Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload

loading...
MANAGEMENTUL MEDIULUI INCONJURATOR

management


PROTECŢIA  ,CONSERVAREA sI OCROTIREA MEDIULUI 

 - protectia mediului - reprezinta totalitatea actiunilor întreprinse de om pentru pastrarea echilibrului ecologic în anumite limite

                                   normale , mentinerea si chiar ameliorarea calitatii factorilor natu 333d36d rali , dezvoltarea valorilor materiale si

                                   spirituale în scopul asigurarii unor conditii de viata si de munca tot mai bune generatiilor actuale si viitoare

- problema protectiei mediului poate fi abordata si rezolvata doar împreuna cu celelalte probleme ale omenirii :

                                         - energia

                                         - materiile prime

                                         - apa

                                         - alimentatia

                                         - saracia

                                         - tehnologia

                                         - explozia demografica

                                         - explozia urbana

                                         - conflictele

                                                            etc

- protectia mediului se realizeaza respectând principiul dezvoltarii durabile

- conservarea mediului - vizeaza un ansamblu de masuri menite sa asigure pastrarea si ameliorarea calitatii  mediului

- ocrotirea mediului - ansamblu de masuri legislative si tehnico- economice  prin care sunt scoase , din circuitul economic ,

                                    terenuri cu valoare stiintifica si peisagistica , acestea fiind declarate ca forme de ocrotire a mediului

MANAGEMENTUL   MEDIULUI   ÎNCONJURĂTOR

ŕ forma evoluata de interactiune dintre om si natura, prin care se încearca ameliorarea unor elemente ale    mediului natural, realizarea unor transformari antropice si crearea unor situatii noi, cu o functionalitate care sa fie mai buna din punct de vedere natural si economic.

ŕ  exista 3 grupe de probleme referitoare la managemenztul mediului înconjurator : 

Ř        tipul de mediu la care are loc actiunea manageriala

Ř        scara de abordare

Ř        interactiunea factorilor  si a elementelor decizionale si consultative

ŕ  organizarea :

Ř       retelei urbane  ( pozitia nodurilor si functionalitatea retelelor reprezentate de axele  de  comunicatii )

Ř       spatiului urban intravilan (zonarea functionala a acestuia si identificarea posibilitatilor  de folosire rationala a întregului teritoriu )

Ř       spatiului rural

Ř       spatiului industrial

Ř       spatiului agricol  (depinde de tipul de agicultura practicata )

Ř       spatiului de transporturi si servicii

ŕ sub raportul scarii de abordare  đ mai multe niveluri :

Ř       nivel mondial

Ř       teritoriul national

Ř       amenajarea regionala din interiorul fiecarui stat   (regionare geografica )

Capitolul :

DIMENSIUNILE  sI  DOMENIILE REGIONALIZĂRII  sI  GLOBALIZĂRII

   

GLOBALIZAREA - ASPECTE   GENERALE

- globalizarea - procesul de extindere a dimensiunii unui fenomen ( social , economic , stiintific , tehnic sau  al informatiei ) la nivelul

                            întregii planete

- domeniile majore ale globalizarii : - globalizarea -  informatiilor ( transmiterea instantanee a acestora prin  televiziune, radio,

                                                                                                                Internet, presa, telefon )

                                                                                 -   schimbului de - produse ( materii prime, produse agroalimentare, produse  

                                                                                                                                prelucrate )                                                                                                             - servicii ( transporturi, turism )

                                                                                 -  circulatiei oamenilor

                                                                                 -  valorilor culturale

                                                                                 -  unor caracteristici ale societatii ( ideologii, conceptii )

                                                                                 -  limbii engleze ( principala limba de comunicare între  oameni si principala

                                                                                                               purtatoare a mesajelor  în tehnologia informatiei )

- consecinte favorabile ale globalizarii→globalizarea reprezinta accesul rapid al tuturor comunitatilor umane la  progresele

                                                                    stiintifice si tehnologice realizate în orice parte a planetei

                                                              → globalizarea informatiilor permite perceperea aproape instantanee a oricarui fenomen

                                                                     petrecut oriunde pe planeta

- consecinte negative ale globalizarii    generalizarea unor modele

                                                                 stergerea diferentelor între comunitatile locale

                                                                 diminuarea diversitatii

                                                                 impunerea unor sugestii generale care nu întotdeauna sunt potrivite  conditiilor concrete

                                                                  

- un element important al globalizarii → schimbul mondial de valori si bunuri = relatii economice internationale

- concluzie : globalizarea tinde sa aplaneze diferentierile dintre tarile dezvoltate si cele subdezvoltate

- societatile transnationale ( sau corporatiile multinationale ) - sunt firme mari, cu o cifra de afaceri ce depaseste uneori Produsul

                                            Intern Brut al unor state, chiar dezvoltate, si care îsi extind influenta  dincolo de granitele statelor-mama,

                                            pt acapararea de noi piete de desfacere si de  materii prime

                                            

                                                                                                  - tind sa devina din ce în ce mai puternice atât din

                                             punct de vedere financiar, implicit economic, cât mai ales sub aspectul influentei

                                             politice

                                   

REGIONALIZAREA

- regionalizare : - definirea unor unitati teritoriale extinse pe suprafete mai mari , cu anumite elemente de coerenta si de identitate

- elementul principal = afinitatile si asemanarile dintre anumite state si grupe de state

- criteriu de regionalizare a Terrei    identificarea componentelor majore ale planiglobului terestru  ( continentele si oceanele ,

                                                             iar în cadrul acestora suprafetele de întindere mai mica )

                                                          limitarea fizico-geografica a teritoriului  având drept criteriu principal omogenitatea 

                                                             elementelor naturale

- ex.  de regionalizare = harta politica

                                    - stabilirea unor grupari de state care au caracteristici sau elemente comune

- scopul regionalizarii  valorificarea în comun de catre doua sau mai multe state a resurselor materiale si umane , în vederea

                                          optimizarii activitatilor curente

- la nivel european → euroregiunile

- cea mai veche euroregiune transfrontaliera  = "TriRhena" ( numita initial "Reggio Basiliensis", formata la granita comuna

                                                                                  dintre Franta, Germania si Elvetia

- în Europa, procesul de regionalizare este legat de procesul integrarii europene

- factorii care determina aparitia euroregiunilor sunt : -    pozitia geografica favorabila (iesire la mare, în apropierea unor râuri

                                                                                               sau fluvii importante )

-          existenta unor traditii de colaborare regionala

-          existenta unor institutii care sustin aceasta colaborare

-          delimitarea unui areal optim din punct de vedere al gestionarii

 teritoriale ( max. 10.000 km˛ )

-          potentialul demografic optim  ( nr locuitorilor sa nu depaseasca

1 milion de persoane )

-          existenta unei infrastructuri functionale în domeniul

      transporturilor si comunicatiilor

-          existenta unor trasaturi comune regasibile în cadrul populatiilor

implicate în aceasta euroregiune

-          dorinta politica a guvernelor statelor implicate în procesul de

aparitie al euroregiunilor

- domeniile în care regionalizarea poate avea o finalitate favorabila sunt :

                                     - cresterea activitatilor  de schimburi economice si comerciale între statele implicate

                                     - încurajarea schimburilor culturale, artistice si stiintifice prin implicarea în programe comune

                                     - instaurarea liberei circulatii a persoanelor prin desfiintarea cerintelor vamale restrictive

                                     - adoptarea si aplicarea unor politici de mediu comune

                                     - crearea unor structuri proprii în domeniul transporturilor si comunicatiilor

- la nivel global , regionalizarea se refera la formarea unor structuri economice , financiare comerciale ,de parteneriat , pt a gestiona  atât resursele cât si pietele de desfacere
Identitatea , uniformizarea si diversitatea lumii contemporane

-          omul este singura fiinta care modifica mediul în care traieste, transformându-l continuu dupa propriile sale necesitati (celelalte fiinte vii se adapteaza conditiilor de mediu )

-          conditiile de mediu si istoria diferita au dus la construirea unor identitati zonale, regionale si chiar nationale , care au diferentiat grupurile umane dintr-un spatiu de vecinii lor aflati la distante mai mari sau mai mici

-          ŕ identitatea umana este rezultatul unei evolutii complexe desfasurata în timp si spatiu . Din punct de vedere politic, putem   vorbi de o identitate nationala, care are la baza diferentierea etnica a grupurilor umane.

-          ŕ lumea contemporana , a începutului de mileniu III , este un mozaic de culturi si tipologii umane.

                 đ societatea occidentala ( Europa de vest si America ) este diferita de societatea orientala , de   cea musulmana sau

                      cea africana    

                  đ d.p.d.v. lingvistic , exista pe Glob , peste 2000 de limbi si dialecte majore vorbite

                  đ numarul religiilor majore este relativ mic, dar multitudinea de culte, secte, credinte, religii si concepte spirituale

                       este extrem de mare

                  đ d.p.d.v. politic ŕ diversitate mare a sistemelor de gestiune si conducere politica .

                       Pe Glob exista : ŕ 144 de republici, din care 18 de un tip special , ex  :

                                                                                                            -  republici islamice ( Iran )

                                                                                                            -  republici islamice federale ( Pakistan si Comore )

                                                                                                                   -  republici federale - federatii : Austria, Brazilia, Elvetia, etc

                                                                                                                   -  republici socialiste : Libia, Cuba, R.P.D. Coreeana, Vietnam

                                                                                                                   -  republici populare : China

                                                       ŕ 43 monarhii , din care : - 36 monarhii constitutionale

                                                                                                                  +

                                                                                                    - monarhii islamice absolute (Arabia Saudita,

                                                                                                                             Bahrain, Oman, Brunei, Qatar )

                                                                                                    - monarhii islamice federale ( Emiratele Arabe

                                                                                                                                                        Unite)

                                                                                                    - monarhii islamice constitutionale ( Kuwait )

                                                                                                    - principate parlamentare ( Andorra )

-          în ciuda acestei diversitati, în prezent, exista si un proces de uniformizare treptata a modului de viata, de adaptare a unor principii occidentale, care se extind în cele mai îndepartate colturi ale lumii

-          influentele occidentale vin sa uniformizeze viata sociala , culturala, dar mai ales pe cea economica

-          un ex al uniformizarii modului de viata, este extinderea si generalizarea fenomenului urbanizarii

-          dupa anii 1950 - 1960 ŕ "copiere" a tiparelor demografice specifice tarilor puternic dezvoltate economic ex natalitate scazutaCapitolul :

                      III. Populatia , resursele naturale si dezvoltarea lumii contemporane

EVOLUŢII  GEODEMOGRAFICE CONTEMPORANE   DIFERENŢIERI  REGIONALE

A.        EVOLUŢII  GEODEMOGRAFICE  CONTEMPORANE

 

 

- o problema majora a societatii si a mediului înconjurator cresterea rapida a populatiei.
- explozia demografica : cresterea accelerata a populatiei în raport cu succesiunea de timp.


-
pâna în anul 1800, cresterea populatiei s-a facut foarte lent, existând un proces de conservare numerica a populatiei

- între anii 1800 si 1950, populatia Terrei a crescut de 3 ori, ajungând la 2,5 miliarde locuitori, iar la mijocul sec. XX-lea, populatia a crescut cu mai mult de  2 ori.

- peste 60% din suprafata Terrei se afla concentrata pe o întindere care reprezinta 9% din suprafata uscatului

- cele mai mari concentrari sunt:

                - estul Asiei

                - sudul Asiei

                - vestul si centrul Europei

- cresterea populatiei este inegala, aceasta realizându-se în functie de anumite cauze si conditii

- exista tari cu cresteri modeste si tari cu cresteri mari

- cauzele principale ale cresterii populatiei sunt:

                                                                                - SPORUL NATURAL pozitiv

                                                                                - deficitul migratoriu (inferior acestui spor natural)

 

     B.   DIFERENŢIERI REGIONALE

TRANZIŢIA DEMOGRAFICĂ   = evolutia populatiei în timp


- explozia demografica este însotita de alte fenomene:

                             a) cresterea inegaltatii raspândirii populatiei pe regiuni

                             b) cresterea miscarii migratorii

                             c) modificarea structurii demografice a populatiei la nivel regional, al tarilor si pe ansamblul populatiei Globului

- tarile dezvoltate au un comportament demografic corespunzator cu momentul de realizare a tranzitiei demografice
- în aceste conditii, cresterea numerica a populatiei tarilor dezvoltate se realizeaza în prezent pe baza sporului migratoriu pozitiv

- tarile subdezvoltate se afla în situatia Europei de acum doua secole: un spor natural ridicat care determina o crestere accentuata a populatiei acestora


-
elementul principal al evolutiilor demografice în viitor îl reprezinta cresterea diferentiata a populatiei Terrei, pe regiuni.

 


loading...Document Info


Accesari: 8990
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2018 )