Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload

loading...
PROIECT DE ACTIVITATE EDUCATIVA

profesor scoala


PROIECT DE ACTIVITATE EDUCATIVÂ


sCOLA  GIMNAZIALÂ "MIHAI VITEAZUL"  nr.34

DATA:  10 aprilie 2006

CLASA: a V- a B

TEMĂ:  Sfârsitul antichitătii

LECŢIA:  Imperiul Roman în secolele III - IV

DISCIPLINA:  Istoria Universală Antică si începutul Evului Mediu

PROPUNĂTOR:  ROsU DANIELA

PROFESOR METODIST:  CERNAT FLORIN

OBIECTIV GENERAL:

  • De a evalua capitolul "Roma Antică";
  • de a transmite, de a sistematiza si de a consolida cunostintele  privind  tema  "Imperiul Roman în secolele III - IV";
  • de a  explica termenii esentiali:  criză monetară, inflatie, ruralizarea economiei, colonat, patronat, anarhie militară, federati.

OBIECTIVE OPERATIONALE:

            La sfârsitul lectiei elevii trebuie :

         Obiective operationale cognitive:

O1. să precizeze care au fost cauzele care au declansat starea de criză în Imperiul Roman;

O2. să definească termenii următori : criză monetară, inflatie, ruralizarea economiei, colonat, patronat, anarhie militară, federati.

O3.  să explice ce influentă a avut barbarizarea armatei asupra capacitătii de apărare a imperiului.

O4. să compare modul de organizare a imperiului în timpul dominatului cu cel din timpul principatului.

           

         Obiective operationale afective:

        

         O5. să argumenteze motivul  pentru care Diocletianus a luat măsuri  pentru scăderea puterii guvernatorilor.

           

         Obiective operationale psihomotrice:

         O6. să localizeze la hartă principalele regiuni istorice.

ANEXA I

Planul de predare - învătare

IMPERIUL ROMAN  ÎN SECOLELE  III- IV

I.                   Criza Imperiului Roman :

 a) criza economică  - criza monetară;

                                       - inflatia;

                                   - ruralizarea economiei .

  b) criza socială        - sărăcirea populatiei;

                                       - dezvoltarea colonatului;

                                   - răspândirea patronatului.

c) criza militară : - pătrunderea barbarilor în armata romană a dus

la declansarea anarhiei militare;

      -  rezultatul a fost părăsirea provinciilor pe care nu

  le mai puteau apăra: Dacia ( 217 d.Hr.), Gallia, Spania, Britannia, Africa

 ( sec. V d.Hr.).

II.                Barbarii si Roma    

-  imperiul  este atacat de popoarele barbare: huni, germani

     -  federatii - aliati ai imperiulu 

     -  germanii: - trăiau în sudul Scandinaviei si pe teritoriul cuprins între Rin                                    si Elba;

               - erau organizati în triburi - goti, alamani, vandali, franci etc.        

-  sec. III î.Hr. germanii pătrund în imperiul Roman;

-  376 î.Hr. vizigotii au înfrânt armata romană la Adrianopol;

-  410 î.Hr. cuceresc Roma.

III.             Dominatul :  - împăratul Diocletian ( 284 - 305 ) - a instaurat un

 regim politic numit "dominat".

                                      - Constantin cel Mare ( 306 - 337 ) - întemeiază orasul Constantinopol care în anul 330 d.Hr. devine noua capitală a imeriului : "a doua Romă".

IV.              Divizarea imperiului Roman - în anul 395 d. Hr. Imeriul Roman

se împarte în :

-  Imperiul Roman de Răsărit  cu capitala la Constantinopol

-  Imperiul Roman de Apus cu capitala la Ravenna, în Italia.

STRATEGIA DIDACTICA:

a.     Procedurale :

- metode si procedee:  comparatia, expunerea, explicatia, modelarea.

- forme de organizare: frontală, individuală.

b.     Mijloace didactice: manualul de istorie pentru clasa a V-a, documente; hărti / atlase;  "Istoria Romei", Eugen Cizek; dictionar explicativ; portrete : Diocletian si  Constantin cel Mare; Tacitus, "Despre originea si tara germanilor"

                  

BIBLIOGRAFIE:

        

         1. EUGEN CIZEK, Istoria Romei,  Ed. Paideea , Bucuresti 2002.

         2. GHEORGHE TANASA, Metoda predării - învătării istoriei în scoală,  Ed. Spiru Haret, Iasi 1996;

 

    3. GHID DE EVALUARE, Serviciul National de Evaluare si Examinare, Ed.Prognosis, 2001;

4.          VALENTIN BĂLUŢOIU sI CONSTANTIN VLAD, Istorie,

manual  pentru clasa a V- a , Ed. All Educational , Bucuresti, 1998.


Momentele lectiei

Ob

Oper.

Continuturile  activitătii  instructiv -educative

Strategia didactică

Activitatatea  cadrului didactic

Activitatea elevilor

Metode

Forme

mijloace

Moment  organizatoric

2 min.

