Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadGRUP SCOLAR "GRIGORE MOISIL" DEVA

profesor scoala
ALTE DOCUMENTE

Nota de fundamentare - Privind achizitia directa de echipamnet IT tip wireless-Axes Point
CONCURSUL NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE / REZERVATE ĪN ĪNVĂŢĂMĀNTUL PREUNIVERSITAR
TERIILE SPECIFICE ŞI GRILA DE PUNCTAJ PENTRU ACORDAREA GRADAŢIEI DE MERIT - PERSONAL DIDACTIC DIN ĪNVĂŢĂMĀNTUL SPORTIV INTEGR
PROIECT DE LECTIE FONETICA
Exercises English
PROIECT DIDACTIC ROMANA
CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI - ASIGURAREA CALITATII
Fisa modulului / disciplinei
CURRICULUM SI EVALUARE
PSIHOLOGIA DIMENSIUNILOR EDUCATIEI

GRUP SCOLAR "GRIGORE MOISIL" DEVAI.      Date de identificare:

Denumirea unitatii scolare: Grupul Scolar "Grigore Moisil"

Date de contact (tel/fax,site, e-mail): 221280/221206, www.freewebs.com/grigore_moisil/,  moisildeva@yahoo.com

Poza de exterior a liceului:

 

 

Istoricul scolii: Unitatea scolara a fost infiintata in 1967, sub titulatura Grup Scolar Profesional si asigura pregatirea elevilor in profilul minier, preparare, topografie miniera. Transformarile inregistrate de unitatea noastra scolara au avut loc in paralel cu transformarile economice (suportate de societatea romaneasca) din comunitatea locala. In 1973 devine Liceu Industrial nr.1, in 1977 devine Grup Scolar Minier, iar in 1998 devine Grup Scolar "Grigore Moisil". Oferta educationala a scolii s-a aliniat politicii educationale, cerintelor pietei muncii, facand fata cu success dinamicii acesteia si cerintelor sociale ale ale comunitat Oferta educationala a scolii s-a aliniat politicii educationale, cerintelor pietei muncii, facand fata cu success dinamicii acesteia si cerintelor sociale ale ale comunitatii locale. Astfel dintr-o unitate scolara care pregatea forta de munca in principal pentru industria extractiva, dupa 1990 adaptand programul de dezvoltare a scolii noilor cerinte economice scoala a suferit prefaceri majore, ajungand sa pregateasca in prezent, elevi in profilele economic, administratie si servicii.

II.      Oferta scolara pentru anul scolar 2008-2009

Invatamant liceal - zi

Filiera tehnologica

§         Profil servicii

§         Specializarile:

-        tehnician in activitati economice - 1 clasa 28 locuri

-        tehnician in administratie publica - 1 clasa 28 locuri

-        tehnician in turism - 1 clasa 28 locuri

Invatamantul liceal - seral

§         Profil servicii

-        Clasa a IX-a - 1 clasa 28 locuri

-        Clasa a XI-a - 1 clasa 28 locuri

Invatamantul liceal - seral cu frecventa redusa

§         Profil servicii

-        Clasa a IX-a - 1 clasa 28 locuri

-        Clasa a XI-a - 1 clasa 28 locuri

Scoala de Arte si Meserii

§         Domeniul comert

§         Calificarea:

-        Lucrator in comert - 2 clase 56 locuri

§         Domeniul turism si alimentatie

§         Calificarea:

-        Lucrator in alimentatie - 2 clase 56 locuri

§         Domeniul mechanic

-        Lacatus mechanic structuri - 1 clasa 28 locuri

An de completare (clas. a XI-a)

§         Domeniul comert

§         Calificarea:

-        Lucrator comerciant - 1 clasa 28 locuri

§         Domeniul turism si alimentatie

§         Calificarea:

-        - 1 clasa 28 locuri

§         Domeniul mecanic

§         Calificarea:

-        Lacatus constr. Metalice si UT - 1 clasa 28 locuri

Clasa a XII-a ruta progresiva invatamant seral

§         Profil servicii

-        3 clase 84 locuri

§         Profil tehnic

-        1 clasa 28 locuri

Ultima medie la examenul de admitere in clasa a IX-a din anul scolar:§         2004/2005 - 6.70

§         2005/2006 - 6,80

§         2006/2007 -  pentru liceu - 6,74; pentru SAM - 6,25

§         2007/2008 - pentru liceu - 6,28; pentru SAM - 6,83

III.      Diploma obtinuta si competentele dobandite

Licee tehnologice: Diploma BAC si atestate profesionale in specializarile profilului servicii.

SAM: certificate de calificare profesionala nivel 1 si 2 in domeniile de pregatire comert, turism si alimentatie publica; calificare profesionala nivel 3 pentru absolventii clasei a XI-a an de completare, care continua pregatirea pe ruta progresiva prin liceu, prgatire ce poate fi finalizata prin examen de bacalaureat.

IV.      Spatii scolare si dotari materiale:

Spatii de invatamant

a.       Laboratoare , cabinete scolare: 29

b.      Biblioteca 1

c.       Ateliere scolare: 11

d.      Sali de sport 1

e.       Teren de sport 1

f.        Sala de lectura 1

g.       Sala profesorala : 1

h.       Camin : 250 locuri, camere cu 4 paturi, 35 RON/elev/luna

i.         Cantina : 250 locuri, 8 RON/zi

j.        Laborator patiserie dotat cu un cuptor modern pentru produse de patiserie

 

 

LABORATORUL DE FIZICACABINETUL DE MATEMATICA 

BIBLIOTECALABORATORUL DE INFORMATICA 

 

 

 

 

V. Activitati extracurriculare in cadrul scolii

 

 

   

VI. Reusite scolare

In anul scolar 2007/2008 au participat la Olimpiadele interdisciplinare si Concursurile pe meserii un numar de 30 elevi, astfel: la Olimpiada interdisciplinara Tehnologii, faza judeteana un numar de 17 elevi  si au obtinut premii si mentiuni:

§         M III eleva Tac Adela cls. a XI-a D Turism

§         M II eleva Maris Andreia cls. a XII-a C Turism

§         Premiul I eleva Alupei Manuela cls. a XI-a Administratie

§         Premiul II eleva Alba Adelina cls. a XI-a Activ. Economice
§         Premiul II eleva Dinulescu Maria cls. a XI-a Activ. Economice

§         Premiul I elevul Caraban Alexandru cls. a XII B Administrativ

§         Premiul II eleva Roman Raluca cls. a XII-a B Administrativ

§         Premiul III eleva Omota Adriana cls. a XII-a B Administrativ

§        

La concursul pe meserii faza judeteana au participat 7 elevi si au obtinut urmatoarele rezultate:

§         Premiul I elevul Vladislav Ionut cls. aXI-a AC domeniul Electrician constructor

§         Premiul II elevul Antonie Razvan cls. aXI-a AC domeniul Electrician constructor

§         Premiul II elevul Tirnacop Radu cls aXI-a AC domeniul Alimentatie Bucatar

§         Locul IV elevul Glavu Alexandru cls aXI-a AC domeniul Alimentatie publica

§         Premiul I eleva Abrudean Veronica cls aXI-a AC domeniul Comert

La concursul de Limba si Literatura Romana faza locala au participat 6 elevi : Raica Beniamin, Bordeianu Ramona, Dinulescu Monica, Csillig Beatrice, Iacob Ramona, Dinulescu Vasilica.

La faza nationala nu s-a obtinut nici un premiu desi au participat 5 elevi.

La inceputul anului scolar 2007/2008 scoala a fost incadrata cu personal didactic, didactic auxiliar si nedidactic astfel:

 • personal didactic 58  din care:
  • titulari 38
  • suplinitori calificati 17
  • suplinitori necalificati 3

Am fost parteneri intr-un proiect scolar Comenius 2003/2005 si s-au depus 2 aplicatii pentru un nou proiect cooperare multilaterala, tara coordonatoare fiind Polonia si un proiect Grundtvig pentru educatia adultilor, tara coordonatoare Franta.

VII. Activitati extrascolare/facilitati pentru elevi

In cadrul scolii functioneaza un Club al elevilor si echipa de teatru coordonata de d-na prof. Olah Marcela, in cadrul Bibliotecii functioneaza o sala de lectura si un centru de documentare cu materiale specifice profilelor in care se pregatesc elevii nostri; microbiblioteca cu materiale pentru orele de consiliere si orientare-prof. Borza Nicoleta, bibliotecar Suciu Claudia.

Incepand cu semestrul II a fost infiintat un cerc de arta, pictura pe sticla, coordonat de d-nul prof. Voica Petru.

In anul scolar 2007/2008 scoala a fost si este implicata in multe proiecte: actiunea "Nopti albe pentru tineri " organizata de Agentia Nationala pentru Tineret; proiectul Eco-Scoala; participarea la campionatul de volei "Cupa 1 Decembrie" - prof. Szemes Andrei; actiuni caritabile la Gradinita de copii de pe langa Biserica Franciscana Deva - prof.Borza Nicoleta; participarea la Targul de Oferta Educationala; schimb de mesaje intre elevi; suntem parteneri intr-un program iEARN - Costume populare - portul romanesc; in programul Young Energy - pentru descoperirea universului energiei; si parteneri in Proiectul de Security Marketing; scoala deruleaza in present proiectul "Pregatirea elevilor pentru un stil de viata durabil" finantat de primaria Deva prin fonduri nerambursabile in asociatie cu "Asociatia pentru educatie Sigismund Toduta; de asemenea prin CCE se deruleaza proiectul "Prin Consiliul elevilor - o viata scolara calitativa - cetateni responsabili" organizat de Fundatia interatio Timisoara finantat cu suma de 300$, si consta in stagii nde pregatire pentru elevi si Seminar pentru Cadrele didactice; precum si proiectul " O aventura in natura" finantat cu 300 lei in asociatie cu DJT Hd proiecte coordonate de prof. Borza Nicoleta.

IX. Oportunitati de angajare la incheierea studiilor(liceu/SAM)

  La incheierea unui ciclu de pregatire profesionala elevii au posibilitatea sa se angajeze la firmele la care au efectuat practica, pe baza protocoalelor de parteneriat dintre scoala si unitatea respectiva. Astfel la sfarsitul anului scolar 2005/2006 din totalul de 63 absolventi ai invatamantului professional 16 sunt angajati in meseria pentru care au obtunut calificare, iar 46 continua studiile la liceu ruta progresiva, pentru absolventii de liceu din 95 absolventi, 67 continua studiile si 28 sunt angajati in specializarea pe care au dobandit-o prin Certificatele de Atestare profesionala.

Exista un interes deosebit din partea unor firme din Deva, pentru elevii de liceu care se pregatesc in profilul servicii. Aceste firme au oferit burse private, pentru elevii claselor a XII-a in valoare de 400lei/elev, pe baza unor contracte si posibilitatea de a se angaja in cadrul firmei la finalizarea studiilor, prin examen de bacalaureat.

IX. Alte informatii relevante pentru absolventii de clasa a VIII-a

Scoala ofera posibilitatea elevilor de a utiliza calculatoarele, din dotarea cabinetelor de informatica, pentru tehnoredactarea proiectelor de absolvire si a proiectelor pentru atestare profesionala, sunt infintate mai multe firme de exercitiu, prin care elevii au posibilitatea de a parcurge toate etapele din functionarea unei firme reale, incepand de la organizare, structurile de conducere, personal, aprovizionare, tranzactii comerciale, deconturi bancare, bilanturi contabile, astfel incat la terminarea scolii sa fie capabili sa se integreze pe piata fortei de munca.

Prin eforturi proprii scoala a reusit sa organizeze un laborator de patiserie, unde elevii de la Scoala de Arte si Meserii isi desfasoara practica productiva, realizand produse de patiserie deosebit de apreciate de colegii lor. Aceste produse sunt comercializate prin magazinul scoala, unde elevii care se pregatesc pentru domeniul Comert se familiarizeaza cu activitatea pentru care se pregatesc.

Elevii care se pregatesc prin Scoala de Arte si Meserii si sunt absolventi ai anului de completare pot sa-si continue studiile liceale pe ruta progresiva.

   

 


1.      Pregǎtirea elevilor prin formele de invǎtǎmant liceal de zi, seral, seral cu frecventǎ redusǎ, invǎtǎmant profesional prin Scoala de Arte si Meserii si invǎtǎmant postliceal si de maistri.

2.      Formarea profesionalǎ a adultilor in calificarea Lucrǎtor in comert.3.      Continuarea pregǎtirii in domeniul economic, prin Facultatea de Stiinte de la Universitatea din Petrosani, care functioneazǎ cu unele forme de invǎtǎmant in cadrul scolii.

 1. Invǎtǎmantul Liceal - zi  -

·        Filiera tehnologicǎ - Profil Servicii - specializǎrile:

§         Tehnician in activitǎti economice

§         Tehnician in administratie publicǎ

§         Tehnician in turism

 1. Invǎtǎmantul profesional

·        Scoala de arte si meserii - Clasa a IX-a - Domeniul:

§         Comert - calificarea Lucrǎtor in comert

§         Turism si alimentatie - calificarea Lucrǎtor in alimentatie

§         Mecanic - calificarea - Lacatus mecanic structuri

·        An de completare - Clasa a XI-a - Domeniul:

§         Comert - calificarea la alegere Comerciant- vanzǎtor mǎrfuri alimentare (nealimentare) sau Receptioner- distribuitor

§         Turism si alimentatie - calificarea la alegere Ospǎtar ; Bucǎtar sau Cofetar - Patiser

§         Mecanic - calificarea - Lacatus constructii metalice si U.T.

 1. Invǎtǎmantul postliceal  (bugetar)

·        Profil servicii

 1. Invǎtǎmantul liceal seral si cu frecventǎ redusǎ

·        Cursuri serale, clasa a XII-a ruta progresivǎ

§         Profil servicii - Tehnician in activitǎti economice

§         Profil tehnic  - Tehnician electromecanic

·        Cursuri serale cu frecventa redusǎ

§         Profil servicii - clasa a IX-a si a XI-a

 1. Scoalǎ autorizatǎ sǎ organizaze cursuri de formare profesionalǎ a adultilor in calificarea Lucrǎtor in comert
 2. In cadrul scolii functioneazǎ Facultatea de Stiinte de la Universitatea Din Petrosani


 

Document Info


Accesari: 8557
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )