunilor si organizarii stabilite anterior.

Rolul coordonarii consta in dirijarea resurselor astfel incat, acestea sa fie disponibile la timpul necesar, in cantitatea si calitatea stabilita, in scopul atingerii obiectivelor firmei.

Coordonarea imbraca doua forme :

a)      bilaterala : manager-subordonat ;

b)      multilaterala : manager - mai multi subordonati.

Directiile de actiune pentru realizarea functiei de coordonare sunt :

-         coordonarea personalului ;

-         coordonarea prin politica de personal a firmei ;

-         coordonarea prin conferinte sau sedinte ;

-         coordonarea prin rapoarte asupra rezultatelor obtinute (bilant, contul de profit si pierdere, situatii statistice etc.);

-         coordonarea prin actiuni.

4)            Antrenarea-motivarea - Accentul in cadrul acestei functii cade, pe de o parte, pe antrenarea si motivarea personalului, iar pe de alta parte, pe luarea deciziei.

Decizia (comanda) defineste ansamblul proceselor prin care se schimba natura si continutul resurselor firmei, contribuind la modificarea sistemului de nevoi si urmareste realizarea optimului economico-social al acesteia.

Fundamentarea antrenarii il reprezinta motivarea.

Motivarea asigura corelarea satisfacerii necesitatilor si intereselor personalului cu realizarea obiectivelor si sarcinilor atribuite.

Pentru o antrenare eficace este necesar ca procesul motivarii sa intruneasca simultan mai multe caracteristici :

a)      sa fie complex - utilizarea combinata a stimulentelor materiale si morale ;

b)      sa fie diferentiat - motivatiile si modul de folosire sa tina cont de caracteristicile fiecarei persoane si ale fiecarui colectiv de munca ;

c)      sa fie gradual - sa satisfaca succesiv necesitatile personalului si in stransa corelatie aportul sau.

5)            Control-evaluarea - consta in ansamblul proceselor de urmarire, prin care performantele firmei sunt masurate si comparate cu obiectivele si standardele stabiliteinitial, in vederea eliminarii deficientelor constatate si integrarii abaterilor pozitive.

Functia de control-evaluare are patru etape :

E1 : evaluarea rezultatelor ;

E2 : compararea rezultatelor cu standardele;

E3 : identificarea cauzelor perturbatiilor;

E4 : corectarea deviatiilor inregistrate.

1.3.                  Firma si functiile sale

Prin firma/intreprindere se intelege un grup de personae organizate potrivit anumitor cerinte juridice, economice, tehnologice si manageriale, care concept si desfasoara un complex de procese de munca, folosind anumite mijloace de munca, concretizate in produse si servicii in vederea obtinerii unui profit cat mai mare.

Principalele componente ale firmei ca sistem sunt :

Pentru realizarea unui management financiar-contabil efficient intr-o economie de piata este necesar:

-         asigurarea unei autonomii financiare a intreprinderii care presupune realizarea pe criterii economice reale a procesului de procurare a fondurilor ;

-         asezarea pe noi baze a relatiilor intreprinderii cu piata financiara interna si internationala.

2.2.      Obiectivele managementului financiar-contabil urmaresc in esenta realizarea obiectivelor fundamentale ale intreprinderii si constau in principal in: maximizarea profitului, maximizarea valorii intreprinderii (a averii actionarilor). Managementul financiar-contabil trebuie sa caute investitiile creatoare de bogatie si sa retina acele investitii si mijloace financiare care permit obtinerea valorii celei mai mari a intreprinderii.

2.3.      Domeniile de abordare a managementului financiar-contabil sunt urmatoarele:

1.            Activitatea financiara cu probleme referitoare la:

-         politica financiara a intreprinderii: ritmul si modalitatile de crestere a capitalului, organizarea structurii financiare;

-         planificarea financiara (bugetul de venituri si cheltuieli) princare se previzioneaza principalii indicatori economico-financiari;-         capitalul si fondurile unitatii patrimoniale : structura capitalului, investitiile de capital, politica dividendelor ;

-         creditarea pe termen scrut, mediu si lung pentru acoperirea nevoilor suplimentare de fonduri ;

-         politica preturilor si tarifelor pentru produsele si serviciile realizate ;

-         asigurarea relatiilor financiare ale societatii cu institutiile bancare si bugetul statului.

2.            Activitatea contabila cu probleme referitoare la:

-         gestionarea financiara a patrimoniului intreprinderii ;

-         contabilitatea sintetica si analitica a patrimoniului ;

-         determinarea rezultatuluiexercitiului si intocmirea bilantului ;

-         asigurarea integritatii si apararea bunurilor economice ale societatii.

3.            Controlul financiar care raspunde de:

-         modul de administrare si gestionare a patrimoniului societatii ;

-         rezultatele activitatii economico-financiare a intreprinderii.

2.4.            Organizarea activitatii financiar-contabile

Organizarea interna a activitatii financiar-contabile variaza in functie de marimea si complexitatea unitatii patrimoniale.

CAPITOLUL III - MECANISME, FLUXURI SI CICLURI FINANCIARE

Mecanismele financiare ale firmei sunt indisolubile relatiilor de schimb care exista intre agentii economici. Nu se poate analiza viata financiara a intreprinderii fara a o plasa in contextul economic, financiar si social careia ii apartine si la animarea caruia contribuie.

3.1.      Mecanismul financiar reprezinta un system si forme de functionare a relatiilor financiare si de credit, precum si principii, metode, instrumente si organe de conducere a activitatii financiare dintr-o intreprindere.

Elementele componente ale mecanismului financiar sunt:

-               sistemul financiar;

-               fondurile financiare;

-               institutiile si organele financiare;

-               parghiile economico-financiare;

-               instrumentele si tehnicile financiare;

-               legislatia financiara.

3.2.      Fluxuri financiare

Prin flux financiar se intelege cantitatea de bunuri sau moneda transferata intr-o anumita perioada intre agentii economici.

Se disting 2 categorii de fluxuri:

1.            Fluxuri reale sau fizice de bunuri si servicii care se nasc numai dupa o prealabila acumulare de bunuri si servicii sau moneda la fiecare intreprindere si se masoara prin evaluari monetare.

2.            Fluxuri financiare de moneda sau inlocuitori, astfel:

a)        fluxuri financiare de contrapartida care apar in cazul cumpararii unui bun cu plata in numerar prin inlocuirea imediata a unui activ fix cu moneda si are ca efect modificarea compozitiei stocurilor unei intreprinderi.

b)       Fluxuri financiare decalate care apar in situatii cand unui schimb fizic nu-i corespunde imediat un schimb financiar cumparator. Se creeaza in cazul operatiilor comerciale insotite de un credit, adica creanta, respective datoria, se vor stinge la o data ulterioara.

c)        Fluxuri financiare multiple, respective activele financiare devin obiectul unor tranzactii, adica intreprinderea isi poate schimba creanta pe moneda apeland la un intermediary financiar. In acest caz apar urmatoarele fluxuri: transferal bunurilor indicate de furnizor la comparator - un flux financiar in care furnizorul vinde creante unei terte personae si incaseaza contravaloarea bunurilor - si alt flux financiar in care cumparatorul achita suma, adica stinge datoria fata de terti.

d)       Fluxuri financiare autonome care apar in cazul operatiunilor de acordare sau primire de imprumuturi cand are loc transferal de moneda de la o persoana la alta 9fizica sau juridical).

3.3.      Ciclurile financiare constau in totalitatea operatiunilor care intervin intre momentul transformarii monedei in bani sau servicii si momentul in care intreprinderea isi recupereaza moneda.

In cadrul intreprinderii distingem urmatoarele cicluri:

1.            Ciclul de exploatare care asigura realizarea obiectivelor de baza ale intreprinderii, respective de a produce bunuri si servicii. Ciclul de exploatare cuprinde trei faze:

-         faza de aprovizionare prin care se asigura bunuri pentru procesul de productie;

-         faza de productie prin care se transforma bunurile si se obtin produsele finite ;

-         faza de comercializare - produsele finite sunt vandute.

2.            Ciclul de investitii - Investitia reprezinta o cheltuiala imediata si de amploare prin care moneda este transferata in active fizice cu o durata indelungata de functionare. Prin investitie se creeaza un capital de productie compus din active fizice. Deciziile de investitii trebuie sa aiba in vedere integrarea surplusurilor monetare obtinute din investitii (respectiv pentru remanierea sau cresterea capitalului de productie).

3.            Ciclul operatiunilor financiare constau in totalitatea operatiunilor si procedeelor de acordare sau luare de imprumut precum si achizitiile de titluri de plasament. Acordarea unui imprumut transforma moneda in activ financiar de la care se obtin dobanzi. Achizitionarea de titluri de plasament (actiuni si obligatiuni) constituie o alocare de moneda pentru o creanta de la care se obtine un venit financiar (dividende, dobanzi).

CAPITOLUL IV - COMPONENTELE MANAGEMENTULUI FINANCIAR. PLANIFICAREA FINANCIARA

4.1.      Managementul financiar cuprinde urmatoarele activitati:

-               Planificarea financiara, care previzioneaza performanta firmei in termini financiari, pentru a oferi o evaluare generala a modului cum evolueaza aceasta si a furniza o baza pentru luarea deciziilor de natura financiara si pentru a procura resursele financiare necesare activitatii.;

-               Contabilitatea financiara, care clarifica, inregistreaza si interpreteaza in termini banesti, tranzactiile si orice eveniment de natura financiara. Contabilitatea financiara implica inregistrarea si actualizarea tranzactiilor (inregistrarea contabila), intocmirea bilanturilor contabile si a conturilor de profit si pierdere;

-               Analiza financiara, care analizeaza performantele firmei in termeni de analiza a variatiei, analiza cost-volum-profit, analiza mixului de vanzari, analiza riscului, analiza cost-beneficii si analiza cost-eficacitate;

-               Contabilitatea interna de gestiune, care calculeaza costurile de productie, furnizeaza elementele de baza pentru alocarea cheltuielilor de produse si procese de productie, pregateste so controleaza bugetele financiare si se ocupa in special de contabilitatea cheltuielilor generale. Contabilitatea interna de gestiune furnizeaza datele pentru analiza financiara si pentru intocmirea bugetului si evaluarea capitalului;

-               Evaluarea capitalului si intocmirea bugetului, care selecteaza si planifica investitiile pe baza rentabilitatii estimate a fi obtinute de pe urma investitiilor respective..

4.2.      Principalele activitati de planificare financiara sunt:

-               Previzionarea profitului - previzionarea nivelurilor viitoare ale profiturilor, cheltuielilor de desfacere si a celor generale;

-               Previzionarea cash-flow-ului - previzionarea nivelurilor viitoare ale profiturilor, cheltuielilor de desfacere si a celor generale;

-               Planificarea fiscala - previzionarea incidentei impozitutlui pe profitul societatii, asupra castigurilor din capital, a taxei pe valoarea adaugata 9masura in care firma este pe ansamblul activitatii platitor net sau primitor net) si platilor catre sistemul national de asigurari.;

-               Bugetarea pe termen lung - pregatirea capitalului pe termen lung si a bugetelor financiare care indica ce fonduri vor fi necesare in viitor;

-               Procurarea resurselor financiare - a decide pe baza proiectiilor financiare si a bugetelor volumul capitalului si lichiditatilor necesare in viitor si efectuarea pasilor necesari pentru procurarea resurselor financiare si asigurarea fluxurilor de numerar;

-               Planificarea profitului si a dividentelor - planificarea atingerii unei rate de profit si platii de dividende, de a realiza valori ale castigului pe actiune si ale coeficientului de capitalizare a rezultatelor care sa satisfaca partenerii, mediul de afaceri si investitorii existenti.;

-               Planificarea strategica - furnizeaza bazele generale si rationale pentru planurile strategice ale firmei in termini de profit, crestere, achizitii, difersificare, investitii externe si planificarea portofoliului..

4.3.    Bugetul de venituri si chetuieli al unitatilor economice reflecta modul de formare, administrare si utilizare a mijloacelor financiare si asigura furnizarea informatiilor necesare fundamentarii deciziilor privind gestiunea unitatilor respective. Prin structura sa, acesta reprezinta instrumentul principal de programare a rezultatelor financiare, precum si a fondurilor necesare.