Salută elevii, solicită

numele elevilor absenti , asigură ordinea, linistea si un climat favorabil în clasă;

Răspund la

salutul profesorului , nominalizează absentii si pregătesc materialele necesare desfăsurării lectiei;

conversatia

frontală

- manualul;

-documente;

- hărti /      atlase.

Verificarea cunostintelor

15 min.Profesorul  realizează evaluarea  capitolului  "Roma Antică"  -  lucrare de control - pe trei numere ( cu subiecte diferite ).

În timpul  acordat acestei activităti , elevii  rezolvă testul.

Evaluarea

Continuă

Individuală

Anexa II _ teste

Comunicarea

/ însusirea

noilor cunostinte

30 min.

O1

O2

Prezinta noile cunostinte urmărind  schema lectiei care se noteaza pe tabla si se completeaza ulterior: 

I. CRIZA IMPERIULUI ROMAN  s-a manifestat prin:                        a) CRIZA ECONOMICĂ  :                  - criza monetară  -   lipsă de bani ( dereglare a sistemului financiar ) - datorată comertului cu India si China;                           - inflatia - ( cresterea preturilor) datorată încercării de a contracara criza monetară prin reducerea continutului de metal pretios din monedă, precum si lipsei produselor;

Elevii îsi însusesc noile cunostinte cu privire la cauzele care au generat criza Imperiului Roman.

·        Expunerea

·        explicatia

·        frontală

         

- EUGEN CIZEK, Istoria Romei,  Ed. Paideea , Bucuresti 2002.

- Istorie, manual pentru clasa a V-a.

- Dictionar explicativ.

Comunicarea

/ însusirea

noilor cunostinte

30 min

Comunicarea

/ însusirea

noilor cunostinte

30 min

Comunicarea

/ însusirea

noilor cunostinte

30 min

Comunicarea

/ însusirea

noilor cunostinte

30 min

O1

O2

O3

O3

O5

O4

- ruralizarea economiei - economie naturală  ( bazată pe troc, adică pe schimbul de produs contra produs, exculzând folosirea banilor );          b) CRIZA SOCIALĂ :                        - sărăcirea populatiei - datorată cresterii impozitelor ;                             - dezvoltarea colonatului -  datorată productivitătii scăzute a sclavilor ; 

  

Precizare: 

- colonii -  erau sclavi eliberati sau tărani ruinati care primeau în arendă un lot de pământ de la stăpânii de latifundii  , în schimbul căruia dădeau o parte din productie; -  colonatul - formă de organizare socială  caracterizat prin legarea tot mai strânsă a colonilor de pământul pe care îl lucrau si pentru care plăteau dijmă.

-  latifundiu - domeniu foarte mare obtinut de către romanii bogati prin acapararea pământurilor în urma neplătii datoriilor de către micii proprietari.

- răspândirea patronatului - datorită cresterii impozitelor , unii locuitorii ai  imperiului nu aveau posibilitatea să le plătească , astfel că existau oameni liberi care se puneau sub protectia unor mari   proprietari.

c) CRIZA MILITAR  :                   -  s-a datorat pătrunderii  în armata romană a unor ostasi si comandanti  de origine barbară;                                           - ca urmare a acestui fapt, disciplina acestora a scăzut considerabil;           - se declansează  anarhia militară - manifestată prin luptele pentru tron  între generalii armatei romane ( 235 - 284 d.Hr. );

- drept urmare , părăsesc provinciile : Dacia ( 217 d.Hr.), Gallia, Spania, Britannia, Africa ( sec. V d.Hr.).

II. BARBARII  sI ROMA:

- imperiul  este atacat de popoarele barbare: huni, germani     -  federatii - aliati ai imperiulu 

 -  germanii: - trăiau în sudul Scandinaviei si pe teritoriul cuprins între Rin  si Elba;

 - erau organizati în triburi - goti, alamani, vandali, franci etc.        

-  sec. III î.Hr. germanii pătrund în imperiul Roman;

-  376 î.Hr. vizigotii au înfrânt armata romană la Adrianopol;

-  410 î.Hr. cuceresc Roma.

III.             Dominatul :

- împăratul Diocletian ( 284 - 305 ) - a instaurat un regim politic numit "dominat";

- a luat măsuri pentru scăderea puterii guvernatorilor , pentru ca acestia să nu mai ameninte puterea imperială;

- a introdus mercurialul - listă a preturilor curente pentru produsele alimentare afisată zilnic în piată;

- spre deosebire de principat , unde toate puterile erau concentrate în mâinile sefului statului  iar împăratul era numit princeps , în timpul dominatului  statul roman se converteste din  autoritar în totalitar, iar împăratul nu mai este  princeps ci "stăpân"   al romanilor, dominus.

 - Constantin cel Mare ( 306 - 337 ) - întemeiază orasul Constantinopol care în anul 330 d.Hr. devine noua capitală a imperiului : "a doua Romă".

Precizare:

Totalitar-  regim politic care instaurează dictatura,caracterizat prin teroare si violentă;

Dictatură- putere absolută, tiranică.

Autoritar - care îsi impune vointa.

IV.    Divizarea imperiului Roman:

 - în anul 395 d. Hr. Imeriul Roman

se împarte în :

-  Imperiul Roman de Răsărit  cu capitala la Constantinopol si  

-  Imperiul Roman de Apus cu capitala la Ravenna, în Italia.

Elevii îsi însusesc noile cunostinte cu privire la cauzele care au generat criza Imperiului Roman.

Elevii îsi însusec termenii explicati.

- Elevii îsi însusesc noile cunostinte cu privire la cauzele declansării anarhiei militare

-  localizează , la hartă, principalele regiuni istorice.

Elevii îsi însusesc noile cunostinte cu privire la invazia barbarilor.

Elevii îsi însusesc noile cunostinte cu privire la perioada dominatului  în timpul împăratilor Diocletian si Constantin cel Mare.

Elevii îsi însusec termenii explicati.

Elevii localizează , la hartă, principalele regiuni istorice.

·        Expunerea

·        explicatia

·        explicatia

·        Expunerea

·        Modelarea

·        Expunerea

·        Modelarea

·        Expunerea

·        Comparatia

·        Modelarea

·        explicatia

·        Expunerea

·        Modelarea

·        frontală

·        frontală

·        frontală

·        individuală

·        frontală

·        individuală

·        frontală

·        frontală

·        individuală

·         frontală·        Frontală

·        Individuală

- EUGEN CIZEK, Istoria Romei,  Ed. Paideea , Bucuresti 2002.

- Istorie, manual pentru clasa a V-a.

- Dictionar explicativ

- Dictionar explicativ;

- - Istorie, manual pentru clasa a V-a.

- EUGEN CIZEK, Istoria Romei,  Ed. Paideea , Bucuresti 2002.

- Istorie, manual pentru clasa a V-a.

Harta -

Tacitus, "Despre originea si tara germanilor"

- EUGEN CIZEK, Istoria Romei,  Ed. Paideea , Bucuresti 2002.

- Istorie, manual pentru clasa a V-a.

Harta -

Harta -  imperiul în timpul lui Diocletian;

- portretul lui Diocletian;

EUGEN CIZEK, Istoria Romei,  Ed. Paideea , Bucuresti 2002.

- Istorie, manual pentru clasa a V-a.

- portretul lui Constantin cel Mare;

Harta -

Dictionar explicativ;

EUGEN CIZEK, Istoria Romei,  Ed. Paideea , Bucuresti 2002.

- Istorie, manual pentru clasa a V-a.

Harta -

Sistematizarea si fixarea cunostintelor

       5 min

Temă pentru acasă

/ aprecierea activitătii elevilor

3 min.

Cere elevilor să răspundă la  următoarele  întrebări :

- precizati cauzele care au declansat starea de criză în Imperiul Roman;

-   definiti  termenii

următori : criză monetară, inflatie, ruralizarea economiei, colonat, patronat, anarhie militară, federati.

 

-  explicati ce influentă a

avut barbarizarea armatei asupra capacitătii de apărare a imperiului.

- comparati  modul de organizare a imperiului în timpul dominatului cu cel din timpul principatului.

- argumentati  motivul  pentru care Diocletianus a luat măsuri  pentru scăderea puterii guvernatorilor.

           

-  localizati  la hartă principalele regiuni istorice.

  • Pregătirea  lectiei

"Imperiul Roman în secolele III - IV"

·        Se fac aprecieri generale si

individuale privind implicarea lor în predarea noilor cunostinte.

·        Se noteaza elevii care au

participat activ la lectie

Pe baza temei nou predate  formulează  răspunsurile  în vederea fixării si consolidării cunostinte.

·        Notează tema

pentru ora următoare

Expunerea

Explicatia

Explicatia

Comparatia

Expunerea

Modelarea

Explicatia

Frontală

Individuală

Frontală

Individuală

Frontală

Dictionar explicativ;

EUGEN CIZEK, Istoria Romei,  Ed. Paideea , Bucuresti 2002.

- Istorie, manual pentru clasa a V-a.

Harta

 -


TACITUS , " Despre originea si tara germanilor"

" tara  lor . este numai pădure plină de groază , ori numai baltă urâtă la vedere . Regi, îsi pun dintre cei de neam, căpetenii dintre cei viteji. Puterea regilor, nu - i fără margini ori lăsată  la voia lor,  iar căpeteniile conduc mai mult cu fapta decât cu vorbacu porunca .Pricinile cele  mici le hotărăsc căpeteniile  , cele mari toti".

Universitatea "Dunărea de Jos"  Galati

Facultatea de Istorie si Filosofie

Proiect de activitate educativă

Studentă :Daniela Rosu

Specializare : Istorie - Filosofie  III

Anul universitar

2005-2006


loading...Document Info


Accesari: 3522
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2018 )