Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadTEMATICA EXAMENULUI DE LICENTA 2007-2008 management turistic si comercial

management
ALTE DOCUMENTE

Comportamentul consumatorului
SISTEMUL DE MANAGEMENT SI COMPONENTELE SALE
Noi sisteme de management: ISO 26000, 27000 si 28000
Legea Dovezii Sociale
FACTORII DE PRODUCTIE
ATELIER PRELUCRAT MATERIAL LEMNOS
MERCHADESING-UL MAGAZINULUI CARE COMERCIALIZEAZA CONFECTII DIN TRICOT
MANAGEMENT EDUCATIONAL
PROCESUL DE GARANTARE A CALITĂŢII DE TIP 6S

TEMATICA EXAMENULUI DE LICENŢĂ 2007-2008

anul 4 ZI si V FR

"CUNOsTINŢE FUNDAMENTALE sI DE SPECIALITATE ÎN ECONOMIA COMERŢULUI, TURISMULUI sI SERVICIILOR"1. LOCUL,ROLUL sI IMPORTANŢACOMERŢULUIÎN ECONOMIA NAŢIONALĂ

2. ORGANIZAREA COMERŢULUI

3. COMERŢUL CU RIDICATA sI CU AMĂNUNTUL

4. COMERŢUL ELECTRONIC (E-COMERŢ)

-         Conceptul de comert electronic si avantajele acestuia;

-         Comertul electronic prin Internet;

-         Sisteme de plata pe Internet;

-         Comertul electronic, instrument util în dezvoltarea I.M.M.-urilor în procesul integrarii europene.

5. LOCUL PIEŢEI BUNURILOR sI SERVICIILOR ÎN CADRUL PIEŢEI GLOBALE A UNEI SOCIETĂŢI BAZATE PE ECONOMIA DE PIAŢĂ

-         Continutul si structura pietei bunurilor si serviciilor;

-         Factori de influenta ai dinamicii pietei bunurilor si serviciilor;

-         Mondializarea pietei.

6. INTEGRAREACOMERŢULUIROMÂNESCÎNSTRUCTURILE EUROPENE

-         Tranzitia si integrarea europeana;

-         Procesul de integrare economica a României;

-         Perspective ale cadrului institutional si legislativ al comertului românesc.


7. CONSUMUL sI SISTEMUL NEVOILOR DE CONSUM 

-         Conceptul de consum si sistemul nevoilor de consum;

-         Structura consumului;

-         Propensiunea consumului ;

-         Legile Engel sau legitatile dinamicii si modificarii în timp a structurii consumului.

8. CEREREA DE MĂRFURI

9. OFERTA DE MĂRFURI

-         Continutul si structura ofertei de marfuri;

-         Înnoirea produselor si diversificarea ofertei de marfuri.

10. SISTEMUL RELAŢIILOR DE CUMPĂRARE-VÂNZARE GENERATE DE CĂTRE STRUCTURILE COMERCIALE

- Relatiile comerciantilor cu producatorii;

- Relatiile comerciantilor cu consumatorii.

11. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ A COMERŢULUI

-         Notiunea de baza tehnico-materiala a comertului;

-         Baza tehnico-materiala a comertului cu amanuntul;

-         Baza tehnico-materiala a comertului cu ridicata;

-         Corelatia bazei tehnico-materiala cu volumul activitatii economice.

12. RESURSELE UMANE sI FINANCIARE DIN COMERŢ

- Caracteristicile personalului din comert;

- Productivitatea muncii;

- Corelarea personalului cu volumul activitatii comerciale;

- Resursele financiare din comert.

13. PROTECŢIA CONSUMATORULUI

14. SFERA SERVICIILOR

15. ÎNTREPRINDEREA DE SERVICII

-         Definiri si tipologia întreprinderilor.

16. RESURSELE ÎNTREPRINDERII

-         Resursele materiale, financiare siumane;-         Cultura firmei, sistemul informational;

-         Premisele comerciale specifice.

17. OBIECTIVELE sI FUNCŢIUNILE ÎNTREPRINDERII

18. ORGANIZAREA sI ACTIVITĂŢILE ÎNTREPRINDERII

-         Organizarea: elemente componente si instrumente de organizare; tipuri de structuri organizatorice;

-         Activitatile întreprinderii: previziune economica si dezvoltare, comerciala,marketing.

19. EVALUAREAREZULTATELORACTIVITĂŢIIÎNTREPRINDERII

-         Veniturile, cheltuielile si profitul;

-         Eficienta economica si sociala; situatia financiara a întreprinderii.

-         Metode de evaluare economica;

-         Analiza diagnostic a întreprinderii.

20. LOCUL sI ROLUL TURISMULUI ÎN ECONOMIE

-         Contributia turismului la cresterea economiei;

-         Turismul international si comertul mondial.

21. FORMELE DE TURISM

-         Criterii de clasificare si particularitati ale formelor de turism.

22. PARTICULARITĂŢILE sI STRUCTURA PIEŢEI TURISTICE

-         Coordonate conceptuale;

-         Actiuni practice impuse de piata turistica;

-         Cererea turistica: continutsistructura; tipologiidecerereturistica;

comportamentegeneratoaredecerereturistica;circulatiaturisticape

plan intern si international;

-         Metodologia de masurare a volumului activitatii turistice: preocupari pentru elaborarea unei metodologii statistice necesare masurarii volumului activitatii turistice;

-         Oferta turistica: caracterizare conceptuala; resursele turistice - naturale si antropice - ale României. Principalele statiuni turistice din România.

23. BAZA MATERIALĂ A TURISMULUI

-         Caracteristici si structura.

24. SERVICIILE HOTELIERE

- Capacitatea de cazare în industria hoteliera, continut si clasificare;

- Functiile hotelurilor;

- Piata serviciilor hoteliere.

25. SERVICIILE PRESTATE ÎN UNITĂŢILE DE ALIMENTAŢIE

- Continutul si structura activitatii de alimentatie;

- Tipuri de unitati de alimentatie;

- Ospitalitatea - obiectiv major al unitatilor de alimentatie.

26. SERVICIILE DE AGREMENT ÎN INDUSTRIA TURISTICĂ

- Mutatiile în consumul turistic si orientarea cererii spre formulele de vacante active;

- Conceptul de animatie turistica;

- Clasificarea serviciilor de agrement.

27. SEZONALITATEA SERVICIILOR TURISTICE

- Variatiile sezoniere ale fenomenului turistic;

- Ciclurile de sezonalitate în activitatea turistica;

- Implicatiile sezonalitatii si posibilitatile de diminuare a efectelor economice în industria turistica.

28. TRANSPORTURILE TURISTICE INTERNAŢIONALE

-         Rolul transporturilor turistice;

-         Transporturile turistice internationale pe calea aerului. Consideratii generale privind transporturile aeriene. Caracteristici specifice ale transportului aerian. Turismul si transportul aerian. Reglementari internationale. Modalitati de comercializare si promovare a transporturilor aeriene. Analiza statistica a transportului aerian international. Schimbari majore globale pentru transportul aerian în secolul 21. Cifre cheie în industria transporturilor aeriene din Europa. Suprarezervarea în transportul aerian de pasageri;

-         Transporturile turistice pe cale terestra;

-         Transporturile turistice pe cale nautica.

29. PROTECŢIA sI SECURITATEA TURIsTILOR

-         Mijloace de planificare a protectiei si securitatii turistilor;

-         Implicarea sectoarelor industriei turismului în protectia si securitatea turistilor;

-         Impactul evenimentelor de la 11 septembrie 2001 din S.U.A. asupra fenomenului turistic;

-         Ciclul unei catastrofe turistice.

30. ORGANIZAREA sI CONDUCEREA TURISMULUI

-         Organisme internationale de turism. Organizatia Mondiala a Turismului;

-         Institutionalizarea organizarii si coordonarii turismului;

-         Asociatiile profesionale de turism din România.

31. TURISMUL DE AFACERI

-         Diferentele majore dintre piata turismului de afaceri si cea a turismului de odihna;

-         Avantajele si dezavantajele turismului de afaceri;

-         Tipologia turismului de afaceri.

32. TURISMUL RURAL EUROPEAN

- Notiuni introductive;

- Piata turistica rurala;

- Efectele practicarii turismului asupra comunitatilor locale.

33. EFICIENŢAECONOMICĂsISOCIALĂAACTIVITĂŢII

DE TURISM

-         Conceptul de eficienta;

-         Sistemul de indicatori ai eficientei economice în turism;
-         Cai de crestere a eficientei economice în turism;

-         Eficienta sociala a activitatii de turism.

34. PROCESUL DE MANAGEMENT sI FUNCŢIILE SALE

-         Definire, trasaturi si faze ale procesului de management;

-         Functiile managementului;

-         Evolutii în exercitarea functiilor managementului.

35. MANAGERII sI STILUL DE MANAGEMENT

-         Definirea, rolurile, calitatile, cunostintele si aptitudinile managerilor;

-         Tipuri de manageri si stiluri de management.

36. CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ

-         Concept si componente;

-         Factori ai aparitiei si evolutiei culturii organizationale;

-         Tipuri de culturi.

37. DECIZIA DE MANAGEMENT

-         Concept si cerinte de rationalitate privind decizia;

-         Tipologia deciziilor;

-         Structura procesului decizional.

38. COMUNICAREA ORGANIZAŢIONALĂ

-         Procesul de comunicare: definire, etape si mecanisme, forme de baza;

-         Comunicarea organizationala: definire si rol, componente, tipuri, factori de influenta, obstacole.

39. MOTIVAŢIA

-         Motivatia si demotivatia : definirea si utilitatea conceptului de motivatie, componentele motivatiei, demotivatia, forme de baza;

-         Teorii motivationale bazate pe studiul nevoilor.

40. CADRUL CONCEPTUAL AL MANAGEMENTULUI STRATEGIC

- Definirea managementului strategic;

- Evolutia tehnicilor specifice;

- Cadrul conceptual specific.

41. STRATEGIA, INSTRUMENT CENTRAL AL MANAGEMENTULUI STRATEGIC

- Conceptul de strategie;

- Componentele strategiei.

42. ANALIZA CAPABILITĂŢII STRATEGICE A FIRMEI DE COMERŢ sI TURISM

- Analiza diagnostic;

- Analiza vocatiei firmei;

- Segmentarea strategica.

43. ANALIZA MEDIULUI EXTERN

- Definirea, caracteristicile si variabilele mediului extern;

- Componente si influente ale mediului extern general asupra firmei;

- Analiza mediului extern specific al firmei.

44. ANALIZA CORELATĂ A CAPABILITĂŢII STRATEGICE sI A MEDIULUI EXTERN AL FIRMEI

- Analiza matriciala;

- Analiza portofoliului de activitati;

- Selectarea domeniului de activitate strategica.

45. TIPURI DE STRATEGII

- Strategii la nivelul firmei;

- Strategii de afaceri.

46. FUNDAMENTE ALE MARKETINGULUI

- Conceptulsi functiile marketingului;

-         Specializarea marketingului în activitatile economice si în domenii noneconomice;

-Mediul de marketing;

-Dimensiunile si dinamica pietei întreprinderii;

-Conjunctura pietei.

47. COORDONATE ALE POLITICII DE MARKETING

-Strategia de piata si mixul de marketing;

-Politica de produs;

-Politica de pret;

-Politica de distributie;

-Politica promotionala.

48. CERCETĂRI DE MARKETING

-Proiectarea cercetarilor de marketing;

-Metode si tehnici de culegere si analiza a informatiilorîn cercetarile de

marketing;

-Studierea comportamentului consumatorului;

-Previziuni de marketing.

49. CONDUCEREA ACTIVITATII DE MARKETING

-Organizarea activitatii de marketing;

-Sistemul informational de marketing;

-Planificarea strategica si planul de marketing.

50. METODE DE CERCETARE A CALITĂŢII MĂRFURILOR

-         Principii de baza ale metodologiei de cercetare a calitatii marfurilor;

-         Clasificarea si caracterizarea principalelor metode de cercetare a calitatii marfurilor.

51. ELEMENTE DE TEORIA CALITĂŢII MĂRFURILOR

-Conceptul de calitate;

-Caracterul complex si dinamic al calitatii;

-Ipostazele calitatii;

-Relatia: calitate - utilitate (valoare de întrebuintare) - nevoi;

-Elementele componente ale calitatii: cerinte, proprietati, caracteristici,

functii;

-Modalitati de exprimare a calitatii: parametri, indici si indicatori;

-Factori care determina si influenteaza calitatea produselor.

52. MANAGEMENTUL CALITĂŢII TOTALE (TQM)

-Dezvoltarea unui sistem de management al calitatii;

-Auditul calitatii;

-Certificarea si acreditarea;

-Calitatea totala;

-Managementul calitatii totale (TQM);

-Implementarea TQM;

-TQM în serviciile de turism.

53. STANDARDIZAREALANIVELNAŢIONAL,EUROPEANsI

INTERNAŢIONAL

-Concepte de baza; obiectivele standardizarii;-Organisme de standardizare la nivel national, european si international.

54. MARCAREA PRODUSELOR sI SERVICIILOR

-Definitii si caracteristici generale ale marcilor;

-Conditii de fond si forma;

-Functiile marcilor;

-Marca de calitate;

-Etichetarea marfurilor.

55. PĂSTRAREA CALITĂŢII MĂRFURILOR

-Principiile biologice ale conservarii produselor alimentare;

-Metode de conservare a produselor alimentare;

- Principalele modificari ale calitatii marfurilor ce pot aparea în timpul

pastrarii;

-Dirijarea conditiilor de pastrare;

-Perisabilitatea marfurilor.

56. PARTICULARITĂŢI DE COMPOZIŢIE sI INDICATORI DE CALITATE

AIPRODUSELOR ALIMENTARE

-         Apa, substantele minerale, lipidele, glucidele, proteinele si aciditatea.


BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE

1. Balaure, V. (coordonator),

2. Baltaretu, A.,

3. Bologa, N., Burda, A.,

sau

Bologa, N., Burda, A.,

4. Burdus, E., Caprarescu, G.,

sau

Caprarescu, G., Chendi, B., G., Militaru, C.,

5. Caprarescu, G.,

6. Caprarescu, G.,

7. Cristureanu, C.,

8. Florescu, C., Mâlcomete, P., Pop, Al., N. (coordonatori),

9. Ionascu, V., Neacsu, N., Popescu, M., Baltaretu, A. (coordonatori),

10. Ionescu, I., Ionascu, V., Popescu,

M.,

11. Ionescu, I., Ionascu, V., Popescu,

M.,

12. Neacsu, N., Baltaretu, A.,

Marketing, Editia a II-a revizuita si adaugita, Editura Uranus, Bucuresti, 2002, pag. 19-27; 33-39; 61-73; 75-90; 95-106; 117-157; 169-186; 289-560; 575-618.

Evolutii si tendinte în turismul international - aspecte teoretice si practice, Editura Pro Universitaria, Bucuresti, 2006, pag. 119-139; 164-238; 253-269.

Merceologie alimentara, Editura Oscar Print, Bucuresti, 2004, pag. 14-87.

sau

Merceologie, Editura Univers, Bucuresti, 2005, pag. 11-74.

Fundamentelemanagementului organizatiei, Editura Economica, Bucuresti, 1999, pag. 18-26; 84-89; 107-109; 182-200; 220-231; 232-236; 422-442; 480-488; 490-495.

Management, Editura Pro Universitaria, Bucuresti, 2007.

Managementul strategic al firmei de comert si turism, Editura Rosetti, Bucuresti, 2005, pag. 9-26; 28-50; 60-64; 76-94; 100-142; 143-166; 167-188.

Fundamentarea strategiei microeconomice, Editura Universitara, Bucuresti, 2006.

Economia si politica turismului international, Editura Abeona, Bucuresti, 1992, pag. 151-183.

Marketing - Dictionar explicativ, Editura Economica, Bucuresti, 2003 (pentru clarificarea notiunilor de marketing abordate în tematica).

Teste grila pentru Examenul de licenta la "Cunostinte fundamentale si de specialitate în Economia comertului, turismului si serviciilor", Editura Sylvi, Bucuresti, 2005.

Economia întreprinderii de turism si comert, Editura Uranus, Bucuresti,2002, pag.13-32; 34-41; 56-75; 78-99; 102-123; 125-170; 205-225.

Economia întreprinderii de turism si comert, Studii de caz. Metodologie. Legislatie, Editura Oscar Print, Bucuresti, 2005, pag. 5-55, 167-205, 205-236, 265-293, 293-304.

Economia turismului. Lucrari practice. Statistici. Reglementari, Editura Uranus, Bucuresti, 2005, pag. 139-158, 217-278.

13. Popescu, M., Ionascu, V.,

Bazele comertului, Editura Oscar Print, Bucuresti, 2004, pag. 14-20; 22-24; 56-59; 62-76; 91-94; 101-108; 116-123; 130-134; 142-148; 155-165; 178-187; 205-211; 221-225; 231-236.

14. Snak, O., Baron, P., Neacsu, N.

Economia turismului, Editura Expert, Bucuresti, 2001, pag. 31-46, 61-71; 95-99; 107-108; 127-130; 139-144; 147-199; 320-371; 480-518.

15. Stanciu, I.

Calitologia - stiinta calitatii marfurilor, Editura OscarPrint, Bucuresti, 2002, pag. 22-26; 64-65; 68-76; 90; 93; 218-223; 231-233; 235-236; 238-240; 266-271; 283-287; 348-360.

16. Stanciu, I.

Managementul calitatii totale, EdituraCartea Universitara, Bucuresti,2003, pag. 135-138; 142-144; 150-153; 159-179; 184-188; 207-211; 221-228; 263-265; 276-280; 350-358.

BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ

1. Ionascu, V. (coordonator),

Teste-grila pentru Examenul de licenta la "Marketing si management în comert", Editura Sylvi, Bucuresti, 2005.

2. Neacsu, N., Baltaretu, A., (coordonatori),

Teste-grila pentru Examenul de licenta la "Economie si management în turism", Editura Sylvi, Bucuresti, 2005.

3. Paraian, E. (coordonator),

Teste-grila pentru Examenul de licenta la "Merceologie-Managementul calitatii-Marketing", Editura Sylvi, Bucuresti, 2005.

4. Popescu, M. (coordonator),

Teste-grila pentru Examenul de licenta la "Economie si management în comert", Editura Sylvi, Bucuresti, 2005.

Decan,

Prof.univ.dr. Gheorghita Caprarescu

Document Info


Accesari: 3142
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )