Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload

loading...
PLANUL DE sCOLARIZARE PENTRU ANUL sCOLAR 2007 - 2008 ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL - ZI

profesor scoala


MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII sI TINERETULUI

INSPECTORATUL sCOLAR JUDEŢEAN

V A S L U I


TELEFON: 0235/311928

FAX: 0235/311715

               

 

0235-42.49.19

VASLUI

2007

MINISTERUL  EDUCAŢIEI,  CERCETĂRII sI TINERETULUI

      INSPECTORATUL  sCOLAR  JUDEŢEAN  VASLUI

PLANUL DE sCOLARIZARE

PENTRU ANUL sCOLAR  2007  - 2008

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL - ZI

Plan an [colar 2007 - 2008

Nr. clase

Nr. elevi

1.

Liceul Teoretic "Mihail Kog`lniceanu" Vaslui

6

168

Ř1 Filiera teoretic`    

6

168

·    Profil uman

3

84

Filologie

1

28

150

8,85

Filologie - bilingv franceza

1

28

154

6,45

{tiin]e Sociale

1

28

151

9,27

·    Profil real

3

84

Matematic` - Informatic`

2

56

152

8,95

{tiin]e ale Naturii

1

28

153

8,44

2.

Liceul Teoretic "Emil Racovi]`" Vaslui

7

196

Ř2  Filiera teoretic`     

7

196

·    Profil uman

3

84

Filologie

1

28

146

8,04

{tiin]e Sociale

2

56

149

7,97

·    Profil real

4

112

Matematic` - Informatic`

2

56

147

7,60

{tiin]e ale Naturii

2

56

148

7,86

3.

Colegiul Economic "Anghel Rugin`" Vaslui

7

196

Ř3  Filiera teoretic`       

2

56

·    Profil real

2

56

Matematic` - Informatic`

2

56

143

8,13

Ř4 Filiera tehnologic`

5

140

·    Profil servicii

5

140

144

8,33

Tehnician \n activit`]i economice

3

84

Tehnician \n administra]ie

2

56

4.

Grup {colar Industrial "{tefan Procopiu" Vaslui

10

280

Ř5 Filiera teoretic`       

4

112

·    Profil real

3

84

Matematic` - Informatic`

3

84

141

7,68

·    Profil uman

1

28

Filologie

1

28

139

8,13

Ř6  Filiera tehnologic`    

6

168

·    Profil tehnic

4

112

140

7,20

Tehnician operator tehnica de calcul

1

28

Tehnician proiectant CAD

1

28

Tehnician mecatronist

1

28

Tehnician designer vestimentar

1

28

·    Profil servicii

2

56

142

7,98

Tehnician \n turism

2

56

5.

Grup {c. Ind. "Ion Mincu" Vaslui

7

196

Ř7 Filiera teoretic`     

2

56

·    Profil real

1

28

Matematic` - Informatic`

1

28

134

7,17

·    Profil uman

1

28

{tiin]e Sociale

1

28

135

7,12

Ř8 Filiera tehnologic`    

5

140

·    Profil tehnic

3

84

136

6,73

Tehnician desenator pentru construc]ii [i instala]ii

1

28

Tehnician designer vestimentar

1

28

Tehnician operator tehnica de calcul

1

28

·    Profil resurse naturale [i protec]ia mediului

1

28

137

6,79

Tehnician analize produse alimentare

1

28

·    Profil servicii

1

28

138

Tehnician in turism

1

28

6.

Liceul cu Program Sportiv Vaslui

3

84

Ř9 Filiera voca]ional`     

3

84

·    Profil sportiv

3

84

7.

Colegiul Na]ional "Gh. R. Codreanu" Bârlad

6

168

Ř10   Filiera teoretic`     

6

168

·    Profil uman

3

84

Filologie

2

56

112

8,26

{tiin]e Sociale

1

28

113

8,78

·    Profil real

3

84

Matematic` - Informatic`

2

56

115

8,63

{tiin]e ale Naturii

1

28

114

8,65

8.

Lic. Teoretic "Mihai Eminescu" Bârlad

10

280

Ř11  Filiera teoretic`      

8

224

·    Profil uman

3

84

Filologie

2

56

116

7,98

{tiin]e Sociale

1

28

117

7,98

·    Profil real

5

140

Matematic` - Informatic`

2

56

118

7,72

{tiin]e ale Naturii

3

84

119

7,66

Ř12 Filiera tehnologica      

2

56

·    Profil servicii

2

56

120

8,26

Tehnician \n activit`]i economice

1

28

Tehnician in turism

1

28

9.

Gr. {c. Ind. "Al. I. Cuza" Bârlad

7

196

Ř13 Filiera tehnologic`

7

196

·    Profil tehnic

5

140

110

6,86

Tehnician mecatronist

1

28

Tehnician proiectant CAD

1

28

Tehnician designer vestimentar

1

28

Tehnician \n automatizari

1

28

Tehnician operator tehnica de calcul

1

28

·    Profil servicii

2

56

111

7,34

Tehnician \n turism

1

28

Tehnician \n activita]i economice

1

28

10

Liceul Pedagogic "Al. Vlahu]`" Bârlad

6

168

Ř14   Filiera voca]ional`     

4

112

·    Profil arte vizuale

1

28

Tehnician pentru tehnici artistice

1

28

·    Profil sportiv

2

56

Instructor sportiv

2

56

·    Profil muzica

1

28

Instructor muzical

1

28

Ř15 Filiera teoretic`

2

56

·    Profil uman

2

56

Filologie

2

56

155

6,85

11

Liceul Teoretic "Cuza Vod`" Hu[i

7

196

Ř16 Filiera teoretic`      

7

196

·    Profil uman

3

84

Filologie

2

56

124

8,34

{tiin]e Sociale

1

28

125

8,33

·    Profil real

4

112

Matematic` - Informatic`

2

56

127

9,01

{tiin]e ale Naturii

2

56

126

8,54

12

Colegiul Agricol "D. Cantemir" Hu[i

7

196

Ř17   Filiera tehnologic`

7

196

·    Profil servicii

2

56

123

8,22

Tehnician \n activit`]i economice

2

56

·    Profil resurse naturale [i protec]ia mediului

4

112

121

7,46

Tehnician analize produse alimentare

1

28

Tehnician ecolog [i protec]ia calita]ii mediului

3

84

·    Profil tehnic

1

28

122

7,33

Tehnician proiectant CAD

1

28

13

Grup {colar Industrial Negre[ti

6

168

Ř18   Filiera teoretic`      

4

112

·    Profil uman

3

84

Filologie

2

56

128

6,55

{tiin]e Sociale

1

28

129

6,97

·    Profil real

1

28

Matematic` - Informatic`

1

28

130

7,71

Ř19   Filiera tehnologic`

2

56

·    Profil tehnic

1

28

131

6,13

Tehnician operator tehnica de calcul

1

28

·    Profil servicii

1

28

132

Tehnician \n activit`]i economice

1

28

14

Grup {colar Cod`e[ti

1

28

Ř20 Filiera teoretic`    

1

28

·    Profil uman

1

28

Filologie

1

28

100

6,24

15

Grup {c. Agr. "Marcel Guguianu" Zorleni

4

112

Ř21 Filiera tehnologic`   

4

112

·    Profil servicii

1

28

106

6,70

Tehnician \n activit`]i economice

1

28

·    Profil resurse naturale [i protec]ia mediului

2

56

107

6,09

Tehnician analize produse alimentare

1

28

Tehnician ecolog [i protec]ia calita]ii mediului

1

28

·    Profil tehnic

1

28

108

5,83

Tehnician proiectant CAD

1

28

16

Grup {colar Agricol Murgeni

2

56

Ř22 Filiera tehnologic`    

2

56

·    Profil resurse naturale [i protec]ia mediului

1

28

101

5,83

Tehnician veterinar pentru animale de companie

1

28

·    Profil servicii

1

28

102

Tehnician \n activit`]i economice

1

28

17

Grup {colar Agricol Puie[ti

2

56

Ř23 Filiera tehnologic`    

2

56

·    Profil tehnic

1

28

103

6,26

Tehnician \n instala]ii electrice

1

28

·    Profil resurse naturale [i protec]ia mediului

1

28

104

6,46

Tehnician ecolog [i protec]ia calita]ii mediului

1

28

18

Seminarul Teologic "Sf. Ioan Gur` de Aur" Hu[i

1

28

Ř24 Filiera voca]ional`   

1

28

·    Profil teologic

1

28

PLANUL DE sCOLARIZARE

PENTRU ANUL sCOLAR  2007  - 2008

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL - FRECVENŢĂ REDUSĂ

Plan an [colar 2007 - 2008

Nr. clase

Nr. elevi

1.

Grup {colar Industrial Negre[ti

4

112

Ř25 Filiera teoretic`

4

112

·    Profil uman

4

112

Stiinte sociale

4

112

2

Grup {colar Agricol Zorleni

1

28

Ř26 Filiera tehnologica

1

28

·    Profil servicii

1

28

Tehnician \n activit`]i economice

1

28

3

Grup {colar Agricol Puiesti

1

28

Ř27 Filiera tehnologica

1

28

·    Profil resurse naturale [i protec]ia mediului

1

28

Tehnician ecolog [i protec]ia calita]ii mediului

1

28

Absolventii învatamântului gimnazial din promotiile anterioare, care împlinesc 18 ani pâna la data de 31.12.2007 inclusiv, se pot înscrie în învatamântul liceal sau la scolile de arte si meserii doar la cursuri serale sau cu frecventa redusa, în perioada 22-24 iulie 2007 la grupurile scolare pentru care sunt alocate locuri prin planul de scolarizare. Repartizarea candidatilor se face în perioada 25-28 iulie 2007, în sedinta publica, la sediul grupurilor scolare mai sus mentionate.

PLANUL DE sCOLARIZARE

PENTRU ANUL sCOLAR  2007  - 2008

sCOLI DE ARTE sI MESERII

Nrcrt

Unitatea [colar` / domeniul [i calificarea profesional`

Nr. clase

Nr.

elevi

Cod speciali-

zare

Media ultimului admis \n anul 2006

1.

Grup {colar Industrial "Ion Mincu" Vaslui

14

392

·    Construc]ii, instalatii [i lucr`ri publice

5

140

515

5,86

Lucrator \n structuri pentru construc]ii

2

56

Lucrator finisor pentru construc]ii

1

28

Lucrator instalator pentru construc]ii

2

56

·    Fabricarea produselor din lemn

1

28

516

6,16

Lucrator \n tamplarie

1

28

·    Industrie textila [i piel`rie

2

56

517

6,28

Lucrator \n tricotaje [i confec]ii

2

56

·    Industria alimentar`

2

56

518

5,83

Lucrator in morarit si panificatie

2

56

·    Mecanica

2

56

519

6,04

Lucrator \n mecanica de motoare

2

56

·    Turism [i alimenta]ie

2

56

520

6,28

Lucrator \n alimenta]ie

2

56

2.

Grup {c. Ind. "{tefan Procopiu" Vaslui

8224

·    Mecanica

4

112

521

5,99

Lucrator in lacatuserie, mecanica, structuri

2

56

Lucrator \n mecanica de motoare

2

56

·    Electric

1

28

522

6,26

Lucrator \n electrotehnica

1

28

·    Electromecanica

2

56

524

6,29

Lucrator \n electromecanica

2

56

·    Industrie textila [i piel`rie

1

28

523

6,43

Lucrator \n tricotaje [i confec]ii

1

28

3.

Grup {colar Ind. "Al. I. Cuza" Bârlad

7

196

·    Mecanica

2

56

506

6,06

Lucrator in lacatuserie, mecanica, structuri

1

28

Lucrator \n mecanica de motoare

1

28

·    Electronic` automatiz`ri

2

56

507

6,40

Lucrator \n electronic`, automatiz`ri

2

56

·    Construc]ii, instalatii [i lucr`ri publice

2

56

508

Lucrator \n structuri pentru construc]ii

2

56

·    Industrie textila [i piel`rie

1

28

509

5,88

Lucrator \n tricotaje [i confec]ii

1

28

4

{coala de Arte [i Meserii Bârlad

10

280

·    Comer]

1

28

526

6,23

Lucrator \n comer]

1

28

·    Turism [i alimenta]ie

2

56

527

6,18

Lucrator \n alimenta]ie

2

56

·    Industrie alimentar`

1

28

528

6,05

Lucrator in morarit si panificatie

1

28

·    Industrie textila [i piel`rie

2

56

529

Lucrator \n tricotaje [i confec]ii

2

56

·    Estetica si igiena corpului omenesc

1

28

530

6,92

Lucrator pentru estetica si igiena corpului omenesc

1

28

·    Electromecanica

1

28

531

Lucrator \n electromecanica

1

28

·    Construc]ii, instalatii [i lucr`ri publice

2

56

532

Lucrator in structuri pentru constructii

2

56

5.

Colegiul Agricol "D. Cantemir" Hu[i

3

84

·    Mecanica

1

28

510

6,22

Lucrator \n mecanica agricola si forestiera

1

28

·    Agricultur`

2

56

511

7,31

Lucrator \n cultura plantelor

2

56

6.

Seminarul Teologic"Sf.I.Gur` de Aur" Hu[i

1

28

·    Teologic

1

28

Cantare] ( cantor )

1

28

7.

{coala de Arte [i Meserii Hu[i

7

196

·    Mecanica

2

56

533

6,34

Lucrator \n mecanica de motoare

2

56

·    Industrie textila [i piel`rie

1

28

535

6,17

Lucrator \n tricotaje [i confec]ii

1

28

·    Industrie alimentara

1

28

536

6,14

Lucrator in morarit si panificatie

1

28

·    Turism si alimentatie

2

56

534

6,14

Lucrator in alimentatie

2

56

·    Construc]ii, instalatii [i lucr`ri publice

1

28

537

Lucrator instalator pentru construc]ii

1

28

8..

{coala de Arte [i Meserii "Sf. Ecaterina" Hu[i

3

84

·    Industrie textila [i piel`rie

1

28

538

Lucrator \n tricotaje [i confec]ii

1

28

·    Turism si alimentatie

1

28

539

6,13

Lucrator in alimentatie

1

28

·    Construc]ii, instalatii [i lucr`ri publice

1

28

540

6,18

Lucrator \n structuri pentru construc]ii

1

28

9.

Grupul {colar Industrial Negre[ti

5

140

·    Mecanica

3

84

512

5,70

Lucrator \n mecanica de motoare

1

28

Lucrator \n mecanica agricola si forestiera

1

28

Lucrator \n prelucrari la rece

1

28

·    Fabricarea produselor din lemn

1

28

514

Lucrator \n tamplarie

1

28

·    Electric

1

28

513

Lucrator \n electrotehnica

1

28

10

Gr. {c. Agr. "Marcel  Guguianu" Zorleni

3

84

·    Agricultur`

2

56

504

Lucrator \n cultura plantelor

2

56

·    Comer]

1

28

505

Lucrator \n comer]

1

28

11

Grup {colar Agricol Murgeni

1

28

·    Agricultur`

1

28

501

Lucrator \n cresterea animalelor

1

28

12

Grup {colar Agricol Puie[ti

2

56

·    Mecanica

1

28

502

5,93

Lucrator \n mecanica agricola si forestiera

1

28

·    Industrie textila [i piel`rie

1

28

503

6,10

Lucrator \n tricotaje si confec]ii

1

28

13

Grup {colar Cod`e[ti

1

28

·    Industrie textila [i piel`rie

1

28

500

Lucrator \n tricotaje si confec]ii

1

28

14

{coala de Arte [i Meserii B`cani

1

28

·    Industrie alimentara

1

28

563

Lucrator in industria alimentara extractiva

1

28

15

{coala de Arte [i Meserii B`ce[ti

1

28

·    Mecanica

1

28

541

Lucrator \n lacatu[erie, mecanica, structuri

1

28

16

{coala de Arte [i Meserii Berezeni

1

28

·    Agricultur`

1

28

542

5,74

Lucrator \n cultura plantelor

1

28

17

{coala de Arte [i Meserii Bogd`ne[ti

1

28

·    Agricultur`

1

28

553

Lucrator \n cultura plantelor

1

28

18

{coala de Arte [i Meserii Coste[ti

1

28

·    Agricultur`

1

28

561

Lucrator \n cultura plantelor

1

28

19

{coala de Arte [i Meserii Dele[ti

1

28

·    Industrie textila [i piel`rie

1

28

566

Lucrator \n tricotaje si confec]ii

1

28

20

{coala de Arte [i Meserii Vladia - Dragomire[ti

2

56

·    Agricultur`

2

56

543

6,15

Lucrator \n cultura plantelor

2

56

21

{coala de Arte [i Meserii Draxeni

1

28

·    Industrie textila [i piel`rie

1

28

556

6,67

Lucrator \n tricotaje si confec]ii

1

28

22

{coala de Arte [i Meserii Valea Grecului - Duda Epureni

1

28

·    Industrie textila [i piel`rie

1

28

567

Lucrator \n tricotaje si confec]ii

1

28

23

{coala de Arte [i Meserii Epureni - Epureni

1

28

·    Agricultur`

1

28

560

Lucrator \n cre[terea animalelor

1

28

24

{coala de Arte [i Meserii F`lciu

1

28

·    Industrie textila [i piel`rie

1

28

554

6,25

Lucrator \n tricotaje si confec]ii

1

28

25

{coala de Arte [i Meserii Fere[ti

1

28

·    Agricultur`

1

28

558

Lucrator \n cultura plantelor

1

28

26

{coala de Arte [i Meserii Gherghe[ti

1

28

·    Agricultur`

1

28

544

6,12

Lucrator \n cultura plantelor

1

28

27

{coala de Arte [i Meserii Iana

1

28

·    Comer]

1

28

559

Lucrator \n comer]

1

28

28

{coala de Arte [i Meserii Iv`ne[ti

1

28

·    Mecanica

1

28

545

Lucrator \n lacatu[erie, mecanica, structuri

1

28

29

{coala de Arte [i Meserii Laza

1

28

·    Mecanica

1

28

546

Lucrator \n lacatu[erie, mecanica, structuri

1

28

30

{coala de Arte [i Meserii Lunca Banului

1

28

·    Industrie textila [i piel`rie

1

28

547

6,33

Lucrator \n tricotaje si confec]ii

1

28

31

{coala de Arte [i Meserii Punge[ti

1

28

·    Fabricarea produselor din lemn

1

28

555

6,29

Lucrator \n tamplarie

1

28

32

{coala de Arte [i Meserii Ro[ie[ti

1

28

·    Mecanica

1

28

548

7,50

Lucrator \n lacatu[erie, mecanica, structuri

1

28

33

{coala de Arte [i Meserii Sole[ti

1

28

·    Agricultur`

1

28

557

7,02

Lucrator \n gospodarie agroturistica

1

28