Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload

loading...
MANAGEMENTUL MEDIULUI INCONJURATOR

management


ALTE DOCUMENTE

DECLARAŢIA DE POLITICĂ A CONDUCERII
MARCA PRODUSELOR ÎN PROMOVAREA VÂNZĂRILOR
CONTINUTUL PRINCIPIILOR ESENTIALE ALE S.M.Q.
EXEMPLE DE GRILE LA MANAGEMENTUL SERVICIILOR PUBLICE
IMPOZITELE SI TAXELE DATORATE BUGETELOR LOCALE DE PERSOANELE FIZICE SI JURIDICE DIN ROMANIA
Subiecte pentru examen Management
ELEMENTE SPECIFICE MANAGEMENTULUI INTREPRENORIAL
Managementul starilor de spirit
Rolul secretariatului in stabilirea relatiilor interpersonale
Consideratii generale cu privire la calitatea bunurilor si serviciilor

PROTECŢIA  ,CONSERVAREA sI OCROTIREA MEDIULUI 

 

- protectia mediului - reprezinta totalitatea actiunilor întreprinse de om pentru pastrarea echilibrului ecologic în anumite limite

                                   normale , mentinerea si chiar ameliorarea calitatii factorilor natu 333d36d rali , dezvoltarea valorilor materiale si

                                   spirituale în scopul asigurarii unor conditii de viata si de munca tot mai bune generatiilor actuale si viitoare

- problema protectiei mediului poate fi abordata si rezolvata doar împreuna cu celelalte probleme ale omenirii :

                                         - energia

                                         - materiile prime

                                         - apa

                                         - alimentatia

                                         - saracia

                                         - tehnologia

                                         - explozia demografica

                                         - explozia urbana

                                         - conflictele

                                                            etc

- protectia mediului se realizeaza respectând principiul dezvoltarii durabile

- conservarea mediului - vizeaza un ansamblu de masuri menite sa asigure pastrarea si ameliorarea calitatii  mediului

- ocrotirea mediului - ansamblu de masuri legislative si tehnico- economice  prin care sunt scoase , din circuitul economic ,

                                    terenuri cu valoare stiintifica si peisagistica , acestea fiind declarate ca forme de ocrotire a mediului

MANAGEMENTUL   MEDIULUI   ÎNCONJURĂTOR

ŕ forma evoluata de interactiune dintre om si natura, prin care se încearca ameliorarea unor elemente ale    mediului natural, realizarea unor transformari antropice si crearea unor situatii noi, cu o functionalitate care sa fie mai buna din punct de vedere natural si economic.

ŕ  exista 3 grupe de probleme referitoare la managemenztul mediului înconjurator : 

Ř        tipul de mediu la care are loc actiunea manageriala

Ř        scara de abordare

Ř        interactiunea factorilor  si a elementelor decizionale si consultative

ŕ  organizarea :

Ř       retelei urbane  ( pozitia nodurilor si functionalitatea retelelor reprezentate de axele  de  comunicatii )

Ř       spatiului urban intravilan (zonarea functionala a acestuia si identificarea posibilitatilor  de folosire rationala a întregului teritoriu )

Ř       spatiului rural

Ř       spatiului industrial

Ř       spatiului agricol  (depinde de tipul de agicultura practicata )

Ř       spatiului de transporturi si servicii

ŕ sub raportul scarii de abordare  đ mai multe niveluri :

Ř       nivel mondial

Ř       teritoriul national

Ř       amenajarea regionala din interiorul fiecarui stat   (regionare geografica )

Capitolul :

DIMENSIUNILE  sI  DOMENIILE REGIONALIZĂRII  sI  GLOBALIZĂRII

   

GLOBALIZAREA - ASPECTE   GENERALE

- globalizarea - procesul de extindere a dimensiunii unui fenomen ( social , economic , stiintific , tehnic sau  al informatiei ) la nivelul

                            întregii planete

- domeniile majore ale globalizarii : - globalizarea -  informatiilor ( transmiterea instantanee a acestora prin  televiziune, radio,

                                                                                                                Internet, presa, telefon )

                                                                                 -   schimbului de - produse ( materii prime, produse agroalimentare, produse  

                                                                                                                                prelucrate )

                                                                                                             - servicii ( transporturi, turism )

                                                                                 -  circulatiei oamenilor

                                                                                 -  valorilor culturale

                                                                                 -  unor caracteristici ale societatii ( ideologii, conceptii )

                                                                                 -  limbii engleze ( principala limba de comunicare între  oameni si principala

                                                                                                               purtatoare a mesajelor  în tehnologia informatiei )

