Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload

loading...
PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUTIONAL

profesor scoala


MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI CARAS-SEVERINPROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUTIONAL

LICEUL PEDAGOGIC "C.D. LOGA" CARANSEBES, CORPUL D

PROIECT DE DEZVOLTARE A SCOLII

I. VIZIUNEA SCOLII pag.4

II. MISIUNEA SCOLII pag.4

III. VALORI ALE SCOLII pag.4

IV. SCURT ISTORIC AL SCOLII pag.5

V. EVOLUTIA DENUMIRII SCOLII pag.5

VI. CONTEXT LEGISLATIV pag.6

VII. PREZENTAREA SCOLII pag.6

7.1Informatii privind localizarea geografica pag.6

7.2 Informatii cu privire la facilitatile didactice pag.7

7.3 Informatii cu privire la efectivul de elevi pag.7

7.4 Informatii despre comunitate pag.7

7.5 Nivelul de dotare cu resurse educationale pag.7

VIII. CONTEXT GENERAL pag.8

IX.  DOMENII SI OBIECTIVE pag.12

I. VIZIUNEA SCOLII

"Eu in scoala mea"

II. MISIUNEA SCOLII

Scoala noastra prin tot ceea ce promoveaza ajuta copilul sa raspunda la intrebarea

CINE SUNT?

ca apoi sa gaseasca raspuns la intrebarea

CE VOI FI?

III. VALORI ALE SCOLII

Scoala noastra (Lic. Ped. "C.D. Loga", Corpul D), prin statutul si natura sa profesionala specifica, promoveaza in mod deliberat, consimtit si declarat, valori, drepturi si libertati general-umane, printre care:

v     Respectul individului si al individualitatii;

v     Dreptul la sanse egale;

v     Dreptul la propietate ( intelectuala );

v     Libertatea cunoasterii, a gandirii si a exprimarii ;

v     Dreptul la asociere ;

Misiunea se subordoneaza obiectivelor strategice intersectoriale, precum :

v     Accesul egal si sporit la educatie

v     Asigurarea calitatii in educatie si a formarii profesionale

v     Descentralizarea si depolitizarea sistemului educational

v     Transformarea educatiei in resursa de baza a modernizarii Romaniei

v     Compatibilizarea europeana si scoaterea scolii romanesti din izolarea din ultimii ani

v     Reconsiderarea resursei umene - ca principal factor formator

v     Dezvoltarea capacitatii institutionale si a culturii organizationale

v     Promovarea formarii continue si a invatarii pe tot parcursul vietii

v     Asigurarea educatiei de baza si a formarii initiale minime

v     Promovarea unui management eficient

v     Promovarea unei culturi civice minimale

v     Constructia unui mediu intercultural

v     Cunoasterea si aplicarea politicilor europene

IV. SCURT ISTORIC AL SCOLII*

Scoala noastra este situata in cartierul Tiglarie, in apropierea Lic. ped. " C.D. Loga" .

In anul scolar 1977-1978 s-a constituit ca un corp al liceului, urmare a cresterii demografice, in care functiona ciclul gimnazial. Incepand cu anul scolar 1978-1979 se transforma in unitate de sine statatoare cu titulatura de " Scoala Generala Nr.7" .

Prin scaderea populatiei scolare, in anul scolar 2005-2006 scoala redevine structura a Lic. ped. "C.D. Loga" Caransebes.

V. EVOLUTIA DENUMIRII SCOLII

In cei 30 de ani de existentadenumirea scolii s-a schimbat de mai multe ori. Din Scoala Generala Nr.7, Caranesbes a devenit Lic. ped. "C.D. Loga",Corpul D.

In cele ce urmeaza prezentam cateva date legate de baza didactico-materiala

a scolii in prezent:Spatii si incaperi

In cladire

Sala de sport

Total

Sali de clasa

9

1

10

Laboratoare

4

-

4

Atelier scolar

-

-

-

Biblioteca

1

-

1

Cabinet informatica

-

-

-

Sediu administrativ

1

-

1

Atelier - oameni de serviciu

-

-

-

Camera pentru femeia de serviciu

1

-1

Depozit provizoriu

1

-

1

Sala profesorala

1

-

1

Grupuri sanitare

4

2

6

Holuri mari

2

-

2

Coridoare

4

1

5

Casa scarilor

1

-

1

Vestiar

-

2

2

Total incaperi

29

6

35

Dupa anul 1990 guvernele Romaniei au introdus noi programe de ajutorare ale copiilor proveniti din familii unde venitul brut sau net nu a depasit 50% din salariul minim pe economie: burse, alimente, imbracaminte, rechizite, calculatoare.

Nota explicativa:

- bursele scolare se acorda din anul scolar 1990-91 pentru elevi bolnavi, cei proveniti

din familii de revolutionari potrivit Legii 42/1900, sau cei proveniti din familii cu situatie

materiala modesta.

