Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload

loading...
PLANIFICAREA CALENDARISTICA Clasa a IV a

profesor scoala


ALTE DOCUMENTE

OLIMPIADA DE ŞTIINŢE
Planificare calendaristică semestrială - Limba şi literatura romānă
A Vegetable Party - Reading, Speaking, Listening
PROIECT DIDACTIC - Biologie - Nucleul
Evaluare initiala - Limba si literatura romana - clasa a VII- a
Promovarea marfurilor Planificare calendaristica
FISA PSIHOPEDAGOGICA
Pedagogie - MANAGEMENTUL EDUCATIONAL
CALITATILE UNUI INSTRUMENT DE EVALUARE
COORDONATE SOCIOLOGICE ALE CONTINUITATII SI PERMANENTIZARII EDUCATIEI


PlANUL CADRU

PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR

Aria curriculara/disciplina

I

a II a

a III a

a IV a

Limba si comunicare

7-8

7-8

7-9

7-9

Limba si literatura romana

7-8

7-8

5-7

5-7

Limba moderna

-

-

2-3

2-3

Matematica si stiinte ale naturii

4-5

4-5

4-6

4-6

Matematica

3-4

3-4

3-4

3-4

Cunoasterea mediului/Stiinte ale naturii

1

1

1-2

1-2

Om si societate

1

1

2-3

3-5

Educatie civica

-

-

1-2

1-2

Istoria Romanilor

-

-

  

   1-2

Geografia Romaniei

-

-

Religie

1

1

1

1

Arte

2-3

2-3

2-3

2-3

Educatie plastica

1-2

1-2

1-2

1-2

Educatie muzicala

1-2

1-2

1-2

1-2

Educatie fizica si sport

2-3

2-3

2-3

2-3

Educatie fizica

2

2

2-3

2-3

Tehnologii

1-2

1-2

1-2

1-2

Abilitati practice

1-2

1-2

1-2

1-2

Consiliere si orientare

0-1

0-1

0-1

0-1

Consiliere si orientare

-

-

-

-

Curriculum elaborat in scoala

(discipline optionale)

1-3

1-3

1-4

1-4

Nr. total de ore alocat pentru trunchi comun

17

17

18

19

Nr. minim de ore pe saptamana

18

18

20

21

Nr. maxim de ore pe saptamana

20

20

22

23

PLAJA ORARA

CLASA A IV A

Disciplina

 Nr. de ore alocate pentru

Nr. total de ore

Tipul de curriculum

CN

Trunchi comun

CA

Curriculum

aprofundat

CE

curriculum

extins

Limba si literatura romana

5

 

Limba moderna(1)

2

 

Matematica

3

 

Stiinte ale naturii

1

 

Educatie civica

1

 

Istoria Romanilor

1

 

Geografia Romaniei

 

Religie

1

 

Educatie plastica

1

 

Educatie muzicala

1

 

Educatie fizica

2

 

Abilitati practice

1

 

Consiliere si orientare

-

 

Trunchi comun

(curriculum nucleu)

19

 

Curriculum eleborat in scoala CES

(optional)

1-4

 

Nr. minim de ore pe saptamana

21

 

Nr. maxim de ore pe saptamana

23

 

ARIA CURRICULARA

LIMBA SI COMUNICARE

·        LIMBA SI LITERATURA ROMANA

I Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului oral:

            1.1 sa sesizeze legatura logica dintre secventele unui mesaj oral (raporturi cauza-efect, etc.);

            1.2 sa inteleaga semnificatia globala a mesajului ascultat, stabilind legaturi intre informatiile receptate si cele cunoscute anterior;

            1.3 Sa sesizeze structurile gramaticale (morfologice si sintactice) corecte sau incorecte dintr-un mesaj ascultat;

            1.4 Sa sesizeze modificarile de sens ale unui cuvant in contexte diferite;

            1.5 sa recepteze corect mesajul in functie de conditiile comunicarii;

            1.6 sa manifeste atentie si toleranta fata de partenerul de dialog;

II Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala:

            2.1 sa-si organizeze ideile intr-un plan simplu si sa construiasca pe baza acestuia un text oral;

            2.2 sa faca rezumatul oral al unor texte dialogate;

            2.3 sa utilizeze corect formele flexionare ale partilor de vorbire;

            2.4 Sa utilizeze cuvintele, in functie de tema abordata intr-o situatie de comunicare;

            2.5 sa rosteasca mesaje, utilizand intonatia adecvata;

            2.6 sa-si adapteze vorbirea la diferite situatii de comunicare monologata;

            2.7 sa manifeste cooperare in diferite situatii de comunicare;

III Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului scris(citirea / lectura)

            3.1 sa identifice ideile principale dintr-un text narativ citit;

            3.2 sa identifice secventele descriptive si pe cele dialogate dintr-un text narativ;

            3.3 sa identifice caracteristici fizice si morale ale personajelor din textele citite;

            3.4 sa citeasca fluent si expresiv un scurt text necunoscut;

            3.5 sa sesizeze utilizarea corecta a cuvintelor in flexiune intr-un text citit;

            3.6 sa manifeste interes pentru anumite tipuri de lectura(istorice, mitologice, etc.);

IV Dezvoltarea capacitatii de exprimare scrisa:

            4.1 sa redacteze texte narative si texte functionale de mica intindere pe baza unor cuvinte / expresii de sprijin;

            4.2 sa alcatuiasca rezumatul unui text literar dupa un plan simplu de idei;

            4.3 sa valorifice in texte proprii un vocabular adecvat;

            4.4 sa aplice in mod constient semnele ortografice si de punctuatie;

            4.5 sa adapteze redactarea la scopul comunicarii;

            4.6 sa manifeste spirit critic fata de redactarea diverselor tipuri de texte;

                                   

PLANIFICARE ANUALA PE UNITATI DE INVATARE

Numarul de ore/saptamana: 5 ore/saptamanaXsaptamani=ore

Tip de curriculum: aprofundat

Limba romana - manual pentru clasa a IV-a, Marcela Penes, Vasile Molan editura          Aramis 2002

Nr.

crt.

Obiective de referinta

Unitati de invatare

Nr. de ore

Propuse  Alocate

Perioada

Obs.