- consecinte favorabile ale globalizarii→globalizarea reprezinta accesul rapid al tuturor comunitatilor umane la  progresele

                                                                    stiintifice si tehnologice realizate în orice parte a planetei

                                                              → globalizarea informatiilor permite perceperea aproape instantanee a oricarui fenomen

                                                                     petrecut oriunde pe planeta

- consecinte negative ale globalizarii    generalizarea unor modele

                                                                 stergerea diferentelor între comunitatile locale

                                                                 diminuarea diversitatii

                                                                 impunerea unor sugestii generale care nu întotdeauna sunt potrivite  conditiilor concrete

                                                                  

- un element important al globalizarii → schimbul mondial de valori si bunuri = relatii economice internationale

- concluzie : globalizarea tinde sa aplaneze diferentierile dintre tarile dezvoltate si cele subdezvoltate

- societatile transnationale ( sau corporatiile multinationale ) - sunt firme mari, cu o cifra de afaceri ce depaseste uneori Produsul

                                            Intern Brut al unor state, chiar dezvoltate, si care îsi extind influenta  dincolo de granitele statelor-mama,

                                            pt acapararea de noi piete de desfacere si de  materii prime

                                            

                                                                                                  - tind sa devina din ce în ce mai puternice atât din

                                             punct de vedere financiar, implicit economic, cât mai ales sub aspectul influentei

                                             politice

                                   

REGIONALIZAREA

- regionalizare : - definirea unor unitati teritoriale extinse pe suprafete mai mari , cu anumite elemente de coerenta si de identitate

- elementul principal = afinitatile si asemanarile dintre anumite state si grupe de state

- criteriu de regionalizare a Terrei    identificarea componentelor majore ale planiglobului terestru  ( continentele si oceanele ,

                                                             iar în cadrul acestora suprafetele de întindere mai mica )

                                                          limitarea fizico-geografica a teritoriului  având drept criteriu principal omogenitatea 

                                                             elementelor naturale

- ex.  de regionalizare = harta politica

                                    - stabilirea unor grupari de state care au caracteristici sau elemente comune

- scopul regionalizarii  valorificarea în comun de catre doua sau mai multe state a resurselor materiale si umane , în vederea

                                          optimizarii activitatilor curente

- la nivel european → euroregiunile

- cea mai veche euroregiune transfrontaliera  = "TriRhena" ( numita initial "Reggio Basiliensis", formata la granita comuna

                                                                                  dintre Franta, Germania si Elvetia

- în Europa, procesul de regionalizare este legat de procesul integrarii europene

- factorii care determina aparitia euroregiunilor sunt : -    pozitia geografica favorabila (iesire la mare, în apropierea unor râuri

                                                                                               sau fluvii importante )

-          existenta unor traditii de colaborare regionala

-          existenta unor institutii care sustin aceasta colaborare

-          delimitarea unui areal optim din punct de vedere al gestionarii

 teritoriale ( max. 10.000 km˛ )

-          potentialul demografic optim  ( nr locuitorilor sa nu depaseasca

1 milion de persoane )

-          existenta unei infrastructuri functionale în domeniul

      transporturilor si comunicatiilor

-          existenta unor trasaturi comune regasibile în cadrul populatiilor

implicate în aceasta euroregiune

-          dorinta politica a guvernelor statelor implicate în procesul de

aparitie al euroregiunilor

- domeniile în care regionalizarea poate avea o finalitate favorabila sunt :

                                     - cresterea activitatilor  de schimburi economice si comerciale între statele implicate

                                     - încurajarea schimburilor culturale, artistice si stiintifice prin implicarea în programe comune

                                     - instaurarea liberei circulatii a persoanelor prin desfiintarea cerintelor vamale restrictive

                                     - adoptarea si aplicarea unor politici de mediu comune

                                     - crearea unor structuri proprii în domeniul transporturilor si comunicatiilor

- la nivel global , regionalizarea se refera la formarea unor structuri economice , financiare comerciale ,de parteneriat , pt a gestiona  atât resursele cât si pietele de desfacere
Identitatea , uniformizarea si diversitatea lumii contemporane

-          omul este singura fiinta care modifica mediul în care traieste, transformându-l continuu dupa propriile sale necesitati (celelalte fiinte vii se adapteaza conditiilor de mediu )

-          conditiile de mediu si istoria diferita au dus la construirea unor identitati zonale, regionale si chiar nationale , care au diferentiat grupurile umane dintr-un spatiu de vecinii lor aflati la distante mai mari sau mai mici

-          ŕ identitatea umana este rezultatul unei evolutii complexe desfasurata în timp si spatiu . Din punct de vedere politic, putem   vorbi de o identitate nationala, care are la baza diferentierea etnica a grupurilor umane.

-          ŕ lumea contemporana , a începutului de mileniu III , este un mozaic de culturi si tipologii umane.

                 đ societatea occidentala ( Europa de vest si America ) este diferita de societatea orientala , de   cea musulmana sau

                      cea africana    

                  đ d.p.d.v. lingvistic , exista pe Glob , peste 2000 de limbi si dialecte majore vorbite

                  đ numarul religiilor majore este relativ mic, dar multitudinea de culte, secte, credinte, religii si concepte spirituale

                       este extrem de mare

                  đ d.p.d.v. politic ŕ diversitate mare a sistemelor de gestiune si conducere politica .

                       Pe Glob exista : ŕ 144 de republici, din care 18 de un tip special , ex  :

                                                                                                            -  republici islamice ( Iran )

                                                                                                            -  republici islamice federale ( Pakistan si Comore )

                                                                                                                   -  republici federale - federatii : Austria, Brazilia, Elvetia, etc

                                                                                                                   -  republici socialiste : Libia, Cuba, R.P.D. Coreeana, Vietnam

                                                                                                                   -  republici populare : China

                                                       ŕ 43 monarhii , din care : - 36 monarhii constitutionale

                                                                                                                  +

                                                                                                    - monarhii islamice absolute (Arabia Saudita,

                                                                                                                             Bahrain, Oman, Brunei, Qatar )

                                                                                                    - monarhii islamice federale ( Emiratele Arabe

                                                                                                                                                        Unite)

                                                                                                    - monarhii islamice constitutionale ( Kuwait )

                                                                                                    - principate parlamentare ( Andorra )

-          în ciuda acestei diversitati, în prezent, exista si un proces de uniformizare treptata a modului de viata, de adaptare a unor principii occidentale, care se extind în cele mai îndepartate colturi ale lumii

-          influentele occidentale vin sa uniformizeze viata sociala , culturala, dar mai ales pe cea economica

-          un ex al uniformizarii modului de viata, este extinderea si generalizarea fenomenului urbanizarii

-          dupa anii 1950 - 1960 ŕ "copiere" a tiparelor demografice specifice tarilor puternic dezvoltate economic ex natalitate scazuta

Capitolul :

                      III. Populatia , resursele naturale si dezvoltarea lumii contemporane

EVOLUŢII  GEODEMOGRAFICE CONTEMPORANE   DIFERENŢIERI  REGIONALE

A.        EVOLUŢII  GEODEMOGRAFICE  CONTEMPORANE

 

 

- o problema majora a societatii si a mediului înconjurator cresterea rapida a populatiei.
- explozia demografica : cresterea accelerata a populatiei în raport cu succesiunea de timp.


-
pâna în anul 1800, cresterea populatiei s-a facut foarte lent, existând un proces de conservare numerica a populatiei

- între anii 1800 si 1950, populatia Terrei a crescut de 3 ori, ajungând la 2,5 miliarde locuitori, iar la mijocul sec. XX-lea, populatia a crescut cu mai mult de  2 ori.

- peste 60% din suprafata Terrei se afla concentrata pe o întindere care reprezinta 9% din suprafata uscatului

- cele mai mari concentrari sunt:

                - estul Asiei

                - sudul Asiei

                - vestul si centrul Europei

- cresterea populatiei este inegala, aceasta realizându-se în functie de anumite cauze si conditii

- exista tari cu cresteri modeste si tari cu cresteri mari

- cauzele principale ale cresterii populatiei sunt:

                                                                                - SPORUL NATURAL pozitiv

                                                                                - deficitul migratoriu (inferior acestui spor natural)

 

     B.   DIFERENŢIERI REGIONALE

TRANZIŢIA DEMOGRAFICĂ   = evolutia populatiei în timp


- explozia demografica este însotita de alte fenomene:

                             a) cresterea inegaltatii raspândirii populatiei pe regiuni

                             b) cresterea miscarii migratorii

                             c) modificarea structurii demografice a populatiei la nivel regional, al tarilor si pe ansamblul populatiei Globului

- tarile dezvoltate au un comportament demografic corespunzator cu momentul de realizare a tranzitiei demografice
- în aceste conditii, cresterea numerica a populatiei tarilor dezvoltate se realizeaza în prezent pe baza sporului migratoriu pozitiv

- tarile subdezvoltate se afla în situatia Europei de acum doua secole: un spor natural ridicat care determina o crestere accentuata a populatiei acestora


-
elementul principal al evolutiilor demografice în viitor îl reprezinta cresterea diferentiata a populatiei Terrei, pe regiuni.

 


loading...


Document Info


Accesari: 7967
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2017 )