Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload

loading...
LIMBA RUSA

profesor scoala


ALTE DOCUMENTE

Facultatea de Management Turistic si Comercial planificare
Examen pentru obtinerea atestatului profesional în informatica
Formarea elevilor pentru autoevaluare. Avantaje si posibilitati practice
pentru activitate remediala de predare-învatare-evaluare si integrare a elevilor cu cerinte educative speciale
STRUCTURA ANULUI SCOLAR 2008-2009
PROBA DE EVALUARE SUMATIVA ROMANA
Elemente de planificare in activitatea motrica adaptata
Auxiliar curricular clasa a X-a DOMENIUL: Estetica si ingrijirea corpului omenesc CALIFICAREA: Lucrator in estetica si ingrijirea corpului omenesc
EXERCITIU PRACTIC
FISA DE CARACTERIZARE PSIHO-PEDAGOGICALimba rusa

Programa scolara de Limba rusa a fost aprobata prin ORDIN AL MINISTRULUI

nr. 4263 din 29.07.1998,

nr. 3957 din 09.06.1999

si

nr. 4184 din 04.08.1999


NOTĂ DE PREZENTARE

Regândirea structurii curriculum-ului de limba rusa pentru învatamântul obligatoriu a pornit de la urmatoarele premise:

·         introducerea noului plan-cadru de învatamânt

·         dezvoltarea unei strategii didactice pornind de la obiective

·         necesitatea proiectarii unui set unitar de obiective cadru si de referinta pentru toate limbile moderne studiate în scoala româneasca, din perspectiva modelului comunicativ-functional de predare/ învatare a acestora

·         necesitatea proiectarii continuturilor predarii în functie de nevoile de comunicare ale celui care învata

·         asigurarea continuitatii si a progresiei de la o clasa la alta, tinând cont de obiectivele ciclurilor curriculare

In acest context, structura actualului curriculum cuprinde:

·         obiectivele cadru, urmarite pe întreg parcursul învatamântului obligatoriu (atât la limba moderna 1 cât si la limba moderna 2);

·         obiective de referinta, exemple de activitati de învatare si continuturi (acestea din urma sub-împartite pe teme, acte de vorbire si elemente de constructie a comunicarii) proiectate pentru fiecare clasa;

·         standarde curriculare de performanta pentru clasa a IV-a, respectiv clasa a VIII-a.

În ceea ce priveste Limba rusa ca limba moderna 1, având în vedere plaja orara (2-3 ore) prevazuta în planul cadru, curriculum-ul contine: obiective de referinta si continuturi obligatorii, reprezentând curriculum nucleu - pentru 2 ore pe saptamâna; obiective de referinta si continuturi la decizia scolii  (marcate în text cu asterisc), care devin obligatorii când, la o anumita clasa, se opteaza pentru curriculum extins - 3 ore pe saptamâna.

In cazul Limbii ruse ca limba moderna 2, toate obiectivele si continuturile sunt obligatorii, dat fiind faptul ca în planul cadru se prevede pentru aceasta disciplina un numar de ore fix (respectiv doua ore pe saptamâna).


OBIECTIVE CADRU

1.      Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului oral

2.      Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala

3.      Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului scris

4.      Dezvoltarea capacitatii de exprimare scrisa

5.      Dezvoltarea unor atitudini favorabile fata de cultura si civilizatia rusa


Limba MODERNĂ 1

Clasa a III-a

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ[1] sI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului oral

Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a III-a, elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a III-a, se recomanda urmatoarele activitati:

1.1

sa  recunoasca sunete specifice limbii ruse

-          exercitii de identificare;

1.2

sa distinga cuvinte si sintagme în fluxul verbal

-          exercitii de discriminare;

1.3

sa reactioneze verbal/ nonverbal la un mesaj audiat

-          exercitii de raspuns la comenzi, la formule simple de comunicare în societate;

*1.4

sa desprinda sensul global al unui enunt simplu

-          raspunsuri la întrebari;

-          exercitii de tipul "adevarat"/ "fals".

2. Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala

Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a III-a, elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a III-a, se recomanda urmatoarele activitati:

2.1

sa articuleze sunete, izolat si în cuvânt/ grupuri de cuvinte, respectând accentul si intonatia, specifice limbii ruse

-          exersarea pronuntiei si a intonatiei cu/ fara model;

2.2

sa reproduca enunturi simple/ parti ale unui enunt

-          exercitii de repetare dupa model a unor cuvinte, sintagme, propozitii;

-          recitare de poezii, interpretare de cântece;

2.3

sa produca enunturi simple, adecvate unor situatii de comunicare uzuala

-          activitati în perechi (dialoguri simple);

-          jocuri didactice.

3. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului scris

Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a III-a, elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a III-a, se recomanda urmatoarele activitati:

3.1

sa recunoasca litere/ grupuri de litere în cuvinte si cuvintele în spatiul grafic

-          exercitii de identificare: a unor litere/ grupuri de litere în cuvinte; a unor cuvinte, sintagme, enunturi scrise;

3.2

sa citeasca un text scurt cu glas tare

-          exercitii de citire, cu/ fara model;

*3.3

sa desprinda sensul global al unui text simplu, citit în gând

-          exercitii de tip"adevarat"/ "fals";

*3.4

sa sesizeze legatura dintre text si imaginile care îl însotesc

-          întrebari si raspunsuri pe marginea textului si a imaginilor.

4. Dezvoltarea capacitatii de exprimare scrisa

Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a III-a, elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a III-a, se recomanda urmatoarele activitati:

4.1

sa reproduca litere, grupuri de litere, cuvinte

-          exercitii de scriere dupa model;

-          rebus simplu cu suport iconic;

4.2

sa realizeze corelatia între scrierea de tipar si scrierea de mâna

-          exercitii de copiere a unor enunturi cunoscute.

5. Dezvoltarea unor atitudini favorabile fata de cultura si civilizatia rusa

Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a III-a, elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a III-a, se recomanda urmatoarele activitati:

5.1

sa manifeste curiozitate pentru descoperirea unor aspecte legate de viata copiilor din Rusia

-          colectii de obiecte culturale (insigne, timbre, vederi, ambalaje etc.);

-          realizarea unui album cu imagini etc.

CONŢINUTURI[2]

ORGANIZARE TEMATICĂ

-         Copilul despre sine: nume, sex, *adresa, *însusiri fizice si morale, îmbracaminte, jucarii si jocuri

-         Familia: membrii familiei, *ocupatii

-         Casa: încaperi

-         scoala: obiecte scolare, *încaperi, activitati specifice

-         Animale: denumire

-         Vremea: anotimpuri

-         *Lumea fantastica:personaje de basm, desen animat, film

-         Copilul si lumea înconjuratoare: cumparaturi

-         Activitati:  momentele zilei, zilele saptamânii, *lunile anului, activitati curente, *activitati pentru timpul liber

-         Cultura si civilizatie rusa: nume si prenume tipice, *nume de orase, *nume de monumente, cântece si poezii

ACTE DE VORBIRE[3]

1.       a saluta si a raspunde la salut

2.       a se prezenta si a prezenta pe cineva

3.       a identifica elemente din universul familiar

4.       *a exprima posesia

5.       *a descrie persoane, obiecte, locuri

6.       a cere si a da informatii (de ordin personal, despre mediul înconjurator)

7.       a localiza persoane, obiecte, actiuni

8.       a multumi si a raspunde la multumiri

9.       *a propune si a cere cuiva sa faca ceva

10.   a relata activitati (la prezent)

11.   *a exprima ceea ce îti place si ceea de nu îti place

ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII[4]

I. Vocabular:

150 -*200 de cuvinte si structuri lexicale corespunzând tematicii specificate.

II. Fonetica si ortografie

alfabetul limbii ruse: litere de mâna si de tipar

scrierea legaturilor între litere (м/ я/ л si  а/ е/ и/ у/  о/ л/ м)

rostirea vocalelor si a diftongilor  în pozitie accentuata/ neaccentuata

rostirea consoanelor dure si muiate

legaturi sonore obligatorii (prepozitie - substantiv, negatie - verb)

III. Elemente si structuri gramaticale corespunzând urmatoarelor parti de vorbire si constructii sintactice:

§        Substantivul 

substantive proprii si comune

marci regulate de gen, numar si caz  (nominativ singular si plural, acuzativ singular si plural inanimat, prepozitional singular)

§        Adjectivul

calificativ si posesiv (persoana I si a II-a) la cazul nominativ

locul si acordul adjectivului

§        Pronumele

personal (la nominativ, *genitiv, acuzativ)

§        Numeralul

cardinal (1 -10)

§        Verbul

verbe de conjugarea I si a II-a la timpul prezent

verbul neregulat есть la timpul prezent

verbele pozitionale стоять, сидеть

verbele de miscare идти, *ехать la timpul prezent

imperativul (comenzi uzuale)

§        Adverbul

de loc: тут , там, здесь , дома

de timp: сегодня, утром, вечером

§        Prepozitia

в, на, *за

§        Conjunctia

и, а

§        Interjectia

Ой!, Ура!, *Ну!

§        Propozitia

asertiva (afirmativa, negativa)

interogativa (introdusa prin Кто, Что, Как, Где, *Куда)

*topica si intonatie.


clasa a IV-a

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ[5] sI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului oral

Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a IV-a, elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a IV-a, se recomanda urmatoarele activitati:

1.1

sa identifice marci orale ale categoriilor gramaticale fundamentale

-          exercitii de discriminare auditiva a marcilor orale de gen, numar, persoana, timp;

1.2

sa desprinda sensul global al unui scurt mesaj audiat (mini-dialog, descrieri de persoane/ obiecte/ actiuni)

-          exercitii de confirmare a întelegerii globale a unui text audiat, prin îndeplinirea unei sarcini simple (de ex. bifeaza, încercuieste, mimeaza, deseneaza etc.);

 1.3

sa reactioneze adecvat la diferite tipuri de mesaje

-          exercitii de raspuns la comenzi, întrebari, formule de comunicare în societate;

*1.4

sa desprinda informatii particulare

dintr-un mesaj audiat

-          activitati de confirmare a receptarii (realizarea unui desen, aranjarea unor obiecte etc.).

2. Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala

Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a IV-a, elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a IV-a, se recomanda urmatoarele activitati:

2.1

sa reproduca scurte mesaje/ parti ale unui mesaj

-          exercitii de repetare dupa model;

-          exercitii de corectare a pronuntiei;

2.2

sa integreze cuvinte noi în enunturi proprii

-          alcatuire de enunturi cu elementele de vocabular si structurile noi;

-          joc-concurs pentru alcatuirea de propozitii coerente continând mai multe cuvinte noi;

2.3

sa produca mesaje scurte în situatii de interactiune

-          joc de rol;

-          activitati de simulare;

*2.4

sa vorbeasca despre sine/ despre persoane/ despre activitati din universul imediat

-          descrieri simple, cu suport vizual verbal (întrebari, cuvinte de sprijin) si imagine.

3. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului scris

Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a IV-a, elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a IV-a, se recomanda urmatoarele activitati:

3.1

sa recunoasca semnele de punctuatie si caracteristicile ortografice ale limbii studiate

-          exercitii de citire cu voce tare;

-          lectura în ritm propriu;

-          lectura expresiva;

3.2

sa desprinda informatii particulare dintr-un text citit în gând

-          exercitii de confirmare a receptarii, prin raspunsuri la întrebari de control;

*3.3

sa citeasca fluent un scurt  text cunoscut

-          exercitii de citire (pe roluri, în grup, individual).

 4. Dezvoltarea capacitatii de exprimare scrisa

Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a IV-a, elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a IV-a, se recomanda urmatoarele activitati:

4.1

sa reproduca în scris cuvinte, sintagme, enunturi

-          exercitii de copiere;

4.2

sa realizeze legatura între rostire si scriere la nivelul cuvântului si al grupului de cuvinte

-          exercitii de dictare;

4.3

sa produca în scris scurte enunturi/ mesaje, pe baza unui suport verbal/ imagine

-          exercitii de completare, jocuri (rebus, grila etc.);

-          exercitii de redactare (scurte descrieri);

*4.4

sa realizeze legatura între rostire si scriere, la nivelul unei propozitii scurte

-          exercitii de scriere dupa dictare;

-          autodictare.

5. Dezvoltarea unor atitudini favorabile fata de cultura si civilizatia rusa

Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a IV-a, elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a IV-a, se recomanda urmatoarele activitati:

5.1

sa demonstreze interes pentru cunoasterea unor orase/ *zone din Rusia

-          colectii de carti postale, prospecte turistice, harti si planuri etc.

-          realizarea unui plan al unei strazi/ oras etc.

CONŢINUTURI[6]

ORGANIZARE TEMATICĂ

-         Copilul despre sine: vârsta, adresa, *nationalitate, însusiri fizice si morale, partile corpului, jocuri si jucarii

-         Familia: ocupatii, hrana

-         Casa: mobila

-         scoala: activitati specifice

-         Animale: denumire, *caracteristici

-         Vremea: *caracteristici climatice

-         Lumea fantastica: personaje de basm, desen animat, film

-         Copilul si lumea înconjuratoare: orasul/ satul (cladiri), corespondenta, mijloace de transport, cumparaturi

-         Activitati: lunile anului, activitati curente

-         Cultura si civilizatie rusa: nume si prenume tipice, nume de orase, *nume de monumente, cântece si poezii

ACTE DE VORBIRE[7]

1.       a se prezenta si a prezenta pe cineva

2.               a raspunde la prezentare

3.       a angaja si a încheia un schimb verbal

4.       a descrie persoane, *animale, locuri

5.       a localiza persoane, obiecte, actiuni

6.       a exprima asocierea unor obiecte, a unor persoane

7.       a cere si *a da informatii (de ordin personal, despre mediul înconjurator)

8.       a propune si a cere cuiva sa faca ceva

9.       *a relata activitati: la trecut

10.    a exprima miscarea (modalitatea de miscare, *directia miscarii)

11.   *a se scuza si a raspunde la scuze

12.   a exprima ceea ce îti place si ceea ce nu îti place


ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII[8]

I. Fonetica si ortografie

alfabetul limbii ruse

scrierea legaturilor între litere (м/ я/ л si  а/ е/ и/ у/  о/ л/ м)

rostirea si scrierea consoanelor muiate

rostirea si scrierea literelor care corespund unor grupuri de sunete

*rostirea si scrierea grupului genitival -ого/ -его

rostirea si scrierea desinentelor nominale si verbale

II. Vocabular

200 -*250 de cuvinte si structuri noi,  corespunzând ariilor tematice specificate

III. Elemente si structuri gramaticale corespunzând urmatoarelor parti de vorbire si constructii sintactice:

§        Substantivul

forme si functii cazuale: genitiv (posesive, cantitative), dativ (exprimarea vârstei, *exprimarea destinatiei miscarii), acuzativ (directia, timpul), instrumental (asocierea, *instrumentul actiunii), prepozitional (locul, mijlocul de deplasare)

§        Pronumele

interogativ (la nominativ, genitiv, dativ, acuzativ, instrumental  singular)

§        Numeralul

cardinal (11 - 20)

§        Verbul

verbe de conjugarea I si a II-a la indicativ (prezent, trecut) si imperativ;

verbe semiauxiliare (любить) si  *auxiliare (уметь)

verbe de miscare: идти, ходить, ехать; *rectiunea verbelor de miscare

verbe reflexive: умываться, одеваться, учиться

rectiunea verbelor помогать, *накрывать , нравиться, *кататься

perechi aspectuale: *говорить/  сказать, писать/ написать, есть/  съесть

§        Adverbul

de directie: туда, сюда, домой

de timp: вчера

interogativ: когда, сколько

§        Prepozitia

в, на, с, *к

§        Conjunctia

или, но

§        Propozitia

*subordonata (introdusa prin кто, что, когда, как, где).


STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ

OBIECTIVE CADRU

STANDARDE

1.

Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului oral

S.1 Desprinderea sensului global al unui scurt mesaj audiat

2.

Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala

S.2 Reproducerea unor mesaje scurte

S.3 Producerea unui mesaj simplu si scurt despre persoane si activitati din universul apropiat

3.

Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului scris

S.4 Citirea unui text scurt cunoscut

S.5 Desprinderea sensului global al unui scurt text citit în gând

4

Dezvoltarea capacitatii de exprimare scrisa

S.6 Redactarea unui enunt scurt, pe baza unui suport verbal/ a unei imagini


Clasa a V-a

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ[9] sI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului oral

Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a V-a, elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a V-a, se recomanda urmatoarele activitati:

1.1

sa desprinda sensul global al unui mesaj clar articulat, emis cu o viteza normala

-          exercitii cu alegere multipla;

-          exercitii de raspuns la întrebari globale;

1.2

sa desprinda informatii particulare dintr-un scurt mesaj audiat, articulat clar si rar

-          activitati de confirmare a raspunsului corect (bifare, completare de tabel);

1.3

sa sesizeze ordinea evenimentelor relatate într-un text scurt

-          exercitii de ordonare a propozitiilor dintr-un set, conform textului audiat;

*1.4

sa desprinda informatii esentiale dintr-un discurs standard pe subiecte familiare

-          adnotari pe un plan dat.

2. Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala

Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a V-a, elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a V-a, se recomanda urmatoarele activitati:

2.1

sa articuleze corect, în cuvinte, sunete si grupuri sonore apropiate din punct de vedere fonetic

-          exercitii de repetare dupa model;

-          exercitii de discriminare fonetica;

2.2

sa vorbeasca despre sine, despre persoane, despre activitati din universul imediat

-          descrieri simple cu suport verbal (întrebari, cuvinte de sprijin) si/ sau imagini;

*2.3sa selecteze formule conversationale, potrivit situatiei de comunicare

-          dialoguri, simulari;

2.4

sa participe la interactiuni verbale pe teme familiare

-          activitati pe perechi/ în grup;

*2.5

sa puna întrebari pe subiecte familiare

-          exercitii de formulare de întrebari în situatii de comunicare uzuala.

3. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului scris

Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a V-a, elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a V-a, se recomanda urmatoarele activitati:

3.1

sa citeasca fluent, cu glas tare, un scurt text cunoscut

-          activitati de lectura individuala sau în grup;

3.2

sa recunoasca informatiile esentiale     dintr-un text citit în gând

-          exercitii cu alegere multipla;

-          raspunsuri la întrebari de tipul "adevarat"/ "fals";

3.3

sa asocieze informatiile factuale dintr-un text citit cu o imagine/ un set de imagini

-          activitati de combinare a textului cu imaginea, punerea de etichete imaginilor;

*3.4

sa transfere informatii dintr-un text citit, inserându-le într-o schema

-         completare de tabel/ diagrama.

 4. Dezvoltarea capacitatii de exprimare scrisa

Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a V-a, elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a V-a, se recomanda urmatoarele activitati:

4.1

sa ceara/ sa ofere în scris detalii personale

-          completare de formulare cu date personale;

-          redactare de scrisori în registru familiar;

4.2

sa scrie instructiuni în domenii de necesitate imediata

-          alcatuirea de propozitii;

4.3

sa scrie despre evenimente, persoane din mediul familiar, dupa un plan dat

-          activitati de redactare de text, de paragraf;

*4.4

sa produca scurte texte pe teme familiare

-          elaborare de redactari cu structura simpla.

5. Dezvoltarea unor atitudini favorabile fata de cultura si civilizatia rusa

Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a V-a, elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a V-a, se recomanda urmatoarele activitati:

5.1

sa demonstreze interes pentru cunoasterea unor aspecte geografice specifice spatiului etnolingvistic rus

-          utilizarea hartilor, albumelor si a unor surse de documentare audio-vizuala;

*5.2

sa manifeste curiozitate fata de traditii/ obiceiuri specifice spatiului de cultura si civilizatie rusa

-         activitati de grup: auditii, vizionari, recitari, prezentarea unor sarbatori traditionale, a unor obiceiuri, prin utilizarea unor documente autentice.

CONŢINUTURi[10]

ORGANIZARE TEMATICĂ

-          Copilul despre sine: vârsta, nationalitate, însusiri fizice si morale

-          Familia: spatiul de locuit si activitati cotidiene, mesele zilei si hrana, sarbatori în familie (ziua de nastere, *1 Martie/  *8 Martie/ *Anul Nou)

-          scoala: orar si activitati scolare, *relatii cu colegii

-          Vremea: anotimpurile, caracteristici climatice

-          Copilul si lumea înconjuratoare: *satul/ orasul (cladiri si servicii), mijloace de transport, cumparaturi, activitati pentru timpul liber (sport/ divertisment), convorbiri telefonice, *corespondenta

-          Lumea fantastica: personaje de basm, desen animat, film

-          Cultura si civilizatie rusa: denumiri de orase si monumente, mâncaruri si *sarbatori traditionale, *cântece, poezii, ghicitori, *povestiri si anecdote

ACTE DE VORBIRE[11]

1.       a initia si a încheia un schimb verbal direct

2.       a initia si a încheia o convorbire telefonica

3.       a cere si a da informatii practice

4.       a cere si a da indicatii de orientare

5.       a exprima cantitatea (numarul de obiecte, persoane)

6.       *a exprima o stare fizica

7.       a descrie persoane, obiecte

8.       *a descrie o ilustratie

9.       a localiza în spatiu

10.   a situa în timp

11.   a relata activitati (la prezent, la trecut, la viitor)

12.   *a exprima modalitatea de miscare

13.   a exprima urari si felicitari


ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII[12]

I. Vocabular

150 -*200 de cuvinte si structuri lexicale corespunzând câmpurilor referentiale specificate

II. Fonetica si ortografie

rostirea si scrierea desinentelor nominale

rostirea si scrierea desinentelor verbale

rostirea si scrierea vocalelor si diftongilor în pozitie accentuata/ neaccentuata

rostirea si scrierea consoanelor dure/ muiate

*regimul sonor si ortografierea semnului moale

*intonatia interogativa (cu/ fara cuvânt interogativ).

III. Elemente si structuri gramaticale corespunzând urmatoarelor parti de vorbire si constructii sintactice:

§        Substantivul si grupul nominal

substantive proprii si comune: marci de gen, numar, caz

adjective calificative, posesive; acordul cu substantivul

pronumele personal

numeralul cardinal (1 - 30)

structuri cu genitivul: negative, locative (cu prepozitia у), cantitative

structuri cu dativul, exprimând: vârsta,*starea

structuri cu acuzativul, exprimând: obiectul actiunii, directia miscarii, timpul

structuri cu prepozitionalul: modale (mijlocul de deplasare), spatiale, temporale

structuri cu instrumentalul, exprimând: asocierea, *instrumentul actiunii

§        Verbul si grupul verbal

verbe de conjugarea I si a II-a la indicativ (prezent, trecut, viitor compus) si *imperativ

verbe semiauxiliare ( любить, *уметь)

verbe pozitionale ( сидеть, стоять, лежать)

verbe de miscare fara prefixe (идти, ехать, *летать)

adverbe de mod, de timp, de directie

§        Elemente de relatie

prepozitii (в, на, у, с, за)

conjunctii (а, и, но, или)

§        Propozitia si fraza

            topica propozitiei simple si dezvoltate (cu predicat nominal, predicat verbal simplu)

tipuri de propozitii: asertiva (afirmativa, negativa), interogativa (cu/ fara cuvânt interogativ), *exclamativa, *imperativa

*fraza formata prin subordonare (introdusa prin где, когда, куда, кто, что).


clasa a VI-a

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ[13] sI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului oral

Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a VI-a, elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VI-a, se recomanda urmatoarele activitati:

1.1

sa desprinda informatii factuale dintr-un mesaj clar articulat, emis la viteza normala

-          exercitii de tipul "adevarat/ fals";

-          exercitii cu alegere multipla;

1.2

sa identifice elemente cheie dintr-un discurs standard pe subiecte familiare

-          activitati de confirmare a raspunsului corect (bifare, completare de tabel);

1.3

sa confirme întelegerea unor instructiuni de orientare în spatiu

-          marcarea unui traseu pe o harta, plan; desenarea unui plan; marcarea unei rute pe un desen.

2. Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala

Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a VI-a, elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VI-a, se recomanda urmatoarele activitati:

2.1

sa rosteasca enunturi afirmative, negative, exclamative, interogative cu intonatia corespunzatoare

-          exercitii de rostire dupa model, participare la dialog;

2.2

sa manifeste initiativa într-o interactiune verbala

-          minidialog în perechi/ grup;

2.3

sa participe spontan în interactiuni pe subiecte familiare

-          activitati de grup;

-          activitati de proiect;

*2.4

sa exprime pareri în legatura cu teme familiare

-          discutii pe subiecte simple.

3. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului scris

Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a VI-a, elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VI-a, se recomanda urmatoarele activitati:

3.1

sa citeasca expresiv un text cunoscut

-          lectura pe roluri;

3.2

sa extraga informatii esentiale factuale dintr-un text citit în gând

-          activitati de completare de tabele, exercitii cu alegere multipla, raspunsuri la întrebari;

3.3

sa transfere informatiile dintr-un text citit inserându-l într-un tabel/ diagrama

-          completare de tabel/ diagrama;

*3.4

sa deduca sensul cuvintelor necunoscute din context

-          alcatuire de propozitii;

-          exercitii cu alegere multipla;

-          asocierea cuvintelor cu explicatii.

 4. Dezvoltarea capacitatii de exprimare scrisa

Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a VI-a, elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VI-a, se recomanda urmatoarele activitati:

4.1

sa scrie relatari simple ale unor evenimente trecute si experiente personale

-          redactare de paragraf;

4.2

sa descrie persoane dupa un plan dat

-          redactari pornind de la întrebari de sprijin;

4.3

sa scrie texte scurte pe teme familiare

-          elaborare de redactari cu structura simpla.

5. Dezvoltarea unor atitudini favorabile fata de cultura si civilizatia rusa

Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a VI-a, elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VI-a, se recomanda urmatoarele activitati:

5.1

sa demonstreze interes pentru cunoasterea unor locuri/ zone de importanta turistica/ culturala din spatiul etnolingvistic rus

-          vizionari de diapozitive si casete, utilizarea hartii si a albumelor;

-          realizarea, în grup, a unor seturi de materiale ilustrative;

*5.2

sa manifeste curiozitate în descoperirea unor aspecte caracteristice ale vietii cotidiene din spatiul etnolingvistic rus

-          alcatuirea unor seturi de documente privind preocuparile tinerilor, viata scolara etc.

-          activitati de proiect.

CONŢINUTURI[14]

ORGANIZAREA TEMATICĂ

-         Copilul despre sine: însusiri fizice si morale, partile corpului si îmbracamintea, starea sanatatii, activitati sportive

-         Familia: *relatii familiale, activitati

-         scoala: orar/ program scolar, activitati scolare

-         Vremea: fenomene atmosferice

-         Copilul si lumea înconjuratoare: orasul/ satul (cladiri si servicii), mijloace de transport, convorbiri telefonice, *corespondenta, *cumparaturi, activitati pentru timpul liber (activitati recreative)

-         Lumea fantastica: personaje de basm, desen animat, film

-         Cultura si civilizatie rusa: nume de orase si monumente, traditii si obiceiuri, sarbatori traditionale, poezii, *povestiri si anecdote.

ACTE DE VORBIRE[15]

1.       a cere si a da informatii despre cantitati

2.       a exprima miscarea (directia, modalitatea, mijlocul de miscare)

3.       a situa în spatiu - timp

4.       *a exprima comparatia

5.       a relata un eveniment

6.       a relata o experienta trecuta

7.       a propune, a accepta ceva

8.       a exprima acordul si dezacordul

9.       a se scuza si a raspunde la scuze

10.   a exprima si a cere o opinie

11.   *a face o urare, a felicita

ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII[16]

I. Vocabular

200 - *250 de cuvinte si structuri lexicale corespunzând câmpurilor referentiale specificate. 

II. Fonetica si ortografie

intonatia enunturilor de tip: asertiv, interogativ (cu/ fara cuvânt interogativ), exclamativ, imperativ

legatura sonora între cuvinte în grupurile ritmice

rostirea si scrierea desinentelor nominale si verbale

rostirea si scrierea consoanelor dure/ muiate

*ortografierea cuvintelor care contin semnul tare

*ortografia cratimei.

III. Elemente si structuri gramaticale corespunzând urmatoarelor parti de vorbire si constructii sintactice:

§        Substantivul si grupul nominal

declinarea substantivelor si adjectivelor la numarul singular

adjective calificative, posesive; acordul cu substantivul

numeralul cardinal (40 - 100)

structuri cu genitivul: posesive, temporale, locative, cantitative

structuri cu dativul, exprimând: vârsta, *starea, directia miscarii

structuri cu acuzativul, exprimând: obiectul actiunii, directia miscarii, timpul

structuri cu prepozitionalul: modale (mijlocul de deplasare), spatiale, temporale

structuri cu instrumentalul, exprimând: asocierea, instrumentul actiunii, scopul

§        Verbul si grupul verbal

verbe de conjugarea I si a II-a la indicativ (prezent, trecut, viitor compus) si *imperativ

verbe semiauxiliare (любить, уметь)

verbe pozitionale (сидеть, стоять, лежать, висеть)

verbe de miscare fara prefixe (идти - ходить, ехать, *летать)

      adverbe de mod, de timp, de loc, cantitative, interogative

§        Elemente de relatie

prepozitii (в, на, у, с, до, после, за, к)

conjunctii (а, и, но, или)

§        Propozitia si fraza

topica propozitiei simple si dezvoltate (cu predicat nominal, predicat verbal simplu)

tipuri de propozitii: asertiva (afirmativa, negativa), interogativa (cu/ fara cuvânt interogativ), *exclamativa, *imperativa

*fraza formata prin subordonare (introdusa prin где, когда, куда, кто, что).


Clasa a VII-a

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ[17] sI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului oral

Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a VII-a, elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VII-a, se recomanda urmatoarele activitati:

1.1

sa confirme întelegerea unor instructiuni simple

-          exercitii de marcare pe o diagrama;

-          executare de comenzi conform unor modele;

1.2

sa desprinda sensul global al unui mesaj rostit în limbaj standard cu viteza normala

-          raspunsuri la întrebari;

-          exercitii cu alegere multipla;

1.3

sa înteleaga informatii specifice dintr-un mesaj rostit în limbaj standard cu viteza normala

-          completare de tabel;

-          completare de text lacunar;

*1.4

sa sesizeze atitudinea vorbitorului în cadrul mesajului audiat

-          exercitii cu alegere multipla;

-          exercitii de tipul "adevarat"/ "fals";

-          combinare de imagini si text.

2. Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala

Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a VII-a, elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VII-a, se recomanda urmatoarele activitati:

2.1

sa aplice corect accentul la nivelul cuvântului/ al grupului de cuvinte

-          exersarea pronuntiei si a intonatiei dupa model;

2.2

sa ceara confirmarea informatiei primite de la partener, în cadrul unui schimb verbal

-          activitati în perechi, microdialog, simulare;

2.3

sa confirme partenerului informatia primita în cadrul unui schimb verbal

-          activitati în perechi, microdialog, simulare;

*2.4

sa evidentieze semnificatia personala a unor evenimente si experiente traite

-          expunere sub forma de monolog.

3. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului scris

Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a VII-a, elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VII-a, se recomanda urmatoarele activitati:

3.1

sa recunoasca succesiunea secventelor unui text citit

-          exercitii de ordonare a unui set de propozitii conform unui text citit;

3.2

sa deduca sensul cuvintelor necunoscute din context

-          exercitii de alcatuire de propozitii;

-          exercitii de corelare a unor cuvinte cu definitia corespunzatoare;

3.3

sa extraga detalii dintr-un text citit

-          lectura dirijata/ nedirijata;

*3.4

sa recunoasca efecte stilistice prezente într-un text

-          exercitii de descoperire a intentiei expresive a autorului prin reperarea unor epitete, comparatii, exclamatii.

 4. Dezvoltarea capacitatii de exprimare scrisa

Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a VII-a, elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VII-a, se recomanda urmatoarele activitati:

4.1

sa elaboreze texte structurate în secvente temporale

-          construire de paragrafe;

-          exercitii de folosire a conectorilor (mai întâi, apoi, în cele din urma);

4.2

sa descrie sentimente si reactii în texte simple

-          activitati de redactare individuala sau în grup;

4.3

sa compuna scrisori personale

-          redactare de scrisori;

*4.4

sa alcatuiasca o scurta povestire dupa un plan narativ

-          exercitii de redactare dupa un plan dat.

5. Dezvoltarea unor atitudini favorabile fata de cultura si civilizatia rusa

Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a VII-a, elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VII-a, se recomanda urmatoarele activitati:

5.1

sa demonstreze interes pentru cunoasterea unor aspecte semnificative în organizarea vietii cotidiene din spatiul etnolingvistic rus

-          alcatuirea si prezentarea în fata clasei a unor dosare tematice privind preocuparile tinerilor, raportul dintre generatii, viata scolara etc.;

*5.2

sa manifeste curiozitate în a se informa asupra unor personalitati marcante ale istoriei si culturii ruse

-          vizionari de diapozitive si casete video, utilizarea unor surse bibliografice;

-          activitati de proiect.

CONŢINUTURI[18]

ORGANIZAREA TEMATICĂ

-         Universul personal: prietenia, gusturi si preferinte, jocuri si activitati sportive, viata sanatoasa, gestiunea timpului liber

-         Mediul înconjurator: viata în ecosisteme (stepa/ padure/ lac/ mare), actiuni pentru protectia mediului

-         Progres si schimbare: ocupatii si profesiuni, *obiecte si ustensile casnice, *inventii si descoperiri

-         Oameni si locuri: aspecte ale vietii citadine, obiective turistice si culturale

-         Mijloace de comunicare în societatea moderna: radioul si televiziunea

-         Incursiuni în lumea artei: personaje îndragite din carti si filme, lumea culorilor si a sunetelor, *pregatirea unui spectacol de catre tineri

-         Cultura si civilizatie rusa: itinerare turistice, *personalitati de seama

ACTE DE VORBIRE

1.       a descrie un obiect, o persoana, un personaj

2.       a descrie sarbatori, obiceiuri

3.       a descrie starea fizica si psihica

4.       a relata o suita de evenimente încheiate

5.       a exprima o actiune planificata în viitor

6.       a cere cuiva ceva

7.       a exprima cauza

8.       *a exprima permisiunea si interdictia

9.       *a exprima intentii

10.   a exprima sentimente (surpriza, admiratie, uimire)

11.   a exprima gusturi si preferinte

12.   a începe si a încheia o scrisoare

ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII[19]

I. Vocabular

200 -*250 de cuvinte si structuri lexicale corespunzând câmpurilor referentiale specificate

II. Fonetica si ortografie

diferentele între rostirea si reprezentarea grafica a sunetelor în pozitii slaba si forte

rostirea si scrierea desinentelor nominale

rostirea si scrierea desinentelor verbale

*intonatia enunturilor de tip: asertiv, interogativ (cu/ fara cuvânt interogativ), exclamativ, imperativ

*semne de punctuatie în propozitie si fraza

III. Morfo-sintaxa

§        Substantivul si grupul nominal

substantive proprii si comune: marcile cazurilor la numarul plural

adjective calificative, posesive, *demonstrative, interogative: marcile cazurilor la numarul plural

structuri cu genitivul: posesive si *locative (cu prepozitia y), cantitative (cu numerale cardinale/ adverbe de  cantitate), exprimarea datei

structuri cu dativul (exprimarea starii, *exprimarea permisiunii/ a interdictiei)

structuri cu prepozitionalul (spatiale, temporale, obiectul vorbirii)

structuri cu acuzativul (obiectul actiunii, constructii temporale)

pronume personale la nominativ, genitiv, dativ, acuzativ, instrumental, prepozitional singular si plural numeralul cardinal (100 - 1000)

numeralul ordinal
*gradele de comparatie ale adverbului

§        Verbul si grupul verbal

verbe de conjugarea I si a II-a la modurile indicativ (prezent, trecut, viitor compus, *viitor simplu) si imperativ

verbe semiauxiliare: уметь, *мочь

verbe de miscare fara prefixe (conjugare, rectiune)

notiuni de aspect verbal: verbe imperfective/ verbe perfective; formarea verbelor de aspect perfectiv de la verbele de aspect imperfectiv (prefixarea)

rectiune verbala: советовать, кататься, увлекаться, заниматься, *бояться

adverbe de mod, timp, loc, *relatie

*gradele de comparatie ale adverbului

*cuvinte cu valoare modala (можно, нельзя)

§        Propozitia si fraza

topica principalelor tipuri de propozitie: asertiva (afirmativa, negativa), interogativa (cu/ fara cuvânt  interogativ), exclamativa, imperativa

*fraza formata prin subordonare (introdusa prin если, поэтому, когда).


Clasa a VIII-a

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ[20] sI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului oral

Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a VIII-a, elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VIII-a, se recomanda urmatoarele activitati:

1.1

sa urmeze instructiuni detaliate în diverse situatii cotidiene

-          exercitii de  întelegere globala a unor mesaje audiate, prin marcare pe o schema/ diagrama data;

-          executarea unor comenzi simple sau complexe;

1.2

sa desprinda elementele cheie dintr-un mesaj rostit în limbaj standard cu viteza normala

-          exercitii de completare de text lacunar;

-          exercitii de confirmare a raspunsului corect prin bifare, întrebari orale vizând întelegerea mesajului verbal;

-          exercitii cu alegere multipla;

-          exercitii de tipul "adevarat"/ "fals";

1.3

sa înteleaga atitudinea vorbitorului în cadrul mesajului audiat

-          exercitii de simulare;

-          joc de roluri;

*1.4

sa înteleaga relatia dintre vorbitori în cadrul mesajului audiat

-          exercitii de adecvare a lexicului la semnificatia mesajului;

-          contextualizarea unor cuvinte;

*1.5

sa recunoasca punctele de vedere/ pozitiile exprimate într-un text audiat

-          exercitii de reperare a argumentelor intr-un mesaj în care marcile discursului sunt explicite;

-          activitati de luare de notite în timpul ascultarii;

-           adnotari pe un plan dat.

2. Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala

Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a VIII-a, elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VIII-a, se recomanda urmatoarele activitati:

2.1

sa aplice corect accentul în cadrul grupului de cuvinte/ propozitiei*

-          exercitii de discriminare auditiva;

2.2

sa participe activ la interactiuni verbale pe teme variate

-          exercitii de conversatie semidirijata;

-          activitati în perechi, grup cu simularea unor situatii de comunicare uzuala;

2.3

sa exprime în mod clar si justificat un punct de vedere pe teme familiare

-          exercitii de exprimare a parerii personale, a unor sentimente, în diferite situatii de comunicare;

2.4

sa ceara/ sa ofere explicatii pe teme cunoscute

-          exercitii de formulare de întrebari; exercitii de completare a informatiei; activitati în perechi/ grup.

3. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului scris

Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a VIII-a, elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VIII-a, se recomanda urmatoarele activitati:

3.1

sa recunoasca legatura logica (de cauza-efect) între secventele unui text citit

-          exercitii de formulare de întrebari si raspunsuri;

3.2

sa obtina, prin lectura, informatia necesara realizarii unei sarcini de lucru

-          exercitii de identificare a semnificatiei unor procedee de expresivitate artistica în textele literare studiate;

-          exercitii de recunoastere a sensului figurat;

3.3

sa recunoasca efectele stilistice ale textului

-          activitati de selectare si ordonare a informatiei utile prin parcurgerea mai multor paragrafe dintr-un text/ a mai multor texte;

*3.4

sa identifice, într-un text argumentativ, concluzia/ concluziile

-          exercitii de reperare si de analiza argumentativa a structurii unei relatari/ demonstratii în limbaj standard.

 4. Dezvoltarea capacitatii de exprimare scrisa

Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a VIII-a, elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VIII-a, se recomanda urmatoarele activitati:

4.1

sa compuna o povestire urmând un plan narativ

-          exercitii de povestire sau de continuare a unei povestiri, cu integrarea unor segmente de descriere;

4.2

sa exprime în scris opinii asupra unor teme din universul apropiat

-          activitati de proiect;

4.3

sa realizeze redactari variate pe diverse teme de interes

-          exercitii de redactare creativa individuala sau în grup, folosirea dictionarului si a fiselor;

-          alcatuirea în grup a unor articole pentru jurnalul clasei/ jurnal de vacanta/ itinerar comentat/ descrieri;

*4.4

sa realizeze caracterizarea unui personaj dupa un plan

-          activitati de redactare pornind de la un model.

5. Dezvoltarea unor atitudini favorabile fata de cultura si civilizatia rusa

Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a VIII-a, elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VIII-a, se recomanda urmatoarele activitati:

5.1

sa demonstreze interes pentru cunoasterea unor realizari de seama în domeniul stiintei/ tehnicii/ culturii artistice din spatiul etnolingvistic rus

-          vizionari de diapozitive si casete video, utilizarea unor surse bibliografice;

-          activitati de proiect;

*5.2

sa se raporteze la elementele de cultura si civilizatie descoperite prin studiul limbii ruse, sesizând asemanari si deosebiri fata de cultura autohtona

-          stabilirea de corelatii, rezolvarea punctelor comune si/ sau a diferentelor, discutii în grup.

CONŢINUTURI[21]

ORGANIZARE TEMATICĂ

-         Universul personal: prietenie, dragoste, gusturi si preferinte, viata sanatoasa, jurnal personal, timp liber si timp de studiu, lectura, jocuri si activitati sportive

-         Mediul înconjurator: configuratia mediului înconjurator, *viata la tara, *animale în libertate si în captivitate

-         Progres si schimbare: ocupatii si profesiuni, *inventii si descoperiri

-         Oameni si locuri: aspecte ale vietii citadine, *obiective turistice si culturale, personalitati de seama si domeniile lor de activitate

-         Mijloace de comunicare în societatea moderna: telefonul, corespondenta, radioul si televiziunea, *publicitate si anunturi în presa

-         Incursiuni în lumea artei: personaje îndragite din carti si filme, lumea culorilor si a sunetelor

-         Diversitatea spatiului etnolingvistic rus: obiceiuri si traditii, *activitati specifice sarbatorilor traditionale

ACTE DE VORBIRE[22]

1.       a descrie un obiect, o persoana, o personalitate, un proces

2.       a relata o suita de evenimente

3.       a exprima comparatia

4.       a confirma si a infirma asemanarea

5.       a exprima cantitatea

6.       *a exprima procesualitatea (în trecut, în viitor)

7.       *a exprima rezultativitatea

8.       a exprima miscarea (directia, suprafata, mijlocul de deplasare)

9.       a cere cuiva sa faca ceva

10.   a invita pe cineva sa faca ceva

11.   a prezenta un punct de vedere

12.   *a exprima intentii

13.   a exprima gusturi, preferinte

14.   a exprima sentimente (*îndoiala, uimire, admiratie)

15.   a exprima permisiunea si interdictia

ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII[23]

I. Vocabular

200 -*250 de cuvinte si structuri lexicale corespunzând câmpurilor referentiale specificate. 

II. Fonetica si ortografie

rostirea si scrierea desinentelor nominale

rostirea si scrierea desinentelor verbale

ortografia cratimei

*intonatia enunturilor de tip: afirmativ, negativ, interogativ (cu/ fara element interogativ), exclamativ, imperativ (exprimat morfologic/ sintactic) despartirea în silabe

*utilizarea virgulei în propozitie si în fraza

III. Elemente si structuri gramaticale corespunzând urmatoarelor parti de vorbire si constructii sintactice:

§        Substantivul

paradigma nominala regulata

functii ale cazului genitiv: exprimarea datei, exprimarea limitelor temporale si spatiale, exprimarea naturii obiectelor

functii ale cazului instrumental: situarea în spatiu a unui obiect în functie de alt obiect

§        Adjectivul

*adjectivele de forma scurta

gradele de comparatie ale adjectivelor (forme analitice)

§        Pronumele

posesiv

§        Numeralul

cardinal si ordinal în exprimarea datei si orei

§        Verbul

verbe de conjugarea I si a II-a la modurile indicativ si imperativ

verbe reflexive/ nereflexive

verbe de miscare fara prefixe

verbe de miscare cu prefixe

perechi aspectuale diferentiate prin sufixe

*perechi aspectuale formate de la radacini diferite

gradele de comparatie ale adverbului

cuvinte cu valoare modala

§        Elemente de relatie

prepozitii (под, над, перед, за, через, c .до, от . до)

*pronumele relativ который.


STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ

OBIECTIVE CADRU

STANDARDE

1.

Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului oral

S.1 Desprinderea de informatii specifice dintr-un mesaj rostit în limbaj standard cu viteza normala

2.

Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala

S.2 Oferirea si solicitarea de informatii pe teme cunoscute

S.3 Exprimarea unui punct de vedere pe un subiect familiar

3.

Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului scris

S.4 Selectarea informatiilor necesare realizarii unei sarcini de lucru

4.

Dezvoltarea capacitatii de exprimare scrisa

S.5 Oferirea în scris a unor detalii despre propria  persoana

S.6 Redactarea unui text dupa un plan dat


 Limba MODERNĂ 2

Clasa a V-a

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ sI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului oral

Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a V-a, elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a V-a, se recomanda urmatoarele activitati:

1.1

sa recunoasca si sa distinga sunete specifice limbii

-          exercitii de discriminare;

-          exercitii de identificare;

1.2

sa desprinda sensul global al unui mesaj simplu, rostit clar si rar

-          exercitii de tipul "adevarat"/ "fals";

-          raspunsuri la întrebari;

1.3

sa execute instructiuni simple, articulate clar si rar

-          raspunsuri nonverbale la comenzi.

2. Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala

Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a V-a, elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a V-a, se recomanda urmatoarele activitati:

2.1

sa reproduca sunete/ grupuri de sunete specifice limbii ruse

-          exersare prin repetare dupa model;

2.2

sa reproduca enunturi simple

-          recitare de poezii;

-          exercitii de repetare dupa model;

2.3

sa produca un enunt simplu despre un obiect/ o persoana/ o actiune din universul familiar

-          exercitii de identificare a unui obiect/ a unei persoane/ a unei activitati;

-          raspunsuri la întrebari;

2.4

sa foloseasca formule conversationale uzuale în dialoguri simple, dirijate

-          activitati in perechi;

-          jocuri didactice.

3. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului scris

Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a V-a, elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a V-a, se recomanda urmatoarele activitati:

3.1

sa citeasca cu voce tare un text scurt cunoscut

-          exercitii de citire individuala/ în grup;

3.2

sa desprinda sensul global al unui text scurt, continând lexic cunoscut, citit în gând

-          exercitii de tipul "adevarat"/ "fals";

-          raspunsuri la întrebari;

3.3

sa execute instructiuni scrise, simple si scurte

-          exercitii de raspuns la comenzi.

 4. Dezvoltarea capacitatii de exprimare scrisa

Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a V-a, elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a V-a, se recomanda urmatoarele activitati:

4.1

sa reproduca cuvinte, sintagme, propozitii

-          exercitii de copiere;

-          exersarea scrierii corecte a legaturilor dintre litere;

4.2

sa scrie cuvinte, sintagme, propozitii

-          completare de text lacunar;

-          completare de rebus;

4.3

sa compuna o felicitare simpla

-          exercitii de redactare.

5. Dezvoltarea unor atitudini favorabile fata de cultura si civilizatia rusa

Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a V-a, elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a V-a, se recomanda urmatoarele activitati:

5.1

sa manifeste curiozitate pentru descoperirea unor aspecte legate de viata copiilor din spatiul etnolingvistic rus

-          colectie de obiecte culturale (reviste, imagini, ilustrate);

-          activitati de proiect.

CONŢINUTURI

ORGANIZARE TEMATICĂ

-          Copilul despre sine: nume, sex, îmbracaminte

-          Familia: membrii familiei, ocupatii, activitati în familie

-          Locuinta: piese de mobilier

-          scoala: încaperi, mobilier, obiecte de uz scolar, activitati specifice

-          Copilul si lumea înconjuratoare: curtea, gradina, livada, animale domestice, satul/ orasul (obiective social-edilitare, culturale, sportive), Bucuresti (Teatrul National, Hotel "Intercontinental"), cumparaturi

-          Vremea: anotimpuri, caracteristici climatice

-          Activitati curente si pentru timpul liber:  sport, cercuri, excursii, tabere

-          Cultura si civilizatie: Moscova si Sankt-Petersburg (monumente reprezentative), cântece, poezii

ACTE DE VORBIRE[24]

1.       a saluta si a raspunde la salut

2.       a se prezenta si a prezenta pe cineva

3.       a angaja si a încheia un schimb verbal

4.       a multumi si a raspunde la multumiri

5.       a identifica elemente din universul familiar

6.       a descrie persoane, locuri

7.       a localiza persoane, obiecte, actiuni

8.       a exprima posesia

9.       a cere si a da informatii (de ordin personal, despre mediu)

10.   a relata actiuni la prezent, trecut

11.   a cere cuiva sa faca ceva

12.   a descrie o ilustratie

ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII[25]

I. Vocabular

150 - 200 de cuvinte si structuri lexico-gramaticale corespunzând ariilor tematice specificate

II. Fonetica si ortografie

alfabetul limbii ruse

scrierea legaturilor între litere (м/ я/ л si  а/ е/ и/ у/  о/ л/ м)

pronuntie si accent

intonatia afirmativa si negativa

intonatia interogativa (cu/ fara cuvânt interogativ)

rostirea si scrierea vocalelor si diftongilor în pozitii forte si slaba

rostirea si scrierea consoanelor dure si palatalizate

III. Gramatica

§        Substantivul

gen

numar

caz (nominativ singular si plural, acuzativ singular si plural inanimat, prepozitional singular)

§        Adjectivul

calificativ/ posesiv

§        Pronumele

personal

posesiv (persoana I si a II-a singular si plural)

§        Numeralul

numeral cardinal (1-20)

§        Verbul

timpul prezent (conj. I si a II-a)                                                                

timpul trecut

§        Adverbul

de loc (здесь, тут, там)

de timp (сегогдя, вчера, летом, потом)

de mod (хорошо, плохо, правильно, весело, быстро)

§        Prepozitia

(в, на, у)

§        Conjunctia

(а, и, но, или)

§        Propozitia

asertiva (afirmativa, negativa)

interogativa (cu si fara cuvânt interogativ)


clasa a VI-a

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ sI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului oral

Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a VI-a, elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VI-a, se recomanda urmatoarele activitati:

1.1

sa selecteze informatii particulare dintr-un mesaj scurt, articulat clar si rar

-          raspunsuri la întrebari;

-          exercitii cu alegere multipla;

1.2

sa desprinda sensul global al unui minidialog/ unei descrieri de persoana sau obiect, articulate clar si rar

-          exercitii de confirmare a întelegerii (de tipul "bifeaza", "încercuieste", "subliniaza", "dese­neaza" etc.);

1.3

sa urmeze indicatii simple

-          exercitii de mimare.

2. Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala

Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a VI-a, elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VI-a, se recomanda urmatoarele activitati:

2.1

sa raspunda la întrebari simple pe subiecte familiare

-          activitati în perechi;

-          exercitii de interactiune orala;

2.2

sa integreze cuvinte noi în enunturi proprii

-          alcatuire de propozitii;

2.3

sa produca, cu sprijin, enunturi simple despre sine/ persoane/ activitati din universul imediat

-          descrieri simple pe baza unor imagini/ cuvinte de sprijin/ întrebari de sprijin.

3. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului scris

Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a VI-a, elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VI-a, se recomanda urmatoarele activitati:

3.1

sa citeasca fluent un scurt text cunoscut

-          exercitii de citire pe roluri;

-          exercitii de citire dupa model;

3.2

sa desprinda informatii particulare dintr-un text scurt, continând lexic cunoscut, citit în gând

-          completare de tabele;

-          exercitii cu alegere multipla;

3.3

sa urmeze indicatii scrise simple

-          exercitii de orientare pe un plan/ harta/ desen.

 4. Dezvoltarea capacitatii de exprimare scrisa

Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a VI-a, elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VI-a, se recomanda urmatoarele activitati:

4.1

sa completeze formulare simple cu nume, vârsta, adresa, nationalitate, alte date

-          exercitii de completare;

4.2

sa realizeze în mod constient legatura între rostire si scriere

-          exercitii de scriere dupa dictare;

-          autodictare (poezii simple);

4.3

sa scrie mesaje simple pe baza unor cuvinte de sprijin si a unei imagini

-          exercitii de redactare;

-          alcatuire de propozitii.

5. Dezvoltarea unor atitudini favorabile fata de cultura si civilizatia rusa

Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a VI-a, elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VI-a, se recomanda urmatoarele activitati:

5.1

sa manifeste interes pentru cunoasterea unor aspecte legate de geografia spatiului etnolingvistic rus

-          expozitie de vederi, colaje, prospecte, harti.

CONŢINUTURI

ORGANIZARE TEMATICĂ

-          Copilul despre sine: vârsta, domiciliul, partile corpului, starea sanatatii, timpul liber

-          Familia: spatiul de locuit si activitati cotidiene, mesele zilei si hrana, sarbatori în familie (ziua de nastere, Anul Nou)

-          scoala: cladirea, clasa, obiecte de uz scolar, activitati scolare-          Vremea: calendarul, zilele saptamânii, lunile anului, anotimpurile

-          Copilul si lumea înconjuratoare: Delta Dunarii (flora, fauna), ocupatii, meserii, profesii si locuri de munca, cumparaturi (la librarie) satul/ orasul (cladiri), la teatru, convorbiri telefonice

-          Aspecte de cultura si civilizatie rusa: nume si prenume tipice, denumiri de orase, mâncaruri si sarbatori traditionale, cântece, poezii, ghicitori, anecdote

ACTE DE VORBIRE[26]

1.       a angaja si a încheia un schimb verbal

2.       a initia, a sustine si a încheia o convorbire telefonica

3.       a cere si a da informatii

4.       a exprima absenta unui obiect, a unei persoane

5.       a exprima cantitatea (numarul de obiecte, persoane)

6.       a exprima posesia

7.       a descrie un obiect, o persoana

8.       a relata o experienta viitoare

9.       a situa în timp

10.   a localiza în spatiu

11.   a cere si a da indicatii de orientare

12.   a face o urare, a felicita

ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII[27]

I. Vocabular

150 - 200 de cuvinte si structuri lexico-gramaticale corespunzând ariilor tematice specificate

II. Fonetica si ortografie

pronuntie si accent

rostirea si scrierea desinentelor nominale

rostirea si scrierea grupului genitival -его/  -ого

regimul sonor si ortografierea semnului moale

rostirea si scrierea desinentelor verbale

intonatia interogativa (cu/ fara cuvânt interogativ)

intonatia exclamativa.


III. Morfologie

§        Substantivul

formele cazuale ale substantivului la numarul singular (paradigma regulata)

cazul genitiv posesiv

cazul genitiv dupa negatie

cazul genitiv dupa numerale

cazul genitiv cu prepozitiile с, из

cazul dativ singular fara prepozitii

cazul acuzativ singular cu prepozitiile в, на

cazul instrumental cu/ fara prepozitii

cazul prepozitional cu prepozitiile в, на, о, об

§        Adjectivul

cazul nominativ plural

declinarea adjectivelor la singular

§        Pronumele

personal (formele de genitiv, dativ, acuzativ)

posesiv

§        Numeralul

cardinal (20 - 100)

§        Verbul

timpurile verbului (viitorul compus)

verbe tranzitive

verbe reflexive (cele mai frecvente)

rectiune verbala (cazuri cu mare frecventa de utilizare): verbe de miscare etc.

§        Adverbul

de timp (сейчас, завтра, утром, вечером, зимой, летом, весной)

de mod (быстро, тихо, громко, интересно, скучно)

de directie (сюда, туда, домой)


Clasa a VII-a

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ sI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului oral

Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a VII-a, elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VII-a, se recomanda urmatoarele activitati:

1.1

sa sesizeze ordinea evenimentelor dintr-un mesaj articulat clar si rar

-          exercitii de ordonare de propozitii;

1.2

sa desprinda sensul global al unui mesaj simplu, clar articulat cu viteza normala

-          raspunsuri la întrebari;

-          exercitii cu alegere multipla.

2. Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala

Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a VII-a, elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VII-a, se recomanda urmatoarele activitati:

2.1

sa foloseasca intonatia corespunzatoare în enunturi afirmative, negative, interogative, exclamative

-          exercitii de rostire dupa model;

-          joc de rol;

2.2

sa poarte conversatii simple pe teme familiare

-          activitati de simulare;

-          joc de rol;

2.3

sa formuleze întrebari simple în situatii de comunicare uzuala

-          activitati în grup;

-          minidialoguri;

2.4

sa descrie, în propozitii simple, oameni, locuri, evenimente

-          alcatuire de propozitii în grup, cu sprijin.

3. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului scris

Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a VII-a, elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VII-a, se recomanda urmatoarele activitati:

3.1

sa citeasca expresiv un scurt text cunoscut

-          exercitii de citire pe roluri;

3.2

sa extraga informatii necesare din tabele, diagrame

-          exercitii de adunare de informatii;

3.3

sa extraga ideile principale dintr-un scurt text de informare

-          exercitii cu alegere multipla;

-          exercitii de tipul "adevarat"/ "fals";

-          exercitii de esentializare.

 4. Dezvoltarea capacitatii de exprimare scrisa

Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a VII-a, elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VII-a, se recomanda urmatoarele activitati:

4.1

sa scrie texte scurte folosind relatori simpli (si, dar, pentru ca)

-          exercitii de redactare de paragrafe;

4.2

sa scrie mesaje scurte, familiare pe teme din universul imediat

-          jocuri;

4.3

sa scrie instructiuni în domenii de necesitate imediata

-          alcatuire de fraze imperative.

5. Dezvoltarea unor atitudini favorabile fata de cultura si civilizatia rusa

Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a VII-a, elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VII-a, se recomanda urmatoarele activitati:

5.1

sa manifeste interes pentru cunoasterea unor aspecte legate de locuri si obiceiuri din spatiul etnolingvistic rus

-          proiecte pe teme diferite ("Sarbatori de iarna", "Carnavalul", "În jurul samovarului", "Excursia").

CONŢINUTURI

ORGANIZARE TEMATICĂ

-         Univers personal: prietenia, gusturi si preferinte, jurnal personal, jocuri si activitati sportive, viata sanatoasa

-         Mediul înconjurator: configuratia mediului înconjurator, viata la tara, plante si animale, actiuni pentru protectia mediului

-         Progres si schimbare: obiecte si ustensile casnice, ocupatii si profesiuni, inventii si descoperiri

-         Oameni si locuri: aspecte ale vietii citadine, obiective turistice si culturale, personalitati si domeniile lor de activitate

-         Relatii între tineri: corespondenta si schimburi scolare; calatorii

-         Mijloace de comunicare în societatea moderna: afise si spoturi publicitare, radioul si televiziunea

-         *Incursiuni în lumea artei: personaje îndragite din carti si filme, parti ale unei carti, lumea culorilor si a sunetelor, pregatirea unui spectacol de catre tineri

-         Diversitatea spatiului de cultura si civilizatie rusa: obiceiuri si traditii ("În jurul samovarului", "Pomul de iarna"), activitati specifice sarbatorilor traditionale, obiecte de artizanat

ACTE DE VORBIRE[28]

1.       a initia, a sustine si a încheia o interactiune verbala

2.       a exprima starea fizica, psihica

3.       a descrie un obiect, o persoana, un personaj

4.       a descrie sarbatori si obiceiuri

5.       a relata o suita de evenimente

6.       a cere cuiva ceva si sa faca ceva

7.       a cere si oferi un sfat

8.       a exprima acordul si dezacordul

9.       a exprima permisiunea si interdictia

10.   a face o urare

11.   a exprima gusturi, preferinte

12.   a exprima sentimente (iubire, admiratie, încântare)

ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII[29]

I. Vocabular

200-250 de cuvinte si structuri lexico-gramaticale noi corespunzând ariilor tematice specificate

II. Fonetica, ortografie, punctuatie

principalele tipuri intonationale

scrierea si rostirea desinentelor nominale si verbale

ortografierea cuvintelor care contin semnul tare 

punctuatia (marcarea dialogului, virgula înaintea relatorilor что, кто, когда, который).

III. Morfosintaxa

§        Substantivul si grupul nominal

declinarea substantivelor

declinarea adjectivelor la singular (toate cazurile)

cazul genitiv cu prepozitii (для, от . до, с . до, около, вокруг, без, у, против)

cazul dativ cu prepozitii (по, к)

cazul acuzativ cu prepozitii ( за, через)

cazul instrumental cu prepozitii (над, под, перед, за)

numeralul ordinal în exprimarea vârstei si orei

numeralul cardinal  în exprimarea datei  (Какое число?, Какого числа?)

pronumele relativ который

§        Verbul si grupul verbal

verbe reflexive (toate timpurile)

verbe de miscare fara prefixe la prezent si trecut

verbe de miscare cu prefixele при-, у- la prezent si trecut

modul imperativ

verbe copulative (быть, стать)

§        Adverbul

de timp, de loc, de mod

locutiuni adverbiale (каждый день/ месяц/ год)

§        Prepozitia (vezi mai sus Substantivul si grupul nominal).


Clasa a VIII-a

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ sI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului oral

Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a VIII-a, elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VIII-a, se recomanda urmatoarele activitati:

1.1

sa recunoasca, în timpul audierii, informatii specifice dintr-un mesaj decodat anterior

-          exercitii de bifare într-o lista;

-          exercitii de tipul "adevarat"/ "fals";

1.2

sa desprinda ideea principala dintr-un mesaj articulat clar cu viteza normala

-          exercitii de tipul "adevarat"/ "fals";

-          exercitii cu alegere multipla;

1.3

sa execute un set de instructiuni articulate clar

-          exercitii de raspuns la comenzi.

2. Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala

Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a VIII-a, elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VIII-a, se recomanda urmatoarele activitati:

2.1

sa dea si sa ceara informatii pe teme cunoscute

-          minidialog în perechi si în grup;

-          exercitii de alcatuire de întrebari;

2.2

sa participe spontan în interactiuni pe subiecte cunoscute

-          activitati de proiect de grup;

-          simulari;

2.3

sa explice ceea ce îi place si ceea ce nu îi place în legatura cu o persoana/ un eveniment/ un lucru

-          dezbatere pe subiecte de interes;

2.4

sa relateze o întâmplare, în termeni simpli, cu sprijin

-          exercitii de relatare în grup prin preluarea propozitiei de la coleg.

3. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului scris

Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a VIII-a, elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VIII-a, se recomanda urmatoarele activitati:

3.1

sa citeasca cu voce tare texte simple si scurte, necunoscute, continând lexic si structuri cunoscute

-          exercitii de lectura individuala si în grup;

3.2

sa localizeze informatii specifice din liste tematice

-          proiecte de grup;

-          exercitii de adunare de informatii;

3.3

sa extraga ideile principale dintr-o scurta scrisoare personala

-          exercitii de esentializare;

-          exercitii de ordonare logica a unor idei;

3.4

sa constientizeze legaturile logice dintre paragrafele unui text, pe baza cuvintelor de legatura (relatia cauza - efect)

-          exercitii de ordonare.

 4. Dezvoltarea capacitatii de exprimare scrisa

Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a VIII-a, elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VIII-a, se recomanda urmatoarele activitati:

4.1

sa scrie o scrisoare personala în care îsi exprima multumirea sau îsi cere scuze

-          redactare de paragraf;

-          exercitii de pozitionare a elementelor unei scrisori;

4.2

sa scrie un text scurt despre un eveniment sau o experienta personala pe baza unui plan dat sau a unor cuvinte de sprijin

-          redactare de paragrafe;

-          exercitii de relationare a propozitiilor prin conectori;

4.3

sa descrie o persoana pe baza unui plan dat sau a unor întrebari de sprijin

-          completare de text cu detalii personale;

-          raspunsuri în scris la întrebari.

5. Dezvoltarea unor atitudini favorabile fata de cultura si civilizatia rusa

Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a VIII-a, elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VIII-a, se recomanda urmatoarele activitati:

5.1

sa manifeste atentie fata de diferentele culturale

-          întocmirea de liste cu expresii deosebite;

-          dosare tematice.

CONŢINUTURI

ORGANIZARE TEMATICĂ

-         Universul personal: prietenia, gusturi si preferinte, jurnal personal, jocuri si activitati sportive, viata sanatoasa, timp liber si timp ocupat

-         Mediul înconjurator: configuratia mediului înconjurator, viata la tara, actiuni pentru protectia mediului

-         Progres si schimbare: obiecte si ustensile casnice, ocupatii si profesiuni, inventii si descoperiri

-         Oameni si locuri: aspecte ale vietii citadine, obiective turistice si culturale, personalitati si domeniul lor de activitate, relatii între tineri (corespondenta si schimburi scolare), calatorii

-         Mijloace de comunicare în societatea moderna: publicitate si anunturi în presa, telefonul, scrisoarea, radioul si televiziunea

-         Incursiuni în lumea artei: personaje îndragite din carti si filme, lumea culorilor si a sunetelor, pregatirea unui spectacol de catre tineri

-         Diversitatea spatiului etnolingvistic rus: obiceiuri si traditii: mâncaruri specifice sarbatorilor traditionale, activitati specifice sarbatorilor traditionale

ACTE DE VORBIRE[30]

1.       a cere si a da informatii

2.       a exprima cantitatea

3.       a descrie  un obiect, o persoana, un personaj, o personalitate, un proces

4.       a exprima miscarea (directia, modalitatea de miscare)

5.       a relata o suita de evenimente

6.       a exprima necesitatea

7.       a exprima cauza

8.       a exprima permisiunea si interdictia

9.       a exprima intentii

10.   a exprima gusturi, preferinte

11.   a exprima sentimente (bucurie, teama, îndoiala)

12.   a exprima opinia

ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII[31]

I. Vocabular

200 - 250 de cuvinte si structuri lexico-gramaticale noi corespunzând ariilor tematice specificate

II. Morfosintaxa

§        Grupul nominal

§        Substantivul

declinarea la plural (cu si fara prepozitie)

§        Adjectivul

declinarea la plural

forme scurte (должен, нужен)

§        Pronumele

declinarea pronumelui personal la plural

declinarea pronumelui demonstrativ этот, эта, это, эти

pronumele interogativ (forme cazuale)

§        Numeralul

cardinal (100 - 2000)

ordinal (exprimarea datei)

§        Grupul verbal

§        Aspectul verbal

formarea perfectivului prin prefixare

formarea imperfectivului prin sufixare

formarea perfectivului cu sufixul -и-

formarea imperfectivului cu sufixul -а-/ -я-

prefixe care schimba sensul si aspectul verbului

perechile aspectuale брать - взять, говорить - сказать, класть - положить, садиться - сесть, становиться - стать

§        Adverbul

cantitativ

interogativ

relativ

§        Cuvinte cu valoare modala

можно, нельзя, надо, нужно

§        Elemente de relatie

или, а также, потому что.


STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ

OBIECTIVE CADRU

STANDARDE

1.

Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului oral

S.1 Desprinderea sensului global al unui mesaj clar articulat, rostit cu viteza normala

2.

Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala

S.2 Formularea de întrebari simple în situatii de comunicare uzuala

S.3 Oferirea de informatii pe subiecte familiare

3.

Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului scris

S.4 Extragerea de informatii din tabele, grafice, harti

S.5 Selectarea de informatii specifice dintr-un text de informare

4.

Dezvoltarea capacitatii de exprimare scrisa

S.6 Redactarea unui text scurt folosind relatori simpli (si, dar, pentru ca)[1]  Obiectivele de referinta notate cu asterisc nu sunt obligatorii. Ele pot intra în curriculum-ul la decizia scolii.

[2] Continuturile marcate cu asterisc nu sunt obligatorii. Ele pot intra în curriculum-ul la decizia scolii.

[3] Actele de vorbire propuse vor fi regrupate pe baza  tematicii abordate, în functie de nivelul acumularii lexico-gramaticale.

[4] Categoriile gramaticale enumerate la "Elemente de constructie a comunicarii" apartin metalimbajului de specialitate. Terminologia nu va face obiectul unei învatari explicite. În cadrul predarii, nu se va face apel la conceptualizarea unitatilor lingvistice utilizate în situatiile de comunicare. Structurile gramaticale de mare dificultate, dar necesare pentru realizarea unor acte de vorbire, nu vor fi tratate izolat si analitic, ci vor fi abordate în cadrul achizitiei globale. Nu se va urmari epuizarea tuturor realizarilor lingvistice ale categoriilor gramaticale enumerate sub "Elemente de constructie a comunicarii".

[5]  Obiectivele de referinta notate cu asterisc nu sunt obligatorii. Ele pot intra în curriculum-ul la decizia scolii.

[6] Continuturile marcate cu asterisc nu sunt obligatorii. Ele pot intra în curriculum-ul la decizia scolii.

[7] Actele de vorbire propuse vor fi regrupate pe baza  tematicii abordate, în functie de nivelul acumularii lexico-gramaticale.

[8] Categoriile gramaticale enumerate la "Elemente de constructie a comunicarii" apartin metalimbajului de specialitate. Terminologia nu va face obiectul unei învatari explicite. În cadrul predarii, nu se va face apel la conceptualizarea unitatilor lingvistice, utilizate în situatiile de comunicare. Structurile gramaticale de mare dificultate, dar necesare pentru realizarea unor acte de vorbire, nu vor fi tratate izolat si analitic, ci vor fi abordate în cadrul achizitiei globale. Nu se va urmari epuizarea tuturor realizarilor lingvistice ale categoriilor gramaticale enumerate sub "Elemente de constructie a comunicarii".

[9]  Obiectivele de referinta notate cu asterisc nu sunt obligatorii. Ele pot intra în curriculum-ul la decizia scolii.

[10] Continuturile marcate cu asterisc nu sunt obligatorii. Ele pot intra în curriculum-ul la decizia scolii.

[11] Actele de vorbire propuse vor fi regrupate pe baza  tematicii abordate, în functie de nivelul acumularii lexico-gramaticale.

[12] Categoriile gramaticale enumerate la "Elemente de constructie a comunicarii" apartin metalimbajului de specialitate. Terminologia nu va face obiectul unei învatari explicite. În cadrul predarii, nu se va face apel la conceptualizarea unitatilor lingvistice, utilizate în situatiile de comunicare. Structurile gramaticale de mare dificultate, dar necesare pentru realizarea unor acte de vorbire, nu vor fi tratate izolat si analitic, ci vor fi abordate în cadrul achizitiei globale. Nu se va urmari epuizarea tuturor realizarilor lingvistice ale categoriilor gramaticale enumerate sub "Elemente de constructie a comunicarii".

[13]  Obiectivele de referinta notate cu asterisc nu sunt obligatorii. Ele pot intra în curriculum-ul la decizia scolii.

[14] Continuturile notate cu asterisc nu sunt obligatorii. Acestea pot intra în curriculum-ul la decizia scolii.

[15] Actele de vorbire propuse vor fi regrupate în functie de tematica abordata, în functie de nivelul acumularii lexico-gramaticale.

[16] Categoriile gramaticale enumerate apartin metalimbajului de specialitate. Terminologia nu va  face obiectul unei învatari explicite. În cadrul predarii, nu se va face apel la conceptualizarea unitatilor lingvistice, utilizate în situatiile de comunicare. Structurile gramaticale de mare dificultate, dar necesare pentru realizarea unor acte de vorbire, nu vor fi tratate izolat si analitic, ci vor fi abordate în cadrul achizitiei globale. Elementele de gramatica se vor doza progresiv, conform dificultatilor si nevoilor de comunicare, fara a se urmari epuizarea tuturor realizarilor lingvistice ale categoriilor gramaticale enumerate mai sus.

[17]  Obiectivele de referinta notate cu asterisc nu sunt obligatorii. Ele pot intra în curriculum-ul la decizia scolii.

[18] Continuturile notate cu asterisc nu sunt obligatorii. Acestea pot intra în curriculum-ul la decizia scolii.

[19]Categoriile gramaticale enumerate la "Elemente de constructie a comunicarii" apartin metalimbajului de specialitate. Terminologia nu va face obiectul unei învatari explicite. În cadrul predarii, nu se va face apel la conceptualizarea unitatilor lingvistice, utilizate în situatiile de comunicare. Structurile gramaticale de mare dificultate, dar necesare pentru realizarea unor acte de vorbire, nu vor fi tratate izolat si analitic, ci vor fi abordate în cadrul achizitiei globale. Nu se va urmari epuizarea tuturor realizarilor lingvistice ale categoriilor gramaticale enumerate sub "Elemente de constructie a comunicarii".

[20]  Obiectivele de referinta notate cu asterisc nu sunt obligatorii. Ele pot intra în curriculum-ul la decizia scolii.

[21] Continuturile marcate cu asterisc nu sunt obligatorii. Ele pot intra în curriculum-ul la decizia scolii.

[22] Actele de vorbire propuse vor fi regrupate pe baza  tematicii abordate, în functie de nivelul acumularii lexico-gramaticale.

[23] Categoriile gramaticale enumerate la "Elemente de constructie a comunicarii" apartin metalimbajului de specialitate. Terminologia nu va face obiectul unei învatari explicite. În cadrul predarii, nu se va face apel la conceptualizarea unitatilor lingvistice, utilizate în situatiile de comunicare. Structurile gramaticale de mare dificultate, dar necesare pentru realizarea unor acte de vorbire, nu vor fi tratate izolat si analitic, ci vor fi abordate în cadrul achizitiei globale. Nu se va urmari epuizarea tuturor realizarilor lingvistice ale categoriilor gramaticale enumerate sub "Elemente de constructie a comunicarii".

[24] Actele de vorbire propuse vor fi regrupate în functie de tematica abordata, în functie de nivelul acumularii lexico-gramaticale

[25] Categoriile gramaticale enumerate la "Elemente de constructie a comunicarii" apartin metalimbajului de specialitate. Terminologia nu va face obiectul unei învatari explicite. În cadrul predarii, nu se va face apel la conceptualizarea unitatilor lingvistice, utilizate în situatiile de comunicare. Structurile gramaticale de mare dificultate, dar necesare pentru realizarea unor acte de vorbire, nu vor fi tratate izolat si analitic, ci vor fi abordate în cadrul achizitiei globale. Nu se va urmari epuizarea tuturor realizarilor lingvistice ale categoriilor gramaticale enumerate sub "Elemente de constructie a comunicarii".

[26] Actele de vorbire propuse vor fi regrupate în functie de tematica abordata, în functie de nivelul acumularii lexico-gramaticale

[27] Categoriile gramaticale enumerate la "Elemente de constructie a comunicarii" apartin metalimbajului de specialitate. Terminologia nu va face obiectul unei învatari explicite. În cadrul predarii, nu se va face apel la conceptualizarea unitatilor lingvistice, utilizate în situatiile de comunicare. Structurile gramaticale de mare dificultate, dar necesare pentru realizarea unor acte de vorbire, nu vor fi tratate izolat si analitic, ci vor fi abordate în cadrul achizitiei globale. Nu se va urmari epuizarea tuturor realizarilor lingvistice ale categoriilor gramaticale enumerate sub "Elemente de constructie a comunicarii".

[28] Actele de vorbire propuse vor fi regrupate în functie de tematica abordata, în functie de nivelul acumularii lexico-gramaticale

[29] Categoriile gramaticale enumerate la "Elemente de constructie a comunicarii" apartin metalimbajului de specialitate. Terminologia nu va face obiectul unei învatari explicite. În cadrul predarii, nu se va face apel la conceptualizarea unitatilor lingvistice, utilizate în situatiile de comunicare. Structurile gramaticale de mare dificultate, dar necesare pentru realizarea unor acte de vorbire, nu vor fi tratate izolat si analitic, ci vor fi abordate în cadrul achizitiei globale. Nu se va urmari epuizarea tuturor realizarilor lingvistice ale categoriilor gramaticale enumerate sub "Elemente de constructie a comunicarii".

[30] Actele de vorbire propuse vor fi regrupate în functie de tematica abordata, în functie de nivelul acumularii lexico-gramaticale

[31]Categoriile gramaticale enumerate la "Elemente de constructie a comunicarii" apartin metalimbajului de specialitate. Terminologia nu va face obiectul unei învatari explicite. În cadrul predarii, nu se va face apel la conceptualizarea unitatilor lingvistice, utilizate în situatiile de comunicare. Structurile gramaticale de mare dificultate, dar necesare pentru realizarea unor acte de vorbire, nu vor fi tratate izolat si analitic, ci vor fi abordate în cadrul achizitiei globale. Nu se va urmari epuizarea tuturor realizarilor lingvistice ale categoriilor gramaticale enumerate sub "Elemente de constructie a comunicarii".


loading...


Document Info


Accesari: 3459
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2018 )