1

Cartea - lumina ce alunga  intunericul

6

2

Oamenii comunica intre ei

11

3

Textul narativ

12

4

Textul literar  in versuri

4

5

Cuvintele in comunicare

14

6

Receptarea mesajelor transmise prin textele literare

6

7

Receptarea mesajelor transmise prin textele literare

3

8

Textul narativ de mare intindere: basmul

2

9

Cuvintele in comunicare

10

10

Scrierea imaginativa

1

11

Scrierea despre textul literar

2

12

Receptarea mesajelor transmise prin textele literare

Personajul literar

5

13

Poezii cu tematica diversa:

lirica religioasa

3

14

Cartea - lumina ce alunga  intunericul

4

15

Cuvintele in comunicare

15

SEMESTRUL AL II LEA

16

Oameni si fapte

6

17

Vraja cuvintelor

2

18

Cuvintele in comunicare

10

19

Expresivitatea comunicarii

8

20

Scrierea imaginativa

9

21

Expresivitatea comunicarii

7

22

Expresivitatea comunicarii

6

23

Comunicarea cu un singur predicat

13

24

Expresivitatea comunicarii

13

25

Comunicarea cu un singur predicat

11

26

Vraja cuvintelor

4

27

Scrierea imaginativa

2

28

Legatura prin inteles a propozitiilor in comunicare

2

29

Recapitulare finala


Planificarea calendaristica orientativa    

Nr

Crt

Unitati de

invatare

Ob.

ref.

Continuturi

Nr.ore

Data

Resurse

Evaluare

Obs

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

SEMESTRUL I

1.

     

Cartea - lumina ce alunga  intunericul

1.1

1.2

1.6

2.7

4Cartea(actualizare):volum, coperta pagina, foaie, asezare in pagina, tipuri de litere de tipar.

Cartea de lectura.

Manualul-cartea elevului

1

-  conversatia, explicatia, investigatia

- manualul de limba romana

- activitate frontala

3.6

2.1

3.4

3.5

1.4

2.4

4Textul. Textul literar

Lexicul. Cuvantul. Cuvinte cu aceeasi forma, dar cu inteles diferit

Texte suport:

 • Desteapta-te, romane! -de Andrei Muresanu
 • S-au aurit a toamna padurile -de Gheorghe Tomozei
 • Ce-ti doresc eu tie, dulce Romanie! -de Mihai Eminescu

1

2

2

 

2.

Oamenii comunica intre ei

2.3

4.1

4.4

4Recapitularea cunostintelor dobandite la comunicare in clasa a III-a

4 Test predictiv

2

2

1.5

2.3

1.4

1.5

4Mediul prin care este transmisa informatia:

- Comunicarea orala;

- Comunicarea scrisa

  Folosirea propozitiilor in comunicare

   Mesajul transmis: - prin texte literare;

                                - cu ajutorul imaginilor

    Comunicarea non -verbala

    Mesajul publicitar

1

1

1

2

1

1

 

3.

Textul narativ

3.2

3.4

1.1

1.2

3.3

4     Textul narativ

        Descifrarea textului.. Analiza textului (comunicare verbala)

       Receptarea textului literar pe baza metodei - lectura explicativa

               Texte suport:

 • Cheile -deTudor Arghezi
 • Evaluare sumativa
 • In Vrancea -de Alexandru Vlahuta
 • Domnu Trandafir -de Mihail Sadoveanu Evaluare sumativa

2

1

2

2

1

4.

Textul literar  in versuri

3.4

3.6

3.2

2.4

4   Poezii cu tematica diversa

Ø      Poezie cu caracter patriotic: Cantec -de George Cosbuc

Ø      Din lirica peisagistica: Toamna -de Octavian Goga

2

2

5.

         Cuvintele in comunicare

2.3

1.3

3.2

4.3

4.4

4    Verbul (actualizare)

        Verbul - nucleul comunicarii

         Numarul si persoana verbului

        Timpurile verbului

         Functia verbului in propozitie:

-          predicat verbal;

-          predicat nominal

Rolul verbului in comunicare

Pronuntarea si scrierea corecta a verbelor

  Transformarea vorbirii directe in vorbire indirecta si invers

4Compuneri corespondenta- telegrama

Evaluare sumativa: Verbul

2

1

1

1

2

2

1

2

2

Scrierea imaginativa

1

1

6.

Receptarea mesajelor transmise prin textele literare

3.2

3.4

1.1

4Descifrarea si decodificarea textului literar

     Texte suport :

·        Victor Babes

·        Din sfaturile unchesului intelept -de Anton Pann

·        George Enescu -de Victoria  Huber

2

2

2

7.

Receptarea mesajelor transmise prin textele literare

3.2

3.4

3.5

 

4Texte suport:  

 • Cantarea Romaniei de Alecu Russo 
 • Iarna de B.St.Delavrancea

1

2

8.

Textul narativ de mare intindere: basmul

3.1

3.2

3.3

4Descifrarea si decodificarea unor fragmente dintr-un basm cult:

                         Fat-Frumos din Lacrima de Mihai Eminescu

2

9.

         Cuvintele in comunicare

1.3

1.4

2.3

3.5

1.3

4.4

4Substantivul (actualizare)

     Felul substantivelor

    Genul substantivelor

    Numarul substantivelor

    Functia substantivului in propozitie

     Scrierea corecta a substantivelor

    Evaluare sumativa: Substantivul

2

1

2

1

2

1

1

10.

Scrierea imaginativa

2.1

1.4

2.5

Compunere dupa un sir de ilustratii

1

11

Scrierea despre textul literar

2.3

2.4

3.5

Rezumatul

2

12.

Receptarea mesajelor transmise prin textele literare

Personajul literar

3.3

2.7

1.3

4Descifrarea si decodificarea textului literar

   Texte suport: 

·        Un om nacajit -de Mihail Sadoveanu 

·        La colt -de Tudor Arghezi

  Recapitulare

  Evaluare sumativa

2

1

1

1

13.

Poezii cu tematica diversa:

lirica religioasa

3.4

3.6

4 Texte suport: 

·        Colindatorii -de George Cosbuc

·        Colinde: Florile dalbe, Trei pastori,                                                                                  Astazi s-a nascut Hristos

1

2

14.

Cartea - lumina ce alunga  intunericul

3.4

2.2

2.3

3.3

Textul - unitate principala de transmitere a unui mesaj

Text suport:   

·        Voievodul stelar -de Mircea Micu

2

2.1

2.2

2.4

3.3

Comunicarea orala. Formularea unor intrebari si raspunsuri

Text suport: 

·        Mos Ion Roata si voda Cuza -de Ion Creanga

 

2

15.