- alimente neperisabile si imbracaminte s-au acordat doar in anul scolar 1997 - 1998

- rechizitele se acorda elevilor din clasele I-VIII incepand cu anul scolar 1991 - 1992,

valoarea medie a unui pachet este de 200.000 lei.

- programul "Laptele si cornul" se acorda din anul scolar 2003-04 pentru elevii din ciclul

primar, valoarea unui pahar cu lapte si cornul se ridica la 7.000 lei.

-          programul "Euro200" se aplica din anul 2004-05, valoarea ajutorului pentru

achizitionarea de calculatoare este de 200 euro, calculat la cursul de referinta.

De la inceputul existentei sale, elevii scolii noastre au obtinut numeroase rezultate remarcabile la olimpiade scolare pe diferite discipline:

  • limba romana
  • matemetica
  • istorie
  • geografie
  • fizica,

dar si la concursurile scolare:

  • atletism
  • karate
  • dansuri moderne/populare
  • circulatie rutiera.

VI. CONTEXT LEGISLATIV

Prezentul model de proiect de dezvoltare institutionala a fost conceput, avand la baza:

v     Strategia Dezvoltarii Invatamantului Preuniversitar in perioada 2006-2010

v     Programul de Guvernare 2006-2010

v     Imbunatatirea parteneriatului dintre scoala si comunitate, modulul III, Proiectul pentru Invatamantul Rural

v     Management educational pentru institutiile de invatamant

v     Buletine informative ale Proiectului de reforma a invatamantului preuniversitar -Iosifescu, Stefan. (2000)

Planul de dezvoltare a scolii reprezinta o necesitate in prisma alinierii organizatiilor scolare la cerintele reformei din invatamant, a desavarsirii autonomiei unitatilor scolare si a cresterii nevoilor de educatie a membrilor colectivitatii

Scoala fiind un element de baza in viata comunitatii, dezvoltarea ei va atrage dupa sine si dezvoltarea comunitatii si invers.

VII. PREZENTAREA GENERALA A SCOLII

7.1 Informatii privind localizarea geografica

- populatia cartierului este de cca 5000 persoane;

- religia: ortodoxa, reformata, romano-catolica, unitariana, baptista , etc.

Evaluarea mijloacelor de comunicare existente.

- exista linie telefonica (digitala), internet

7.2 Informatii cu privire la facilitatile didactice

Scurta descriere a dotarilor

 

Clasele sunt spatioase cu un ambient placut amplasate intr-un singur corp de cladire, unde isi desfasoara activitatea ciclul primarsi ciclul gimnazial

Numarul de laboratoare: 4

Baza sportiva: 1 teren de sport (necesita amenajari majore) si 1 sala de sport

Biblioteca:

Biblioteca are cca 300 volume, cele mai multe vechi. Din 1990 nu prea s-au alocat fonduri pentru achizitionarea de carti.

Numarul cadrelor didactice:

Total: 24

Calificate: 20

Necalificate: -

Personal auxiliar : 1

Personal nedidactic: 3

7.3 Informatii cu privire la efectivul de elevi

Numarul de elevi

Ciclul

Nr. elevi

Fete

Baieti

Domiciliu

Localnici

Navetisti

PRIMAR

81

45

36

160

8

GIMNAZIAL

87
47

40

T O T A L :

168

92

76

Rata de absolvire: 86%, Teste nationale : 65,3%

7.4 Informatii despre comunitate

Numarul total al celor care locuiesc in cartier: 95% (dupa ultimul recensamant)

Mentionam ca marea majoritate sunt fara ocupatie sau liber profesionisti.

7.5 Nivelul de dotare cu resurse educationale:

Total personal: 24 persoane (barbati, femei): -B - 7

-F - 17

Personal didactic::

        invatatori - calificati (toti titulari)-5 - 4 institutori

- 1 invatator

        profesori - calificati: -titulari 5

-pensionari -

-suplinitori calificati -

-cu alta specializare (suplinitori) -

- completare de catedra 10

Personal auxiliar/norme, din care:

        1 secretar-bibliotecar

Personal nedidactic/norme, din care:

        2 paznici

        1 ingrijitor

VIII. CONTEXT GENERAL

Avand in vedere faptul ca intrega activitate din invatamant are ca scop final asigurarea formarii centrate pe elev, abordarea interdisciplinara, utilizarea metodelor interactive, evaluarea de competente si atingerea unor performante superioare. Se impune ca managementul educational sa devina parte componenta a culturii profesionale a educatorilor, alaturi de cultura de specialitate, psihopedagogica si metodica.

In pragul integrarii vom avea in atentie :

v     Principiul comunicarii

v     Principiul participarii

v     Principiul responsabilitatii

v     Principiul eficientei

v     Principiul coerentei

O strategie organizationala eficace nu poate exista separat de lumea in care traiesc beneficiarii ei - elevii.

Oferta manageriala va cuprinde urmatoarele domenii vizate :

v     Managementul scolar

v     Curriculum

v     Extracurricular

v     Resusrse umane

v     Resusrse materiale si financiare

v     Programme comunitare in domeniul educatiei si formarii profesionale / dezvoltarea unor parteneriate

v     Relatii cu publicul si imagine

PUNCTE TARI

v     Capacitatea angajatilor de a forma o echipa este in crestere

v     Exista experienta acumulata in organizarea si derularea de programme si activitati

v     La multi angajati exista disponibilitate pentru munca suplimentara

v     Performante in activitate didactica : 20

v     Perfectionare in formare continua

v     Rezultatele obtiute la concursuri scolare

v     Participari la menifestari cultural-artistice

v     Comportament social normal

v     Scoala asigura numarul salilor de clasa necesasre, sala de sport, biblioteca

PUNCTE SLABE

v     Comunicarea interna si externa sunt, uneori defectuoase

v     Delegarea atributiilor si a responsabilitatilor nu a fost eficienta

v     Se constata suprasolicitarea ocazionala a unor angajati

v     Randament si eficienta scazute, in unele cazuri

v     Provenienta elevilor din medii socio-culturale deficitare

v     Abateri disciplinare ale elevilor cat si abandon scolar

v     Scoala dispune de alocatii bugetare insuficiente.

OPORTUNITATI

v     Existenta regulamentuli scolar;

v     Permisivitatea cadrului legislativ in obtinerea de fonduri proprii ;

v     Colaborarea cu primaria municipiului, cu politia, directia judeteana de sanatate publica, cu agentia judeteana de tineret ;

v     Posibilitatea perfectionarii cadrelor didactice pentru utilizarea programului AEL, precum si altele;

v     Cadrele didactice nu fac naveta ;

v     Posibilitate de perfectionare si formare in judet.

AMENINTARI

v     Lipsa fondurilor pentru investitii, dotari, reparatii;

v     Neasigurarea finantarii necesare instruirii practice;

v     Blocarea si deformarea informatiilor privind scoala de catre unele scoli ;

v     Inertia si slaba motivare a unor cadre didactice, generandu-se migrari, insatisfactii profesionale, apatie;

v     Imposibilitatea implicarii in selectia cadrelor didactice si in desfacerea contractului de munca a cadrelor titulare contestate intemeiat ;

v     Lipsa unui sistem realist de evaluare a cadrelor didactic (conform fiselor MEdC);

v     Scaderea populatiei scolare datorita migrarii elevilor spre centrele pilot, dar si emigrarii in spatiul UE.

v     Medii socio-culturale deficitare.

OPTIUNILE STRATEGICE:

Reconsiderarea managementului la nivelul scolii si al clasei

Atragerea elevilor printr-o buna oferta curriculara

Dotarea scolii: cabinetele de fizica, chimie, geografie, informatica, istorie, limba si literatura romana

Realizarea CDI-ului

Asigurarea unui bun management al informatiei

Participarea la activitatile comisiilor de catedra

Controlarea sectorului administrativ

Acordarea calificativelor anuale

Cresterea demersului instructiv-educativ

ANALIZA AVANTAJELOR OPTIUNII

Am ales tintele strategice deoarece consider ca:

Tintele stabilite sunt absolut necesare pentru dezvoltarea unitatii scolare

Respecta politicile si strategiile de dezvoltare nationale, regionale si locale

Sunt realizabile cu resursele existente si previzibile

Foloseste mai eficient resursele disponibile

Conduce la cresterea calitatii educatiei in scoala

Largeste accesul la educatie al copilului

IMPLEMENTAREA STRATEGIEI

Planurile operationale vor fi concepute pentru fiecare activitate cuprinsa in programele de dezvoltare din strategie. Aceste planuri vor avea urmatoarea structura:

Nr.crt

ObiectiveEtape de lucru

Resurse

educationale

Responsabilitati

Termene de raelizare

Indicatori de performanta

CONTEXT LEGISLATIV

Strategia Dezvoltarii Invatamantului Preuniversitar in perioada 2005-2008

Programul de Guvernare 2005-2008

Managementul Educational pentru institutiile de invatamant

Buletine informative ale Proiectului de reforma a invatamantului preuniversitar - Iosifescu, S. (2000)

   IX. DOMENII SI OBIECTIVE

DOMENII

O B I E C T I V E

A.

Managementul scolar

Mentinerea nivelului motivarii angajatilor pentru participarea lor activa si afectiva la activitatea scolii;

Monitorizarea si evaluarea rezultatelor activitatilor

Informarea si formarea corpului profesoral asupra aspectelor  managementului la nivelul scolii vizand :

- Eficientizarea procesului decisional-crearea de comisii

functionale pe domenii specifice;

- Rationalizarea delegarii de sarcini si crearea unei comisii

de management-formata din persoane cu experienta

manageriala pentru monitorizarea activitatilor celorlalte

comisii si realizarea Planului de dez voltare institutionala :

- Promovarea activitatilor pe echipe;

Mentinerea unui standard inalt si a unui climat competitiv in vederea obtinerii unor calificative foarte bune in evaluarea institutionala ;

B.

Curriculum

Informarea si formarea corpului profesoral asupra: - Metode practicate in procesul de invatamant; - Metode de educatie; - Evaluarea performantelor scolare;

- Asigurarea imbunatatirii calitatii procesului de pregatire in

vederea cresterii sanselor de orientare socio-profesionala si

a dezvoltarii capacitatilor de invatare permanenta ;

Consolidarea statutului social al cadrului didactic ;

Profesionalizarea carierei prin organizarea in scoala a

activitatilor metodice de formare continua vizand continuturi

si metode care faciliteaza dobandirea competentelor

personale si sociale;

- Introducerea unui nou vocational de sport ;

C.

Extracurricular

Dezvoltarea mediului educational astfel incat sa vina in intimpinarea nevoilor comunitatii si necesitatii alinierii la standardele europene prin:

- Asigurare unui climat de siguranta fizica si libertate spirituala pentru elevii scolii ; - Cultivarea unor relatii inter-personale bazate pe coexistenta intr-un mediu multicultural, toleranta si solidaritate ; - Promovarea spiritului de disciplina si respectarea ROF/ROI;

-         Diversificarea ofertei extracurriculare ;

Eficientizarea timpului consacrat de scoala elevilor ;

Imbunatatirea calitatii spatiului scolar prin: - Reproiectarea esteticii exterioare si interioare a cladirilor si a dotarilor ; - Procurarea mobilierului si a SDV-urilor ergonomice ; - Crearea conditiilor de siguranta pentru desfasurarea activitatilor (d.p.d.v.al  protectiei muncii si PSI) si conditii de habitat ecologic ;

D.

Resurse Umane

Consolidarea statutului social al cadrului didactic prin: - identificarea de resurse financiare in vederea remunerarii activitatilor suplimentare ; - incurajarea participarii la proiecte finantate;

Formarea continua a cadrelor didactice, profesionalizarea carierei prin:

- Incurajarea personalului didactic in identificarea si participarea la programe de formare continua a personalului didactic ;

Imbunatatirea nivelului de pregatire permenenta a elevilor;

E.

Resurse materiale si financiare

Institutionalizarea circuitul informational actualizand instrumentele utilizate pentru monitorizarea si evaluarea rezultatelor activitatilor si inregistrarea lor, de catre profesori, in baze de date;

 

REPARATII:

 

-          inlocuirea sifonului de pardoseala - sala de sport;

-          tapetarea bailor cu gresie si faianta, inlocuirea sifoanelor de pardoseala;

-          inlocuirea bazinelor de la grupurile sanitare;

-          zugraveli in lavabil in salile de clasa si birouri;

-          reparat grup sanitar profesori;

DOTARI:

- mocheta sala de sport;

- sistem de sesizare video;

- panouri de baschet si porti handbal, plasa volei, tenis de

Camp;

- dotarea cabinetelor cu aparatura( xerox, imprimanta,

videoproiector, calculatoare) si materiale didactice;

Infiintarea cabinet de documentare si informare 

Infiintarea cabinetelor metodice cls. I-IV si V-VIII;

Atragerea de resurse financiare prin: - Antrenarea personalului scolii spre realizarea de proiecte finantate din resurse extrabugetare; - Realizarea de venituri proprii (inchirierea spatiilor disponibile, productie proprie de material didactic, taxe); - Realizarea de proiecte finantate de buget local; - Realizarea de proiecte finantate de organizatii, asociatii din tara sau din afara ei; - - Sponsorizari ale agentilor economici ; - Comitetul reprezentativ al parintilor;

* Realizarea unei asociatii a parintilor

* Organizarea de intalniri periodice / gen lectorate

- Colaborari cu parteneri;

F.

Programe comunitare in domeniul educatiei si formarii profesionale; dezvoltarea unor parteneriate

Participarea la proiecte multiculturale oferite de alte tari europene ;

Dezvoltarea parteneriatelor interne si internationale existente ;

Identificarea unor noi parteneri in educatie;

Identificarea de noi programe;

G.

Relatii cu publicul si imagine

Eficientizarea activitatilor de orientare scolara si profesionala;

Conturarea unei imagini pozitive a institutiei in comunitatea locala;

Promovarea activitatilor scolare in mass-media;


loading...Document Info


Accesari: 3252
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2018 )