Prin buget se defineste previziunea pentru o perioada de timp data (an, trimestru, luna0 atat a veniturilor, cheltuielilor si rezultatelor financiare, cat si al echilibrului financiar, fluxurilor banesti si financiare, care asigura realizarea programelor de activitate si a capacitatii de plata a intreprinderii.

4.4.      Continutul si structura bugetului de venituri si cheltuieli

Unitatile patrimoniale, indifferent de forma de proprietate, au obligatia de a intocmi bugetul de venituri si cheltuieli, annual, cu defalcarea pe trimestre, care contine urmatoarele sectiuni:

-               bugetul activitatii generale;

-               bugetul activitatii de productie;

-               bugetul activitatii de trezorerie;

-               bugetul activitatii de incasari si plati in valuta;

-               bugetul activitatii de investitii;

-               imprumuturi garantate de stat;

-               reserve;

-               repartizarea profitului;

-               principalii indicatori economico-financiari.

Bugetul activitatii generale

Formularul contine, la nivelul societatii, date privind veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare preconizate a se realize in anul current, comparative cu cele realizate sau previzionate in anul precedent.

Formularul evidentiaza rezultatul net al exercitiului ca diferenta intre veniturile totale si cheltuielile totale aferente activitatii.

Relatia de baza a formularului este :

Rezultatul net al exercitiului = Venituri totale - Cheltuieli totale

Capitolele principale ale begetului activitatii generale sunt :

a)      venituri totale structurate astfel :

-         venituri din exploatare

-         venituri financiare

-         venituri exceptionale (extraordinare)

b)      cheltuielile totale aferente activitatilor care determina veniturile programate a se realiza in cursul exercitiuluifinanciar sunt structurate astfel :

-         cheltuieli pentru exploatare

-         cheltuieli extraordinare (extraordinare)

-         rezerve legale

-         acoperirea pierderilor din anii precedenti

-         impozitul pe profit

c) rezultatul net al exercitiului.

4.5.      Principalii indicatori economico-financiari

Formularul de buget contine un numar de 17 indicatori economico-financiari.

Stabilirea acestor indicatori pentru perioade viitoare permite mangerilor evidentierea unor aspecte cum sunt :

-         capacitatea intreprinderii de a face fata obligatiilor de placa exigibile - prin calcularea indicatorilor de lichiditate (lichiditatea globala, lichiditatea intermediarasi lichiditatea imediata) ;

-         renabilitatea - prin stabilirea indicatorilor rentabilitatii economie si financiare ;

-         raportul resurse probrii / resurse straine, in finantarea activitatii pe baza indicatorilor : securitate financiara, solvabilitate patrimoniala, rata autonomiei financiae, solvavilitatea financiare, rata autonomiei financiare, gradul de indatorare.

-         Relatiile cu clientii si furnizorii reflecta de stabilirea indicatorilor, perioada de recuperare a creantelor si perioada de rambursare a datoriilor.

Capacitatea intreprinderii de a face fata

Agentii economici au obligativitatea calcularii unui numar minim de 16 indicatori suplimentari, dupa cum urmeaza:

1.            Pragul de rentabilitate

2.            Lichiditatea globala (generala)

3.            Lichiditatea redusa (intermediara)

4.            Lichiditatea imediata

5.            Securitatea financiara

6.            Rata rentabilitatii economice

7.            Rata rentabilitatii financiare

8.            Solvabilitatea patrimoniala

9.            Gradul de indatorare

10.        Rata profitului

11.        Potentialul de dezvoltare / crestere

12.        Perioada de recuperare a creantelor

13.        Perioada de rambursare a datoriilor

14.        Rotatia stocurilor

15.        Productivitatea muncii

16.        Ponderea salariilor in costuri

CAPITOLUL 5 - CAPITALURILE FIRMEI

5.1.      Capitalul este o categorie economica care exprima totalitatea resurselor materiale care prin asociere cu factorii de productie participa la realizarea de noi bunuri economice, cu scopul de a obtine profit.

Din punct de vedere financiar-contabil, capitalurile reprezinta componente ale pasivului patrimonial si se structureaza astfel:

1.            Capitaluri proprii, care cuprinde:

-         capitalul social care este constituit din valoarea nominala a activelor sau partilor sociale si este de valoarea aportului in natura sau numerar, rezervele incorporate in capital si profitul repartizat pentru majorarea capitalului social. Capitalul social imbraca doua forme : capital social subscris nevarsat si varsat.

-         Capitalurile imprumutate cuprind : imprumuturi pe termen lung > 5 ani, imprumuturi pe termen mediu > 1 an si imprumuturi pe termen scurt < 1 an.

5.2.      Piata capitalurilor este acea piata care ofera posibilitatea intreprinderii de a-si procura resursele necesare din afara, prin confruntarea ofertei cu cererea de moneda.

Piata capitalurilor cuprinde piata financiara si piata monetara.

1)                                   Piata financiara mijloceste legatura dintre detinatorii de disponibilitati care cauta plasamente de durata a acestora si unitatile economice care asigura o imbunatatire indelungata a disponibilitatilor si cuprinde totalitatea ofertelor si cerintelor de fonduri, pentru subscriptii la capitalul social prin actiuni si subscriptii la capitalul imprumutat prin obligatiuni.

La randul ei, piata financiara cuprinde doua piete complementare :

a)      piata primara, pe care se emit titluri (actiuni si obligatiuni) pentru colectarea de fonduri pe termen lung ;

b)      piata secundara reprezinta bursa de valori, adica locul unde se negociaza si se schimba actiunile si obligatiunile emise de intreprindere.

2)                                   Piata monetara asigura finantarea exterioara pe termen scurt asigurand fondurile necesare intreprinderilor pentru finantarea activitatilor de exploatare si este reprezentata de banci si alte institutii financiare care acorda credite pe termen scurt.