       

 Cuvintele in comunicare

3.5

2.7

2.3

3.2

4.5

4.4

4.3

4Adjectivul

    Acordul adjectivului cu substantivul

    Functia adjectivului in propozitie

    Rolul adjectivului in comunicare

    Pronuntarea si scrierea corecta a adjectivului

    Descrierea

    Caracterizarea unui personaj

      Recapitulare - Adjectivul

    4Test de evaluare

2

2

2

2

1

2

2

1

1

SEMESTRUL AL II LEA

16.

Oameni si fapte

3.2

3.4

1.1

Decodificarea textului narativ

 Text suport:   

·        Negutatorul florentin - de Petre Ispirescu 

2

1.3

2.1

3.1

Receptarea textului literar pe baza lecturii explicative

  Text suport: 

·        Pasarea ciudata

2

3.1

3.2

1.1

Povestirea textului narativ

Text suport: 

·        Cheia - de Mihail Sadoveanu

2

17.

Vraja cuvintelor

3.2

3.4

2.7

1.3

2.3

1.5

2.7

Textul literar in versuri. Poezie, vers, strofa

Text suport:

·        Intalnire cu mama - de Nicolae Labis

2

18.

 Cuvintele in comunicare

3.5

1.3

2.4

4.1

4.4

1.1

4Pronumele personal

    Pronumele de politete

    Pronumele personal in ortograme

    Rolul pronumelui personal in comunicare

    Functii sintactice ale pronumelui personal

    Pronuntarea si scrierea corecta a pronumelor personale

  

   Biletul si scrisoarea

   Recapitulare

   Evaluare sumativa

1

1

1

1

1

2

1

1

1

19.

Expresivitatea comunicarii

1.3

2.4

2.7

Personajul literar

Text suport: 

·        Constantin Brancusi - de Alexandru Dragoi

2

3.2

3.4

2.7

Poezii cu tematica diversa

Lirica religioasa

Text suport:  

·        Solul Golgotei - de Mihai Codreanu

1

 

3.4

2.2

2.5

2.3

3.1

3.3

1.3

1.4

Descrierea semnificatiei globale si a unor informatii de detaliu din mesajul ascultat si scris

Text suport:  

·        Norocul si Mintea - de I.L.Caragiale

2

Poezii cu tematica diversa

Fabula in versuri

Text suport: 

·        Doua poloboace - de Alexandru Donici

1

Rolul cuvintelor in transmiterea mesajului prin textul literar

Text suport:

·        Amintiri din copilarie - de Ion Creanga

2

20.

Cuvintele in comunicare

1.3

2.4

3.5

4.4

4Numeralul

    Functia numeralului in propozitie

    Recapitulare - Numeralul

    Test de evaluare

    Cuvinte de legatura

2

1

1

1

2

Scrierea imaginativa

Folosirea dialogului si a descrierii in compunere

2

21.

Expresivitatea comunicarii

3.4

3.6

3.2

2.4

Poezii cu tematica diversa

Lirica patriotica

Text suport: 

·        N-au murit in zadar - de Nichita Stanescu

2

4.1

3.2

2.4

Descrierea literara in proza

Texte suport:

·        Pe Arges in jos. - de Alexandru Vlahuta

·        Vara cea luminoasa - de Cezar Petrescu

2

2

3.4

3.6

Poezii cu tematica diversa

Poezii pentru parinti, bunici si copii

1

22.

Expresivitatea comunicarii

3.1

3.2

1.1

Desprinderea sensului unui cuvant nou prin raportarea la contextual mesajului ascultat

Text suport: 

·        Povestea computerului care s-a luptat cu    balaurul - de S. Lem

2

3.1

3.2

1.1

Rezumatul unui text narativ dupa un plan simplu de idei

Text suport:

·        O poveste cu talc (poveste populara)

Recapitulare

Evaluare sumativa

2

1

1

23.

Comunicarea cu un singur predicat

1.3

1.4

2.4

2.5

3.5

2.3

4.4

4Propozitia

   Partile principale de propozitie

   Predicatul verbal

   Predicatul verbal exprimat prin verbul "a fi "

   Predicatul nominal

   Subiectul

   Acordul predicatului cu subiectul

2

2

1

2

2

2

2

24.

Expresivitatea comunicarii

3.2

3.4

Poezii cu tematica diversa

Din creatiile copiilor

1

3.4

2.2

2.3

Descrierea literara in proza

Text suport:

·        Delta Dunarii - de Marin Sorescu

2

3.3

2.7

1.3

Personajul literar - trasaturi fizice, trasaturi morale

Texte suport:

·        Greierele si furnica - de La Fontaine

·        Corbul si vulpea - de La Fontaine

·        Gulliver in tara piticilor - de Jonathan Swift

·        Micul patriot padovan - de Edmondo de Amicis

·        Robinson Crusoe - de Daniel Defoe

·        Strengarul - de Selma Lagerlof

1

1

2

2

2

2

25.

Comunicarea cu un singur predicat

1.3

1.6

2.3

2.4

3.5

Partile secundare de propozitie

    Atributul

    Complementul

    Propozitia. Partile de propozitie - recapitulare

    Test de evaluare

2

2

2

3

2

26.

Vraja cuvintelor

3.2

3.4

2.7

Ghicitori

 Proverbe

 Evaluarea cunostintelor prin concurs literar 

1

1

2

27.

Scrierea imaginativa

4.1

4.3

4.4

Compunerea libera

2

28.

Legatura prin inteles a propozitiilor in comunicare

1.3

1.4

2.4

Fraza

2

29.

Recapitulare finala


Numar ore pe saptamana : 5

                                               

PLANIFICARE ANUALA PE UNITATI DE INVATARE

Numarul de ore/saptamana: 5 ore/saptamanaXsaptamani=ore

Tip de curriculum:      nucleu

Limba romana - manual pentru clasa a IV-a

SEMESTRUL I

Nr.

crt.

Obiective de referinta

Unitati de invatare

Nr. de ore

Perioada

Obs.

propus

alocat

1.

1.1; 1.4 2.4; 2.7

CARTEA

3

13-16.09

2.

1.1; 1.3 2.4 2.5

COPILARIA

15

19.09-7.10

3.

1.5; 2.1 2.3; 3.4

SCOALA

10

10.10-21.10

4.

1.5; 2.1 2.3; 3.4 2.2

FAMILIA

10

24.10-11.11

5.

1.5; 2.1 2.3; 3.4 2.2

SANATATEA

15

14.11-2.12

6.

2.1; 2.3 3.4; 2.2 3.5; 4.4

TIMPUL LIBER

15

5.12-13.01

7.

2.1  2.3 3.4; 2.2 3.5; 4.3 4.4

LITERATURA STIINTIFICO - FANTASTICA

15

16.01-3.02

SEMESTRUL AL II LEA

8.

2.1; 2.3 3.4; 2.2 3.5; 4.3 4.4

PATRIA

15

13.02-3.03

9.

2.1; 2.3 3.4; 2.2 3.5; 4.3 4.4

MUNCA

15

6.03-24.03

10.

2.1; 2.3 3.4; 2.2 3.5; 3.6 4.3; 4.4

DEPRINDERI MORAL - CIVICE

10

27.03-7.04

11.

2.1; 2.3 3.4; 2.2 3.5; 3.6 4.3 4.4

DATINI

15

10.04-4.05

12.

2.1; 2.3 3.4; 2.2 3.5; 3.6 4.3; 4.4 4.2

NATURA

15

7.05-25.05

13.

2.1; 2.3 3.4; 2.2 3.5; 3.6 4.3; 4.4

MARI PERSONALITATI

10

28.05-9.06

14.

2.1; 2.2 2.3; 3.4 3.5; 3.6 4.3; 4.4

SA NE AMINTIM!

5

12.06.-16.06


Nr.

Crt.

Unit. de inv.

Ob.de ref.

Continuturile invatarii

* * *

Nr. Ore

Propus   Alocat    

Data

Resurse

Evaluare

Obs.

A

locat

1.1; 1.4 2.4; 2.7

*Cartea (actualizare).Rolul ilustratiilor

*Textul literar.Titlul.Autorul

*Comunicarea orala.

*Ortografia si punctuatia

*Lexicul.

  Cuvantul.Notiuni de fonetica.

3

2.

COPILARIA

1.1; 1.3 2.4 2.5

*Textul narativ.Delimitarea textului in fragmente logice.

   Formularea ideilor principale.

*Comunicarea scrisa

*Planul initial al compunerii

*Compunere (imaginativa) libera

*Propozitia.Propozitia simpla si propozitia dezvoltata

15

3.

SCOALA

1.5; 2.1 2.3; 3.4

*Povestirea orala a textului.rezumatul naratiunii dupa planul simplu de idei

*Formularea mesajului

*Scrierea imaginativa(actualizare)

*Parti de propozitie.Parti de vorbire(recapitulare)

10

4.

FAMILIA

1.5; 2.1 2.3; 3.4 2.2

*Textul narativ(actualizare)

*Ortografie si punctuatie

*Compunere cu titlu dat

*Utilizarea formulelor de salut,de prezentare,de permisiune,de solicitare

*Parti de vorbire (recapitulare)

10

5.

SANATATEA

1.5; 2.1 2.3; 3.4 2.2

*Textul nonliterar:invitatia(reclama)

*Povestirea unor fapte si intamplari

*Ortografia si punctuatia.Semnele de punctuatie(actualizare)Ghlimelele

*Verbul(actualizare).Timpul

15

6.

TIMPUL LIBER

2.1; 2.3 3.4; 2.2 3.5; 4.4

*Recunoasterea determinantilor spatiali si temporali ai actiunii

*Exprimarea acordului sau dezacordului fata de un sfat sau fata de atitudinea unei persoane

*Utilizarea ortogramelor intr-o/intr-un dintr-o/dintr-un

*Verbul.Timpul.Functia sintactica:Predicat verbal.Probleme de ortografie si ortoepie a verbelor "a fi" si "a lua","a vrea".

15

7.

LITERATURA STIINTIFICO - FANTASTICA

2.1  2.3 3.4; 2.2 3.5; 4.3 4.4

*Textul narativ.Povestirea orala a textului(actualizare)

*Povestirea unor fapte si intamplari (cons)

*Planul simplu de idei(cons)

*Compunere dupa o ilustratie

*Substantivul(actualizare).Genul.Numarul.Functia sintactica:subiect;parte secundara de propozitie

15

8.

PATRIA

2.1; 2.3 3.4; 2.2 3.5; 4.3 4.4

*Textul literar

  Textul narativ,(actualizare)

  Textul liric.Strofa.Versul

*Formularea mesajului(actualizare)

*Formularea unor intrebari sau raspunsuri

*Utilizarea ortogramelor v-a/va;n-ai/nai

*Adjectivul(actualizare)Acordul adjectivului in gen si numar cu substantivul pe care il determina.Functia sintactica : ATRIBUT.

15

9.

MUNCA

2.1; 2.3 3.4; 2.2 3.5; 4.3 4.4

*Povestirea orala a unui text(consolidare)

*Rezumatul dupa planul simplu de idei

*Rezumatul

*Pronumele(actualizarea).Pronumele personal.Genul.Functia sintactica: subiect;parte secundara de propozitie.

15

10.

DEPRINDERI MORAL - CIVICE

2.1; 2.3 3.4; 2.2 3.5; 3.6 4.3; 4.4

*Textul narativ.Caracterizarea sumara a      personajelor principale(actualizare)

Biletul.Scrisoarea.Telegrama

*Utilizarea ortogramelor si scrierea corecta a cuvintelor: ce-l/cel;n-am/n-are/n-ati etc..

  Semne de punctuatie

*Numeralul(actualizare).Functia sintactica:SUBIECT

10

11.

DATINI

2.1; 2.3 3.4; 2.2 3.5; 3.6 4.3 4.4

*Textul narativ.Textul liric(actualizare)

*Utilizarea ortogramelor l-a/la;s-a/sa;c-un;nu-l;  n-o;nu-i;

*Scrierea functionala:SCRISOAREA

*Compuneri pe baza unor cuvinte si a unor expresii date.

*Parti de vorbire;Parti de propozitie (cons)

*Propozitia simpla;Propozitia dezvoltata (cons)

15

12.

NATURA

2.1; 2.3 3.4; 2.2 3.5; 3.6 4.3; 4.4 4.2

*Text liric.Poezii cu tematica diversa(actualizare)

*Compuneri dupa un sir de ilustratii

*Sintaxa propozitiei.

  Predicatul.Predicatul verbal.

  Subiectul.Subiectul simplu .

Partile de vorbire prin care se exprima subiectul(substantive,pronume personal).Acordul predicatului cu subiectul.

15

13.

MARI PERSONALITATI

2.1; 2.3 3.4; 2.2 3.5; 3.6 4.3; 4.4

*Povestirea orala textului(actualizare)

*Componentele comunicarii dialogate(actualizare)

*Rezumatul oral

*Atributul-parte secundara de propozitie care determina un substantive.Atributul exprimat prin adjectiv

*Complementul-parte secundara de propozitie care determina un verb.Complementul exprimat prin substantiv

10

14.

SA NE AMINTIM!

2.1; 2.2 2.3; 3.4 3.5; 3.6 4.3; 4.4

*Textul narativ.Textul liric

*Poezii cu tematica diversa(cons)

*Caracterizarea personajelor

*Formularea mesajului

*Rezumatul

*Ortografie si punctuatie

*Parti de vorbire.Parti de propozitie

5

13.06.-17.06

NOTA: CONTINUTURILE INVATARII

            1.Formarea capacitatii de lectura/citire

            2.Formarea capacitatii de comunicarea

            3.Elemente de constructie a comunicarii


ARIA CURRICULARA

MATEMATICA SI STIINTE ALE NATURII

 • MATEMATICA

I. Cunoasterea si utilizarea conceptelor specifice matematicii:

1.1   sa cunoasca si sa utilizeze semnificatia pozitiei cifrelor in formarea unui numar natural pana la ordinul miliardelor, inclusiv;

1.2   sa scrie, sa citeasca, sa compare, sa ordoneze numerele naturale;

1.3   sa utilizeze fractii pentru a exprima subdiviziuni ale intregului;

1.4   sa inteleaga semnificatia operatiilor aritmetice si utilizarea algoritmilor de calcul pentru adunarea, scaderea, inmultirea, impartirea ce rest a numerelor naturale;

1.5   sa inteleaga semnificatia adunarii si scaderii numerelor fractionare, sa efectueze adunari si scaderi cu aceste numere;

1.6   sa estimeze ordinul de marime al rezultatului unui exercitiu cu o singura operatie prin rotunjirea numerelor care intervin in calcul, in scopul depistarii greselilor;

1.7    sa recunoasca forme plane si forme spatiale, sa identifice si sa descrie proprietati simple ale unor figuri geometrice;

1.8    sa cunoasca unitatile de masura standard pentru lungime, capacitate, masa, suprafata, monetare si sa exprime prin transformari pe baza operatiilor invatate, legaturile dintre unitatile de masura ale aceleiasi marimi;

II. Dezvoltarea capacitatii de explorare / investigare si rezolvare de probleme:

2.1 sa exploreze modalitati de a descompune numere naturale mai mici decat 1000         utilizand oricare dintre operatiile invatate sau combinatii ale lor;

2.2 sa aprecieze valoarea de adevar a unei afirmatii si sa cunoasca sensul implicatiei ,,daca / atunci"  pentru exemple simple, eventual din cotidian;

2.3sa descopere, sa recunoasca si sa utilizeze corespondente simple si succesiuni de obiecte sau numere asociate dupa reguli date;

2.4 sa foloseasca simboluri pentru a pune in evidenta numere necunoscute in rezolvarea de probleme;

            2.5 sa rezolve si sa compuna probleme cu text;

2.6 sa colecteze date, sa le sorteze si sa clasifice pe baza unor criterii simple, sa le  reprezinte in tabele si sa ofere interpretari elementare ale lor;

III. Formarea si dezvoltarea capacitatii de a comunica utilizand limbajul matematic:

3.1 sa exprime pe baza unui plan simplu de idei, oral sau in scris, demersul parcurs in rezolvarea unei probleme;

IV. Dezvoltarea interesului si a motivatiei pentru studiul si aplicarea matematicii in contexte variate

4.1 sa manifeste interes pentru analiza si rezolvarea unor probleme practice prin metode matematice;

4.2 sa depaseasca blocaje in rezolvarea de probleme, sa caute prin incercare-eroare noi cai de rezolvare;

4.3 sa manifeste disponibilitate pentru a invata de la altii si a-i ajuta pe ceilalti in rezolvarea de probleme.

PLANIFICARE ANUALA PE UNITATI DE INVATARE

Numarul de ore/saptamana: 4 ore/saptamanaXsaptamani=ore

Tip de curriculum: extins

SEMESTRUL I

Nr.

crt.

Obiective de referinta

Unitati de invatare

Nr. de ore

Perioada

Obs.

propus

alocat

1.

2.

3.

4.

1.1, 1.2,

1.4, 1.6,

2.1, 2.5,

3.1, 4.3

1.1, 1.2,

1.6, 2.2,

4.1

1.2, 1.4,

2.1, 2.3,

2.4, 2.5,

3.1, 4.2

1.4, 2.3,

2.4, 2.5,

3.1, 4.1,

4.2

Numerele naturale mai mici decat 1000000. Recapitulare si completari

Numerele naturale mai mari decat 1000000

Operatii cu numere naturale scrise cu mai multe cifre

 • Adunarea si scaderea
 • Inmultirea
 • Impartirea

Exercitii si probleme cu cele patru operatii

9

9

8

13

16

16

I-II

II-V

V-VII

VII-X

X-XIV

XIV-XVIII

SEMESTRUL AL II-LEA

.

5.

6.

7.

8.

9.

4.2

1.3, 1.5,

2.2, 2.5,

3.1, 4.3

1.7, 1.8,

2.2, 2.5,

2.6, 3.1,

4.1, 4.3

1.8, 2.1,

2.6, 3.1,

4.1, 4.3

1.6, 2.2,

2.4, 2.5,

3.1, 4.1,

4.3

1.1, 1.2,

1.4, 2.4,

2.5, 3.1,

4.1, 4.3

Fractii

Geometrie

Unitati de masura

Probleme

Recapitulare

16

16

15

13

10

XVIII-XXII

XXII-XXVI

XXVI-XXX

XXX-XXXIII

XXXIII-XXXVI


Matematica

Planificarea calendaristica - semestrul I

Nr.

crt.

Unitati de invatare

Obiective

de referinta

Continuturi/teme

Nr. de ore

Data

Resurse

Evaluare

Obs.

propus

alocat

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7 .

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

Numerele naturale mai mici decat 1000000. Recapitulare si completari

Numerele naturale mai mari decat 1000000

Operatii cu numere naturale scrise cu mai multe cifre

Adunarea si scaderea

Inmultirea

Impartirea

Exercitii si probleme cu cele patru operatii

1.1, 1.2,

1.4, 1.6,

2.1, 2.5,

3.1, 4.3

1.1, 1.2,

1.6, 2.2,

4.1

1.2, 1.4,

2.1, 2.3,

2.4, 2.5,

3.1, 4.2

1.2, 1.4,

2.1, 2.3,

2.4, 2.5,

3.1, 4.2

1.2, 1.4,

2.1, 2.3,

2.4, 2.5,

3.1, 4.2

1.4, 2.3,

2.4, 2.5,

3.1, 4.1,

4.2

-Formarea, citirea si scrierea nr. naturale de la 0 la 1000000

-Exercitii de determinare, compunere si descompunere a nr. naturale de la 0 la 1000000

-Compararea, ordonarea si aproximarea nr. naturale de la 0 la 1000000

-Operatii cu nr. naturale de la 0 la 1000000. Adunarea si scaderea

-Inmultirea si impartirea

-Exercitii cu cele patru operatii. Ordinea efectuarii operatiilor

-Aflarea necunoscutei

-Probleme

-Proba de evaluare

-Formarea, scrierea si citirea nr. naturale mai mari decat 1000000 (clase si ordine)

-Compararea si ordonarea nr. naturale mai mari decat 1000000

-Aproximarea nr.naturale mai mari decat 1000000

-Determinarea unor nr. care indeplinesc conditii date

-Sisteme de numeratie pozitionala. Sistemul zecimal

-Sisteme de numeratie nepozitionala. Cifre romane

-Exercitii si probleme

-Proba de evaluare

-Adunarea fara si cu trecere peste ordin a doua sau a mai multor nr. naturale. Proprietatile adunarii

-Exercitii si probleme aplicative

-Scaderea nr. naturale fara si cu trecere peste ordin.

-Exercitii si probleme aplicative

-Proba adunarii si proba scaderii. Scrierea unui nr, natural ca o suma sau ca o diferenta de alte doua nr. naturale

-Exercitii compuse. Aflarea termenului necunoscut

-Probleme

-Proba de evaluare

-Inmultirea nr. naturale. Proprietatile inmultirii

-Inmultirea cu 10, 100, 1000

-Inmultirea unui nr. natural format din mai multe cifre cu un nr. natural format numai din unitati

- Inmultirea unui nr. natural format din mai multe cifre cu un nr. natural format din zeci si unitati

-Inmultirea a doua nr. naturale scrise cu mai mult de doua cifre

-Inmultirea unui nr. natural cu un nr. natural scris cu o cifra semnificativa urmata de zerouri

-Inmultirea unui nr. natural cu un nr. scris cu doua sau mai multe cifre semnificative urmate de zerouri

-Inmultirea nr. naturale cand inmultitorul contine cifra 0 in interior

- Inmultirea nr. naturale cand unul din factori este o suma

-Inmultirea cu mai multi factori

-Exercitii si probleme

-Proba de evaluare

-Impartirea numerelor naturale

-Impartirea cu rest. Relatia dintre deimpartit, impartitor, cit. Conditia restului

-Impartirea nr. naturale scrise cu mai multe cifre la un nr. natural format numai din unitati

-Impartirea nr. naturale scrise cu mai multe cifre la un nr. natural format din zeci si unitati

-Impartirea nr. naturale scrise cu mai multe cifre la un nr. natural scris cu mai mult de doua cifre

-Impartirea la 10, 100, 1000

-Impartirea cand ambele nr. sunt terminate in acelasi nr. de zerouri

-Proba inmultirii si a impartirii. Exercitii de scriere a unui nr. natural ca un produs sau ca un cat

-Impartirea unei sume de mai multi termeni la un nr. de o cifra diferit de 0

-Aflarea factorului necunoscut la inmultire si la impartire

-Exercitii si probleme

-Proba de evaluare

-Matematica distractiva - exercitii si probleme

-Operatii de ordinul I si al II-lea. Ordinea efectuarii operatiilor

-Folosirea parantezelor

-Aflarea unui termen (factor) necunoscut dintr-o expresie in care exista paranteze

-Probleme cu cele patru operatii

-Exprimarea rezolvarii problemelor printr-o expresie numerica

-Compunerea problemelor dupa expresii numerice date

-Exercitii si probleme

-Proba de evaluare

- Matematica distractiva - exercitii si probleme

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

2

1

1

2

3

3

1

1

1

2

1

2

-conversatia, explicatia, demonstratia, exercitiul, jocul didactic, problematizarea

-fise de lucru, culegere

-activitate frontala, individuala, pe echipe

-conversatia,  invatarea prin descoperire, explicatia, demonstratia, exercitiul, jocul didactic, problematizarea

-planse, numaratoare pozitionala, fise de lucru, culegere

-activitate frontala, individuala

-conversatia, explicatia, demonstratia, algoritmizarea, exercitiul, jocul didactic, problematizarea

-fise de lucru, culegere, planse

-activitate frontala, individuala, pe grupe

-conversatia, explicatia, demonstratia, algoritmizarea, exercitiul, jocul didactic, problematizarea

-fise de lucru, culegere, planse

-activitate frontala, individuala, pe grupe

-conversatia, explicatia, demonstratia, algoritmizarea, exercitiul, jocul didactic, problematizarea

-fise de lucru, culegere, planse

-activitate frontala, individuala, pe grupe

-conversatia, explicatia, demonstratia, exercitiul, problematizarea, jocul didactic

-fise de lucru, culegere, planse

-activitate frontala, individuala, pe echipe

-observarea sistematica

-teme de lucru in clasa

-fise de evaluare

-proba orala

-proba scrisa

-teme pentru acasa

-observarea sistematica

-teme de lucru in clasa

-fise de evaluare

-proba orala

-proba scrisa

-teme pentru acasa

-observarea sistematica

-teme de lucru in clasa

-fise de evaluare

-proba orala

-proba scrisa

-teme pentru acasa

-observarea sistematica

-teme de lucru in clasa

-fise de evaluare

-proba orala

-proba scrisa

-teme pentru acasa

-observarea sistematica

-teme de lucru in clasa

-fise de evaluare

-proba orala

-proba scrisa

-teme pentru acasa

-observarea sistematica

-teme de lucru in clasa

-fise de evaluare

-proba orala

-proba scrisa

-teme pentru acasa

Matematica

Planificarea calendaristica a continuturilor - semestrul al II-lea

Nr.

crt.

Unitati de invatare

Obiective

de referinta

Continuturi/teme

Nr. de ore

Data

Resurse

Evaluare

Obs.

propus

alocat

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

Fractii

Geometrie

Unitati de masura

Probleme

Recapitulare

1.3, 1.5,

2.2, 2.5,

3.1, 4.3

1.7, 1.8,

2.2, 2.5,

2.6, 3.1,

4.1, 4.3

1.8, 2.1,

2.6, 3.1,

4.1, 4.3

1.6, 2.2,

2.4, 2.5,

3.1, 4.1,

4.3

1.1, 1.2,

1.4, 2.4,

2.5, 3.1,

4.1, 4.3

-Notiunea de fractie (exercitii practice de obtinere si reprezentare a fractiilor; numirea, scrierea si citirea fractiilor)

-Fractii egale

-Fractii echiunitare, subunitare si supraunitare (compararea fractiilor cu intregul)

-Compararea fractiilor

-Adunarea si scaderea fractiilor cu acelasi numitor

-Aflarea unei fractii dintr-un intreg

-Exercitii si probleme

-Proba de evaluare

-Punctul, dreapta, semidreapta, segmentul de dreapta, unghiul. Linia franta si linia curba (recapitulare)

-Pozitii a doua drepte - drepte paralele si drepte perpendiculare

-Poligonul. Triunghiul. Patrulaterul

-Patrulatere speciale: dreptunghiul, patratul, rombul, paralelogramul, trapezul

-Axe de simetrie

-Corpuri geometrice - exercitii de observare a unor obiecte cu forme de: cub, sfera, prisma, piramida, cilindru, con

-Desfasurarea si asamblarea cubului si a cuboidului

-Perimetrul. Perimetrul dreptunghiului si al patratului

-Aria. Aria dreptunghiului si a patratului

-Exercitii si probleme

-Proba de evaluare

-Masurari folosind etaloane neconventionale

-Unitati de masurat lungimea. Metrul. Multiplii si submultiplii metrului

-Unitati de masurat capacitatea. Litrul. Multimplii si submultiplii litrului

-Unitati de masurat masa. Kilogramul. Multiplii si submultiplii kilogramului

-Unitati de masurat suprafata: metrul patrat

-Unitati de masurat timpul (ora, minutul, ziua, saptamana, luna, anul, deceniul, secolul, mileniul)

-Monede si bancnote

-Exercitii si probleme

-Proba de evaluare

-Probleme care se rezolva prin cel mult trei operatii

-Probleme care se rezolva prin mai mult de trei operatii

-Probleme care se rezolva prin metoda grafica

-Probleme de estimare

-Probleme care se rezolva prin incercari

-Probleme de organizare a datelor in tabele

-Probleme de logica si probabilitati

-Probleme - recapitularea metodelor de rezolvare invatate

-Proba de evaluare

-Nr. naturale mai mari decat 1000000 (formare, citire, scriere, determinare, ordonare, compunere, descompunere, aproximare)

-Adunarea si scaderea

-Inmultirea si impartirea

-Ordinea efectuarii operatiilor

-Aflarea necunoscutei

-Metode speciale de rezolvare a problemelor

- Jocuri didactice matematice. Concurs matematic

2

2

2

3

2

2

2

1

1

1

1

3

1

1

1

2

2

2

1

1

2

2

2

1

2

1

3

1

1

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

2

-conversatia, explicatia, demonstratia, invatarea prin descoperire, exercitiul, jocul didactic, problematizarea

-fise de lucru, mar, portocala, paine, hartie, creioane colorate, planse

-activitate frontala, individuala, pe grupe

-observatia, conversatia, explicatia, demonstratia, problematizarea, exercitiul, jocul didactic

-planse, intrumente de geometrie, trusa de corpuri geometrice, fise de lucru

-reprezentari grafice cu desfasurarea cubului si cuboidului

-activitate frontala, independenta

-conversatia, explicatia, demonstratia, invatarea prin descoperire, exercitiul, jocul didactic, problematizarea

-instrumente de masura neconventionale, metru, cantar, greutati, vase de diferite capacitati, ceasuri de diferite tipuri, monede si bancnote, planse, fise de lucru

-activitate frontala, individuala, pe grupe

-conversatia, explicatia, demonstratia, invatarea prin descoperire, exercitiul, problematizarea

-fise de lucru, culegere

-activitate frontala, individuala, pe grupe

-conversatia, explicatia, exercitiul, jocul didactic, problematizarea

-fise de lucru, culegere

-activitate frontala, individuala, pe echipe

-observarea sistematica

-teme de lucru in clasa

-fise de evaluare

-proba orala

-proba scrisa

-teme de lucru acasa

-observarea sistematica

-teme de lucru in clasa

-fise de evaluare

-proba orala

-proba practica

-proba scrisa

-teme pentru acasa

-observarea sistematica

-teme de lucru in clasa

-fise de evaluare

-proba orala

-proba practica

-proba scrisa

-teme pentru acasa

-observarea sistematica

-teme de lucru in clasa

-fise de evaluare

-proba orala

-proba scrisa

-teme de lucru acasa

-observarea sistematica

-teme de lucru in clasa

-fise de evaluare

-proba orala

-proba scrisa

-teme de lucru acasa


·        STIINTE ALE NATURII

I Caracteristici si proprietati ale corpurilor:

1.1  sa descrie relatii intre partile componente ale unui sistem familiar;

1.3 sa comunice in maniere diverse observatii privind relatiile dintre partile componente ale unui sistem si / sau sisteme studiate;

2.2 sa puna in evidenta regularitati ale fenomenelor pe baza masuratorilor efectuate, prezentand adecvat rezultatele;

2.3 sa realizeze experimente simple pe baza unor ipoteze date.

II Transformari ale corpurilor:

1.1  sa descrie relatii intre partile componente ale unui sistem familiar:

·        enumerarea factorilor care influenteaza evaporarea;

·        formularea de ipoteze pentru explicarea proceselor de fierbere si condensare;

·        identificarea particularitatilor unor plante sau ale unui animal care permit reactia la stimul;

1.2  sa explice relatii intre sisteme din mediul inconjurator:

·         ordonarea logica a etapelor circuitului apei in natura, ale ciclului de viata a unor plante sau a unui animal;

·         gruparea organismelor dintr-un mediu in functie de mediul de hranire;

·         formularea, discutarea, selectarea unor explicatii privind forma, culoarea, alcatuirea organismelor dintr-un mediu, etc;

1.3  sa comunice in maniere diverse observatii privind relatiile dintre partile componente ale unui sistem / sisteme studiate;

·         descrierea metamorfozei la fluturele de matase, la broasca de lac;

·         realizarea unor tabele / grafice referitoare la procesele urmarite sau experimente realizate;

·         descrierea verbala, in scris, prin desene, planse, imagini, modele, constructii - a relatiilor dintre corpuri si mediu;

2.1 sa interpreteze succesiunea fenomenelor si a proceselor dintr-un mediu apropiat:

·         completarea unor scheme eliptice care sa descrie succesiunea unor fenomene (circuitul apei in natura, relatii de hranire, etc.);

·         argumentarea prezentei unor fenomene intr-o succesiune;

            2.2 sa puna in evidenta regularitati ale fenomenelor pe baza masuratorilor efectuate, prezentand adecvat rezultatele:

·         determinarea factorilor care influenteaza evaporarea: suprafata, temperatura, curenti de aer;

·         identificarea componentelor unui amestec prin filtrare, determinarea cantitativa a componentelor unui amestec inainte si dupa realizarea acestuia;

·         determinarea influentei agitarii, etc;

            2.3 sa realizeze experimente simple pe baza unor ipoteze date:

·         separarea amestecurilor prin filtrare, cristalizare;

·         efectuarea de experimente cantitative privind dizolvarea, incalzirea, racirea corpurilor;

·         determinarea caracteristicilor unor solide, lichide, gaze.

III Omul si mediul:

1.1  sa descrie relatii intre partile componente ale unui sistem familiar:

·         gruparea componentelor dintr-un mediu in vii si nevii;

·         descrierea relatiilor componentelor observate intr-un mediu de viata;

1.2  sa explice relatii intre sisteme din mediul inconjurator:

·         colectarea de informatii despre un sistem in cadrul unei excursii , drumetii, expeditii;

·         completarea unor fise cu observatii asupra relatiilor stabilite intre insusirile organismelor si mediul lor de viata;

·         gruparea organismelor dintr-un mediu observat in functie de mediul de hranire;

·         determinarea caracteristicilor specifice organismelor dintr-un mediu terestru / acvatic;

·         formularea, discutarea si selectarea unor explicatii privind forma, culoarea, alcatuirea organismelor dintr-un mediu (terestru / acvatic);

·         descrierea (verbala / in scris, prin desene, planse, imagini, modele, constructii, etc.) a relatiilor dintre corpuri si mediu;

1.3  sa comunice in maniere diverse observatii privind relatiile dintre partile componente ale unui sistem / sisteme studiate:

·        realizarea unor colectii de insecte, plante sau componente ale acestora: radacini, tulpini, frunze, flori, seminte;

            2.1 sa interpreteze succesiunea fenomenelor si a proceselor dintr-un mediu apropiat:

·         completarea unor scheme eliptice care sa descrie succesiunea unor fenomene (circuitul apei in natura - relatia de hranire);

            3.2 sa constientizeze efecte ale mediului asupra propriului organism:·         organizarea unor concursuri de afise, materiale publicitare si a unor expozitii privind unele efecte nocive ale mediului asupra propriului organism;

ingrijirea plantelor / animalelor de la coltul viu al clasei.


Stiinte  ale naturii- auxiliar pentru elevi, cadre didactice si parinti         , Viorica Paraiala, Carmen Filoti, editura Euristica, Iasi, 2002

Nr. ore pe saptamana : 1 ora

Tip de curriculum: nucleu

Planificare anuala pe unitati de invatare

Nr

crt

Ob.

ref.

Unitati de  invatare

Nr. ore

Perioada

Obs

propuse

alocate

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

SEMESTRUL I

1.

1.1; 1.3 2.2 2.3; 2.5; 3.1

Caracteristici si proprietati ale corpurilor

18

SEMESTRUL  al II - lea

2.

Error! Not a valid link.

Transformari ale corpurilor

9

3.

1.1; 1.2; 2.1;

2.2; 3.1      

Omul si mediul

8

Planificarea calendaristica  semestriala orientativa

Nr.

crt.

Unitatea de invatare

Ob

de ref.

Continuturi / teme

Nr.

ore

Data

Resurse

Evaluare

Obs.

propuse

alocate

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Semestrul I

1.

Caracteristici si proprietati ale corpurilor

1.1

1.3

2.2

2.3

3.1

2.5

3.2

 • Recapitularea cunostintelor din clasa a III-a

Corpuri: clasificare, alcatuire

 • Masurarea marimilor
 • Echilibrul. Cantarirea (masa ca rezultat al cantaririi)
 • Volumul (capacitatea ca rezultat al masurarii), densitatea (ca rezultat al compararii maselor unor corpuri din materiale diferite; conditia de plutire)
 • Proba de evaluare
 • Comportamente de supravietuire la plante si animale:

- reactii de aparare si adaptare la lumina, umiditate, temperatura

 - comportamente de orientare, aparare, hranire

 • Proba de evaluare
 • Lecturi - Legende despre plante si flori

 •  Amestecuri - insusiri
 • Amestecuri de substante
 • Solutii: dizolvare, difuzie
 • Separarea amestecurilor: decantare, filtrare, cristalizare
 • Proba de evaluare

1

1

2

1

1

2

3

1

1

1

1

2

1

Semestrul al II-lea

2.

1.1

1.2

2.1

3.1

3.2

4.1

 • Transformari ale starilor de agregare: vaporizare, condensare, topire, solidificare
 • Formarea precipitatiilor
 • Circuitul apei in natura
 • Procese esentiale de intretinere a vietii - sensibilitate, respiratie, hranire, inmultire
 • Cresterea si dezvoltarea organismelor
 • Proba de evaluare

2

1

1

3

1

1

3.

Omul si mediul

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

3.1

 • Medii de viata: gradina, padurea, balta, delta, pestera, marile calde, oceanul
 • Gradina
 • Padurea
 • Balta
 • Delta Dunarii
 • Resurse naturale
 • Protectia mediului

1

1

1

1

1

1

2


ARIA CURRICULARA

OM SI SOCIETATE

·        EDUCATIE CIVICA

I Cunoasterea si utilizarea limbajului din sfera valorilor civice:

1.1   sa recunoasca si sa foloseasca termeni specifici disciplinelor sociale;

1.2   sa-si dezvolte vocabularul, utilizand corect concepte specifice educatiei civice;

1.3   sa-si exprime oral sau in scris, in cuvinte proprii, un punct de vedere personal cu privire la comportamentul civic in diferite situatii;

II Cunoasterea si respectarea drepturilor copilului, a normelor de comportare:

            2.1 sa compare situatii care privesc drepturi si indatoriri ale copilului;

            2.2 sa identifice reguli si norme de comportament civic in diferite situatii;

III Dezvoltarea unor comportamente relationale privind constituirea grupurilor sociale:

            3.1 sa identifice locul si rolul persoanelor familiare;

            3.2 sa participe la dezvoltarea climatului afectiv pozitiv in grup;

3.3     sa descrie si sa compare tipuri de relatii si atitudini sociale (colaborare, competitie, solidaritate, toleranta, intoleranta) pornind de la situatii concrete;

IV Dezvoltarea si manifestarea unor atitudini favorabile luarii deciziilor si exprimarii opiniilor personale in ceea ce priveste activitatea grupurilor din care fac parte: