Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


loading...

PRINCIPIILE MANAGEMENTULUI CALITATII

management
ALTE DOCUMENTE

Funcţiile managementului
Managementul strategic
Management si marketing
Anxietatea de evaluare. Modele teoretice si strategii de interventie.
FUNCTIA DE TRATARE A INFORMATIEI
REPROIECTAREA MANAGERIALA A S.C. TRANSILVANIA S.A PE BAZA CENTRELOR DE PROFIT
Managementul Proiectelor
STRATEGII MANAGERIALE IN INTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII
METODE SI TEHNICI DE MASURARE A NIVELULUI CALITATII
De invatat pt. Managementul Maketingului

PRINCIPIILE managementului calitATii

TERMENI SI DEFINITII

6 PRINCIPIILE managementului calitATii
Standardele din familia ISO 9000 sunt abordate de organizatii care doresc sa implementeze si sa mentina un sistem de management al calitatii efectiv, proiectat astfel incat sa asigure imbunatatirea continua a performantei tinand cont de necesitatile partilor interesate

In acest scop au fost identificate 8 principii ale managementului calitatii ce pot fi utizate de managementul la varf pentru a conduce organizatia catre imbunatatirea continua a performantei.


PRINCIPIUL 1 - FOCALIZAREA ORGANIZATIEI CATRE SATISFACTIA SI FIDELIZAREA CLIENTULUI


Organizatiile depind de clientii acesteia si de aceea trebuie sa inteleaga necesitatile existente si viitore ale clientului, sa satisfaca cerintele si sa lupte pentru a depasi asteptarile acestora.

PRINCIPIUL 2- LEADERSHIP


Conducatorii stabilesc unitatea scopurilor si directia organizatiei.

Ei trebuie sa creeze si sa mentina un mediu intern care sa permita personalului implicarea totala in atingerea obiectivelor organizatiei

PRINCIPIUL 3 - IMPLICAREA PERSONALULUI


Oamenii, la toate nivelurile, constituie esenta organizatiei si implicarea lor totala permite ca abilitatile acestora sa fie utilizate in beneficiul organizatiei.

PRINCIPIUL 4 - ABORDAREA BAZATA PE PROCES


Rezulatul dorit este obtinut mult mai eficient cand activitatile si resursele aferente sunt conduse ca un proces.


PRINCIPIUL 5 - ABORDAREA SISTEMATICA A MANAGEMENTULUI


IIentificarea, intelegerea si conducerea unui sistem de procese interelationate, pentru un set de obiective date, imbunatateste eficienta si eficacitatea unei organizatii.

PRINCIPIUL 6 - ImbunAtATirea continuA


Imbunatatirea continua trebuie sa fie un obiectiv permanent al organizatiei.


PRINCIPIUL 7 - ABORDAREA FACTUALA IN LUAREA DECIZIILOR


Deciziile efective sunt bazate pe analiza datelor si informatiilor.


PRINCIPIUL 8 - RELATII RECIPROC AVANTAJOASE CU FURNIZORII


Organizatia si furnizorii acesteia sunt intr-o relatie de interdependenta si relatiile mutuale si benefice cresc abilitatea ambelor parti de a crea valoare.


7 TERMENI SI DEFINITII


CALITATE ( 3.1.1.)


MASURA IN CARE UN ANSAMBLU DE CARACTERISTICI INTRINSECI INDEPLINESTE CERINTELE

CERINTE ( 3.1.2.)


NEVOIE SAU ASTEPTARE CARE ESTE DECLARATA IN GENERAL IMPLICITA SAU OBLIGATORIE


SATISFACTIA CLIENTULUI ( 3.1.)


PERCEPTIA CLIENTULUI ASUPRA MASURII IN CARE CERINTELE ACESTUIA AU FOST INDEPLINITE


Nota 1: Reclamatiile clientului constituie un indicator obisnuit al satisfactiei scazute a clientului, dar absenta acestuia nu implica in mod necesar o satisfactie inalta a clientului.


Nota 2: Chiar daca cerintele clientului au fost stabilite cu acesta si au fost indeplinite, aceasta nu asigura in mod necesar o satisfactie inalta a clientului.


CAPABILITATE ( 3.1.5.)


ABILITATEA UNEI ORGANIZATII, SISTEM SAU PROCES DE A REALIZA UN PRODUS CARE VA INDEPLINI CERINTELE PENTRU ACEL PRODUS


SISTEM DE MANAGEMENT ( 3.2.2.)


SISTEM PENTRU STABILIREA POLITICII SI OBIECTIVELOR SI PENTRU INDEPLINIREA ACELOR OBIECTIVE


Nota: Un sistem de management al unei organizatii poate include diferite sisteme de management cum ar fi un sistem de management al calitatii, un sistem de management financiar, un sistem de management de mediu.


Sistem de management al calitATii (3.2.3.)

SISTEM DE MANAGEMENT PRIN CARE SE ORIENTEAZA SI SE CONTROLEAZA ORGANIZATIA IN CEEA CE PRIVESTE CALITATEA


MANAGEMENTUL CALITATII (3.2.8.)


ACTIVITATI COORDONATE PENTRU A ORIENTA SI CONTROLA O ORGANIZATIE IN CEEA CE PRIVESTE CALITATEA


Nota : In general orientarea referitor la calitate, include stabilirea politicii referitoare la calitate, a obiectivelor calitatii, planificarea calitatii, controlul calitatii, asigurarea calitatii si imbunatatirea calitatii.


PLANIFICAREA CALITATII ( 3.2.9.)


PARTE A MANAGEMENTULUI CALITATII FOCALIZAT PE STABILIREA OBIECTIVELOR CALITATII SI CARE SPECIFICA PROCESELE OPERATIONALE SI RESURSELE NECESARE PENTRU A INDEPLINI OBIECTIVELE CALITATII.


CONTROLUL CALITATII (3.2.10.)


PARTE A MANAGEMENTULUI CALITATII FOCALIZAT PE INDEPLINIREA CERINTELOR CALITATII


ASIGURAREA CALITATII (3.2.11.)


PARTE A MANAGEMENTULUI CALITATII FOCALIZAT PE FURNIZAREA INCREDERII CA CERINTELE CALITATII VOR FI INDEPLINITE


IMBUNATATIREA CALITATII (3.2.12.)


PARTE A MANAGEMENTULUI CALITATII FOCALIZAT PE CRESTEREA ABILITATII PENTRU A INDEPLINI CERINTELE CALITATII


ORGANIZATIE (3.3.1.)


ANSAMBLU DE PERSOANE SI FACILITATI , CU RESPONSABILITATI, AUTORITATI SI RELATII DEFINITE


STRUCTURA ORGANIZATORICA ( 3.3.2.)


ANSAMBLU DE RESPONSABILITATI, AUTORITATI SI RELATII DINTRE PERSOANE


INFRASTRUCTURA ( 3.3.3.)


<ORGANIZATIE> SISTEM DE FACILITATI, ECHIPAMENTE SAU SERVICII NECESARE PENTRU FUNCTIONAREA UNEI ORGANIZATII


MEDIU DE LUCRU (3.3.)


ANSAMBLU DE CONDITII IN CARE SE DESFASOARA ACTIVITATEA


Nota: Conditiile includ factori fizici, sociali, psihologici, si de mediu ( cum ar fi temperatura, scheme de recunoastere a meritelor, factori ergonomici si referitori la compozitia atmosferei)


ACTIUNE PREVENTIVA ( 3.6.)


ACTIUNE DE ELIMINARE A CAUZEI UNEI NECONFORMITATI POTENTIALE SAU A ALTEI POSIBILE SITUATII NEDORITE


ACTIUNE CORECTIVA ( 3.6.5.)


ACTIUNE DE ELIMINARE A CAUZEI UNEI NECONFORMITATI DETECTATE SAU A ALTEI SITUATII NEDORITE


CORECTIE (3.6.6.)


ACTIUNE INTREPRINSA PENTRU A ELIMINA O NECONFORMITATE CONSTATATA

INFORMATIE (3.7.1.)

DATE SEMNIFICATIVE

DOCUMENT (3.7.2.)

INFORMATIA IMPREUNA CU MEDIUL SAU SUPORT


INCERCARE (3.8.3.)


determinare a uneia sau a mai multor caracteristici In conformitate cu o procedurA .


INSPECTIE ( 3.8.2.)


evaluarea conformitATii prin observare SI JUDECARE, INSOTITE DUPA CUM ESTE CAZUL, de mAsurare, Incercare sAU COMPARARE CU UN CALIBRU


VERIFICARE (3.8.)


Confirmare prin furnizare de dovezi obiective a faptului cA au fost INDEPLINITE cERINTELE specificate


ANALIZA ( 3.8.7.)


ACTIVITATE INTREPRINSA PENTRU A DETERMINA POTRIVIREA , ADECVAREA Si EFICACITATEA A CEEA CE FACE SUBIECTUL ANALIZEI, IN CEEA CE PRIVESTE INDEPLINIREA OBIECTIVELOR STABILITE


Audit (SR EN ISO 19011), cap. 3.1


proces sistematic, independent si documentat in scopul obtinerii de dovezi de audit (3.3) si evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina masura in care sunt indeplinite criteriile de audit (3.2).


NOTA 1: Auditurile interne, uneori denumite audituri de prima parte, sunt conduse de, sau in numele organizatiei insasi, pentru analiza efectuata de management sau pentru alte interese interne, si pot alcatui baza pentru declaratia pe proprie raspundere a conformitatii. In multe cazuri, in mod special in cazul organizatiilor mici, independenta poate fi demonstrata prin lipsa responsabilitatilor in activitatea care este in curs de auditare.


NOTA 2: Auditurile externe includ in general acele audituri numite de secunda si de terta parte. Auditurile de secunda parte sunt conduse de parti care au un interes in organizatie, cum ar fi clientii, sau alte persoane in numele acestora. Auditurile de terta parte sunt conduse de organizatii de auditare externe si independente, cum sunt cele care furnizeaza inregistrarea sau certificarea conformitatii cu cerintele ISO 9001 sau

ISO 14001.


NOTA 3: Atunci cand un sistem de management al calitatii si un sistem de management de mediu sunt auditate impreuna, acesta este numit audit combinat.


NOTA 4: Atunci cand doua sau mai multe organizatii coopereaza pentru a audita un singur auditat (3.7), acesta se numeste audit comun.


criterii de audit (SR EN ISO 19011), cap. 3.2


Ansamblu de politici, proceduri sau cerinte.


NOTA: Criteriile de audit sunt utilizate ca referinta fata de care se compara dovada de audit (3.3)


dovezi de audit (SR EN ISO 19011), cap. 3.3


Inregistrari, declaratii despre fapte sau alte informatii care sunt relevante in raport cu criteriile de audit (3.2) si verificabile


NOTA: Dovezile de audit pot fi cantitative sau calitative.


constatari de audit (SR EN ISO 19011), cap. 3.4


rezultatele evaluarii dovezilor de audit (3.3) colectate in raport cu criteriile de audit (3.2).


concluziile auditului (SR EN ISO 19011), cap. 3.5


Rezultat al unui audit (3.1) furnizat de echipa de audit (3.9) dupa luarea in considerare a obiectivelor de audit si a tuturor constatarilor de audit (3.4).


clientul auditului (SR EN ISO 19011), cap. 3.6


organizatie sau persoana care solicita un audit (3.1)


NOTA: clientul poate fi auditatul (3.7)sau orice alta organizatie care are drepturi, contractuale sau acordate prin reglementari, de a solicita un audit.


auditat (SR EN ISO 19011), cap. 3.7


organizatie care este auditata.


auditor (SR EN ISO 19011), cap. 3.8


persoana care are competenta (3.14) de a efectua un audit (3.1).


echipa de audit (SR EN ISO 19011), cap. 3.9


unul sau mai multi auditori (3.8) care efectueaza un audit (3.1) sustinuti daca este nevoie de experti tehnici (3.10), dupa cum este cerut.

NOTA 1: Un auditor din echipa de audit este desemnat ca sef al echipei de audit.

NOTA 2: Echipa de audit poate include auditori in curs de formare.


expert tehnic (SR EN ISO 19011), cap. 3.10


persoana care furnizeaza echipei de audit (3.9) cunostinte specifice sau experienta profesionala specifica .


NOTA 1: Cunostintele specifice sau experienta specifica se refera la organizatie, procesele sau activitatile care urmeaza sa fie auditate, indrumari referitoare la limba sau cultura.


NOTA 2: Un expert tehnic nu actioneaza ca un auditor in echipa de audit.


program de audit (SR EN ISO 19011), cap. 3.11
ansamblu de unul sau mai multe audituri (3.1) planificate pe un anumit interval de timp si orientate spre un anumit scop.


plan de audit (SR EN ISO 19011), cap. 3.12


descriere a activitatilor si a acordurilor pentru un audit (3.1).


domeniul auditului (SR EN ISO 19011), cap. 3.13


amploarea si limitele unui audit (3.1).


NOTA:    De obicei domeniul include o descriere a locatiilori, a unitatii organizationale, a activitatilor si proceselor ca si a perioadei de timp acoperite.


competenta (SR EN ISO 19011), cap. 3.14


aptitudini personale demonstrate si capacitate demonstrata de a aplica cunostinte si abilitati.SECTIUNEA 5 - Comentarea cerinTelor standardului ISO
Text Box: 1. CERINTE GENERALE

 sa stabileasca, sa documenteze, sa implementeze si sa mentina un sistem de management al calitatii (SMQ)
 sa imbunatateasca continuu eficacitatea SMQ

Organizatia trebuie
 Sa identifice procesele necesare sistemului de management al calitatii si aplicarea acestora in intreaga organizatie 
 Sa determine succesiunea si interactiunea acestor procese,
 Sa determine criteriile si metodele necesare pentru a se asigura ca atat operarea cat si controlul acestor procese sunt eficace,
 Sa se asigure de disponibilitatea resurselor si informatiilor necesare pentru operarea si monitorizarea acestor procese,
 Sa monitorizeze, sa masoare si sa analizeze aceste procese, si
 Sa implementeze actiuni necesare pentru a realiza rezultatele planificate si imbunatatirea continua a acestor procese.
 Sa conduca procesele identificate
Organizatia trebuie sa se asigure de controlul asupra proceselor subcontractate.


Text Box: 2.3 CONTROLUL DOCUMENTELOR
 DOCUMENTELE TREBUIE CONTROLATE. 
 TREBUIE STABILITA O PROCEDURA DOCUMENTATA CARE SA DEFINEASCA CONTROLUL NECESAR PENTRU:
a a aproba documentele, inainte de emitere
a a analiza, a actualiza daca este cazul, si a re-aproba 
 documentele,
a a se asigura ca sunt identificate modificarile si 
 stadiul revizuirii curente ale documentelor,
a a se asigura ca versiunile relevante ale documentelor 
 aplicabile sunt disponibile la punctele de utilizare,
a a se asigura ca documentele raman lizibile si identificabile 
a a se asigura ca documentele de provenienta externa sunt 
 identificate si distributia lor controlata si
a a preveni utilizarea neintentionata a documentelor perimate 
a a le aplica o identificare adecvata daca sunt pastrate pentru 
 orice alt scop.

Text Box: 2.4 CONTROLUL INREGISTRARILOR
 INREGISTRARILE TREBUIE STABILITE SI MENTINUTE 
SCOP : 
n a furniza dovezi ale conformitatii cu cerintele
n a furniza dovezi ale functionarii eficace a 
 sistemului de management al calitatii
 INREGISTRARILE TREBUIE SA 
n ramana lizibile, 
n identificabile 
n regasibile cu usurinta. 
 TREBUIE STABILITA O PROCEDURA DOCUMENTATA care sa defineasca controlul necesar pentru:
n identificarea, 
n depozitarea, 
n protejarea, 
n regasirea, 
n durata de pastrare, 
n eliminarea inregistrarilor.Text Box: RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI (ISO 9001:2000 - clauza 5)

5.1 ANGAJAMENTUL MANAGEMENTULUI

5.2 ORIENTARE CATRE CLIENT

5.3 POLITICA IN DOMENIUL CALITATII

5.4 PLANIFICARE

5.5 RESPONSABILITATE, AUTORITATE, COMUNICARE

5.6 ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT


Oval: 5.3 POLITICA IN DOMENIUL CALITATII
MANAGEMENTUL DE LA CEL MAI INALT NIVEL TREBUIE SA SE ASIGURE CA POLITICA DIN DOMENIUL CALITATII

/ este adecvata fata de scopul organizatiei,
/ include un angajamentul pentru satisfacerea cerintelor si pentru imbunatatirea continua a eficacitatii sistemului de management al calitatii,
/ asigura un cadru pentru stabilirea si analizarea obiectivelor calitatii,
/ este comunicata si inteleasa in cadrul organizatiei si
/ este analizata pentru adecvarea ei continua.
Text Box: 6.1 ASIGURAREA RESURSELOR
Organizatia trebuie sa determine si sa asigure resursele necesare

. pentru a implementa si mentine sistemul de management al calitatii si sa imbunatateasca continuu eficacitatea lui 

. pentru a creste satisfactia clientului prin 
indeplinirea cerintelor sale.6.2. RESURSE UMANE

CompetenTA, conStientizare Si instruire

Organizatia trebuie sa:


identifice competenta necesara pentru personalul care

desfasoara activitati care influenteaza calitatea produsului,

asigure instruirea sau sa intreprinda alte actiuni pentru a satisface

evalueze eficacitatea actiunilor intreprinse,

se asigure ca personalul sau este constient de relevanta si

importanta activitatilor sale si de modul in care el contribuie la

realizarea obiectivelor calitatii si

mentina inregistrari adecvate referitoare la studii, instruire, abilitati

experienta (a se vedea 2.4).


6.3. Infrastructur~

Organizatia trebuie sa

identifice, sa asigure si sa mentina infrastructura

de care are nevoie pentru a realiza conformitatea

cu cerintele produsului.

Infrastructura include, dupa cum este cazul:

echipament pentru procese (atat hardware

cat si software)

servicii suport (cum sunt cele de transport sau de

comunicare).

Mediu de lucru

Organizatia trebuie sa determine si sa conduca mediul de lucru necesar pentru a realiza conformitatea cu cerintele produsului
Text Box: REALIZAREA PRODUSULUI
( ISO 9001:2000  clauza 7 )

7.1. PLANIFICAREA REALIZARII PRODUSULUI

7.2. PROCESE REFERITOARE LA RELATIA CU CLIENTUL

7.3. PROIECTARE SI DEZVOLTARE

7. APROVIZIONARE

7.5. PRODUCTIE SI FURNIZARE DE SERVICII

7.6. CONTROLUL DISPOZITIVELOR DE MASURARE SI MONITORIZARE


Planificarea realizArii produsului

planificAREA Si dezvoltAREA proceselOR necesare pentru realizarea produsului


Planificarea realizArii produsului trebuie sA concorde cu cerinTele pentru celelalte procese ale sistemului de management al calitATii (a se vedea 1).


In procesul de planificare se urmareste sa se identifice:


obiectivele calitatii si cerintele pentru produs;

necesitatea de a stabili procesele, documentele si de a aloca resurse specifice produsului;

activitatile pentru verificarea, validarea, monitorizarea, inspectiei si [ncercarea produsului precum si criteriile de acceptare ale produsului;

Inregistrarile necesare pentru a furniza dovezi ca procesele de realizare si produsul rezultat satisfac cerintele

Datele de iesire ale acestei planificari trebuie sa fie intr-o forma adecvata cu metoda de operare a organizatiei.
Text Box: 7.2 PROCESE REFERITOARE LA RELATIA CU CLIENTUL

7.2.1 DETERMINAREA CERINTELOR REFERITOARE LA PRODUS
 7.2.2 ANALIZA CERINTELOR REFERITOARE LA PRODUS
 7.2.3 COMUNICAREA CU CLIENTULText Box: 7.3 PROIECTARE SI DEZVOLTARE

7.3.1. PLANIFICAREA PROIECTARII SI DEZVOLTARII
7.3.2. DATE DE INTRARE ALE PROIECTARII SI DEZVOLTARII
7.3.3. DATE DE IESIRE ALE PROIECTARII SI DEZVOLTARII
7.3.4. ANALIZA PROIECTARII SI DEZVOLTARII
7.3.5. VERIFICAREA PROIECTARII SI DEZVOLTARII
7.3.6. VALIDAREA PROIECTARII SI DEVOLTARII
7.3.7. CONTROLUL MODIFICARILOR IN PROIECTARE SI DEZVOLTAREFolded Corner: 7.4 APROVIZIONARE

7.4.1 PROCESUL DE APROVIZIONARE
7.2 INFORMATII REFERITOARE LA APROVIZIONARE
7.3 VERIFICAREA PRODUSULUI APROVIZIONATFlowchart: Multidocument: 7.5 PRODUCTIE SI FURNIZARE DE SERVICII
7.5.1 CONTROLUL PRODUCTIEI SI AL FURNIZARII SERVICIULUI
7.5.2 VALIDAREA PROCESELOR DE PRODUCTIE SI DE FURNIZARE DE SERVICII
7.5.3 IDENTIFICARE SI TRASABILITATE
7.5.4 PROPRIETATEA CLIENTULUI
7.5.5 PASTRAREA PRODUSULUIControlul dispozitivelor de mAsurare Si monitorizare

Pentru a furniza dovezi ale conformitatii produsului cu cerintele trebuie:

Sa determine monitorizarile si masurarile

Sa determine dispozitivele de masurare si monitorizare necesare

(a se vedea 7.2.1).

Sa stabileasca procesele necesare efectuarii monitorizarii si masurarii

Sa efectueze monitorizarile si masurarile conform cerintelor


Atunci cand este necesar sa se asigure rezultate valide,

dispozitivele de masurare trebuie

sa fie etalonate sau verificate la intervale specificate, sau [nainte de [ntrebuintare, fata de etaloane de masuri trasabile pana la etaloane internationale sau nationale; atuncicand astfel de etaloane nu exista, baza utilizata pentru etalonare sau verificare trebuie inregistrata;

sa fie ajustate sau reajustate dupa cum este necesar;

sa fie identificate pentru a permite determinarea stadiului de etalonare;

sa fie protejate impotriva ajustarilor care ar putea invalida rezultatul masurarii;

sa fie protejate impotriva degradarilor si deteriorarilor in timpul manipularii, intretinerii si depozitarii.


Organizatia trebuie:

sa evalueze si sa inregistreze validitatea rezultatelor masurarilor anterioare atunci cand echipamentul este gasit neconform cu cerintele.

sa actioneze in mod corespunzator asupra echipamentului si a produsului afectate. Trebuie

sa mentina inregistrari referitoare la rezultatele etalonarii si verificarii (a se vedea 2.4).

Atunci cand este utilizat pentru monitorizarea si masurarea cerintelor specificate, abilitatea softwareului pentru computer de a satisface utilizarea intentionata trebuie sa fie confirmata. Aceasta trebuie facut inainte de prima utilizare si reconfirmat dupa cum este necesar.Text Box: MASURARE, ANALIZA SI IMBUNATATIRE
(ISO 9001:2000  clauza 8)
8.1 GENERALITATI
8.2 MONITORIZARE SI MASURARE
8.3 CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM
8.4 ANALIZA DATELOR
8.5 IMBUNATATIREI
Text Box: 8.2 MONITORIZARE SI MASURARE

8.2.1. SATISFACTIA CLIENTULUI
8.2.2. AUDIT INTERN
8.2.3. MONITORIZAREA SI MASURAREA PROCESELOR
8.2. MONITORIZAREA SI MASURAREA PRODUSULUI

Text Box: 8.5. IMBUNATATIRE

8.5.1. IMBUNATATIREA CONTINUA
8.5.2. ACTIUNE CORECTIVA
8.5.3. ACTIUNE PREVENTIVA


Text Box: 8.5.2 ACTIUNE CORECTIVA
+ Organizatia trebuie sa actioneze pentru a elimina cauza neconformitatilor, in scopul de a preveni reaparitia acestora. 
+ Actiunile corective trebuie sa fie adecvate consecintelor neconformitatilor aparute.
+ Trebuie stabilita o procedura documentata pentru a defini cerintele pentru:
 analiza neconformitatilor (inclusiv a reclamatiilor clientilor),
 determinarea cauzelor neconformitatilor,
 evaluarea necesitatii de actiuni pentru a se asigura ca neconformitatile nu reapar,
 determinarea si implementarea actiunii necesare,
 inregistrarile rezultatelor actiunii intreprinse (a se vedea 2.4) si
 analiza aciunii corective [ntreprinse.Text Box: 8.5.3 ACTIUNE PREVENTIVA

+ Organizatia trebuie sa actioneze pentru a elimina cauzele neconformitatilor potentiale in vederea prevenirii aparitiei acestora.
+ Actiunile preventive trebuie sa fie adecvate consecintelor problemelor potentiale.
+ Trebuie stabilita o procedura documentata pentru a defini cerintele pentru
 determinarea neconformitatilor potentiale si a cauzelor acestora,
 evaluarea necesitatii de actiuni pentru a preveni aparitia neconformitatilor,
 determinarea si implementarea actiunii necesare,
 inregistrarile rezultatelor actiunii intreprinse (a se vedea 2.4) si
 analiza actiunii preventive intreprinse.
loading...


Document Info


Accesari: 3642
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2020 )