Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload

loading...Managementul Proiectelor - Studiu de caz - Cerere de finantare

management
ALTE DOCUMENTE

MANAGEMENTUL CALITATII ORIENTAT PE PROCESE
Proiect de obtinere a certificatului de calificare - Mediul de afaceri al unei de afaceri al unei agnetii de turism
OPORTUNITATEA DE AFACERI SI PLANUL DE AFACERI
MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE IN CONTEXT INTERNATIONAL
Lucrare de licenta - Tendintele pietei de retail privind creditele imobiliare / ipotecare la Banca Comerciala Romana
Management international - MAROC
POLITICA MANAGEMENTULUI FINANCIAR
FUNCTIILE COMUNICARII MANAGERIALE

UNIVERSITATEA “GEORGE BACOVIA’’ din BACAU

FACULTATEA DE MARKETING SI MANAGEMENT

SPECIALIZAREA
MANAGEMENT

Managementul Proiectelor
Studiu de caz

Cerere de finantare

UNIUNEA EUROPEANA

Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI

Ministerul Administratiei si Internelor


Inovatie in administratie

Programul Operational 'Dezvoltarea Capacitatii Administrative'
CERERE DE FINANTARE
Fondul Social European

Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative


Cerere de proiecte nr. 5/2009Numele solicitantului: Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Nord-Est Piatra Neamt


Confirm ca prezentul dosar contine un numar total de 48 pagini si ca informatiile prezentate sunt corecte si reale.


NUME REPREZENTANT LEGAL

Ion Alexandru

FUNCTIE

Presedinte al A.D.I. N-E

SEMNATURA SI STAMPILA


DATATITLUL PROIECTULUIPregatirea profesionala continua a angajatilor din unitatile administrativ teritoriale componente ale ADI N-E, in vederea cresterii capacitatii administrative
AXA PRIORITARA


Imbunatatiri de structura si proces ale managementului ciclului de politici publiceDOMENIUL DE INTERVENTIE


1.3 Imbunatatirea eficacitatii organizationaleOPERATIUNEA


'Module de pregatire in domenii ca achizitiile publice, ECDL, limbi straine, dezvoltarea de proiecte, licitarea si managementul proiectelor, etc.'

INFORMATII PRIVIND SOLICITANTUL SI PARTENERUL


SOLICITANT

Numele organizatiei

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Nord - Est

Cod de inregistrare fiscala


Nr. de la Registrul Asociatiilor si Fundatiilor

55/19.11.2008-partea A – Sectiunea 1

Adresa institutiei

Calea Alexandria, nr.88, Piatra Neamt, judetul Neamt

Adresa oficiala de e-mail a institutiei

asociatia@gmail.com

Web page

www.adine.ro


1.2 STATUTUL JURIDIC AL SOLICITANTULUI

Completati conform actului de infiintare si temeiul legal.


Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Nord-Est Piatra Neamt (ADI N-E), este constituita in baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr.26/30.01.2000, cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr.215/2001 a administratiei publice locale republicata si ulterior modificata, ca persoana juridica romana de drept privat, de utilitate publica, cu caracter neguvernamental, nepatrimonial, nonprofit, autonoma.REPREZENTANTUL LEGAL

Persoana care are dreptul sa semneze si sa reprezinte organizatia. In cazul in care persoana nominalizata aici nu este ordonatorul/principal/secundar/tertiar de credite se va anexa acestei cereri actul administrativ prin care a fost desemnat/ i s-a delegat aceasta calitate.

Nume si prenume

Ion Alexandru

Functie

Presedinte


Numar de telefon


Numar de fax


Adresa de e-mail

asociatia@gmail.com


1.4 PERSOANA DE CONTACT

Persoana nominalizata de institutia dumneavoastra ca mananger de proiect.


Nume si prenume

Daniel Ionescu

Functie

Director, Consiliul Director

Numar de telefon

0722xxxxxx

Numar de fax


Adresa de e-mail

director@gmail.com


1.5 DESCRIEREA SOLICITANTULUI

a.       Precizati cand a fost infiintata organizatia dumneavoastra si care sunt principalele sale activitati (maxim jumatate de pagina)


Asociatia de Dezvoltare 343f57d Intercomunitara Nord-Est Piatra Neamt a fost infiintata in data de 19.11.2008 si este compusa din urmatoarele unitati administrativ teritoriale: CONSILIUL JUDETEAN Neamt, PIATRA NEAMT , ROMAN ,TARGU NEAMT ,BICAZ

Scopul constituirii asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Nord-Est Piatra Neamt consta in: dezvoltarea infrastructurilor si a obiectivelor de dezvoltare de interes comun, crearea si sprijinirea unor parteneriate durabile intre autoritatile administrative autonome din judetul Neamt si a institutiilor publice cu societatea civila, angajarea in actiuni de implementare a strategiilor de dezvoltare, constructie institutionala si de adoptare a acquis-ului comunitar.

Obiective generale promovarea intereselor asociatiei, precum si apararea si respectarea intereselor unitatilor administrative teritoriale asociate; initierea si derularea unor programe si proiecte menite sa conduca la dezvoltarea durabila a ADI N-E constituirea si atragerea de fonduri necesare activitatii Asociatiei; elaborarea de planuri si strategii de dezvoltare amenajarea integrata a teritoriului la nivel regional diminuarea dezechilibrelor create intre centru si zona limitrofa, provocate de dispersarea in planul structurii demografice, sociale si economice diminuarea dezechilibrelor legate de transportul in comun si finantarea infrastructurii cresterea competitivitatii economice a localitatilor din zona metropolitana cu regiunile invecinate dezvoltarea durabila si ameliorarea conditiilor de mediu satisfacerea cererii de terenuri pentru investitori; satisfacerea cererii de locuinte a populatiei; fonduri bugetare mai mari pentru localitati cu venituri mici accesarea fondurilor UE post aderare dezvoltarea unitatilor administrativ teritoriale asociate.b.      Furnizati informatii privind 3 proiecte derulate de organizatie in ultimii 5 ani, avand grija sa completati pentru fiecare in parte urmatorul tabel (maxim o pagina pe fiecare proiect):


Proiectul nr. 1

Titlul proiectului (conform contractului de finantare)

Promovarea durabila a oportunitatilor locale in regiunea de N-E

Nr. de inregistrare/codul proiectului

(acordat de institutia finantatoare)


Obiectivele proiectului

Promovarea regiunii N-E

Stadiul implementarii proiectului

In derulare

Rezultatele partiale sau finale ale proiectului


Valoarea proiectului

(in lei, conform contractului de finantare. In cazul in care valoarea a fost stabilita in alta moneda, se va calcula la cursul lei de la data semnarii contractului)

Sursa de finantare

(bugetul de stat, bugetul local, surse externe nerambursabile, surse externe rambursabile)


Numele institutiei finantatoare

Titlul proiectului (conform contractului de finantare)

Nu este cazul

Nr. de inregistrare/codul proiectului

(acordat de institutia finantatoare)

Nu este cazul

Obiectivele proiectului

Nu este cazul

Stadiul implementarii proiectului

Nu este cazul

Rezultatele partiale sau finale ale proiectului

Nu este cazul

Valoarea proiectului

(in lei, conform contractului de finantare. In cazul in care valoarea a fost stabilita in alta moneda, se va calcula la cursul lei de la data semnarii contractului)

Nu este cazul

Sursa de finantare

(bugetul de stat, bugetul local, surse externe nerambursabile, surse externe rambursabile)


Nu este cazul

Numele institutiei finantatoare

Nu este cazul
Proiectul nr. 3

Titlul proiectului (conform contractului de finantare)

Nu este cazul

Nr. de inregistrare/codul proiectului

(acordat de institutia finantatoare)

Nu este cazul

Obiectivele proiectului

Nu este cazul

Stadiul implementarii proiectului

Nu este cazul

Rezultatele partiale sau finale ale proiectului

Nu este cazul

Valoarea proiectului

(in lei, conform contractului de finantare. In cazul in care valoarea a fost stabilita in alta moneda, se va calcula la cursul lei de la data semnarii contractului)

Nu este cazul

Sursa de finantare

(bugetul de stat, bugetul local, surse externe nerambursabile, surse externe rambursabile)

Nu este cazul

Numele institutiei finantatoare

Nu este cazul


c.       Va rugam sa specificati daca pentru proiectul (in intregime sau partial, respectiv activitati din proiect) ce constituie obiectul prezentei cereri de finantare a mai fost solicitat sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE?

Da   Nu

Daca da, va rugam specificati urmatoarele informatii:

Denumirea programului

Nu este cazul

Numele institutiei finantatoare

Nu este cazul

Nr. de inregistrare a proiectului

Nu este cazul

Sursa de finantare

(bugetul de stat, bugetul local, surse externe nerambursabile, surse externe rambursabile)

Nu este cazul

Stadiul solicitarii

(in curs de verificare/ respinsa/aprobata)

Nu este cazul


d.      Va rugam sa specificati daca proiectul (in intregime sau partial, respectiv activitati din proiect) ce constituie obiectul prezentei cereri de finantare a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, in ultimii 5 ani?

Da   Nu

Daca da, va rugam specificati urmatoarele informatii:

Titlul proiectului (conform contractului de finantare)

Nu este cazul

Nr. de inregistrare/codul proiectului

(acordat de institutia finantatoare)

Nu este cazul

Obiectivul proiectului

Nu este cazul

Stadiul implementarii proiectului

Nu este cazul

Rezultate obtinute

Nu este cazul

Valoarea proiectului

(in lei, conform contractului de finantare. In cazul in care valoarea a fost stabilita in alta moneda, se va calcula la cursul lei de la data semnarii contractului)

Nu este cazul

Sursa de finantare

(bugetul de stat, bugetul local, surse externe nerambursabile, surse externe rambursabile)

Nu este cazul

Numele institutiei finantatoare

Nu este cazul


1.6 PARTENERI

In cazul in care aveti incheiate acorduri de parteneriat (anexa nr. 1) pentru acest proiect completati urmatoarele date. Repetati informatiile pentru fiecare partener in parte.

Numele organizatiei partenere

Nu este cazul

Cod de inregistrare fiscala

Nu este cazul

Nr. de la Registrul Asociatiilor si Fundatiilor

Nu este cazul

Adresa postala a institutiei

Nu este cazul

Adresa de e-mail a institutiei

Nu este cazul

Web page

Nu este cazul

Tipul organizatiei

Nu este cazul

Numele si prenumele reprezentantului legal

Nu este cazul

Functia reprezentantului legal

Nu este cazul

Date de contact ale reprezentantului legal

(tel/fax/e-mail)

Nu este cazul1.7 DESCRIEREA PARTENERULUI

a)      Va rugam precizati cand a fost infiintata organizatia dumneavoastra si care sunt principalele sale activitati. Totodata, prezentati motivele implicarii in acest proiect (maxim jumatate de pagina).


Nu este cazul


b) Va rugam sa furnizati informatii privind 3 proiecte derulate de organizatie in ultimii 5 ani, avand grija sa completati pentru fiecare in parte urmatorul tabel (maxim o pagina pe fiecare proiect):

Proiectul nr. 1

Titlul proiectului (conform contractului de finantare)

Nu este cazul

Nr. de inregistrare/codul proiectului

(acordat de institutia finantatoare)

Nu este cazul

Obiectivul proiectului

Nu este cazul

Stadiul implementarii proiectului

Nu este cazul

Rezultate obtinute

Nu este cazul

Valoarea proiectului

(in lei, conform contractului de finantare. In cazul in care valoarea a fost stabilita in alta moneda, se va calcula la cursul lei de la data semnarii contractului)

Nu este cazul

Sursa de finantare

(bugetul de stat, bugetul local, surse externe nerambursabile, surse externe rambursabile)

Nu este cazul

Numele institutiei finantatoare

Nu este cazul

Proiectul nr. 2

Titlul proiectului (conform contractului de finantare)

Nu este cazul

Nr. de inregistrare/codul proiectului

(acordat de institutia finantatoare)

Nu este cazul

Obiectivul proiectului

Nu este cazul

Stadiul implementarii proiectului

Nu este cazul

Rezultate obtinute

Nu este cazul

Valoarea proiectului

(in lei, conform contractului de finantare. In cazul in care valoarea a fost stabilita in alta moneda, se va calcula la cursul lei de la data semnarii contractului)

Nu este cazul

Sursa de finantare

(bugetul de stat, bugetul local, surse externe nerambursabile, surse externe rambursabile)

Nu este cazul

Numele institutiei finantatoare

Nu este cazul

Proiectul nr. 3

Titlul proiectului (conform contractului de finantare)

Nu este cazul

Nr. de inregistrare/codul proiectului

(acordat de institutia finantatoare)

Nu este cazul

Obiectivul proiectului

Nu este cazul

Stadiul implementarii proiectului

Nu este cazul

Rezultate obtinute

Nu este cazul

Valoarea proiectului

(in lei, conform contractului de finantare. In cazul in care valoarea a fost stabilita in alta moneda, se va calcula la cursul lei de la data semnarii contractului)

Nu este cazul

Sursa de finantare

(bugetul de stat, bugetul local, surse externe nerambursabile, surse externe rambursabile)

Nu este cazul

Numele institutiei finantatoare

Nu este cazul


DATE DESPRE PROIECT


2.1 OBIECTIVELE PROIECTULUI

Prezentati obiectivul/obiectivele general/e si scopul proiectului[*](obiectivul specific). Corelati aceste obiective cu obiectivul domeniului major de inteventie din PO DCA in care se incadreaza proiectul.

Obiectiv general


Dezvoltarea competentelor profesionale si manageriale ale resurselor umane din cadrul Primariilor reprezentand Unitatile Administrativ Teritoriale membre ale ADI N-E Piatra Neamt, ai angajatilor ADI N-E Piatra Neamt, in scopul eficientizarii proceselor desfasurate in organizatie.

Scop


– dezvoltarea competentelor profesionale ale unui numar de 200 de manageri si angajati ai Primariilor si institutiilor publice din localitatile componente ale ADI N-E, in vederea identificarii de solutii eficiente la provocarile presupuse de activitatea de zi cu zi;

– informarea unui numar de 200 de manageri/angajati din administratia publica pentru valorificarea optima a competentelor dobandite prin implementarea proiectului, in contextul actual al integrarii europene;

– informarea unui numar de minim 200 de manageri si angajati ai ai Primariilor si institutiilor publice din localitatile componente ale ADI N-E, cu privire la oportunitatile de dezvoltare de proiecte;

– transfer de know-how & bune practici pentru identificarea solutiilor viabile de crestere a calitatii serviciilor adaptate contextului actual.2.2 JUSTIFICAREA NECESITATII IMPLEMENTARII PROIECTULUI

Identificati si descrieti clar si amanuntit problema cu care se confrunta institutia dvs. si pe care proiectul doreste sa o rezolve (maxim 2 pagini) si motivati de ce si cat de urgent este nevoie de acest proiect.Administratiile locale asociate isi propun modernizarea si eficientizarea serviciilor publice, inclusiv prin accesarea Instumentelor Structurale pentru acest domeniu. Viziunea ADI N-E este de a imbunatati calitatea vietii cetatenilor, mediul social si de afaceri, mediul cultural si de invatamant, eficientizarea resurselor energetice, precum si dezvoltarea urbanistica la nivelul standardelor europene. In centrul preocuparilor asociatiei se afla in permanenta: CALITATEA serviciilor oferite cetatenilor nostri in vederea cresterii increderii si satisfactiei acestora; OMUL ce are dreptul la o viata sanatoasa intr-un mediu adecvat; PATRIMONIUL municipiului, ce trebuie protejat si valorificat cu maxima eficienta si eficacitate. Precum si cresterea capacitatii administrative si dezvoltarea resurselor umane. Fiind unanim recunoscut faptul ca resursele umane reprezinta motorul societatii bazate pe cunoastere, obiectivul strategic general al uneia din prioritatile Planul National de Dezvoltare il constituie dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii acestuia pe piata muncii, prin asigurarea oportunitatilor egale de invatare pe tot parcursul vietii si dezvoltarea unei piete a muncii moderne, flexibile si inclusive care sa conduca, pana in 2015, la integrarea durabila pe piata muncii a 900.000 persoane. Masurile si actiunile avute in vedere de ADI N-E la aceasta prioritate sunt grupate in cadrul a patru sub-prioritati, dupa cum urmeaza: 4.1. Dezvoltarea capitalului uman. Investitiile realizate in cadrul acestei sub-prioritati vor viza: sistemul de educatie initiala (prin promovarea de reforme in contextul invatarii pe tot parcursul vietii), diseminatorii de invatare (resursele umane din educatie), continutul invatarii (diversificarea si asigurarea calitatii ofertelor de educatie si formare initiala si continua) si sistemul de formare profesionala continua. 4.2. Promovarea ocuparii depline. Principalele masuri avute in vedere in cadrul acestei sub-prioritati vizeaza: cresterea adaptabilitatii fortei de munca si a intreprinderilor; dezvoltarea initiativelor pentru partenerii sociali; imbunatatirea tranzitiei de la scoala la locul de munca si promovarea culturii antreprenoriale in educatie si formare, identificarea si valorificarea tuturor oportunitatilor de integrare pe piata muncii; modernizarea si intarirea capacitatii administrative a serviciului public de ocupare. 4.3. Promovarea incluziunii sociale. Principalele domenii de interventie avute in vedere in cadrul sub-prioritatii sunt: integrarea pe piata muncii si combaterea discriminarii, imbunatatirea accesului si participarii la educatie initiala si continua pentru grupurile vulnerabile, promovarea egalitatii de gen si combaterea excluziunii sociale a femeilor, dezvoltarea unui sistem eficient de servicii sociale destinate reducerii riscului de marginalizare si excluziune sociala, initiative transnationale in educatia inclusiva si initiative transnationale pe piata muncii. 4.4 Dezvoltarea capacitatii administrative si a bunei guvernari. Aceasta sub-prioritate are scopul de a promova si sustine crearea la nivel central si local a unei administratii publice care sa devina un important factor de competitivitate, dezvoltare, progres si coeziune. De asemenea, vor fi vizate cu prioritate alte doua segmente importante in procesul de intarire a capacitatii administrative: justitia si ordinea si siguranta publica.

Dezvoltarea de abilitati si aptitudini, atat pentru absolventii care intra pe piata muncii cat si pentru cei angajati, constituie un element cheie pentru dezvoltarea sustinuta a regiunii si cresterea competitivitatii. Legatura dintre nivelul de instruire continua al angajatilor si cresterea productivitatii muncii este recunoscuta in statele din Uniunea Europeana.

Extinderea accesului si participarea la formarea continua constituie elemente esentiale pentru cresterea motivarii resurselor umane. In prezent, nu exista statistici care sa demonstreze care este procentul participarii persoanelor angajate la instruiri specifice, insa nivelul este cu siguranta foarte scazut comparativ cu tarile comunitare. Exista opinii ca acesta ar fi sub 1%. Principala cauza o constituie reticenta angajatorilor de a favoriza accesul la formare al personalului datorita costurilor specifice, cat si a mentalitatii ca, odata instruiti, acestia si-ar cauta locuri de munca mai bine platite.

Numai companiile ce desfasoara activitati inovative, cele din industria producerii de soft, reprezentante ale companiilor straine in regiune dau dovada de interes in acest sens.

In ultimii zece ani au avut loc schimbari semnificative in structurile administratiei centrale si locale, mai ales in ceea ce priveste crearea de noi functii si structuri, introducerea tehnologiei informatiei si a catorva elemente de reforma a functiei publice. Aceste schimbari au necesitat revizuiri structurale pentru a se asigura ca structurile organizationale ale administratiei publice sunt adecvate. O consecinta a implementarii strategiei de descentralizare este nevoia de reorganizare structurala ce reprezinta un punct cheie al acestui domeniu de interventie. Acest domeniu major de interventie vizand eficacitatea organizationala combina operatiuni care se axeaza pe imbunatatiri structurale ale organizatiilor cu interventii care se axeaza pe cresterea motivarii individuale si a responsabilitatii. Problemele abordate sunt slaba capacitate de management din institutiile publice, slaba motivare a functionarilor publici, nivele scazute de eficienta administrativa, capacitate de training insuficienta, precum si slaba capacitate de a pune in practica noile metodologii sau de a respecta cadrul legislativ nou stabilit. Imbunatatirile recente ale cadrului institutional si legislativ al functiei publice reprezinta o oportunitate pentru a dezvolta o cultura de management mai puternica in administratia publica, dar acest lucru depinde si de investitiile considerabile in dezvoltarea competentelor personalului implicat in furnizarea de servicii si in managementul institutiilor publice. Sprijinul acordat capacitatii de training este legat in mod direct de obiectivele FSE. In special, necesitatea de a gasi solutii legate de structura si capacitate pentru a raspunde deficitului de training din administratia publica este o prioritate de prim rang. Acest lucru este accentuat de standardele inalte de instruire prevazute pentru continuarea reformelor managementului public.2.3. RELEVANTA

Explicati modul in care contribuie proiectul la realizarea strategiilor Guvernului in domeniu. Includeti detalii privind:

modul in care proiectul se incadreaza in strategia institutiei, in strategiile locale, regionale sau nationale;

modalitatile in care contribuie la realizarea obiectivului domeniului major de interventie al PO DCA in care se incadreaza.

modul in care interactioneaza cu alte programe sau modul in care prezentul proiect continua sau va fi continuat de alte proiecte

Totodata, prezentati cateva optiuni de rezolvare a problemei (descrisa la pct 2.2) si motivati alegerea optiunii pentru care solicitati finantare prin prezenta cerere.

(maxim 1 pagina)


In profil teritorial, procesele de dezvoltare economica genereaza, din elementele identitatii si ale capitalului teritorial, structuri spatiale de tip cluster economic, regiuni pentru schimbare economica etc.. Aceste procese necesita un cadru national care sa le faciliteze, precum si cunostinte si abilitati specifice pentru abordarea si managementul dezvoltarii locale si regionale din partea actorilor-cheie – comunitatile locale, reprezentate intotdeauna si de autoritatile publice locale si structurile sale asociate.

Municipiile, orasele, comunele doresc sa atraga investitii si sa isi consolideze pozitia si rolurile in teritoriu, prin asociere in sisteme urbane in vederea unei dezvoltarii economice structurate. Firmele, autoritatile publice, universitatile si institutele de cercetare sunt constiente de faptul ca necesitatea afirmarii si dezvoltarii profilului competitiv, a dezvoltarii in structuri cu forta economica la nivel teritorial, presupune o noua abordare in parteneriat inter-institutional si inter-sectorial a planificarii si implementarii dezvoltarii.

Realizarea coeziunii sociale, economice si teritoriale si asigurarea competitivitatii economice constituie obiective ale documentelor strategice ale Uniunii Europene, pentru a caror realizare se recomanda concentrarea fondurilor in poli de crestere pentru asigurarea unei dezvoltari policentrice a statelor membre si pentru cresterea capacitatii lor de fi competitive international.

Prezentul proiect isi propuna sa contribuie la crearea unei administratii publice mai eficiente si mai eficace in beneficiul socio-economic al societatii romanesti.

Cele doua obiective specifice se refera, pe de o parte, la obtinerea unor imbunatatiri structurale si de proces ale managementului ciclului de politici publice in administratia publica centrala si locala si, pe de alta parte, la imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare.

Aceste doua obiective specifice se regasesc in cele doua axe prioritare, prima tratand managementul ciclului de politici publice, iar cea de-a doua furnizarea serviciilor publice. Fiecare din cele doua axe prioritare este organizata pe domenii de interventie, prima axa avand trei domenii majore de interventie, iar cea de a doua axa, doua domenii majore de interventie, care pot fi transpuse in realitate prin mai multe tipuri de operatiuni orientative. Pe langa aceste doua axe prioritare tematice, exista si o a treia axa prioritara, de mai mica intindere, care prevede asigurarea asistentei tehnice pentru buna desfasurare a managementului Programului Operational „Dezvoltarea Capacitatii Administrative”.

ADI N-E poate genera transfer de bune practici si experiente precum si un motor de dezvoltare, propagare si emancipare economica, sociala si culturala. Polii de dezvoltare urbana corespund unor concentrari de industrii dinamice, unde investitiile au efecte importante de antrenare asupra economiei regionale. De asemenea, acesti poli de dezvoltare urbana au efecte interregionale, putand modifica nu numai structura regiunii in care este localizat, ci si proportiile si intensitatea schimburilor interregionale, inclusiv repartitia teritoriala a populatiei si a activitatilor economice. Principalele caracteristici ale ADI Nord-Est: potentialul de dezvoltare economica (gradul de specializare functionala); capacitatea de cercetare-dezvoltare-inovare (universitati, institute de cercetari, centre de excelenta, nuclee stiintifice cu o masa critica de cercetari de inalta calitate, care au capacitatea de a tine pasul cu progresele din stiinta si tehnologie); infrastructura de afaceri adecvata (parcuri industriale, incubatoare si centre de afaceri, parcuri stiintifice si tehnologice care asigura comercializarea rezultatelor cercetarii); mediu si cultura antreprenoriala bazate pe diversitatea relatiilor de afaceri si conexiuni sociale; accesibilitate (rutiera, feroviara, aeriana,); serviciile publice oferite (capacitatea administrativa, infrastructura sociala, de sanatate, infrastructura culturala); capacitatea de asociere administrativa.


2.4. GRUP TINTA

Descrieti grupul/entitatile care sunt vizate direct sau indirect de implementarea si rezultatele proiectului, implicarea acestora in elaborarea/implementarea proiectului, si unde este posibil, exprimati numeric.

Identificati corect grupul tinta si faceti legatura intre acesta, problema prezentata la punctul 2.2 si modalitatea de rezolvare a acesteia, prezentata la punctul 2.3.


Grupul tinta este alcatuit din 200 de manageri/angajati ai ADI N-E si aI primariilor din localitatile asociate la ADI N-E:

In categoria de varsta :

  • 19-24 ani: 15
  • 25-54 ani: 180
  • peste 55 ani: 5

Din cei 200:

  • functionari publici: 110
  • personal contractual: 90
  • altii: -

Functionari publici: 110

inalti functionari publici: niciunul

functionari publici de conducere: 20

functionari publici de executie: 90


Personal contractual: 90

de conducere: 15

de executie: 75


Din cei 200 sunt absolventi de:

liceu: 40

invatamant superior: 155

postuniversitar: 5.Oportunitatea sustinerii acestui proiect este data si de accelerarea procesului de descentralizare al administratiei locale. Administratiile publice locale din comunitatile mici si mijlocii nu au capacitatea de a gestiona singure procesele de planificare integrata precum si pe cele de monitorizare si evaluare in vederea eficientizarii acestor demersuri. Personalul insuficient si de multe ori necalificat in domeniul managementului public si al planificarii in primariile mici si mijlocii, precum si nerentabilitatea crearii la nivelul fiecarei comunitati mici si mijlocii de structuri care sa gestioneze serviciile publice integrate (transport metropolitan, management deseuri, retele publice IT, s.a.) a creat premisele asocierilor in structuri de tipul A.D.I., la initiativa acestor comunitati, tocmai pentru a duce la indeplinire cerintele cetatenilor din aceste zone in conditii cat mai rentabile si eficiente.ACTIVITATI SI GRAFICUL DE IMPLEMENTARE

Descrieti, in ordine cronologica, activitatile, care au avut loc pana la momentul depunerii cererii de finantare (daca este cazul) precum si cele previzionate a se realiza in vederea implementarii proiectului. Completati tabelele de mai jos privind calendarul acestora.


Nr.

Activitate

Descrierea activitatii

Loc de desfasurare

Durata

Cost

(fara TVA)

Responsabil


Managementul proiectului

1.1. Dezvoltarea strategiei de implementare a proiectului

organizarea&desfasurarea unei serii de intalniri (pt. stabilire proceduri de implementare, monitorizare, evaluare&raportare care vor reglementa activitatea echipei de proiect);

angajarea personalului pe proiect;

elaborarea planului detaliat al proiectului;

informarea echipei de proiect despre procedurile agreate pt derularea proiectului.


1.2 Organizarea&derularea procedurilor de achizitii publice

Vor fi realizate in conformitate cu prevederile legale.


1.3 Monitorizare&evaluare proiect; relatia cu finantatorul (raportare)

monitorizarea activitatilor proiectului (pe intreaga perioada de implementare)

elaborarea rapoartelor tehnico-financiare intermediare - se vor elabora & preda Autoritatii Contractante, conform contractului de finantare;

elaborarea raportului tehnico-financiar final.

furnizarea informatiilor de natura tehnica/financiara catre AMPODCA sau alt organism abilitat sa verifice implementarea proiectului;


1.4 Auditare externa a proiectului (1 audit/cerere de rambursare + 1 audit/an de proiect);

ADI N-E

Luna 1 - luna 18

Salarii 252 000 lei


servicii de auditare externa a proiectului 24000 lei


Achizitii mobilier 30315 lei


Achizitii echipamente 52460 lei


Achizitii licente software 12900 lei
Manager proiect

Responsabil financiar

Consilier juridic


Responsabil achizitii publice


Promovare si vizibilitate (masuri de informare si publicitate)

2.1. Realizare strategie promovare/informare proiect;

-dezvoltare strategie de comunicare a proiectului (obiective, metodologie, plan de informare);


2.2 Organizare, desfasurare & evaluare conferinta de lansare a proiectuluii;


2.3 Vizibilitate implementare proiect

creare, administrare & actualizare web-site proiect (va contine resurse informationale etc);

-realizare&distribuire materiale de promovare (bannere, postere, pliante, mapa informativa, carti vizita, brosuri, materiale birotica personalizate, roll-up-uri, etc);

-comunicate de presa elaborate & transmise catre presa locala & nationala (scrisa/electronica).


2.4 Diseminarea rezultatelor & incheierea proiectului

-conferinta de presa pt. prezentarea rezultatelor proiectului

ADI N-E

Luna 1 - luna 18

servicii pentru informare si publicitate 51600 lei


servicii organizare de seminarii, conferinte, evenimente(lansare, inchidere) 17200 lei

Manager de proiect


Consilier informare si publicitate


Cercetare in randul managerilor/ angajatilor Primariilor localitatilor membre a ADI N-E si pentru angajatii ADI N-E, pt stabilirea nivelului de informare & de competenta profesionala/manageriala ale acestora in vederea identificarii nivelului de complexitate la care trebuie sa fie dezvoltat programul de Formare Profesionala Continua

Cercetare cantitativa & calitativa la nivelul celor 2 organizatii (ancheta sociologica pe baza de sondaj, observatie participativa, interviuri etc) pt identificarea nevoilor de informare & formare in domeniul managementului in administratie si pt stabilirea modalitatilor optime de organizare a sesiunilor de instruire:

  • elaborarea metodologiei de cercetare;
  • dezvoltare & validare instrumente de analiza (chestionare, fise de observatie, ghiduri de interviu etc.);
  • culegere, centralizare, prelucrare & analiza date;
  • elaborare raport cercetare.

Sediul Primariilor localitatilor membre a ADI N-E ,sediul ADI N-E


Sediul subcontractorului

Luna 2-luna 3

Inclus in costul serviciilor de formare profesionala

Manager de proiectSubcontractor


Pregatirea activitatilor de formare profesionala pentru dezvoltarea competentelor profesionale si manageriale ale angajatilor Primariilor localitatilor membre a ADI N-E si pentru angajatii ADI N-E

4.1 Adaptarea curricula existente la realitatile observate pe durata etapei de cercetare (si/sau dezvoltarea de noi curiccula) pentru dezvoltarea unui program de formare profesionala personalizat, destinat dezvoltarii competentelor profesionale si manageriale ale managerilor / angajatilor Cursuri:

manager de proiect

- management strategic in administratia publica

- managementul schimbarii organizationale

- managementul calitatii

- specialist achizitii publice

- engleza:

- nivel incepator

- nivel mediu

- nivel avansat

- comunicare organizationala interna in administratia publica

- comunicare organizationala externa in administratia publica

- protocol institutional in administratie

- ECDL


4.2 Elaborarea / adaptarea suporturilor de curs si a materialelor aditionale pentru sesiunile de formare;


4.3 Selectarea participantilor la programul de formare profesionala:

stabilirea criteriilor de selectie a participantilor si a metodologiei de selectie;

realizarea activitatilor de selectie a participantilor in concordanta cu metodologia;

stabilirea grupelor de participanti la programul de formare profesionala la nivel regional;


Estimarile rezultate in urma evaluari facute in vederea documentarii proiectului ne conduc la urmatoarea distributie a numarului de grupe/curs:

(gr = grupa)

(p = participanti)

- manager de proiect: 3 grupe*15 p/grupa

- management strategic in administratia publica: 2 grupe*15 p/grupa

managementul schimbarii organizationale grupe*15 p/grupa;

- managementul calitatii: 2 grupe*15 p/grupa

- specialist achizitii publice: 2 grupa*15 p/grupa

- engleza:

nivel incepator: 7 grupe*10 p/grupa

nivel mediu: 6 grupe*10p/grupa

nivel avansat: 2 grupe*10p/grupa

- comunicare organizationala interna in administratia publica: 2 grupe*15p/grupa

- comunicare organizationala externa in administratia publica: 2 grupe*15p/grupa

- protocol institutional in administratie: 2 grupe*15p/grupa

- ECDL 188 cursanti (165 cursanti Primaria Bacau si 63 cursanti primariile comunelor din ADI ZM Bacau);


- anuntarea beneficiarilor / participantilor

Sediul Primariei Sediul Primariilor localitatilor membre a ADI N-E ,sediul ADI N-ESediul subcontractorului

Luna 4 - luna6

Inclus in costul serviciilor de formare profesionala

Manager de proiectSubcontractor


Desfasurarea activitatilor de formare profesionala a managerilor/angajatilor Primariilor localitatilor membre a ADI N-E si pentru angajatii ADI N-E


Planificarea si organizarea cursurilor:

manager de proiect (5zile*8h/zi) Curs autorizat CNFPA

management strategic in administratia publica (5zile*8h/zi)

managementul schimbarii organizationale (3zile*8h/zi)

managementul calitatii (7zile*8h/zi) Curs autorizat CNFPA

specialist achizitii publice (5zile*8h/zi) Curs autorizat CNFPA

engleza:

nivel incepator (60h: 3h/sapt*20 saptamani) Curs autorizat CNFPA

nivel mediu (42h: 3h/sapt*14 saptamani) Curs autorizat CNFPA

nivel avansat (42h: 3h/sapt*14 saptamani) Curs autorizat CNFPA

- comunicare organizationala interna in administratia publica (2zile*8h/zi)

- comunicare organizationala externa in administratia publica (3zile*8h/zi)

- protocol institutional in administratie (2zile*8h/zi)

- ECDL (80h)


5.2 Derularea cursurilor;

5.3 Evaluarea activitatii de formare si certificarea participantilor (unde este cazul).

5.4 Follow-up-ul sesiunii de FPC (la 1 luna dupa finalizarea programului de FPC)

- observatie participativa a participantilor la cursuri (1zi, 3 experti)

- sesiuni de coaching a participantilor la cursuri (1 zi, 3 experti)

Sediul Primariilor localitatilor membre a ADI N-E ,sediul ADI N-E


Locatii inchiriate

Luna 6-luna17

Servicii de formare profesionala 722000 lei

Manager de proiectSubcontractor


Organizarea, desfasurarea si evaluarea unei conferinte cu participare nationala pe tema „Procesul de formare profesionala continua a angajatilor si managerilor din administratia publica”

- elaborarea planului de lucru;

- promovarea conferintei la nivel national;

-selectarea participantilor;

- planificarea aspectelor logistice ale conferintei;

- desfasurarea conferintei;

- editarea, publicarea si distribuirea volumului cu lucrarile conferintei;

- evaluarea si follow-up-ul conferintei.

Luna 13 – luna 17


Sediul Primariilor localitatilor membre a ADI N-E ,sediul ADI N-E


Locatie inchiriata

Luna 13 – luna 17


Servicii organizare evenimente 34400 lei

Manager de proiectSubcontractorGraficul de implementare trebuie completat cu 'luna de implementare 1', 'luna de implementare 2', etc. si nu cu lunile calendaristice („ianuarie”, „februarie”, etc.)

Implementarea proiectului incepe la data ultimei semnaturi aplicate pe contractul de finantare.

Titlurile activitatilor trebuie sa fie aceleasi cu cele prezentate la sectiunea 4.1. din cererea de finantare.

Graficul de implementare trebuie elaborat dupa urmatorul format:
An de implementare 1

An de implementare 2

Luna

Activitate1. Management de proiectPromovare & vizibilitate (masuri de informare & publicitate)2.1. Realizare strategie promovare/informare proiect2.2 Organizare, desfasurare & evaluare conferinta de lansare proiect2.3 Vizibilitate implementare proiect2.4 Diseminarea rezultatelor & incheierea proiectului3. Cercetare in randul managerilor/ angajatilor Primariilor localitatilor membre a ADI N-E si pentru angajatii ADI N-E

pt stabilirea nivelului de informare & de competenta profesionala/manageriala ale acestora in vederea identificarii nivelului de complexitate la care trebuie sa fie dezvoltat programul de FPC
4 Pregatirea activitatilor de formare profesionala pentru dezvoltarea competentelor profesionale si manageriale ale angajatilor Primariilor localitatilor membre a ADI N-E si pentru angajatii ADI N-E
4.1 Adaptarea curricula existente la realitatile observate pe durata etapei de cercetare (si/sau dezvoltarea de noi curiccula) pentru dezvoltarea unui program de formare profesionala personalizat, destinat dezvoltarii competentelor profesionale si manageriale ale managerilor/angajatilor Primariilor localitatilor membre a ADI N-E si pentru angajatii ADI N-E
4.2 Elaborarea / adaptarea suporturilor de curs si a materialelor aditionale pentru sesiunile de formare4.3 Selectarea participantilor la programul de formare profesionala5. Desfasurarea activitatilor de formare profesionala a managerilor / angajatilor Primariilor localitatilor membre a ADI N-E si pentru angajatii ADI N-E
5.1 Planificarea si organizarea cursurilor

5.2 Derularea cursurilor5.3 Evaluarea activitatii de formare si certificarea participantilor5.4 Follow-up-ul
sesiunii de FPCOrganizarea, desfasurarea si evaluarea unei conferinte cu participare nationala pe tema „Procesul de formare profesionala continua a angajatilor Din administratia publica”


Precizati durata implementarii proiectului, exprimata in luni.


luni


2.6 REZULTATE

Prezentati rezultatele proiectului la finalul implementarii sale, indicand cum va contribui proiectul la rezolvarea problemei/problemelor grupului tinta. (maxim 1 pagina)1 strategie promovare/informare proiect realizata

1 eveniment de lansare proiect organizat si desfasurat

1 web-site al proiectului construit

materiale de promovare (bannere, postere, pliante, mapa informativa, carti vizita, brosuri, materiale birotica personalizate, roll-up-uri, etc) (de specificat cantitati)

minimum 3 comunicate de presa elaborate & transmise catre presa locala & nationala (scrisa/electronica).

1 eveniment pentru prezentarea rezultatelor proiectului organizat si desfasurat


1 raport cercetare cantitativa&calitativa la nivelul celor desfasurata in vederea evaluarii nevoilor specifice de Formare Profesionala Continua a angajatilor Primariilor localitatilor membre a ADI N-E si pentru angajatii ADI N-E

1 program de formare profesionala continua adaptat nevoilor specifice ale publicului tinta (va contine minimum 10 cursuri: manager de proiect, management strategic in administratia publica, managementul schimbarii organizationale, managementul calitatii, specialist achizitii publice, engleza (incepator, mediu, avansat), comunicare organizationala interna in administratia publica, comunicare organizationala externa in administratia publica, protocol institutional in administratie)

10 curricula adaptate nevoilor publicului tinta

10 suporturi de curs (+ materiale didactice auxiliare) adaptate nevoilor publicului tinta


Cursuri cu certificat CNFPA derulate:

2 Cursuri de 40 h cu certificare CNFPA (manager de proiect, specialist achizitii publice)

1 curs de 56 h cu certificare CNFPA managementul calitatii

2 cursuri de 42 h cu certificare CNFPA (engleza mediu, engleza avansat)

1 curs de 60h cu certificare CNFPA (engleza incepator)

1 curs ECDL

Cursuri fara certificat CNFPA derulate:

1curs 40h (management strategic in administratia publica)

1 curs 24h (managementul schimbarii organizationale)

1 curs 16h (comunicare organizationala interna in administratia publica)

1 curs 24h (comunicare organizationala externa in administratia publica)

1 curs 16h (protocol institutional in administratie)

1 sesiune de coaching desfasurata in etapa de follow-up a programului de FPC


1 conferinta cu participare nationala pe tema „Procesul de formare profesionala continua a angajatilor si managerilor din administratia publica” organizata, desfasurata si evaluata

2.7 INDICATORI

Completati tabelul de mai jos, precizand indicatorii care masoara atingerea rezultatelor, respectiv indeplinirea scopului proiectului. Indicatorii pe care ii prezentati trebuie sa fie masurabili si sa contribuie la realizarea indicatorilor din Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative, respectiv Documentul cadru de implementare si din Ghidul solicitantului.

INDICATORI

Valoare la inceputul perioadei de implementare

(numar/unitatea de masura)

Valoare la sfarsitul perioadei de implementare

(numar/unitatea de masura)

Comentarii

Indicatori de „output” (masoara rezultatele proiectului)

Numar de cursuri desfasurate
Numar sesiuni formare desfasurate
Nr web-site-uri dezvoltate
Numar evenimente RP (conferinte)
Numar rapoarte cercetare (analiza nevoie de FPC)
Numar functionari publici participanti la sesiunile de FPC
Numar personal contractual participanti la sesiunile de FPC
Personal de conducere
Personal de executie
Numar cursuri de formare profesionala autorizate CNFPA

Numar cursuri de formare profesionala fara autorizare CNFPA
Indicatori de „result” (masoara indeplinirea scopului proiectului)

Numar participanti la cursuri fara certificare CNFPA
Numar evenimente de informare (transfer de expertiza &bune practici)

2.8 RISCURI


Identificati riscurile care ar putea afecta indeplinirea rezultatelor proiectului si prezentati masurile de prevenire si/sau gestionare a lor.


Descrierea riscului

Posibile consecinte

Masuri de prevenire, gestionare a riscului

Comentarii

Risc organizational si legislativ (extern): Intarzieri legate de derularea procedurilor de achizitie publica

Decalarea termenelor propuse pentru activitatile dependente de aceste proceduri

Stabilirea unor marje suplimentare de timp, publicarea planului de achizitii care sa permita scurtarea termenelor, verificarea in permanenta a modificarilor legislatiei in vigoare (observandu-se in prezent tendinta micsorarii termenelor impuse de legislatie).Risc tehnic (extern):

Nerespectarea termenilor contractuali de catre subcontractoriDecalarea termenelor propuse pentru activitatile dependente de aceste proceduriSelectarea riguroasa a subcontractorilor, verificarea acestora in faza de evaluare a propunerilor, semnarea unor contracte care sa prevada prin intermediul clauzelor penalizari pentru subcontractori in cazul nerespectarii termenelor si conditiilor – transferul riscului intr-o anumita masura asupra subcontractantului.


Risc tehnic (extern): Intarzieri in rambursarea cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului de catre Finantator


Posibile intarzieri in derulatea proiectului


Asigurarea unei marje de risc in planificarea financiara, realizarea unui cashflow la inceputul proiectului, actualizarea permanenta a acestuia in functie de cheltuielile realizate si transele primite.


Risc institutional (intern):

Reticenta angajatilor / managerilor in fata abordarii propuse de educatia nonformalaDificultati in desfasurarea cursurilorPrezentarea abordarii de tip educatie nonformala; impunerea unei utilizari graduale a metodelor si tehnicilor de educatie nonformala de catre subcontractant.2.9 SUSTENABILITATE

Precizati modul in care rezultatele proiectului vor fi utilizate/mentinute dupa finalizarea implementarii proiectului (maxim jumatate de pagina). In cazul in care proiectul este doar o etapa in rezolvarea problemei identificate la pct. 2.2 si va fi continuat de un alt proiect, precizati acest lucru.


Rezultatele proiectului vor tine cont de atingerea necesitatilor la nivel administrativ al asociatiei, precum si de modalitatile de atragere a surselor de finantare pentru noi proiecte. Astfel, noi idei se vor concretiza in viitoare cereri de finantare din Fondul Social European pentru a urmari in continuare obiectivele proiectului intr-un context mai larg precum si pentru implementarea stagiilor de educatie continua pentru a dezvolta competentele, capabilitatile organizatiilor si a fortei in cadrul institutiilor. Rezultatele proiectului pot fi transferate la diferite niveluri (sectorial/regional/local/institutional). Structurile administrative vor permite activitatilor sa continue, vor fi deja formate la sfarsitul ciclului de viata a proiectului prin: intensificarea si largirea cooperarii ce va asigura sustenabilitatea prin parteneriate si prin retele de lucru ce vor permite continuarea actiunilor viitoare. Consultantul selectat in cadrul proiectului se va intalni periodic cu angajatii din organizatii/institutii si cu furnizorii de programe de formare pentru a identifica nevoile privind abordarea tematicii de curs. Beneficiarul proiectului va ajuta la sustenabilitate identificand si redefinindu-si obiectivele pentru a se mula pe nevoile si cerintele administratiilor locale. Rezultatele proiectului vor fi diseminate membrilor comunitatii locale, principalilor actori locali (stakeholderilor) sau altor organizatii publice sau private, inclusiv persoanelor fizice, prin: informarea periodica a principalilor actori locali privind activitatile proiectului si politicile locale, privind rezultatele din acest proiect sau alte proiecte, inclusiv consultarea periodica a comunitatii.


2.10 INFORMARE SI PUBLICITATE

Prezentati detalii privind masurile propuse de informare si publicitate in legatura cu asistenta financiara nerambursabila. Includeti cel putin masurile minime de comunicare prevazute in Ghidul solicitantului.

Masurile de informare si publicitate

(Va rugam descrieti metodele si instrumentele folosite )

Durata estimata/ Perioada

Strategie promovare/informare proiect (dezvoltare strategie de comunicare a proiectului: obiective, metodologie, plan de informare)

Lunile 1-2

Eveniment de lansare a proiectului (conferinta de presa)

Luna 1-2

Web-site proiect (dezvoltare, mentenanta, actualizare)

Lunile 2-18

materiale de promovare (bannere, postere, pliante, mapa informativa, carti vizita, brosuri, materiale birotica personalizate, roll-up-uri, etc) - realizare&distribuire

Lunile 2-18

includerea pe materialele-suport pentru activitatile de training, inclusiv a certificatelor de orice tip, a elementelor obligatorii de identitate vizuala

Lunile 2-18

etichete pentru mijloacele fixe si obiectele de inventar achizitionate in timpul desfasurarii proiectului;

Luna 1-2

Comunicate de presa elaborate & transmise catre presa locala & nationala (scrisa/electronica).

Luna 1-2, luna 8, luna 18

Eveniment de inchidere a proiectului (conferinta de presa pt. prezentarea rezultatelor proiectului)

Luna 18


MANAGEMENT

a)       Precizati locul de desfasurare a activitatilor de management a proiectului: tara, regiunea, judetul, localitatea.


Romania

Judetul Neamt

Orasul Piatra Neamt


Precizati care sunt persoanele implicate in implementarea proiectului prin prisma rolurilor (atributiilor) pe care le vor avea. Pentru persoanele deja angajate anexati CV-uri conform anexei nr.2. Pentru persoanele care urmeaza a fi angajate, prezentati pe scurt atributiile pe care le vor indeplini si cerintele minime privind pregatirea profesionala si experienta. Totodata, in cazul in care intentionati contractarea managementului precizati activitatile si cerintele minime pentru organizatia care va presta acest serviciu.


AD- Manager de proiect

calificare si experienta in management de proiect, abilitati de coordonare

coordoneaza activitatile proiectului si echipa de proiect

reprezinta proiectul in relatiile cu tertii

mentine legatura cu finantatorul


BF     - Coordonator financiar

calificare si experienta in domeniul financiar-contabil;

coordoneaza activitatile financiare

intocmeste fluxurile de numerar pe proiect

redacteaza rapoartele financiare, coordoneaza contabilul

monitorizeaza din punct de vedere financiar proiectul

intocmeste cererile de rambursare

asigura inregistrarea primara a documentelor financiar contabile, efectueaza ordine de plata


TI - Consilier juridic

consilier juridic (cu experienta)

cunoaste toate actele care reglementeaza din punct de vedere juridic atragerea de fonduri prin FSE si implementarea proiectului astfel finantat

redacteaza documentele legale ale proiectului, Avizeaza contractele proiectului

asigura toate informatiile juridice necesare pentru desfasurarea activitatii echipei de proiect


EM - Responsabil achizitii publice

experienta profesionala in domeniul economic sau juridic (achizitii publice)

Planifica si deruleaza planul de achizitii publice al proiectului

Elaboreaza documentatia pentru fiecare achizitie publica

Monitorizeaza, finalizeaza si evalueaza derularea procedurilor de achizitii publiceDI - Consilier informare si publicitate:

experienta in domeniul comunicarii si al relatiilor publice;

coordoneaza activitatile de informare/promovare (comunicare externa) din cadrul proiectului

organizeaza evenimentele de lansare si incheiere ale proiectului

coordoneaza activitatile de comunicare in cadrul echipei de proiect(comunicare interna);

organizeaza conferinta nationalaPrezentati resursele materiale detinute si cele care urmeaza a fi achizitionate pentru implementarea si managementul proiectului

Resurse materiale detinute:


3 computere

1 Imprimanta color

1 telefon fax

3 birouri

1 masa de sedinte

13 scaune


Resurse materiale care urmeaza a fi achizitionate:

6 birouri si scaune pentru echipa de implementare proiect (inclusiv dulapuri)

10 scaune vizitator

6 dulapuri/fisete mici

3 dulapuri/fisete mari

2 mese mici

6 laptop plus licente software prelucrare documente 2007

1 videproiector

1 ecran videoproiector

1 copiator profesional

1 imprimanta color

1 tabla de scris
Prezentati metodologia de implementare a proiectului, inclusiv sistemele de monitorizare si evaluare


A1. MANAGEMENTUL PROIECTULUI

Pe durata ciclului proiectului vor fi utilizate urmatoarele instrumente specifice managementului de proiect:

a) Work Breakdown Structure;

b) Metoda CPM (Critical Path Method);

c) Metoda PERT (Program Evaluation Review Technique);

d) Diagrama Gantt;

e) Matricea (cadrul) logic;

f) chestionar de feed-back

g) analiza de feedback.


In cadrul procesului de monitorizare a activitatilor proiectului se va realiza:

-controlul incadrarii in termenele intermediare si finale de realizare;

-controlul alocarii resurselor, economic&de calitate;

-evaluarea sub-activit. din fiecare activitate;

-analiza&ajustare strategie proiect la schimbarile piatei muncii;

-analiza feed-backului din partea beneficiarilor&de impact al implementarii proiectului;

- urmarirea indeplinirii sarcinilor, respectare specificatii de timp&buget prin fise de monitorizare, intalniri de verificare etc.


Activitati legate de procesul de evaluare interna:

-stabilire criterii&indicatori de evaluare (cantitativi,calitativi,financiari,de proces,de impact);

- modalitati de control pt. verificarea timpilor de executie, a cheltuielilor&rezultatelor partiale si finale;

-monitorizare procese&rezultate;

-masurare progres in raport cu planul stabilit;

-stabilire abateri&cauze, efectuare corectii ce se impun;

-raportare rezultate.


Derularea procedurilor de achizitie publica vor fi facuta in conformitate cu OUG 34/2006; L 337/2006; L 128/2007; OUG 94/2007, OUG 143/2008; OUG 228/2008; OUG 19/200.
A2. PROMOVARE SI VIZIBILITATE

Pentru dezvoltarea si implementarea strategiei de informare si promovare a proiectului se vor folosi:

a) manualul de identitate vizuala al PO DCA;

b) metode si tehnici specifice comunicarii organizationale interne;

c) metode si tehnici specifice comunicarii externe;

d) un concept unitar de promovare a proiectului;

e) o strategie unitara de comunicare/info.;

f) tehnici de relatii publice;

g) dezv.a unui portal web;

h) pliante, mape de prezentare etc.

-crearea, administrarea&actualizarea web-site-ului proiectului (va contine resurse informationale etc);

- realizarea materialelor de promovare (bannere, postere, pliante, mapa informativa, carti vizita, brosuri, materiale birotica personalizate, roll-up-uri, etc);

- distribuirea materialelor de promovare;

-elaborarea de comunicate de presa si transmiterea lor catre presa locala si nationala (scrisa/electronica).

-organizare seminar/conferinta de presa pt. prezentarea rezultatelor proiectului


A.3 Metodele care vor fi folosite pentru derularea activitatilor de cercetare in vederea identificarii nevoii de instruire sunt: ancheta prin sondaj pe baza de chestionar, interviu, analiza statistica & sinteza.


A.4 Adaptarea programelor de pregatire pentru cursurile de FPC cu specific administratie publica

- adaptarea continutului programului de formare concluziilor cercetarii

- alegerea/dezvoltarea instrumentelor folosite in procesul de formare (elaborarea materialelor pt. sesiunile de formare: planuri, fise de lucru, slide-uri, suporturi de curs etc);


Selectarea persoanelor din cadrul grupului tinta care vor participa la programul de formare:

- selectarea beneficiarilor programului de formare profesionala;

- stabilirea grupelor de participanti;


A.5 Implementarea activitatilor de formare profesionala

- organizarea sesiunilor de instruire prin inchiriere spatii (daca va fi cazul);

- organizarea / planificarea activitatilor de formare profesionala (dpdv logistic);


- desfasurarea activitatilor de formare;

- evaluarea programului de formare profesionala;

- evaluarea si certificarea participantilor;


Metodele folosite pt. pregatirea&sustinerea programului de formare profesionala continua vor fi: studiu individual, analiza ocupationala, analiza nevoi de formare, selectia&evaluarea, sinteza&redactarea continutului manualelor, metode de formare interactive (activitate de grup, studiu de caz , joc de rol, dezbatere, conversatie euristica), chestionare de feed-back, analiza&evaluare.


A.6 Organizarea conferintei cu participare nationala

Vor fi utilizate metode si tehnici de relatii publice si organizare de evenimente.2.12 PARTENERI

Prezentati modalitatea de implicare a partenerilor in activitatile proiectului (elaborare proiect, implementare, financiar etc.)(maxim 1 pagina).Nu este cazul
2.13 TAXA PE VALOAREA ADAUGATA

Organizatia este platitoare de TVA?

Da   Nu x

Exista activitati in cadrul proiectului pentru care solicitati finantare conform prezentei cereri, pentru care organizatia este platitoare de TVA ?

Da   Nu x

Daca DA va rugam sa prezentati activitatile si codul de platitor de TVA pentru activitatile desfasurate.CONCORDANTA CU POLITICILE UE SI LEGISLATIA NATIONALA


3.1 DEZVOLTAREA DURABILA

Explicati modul in care proiectul contribuie la maximizarea beneficiilor si reducerea efectelor negative in privinta componentelor: economic, social si de mediu. Includeti cel putin masurile minime de dezvoltare durabila prevazute in Ghidul solicitantului (maxim o pagina).Proiectul a fost planificat si va fi implementat avand in vedere strategia UE privind dezvoltarea durabila.

Prin activitatile sale proiectul urmareste promovarea principiilor dezvoltarii durabile, astfel incat sa-i faca pe participanti sa constientizeze importanta pe care o au protectia mediului, a resurselor si a bio-diversitatii. Participantii vor fi incurajati sa tina cont in activitatile lor din domeniul administratiei publice de: dezvoltare economica echilibrata si echitabila; nivele inalte de ocupare, coeziune sociala si incluziune; un inalt nivel de protectie a mediului si o utilizare responsabila a resurselor naturale .


In cadrul programului de FPC/conferintei va fi inserata o sectiune in cadrul unui modul dedicata constientizarii in ceea ce priveste importanta dezvoltarii durabile de catre angajatii/managerii Primariei Municipiului Bacau si ai primariilor de comune, membri ai ADI N-E si angajati ai ADI N-E.


Echipa proiectului adera la obiectivul general al promovarii dezvoltarii durabile acela de a avea oameni mai bine pregatiti pentru a face fata provocarilor prezente si viitoare si pentru a actiona cu responsabilitate fata de generatiile viitoare.
3.2 EGALITATEA DE SANSE

Subliniati modul in care principiul privind egalitatea de sanse a fost integrat in elaborarea si implementarea proiectului, fie in activitatile, fie in managementul proiectului, mentionand orice componenta specifica care arata acest lucru (maxim o pagina). Includeti cel putin masurile minime de egalitate de sanse prevazute in Ghidul solicitantului (maxim o pagina).Proiectul promoveaza egalitatea de sanse, nediscriminarea si incluziunea sociala.


Echipa de management a proiectului este dedicata obiectivului ca in implementarea proiectului sa nu se realizeze nicio deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, indiferent de: rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, gen, orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV, apartenenta la o categorie defavorizata, precum si orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrangerea, inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii, in conditii de egalitate, a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, in domeniul politic, economic, social si cultural sau in orice alte domenii ale vietii publice.


Principiul egalitatii de sanse este luat in considerare atat in elaborarea proiectului, cat si in derularea activitatilor proiectului.


Solicitantul in toate etapele ciclului de viata al proiectului, vor respecta prevederile legislatiei romanesti si europene in vigoare cu privire atat la egalitatea de sanse si de tratament si la nediscriminare.


In procesul de achizitii, echipa de proiect va respecta legislatia romaneasca si europeana in domeniu dorind sa promoveze egalitatea de sanse, competitia, transparenta si nediscriminarea.


In cadrul activitatilor de informare (precum si a evenimentelor de relatii publice) vor fi introduse referiri/teme referitoare la egalitatea de sanse, nediscriminarea si incluziunea sociala. Atat materialele didactice, materialele de informare/promovare (tiparite sau electronice), precum si corespondenta proiectului va contine logouri sau scurte mesaje prin care se va face referire la obiectivele orizontale: egalitate de sanse, dezvoltare durabila etc.
3.3 ACHIZITII PUBLICE

Va rugam sa completati tabelul privind programul achizitiilor publice:

Nr.

crt.

Obiectul contractului / Acordului-cadru pentru realizarea proiectului

Valoarea estimata

(Lei)*

Procedura aplicata

Data estimata pentru inceperea procedurii**

Data estimata pentru finalizarea procedurii**

Demarate pana la depunerea cererii de finantare


Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Preconizate dupa depunerea cererii


Achizitii mobilier: 6 birouri, 6 scaune birou, 10 scaune vizitator, 6 dulapuri/fisete mici, 3 dulapuri/fisete mari, 2 mese mici, 1 tabla scris

30 315 lei

Cumparare directa

Luna 1

Luna 1


Achizitii echipamente: 6 calculatoare laptop, 1 imprimanta color, 1 copiator color, 1 videoproiector, 1 ecran videoproiector

52 460 lei

Cumparare directa

Luna 1

Luna 1


Achizitii licente software folosit in prelucrarea documentelor (6 buc)

12 900 lei

Cumparare directa

Luna 1

Luna 1


Achizitii servicii de auditare externa a proiectului24 000 lei

Atribuire directa

Luna 1

Luna 1


Achizitii servicii pentru informare si publicitate aferente proiectului

51 600 lei

Atribuire directa

Luna 1

Luna 1


Servicii de analiza nevoii de formare, adaptare/elaborare, livrare si evaluare a cursurilor (din cadrul programului de formare profesionala continua)

722 000 lei


Licitatie deschisa
Achizitii servicii organizare de seminarii, conferinte, cursuri.

51 600 lei

Atribuire directa

Luna 1

Luna 1


*Pentru achizitiile publice efectuate inainte de semnarea contractului de finantare (cu respectarea OUG 34/2006, cu completarile si modificarile ulterioare) tabelul se va completa cu valorile reale, nu cele estimate.

**Se va completa cu nr. lunii (ex. a treia luna) de la semnarea contractului de finantare.


PACHETUL DE FINANTARE A PROIECTULUI

Completati si atasati documentul „Pachetul financiar (Capitolul 4 din Cererea de finantare).xls”


4.1. DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE ACTIVITATE

Cheltuielile generale de administratie, fiind cheltuieli indirecte, nu pot fi atribuite unei activitati din proiect, prin urmare nu vor fi reflectate si detaliate in acest tabel.


Nr.

Activitatea

Tip de cheltuiala

Unitatea de masura

Numar de unitati

Pret unitar

Valoare totala

(fara TVA) (lei)

crt.

(cod si denumire din tabelul de la pct 4.2

fara TVA (lei)

Managementul proiectului

2.1 Cheltuieli de salarizare (salarii) si contributii salariale aferente

cost/luna/membru echipa management proiect

1 Manager proiect*18 luni
1 Responsabil financiar*18 luni
1 Consilier juridic*18 luni
1 Consilier informare si publicitate*18 luni

1 Responsabil achizitii publice*1817.1 Cheltuieli cu auditul extern al proiectului

10.1 Cheltuileli cu achizitia de aplicatii informatice

9.1 Cheltuieli cu achizitia de mobilier, aparatura birotica, telefoane (fixe si mobile) si alte obiecte de inventar

1 set descris in sectiunea Achizitii
Promovare si vizibilitate
(masuri de informare si publicitate)

15.1 Cheltuieli cu elaborarea, productia, tehnoredactarea, tiparirea/multiplicarea materialelor publicitare si de informare

15.4 Cheltuieli cu productia, tiparirea/multiplicarea, inscriptionarea si distributia de materiale promotionale


Cercetare in randul managerilor/
angajatilor p
rimariilor localitatilor membre a ADI N-E si pentru angajatii ADI N-E pt stabilirea nivelului de informare & de competenta profesionala/
manageriala ale acestora in vederea
identificarii nivelului de complexitate
la care trebuie sa fie dezvoltat
programul de FPC

1.6 Onorarii (consultanti, lectori, experti, formatori, etc)

program FPC format

Pregatirea activitatilor de fpc
pt dezvoltarea competentelor
profesionale si manageriale
ale angajatilor p
rimariilor localitatilor membre a ADI N-E si pentru angajatii ADI N-E


Desfasurarea activitatilor de FPC
a managerilor/angajatilor p
rimariilor localitatilor membre a ADI N-E si pentru angajatii ADI N-E


Organizarea, desfasurarea &
evaluarea unei conferinte cu
participare nationala pe tema
„Procesul de formare profesionala
continua a angajatilor si
managerilor din
administratia publica”
15.5 Cheltuieli cu inchirierea spatiului de antena privind organizarea de evenimente, conferinte, ateliere de lucru, inclusiv campanii de mediatizare si constientizare

Nota: Valorile se vor completa cu 2 zecimale.

Coloanele 3,4,5,6 se vor detalia pentru fiecare tip de cheltuiala identificata in coloana 2

Corelati denumirea activitatii din coloana 1 cu activitatile prezentate la pct 2.5 din cererea de finantare

4.2 DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE CATEGORIE DE CHELTUIALA


Nr. crt.

Denumire cheltuiala

Valoare totala (fara TVA)

Valoare TVA

lei

lei


A.  Cheltuieli eligibile (fara TVA)I.

Cheltuieli pentru consultanta si expertiza
Cheltuieli pentru consultanta si expertiza tehnica, administrativa, financiar-contabila, fiscala, de management, precum si consultanta, asistenta juridica privind desfasurarea activitatilor proiectului
Cheltuieli pentru servicii de consultanta si expertiza aferente dezvoltarii, implementarii si/sau certificarii / recertificarii de sisteme
Cheltuieli pentru elaborarea de rapoarte, strategii, ghiduri, metodologii
Cheltuieli pentru servicii/studii de evaluare, cercetare, certificare si recertificare, inclusiv audituri de sistem
Cheltuieli cu studii si/sau analize solicitate de AM in scopul acordarii asistentei financiare nerambursabile
Onorarii (consultanti, lectori, experti, formatori, etc)
Cheltuieli cu servicii de sondaje de opinie si cercetare de piata
Cheltuieli pentru servicii de consultanta si expertiza aferente obtinerii finantarii nerambursabileII.

Cheltuieli de personal
Cheltuieli de salarizare (salarii) si contributii salariale aferente suportate de catre angajator si angajat, pentru personal angajat in cadrul institutiei, structurii care beneficiaza de fondurile strcturale, sau in cadrul institutiei structurii partenere ca functionari publici sau personal contractual cu norma intreaga sau partiala de lucru, avand atributii privind implementarea proiectului finantat prin PODCA
Cheltuieli aferente orelor suplimentare efectuate in scopul implementarii proiectului, conform fisei de pontaj si contributiile aferente suportate de catre angajator si angajat, in conformitate cu prevederile legislatiei nationale in vigoareIII.

Cheltuieli cu deplasarea
Cheltuieli pentru cazare
Cheltuieli cu diurna
Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv taxele aferente)
Cheltuieli cu transportul de materiale, mobilier si echipamente (inclusiv taxele aferente)IV.

Cheltuieli cu traduceri si interpretarat
Cheltuieli cu servicii de traducere si interpretariat aferente activitatilor realizate in cadrul proiectelor finantate prin PODCAV.

Cheltuieli aferente tiparirii si multiplicarii de materiale
Cheltuieli cu tiparirea, multiplicarea si distributia de materiale efectuate in cadrul proiectelor finantate prin PODCAVI.

Cheltuieli pentru inchirieri, leasing si asigurari
Cheltuieli cu inchirierea de sedii pentru managementul proiectului finantat
Cheltuieli cu inchirierea de spatii pentru desfasurarea diverselor activitati specifice proiectului finantat
Cheltuieli cu inchirierea de echipamente
Cheltuieli pentru inchiriere servicii de transport
Cheltuieli pentru inchiriere mijloace de transport
Cheltuieli pentru inchiriere mobilier (diverse bunuri)
Cheltuieli cu ratele de leasing pentru mijoace de transportVII.

Cheltuieli cu achizitia de materiale consumabile
Cheltuieli cu achizitia de consumabile aferente activitatilor desfasurate in cadrul proiectuluiVIII.

Cheltuieli generale de administratie1
Cheltuieli cu servicii de comunicatii (telefoane, fax, internet, servicii postale si de curierat, acces la baze de date)
Cheltuieli cu plata utilitatilor (energia electrica, apa, canalizare, salubritate, energie termica, gaze naturale)
Cheltuieli de arhivare si securizare documente/informatii
Cheltuieli cu servicii de paza
Cheltuieli cu achizitionarea materialelor si serviciilor de intretinerea curenta a sediului
Cheltuieli pentru servicii de intretinere si reparatii echipamente si mijloace de transport
Cheltuieli cu achizitionarea carburantilor si lubrifiantilor pentru mijloacele de transportIX.

Cheltuieli pentru dotari care pot intra in categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar
Cheltuieli cu achizitia de mobilier, aparatura birotica, telefoane (fixe si mobile) si alte obiecte de inventar
Cheltuileli cu achizitia de echipamente de protectie a valorilor umane si materiale
Cheltuileli cu achizitia de echipamente de calcul si echipamente periferice de calculX.

Cheltuieli pentru achizitia de active fixe necorporale
Cheltuileli cu achizitia de aplicatii informatice
Cheltuileli cu achizitia de licente
Cheltuileli cu achizitia de brevete
Cheltuileli cu achizitia de marci
Cheltuileli cu achizitia de know howXI.

Cheltuieli pentru servicii informatice si de comunicatii
Instalare, intretinere si reparare echipamente informatice, de comunicatii, periferice de calcul si instalatii, necesare desfasurarii proiectului
Intretinere, actualizare si dezvoltare aplicatii informatice
Cheltuieli pentru cablare retea internaXII.

Taxe
Taxe de certificare/recertificare
Taxe de evaluare/acreditare/autorizare/ programe universitare
Taxe de eliberare a certificatelor
Taxe notarialeXIII.

Cheltuieli aferente procedurilor de achizitie publica
Cheltuieli aferente pregatirii/revizuirii documentatiei referitoare la procedura de achizitie publica, organizarii si derularii procedurilor de achizitii publice conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, in cadrul proiectelor finantate prin PODCAXIV.

Cheltuieli pentru informare, comunicare si publicitate pentru proiect (conform prevederilor Regulamentului Comisiei 1828/2006)XV.

Cheltuieli pentru informare, comunicare si publicitate pentru activitati de constientizare
Cheltuieli cu elaborarea, productia, tehnoredactarea, tiparirea/multiplicarea materialelor publicitare si de informare
Cheltuieli cu difuzarea materialelor publicitare si de informare
Cheltuieli cu conceperea, dezvoltarea/adaptarea de pagini web, achizitia, inregistrarea si inchirierea domeniului
Cheltuieli cu productia, tiparirea/multiplicarea, inscriptionarea si distributia de materiale promotionale
Cheltuieli cu inchirierea spatiului de antena privind organizarea de evenimente, conferinte, ateliere de lucru, inclusiv campanii de mediatizare si constientizare
Cheltuieli pentu publicitate in mass-media (elaborare, productie si difuzare)
Cheltuieli pentru servicii de monitorizare mediaXVI.

Cheltuieli cu achizitionarea de publicatii in format tiparit si/sau electronic si abonamente pe durata de derulare a proiectului
Cheltuieli cu abonamente la publicatii de specialitate
Cheltuieli cu achizitionarea de publicatii, carti, reviste de specialitate relevante pentru operatiune, in format tiparit si/sau electronicXVII.

Cheltuieli privind achizitionarea serviciilor de audit
Cheltuieli cu auditul extern al proiectuluiXVIII.

Cheltuieli aferente garantiilor bancare
Cheltuieli aferente garantiilor bancare cerute de Autoritatea de management la acordarea prefinantariiXIX.

Cheltuieli pentru organizarea si/sau participarea la evenimente de genul conferinte, seminarii, ateliere de lucru, reuniuni de lucru, cursuri de instruire, activitati transnationale
Total A (I+II+.+XVIII) fara TVANota: 1 Nu depasiti procentul maxim stabilit pentru aceasta categorie de cheltuieli in Ghidul solicitantului

2 Nu depasiti procentul maxim stabilit pentru aceasta categorie de cheltuieli in Ghidul solicitantului

Nr. crt.

Denumire cheltuiala

Valoare totala (fara TVA)


leiB.  Cheltuieli neeligibile (fara TVA)
Total B (total cheltuieli neeligibile )
TOTAL PROIECT (Total A + Total B)Nr. crt.

Denumire cheltuiala

Valoare

 

lei
PACHETUL DE FINANTARE A PROIECTULUI

Prezentati detalierea surselor de finantare ale proiectului, conform tabelului de mai jos.


NR. CRT.

SURSE DE FINANTARE

VALOARE

PROCENT

I

Valoarea totala a proiectului
(trebuie sa fie egala cu valoarea totala a proiectului din tabelul de la pct 4.2: TOTAL PROIECT)II

Valoarea neeligibila a proiectului
(trebuie sa fie egala cu cheltuielile neeligibile de la pct 4.2: TOTAL B)III

Valoarea eligibila a proiectului
(trebuie sa fie egala cu cheltuielile eligibile de la pct 4.2: TOTAL A)III.1.

Asistenta financiara nerambursabila solicitataIII. 2.

Contributia solicitantuluia)     

Din surse propriib)     

Imprumut

In cazul in care contributia financiara vine si de la partenerii implicati in proiect, atunci se va detalia corespunzator pct III.
Pentru definirea obiectivelor, scopului, rezultatelor, activitatilor si indicatorilor recomandam utilizarea metodologiei „Managementul ciclului de proiect” (PCM – Project Cycle Management): http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/publications/manuals-tools/t101_en.htm .loading...Document Info


Accesari: 5367
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2020 )