Pe piata de capital apar urmatoarele categorii de agenti :

a)      actionarii care sunt detinatorii de titluri de proprietate asupra intreprinderii.

b)      Managerii sunt agenti mandatati de actionari si au ca obiectiv principal utilizarea resurselor pentru a obtine profit.

c)      Imprumutatorii percep si incaseaza dobanzile conform contractului si sunt supusi la trei tipuri de : variatia ratei dobanzii, variatia preturilor, pierderea puterii de cumparare, riscul de nerecuperare sau de faliment.

d)      Statul intervine prin ficalitate.

5.3.      Costul capitalurilor reprezinta rata randamentuli minim obtinut de aducatorii de capital in masura sa garanteze acestora un castig comparabil celui pe care l-ar obtine pe piata de capital cu acelasi risc.
Costul capitalului poate fi studiat sub doua aspecte :

a)          costul explicit - reprezinta sumele suportate de intreprindere pentru remunerarea actionarilor (dividende) si a creantelor (care isi plaseaza lichiditatile), formand fluxuri monetare de iesire.

b)          Costul implicit - consta in surse care se formeaza in intreprindere si se utilizeaza pe loc (fond de amortizare, profit, fond de rezerva, etc.) dar acestea nu creeaza fluxuri financiare.

Costul capitalului mai poate fi analizat sub alte trei aspecte si anume :

a)         Costul capitalului imprumutat care se masoara in principal prin dobanzi, iar suma dobanzilor care se masoara in principal prin dobanzi, iar suma dobanzilor reprezinta costurile capitalului imprumutat.

b)         Costul capitalului propriu care se masoara in principal prin dividende, iar suma dividendelor reprezinta costul capitalului propriu.

c)         Costul total al capitalului este alcatuit din costul capitalului imprumutat si costul capitalului propriu.

CAPITOLUL VI - ECHILIBRUL FINANCIAR AL FIRMEI

6.1.      Echilibrul financiar este o forma de manifestare a echilibrului economic si reflecta asigurarea resurselor pe de o parte si respectarea obligatiilor de plata pe de alta parte.

Echilibrul financiar se realizeaza atunci can se recupereaza integral mijloacele consumate, respectiv atunci cand veniturile sunt egale cu cheltuielile si necesita o sincronizare intre ritmul cheltuielilor de aprovizionare si productie si cel al incasarilor din activitatea de exploatare si vanzarii productiei. Existenta echilibrului financiar reprezinta o dovada ca procesul de productie si de circulatie din intreprindere se desfasoara in conditii normale.

Ecuatia care sta la baza echilibrului financiar si exprima un ansamblu de corelatii care se formeaza in procesul de rotatie a capitalului este:

Cf + Of = Fpr + Fc

6.2.      A. Lichiditatea patrimoniala exprima posibilitatea unitatii economice de a acoperi toate obligatiile pe termen scurt din lichiditatile patrimoniale curente.

Acest indicator se exprima in mai multe modalitati:

c)            Lichiditatea globala (generala) - exprima posibilitatea componentelor patrimoniuluicurent de a se transforma intr-un termen scurt in disponibilitati banesti pentru a se efectua platile exigibile.

d)            Lichiditatea redusa (intermediara)

e)            Lichiditatea imediata (testul acid)

f)              Lichiditatea la o anumita data viitoare

Unitatea economica are o lichiditate:

-         buna - cand lichiditatea L >= 100%

-         nesatisfacatoare - cand lichiditatea L < 100%, adica platile > incasarile.

B.           Solvabilitatea patrimoniala arata gradul in care unitatea economica poate face fata obligatiilor de plata indeosebi din surse proprii.

Acest indicator se calculeaza de asemenea in doua variante, astfel:

e)            Solvabilitatea generala

f)              Solvabilitatea imediata - mai este denumita si capacitate de plata a agentului economic si exprima mijloacele banesti disponibile la un moment dat sau pe o perioada scurta de timp in raport cu obligatiile de plata exigibile in acelasi interval de timp.

Unitatea economica are o solvabilitate patrimoniala (capacitate de plata) :

-         buna - cand Sp > 30%, cat mai apropiata de 100% ;

-         nesatisfacatoare - cand Sp < 30%, iar acest lucru releva pe de o parte, un grad de indatorare mare si intreprinderii si, pe de alta parte, o situatie financiara dificila.

C.           Indicatori de rentabilitate - exprima eficienta unui agent economic in sensul capacitatii acestuia de a produce profit.

Se calculeaza urmatorii indicatori de rentabilitate:

a)                                          rata rentabilitatii economice - reflecta nivelul eficientei mijloacelor materiale si financiare allocate ciclurilor de functionare.

c)                                          rata rentabilitatii financiare - exprima capacitatea capitalurilor proprii de a produce profit.

d)                                          rata autonomiei financiare sau rata generala a solvabilitatii

e)                                          securitatea financiara - exprima gradul in care capitalurile proprii asigura functionarea societatii

f)                                            rata profitului

g)                                          rata rentabilitatii capitalului propriu

h)                                          rata rentabilitatii capitalului social

i)                                            rata de finantare a capitalului circulant - indicatorul reflecta proportia in care fondul de rulment acopera activele circulante si arata o situatie normala cand nivelul acestuia este de 50%.

j)                                            rata rentabilitatii in functie de costuri

k)                                          rata de acoperire a stocurilor - indicatorul arata proportia in care fondul de rulment asigura finantarea stocurilor, iar o situatie normala poate fi considerate, atunci cand fondul de rulment acopera 2/3 din totalul stocurilor.

l)                                            gradul de indatorare - exprima limita pana la care agentul economic este finantat din alte surse decat fondurile proprii. Acest indicator trebuie sa fie < 100% si cu cat este mai mic (<30%) cu atat este mai redus si gradul de indatorare al agentului economic.

CAPITOLUL VII - ANALIZA FINANCIAR-CONTABILA

IN MANAGEMENTUL FIRMEI

7.1.      Analiza economica financiara in managementul intreprinderii constituie un instrument indestructibil in fundamentarea deciziilor, un instrument important in rezolvarea atributiilor conducerii.

Functiile analizei economico-financiare sunt urmatoarele:

-               functia informationala - care consta in asigurarea centrelor de decizii cu informatii privind situatia economica financiara a unor indicatori comparative cu standardele normative, bugete, nivele ale cheltuielilor pe diferite piete;

-               functia de evaluare - privind nivelul de valorificare a resurselor si capacitatilor existente in unitate;

-               functia de fundamentare a deciziilor care consta in asigurarea elementelor necesare pentru elaborarea unor decizii optime fundamentale, eficiente;

-               functia de realizare a cerintelor gestiunii eficiente a patrimoniului

-               functia de realizare a conexiunii cu mediul exterior care presupune analiza relatiilor cu bancile, furnizorii, creditorii, organelle fiscale, bursa de valori, etc.

7.2.      Metode si tehnici de analiza economico-financiara

Cu ajutorul metodelor si tehnicilor analizei economico-financiare se cerceteaza in evolutia si interdependenta lor fenomenele, procesele si rezultatele economico-sociale in vederea accentuarii laturilor calitative.

Principalele metode de analiza economico-financiara sunt urmatoarele :

 1. Metoda comparatiei
 2. Metoda gruparilor
 3. Metoda marimilor relative
 4. Metoda divizarii rezultatelor
 5. Metoda de analiza a influentei factorilor

7.3. Analiza situatiei financiare a firmei

Analiza financiara se realizeaza pe baza datelor din urmatoarelor documente:

-               bugetul de venituri si cheltuieli si executia lui;

-               bilantul contabil si anexele lui;

-               raportul de gestiune;

-               evidenta contabila, financiara si de gestiune.

Problemele de baza ale analizei financiare a patrimoniului sunt : analiza mijloacelor economice, analiza surselor financiare de acoperire a mijloacelor economice si analiza eficientei mijloacelor economice si a capitalului.

7.3.2.      Analiza mijloacelor economice

Analiza mijloacelor economice se face pe baza analizei elementelor de activ din bilant, pornind de la cele doua grupe de baza din active imobilizate si active circulante.

a)      analiza activelor imobilizate

b)      analiza activelor circulante

7.3.3.      Analiza surselor financiare de acoperire a mijloacelor economice

Sursele financiare sunt evidentiate in pasivul bilantului, sub forma unor grupe sau posturi de bilant, astfel :

-         grupa capitalurilor proprii formata din capitalul social subscris si varsat, primele legate de capital, subventii pentru investitii, diferente din reevaluare, rezerve, fonduri, rezultatul reportat, rezultatiei executiei curente ;

-         grupa de provizioane pentru riscuri si cheltuieli reprezinta o sursa financiara cu o destinatie speciala ;

-         grupa datoriilor formata din obligatii + datorii + credite

Analiza capitalurilor societatii - Acestea sunt structurate in capital propriu, capital strain (imprumutat si atras) si capital permanent, adica capital propriu + imprumutul pe termen lung si mediu.

Analiza provizioanelor sunt rezerve create pe seama cheltuielilor si destinate acoperirii riscurilor latente (posibile) generate de deprecierea elementelor patrimoniale sau aparitia unor fapte viitoare ce pot diminua patrimoniul.

Analiza fondului de rulment - Fondul de rulment reflecta necesarul de surse financiare proprii pentru acoperirea unei parti din activele circulante (mai ales stocurile).

Analiza surselor atrase (obligatiunilor pe termen scurt) - Sursele atrase reprezinta o sursa importanata de finantare a activelor circulante, provin din posturile de furnizori, creditori, decontari cu persoanalul etc.

7.3.4.      Analiza eficientei utilizarii mijloacelor economice si a capitalului

Aceasta cuprinde calcularea urmatorilor indicatori statici de baza :

1)      Numarul de rotatii al elementelor patrimoniale si ale capitalului. Se calculeaza pentru perioada curenta si se compara cu cel din perioada anterioara, daca creste arata o imbunatatire ;

2)      Viteza de rotatie a activelor circulante in zile (V.R.) se calculeaza pe total si pe principalele elemente componente ;

3)      Cifra de afaceri la 100 lei capital ;

4)      Valoarea productiei marfa fabricata la 1000 leimijloace fixe si active circulante ;

5)      Rata de rentabilitate a capitalului ;

6)      Profit la 1000 lei patrimoniu ;

7)      Venituri la 1000 lei patrimoniu si capital.

CAPITOLUL VIII - ANALIZA FINANCIARA A BILANTULUI CONTABIL

8.1.      Analiza financiara a bilantului contabil evalueaza pnctele tari si cele slabe din punct de vedere financiar ale companiei, in primul rand din punct de vedere al actionarilor si potentialilor investitori, dar si ca parte a datoriei conducerii intreprinderii de a exercita o administrare corespunzatoare a fondurilor investite in companie si a bunurilor si mijloacelor aflate in patrimoniul ei.

Cele trei componente principale ale bilantului contabil sunt:

1.            activul = ceea ce are firma in proprietate

2.            pasivul = ceea ce firma datoreaza

3.            capitalul = investitia asociatilor / actionarilor in firma

Situatia bilantului contabil

Ecuatia bilantului contabil este

Capital + Pasive = Active

Structura bilantului contabil

Bilantul contabil contine trei sectiuni principale:

1)      Active sau capital in folosinta, care se compun din urmatoarele :

 • Active fixe
 • Active circulante (curente)

2)      Pasivele curente

3)      Active curente sau capitalul circulant

4)      Surse de capital

8.2.      Analiza financiara a bilantului contabil se concentreaza asupra a doua probleme: lichiditatea si structura capitalului.

8.2.1.                        Analiza lichiditatii

Analiza lichiditatii are ca obiect sa stabileasca daca intreprinderea are destule resurse banesti pentru a face fata datoriilor pe termen scurt. Indicatorii bilantieri de baza folositi in analiza lichiditatii sunt urmatorii :

1)      Rata lichiditatii generale (Indicatorul capitalului circulant)

2)      Rata lichiditatii imediate (Testul acid, Testul rapid)

8.2.2.                        Analiza structurii capitalului

Analiza structurii capitalului examineaza pe ansamblu, modalitatile pe care le utilizeaza intreprinderea in finantarea operatiunilor sale.

1)      Raportul datorii pe termen lung - capitalul social. Acesta este indicatorul clasic al gradului de indatorare

2)      Raportul datorii pe termen lung - finantare pe termen lung. Acest raport calculeaza cuantumul finantarii prin indatorare ca proportie a totalului finantarii pe termen.

3)      Raportul datorii totale - total active. Acest raport arata cat din acttivele totale ale firmei sunt finantate din fonduri imprumutate, atat pe termen lung cat si pe termen scurt.

8.3.      Analiza profitabilitatii clasifica, masoara si estimeaza performantele firmei in legatura cu profiturile pe care le obtine raportate fie la investitia actionarilor sau capitalul utilizat in firma, fie la vanzari. Profitul (sau pierderea) poate fi definit (a) ca venit minus cheltuieli. Alternativ, profitul mai poate fi privit ca si cresterea revendicarilor proprietarilor sau o crestere a activelor nete.

8.4.      Analiza riscului evalueaza pericolul neimplinirii previziunilor cu privire la rezultatele sau rentabilitatea unei investitii, cu atat riscul atribuit unui proiect de investitii este mai mare, cu atat cresc sansele ca proiectul sa genereze pierderi. Rezultatele sunt in general exprimate ca valori prezente nete, urmand calcularea cash-flow-ului discontat a probabilitatii aparitiei variatiilor fata de valorile initial previzionate in ceea ce priveste : cererea, costurile, inflatia si cash-flow-urile.

CAPITOLUL IX - RATA RENTABILITATII CONTABILE

9.1.      Rata rentabilitatii contabile se calculeaza astfel:

1.            se inscriu intr-un tabel cheltuielile aferente fiecarui an de derulare a proiectului;

2.            se impart cheltuielile totale la numarul de ani in care se realizeaza proiectul pentru a se obtine cheltuiala media anuala;

3.            se inscriu in table fluxurile nete de intrare de numerar aferente fiecarui an;

4.            se totalizeaza fluxurile nete de intrare de numerar si se impart la numarul de ani in care se realizeaza proiectul pentru a se obtine venitul mediu annual;

5.            se imparte venitul mediu annual la cheltuiala medie anuala si se inmulteste cu 100 rezultand rata medie anuala de rentabilitate exprimata in procente.

9.2.      Tehnica cash-flow-ului discontat (CFD) sau a cash-flow-ului actualizat prin discontare, este utilizata pentru a determina si compara venitul generat de un priect de investitii prin discontarea cash-flow-urilor viitoare ale acestuia cu scopul de a obtine valoarea prezenta a acestor fluxuri. Metoda se concentreaza asupra fluxurilor de intrare si de iesire de numerar si mai putin asupra venitului net obtinut. Rata obtinuta prin aceasta metoda este adevarata rata a rentabilitatii anuale a capitalului imobilizat in investie.

9.3.      Managementului fluxurilor de numerar

Managementul numerarului previzioneaza fluxurile de numerar (intrarile sau iesirile de numerar) ca parte a ciclului capitalului circulant, pregateste bugete de numerar si financiare precum si declaratii privind fluxul fondurilor, si administreaza fluxurile de fonduri sau de numerar din intreprindere.

Obiectivul rpioritar al gestiunii numerarului este de a asigura depasirea iesirlor de numerar de catre intrarile de numerar.

CAPITOLUL X - DECIZIA FINANCIARA

10.1.  Decizia reprezinta actul prin care se hotareste o anumita linie de conduita pentru atingerea obiectivului si care cuprinde:

-               actiunea

-               mijloacele

-               caile de realizare

Apare ca o solutie constient aleasa de manager, din mai multe variante posibile si pe baza unor informatii semnificative in vederea coordonarii si reglerii activitatilor.

Decizia implica cel putin doua parti : managerul care decide si una sau mai multe persoane executante. Apare ca un proces in care un titular de functie face o analiza si o alegere ce afecteaza comportamentul altor titulari de functii si contributia lor la realizarea obiectivelor.10.2.  Strategia intreprinderii cuprinde ansamblul obiectivelor majore ale unitatii pe termen lung, principalele modalitati de realizare a acestora si resursele allocate.

Principalele componente ale strategiei intreprinderii sunt:

1.            obiectivele cu un orizont de 3-5 ani

2.            modalitati de realizare dintre care: retehnologizarea, reproiectarea sistemului de management, diversificarea productiei, asimilarea de noi produse, patrunderea pe noi piete, etc.

3.            resursele - reprezinta fondurile de investitii cu ridicarea provenientei proprii

4.            termenele de realizare - se refera la data de incepere a aplicarii strategiei, termenele intermediare de realizare a strategiei, termenul fundamental de incheiere a strategiei.

10.3.  Deciziile financiare reprezinta o forma de manifestare a deciziilor manageriale economice generale care au la baza informatiile financiare primare si indicatorii financiari sintetici, o hotarare, un process rational de alegere a unei linii de actiuni ce se ia pe baza analizei mai multor solutii pentru asigurarea continua cu fondurile necesare si utilizarea lor eficienta.

Deciziile financiare implica intreaga activitate financiara, precum si toate mecanismele financiare ale untitatii, implica si programarea evenimentelor viitoare intrucat ele se refera in mod obiectiv la viitor. Acestea trebuie sa se integreze in ansamblul deciziilor din sistemul managerial general al intreprinderii. Cei ce le emit trebuie sa cunoasca realizatea precum si implicatiile ce se vor declansa ca rumare a aplicarii deciziilor respective.

Etapele deciziei financiare sunt : stabilirea obiectivelor financiare, analiza informationala financiara, adoptarea deciziilor financiare, executarea deciziilor financiare. Tipuri de decizii financiare: decizii financiare curente, operationale, decizii financiare strategice.

Principalele tipuri de decizii financiare in cadrul strategiei sunt deciziile de investitii, deciziile de dezinvestitii si deciziile de finantare pe termen lung, iar in cadrul politicii intalnim decizii de investire, decizii de finantare, decizii de autofinantare si politica de dividende.

Investitia reprezinta sume de bani ce se cheltuiesc in speranta obtinerii unor venituri suplimentare partiale.

Tipologia investitiilor prezinta o mare diversitate :

                    Investitie tehnica

                    Investitii umane

                    Investitii sociale

                    Investitii financiare

                    Investitii comerciale

Din punct de vedere al riscului pe care il implica, investitiile se grupeaza in :

-         investitii de inlocuire a instalatiilor uzate

-         investitii de modernizare a echipamentului existent

Decizia de finantare pe termen lung se poate realiza din urmatoarele surse : cresterea de capital propriu, imprumuturi si credite pe termen lung, autofinantare, subventii de la bugetul statului.

Cele mai frecvente modalitati sunt :

1)      cresterea de capital propriu

2)      imprumuturi obligatorii, reprezinta emisiuni de obligatiuni in baza aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor

3)      leasingul este o forma speciala de inchidere a bunurilor imobiliare prin care chiriasul obitne avantaje legate de posesia bunului inchiriat, in timp ce finantarea achizitiei acestuia este facuta de o societate de leasing.

10.4.  Riscul arata variabilitatea rezultatului sub presiunea factorilor din mediul in care isi desfasoara activitatea intreprinderea.

Definirea riscului este legata de analiza rentabilitatii, si anume, rentabilitatea este apreciata in functie de riscul suportat, agentii economici isi asuma un risc in functie de rentabilitatea pe care o asteapta. Rentabilitatea asteptata compenseaza riscul asumat.

In functie de formele pe care le implica riscul poate fi:

-               risc economic (de exploatare) - reprezinta incapacitatea intreprinderii de a se adapta la timp si cu cel mai mic cost la variatiile mediului.

-               risc financiar

-               risc de faliment reprezint incapacitatea firmei de a face fata obligatiilor scadente care rezulta din angajamente contractuale anterioare sau din operatiuni curente.

CAPITOLUL XI - MANAGEMENTUL FINANCIAR

AL EXTINDERII ACTIVITATII UNEI FIRME

11.1.  Motivatia extinderii activitatii firmei

Extinderea este unul dintre cele mai importante obiective ale unei forme. Implicatiile financiare ale extinderii sunt reprezentate de o continua nevoie de finantare pe termen scurt si pe termen lung.

Motivatia extinderii activitatii este data de:

1.            pentru a asigura o mai buna utilizare a activelor

2.            pentru a dobandi aptitudini suplimentare sau speciale

3.            pentru a-si asigura furnizorii de materii prime si materiale pentru a-si mentine calitatea

4.            pentru a creste profitul pe actiune

5.            pentru a utiliza capacitatea de contractare a imprumuturilor

11.2.  Strategii de extindere a unei activitati

Pentru extinderea activitatii unei firme se pot utiliza urmatoarele strategii :

1)       Realizarea unei cresteri a activitatii firmei prin dezvoltarea afacerilor de baza, ceea ce implica cresterea cotei de piata si expansiune geografica.

2)       Obtinerea de resurse prin : tehnologie, competenta si pricepere, distributie, fabricarea de servicii ca parte a produsului, productie.

3)       Finante 9resurse financiare) prin reduceri la valoarea activelor, pierderi cu impozite, bursa de valori.

4)       Acces mai mare la piata.

CAPITOLUL XII - CRESTEREA VALORII ACTIONARULUI

12.1.  Conceptul de valoare a actionarului

Acest concept se bazeaza pe premiza ca actionarii urmaresc realizarea unor profituri in numerar, care pe termen scurt pot fi sub forma dividentelor, sau, in timp, sub forma cresterii de capital rezultata din marirea valorii actiunilor.

Pentru a putea crea valoare pentru actionari, firmele trebuie sa-si maximizeze fluxurile de numerar viitoare provenite din portofoliu de afaceri ale acestora.

12.2.  Analiza valorii actionarului

Esenta conceptului de  valoare a actionarului  consta in aplicarea contabilitatii fluxurilor de numerar asupra rezultatelor viitoare ale firmei, asa cum au fost ele stabiliate in strategia acesteia. Eforturile echipei manageriale se mentin astfel in sfera profitabilitatii si in cea a generarii de lichiditati. Acest lucru se poate face prin identificarea factorilor ce influenteaza valoarea actionarului si prin evaluarea strategiei adoptate asupra venitului viitor al actionarului.

Valoarea actionarilor este influentata de urmatorii factori :

-         nivelul vanzarilor, cresterea si continuitatea acestora

-         marjele de profit

-         eficienta capitalului investit

-         datorii plus capital propriu

-         randamentul investitiei carectat cu marja de risc

-         fluxul de numerar din tranzactii comerciale

-         fluxul de numerar din gestiunea activelor

CAPITOLUL XIII - ANALIZA SI ANTICIPAREA ESECULUI UNEI FIRME

13.1.  Cauzele ce conduc la falimentul firmei

Este dificil de anticipat cand se va produce prabusirea unei companii. Cauza esentiala a falimentului unei firme o reprezinta lipsa lichiditatilor intr-un moment critic. Aceasta situatie se datoreaza, de cele mai multe ori, unui management financiar defectuos atat pe termen scurt, cat si in ceea ce priveste imposibilitatea finantarii investitiilor din surse pe termen lung. Acest ultim aspect conduce la epuizarea fondului de rulment, cu scopul de a remedia deficientele activitatii.

Exista multe cauze care pot aduce o firma intr-o astfel de situatie si anume:

-               incapacitatea de a recupera lichiditatile de la debitori;

-               neputinta de a limita costurile administrative in concordanta cu volumul activitatii;

-               retragerea imprumuturilor;

-               investitii in mijloace fixe, folosind finantari pe termen scurt si neputand realiza profituri immediate;

-               speculatii cu derivati financiari - definite de a fi peste riscul managerial acceptat, etc.

13.2.  Analiza rapoartelor financiar-contabile ale firmei

Problemele care pot fi identificate din studiul rapoartelor financiare publice ale unei firme se pot grupa in trei categorii :

1)      Usor identificabile

-         cresterea masiva a contului creditori (datoriile)

-         incapacitatea de a mentine sistemul de plata anterior

-         cresterea substatiala a stocurilor (incapacitatea de a vinde produsele si / sau modificarea normelor contabile de evaluare a stocurilor la inventariere)

-         reducerea lichiditatilor disponibile

-         cresterea sumelor imprumutate pe termen scurt, mediu si lung

-         reducerea investitiilor viitoare

-         reducerea dividendelor platite

2)      Greu identificabile - Norme de capitalizare. Acestea tind sa elimine costurile din contul de profit si pierderi si sa le reintroduca pe activ in bilantul contabil.

3)      Probleme care apar fara nici un avertisment - Conturile nu dezvaluie totul despre firma. Dezvoltarea sistemului de raportare a facut ca rapoartele financiare sa fie mult mai bogate in continut.

13.3.  Factorii si informatiile ce ajuta la anticiparea esecului unei firme

Factorii si informatiile, altele decat cele exprimate prin cifre, mai importante, care anunta esecul unei firme, pot fi:

-               incapacitatea de a intocmi la timp rapoartele si situatiile conturilor anuale;

-               normele si practicile contabile, altele decat cele standard, comparate cu cele ale concurentei si cu cele existente in ramura de activitate respective;

-               expansiunea rapida a volumului vanzarilor, a capitalului angajat si a principalelor conturi;

-               combinarea functiilor de presedinte si director executiv, mai ales cand acestor functii li se asociaza si un pachet mare de actiuni proprii;

-               demisii frecvente din consiliul de conducere, etc.

multe firme reusesc sa supravietuiasca si in cazul aparitiei unor evenimente din categoria celor prezentate anterior. Supravietuirea lor intr-un mediu concurential din ce in ce mai dur se datoreaza poate norocului sau conducerii acestora. Ambele pot avea doua fete, una buna si una rea. Prima este greu de controlat, asa ca managerii trebuie sa exploateze norocul pentru a minimaliza efectele nesansei.

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL

SPECIALIZAREA : CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

FORMA DE INVATAMANT :ZI, FR, ID

DISCIPLINA - MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL

 1. Procesul managerial - concept,continut,structura si trasaturi
 2. Etapele procesului de management
 3. Trasaturile procesului de management
 4. Previziunea- functie a managementului
 5. Organizarea- functie a managementului
 6. Coordonarea- functie a managementului
 7. Antrenarea- motivarea - functie a managementului
 8. Control- evaluarea - functie a managementului
 9. Etapele functiei de control- evaluare
 10. Firma si functiile sale
 11. Componentele firmei ca sistem
 12. Trasaturile firmei, abordata ca sistem
 13. Functiunea de cercetare- dezvoltare si componentele sale
 14. Functiunea comerciala si activitatile sale
 15. Functiunea de productie si principalele sale activitati
 16. Functiunea financiar- contabila si componentele sale
 17. Functiunea de personal si activitatile sale principale
 18. Managementul financiar- contabil - concept
 19. Conditii de realizare a unui management financiar- contabil eficient
 20. Obiectivele managementului financiar- contabil
 21. Maximizarea valorii intreprinderii
 22. Maximizarea profitului
 23. Obiectivele informarii financiar- contabile
 24. Domenii de abordare a managementului financiar- contabil
 25. Organizarea activitatii financiar- contabile
 26. Mecanismele financiare ale intreprinderii
 27. Functia intreprinderii - concept
 28. Elementele componente ale mecanismului financiar
 29. Fluxurile financiare - clasificare
 30. Fluxurile reale de bunuri si servicii
 31. Ciclurile financiare - concept
 32. Ciclul de exploatare
 33. Ciclul de investitii
 34. Ciclul operatiunilor financiare
 35. Planificarea financiara
 36. Contabilitatea financiara
 37. Analiza financiara
 38. Contabilitatea interna de gestiune
 39. Evaluarea capitalului si intocmirea bugetului
 40. Activitatile planificarii financiare
 41. Bugetul de venituri si cheltuieli - definirea si rolul acestuia
 42. Bugetul de venituri si cheltuieli ca instrument de previziune
 43. Bugetul de venituri si cheltuieli - continut si structura
 44. Bugetul activitatii generale
 45. Bugetul activitatii de productie
 46. Principalii indicatori economico - financiari
 47. Procedura intocmirii bugetului financiar
 48. Capitalurile intreprinderii - definire si structura
 49. Capitalurile proprii
 50. Capitalurile imprumutate
 51. Clasificarea obligatiunilor
 52. Piata capitalurilor
 53. Costul capitalurilor
 54. Costul capitalului imprumutat
 55. Costul capitalului propriu
 56. Costul total al capitalului
 57. Echilibrul financiar - continut economic si importanta
 58. Echilibrul financiar - analiza patrimoniala
 59. Echilibrul financiar - analiza functionala
 60. Functiile intreprinderii conform conceptiei functionale
 61. Fondul de rulment - concept
 62. Solvabilitatea patrimoniala
 63. Indicatorii de rentabilitate
 64. Indicatorii de risc
 65. Indicatorii de gestiune
 66. Indicatorii de profitabilitate
 67. Rolul analizei in managementul financiar -contabil
 68. Principalele etape ale analizei economico -financiare
 69. Metode si tehnici de analiza economico -financiara
 70. Metoda de analiza a influentei factorilor
 71. Analiza situatiei financiare a intreprinderii
 72. Analiza mijloacelor economice
 73. Analiza surselor financiare de acoperire a mijloacelor economice
 74. Analiza eficientei utilizarii mijloacelor economice si a capitalului
 75. Analiza financiara a bilantului contabil
 76. Analiza structurii capitalului
 77. Rata rentabilitatii contabile - metoda si utilizare
 78. Metoda cash- flowului actualizat
 79. Managementul fluxurilor de numerar
 80. Rata interna de rentabilitate
 81. Decizia financiara - concept si importanta
 82. Componentele strategiei financiare
 83. Deciziile financiare operationale
 84. Deciziile financiare strategice
 85. Riscul in managementul financiar
 86. Factorii cu implicatii asupra rezultatelor financiare
 87. Strategii de extindere a activitatii firmei
 88. Decizia de achizitii
 89. Analiza valorii actionarului
 90. Cauzele ce conduc la falimentul firmei

Document Info


Accesari: 14574
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )