Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload

loading...
Matematica si stiinte - Clasa a- III-a - PLANIFICAREA CALENDARISTICA

profesor scoala


Aria curriculara: Matematica si stiinte                                     scoala cu clasele I-VIII, Nr .1  -Falticeni

Disciplina: Matematica                                                          


Clasa a- III-a C                      

Curriculum aprofundat

Nr. ore pe saptamâna: 4                                                           

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ

Nr.

crt.

Unitati de învatare

Ob. ref.

                      Continuturi

Nr. ore

Sapt.

 Obs.

1.

Numere naturale de la 0 la 1000

1.1, 1.2, 4.1.

-formare,scriere, citire,comparare,ordonare,rotunjire.

8

I/II

2.

Numere naturale de la 0 la 1000000

1.1, 1.2, 4.1, 4.3

-formare,scriere, citire,comparare,ordonare,rotunjire.

10

III/V

3.

Adunarea si scaderea numerelor naturale în intervalul de la 0 la 10 000

1.3, 1.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1, 4.1, 4.2.

-terminologie specifica: termen, suma, descazut,scazator, ,, cu atât mai mult, cu atât mai putin;

- aflarea unui nr. necunoscut în cadrul unei relatii de tipul ?+/- a=b, unde a si b sunt numere nat. mai mici ca 1000.(prin încercari, proba operatiei, sau folosind modelul balantei)

-evidentierea unor proprietati ale adunarii ( comutativitate, asociativitate, element neutru) cu ajutorul obiectelor si reprezentarilor, fara a folosi terminologia.

12

V/
VIII

4.

Înmultirea numerelor naturale mai mici ca 100

1.4, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 4.1.

-înmultirea nr. nat. folosind adunarea  repetata de termeni egali

-înmultirea numerelor scrise cu o singura cifra.

-terminologie specifica:factor, produs, ,, de atâtea ori mai mult, dublu, triplu.

-evidentierea unor proprietati ale înmultirii (comutativitate, asociativitate, element neutru, distributivitatea fata de adunare sau scadere) cu ajutorul obiectelor,reprezentarilor fara a folosi terminologia.

-ordinea efectuarii operatiilor.

21

VIII/
XV

5.

Împartirea numerelor naturale mai mici ca 100

1.4, 2.2, 2.3, 2.6, 2.7, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3.

-împartirea nr. nat. folosind scaderea repetata de termeni egali.

-terminologie specifica: ,, deîmpartit, împartitor, de atâtea ori mai putin, jumatate, sfert, treime,,.

-tabla împartirii dedusa din tabla înmultirii.

-diviziuni ale unui întreg: jumatate, sfert, a treia parte, a zecea parte,-reprezentari prin desene.

-aflarea unui nr. necunoscut în cadrul unei relatii de tipul ,, ?xc =d; ? : c=d; unde c diferit de 0, d este multiplu al lui c, cuprins în intervalul 0-100(prin încercari, prin utilizare de obiecte sau desene, prin proba operatiei sau folosind modelul balantei.

-ordinea efectuarii operatiilor si folosirea parantezelor rotunde.

23

XVI/

XXI

6.

Înmultirea si împartirea nr. nat. în intervalul  de la 0 la 1000

1.1, 1.4, 2.3, 2.5, 4.1, 4.3.

-înmultirea cu o suma sau o diferenta;

-înmultirea cu 10 sau 100;

- înmultirea unui nr. nat. de doua cifre si de *trei cifre cu un nr. de o cifra, folosind adunarea repetata, grupari de termeni, reprezentari;

-împartirea unei sume sau diferente la un nr. de o cifra.

-împartirea la 10 sau 100;

-împartirea unui nr. nat. mai mic ca 100 sau ca *1000 la un nr. de o cifra, folosind scaderea repetata, grupari de termeni, reprezentari.

-*Evidentierea restului împartirii unui nr. mai mic decât 50 folosind desene si scheme sugestive

16

XXII/XXV

7.

Rezolvare de probleme

2.6, 2.9,  3.1, 4.1.

-probleme care se rezolva prin cel mult doua operatii( de acelasi ordin, de ordine diferite)

- probleme de organizare a datelor în tabele;

-probleme care se rezolva prin mai mult de doua operatii.

11

XXVI/XX

VIII

8.

Unitati de masura

1.3,

1.4, 2.8, 2.9.

- Unitati de masurat lungimea:metrul, multiplii, submultiplii(fara transformari)

-unitati de masurat masa:kilogramul, multiplii, submultiplii,(fara transformari)

-unitati de masura pentru timp:ora, minutul, ziua, saptamâna, luna, anul.

- monede si bancnote,inclusiv cele europene.

-utilizarea instrumentelor de masura adecvate.: metrul, rigla gradata, cântarul, balanta.

14

XXVIII/XXXI

9.

Elemente intuitive de geometrie

2.1, 2.8, 2.9.

-forme plane: patrat, triunghi, cerc, dreptunghi, poligon, punct, segment, linie dreapta, linie frânta, linie curba.

-interiorul si exteriorul unei fig. Geometrice

-observarea si descrierea  intuitiva a obiectelor cu forme spatiale de : cub, sfera, cilindru, con, cuboid, (paralelipiped dreptunghic)

10

XXX

I/

XXX

II

10.

Recapitulare , sistematizare, evaluare

-nr. nat. de la 0 la 1 milion

-operasii cu nr. în concentrul 0-10 000;

-elemente de geometrie

-unitati de masura

-probleme cu cele 4 operatii

5.

XXX

III

11

Ore la dispozitie

-teste finale cu subiect unic ( cl. a-III-a)

Jocuri

-concursuri

-tema pentru vacanta( indicatii)

4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

XXX

IV


PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE   ÎNVĂŢARE

Unitatea de învatare: Nr. nat.  de la 0 la 1 000

Nr. de ore alocate: 8 ore .............................perioada:____________

Nr.

crt.

Continuturi-

detalieri

Ob. ref.

Activitati de învatare

Nr.

ore

Resurse

Evaluare

instrumente

Data

1.

Formarea nr. nat. de la 0 la 1 000

1.1.

- recunoasterea sistemului zecimal si pozitional de formare a nr. nat.

-întelegerea si aplicarea regulii de baza a sistemului zecimal al nr. naturale.

1.

Explicatia, conversatia, exercitiul, învatarea prin descoperire, abac. activ. frontala, individuala, în perechi.

Observarea sistematica

2.

Citirea si scrierea nr. nat. de la 0 la 1 000

1.1.

-identificarea si scrierea unor nr. reprezentate obiectual sau simbolic.

-ex. de citire si scriere a nr. nat. mai mici sau egale cu o mie.

-ex. de compunere si descompunere a unor nr.nat. de 3 cifre

1.

Explicatia, conversatia, exercitiul, numaratoare pozitionala, activ. frontala, individuala, în perechi.

Tema de lucru în clasa

3.

Compararea si ordonarea nr. nat. de la 0 la 1 000

1.2.

-reprezentarea simbolica a unor numere

-compararea nr. formate din sute, zeci si unitati utilizând semnele de relatie<, >,=.

-ordonarea unor numere nat. date crescator/ descrescator

-ex. de comparare a nr. nat:

a) scrise cu acelasi nr. de cifre

b) scrise cu nr. diferit de cifre

2.

Explicatia, conversatia, exercitiul, numaratoare pozitionala, activ. frontala, individuala, în perechi.

Proba orala

Tema de lucru în clasa

4.

Recapitulare

1.1, 1.2.

-ordonarea unor numere naturale date crescator si descrescator.

-continuarea unor siruri de numere date

-ex. de rotunjire prin lipsa sau prin adaos a unor nr. nat. date

-ex de scriere a unor nr. dupa cerinte date.

2.

Conversatia, explicatia, exercitiul, fise de lucru, activ. frontala, individuala.

Tema de lucru în clasa

5.

Evaluare

-formarea, citirea, scrierea,compunerea, descompunerea, compararea, ordonarea si rotunjirea numerelor naturale de la 0 la 1 000

1.

-activitate individuala

-proba scrisa

6.

Jocuri, corectare.

1.

Unitatea de învatare: Nr. nat.  de la 0 la 1 000 000

Nr. de ore alocate: 10 ore ............................perioada:_________________

Nr.

crt.

Continuturi-

detalieri

Ob. ref.

Activitati de învatare

Nr.

ore

Resurse

Evaluare

instrumente

Data

1.

Formarea nr. nat. de la 0 la 1 000 000

1.1,

-ex. de formare a unei unitati de ordin imediat superior

-reprezentarea numerelor obtinute pe numaratoare si scrierea lor în tabelul de numeratie

- întelegerea sistemului zecimal si pozitional de formare a nr. nat.

- identif. si scrierea unor nr. reprezentate obiectualsau simbolic

-numararea cu start si pasi dati, crescator si descrescator, cu si fara sprijin în obiecte si desene.

2.

-conversatia, explicatia, exercitiul, descoperirea inductiva, numaratoarea pozitionala, desene, abac, tabele, activitate frontala, independenta.

-observare sistematica, proba orala.

2.

Citirea si scrierea nr. nat. de la 0 la 1 milion

1.1, 1.2,

- întelegerea sistemului zecimal si pozitional de formare a nr. nat.

- identif. si scrierea unor nr. reprezentate obiectualsau simbolic

- ex. de citire a tabelului de numeratie cu indicarea ordinelor si claselor corespunzatoare.

- ex. de scriere a unor nr. în tabele de numeratie

-ex de scriere cu cifre si litere a unor nr.

-ex. de citire a nr. cu identificarea claselor si ordinelor.

2.

conversatia, explicatia, exercitiul, descoperirea inductiva, numaratoarea pozitionala, desene, abac, tabele, activitate frontala, independenta.

Observarea sistematica, tema de lucru în clasa.

3.

Compararea si ordonarea nr. nat. de la 0 la 1 milion

1.1, 1.2,

- ex. de comparare a nr. nat.:

a) nr. scrise cu acelasi nr. de cifre

b) scrise cu un nr. diferit de cifre

-ex de identificare a ordinelor si claselor pt. un nr. dat si de precizare a valorii fiecarei cifre în scrierea numerelor.

- compararea utilizând semnele de relatie <, >,=

- ex de identificare a ordinelor si claselor pt. un nr. dat si de precizare a valorii fiecarei cifre în scrierea numerelor .

-ordonarea crescatoare si descrescatoare a unor nr. date.

2.

conversatia, explicatia, exercitiul, demonstratia, numaratoare pozitionala, activ. frontala , în perechi

Observarea sistematica, tema de lucru în clasa.

4.

Recapitulare

1.1,

1.2,

4.1, 4.3.

-compararea nr. dupa cerinte date

-ex. de citire /scriere a nr. nat. în ordine crescatoare/dscrescatoare

-scrierea unui nr. în conditii date

-ex. de încadrare a unui nr. între vecinii sai

- ex de gasire a nr. ratacit(joc)

-ex. de rotunjire a nr. mai mari ca 1 000 prin lipsa sau prin adaos

- ex  de determinare a unor numere

-crearea de siruri pe baza unor reguli date ,, ghicirea regulii,, si continuarea sirului

           

2.

-exercitiul, învatarea prin descoperire, problematizarea, fise de lucru, activitate frontala, independenta.

5.

Evaluare

Formare, scriere, citire, comparare, ordonare, rotunjirea nr. de la 0 la 1 000 000.

1.

-activitate independenta

6.

Ex. de corectare, dezvoltare, jocuri

Ex-joc: ,, stiati ca ? ,,(curiozitati din lumea cifrelor.

1.

Unitatea de învatare: Adunarea si scaderea nr. nat. în intervalul de la 0 la 10 000

Nr. de ore alocate: 12 ore ............................perioada:_______________

Nr.

crt.

Continuturi-

detalieri

Ob. ref.

Activitati de învatare

Nr.

ore

Resurse

Evaluare

instrumente

Data

1.

Terminologie specifica:termen, suma, descazut, scazator, diferenta, cu atât mai mult(putin)

1.3, 2.6, 3.1, 4.1.

- ex de adunare si scadere cu nr. pâna la 1000, fara trecere peste ordin.- aplicarea algoritmului de calcul oral/scris în efectuarea adunarilor si scaderilor.

- efectuarea de calcule rapide folosind procedeul de calcul preferat.

- compunere si rezolvare de probleme care solicita adunarea si scaderea fara trecere peste ordin

1.

Conversatia, exercitiul, algoritmizarea, fise de lucru, activ. frontala, independenta.

Observarea sistematica, tema de lucru în clasa.

2.

Adunarea si scaderea nr. nat. în intervalul 0- 10 000, fara trecere peste ordin.

1.3, 2.6.

-recunoasterea situatiilor concrete care presupun efectuarea operatiilor de adunare/scadere (cu atât mai mult/putin)

-utilizarea algoritmilor de calcul si întelegerea semnificatiei adunarii si scaderii nr. nat.

-ex de adunare si scadere a nr. nat. fara trecere peste ordin si operarea cu terminologia specifica.

-efectuarea de probleme care solicita operatia de adunare/scadere.

2.

Conversatia, exercitiul, algoritmizarea, fise de lucru, activ. frontala, independenta, auxiliar de matematica.

Observarea sistematica, tema de lucru în clasa.

3.

Adunarea si scaderea nr. nat. în intervalul 0-10 000 cu trecere peste ordin.

1.3, 2.5, 2.6, 3.1, 4.1,

- stabilirea algoritmului de calcul

- ex de adunare si scadere cutrecere peste ordin si operarea cu terminologia specifica

- efectuarea de adunari si scaderi prin procedeul preferat.

- probleme care solicita adunarea si scaderea cu trecere peste ordin

-observarea legaturilor dintre adunare si scadere

- efectuarea probei adunarii si scaderii prin cele doua operatii.

-exercitii si probleme cu erori tipice usor de observat si corectarea acestora.

2.

Conversatia, exercitiul, algoritmizarea, fise de lucru, activ. frontala, independenta, descoperire inductiva.

Observarea sistematica, tema de lucru în clasa.

4.

Aflarea unui nr. necunoscut

2.6, 2.7, 3.1.

-rezlvarea de exercitii care solicita aflarea unui termen necunoscut prin încercare înlocuire si modelul balantei.

- ex. de aflare a termenului necunoscut folosind terminologia specifica.

- ex. de transpunere a unor enunturi simple din limbaj matematic simbolic în limbaj cotidian si invers.

2.

-demonstratia, problematizarea, algoritmizarea, plansa balanta, activ. frontala, independenta, activ. frontala, independenta,

Observarea sistematica.

5.

Evidentierea unor proprietati ale adunarii

1.4, 1.3, 4.1.

-ex semnificative care sa scoata în evidenta avantajele folosirii proprietatilor operatiilor cu numere.

-ex care sa evidentieze ca scaderea nu este comutativa si nici asociativa.

-folosirea proprietatilor peratiilor pt. efectuarea unor calcule rapide.

-ex de adunare cu acelasi nr. si de scadere a aceluiasi numar

-rezolvare de probleme prin 2 moduri.- concurs pe echipe :,, scrie pe caiet adunarile fara a calcula,,

1.

-conversatia, demonstratia, problematizarea, algoritmizarea, fise de lucru, plansa balanta, activ. frontala, independenta

Observarea sistematica, tema de lucru în clasa.

6.

Recapitulare

1.3, 1.4, 2.6, 2.7, 3.1, 4.1.

-ex. de adunare si scadere fara si cu trecere peste ordin cu efedtuarea probei.

-ex de calcul rapid folosind proprietatile operatiilor

- ex care solocita aflarea unui nr. necunoscut

- probleme de adunare si scadere

2.

-conversatia, problematizarea, fise de lucru, plansa balanta, activ. frontala, independenta

tema de lucru în clasa.

7.

Evaluare

Adunarea si scaderea fara si cu trecere peste ordin a nr. de la 0 la 10 000

-proba, aflarea unui termen necunoscut

-probleme de adunare si scadere.

1.

-activ. independenta

Proba scrisa

8.

Ex. de corectare, dezvoltare, jocuri

1.

Unitatea de învatare: Înmultirea nr. nat. mai mici ca 100

Nr. de ore alocate: 21 ore ............................perioada:_______________

Nr.

crt.

Continuturi-

detalieri

Ob. ref.

Activitati de învatare

Nr.

ore

Resurse

Evaluare

instrumente

Data

1.

Înmultirea nr. nat. folosind adunarea repetata de termeni egali

1.4, 2.3.

-intuirea operatiei de înmultire a nr. nat. prin exercitii de adunare repetata.

-rezolvarea de probleme în care nr. sunt date obiectual

/

1.

planse, -explicatia, conversatia, demonstratia, exercitiul,  tabla magnetica, activ. frontala si individuala. planse, -explicatia, conversatia, demonstratia, exercitiul,  tabla magnetica, activ. frontala si individuala.

Observarea sistematica, tema de lucru în clasa.

2.

Terminologia specifica: factor, produs, de... ori mai mult

1.4, 2.3, 2.4, 4.1.

- rezolvarea de probleme în care nr. sunt date obiectual.

- crearea de probleme utilizând tehnici variate: cu sprijin concret, cu numere date.

-ex de ghicire a solutiilor unor probleme.

-ex. de operare cu terminologia specifica înmultirii

2.

planse, -explicatia, conversatia, demonstratia, exercitiul,  tabla magnetica, activ. frontala si individuala.

Tema de lucru în clasa, autoevaluarea

3.

Evidentierea unor proprietati ale înmultirii

-ex de punere în evidenta a proprietatilor înmultirii:

comutativitate, asociativitate, element neutru.

-recunoasterea situatiilor concrete sau a expresiilor care presupun efectuarea unor comparari corelate cu operatii de adunare si înmultire.( cu atât mai mult, de atâtea ori mai mult) .

1.

explicatia, conversatia, demonstratia, exercitiul,  tabla magnetica, activ. frontala si individuala.

Tema de lucru în clasa.

4.

Înmultirea când unul dintre factori este 2.

1.4, 2.3.

-intuirea  operatiei de înmultire a nr. nat . <ca 100, prin exercitii de adunare repetata;

-ex de recunoastere si utilizare corecta a sintagmelor care sugereaza o anumita operatie ( sunt n obiecte; câte p pe un rând; de x ori)

-completarea unor siruri de numere de tipul: 2,4,6.

-ex de scriere si efectuare a operatiei prin care sa afle.

-nr. de doua ori > decât 8;

-nr. cu 2 > decât 8;

- dublul nr. 6

-completarea de tabele

2.

Explicatia, conversatia, exercitiul, problematizarea, fise de lucru, activ. independenta, frontala.

Tema de lucru în clasa.

5.

Înmultirea când unul dintre factori este 3.

intuirea  operatiei de înmultire a nr. nat . <ca 100, prin exercitii de adunare repetata;

-ex de recunoastere si utilizare corecta a sintagmelor care sugereaza o anumita operatie ( sunt n obiecte; câte p pe un rând; de x ori)

-recunoasterea unor contexte care presupun efectuarea unor înmultiri.

-rezolvarea de probleme cu date numerice

-ex. de scriere a unui numar ca:

-suma de termeni egali

-produs de 2 factori

-completarea de tabele

-crearea de probleme utilizând tehnici variate.: cu sprijin în obiecte, pornind de la numere date.

-jocuri -competitie între grupuri.

1.

Explicatia, conversatia, exercitiul, problematizarea, fise de lucru, activ. independenta, frontala.

Tema de lucru în clasa.

6.

Înmultirea când unul dintre factori este 4.

1.4, 2.3, 2.4.

-ex. de recunoastere si utilizare corecta a sintagmelor  care sugereaza operatia d înmultire.

-aplicarea comutativitatii înmultirii

- utilizarea terminologiei specifice

-exprimarea unui nr. nat. ca suma sau ca produs de mai multi factori.

-rezolvarea de probleme cu o singura operatie din cele învatate.

1.

Explicatia, conversatia, exercitiul, problematizarea, fise de lucru, activ. independenta, frontala.

Tema de lucru în clasa.

7.

Înmultirea când unul dintre factori este 5.

1.4, 2.3, 2,4.

-recunoasterea situatiilor concrete sau a expresiilor care  presupun efectuarea unor comparari corelate cu operatii de adunare si înmultire.

-rezolvarea de probleme cu o singura operatie din cele învatate.

-completarea de tabele.

1.

Explicatia, conversatia, exercitiul, problematizarea, fise de lucru, activ. independenta, frontala.

Tema de lucru în clasa.

8.

Înmultirea când unul dintre factori este 6 sau 7.

1.4, 2.3, 2,4, 2.5, 3.1.

-ex de recunoastere si utilizare corecta a sintagmelor care sugereaza o anumita operatie ( sunt n obiecte; câte p pe un rând; de x ori)

-recunoasterea situatiilor concrete sau a expresiilor care  presupun efectuarea unor comparari corelate cu operatii de adunare si înmultire.

-utilizarea terminologiei specifice în rezolvarea exercitiilor.

-completarea de tabele

- întelegerea si aplicarea în exercitii a comutativitatii si asociativitatii înmultirii.

2.

Demonstratia, conversatia euristica, exercitiul, învatarea prin descoperire, plansa cu tabla înmultirii.

Tema de lucru în clasa.

9.

Înmultirea când unul dintre factori este 8sau 9.

1.4, 2.3, 2.5, 3.1.

- efectuarea - de înmultiri utilizând terminologia specifica.

-ex de recunoastere si utilizare corecta a sintagmelor care sugereaza o anumita operatie ( sunt n obiecte; câte p pe un rând; de x ori)

- întelegerea si aplicarea în exercitii a comutativitatii si asociativitatii înmultiri

-rezolvarea de probleme cu o singura operatie din cele învatate.

-completarea de tabele.

2.

Demonstratia, conversatia euristica, exercitiul, învatarea prin descoperire, plansa cu tabla înmultirii, exercitiul,

Tema de lucru în clasa.

Proba orala

10.

Înmultirea când unul dintre factori este 10

1.4, 2.3, 2.5, 3.1.

-ex de recunoastere si utilizare corecta a sintagmelor care sugereaza o anumita operatie ( sunt n obiecte; câte p pe un rând; de x ori)

-efectuarea de înmultiri când unul din factori este 10.

-continuarea unor siruri numerice.

-ex. de completare a unor tabele de valori.

1.

Demonstratia, exercitiul, învatarea prin descoperire, plansa cu tabla înmultirii, exercitiul, problematizarea,

Tema de lucru în clasa.

Proba orala

11.

Înmultirea când unul dintre factori este 0 sau 1.

1.4, 2.3, 2.5, 3.1.

-ex de recunoastere si utilizare corecta a sintagmelor care sugereaza o anumita operatie ( sunt n obiecte; câte p pe un rând; de x ori)

-efectuarea de înmultiri când unul din factori este 10, 0 sau 1.

-continuarea unor siruri numerice.

- - întelegerea si aplicarea în exercitii a comutativitatii si asociativitatii înmultiri

-rezolvarea de probleme cu o singura operatie din cele învatate.

-completarea de tabele.

-rezolvarea de probleme care solicita operatia de înmultire

- analiza partilor componente si întocmirea planului simplu si rezolvarea problemei.

2.

Demonstratia, exercitiul, învatarea prin descoperire, plansa cu tabla înmultirii, exercitiul, problematizarea

Tema de lucru în clasa.

Proba orala

12.

Recapitulare.

2.5, 3.1, 4.1.

- ex care contin adunari, scaderi si înmultiri fara si cu paranteze.

-ex. în care sa se foloseasca semnele de relatie.

-ex de scriere a unui enunt sub forma de exercitiu.

-compunere de probleme dupa exercitii date.

2.

Exercitiul, plansa cu tabla înmultirii, problematizarea.

Tema de lucru în clasa.

Proba orala

13.

Evaluare

1.

Activitate independenta.

Proba scrisa

14.

Ex. de corectare, dezvoltare, jocuri

1.

Unitatea de învatare: Împartirea  nr. nat. mai mici decât  100

Nr. de ore alocate: 23 ore ............................perioada:________________

Nr.

crt.

Continuturi-

detalieri

Ob. ref.

Activitati de învatare

Nr.

ore

Resurse

Evaluare

instrumente

Data

1.

Împartirea nr. nat. folosind scaderea repetata si relatia cu înmultirea.

1.4, 2.2, 2.3.

-intuirea operatiei de împartire prin scadere repetata de termeni egali.

-ex-joc de verificare cu ajutorul obiectelor, a operatiilor mintale de scadere, împartire.

-recunoasterea contextelor care presupun efectuarea unor împartiri.

1.

-explicatia, conversatia, demonstratia,obiecte, plansa demonstrativa, activ. frontala, individuala.

Proba orala, tema de lucru în clasa.

2.

Terminologia specifica: deîmpartit, împartitor, de.. ori mai putin.

1.4, 2.2, 2.3.

-ex de recunoastere si utilizare corecta a sintagmelor care sugereaza o anumita operatie.

-scrierea unor scaderi repetate sub forma de împartiri.

-utilizarea terminologiei specifice împartirii în rezolvarea unor exercitii si probleme care solicita operatia de împartire.

2.

-explicatia, conversatia, demonstratia,obiecte,învatarea prin descoperire, plansa demonstrativa, activ. frontala, individuala.

Proba orala, tema de lucru în clasa.

3.

Împartirea la 2

1.4,

2.3,

-exercitii de verificare a rezultatelor înmultirii prin împartire si invers.

-legatura dintre înmultire si împartire.

-ex de împartire cu verificarea rezultatelor pe plansa cu tabla înmultirii.

-ex prin care sa se afle:

-un nr. de atâtea ori mai mic decât..

-câtul a doua numere

-un factor când cunoaste produsul si un factor.

2.

-învatarea prin descoperire,

explicatia, conversatia, demonstratia,obiecte,învatarea prin descoperire, plansa demonstrativa, activ. frontala, individuala.

-observarea sistematica,

tema de lucru în clasa.

4.

Împartirea la 3

1.4,

2.3,

-exercitii de verificare a rezultatelor înmultirii prin împartire si invers.

-legatura dintre înmultire si împartire.

-ex de împartire cu verificarea rezultatelor pe plansa cu tabla înmultirii.

-ex prin care sa se afle:

-un nr. de atâtea ori mai mic decât..

-câtul a doua numere

-un factor când cunoaste produsul si un factor.

1.

-învatarea prin descoperire,

explicatia, conversatia, demonstratia,obiecte,învatarea prin descoperire, plansa demonstrativa, activ. frontala, individuala.

-observarea sistematica,

tema de lucru în clasa.

5.

Împartirea la 4. Împartirea la 5.

1.4,2.3,

-exercitii de verificare a rezultatelor înmultirii prin împartire si invers.

-legatura dintre înmultire si împartire.

-ex de împartire cu verificarea rezultatelor pe plansa cu tabla înmultirii.

-ex prin care sa se afle:

-un nr. de atâtea ori mai mic decât..

-câtul a doua numere

-un factor când cunoaste produsul si un factor.

-ex de observare pe planse a jumatatii, treimii, sfertului.

-ex practice folosind coli albe din care elevii sa observe jumatatea, treimea, sfertul.

-ex de obtinere a sfertului, jum. etc dintr-un numar de obiecte.

2.

-învatarea prin descoperire,

explicatia, conversatia, demonstratia, obiecte,învatarea prin descoperire, plansa demonstrativa, activ. frontala, individuala.

-observarea sistematica,

tema de lucru în clasa.

6.

Împartirea la 6.Împartirea la 7.

1.4, 2.6.

-ex. de împartire la 5, 6, 7, deduse din tabla înmultirii.

-utilizarea terminologiei specifice operatiilor învatate.

-ex de împartire cu verificarea rezultatelor pe plansa cu tabla înmultirii.

-completare de tabele

- aflarea: unui nr. care se cuprinde de atâtea ori în ..; un nr. cu atât mai mic decât..; câtul a doua nr.

2.

Exercitiul, problematizarea, plansa demonstrativa, activ. frontala, individuala.

-observarea sistematica,

tema de lucru în clasa.

7.

Împartirea la 8. Împartirea la 9

-ex. de împartire la 5, 6, 7, deduse din tabla înmultirii.

-utilizarea terminologiei specifice operatiilor învatate.

-ex de împartire cu verificarea rezultatelor pe plansa cu tabla înmultirii.

-completare de tabele

- aflarea: unui nr. care se cuprinde de atâtea ori în ..; un nr. cu atât mai mic decât..; câtul a doua nr.

2.

Exercitiul, problematizarea, plansa demonstrativa, activ. frontala, individuala.

-observarea sistematica,

tema de lucru în clasa.

8.

Împartirea la 10.

Împartirea la 1. Numarul 0.

1.4, 2.2, 2.3,2 2.6, 3.1, 4.1.

-ex. de diviziuni :a zecea parte.

-ex de efectuare de înmultiri si împartiri cu efectuarea probei prin aceeasi operatie sau prin operatia inversa.

- afla a zecea parte din nr. 50, 60.

-utilizarea de scheme pt. figurarea problemelor (metoda grafica)

1.

Exercitiul, problematizarea, plansa demonstrativa, activ. frontala, individuala.

-observarea sistematica,

tema de lucru în clasa.

9.

Aflarea unui numar necunoscut

1.4, 2.7, 2.6, 4.1, 4.2.

Recunoasterea situatiilor concrete sau a expresiilor ce presupun efectuarea unor operatii de împartire.

-aflarea  factorului necunoscut dintr-o înmultire, cunoscând produsul si celalalt factor.

- aflarea deîmpartitului când se cunoaste împartitorul si câtul.

-completarea de tabele în urma calcularii factorului necunoscut.

2.

Exercitiul, problematizarea, plansa demonstrativa, activ. frontala, individuala.

-observarea sistematica,

tema de lucru în clasa.

10.

Proba înmultirii. Proba împartirii.

1.4, 3.1.4.3.

-observarea legaturii dintre înmultirea si împartirea nr. nat.

-efectuarea probei înmultirii prin împartire si înmultire.

-efectuarea probei împartirii prin înmultire si invers.

-jocuri -competitie între grupuri.

2.

Plansa cu relatia dintre înmultire si împartire, exercitiul, problematizarea, plansa demonstrativa, activ. frontala, individuala.

-observarea sistematica,

tema de lucru în clasa.

11.

Ordinea efectuarii operatiilor si folosirea parantezelor rotunde

1.3, 1.4, 3.1.

-întelegerea  si aplicarea regulilor de efectuare a operatiilor dintr-o expresie cu operatii de ordine diferite.

-ex ce cuprind operatii de ordine diferite fara si cu paranteze rotunde.

-utilizarea în mod diferit a parantezelor în aceleasi ex. pt. a obtine rezultate diferite.

-exprimarea  rezolvarii unei probleme în formula numerica.

3.

explicatia, conversatia, demonstratia, autoevaluarea,fi;e de lucru,activitate frontala, pe grupe.

-observarea sistematica,

tema de lucru în clasa.

12.

Recapitulare

-reactualizarea cazurilor de împartire cunoscute

-ex de înmultire si împartire cu utilizarea terminologiei specifice.

-ex de aflare a nr. necunoscut la înmultire si împartire.

-ex cu ordinea efectuarii operatiilor

-probleme care solicita operatiile învatate.

1.

explicatia, conversatia, demonstratia, autoevaluarea,fi;e de lucru,activitate frontala, pe grupe.

-observarea sistematica,

tema de lucru în clasa.

13.

Evaluare

tabla împartirii

aflarea nr. necunoscut la înmultire si împartire

ordinea efectuarii operatiilor.

1.

activitate independenta

proba scrisa

14.

Ex. de corectare, dezvoltare, jocuri

1.

 

Unitatea de învatare: Înmultirea si împartirea în intervalul 0-1 000

Nr. de ore alocate: 16 ore ............................perioada:___________________

Nr.

crt.

Continuturi-

detalieri

Ob. ref.

Activitati de învatare

Nr.

ore

Resurse

Evaluare

instrumente

Data

1.

Scrierea unui nr. ca suma sau ca diferenta

1.1. 2.3. 2.5. 4.1.

-ex de înmultire a unui nr. cu o suma sau cu o diferenta;

-probleme care se rezolva în doua moduri

-compuneri de probleme dupa ex. date

-rezolv. de înmultiri de doi factori  prin descompunerea unui factor într-o suma.

1.

Conversatia, explicatia, elemente de creativitate, exercitiul, auxiliar, activ. frontala, individuala.

tema de lucru în clasa.

Proba orala.

2.

Înmultirea unui nr. cu 10 sau 100

1.1. 2.3. 2.5.

-efectuarea de exercitii de înmultire a unui nr. nat. de o cifra cu 10 sau 100 utilizând terminologia specifica

-ex de descompunere anui nr. nat. de trei cifre într-o suma de produse în care unul din factori este 10 sau 100.

-compunere si rezolvare de probleme simple.

1.

Observatia dirijata, exercitiul, algoritmizarea, elemente de creativitate, activ. frontala, individuala.

tema de lucru în clasa, observarea sistematica.

3.

Înmultirea unui nr. cu o suma sau o diferenta

1.1. 2.3. 2.5. 4.1.

-ex de înmultire a unui nr. cu o suma sau cu o diferenta;

-probleme care se rezolva în doua moduri

-compuneri de probleme dupa ex. date

-rezolv. de înmultiri de doi factori  prin descompunerea unui factor într-o suma.

2.

Conversatia, explicatia, elemente de creativitate, exercitiul, auxiliar, activ. frontala, individuala.

tema de lucru în clasa.

Proba orala.

4.

Înmultirea unui nr. nat. de doua si de *trei cifre  cu un nr. de o cifra, folosind adunarea repetata, grupari de termeni, reprezentari.

1.1. 2.3. 2.5. 4.1. 4.3. 4.5.

-efectuarea de înmultiri când unul din factori este format numai din zeci

-efectuarea de înmultiri prin aplicarea algoritmilor de calcul-oral.

-completarea unor tabele de valori.

-crearea unor probleme simple,

-ex de înmultire a unui nr. de 2 cifre cu un nr. dintr-o cifra

-efectuarea de înmultiri prin aplicarea algoritmului de calcul( calcul oral prin descompunerea unui factor într-o suma de 2 termeni)

-exersarea limbajului matematic specific prin verbalizarea pasilor realizatiîn efectuarea înmultirilor.

-transpunerea unor enunturi simple în exercitii si rezolvarea lor.

-crearea de probleme dupa expresii numerice sau literale.

2.

Conversatia, explicatia, algoritmizarea, tabele, fise de lucru, activ. frontala, individuala.

tema de lucru în clasa.

proba orala, observarea sistematica

5.

Împartirea la 10 sau la 100

1.4. 2.3 2.5.

-stabilirea si aplicarea în exercitii a algoritmului de împartire a unui nr. natural la 10, 100.

Completarea unor tabele de valori.

Compunerea si rezolvarea de probleme care solicita împartirea la 10, 100.

1.

Explicatia, demonstratia, exercitiul, fise de lucru, activ. frontala, independenta.

observarea sistematica, proba orala.

6.

Împartirea unei sume sau diferente la un nr. de o cifra

2.3, 2.5.

-stabilirea algoritmului de calcul si aplicarea corecta în rezolvarea împartirilor.

-efectuarea împartirii sumei sau diferentei la un nr. de o cifra în doua moduri.

-compunerea de probleme dupa exercitii date.

-ex de împartire a unei sume sau diferente la un nr. de o cifra.

-rezolvare de probleme în doua moduri

2.

descoperire deductiva, exercitiul, algoritmizarea, exercitiul, fise de lucru, activ. frontala, individuala.

tema de lucru în clasa.

observarea sistematica

7.

Împartirea unui nr. mai mic decât 100 sau*1000 la un nr. de o cifra, folosind adunarea repetata, grupari de termeni, reprezentari.

1.4. 2.3 2.5

-stabilirea algoritmului de calcul si aplicarea corecta în rezolvarea împartirilor.

-exersarea limbajului matematic specific prin verbalizarea pasilor realizatiîn efectuarea împartirilor.

1.

Conversatia, explicatia, demonstratia, exercitiul,  algoritmizarea, fise de lucru, activ. frontala, independenta

observarea sistematica

8.

*Evidentierea restului Împartirii unui nr. mai mic decât 50 folosind desene si scheme sugestive.

1.4. 2.3

-efectuarea împartirii cu rest a doua numere prin scadere repetata folosind tabla înmultirii

Ex. de gasire a câtului si restului( pe baza scaderii repetate)

-rezolvarea de probleme simple.

-ex de întelegere a conditiei restului.

2.

conversatia, explicatia, demonstratia, exercitiul,  algoritmizarea, fise de lucru, activ. frontala, independenta

observarea sistematica, proba orala.

9.

Recapitulare

1.4. 2.3.

Ex de înmultire si împartire prin toate procedeele învatate.

-rezolvare si compunere de probleme

2.

10.

Evaluare

Exercitii si probleme care solicita operatiile de înmultire si împartire.

1.

-activitate independenta

-proba scrisa

11.

Ex. de corectare, dezvoltare, jocuri

Exercitii si probleme care solicita operatiile de înmultire si împartire.

Jocuri.

1.

Unitatea de învatare: Rezolvarea de probleme

Nr. de ore alocate: 11 ore ............................perioada:________________

Nr.

crt.

Continuturi-

detalieri

Ob. ref.

Activitati de învatare

Nr.

ore

Resurse

Evaluare

instrumente

Data

1.

Cum rezolvam o problema?

-ex de citire a problemelor si descoperire a datelor, conditiilor si cerintelor acestora.

-analiza problemelor

-întocmirea planului de rezolvare.

-determinarea exercitiului corespunzator problemei.

1.

Conversatia, exercitiul, demonstratia.

Proba orala, tema de lucru în clasa.

2.

Probleme care se rezolva prin cel mult doua operatii de acelasi ordin

2.6. 3.1.

-analiza unei probleme de tipul mentionat, identificarea operatiilor prin care se ajunge la rezolvare.

--întocmirea planului de rezolvare.

-transformarea problemelor în exercitii

-compunere de probleme dupa exercitii.

2.

Conversatia, exercitiul, demonstratia, investigatia, problematizarea, analiza si sinteza

tema de lucru în clasa, observarea sistematica.

3.

Probleme care se rezolva prin cel mult doua operatii de ordine diferite

-analiza unei probleme de tipul mentionat, identificarea operatiilor prin care se ajunge la rezolvare

-scrierea pe scurt a datelor problemei.

-reprezentarea prin desene a relatiilor dintre marimi.

--întocmirea planului de rezolvare.

-transformarea problemelor în exercitii

2.

Conversatia, exercitiul, demonstratia, investigatia, problematizarea, analiza si sinteza

tema de lucru în clasa, observarea sistematica.

4.

Probleme de organizare a datelor în tabele

2.6, 2.9.

-analiza unor tabele  date si completarea enunturilor cerute.

-analiza unor desene si prelucrarea datelor culese.

-discutii si alcatuirea unui program de petrecere a timpului liber pt. a fi mai odihnit si mai sanatos.

-analiza orala a problemei si stabilirea tipului de problema

2.

Conversatia, exercitiul, demonstratia, investigatia, problematizarea, analiza si sinteza

tema de lucru în clasa, observarea sistematica

5.

Recapitulare

-analiza orala a problemei si stabilirea tipului de problema

Reprezentarea grafica a marimilor

-identif. etapelor de rezolvare a problemelor

-rezolvarea problemelor si verificarea solutiilor gasite

-compunere de probleme dupa reprezentari figurative si formule numerice date.

2.

Conversatia, exercitiul, demonstratia, investigatia, problematizarea, analiza si sinteza

tema de lucru în clasa, observarea sistematica

6.

Evaluare

Rezolvare de probleme cu cel mult 2 operatii folosind metode si procedee diferite.

1.

-activ. independenta

-proba scrisa

7.

Ex. de corectare, dezvoltare, jocuri1.

Unitatea de învatare: Unitati de masura

Nr. de ore alocate: 14 ore ............................perioada: ________________

Nr.

crt.

Continuturi-

detalieri

Ob. ref.

Activitati de învatare

Nr.

ore

Resurse

Evaluare

instrumente

Data

1.

Masurari folosind etaloane neconventionale

2.8. 2.9.

-ex.joc de masurare cu palma, creionul,a lungimii unor obiecte.

Efectuarea de masuratori folosind unitati nonstandard si consemnara datelor obtinute într-un tabel.

1.

Conversatia, explicatia, exercitiul,

Observarea sistematica, proba practica,

2.

Metrul. Multiplii si submultiplii metrului.

2.8.

Prezentarea metrului ca unitate principala de masurat lungimea

-prezentarea unor instrumente de masurat lungimea.

-prezentarea multiplilor si submultiplilor metrului si stabilirea legaturii dintre acestia si unitatea principala

-ex de masurare

-efectuarea de exerciti si probleme pe baza datelor obtinute în urma masuratorilor.

-probleme si exercitii ( fara transformari)

2.

Conversatia, explicatia, exercitiul, instrumente de masurat lungimea, plansa cu multiplii si submultiplii metrului

Observarea sistematica, proba practica, tema de lucru în clasa.

3.

Litrul. Multiplii si submultiplii litrului.

2.8.

-masurarea unor vase folosind unitati nonstandard

-prezentarea litrului ca unitate principala de masurat capacitatea.

-prezentarea multiplilor si submultiplilor litrului si stabilirea legaturii dintre acestia si unitatea principala .

-compararea masurilor unor marimi

-compunerea si rezolvarea de probleme care contin unitatile de masura învatate.

2.

Conversatia, explicatia, exercitiul, plansa cu multiplii si submultiplii litrului,auxiliar.

Observarea sistematica, tema de lucru în clasa.

4.

Kilogramul.Multiplii si submultiplii kilogramului

2.8.

-ordonarea unor obiecte în functie de masa lor.

-compararea masei corpurilor.

-ex. de identif. a unitatilor potrivite pentru a masura masa anumitor corpuri.

-prezentarea multiplilor si submultiplilor kilogramului si exprimarea legaturii dintre acestia si unitatea principala

-exprimarea legaturii dintre unitatea principala, multiplii si submultiplii acestuia.

-rezolvarea unor ex. si probleme

2.

Conversatia, explicatia, exercitiul, plansa cu multiplii si submultiplii kilogramului, auxiliar

Observarea sistematica, proba practica, tema de lucru în clasa.

5.

Unitati de masura pentru timp: ora, minutul,ziua, saptamâna, luna, anul.

2.8.

Utilizarea instrumentelor si unitatilor de masura potrivite pentru efectuarea unor masuratori

-plasarea în timp a unor evenimente

-prezentarea unor instrumente de masurat timpul

-prezentarea unitatilor de masura pt. timp(ora, minutul, ziua)

-compararea datei unor activitati similare sau neasemanatoare

-citirea ceasului (diverse ore)

-înregistrarea activitatilor desfasurate într-o saptamâna

-scrierea datei (zi, luna, an)

Ordonarea unor imagini functie de succesiunea lor în timp(anotimpurile)

Ex si probleme ce contin unitti de masura pt. timp.

2.

Conversatia, explicatia, exercitiul, demonstratia, planse,auxiliar, activ. frontala, pe echipe.

Observarea sistematica, proba practica, tema de lucru în clasa.

6.

Monede si bancnote

2.8.

Recunoasterea  valorii monedelor si bancnotelor

-compararea sumelor de bani

-efectuarea de schimburi echivalente cu monede si bancnote

Exercitii si probleme

2.

Observatia dirijata, diferite monede si bancnote, activitate frontala, pe echipe.

Observarea sistematica, proba practica, tema de lucru în clasa.

7.

Recapitulare

Ex si probleme cu toate unitatile de masura învatate

1.

activitate frontala, pe echipe.

tema de lucru în clasa.

8.

Evaluare

Rezolvare de exercitii cu unitatile de masura învatate

1.

Activ. independenta

-proba scrisa

9.

Ex. de corectare, dezvoltare, jocuri

1.

Unitatea de învatare: Elemente intuitive de geometrie

Nr. de ore alocate: 10 ore ............................perioada: _____________________

Nr.

crt.

Continuturi-

detalieri

Ob. ref.

Activitati de învatare

Nr.

ore

Resurse

Evaluare

instrumente

Data

1.

Forme plane

2.1.

-recunoasterea si descrierea verbala a formei obiectelor din mediul înconjurator

-ex de observare si recunoastere a formelor plane

-ex de masurare a laturilor cu rigla

-compararea patratului cu dreptunghiul

-identificarea formelor plane pe imagini, desene, modele.

-ex de continuare a unor siruri de figuri.

-sortarea unor forme plane dupa forma

-ex de completare a unor tabele dupa un desen dat.

1.

Conversatia, explicatia, exercitiul, jocul didactic, coli , foarfece, hârtie colorata.

Observarea sistematica, tema de lucru în clasa.

2.

Linia curba. Linia frânta.

2.1.

-recunoasterea liniilor frânte si curbe în realitatea înconjuratoare si desene

-ex. de recunoastere si descriere a diferitelor feluri de linii

-construirea liniilor frânte si curbe(închise si deschise) în conditii date

-realizarea unui desen folosind linii frânte si linii curbe

1.

Observatia dirijata, învatarea prin descoperire, investigatia, instrumente geometrice,planse cu forme plane, sârma, sfoara, trusa de geometrie

Observarea sistematica, tema de lucru în clasa, proba practica.

3.

Poligoane

2.1.

-desenarea unor linii frânte folosind instrumente din trusa de geometrie

-desenarea dupa contur a unor poligoane si clasificarea lor dupa nr. de laturi.

1.

Observatia dirijata,învatarea prin descoperire,investigatia,      sabloane, planse, activitate frontala.

Observarea sistematica, proba practica.

4.

Dreptunghiul.

2.1.

-desenarea unor linii frânte folosind instrumente din trusa de geometrie

-desenarea dupa contur a unor poligoane si clasificarea lor dupa nr. de laturi.

-ex-joc de pozitionare a obiectelor în spatiu

-identificarea interiorului si exteriorului unei figuri geometrice

1.

Observatia dirijata,învatarea prin descoperire,investigatia,      sabloane, planse, activitate frontala.

Observarea sistematica, proba practica.

5.

Patratul

2.1.

-desenarea unor linii frânte folosind instrumente din trusa de geometrie

-desenarea dupa contur a unor poligoane si clasificarea lor dupa nr. de laturi.

-ex-joc de pozitionare a obiectelor în spatiu

-identificarea interiorului si exteriorului unei figuri geometrice

1.

Observatia dirijata,învatarea prin descoperire,investigatia,      sabloane, planse, activitate frontala.

Observarea sistematica, proba practica.

6.

Cercul

2.1.

-desenarea unor linii frânte folosind instrumente din trusa de geometrie

-desenarea dupa contur a unor poligoane si clasificarea lor dupa nr. de laturi.

-ex-joc de pozitionare a obiectelor în spatiu

-identificarea interiorului si exteriorului unei figuri geometrice

1.

Observatia dirijata,învatarea prin descoperire,investigatia,      sabloane, planse, activitate frontala.

Observarea sistematica, proba practica.

7.

Observarea si descrierea intuitiva a obiectelor cu forme spatiale de : cub, sfera, cilindru,con, cuboid,

2.1.

-ex. de recunoastere pe corpuri geometrice a figurilor geometrice plane.

-recunoasterea si descrierea verbala a formei obiectelor din mediul înconjurator(cubul, sfera, cuboidul, cilindrul, conul)

-ex-joc de pozitionare a obiectelor din spatiu.

1.

Observatia dirijata,învatarea prin descoperire,investigatia,      sabloane, planse, activitate frontala.

Observarea sistematica, proba practica.

8.

Recapitulare

-ex de identificare,si construire a formelorplanesi corpurilor geometrice învatate.

1.

Observatia dirijata,învatarea prin descoperire,investigatia,      sabloane, planse, activitate frontala.

Observarea sistematica, proba practica.

9.

Evaluare

-identificarea formelor plane si spatiale pe modele.

-desene si imagini ale interiorului si exteriorului unei figuri

-desenarea formelor plane

-sortarea obiectelor dupa forma lor.

1.

Activitate independenta

Proba scrisa

10.

Ex. de corectare, dezvoltare, jocuri

1.

Unitatea de învatare: Recapitulare, sistematizare,evaluare

Nr. de ore alocate: 5 ore ............................perioada: __________________

Nr.

crt.

Continuturi-

detalieri

Ob. ref.

Activitati de învatare

Nr.

ore

Resurse

Evaluare

instrumente

Data

 

1.

Numere naturale de la 0 la 1.000.000

1.1.

1.2. 4.1. 4.3.

-ex de numire, citire si scriere a nr. nat. folosind cifre si litere.

-ex. de determinare a unor numerenat. Care sa îndeplineascaconditii date.

-ex. de scriere a unui nr. nat. ca:suma, produs, diferenta, cât.

-jocuri- competitie între grupuri.

1.

Exercitiul, conversatia divergenta, explicatia, jocul didactic, activ. frontala, pe echipe.

Tema de lucru în clasa, proba practica.

 

2.

Operatii cu numere naturale de la 0 la  zece mii

1.3. 1.4 .2.5 .3.1. 4.1.

-ex de calculare a sumei, diferentei,produsului, câtului.

-aplicatia corecta a proprietatilor celor 4 operatii în rez. unor execitii.

-rezolv. de probleme care implica una/doua operatii studiate si exprimarea rezolvarii sub forma unei expresii numerice sau literale.

-ex ce cuprind operatii de acelasi ordin si de ordin diferit , cu si fara paranteza.

Crearea de probleme pornind de la epresii numerice, desene.

1.

Exercitiul, conversatia divergenta, explicatia, jocul didactic, activ. frontala, pe echipe.

Tema de lucru în clasa, proba practica.

 

3.

Unitati de masura

2.1.

2.8.

2.9

Ex si probleme cu toate unitatile de masura învatate

1.

Exercitiul, conversatia divergenta, explicatia, jocul didactic, activ. frontala, pe echipe.

Tema de lucru în clasa, proba practica.

 

4.

Elemente intuitive de geometrie

2.1.

2.8.

2.9

-ex de identificare,si construire a formelor  plane si corpurilor geometrice învatate.

1.

Exercitiul, conversatia divergenta, explicatia, jocul didactic, activ. frontala, pe echipe.

Tema de lucru în clasa, proba practica.

 

5.

Evaluare

Ex si probleme prin care se poate evalua continutul obligatoriu prevazut de curriculum

1.

activ. independenta

Proba scrisa

 

6.

Ore la dispozitie- teste finale cu subiect unic, jocuri, concursuri, recomandari pt. tema pe vacanta

4.

Exercitiul, conversatia divergenta, explicatia, jocul didactic, activ. frontala, pe echipe.

Tema de lucru în clasa, proba practica.


loading...
Document Info


Accesari: 11192
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2018 )