Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadProiect-management

management
ALTE DOCUMENTE

Managementul Ón activitatea de transport
Management resurselor umane presupune , printre altele, si o mare preocupare pentru selectia personalului
Management cuprins
N i v e l e l e d e a t a c i n c a z u l d e s t r a t e g i e
PROIECT Caracterizare merceologica de produs
PLAN MANAGERIAL
Necesitatea diminuarii costului de productie
MANAGEMENTUL SALARIZĂRII PERSONALULUI
Proiect-management

1.Prezentareageneralaaorganizatiei

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

1.1 ScurtistoricalfirmeiS.CDadoo†††††††††††††††† Societatea Dadoo esteosocietatepeactiunicuasociatunic, avandsediulsocialincomunaOARJA, lingaautostradaPITESTI-BUCURESTI.

†††††††††††††††† S.C†† Dadoo.AesteinregistratalaRegistrulcomertuluisubnumarulJ03/168/1991,codfiscalR180289,avanduncapitalsocialsubscrissivarsatde2190 000lei.

††††††††††††† Inactulconstitutivesteprecizataoperioadanedeterminatadefunctionaresisocietateaareocifradeafaceri (CA) invaloarede5207934miileisiun profitinvaloarede 180094miilei.

†††††††††††††††† Obiectulcontabilitatiipatrimoniuluiilreprezintareflectareainexpresiebaneascaabunurilormobilesiimobile, inclusivsolul,bogatiilenaturalesialtebunuricupotentialeconomic,disponibilitatilebanesti,titluridevaloare,drepturilesiobligatiilepersoanelorprevazutelaarticolul1,precummiscarilesimodificarileinterveniteinurmaoperatiunilorpatrimonialeefectuate,cheltuielile,veniturilesiresurseleobtinutedeacestea.

†††††††††††††††† Naturaaporturilordincadrulsocietatiinoastresuntinnumerarsiinnatura ; prestatiileinmuncasicreantelenuconstituieaportiaraportulinnaturaestedemaximum60%.

†††††††††††††††† S.CDadoo.AlucreazainprezentcusocietatidinjudetulArgessicumagazinedin†† oraselealaturatejudetuluinostru,distribuindu-leprodusele sale textile .

1.2Profiluldeactivitate

††††††††††††† †††SocietateaDadoo.A†† arecaobiectdeactivitateprincipalfabricareadearticole deimbracaminte.

†††††††††††††††† Maivizamsialteobiectedeactivitatecumarfi :

†††††††††††††††††† -importuldemasinidecusutsitighelat , precumsidepieselenecesareschimbului

-         achizitionareademateriiprime, materialeauxiliaresialteaccesoriidestinateproduceriideconfectiitextile.

-         Vanzareacuamanuntuldeconfectiitextile

1.3Resursele†† umane

††††††† †††††††††Ansamblulproceselordincadrulsocietatiiprincareseasiguraresurseleumane, precumsiutilizarea, dezvoltareasimotivareaacestoraconstituiecontinutulfunctiuniidepersonal.

†††††††††††††††† Loculsirolulacesteifunctiuniinfirmanoastradecurginmodfiresc, dinfunctiiledeosebitdeimportante,deneinlocuit,pecareleauresurseleumane,singurelecreatoaredevaloaresivaloare deintrebuintareinprocesulmuncii.

†††††††††††††† ††Oreflectarenemijlocitaaroluluiincontinuacresterearesurselorumaneoreprezintaamploareasporitaaactivitatilordepersonaldinfirmanoastra.

†††††††††††††††† Ocaracteristica†† dominantaaactivitatilorfunctiuniidepersonalesterealizareaeiinbunamasura, dispersat,ceamaimareparteacomponentelor operationalizandu-seprinintermediulpersonaluluimanagerial. Maimult , obiectivelespecifice,sarcinile,competentelesiresponsabilitatuledepersonalconstituieelementedebaza,adeseaesentiale,alemunciimanagerilor.

†††††††††††††††† Inesenta,organizareafirmeiconstainstabilireasidelimitareaproceselordemuncafizicasiintelectualaacomponenteloracestora (miscari,timpi,operatii, lucrari,sarcini)precumsigruparealorpeposturi,formatiunidemunca,compartimente,corespunzatoranumitorcriteriimanageriale,economice, tehnicesisocialeinvederearealizariiincelemaibuneconditii†††† aobiectivelorprevizionate.

†††††††††††††††† Societeateaareunnumarde258angajati†† iarplasareaacestorainfunctiisepoatededucedinorganigramasocietatii :††††††††


Transport

 

Aprovizionare

 

Contabilitate

 

Mijloacefixe

 

Manager comercial

 

Manager economic

 

Manager productie

 

Compartim cercet-dezvolt

 

Compartim marketing

 

Contabil sef

 

Director tehnic

 

Personal

 

OF Juridic

 

Manag.general

 

Cons. Adm

 
†††††††††††††††††††††††††

††

2.ObiectivelefirmeiS.CDadoo.A

†††††††††††††††† Principaleleobiectivealefirmeinoastre sunt urmatoarele: -cresterea†† cifreideafaceri-         satisfacereatotalaaclientilorprinasigurareaunuiraportcalitate/pretcatmaiavantajos

-         aplicareaunuisistemimportantdemanagement

-         inviitorseurmaresteodezvoltareaproductiei

-         cuprofitulrezultatdinvanzareaarticolelortextileseurmarestemodernizareasocietatii

-         deasemenea , seurmarestesioinvestitieinutilaje, fiindneaparatnecesaraschimbareaacestoracuunelemoderne

-         seurmarestecaproduselerezultatesafievandutedecatrereprezentanti, nefiindpermisacomercializareapepiataaproduselortextiledecatrevanzatoriiambulanti

-         sedorestecafiecarepersoanasafiespecializata, incampulmuncii, respectivseinvestesteincalificareaacestora

3.Analiza mediuluiextern

††††††††††† †††††Inorice†† industrie, functionareaoricareisocietatiesteinfluentatadeoseriedefactoriprecum: factoritehnologici, culturali, economicisaupolici.

†††††††††††††††† Inceeaceprivestesocietateanoastra, eafunctioneazaintr-unmediuinfluentatinceamaimarepartedefactoritehnologicisifactorisocio-culturali.

†††††††††††††††† Politica†† societatiinoastrenusemaistabilesteinraportcuproductiasa,adicainraportcucaracreristicilebunurilorfabricate, cieasebazeazapeobservareaconstantaaasteptarilorsidorintelorpotentialilorclienti.

†††††††††††††††† Acestlucrusedatoreazanumaruluifoartemaredeastfeldesocietati, ducandlaoconcurentaacerba.

†††††††††††††††† Desi,societateanoastraseaflainapropiereaorasuluiPitesti, aavutopiatadedesfaceredestuldebuna, darinviitorulapropiatsepreconizeazaocrestereanumaruluideastfeldesocietatiin judetulnostruducandlascadereaprofitului.

†††††††††††††††† Avandinvederecainstrainatatefortademuncaestemaiieftinacalanoi, iarintaranoastracheltuieliletehnologicesuntmultmaimarivorduce,bineinteles,lacreareaunuidezavantajenormpentrusocietateanoastrainceeaceprivesteprofitul.

4.Analizamediuluiconcurential

†††††††††††††††† Piatapotentialaasocietatiinoastreesteapreciata, tinandseamadenonconsumatoriirelativideproduselenoastre, carepotfitransformatiincumparatoriefectivi,sideconsumatoriicarepotfiatrasidelaconcurenti.

†††††††††††††††† Producatoriiconcurentiinfluenteazavolumulvanzarilorinspecialprincomportamentullorinmareriedepoliticadegamadeproduseoferite,depreturipracticate, decomunicatii†† sidedistributie.

†††††††††††††††† Astfel, concurentaesteoconfruntaredeschisa,loiala,princareagentiieconomiciofertantiincearcasasementinasisa-siameliorezesituatiapepiata. Inacestscopeifolosescinstrumentespecificecaresepotgrupaindouacategorii:

a)instrumentede natura economica

††††††††††††††† -reducereacosturilorbunurilorsiserviciilor

††††††††††††††† -scadereapretuluidevanzaresautarifelor

††††††††††††††† -ridicareacalitatiibunurilor

††††††††††††††† -acordareainconditiilegaleaunorfacilitatipentruclienti(pentruclientiifidelisaupentruceicecumparamarfaincantitatemaresefaceoreduceredepret)

b)instrumenteextraeconomicealelupteideconcurenta

††††††††††††††† -furnizareadeinformatiigenericepentrutoticlientii

††††††††††††††† -sponsorizareaunoractiunisocialedeintereslocalsauregional

††††††††††††††† -presiunimoraleasupraclientilor( lichidaredestoc, crizademateriale,scumpireademateriale, etc,)

5. Analizainternasiexternaaorganizatiei.

††††††††††† ††††††††††††††

†††††††††††††††† Analizamediuluiexternalsocietatii†† Dadoosereferaladoualucruricetrebuiescanalizatesianumelaoportunitatilefirmeisilarestrictiileei.

†††††††††††††††† Principaleleoportunitatialefirmeinoastresunt :††††††††††

v   costuriredusealeforteidemunca

v   facilitatifiscaleprivindreducereaimpozitelorsitaxelorpentrusponsorizareaunoractiunisocialedeintereslocalsireducereaimpozituluipentruprofitulreinvestit

v   fidelitateaclientilor

v   tendintelemodei

v   necesarulclientilor

v   esteopiatagenerica

v   existentauneipietestabile

v   barieredeintrarepentruceicedorescsaintrepepiata

v   adoptareauneipoliticiintensedeinovare

††††† †††††††††††Principalelerestrictiiceapartinfirmeinoastresunt :

v   venituriredusealefamiliei

v   orientareaclientilorspreprodusedeimport

v   niveluleducational

v   posibilitateaclientilordeaseorientaspreprodusedeexport

v   costulridicatalutilajelor

†††††††††††††††† Analizamediuluiinternalsocietatiiseconcretizeazainanalizareapunctelorfortesipunctelorslabealeorganizatiei.

†††††††††††††††† Punctelefortealesocietatiisunt :

v   pozitiapepiataafirmei

v   existentaunuisistemdetransportpropriu

v   experientaindomeniu

v   posibilitateaproductieidemasa

v   capacitateadeacreeanoiproduse
v   aprecieredinparteaclientilor

v   personalbinepregatit

v   firmaareunmagazinpropriu

v   resursefinanciaresuficiente

†††††††††††††††† Puncteleslabealefirmeinoastresunt :

v   neexistentaunorcampaniipublicitareeficientesidecalitate

v   costurimaimaridecataleconcurentilor

v   eseculinactivitateadecercetare-dezvoltare

v   neexistentaunuiechipamentdelucrulanivelfoarteridicat

6. Situatiaindicatoriloreconomico-financiariinperioada2000-2001

†††††††††††††††† Analizandsituatiadintabeluldemaijosseconstatarealizareaurmatorilorindicatorideeficientaaisocietatiisianume:†† - cifradeafaceriadepasitprevazutulcu1,847millei

-         venituriletotalerealizatesuntde6,013mil, decicu1,113 milmaimultdecatcheltuililetotaleprevazute

-         dintabelsepoateobservacaprofitulbrutnus-arealizatdatoritacheltuielilorcuinvestitiile, reparatiilesimodernizarileefectuate

-         analizareasituatieidincontuldeprofitsipierderealsocietatiisepoateobservacasocietatea obtineprofitincursulanului2001dinactivitateafinanciarainvaloarede 50630mii lei.

-         Salariulmediunetrealizatareovaloarede1,6milleifatadecelprevazutcareareovaloarede1,57millei.Deciadepasitprevazutulcu0,03millei

-         Salariulmediubrutrealizatdepasestesalariul††† prevazutcu0,1millei

-         Rezultatulexceptionalesteinvaloarede69027miilei

†††††††††††††††† Viabilitateafirmeiintr-unmediuconcurentialeste asiguratanumaiinmasuraincaredispunedeunpotentialmaterialaicaruiparametriitehnicisifunctionalisuntadoptatinoilorexigente.

†††††††††††††††† Inanalizamijloacelorfixeseurmaresteevolutiavaloriideinventarpeoperioada,petotalsipeprincipalelecategoriidemijloacefixeproductive, decicareparticipainmoddirectlaprocesuldeproductie.

††††††††††††††††

Denumire

indice

Prevazut

2000

Prevazut

2001

Realizat

2000

Realizat

2001

Indice%

2000

Indice%

2001

Cifra de

Afaceri

(mil lei)

2,8

3,9

4,360

5,747

155,7

147,3

Venituri

Totale(mil

Lei)

3,6

4,8

5,401

6,031

150,002

125,6

Cheltuieli

Totale(mil lei)

4,4

4,9

5,014

6,013

113,3

122,7

Profit

Brut(mil lei)

18

20

17

18

94,4

90

Profit

Net(mil lei)

15

16

16

14

106,6

87,5

Cheltuieli cusalarii

(mil lei)

189

200

300

229

158,7

114,5

Salariu

Mediu brut(lei/sal/luna)

1,7

1,9

1

258,8

105,2

Salariu mediu net(lei/sal/luna)

1,53

1,57

1,4

1,6

91,5

101,9

Ponderea cheltuielilor cu salariatiiintotalcheltuieli deexploatare (%)

1,99

2,96

3,70

3,82

185,9

129,05

†† Evolutiaprincipalilorindicatorieconomico-financiariinperioada2000-2001laSCXXXS.A††††††††††††

7. Formulareastrategiei, tipuldestrategieaplicata, caracteristiciprincipale.

†††††††††††††††† Prindefinitie, strategiaconstainspecificareaabordariifundamentalepentruobtinereaavantajuluicompetitivurmaritdefirma,cefurnizeazacontextulactiunilordeintreprinsinfiecare domeniufunctional.

†††††††††††††††† Inpracticamultorplanuristrategicesuntlistealefazelordeactiune,faraoarticulareclaracuavantajulcompetitivceseurmaresteaserealizasiamodalitatilordeutilizat.

†††††† ††††††††††Inacceptiuneafirmeinoastre,prinstrategieseintelegeansamblulobiectivelormajorealeorganizatieipetermenlung,principalelemodalitatiderealizare,impreunacuresurselealocate,invedereaobtineriiavantajuluicompetitivpotrivitmisiuniiorganizatiei.

†††††††††††††††† Principalelecaracteristicialestrategieiaplicatadefirmanoastrasunt : - intotdeaunastrategiaareinvedere,inmodimplicitsiexplicit, realizareaunorscopuribinedeterminate,specificatesubformademisiunesauobiectiv

†††††††††††††††††††††† - strategiavizeazaperioadaviitoare†† dinviatafirmei,celmaiadesea3-5ani,deaici,sigradulridicatderiscsiincertitudinece-i esteasociat,cutoatagamaconsecintelorinprocesuloperationalizarii

†††††††††††††††††††††† - sferade cuprindereastrategieieste organizatiainansamblu. Chiarsiatuncicandsereferadirectdoarlaanumitedomenii (tehnicsaucomercial)eaarelabazaluareainconsiderareaproblemelordeansamblualefirmei

†††††††††††††††††††† - continutulstrategieiserezumalaelementeleesentiale, concentrindu-seasupraevolutiilormajorealefirmei, indiferentcaacesteareprezintasaunuschimbarifatadeperioadaanterioara

†††††††††††††††††††††† -strategiasebazeazapeabordareacorelativaaorganizatieisimediuluiincare-sidesfasoaraactivitatea.Prevederilestrategieiauinvedererealizareauneiinterfetecatmaieficaceintrefirmasimediu,reflectatainperformanteleorganizatiei.

†††††††††††††††††††† -indiferentdacamanageriiceoelaboreazasuntconstientisaunu,strategiareflectaintereselecelputinaleuneipartiastakeholderilor

††††††††††††††††††††† - prinstrategieseareinvedereprefigurareaunuicomportamentcompetitivpentruorganizatiepetermenlung,tinind†† contatatdeculturafirmeicatsideevolutiilecontestuale

†††††††††† †††††††††††- obtinereauneisinergiicatmaimariconstituieintotdeaunascopuldemersuluideelaborareastrategiei ; expreasiasaeconomicaoconstituiegenerareauneivaloriadaugatecatmaisubstantiale,recunoscuteprincumpararedecatreclientiifirmei

††††††††††††††††††††† - prinmodulcumesteconceputastrategiaestenecesarsa††† aibainvedere†† sisafavorizezedefasurareaunuiintensprocesdeinvatareorganizationala; prinaceasta, sedesmneazanunumaiinsusireadenoiabilitaticaresereflectaincomportamentelesiactiunilelor

††††††††††††††††††††† - labazaabordariistrategieiseaflaprincipiulechifinalitatii, carepotrivitluiexistamaimultemodalitati saucombinatiideresursesiactiuni , princaresepoateasiguraatingereaunuianumitobiectiv

††††††††††††††††††††† - strategiaesteunrezultatalnegocieriiexplicitesauimpliciteastakeholderilor, negocierebazatapedescoperireademultidimensiuni, caresanufietotalopuse

††††††††††††††††††††† - infirmanoastrastrategiaareuncaracterformalizat, imbracandformaunuiplan

-      obtinereaavantajuluicompetitiv, referitorlacostulsaucalitateaprodusuluiconstituiescopulprincipalalelaborariistrategieisicriteriulcelmaiimportantdeevaluareacalitatiisale

†††††††††††††††† Tipul†† destrategieaplicatadefirmanoastraeste†† deformaagresivadatoritaoportunitatilorsale.

9. Implementareaalternativeistrategiceoptime

††††††††††††††††

†††††††††††††††† Implementareastrategieiadoptatedefirmaserealizeazaprinurmatoarele :

v   deschidereadenoimagazinesi inalteorase

v   crestereaproductivitatiifirmeiprincumparareademasinidecusutsitighelat††† maiperformante

†††††††††††††††† Factoriicheiesunt :

v   seacordadicountinfunctiedecantitateacumparata

v   seacceptaplatalatermenaclientilorfideli

v   seoferaprodusedecalitate, lucrucetinepieptconcurentilor

†††††††††††††††††††††††

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Document Info


Accesari: 3351
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )