Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload

loading...
Proiectarea unitatilor de învatare

profesor scoala


ALTE DOCUMENTE

CONCURSUL NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE / REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
NOTA DE PREZENTARE
Examenul de certificare a competentelor profesionale nivel 1 de calificare - scoala de Arte si Meserii
evaluare matematica
Înmultirea când unul din factori este2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Exercitii si probleme - PROIECT DIDACTIC
PLANIFICATION SELON LE CALENDRIER AU FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGČRE POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2005-2006
PLANIFICAREA MATERIEI IN CADRUL ACTIVITĂŢII REMEDIALE LA MATEMATICĂ
Chestionar pentru pǎrinti
FIsA DE EVALUARE pentru obtinerea gradatiei de merit - 2009 educatoare
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ MATEMATICĂ sI sTIINŢE ALE NATURII

                                                                                Proiectarea unitatilor de învatareARIA CURRICULARĂ : LIMBĂ sI COMUNICARE                                                                           An scolar : 2007 - 2008

DISCIPLINA: LIMBA sI LITERATURA ROMÂNĂ                                                                                    Clasa : a II-a A

Manualul utilizat: "Limba si literatura româna" - Tudora Pitila, Cleopatra Mihailescu;Editura "Aramis",2005

Nr. de ore pe saptamâna: 8 ore

Nr. total de ore:  272 ore

Tipul de curriculum abordat:CNA

Nr. crt.

Ob. de ref.

         Unitatea de învatare

             Continuturi

Nr.

ore

Data

Exemple de activitati de învatare

   Resurse

Obs.

1.

3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 1.1; 1.4; 1.6; 1.7

  A inceput scoala!

Recapitularea cunostintelor dobandite in clasa I

Comunicarea orala.Comunicarea scrisa.

Test de evaluare initiala.

Desteapta-te ,romane!A.Muresanu 

 Cartea 

* Din nou la scoala  -  p. 4 - 5 ;

* Cartea (actualizare) -    p. 6 ;

* Cartile mele - p. 7 ;

* Pinocchio, dupa Carlo Collodi - p. 8 ;

* Alfabetul (actualizare)- p. 9 ;

* Scrierea corecta a cuvintelor care contin grupurile de litere ce, ci, che, chi (actualizare)-p.10;

* Scrierea corecta a cuvintelor care contin grupurile de litere ge, gi, ghe, ghi (actualizare)-p.11;

* Recapitulare. Peripetiile lui Pinocchio - 12 ;

* Proba de evaluare - p. 13

*exercitii de citire constienta a unor texte date prin formulari de raspunsuri la întrebarile puse 

*exercitii de intonare corecta a propozitiilor enuntiative  si interogative

*exercitii de citire "la prima vedere", în gând si cu voce tare

*observarea asezarii titlului textului

*exercitii de sesizare a folosirii alineatelor într-un text

*transcrierea caligrafica a unor fragmente

*exercitii de identificare a literelor mari si mici , a silabelor si a cuvintelor

*exercitii de scriere a literelor, a cuvintelor  în ordine alfabetica

*joc de rol pe teme sugerate : "Eu spun una, tu spui multe !"

 *exercitii de initiere în scopul citirii unor carti din literatura pentru copii

*exercitii de sesizare a elementelor semnificative ale unui mesaj ascultat, prin formularea de întrebari si de raspunsuri referitoare la mesajul ascultat

*exercitii de identificare a cuvintelor cunoscute si a celor necunoscute într-un context dat

 *exercitii de dialog : învatator - elev; elev - elev; elev - elevi

*joc de rol "emitator - receptor", vizând formarea comportamentului de ascultator

Metode:

-observatia

-comparatia

-conversatia

-explicatia

-exercitiul

-jocul didactic

Mijloace:

-manualul

-caiete

-fise

-planse

Forme de organizare:

-activitate individuala

-activitate frontala

-activitate în grup

-activitate în perechi

Evaluare:

-observarea sistematica

-probe scrise

-probe orale

                                                                        

                                 Unitatea de învatare : scoala

 

Nr. crt.

Ob. de ref.

         Unitatea de învatare

             Continuturi

Nr

ore

Data

Exemple de activitati de  învatare

Resurse

Obs

2.

     1.1;

     1.4;

     1.5;

     2.4;

     2.5;

     3.4;

     4.4;

 4.5

             scoala

*Colega cea noua - p. 14 - 15 ;

*Text literar

*Propozitia .Intonarea propozitiei. Punctul. Semnul întrebarii.

*Comunicare orala (actualizare) - p. 16 ;

*Cum putem comunica? - p. 17 ;

*Textul literar narativ. Autorul. Personajul. Linia de dialog.

   *Învatatorul nostru,dupa    Edmondo de Amicis    - p. 18 - 19

*      Textul literar narativ. Linia de dialog.

 

   

               

* exercitii de citire "la prima vedere "

* exercitii de citire în lant

* exercitii de citire selectiva

* exercitii de citire în gând , cu selectarea cuvintelor necunoscute

*exercitii  de sesizare a asezarii în pagina a textului în raport cu ilustratia

* exercitii de sesizare a elementelor semnificative ale unui mesaj ascultat, prin formularea de întrebari si de raspunsuri referitoare la mesajul ascultat

*exercitii de intonare corecta a propozitiilor enuntiative si interogative

*exercitii de sesizare a formelor de initiere a dialogului; conversatii în grup pe teme cunoscute

*exercitii de identificare a ascultatorului si a informatiei emise - receptate

*exercitii de dialog : învatator - elev; elev - elev;    elev - elevi

*joc de rol "emitator - receptor", vizând formarea comportamentului de ascultator

* exercitii de identificare si relatare, într-o succesiune logica , a întâmplarilor prezentate într-un text narativ

*schimbarea finalului textului dat

* exercitii de recunoastere a titlului si autorului si asezarea lor corespunzatoare în pagina caietului în transcrierea unui alineat

* exercitii de observare a scrierii liniei  de dialog

* exercitii de scriere corecta dupa dictare 

*exercitii de citire selectiva, dupa cerinta

*exercitii de citire dialogata

*exercitii de transcriere a enunturilor precizate

*exercitii de selectare din text a propozitiilor ce au punct la sfârsit

*exercitii de comunicare orala

Metode:

-observatia

-comparatia

-conversatia

-explicatia

-exercitiul

-jocul didactic

Mijloace:

-manualul

-caiete

-fise

-planse

Forme de organizare:

-activitate individuala

-activitate frontala

-activitate în grup

-activitate în perechi

 

                                                                                              

Nr. crt.

Ob. de ref.

         Unitatea de învatare

             Continuturi

Nr

ore

Data

Exemple de activitati de  învatare

Resurse

Obs

*Mesajul oral (actualizare) - p. 20

*Dialogul (actualizare) - p. 21 ; 

*Recapitulare.În drum    spre   casa - p. 22 ;

*Evaluare

* exerciti 17117m1213r i de identificare a cuvintelor , a sensului expresiilor care împiedica întelegerea mesajului textului citit

*exercitii de alcatuire a unor enunturi folosind cuvinte date

* exerciti 17117m1213r i de completare a unor enunturi lacunare

*exercitii de realizare a dialogurilor potrivite unor situatii date

*precizarea autorului textului

*exercitii de scriere dupa dictare a unui fragment ce contine semnele de punctuatie învatate

*citire pe roluri a dialogului

*exercitii de semnalare a greselilor de exprimare ale partenerului de dialog

* exerciti 17117m1213r i de utilizare a unor formule de adresare , initiere, mentinere, încheiere a unui dialog

* exerciti 17117m1213r i de formulare de întrebari si raspunsuri

* exerciti 17117m1213r i de alcatuire a unor enunturi folosind cuvinte date

* exerciti 17117m1213r i de autodictare cu autocorectare

* exerciti 17117m1213r i de imaginatie : dialog între un copil si un animal

*joc de rol : recitare dialogata

*exprimarea propriei pareri în legatura cu un text citit

* exerciti 17117m1213r i de transcriere a unor enunturi

* exerciti 17117m1213r i de citire corecta a unui text , respectând intonatia impusa de semnele de punctuatie

Evaluare:

-observarea sistematica

-probe scrise

-probe orale

                                                                                                                                                                                            

                                                                         Unitatea de învatare : Toamna

Nr. crt.

Ob. de ref

         Unitatea de învatare

             Continuturi

Nr

ore

Data

Exemple de activitati de  învatare

Resurse

Obs

3.

    1.2;

    1.5;

    2.2;

    2.5;

    3.1;

    3.2;

    3.4;

   

4.3

                Toamna

*      Piatra pitigoiului, dupa T. Arghezi (Textul narativ. Titlul. Autorul) - p. 24 - 25 ;

*      Ciubotelele ogarului, dupa Calin Gruia ( Personajele. Povestirea orala) - p. 26 - 27

*      Receptarea textului narativ

*      Toamna, de Octavian Goga 

( Strofa . Versul) - p. 28 - 29

*      Recapitulare. Calatorie în lumea minunata a cartilor - p.30 ;

*      Evaluare

 

*exercitii de citire explicativa a textului;

*exercitii de identificare a cuvintelor noi si    introducerea lor în enunturi proprii

*exercitii de formulare a raspunsurilor la întrebari

* exercitii de adaptare a intonatiei impusa de semnele de punctuatie în citirea textului

*exercitii de observare a fragmentelor logice din text

* exercitii de transcriere a unui alineat

* exercitii de citire corecta a unui text

* exercitii de stabilire a numarului de cuvinte din fiecare propozitie

* exercitii de stabilire a diferentei dintre cuvânt si grup de litere

* exercitii de ordonare a cuvintelor pentru obtinerea unor propozitii

* exercitii de formare de propozitii dintr-un numar dat de cuvinte

* exercitii de citire "la prima vedere "

* exercitii de citire în lant

* exercitii de citire selectiva

* exercitii de citire în gând , cu selectarea cuvintelor necunoscute

* exercitii de citire pe roluri

* exercitii de citire a dialogului dintre personaje

* exercitii de transcriere a dialogului

* exercitii de imaginare a continuarii povestirii

*exercitii de sesizare a înlocuirii unor cuvinte cu altele cu sens asemanator

* exerciti 17117m1213r i de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la context

* exerciti 17117m1213r i de integrare în enunturi proprii a  cuvintelor sinonimice gasite pentru cuvintele noi

* exerciti 17117m1213r i de memorare activa a textului

* exerciti 17117m1213r i de recitare selectiva a textului

* exercitii de transcriere a unei strofe

* exerciti 17117m1213r i de sesizare a înlocuirii unor cuvinte cu altele cu sens opus

* exerciti 17117m1213r i de gasire a antonimelor

*completare de rebusuri cu antonimele unor cuvinte

* exerciti 17117m1213r i  joc de tipul  "Eu spun una , tu spui alta!"

* exerciti 17117m1213r i de formulare de întrebari si raspunsuri

* exerciti 17117m1213r i de recunoastere a titlului si autorului unor povesti

*exercitii de identificare a personajelor

* exercitii de realizare a dialogurilor potrivite unor situatii date

Metode:

-observatia

-comparatia

-conversatia

-explicatia

-exercitiul

-jocul didactic

Mijloace:

-manualul

-caiete

-fise

-planse

Forme de organizare:

-activitate individuala

-activitate frontala

-activitate în grup

-activitate în perechi

Evaluare:

-observarea sistematica

-probe scrise

-probe orale

                                        

                                                Unitatea de învatare : Familia

                             

Nr. crt.

Ob. de ref

         Unitatea de învatare

             Continuturi

Nr

ore

Data

Exemple de activitati de  învatare

Resurse

Obs

4.

1.2;

    1.5

    2.2;

    2.5;

    3.2;

    3.3;

    4.2;

  

 4.5;

           Familia

*      Amintiri din copilarie, dupa I.Creanga p.32 - 33 ;

*      Textul narativ . Personajul.

*      Prezentarea textului. Asezarea textului in pagina - p. 34 ;

*      Comunicarea scrisa. Biletul - p. 35 ;

*      Cheile, dupa Tudor Arghezi - p. 36 - 37 ;

*      Lectura suplimentara. Bine e la noi acasa, de E. Caldararu - p. 38 ;

*      Evaluare

*exercitii de citire fluenta si expresiva a textului

*exercitii de identificare globala al textului

*exercitii de precizarea autorului textului si rolului acestuia

* exercitii de citire în lant

*exercitii de identificare a personajelor

*exercitii de precizare a ceea ce  spune fiecare personaj  si cui se adreseaza

*exercitii de precizare si relatare a unor întamplari proprii asemanatoare

* dramatizare : "Recunoaste personajul"

*exercitii de descriere a personajului îndragit

*exercitii de citire "la prima vedere "

* exercitii de citire în lant

* exercitii de citire selectiva

* exercitii de citire în gând , cu selectarea cuvintelor necunoscute

* exercitii de citire pe roluri

* exercitii de citire a dialogului dintre personaje

*exercitii de identificare a ascultatorului si a informatiei emise - receptate

*exercitii de dialog : învatator - elev; elev - elev;    elev - elevi

*observarea asezarii titlului textului

* exerciti 17117m1213r i de scriere a unui bilet

*oferirea unor informatii despre identitatea proprie sau a persoanelor cunoscute

*extagerea semnificatiei mesajului textului

* exerciti 17117m1213r i de rebus tematic

*exercitii de citire explicativa a textului;

*exercitii de identificare a cuvintelor noi si    introducerea lor în enunturi proprii

* exerciti 17117m1213r i de sesizare a folosirii alineatelor într-un text

*exercitii de identificare si de relatare într-o succesiune logica, a întâmplarilor prezentate într-un text

* exprimarea propriei pareri în legatura cu purtarea copiilor

*exercitii de recitare de poezii

*exercitii de sesizare a elementelor semnificative ale unui mesaj ascultat, prin formularea de întrebari si de raspunsuri referitoare la mesajul ascultat

*exercitii de realizare a acordului dintre predicat  si subiect, dintre adjectiv si substantivul pe care-l determina ( fara a se mentiona terminologia gramaticala )

*exercitii de sesizare a formelor de initiere a dialogului; conversatii în grup pe teme cunoscute

*exercitii de identificare a ascultatorului si a informatiei emise - receptate

* exerciti 17117m1213r i de scriere dupa dictare a unui fragment din textul citit

* exerciti 17117m1213r i de memorare activa a textului

* exerciti 17117m1213r i de recitare selectiva a textului

* exercitii de transcriere a unei strofe

* exercitii de realizare a dialogurilor potrivite unor situatii date

* exerciti 17117m1213r i de formulare de întrebari si raspunsuri

* exerciti 17117m1213r i de alcatuire a unor enunturi folosind cuvinte date

*exercitii de citire si scriere a unor bilete

Metode:

-observatia

-comparatia

-conversatia

-explicatia

-exercitiul

-jocul didactic

Mijloace:

-manualul

-caiete

-fise

-planse

Forme de organizare:

-activitate individuala

-activitate frontala

-activitate în grup

-activitate în perechi

Evaluare:

-observarea sistematica

-probe scrise

-probe orale

                                               Unitatea de învatare : Traditii, obiceiuri, sarbatori

                

Nr. crt.

Ob. de ref

         Unitatea de învatare

             Continuturi

Nr

ore

Data

Exemple de activitati de  învatare

Resurse

Obss

5.

    1.2;

    2.1;

    2.2;

    2.3;

    3.2;

    3.3;

    4.2;

    4.4;

     Traditii, obiceiuri,     sarbatori

*Vreau sa traiesc printre stele, dupa Victor Eftimiu - p. 40 - 41 ;

*Scrierea imaginativa. Alcatuirea unor texte dupa imagini si benzi desenate - p. 42 ;

*Alcatuirea unor texte dupa un sir de întrebari

*Colindatorii, dupa G. Cosbuc - p. 44 - 45 ;

*      Lectura suplimentara. Obiceiuri de Craciun si de Anul Nou - p. 46 ;

*      Evaluare - p. 47 .

                                                                                                         

*exercitii de intonare corecta a propozitiilor enuntiative, exclamative si interogative

*exercitii de recunoastere a personajelor din anumite texte narative

*exercitii de citire "la prima vedere", în gând si cu voce tare

*exercitii de sesizare a formelor de initiere a dialogului

*jocuri de rol "emitator - receptor", vizând formarea comportamentului de ascultator

*exercitii de citire fluenta si expresiva a textului

*exercitii de identificare globala al textului

*exercitii de precizarea autorului textului si rolului acestuia

* exercitii de citire în lant

*exercitii de identificare a personajelor

*exercitii de precizare a ceea ce  spune fiecare personaj  si cui se adreseaza

* exerciti 17117m1213r i de scriere dupa dictare a unui fragment din textul citit

* exerciti 17117m1213r i de memorare activa a textului

* exerciti 17117m1213r i de recitare selectiva a textului

* exercitii de transcriere a unei strofe

* exercitii de realizare a dialogurilor potrivite unor situatii date

* exerciti 17117m1213r i de formulare de întrebari si raspunsuri

* exerciti 17117m1213r i de alcatuire a unor enunturi folosind cuvinte date

*exercitii de recitare de poezii

* exerciti 17117m1213r i de memorare a plugusorului

* exercitii de alegere a altor poezii potrivite pentru umblatul cu plugusorul

* exercitii de creatie - poezii pentru Mos Craciun

* exercitii de memorare a sorcove

* exercitii de autodictare

*concurs de recitare a unor poezii si colinde

Metode:

-observatia

-comparatia

-conversatia

-explicatia

-exercitiul

-jocul didactic

-concurs

Mijloace:

-manualul

-caiete

-fise

-planse

Forme de organizare:

-activitate individuala

-activitate frontala

-activitate în grup

-activitate în perechi

Evaluare:

-observarea sistematica

-probe scrise

-probe orale

-concurs

                                                                                    Unitatea de învatare : Iarna

 

 

Nr. crt.

Ob. de ref

         Unitatea de învatare

             Continuturi

Nr

ore

Data

Exemple de activitati de  învatare

Resurse

Obss

6

1.5;

    2.5;

    3.2;

    3.3;

    3.4;

    4.2;

    4.4;

   

4.5;

                    

            Iarna

*      La sanius, dupa Ion Agârbiceanu

*      Receptarea textului narativ

*      ( Propozitia - actualizare) - p. 48 - 49

*Intonarea propozitiilor. Punctul. Semnul   întrebarii (actualizare) - p. 50 ;

*Intonarea propozitiilor.     Semnul exclamarii p. - 51

*Craiasa Zapezii, dupa H. Ch. Andersen        -  p. 52 - 53;

*Recapitulare. Atelier - p. 54 ;

*      Evaluare.

*exercitii de identificare si de analizare a imaginilor aferente textului scris ; exercitii de recunoastere a alineatelor

*exercitii de identificare si de relatare, într-o succesiune logica, a întâmplarilor prezentate într-un text narativ

*exercitii de citire a unui text cunoscut, cu adaptarea intonatiei impuse de semnele de punctuatie

*exercitii de construire a unor texte orale scurte, pe baza unui sir de ilustratii

*exercitii si jocuri de dictie

*exercitii de citire a unui text cunoscut, cu adaptarea intonatiei impuse de semnele de punctuatie

*exercitii de intonare corecta a propozitiilor enuntiative, exclamative si interogative

*exercitii de recunoastere a personajelor din anumite texte narative

* exercitii de formulare de întrebari si raspunsuri

* exerciti 17117m1213r i de alcatuire a unor enunturi folosind cuvinte date

* exercitii de transcriere caligrafica a unui alineat

* exerciti 17117m1213r i de scriere dupa dictare a unui fragment din text

*exercitii de citire selectiva

*exercitii de citire dialogata

* exercitii de transcriere a enunturilor precizate

* exercitii de recitire expresiva , cu respectarea punctuatiei

* exercitii de selectare a propozitiilor ce au punct la sfârsit

*exercitii de citire corespunzatoare a acestor propozitii

*exercitii de comparare a enunturilor citite , enuntiative si, respectiv, interogative

* exerciti 17117m1213r i de definire a punctului ti a semnului întrebarii

*exercitii de definire a semnului exclamarii

*exercitii de realizare a dialogurilor în care sa se introduca

propozitii enuntiative si propozitii interogative

* exerciti 17117m1213r i de retinere a situatiilor în care se folosesc punctul , semnul întrebarii si semnul exclamarii

*exercitii de citire "la prima vedere "

* exercitii de citire în lant

* exercitii de citire selectiva

* exercitii de citire în gând , cu selectarea cuvintelor necunoscute

* exercitii de citire pe roluri

* exercitii de citire a dialogului dintre baietas si batrâna

* exercitii de formulare de întrebari si raspunsuri pe marginea textului

* exercitii de transcriere a dialogului

* exerciti 17117m1213r i de imaginare a continuarii povestii

* exerciti 17117m1213r i de desenare a personajului Craiasa Zapezii

* exerciti 17117m1213r i de realizare a dialogurilor pe tema "Iarna"

* exerciti 17117m1213r i de formulare de întrebari si raspunsuri

* exerciti 17117m1213r i de alcatuire a unor enunturi folosind cuvinte date

* exercitii de realizare a dialogurilor potrivite unor situatii date

Metode:

-observatia

-comparatia

-conversatia

-explicatia

-exercitiul

-jocul didactic

-concurs

Mijloace:

-manualul

-caiete

-fise

-planse

Forme de organizare:

-activitate individuala

-activitate frontala

-activitate în grup

-activitate în perechi

           

Evaluare:

-observarea sistematica

-probe scrise

-probe orale

-concurs

                                        Unitatea de învatare : Ţara

Nr. crt.

Ob. de ref

         Unitatea de învatare

             Continuturi

Nr

ore

Data

Exemple de activitati de  învatare

Resurse

Obs

7

1.2;

    2.2;

    2.4;

    3.2;

    3.3;

    3.5;

    4.2;

    4.3;

    4.5;

          Ţara

*Mostenirea urmasilor, dupa Petru Dumitru Popescu - p. 56 - 57 ;

*Linia de dialog - p. 58 ;

*Doua puncte - p. 59 ;

*stefan cel Mare si Vrâncioaia, dupa Dumitru Almas - p. 60 - 61 ;

*Virgula - p. 62 ;

*Ţara mea , de Gheorghe Tomozei - p. 63 ;

*Recapitualre. Atelier -p. 64 ;

*      Evaluare

*exercitii de citire "la prima vedere "

* exercitii de citire în lant

* exercitii de citire selectiva în functie de diferite repere : alineatul, linia de dialog

* exercitii de citire în gând , cu selectarea cuvintelor necunoscute

*exercitii de identificare a titlului, autorului, a textului propriu-zis

*exercitii de identificare si de relatare, într-o succesiune logica, a întâmplarilor prezentate într-un text narativ

*exercitii de citire a unui text cunoscut, cu adaptarea intonatiei impuse de semnele de punctuatie

*exercitii de despartire a cuvintelor la capat de rând, de despartire în silabe

*exercitii de încadrare pe spatiu si în pagina

 *exercitii de dictare

* exerciti 17117m1213r i de explicare a folosirii liniei de dialog, virgulei în vocativ , doua puncte

* exerciti 17117m1213r i de povestire , orala , pe fragmente

* exerciti 17117m1213r i de explicare a întelesului unei idei

*discutii în grup sau în perechi pe teme cunoscute cu argumentarea punctului de vedere sustinut

*exercitii de utilizarea semnelor de punctuatie

* exerciti 17117m1213r i de recunoastere a personajelor din anumite texte narative

* exerciti 17117m1213r i de povestire a textelor citite

* exercitii de formulare de întrebari si raspunsuri

* exerciti 17117m1213r i de alcatuire a unor enunturi folosind cuvinte date

* exerciti 17117m1213r i de citire variate ; joc : " Gaseste si citeste"

* completarea de enunturi  în legatura cu textul citit

* exerciti 17117m1213r i de recunoastere a textelor , personajelor prin citirea unor fragmente , paragrafe dintr-un text citit

*redactarea de enunturi , texte scurte care sa contina semnele de punctuatie

* exerciti 17117m1213r i de completare a enunturilor

* exerciti 17117m1213r i de explicare a folosirii a unor conventii grafice (fara terminologie) linia de dialog, virgulei în vocativ , doua puncte

* exerciti 17117m1213r i de scriere , copiere, transcriere a textelor

* exerciti 17117m1213r i de plasare a semnelor de punctuatie într-un text

* exerciti 17117m1213r i de memorare a textului

* exerciti 17117m1213r i de identificare a greselilor de exprimare

*exercitii de joc de tipul :,, La ce foloseste ", "Ce poti face cu .?"

* exerciti 17117m1213r i de scriere dupa  dictare

*sezatori, ghicitori

*exercitii de recunoastere a textelor , personajelor prin citirea unor fragmente , paragrafe dintr-un text citit

* exerciti 17117m1213r i de realizare a dialogurilor pe tema "Suntem români"

*  exercitii de completare a unor propozitii cu ajutorul unor cuvinte precizate

Metode:

-observatia

-comparatia

-conversatia

-explicatia

-exercitiul

-jocul didactic

-concurs

Mijloace:

-manualul

-caiete

-fise

-planse

Forme de organizare:

-activitate individuala

-activitate frontala

-activitate în grup

-activitate în perechi

           

Evaluare:

-observarea sistematica

-probe scrise

-probe orale

-concurs

                                                               Unitatea de învatare : Prietenia

Nr. crt.

Ob. de ref

         Unitatea de învatare

             Continuturi

Nr

ore

Data

Exemple de activitati de  învatare

Resurse

Obs

8

1.2;

    2.2;

    2.3;

    3.2;

    3.3;

    3.5;

    4.2;

    4.5;

   

4.6;

            Prietenia

*Cele patru piersici (dupa o povestire populara)-  p. 66 - 67 ;

*Cuvântul (actualizare)- p. 68 ;

*Scrierea lui "m" înainte de "p" sau "b"-p. 69 ;

*Furnica si porumbita, dupa Lev Tolstoi p. 70 -71;

*Cuvinte cu înteles asemanator - p. 72 ;

*Cuvinte cu înteles opus - p. 73 ;

*Marul, dupa Mircea Sântimbreanu -p. 74 - 75;

*Recapitulare. La sezatoare - p. 76 ;

*      Evaluare.

* exercitii de citire în lant

* exercitii de citire selectiva în functie de diferite repere : alineatul, linia de dialog

* exercitii de citire în gând , cu selectarea cuvintelor necunoscute

*exercitii de identificare a titlului, autorului, a textului propriu-zis

*exercitii de citire "la prima vedere", în gând si cu voce tare

*exercitii de initiere în scopul citirii unor carti din literatura pentru copii

* exerciti 17117m1213r i de scriere a silabelor, cuvintelor ce contin mp sau mb

* exerciti 17117m1213r i de completare a cuvintelor cu m înainte de p sau b

* exerciti 17117m1213r i de descriere a acestei reguli

* exerciti 17117m1213r i de explicare a ortografiei unor cuvinte ce contin aceste grupuri consonantice

* exerciti 17117m1213r i de dictare

*exercitii de intonare corecta a propozitiilor enuntiative, exclamative si interogative

* exerciti 17117m1213r i de citire în gând , cu selectarea cuvintelor necunoscute

*joc de rol : " Dialog între furnica si porumbita"

 *exercitii de memorare

exercitii de identificare a titlului, autorului, a textului propriu-zis

* exerciti 17117m1213r i de recitare selectiva a textului

* exercitii de transcriere a unei strofe

* exercitii de gasire a unor sinonime pentru cuvintele noi din text

* exercitii de antonimie

* exercitii de redactare a unui text scurt

* exerciti 17117m1213r i de citire a unui text, cu adaptarea intonatiei impuse de semnele de punctuatie

* exerciti 17117m1213r i de povestire a textelor citite

* exercitii de formulare de întrebari si raspunsuri

* exerciti 17117m1213r i de alcatuire a unor enunturi folosind cuvinte date

*exercitii de identificare a fragmentelor

*exercitii de   identificare si de relatare, într-o succesiune logica,  a întâmplarilor prezentate într-un text narativ

*exercitii de despartire a cuvintelor la capat de rând, de despartire în silabe

 * exercitii de construire a unor enunturi, texte orale pe  baza suportului vizual

*joc : Recunoaste personajul, recunoaste autorul

* exerciti 17117m1213r i de scriere dupa  dictare

*sezatori, ghicitori

*exercitii de recunoastere a textelor , personajelor prin citirea unor fragmente , paragrafe dintr-un text citit

*  exercitii de completare a unor propozitii cu ajutorul unor cuvinte precizate

Metode:

-observatia

-comparatia

-conversatia

-explicatia

-exercitiul

-jocul didactic

-concurs

Mijloace:

-manualul

-caiete

-fise

-planse

Forme de organizare:

-activitate individuala

-activitate frontala

-activitate în grup

-activitate în perechi

           

Evaluare:

-observarea sistematica

-probe scrise

-probe orale

-concurs

                                                                           

                                               Unitatea de învatare : Primavara

Nr. crt.

Ob. de ref

         Unitatea de învatare

             Continuturi

Nr

ore

Data

Exemple de activitati de  învatare

Resurse

Obs

9

    1.2;

    2.1;

    2.2;

    3.2;

    3.3;

    3.4;

    3.5;

    4.1; 

    4.2;

    4.4;

       Primavara

*Cuibul de pasarele, dupa Cezar Petrescu- p.78 - 79 ;

*Despartirea cuvintelor în silabe (actualizare) - p. 80 ;

*Sunetul si litera (actualizare). Vocale si consoane - p. 81 ;

*Buburuza, dupa Eugen Jianu - p. 82 - 83 ;

*      Lectura suplimentara. În ziua de Paste, de Elena Farago - p. 84 ;

*      Alcatuirea unui text dupa imagini si întrebari

*      Evaluare

*exercitii de citire "la prima vedere "

* exercitii de citire în lant

* exercitii de citire selectiva în functie de diferite repere : alineatul, linia de dialog

* exercitii de citire în gând , cu selectarea cuvintelor necunoscute

*exercitii de identificare a titlului, autorului, a textului propriu-zis

*exercitii de identificare si de relatare, într-o succesiune logica, a întâmplarilor prezentate într-un text narativ

*exercitii de citire a unui text cunoscut, cu adaptarea intonatiei impuse de semnele de punctuatie

* exerciti 17117m1213r i de povestire , orala , pe fragmente

*exercitii de încadrare pe spatiu si în pagina

 *exercitii de dictare

* exerciti 17117m1213r i de definire a silabei

*  exercitii de despartire a cuvintelor la capat de rând, de despartire în silabe

*discutii în grup sau în perechi pe teme cunoscute cu argumentarea punctului de vedere sustinut

*exercitii de utilizarea semnelor de punctuatie

* exerciti 17117m1213r i de recunoastere a personajelor din anumite texte narative

* exerciti 17117m1213r i de recunoasterea vocalelor si a consoanelor

* exerciti 17117m1213r i de copiere/ transcriere/dictare a unor vocale / consoane

* exerciti 17117m1213r i de gasire a unor sinonime pentru cuvintele noi din text

exercitii de scriere a cuvintelor care contin aglomerari de consoane, grupuri de litere, grupuri de sunete

*exercitii de scriere caligrafica

*exercitii de copiere a unor texte scurte

 * exercitii de povestire a textelor citite

* exercitii de formulare de întrebari si raspunsuri

* exerciti 17117m1213r i de alcatuire a unor enunturi folosind cuvinte date

* exerciti 17117m1213r i de citire variate ; joc : " Gaseste si citeste"

* completarea de enunturi  în legatura cu textul citit

* exerciti 17117m1213r i de recunoastere a textelor , personajelor prin citirea unor fragmente , paragrafe dintr-un text citit

*redactarea de enunturi , texte scurte care sa contina semnele de punctuatie

* exerciti 17117m1213r i de completare a enunturilor

* exerciti 17117m1213r i de explicare a folosirii a unor conventii grafice (fara terminologie) linia de dialog, virgulei în vocativ , doua puncte

* exerciti 17117m1213r i de scriere , copiere, transcriere a textelor

* exerciti 17117m1213r i de plasare a semnelor de punctuatie într-un text

* exerciti 17117m1213r i de memorare a textului

* exerciti 17117m1213r i de identificare a greselilor de exprimare

*exercitii de joc de tipul :,,La padure"

* exerciti 17117m1213r i de scriere dupa  dictare

*sezatori, ghicitori

*exercitii de recunoastere a textelor , personajelor prin citirea unor fragmente , paragrafe dintr-un text citit

*  exercitii de completare a unor propozitii cu ajutorul unor cuvinte precizate

*întrebari si raspunsuri referitoare la paragraful/fragmentul citit

* exerciti 17117m1213r i de reprezentare a mesajului unui text prin desene

*exercitii de scriere pentru folosirea semnelor de punctuatie

*exercitii de identificare si de analizare a imaginilor aferente textului scris

* exerciti 17117m1213r i de corespondenta desen -întrebare - raspuns

* exerciti 17117m1213r i de reprezentare a textului pe tablouri

Metode:

-observatia

-comparatia

-conversatia

-explicatia

-exercitiul

-jocul didactic

-concurs

-interdisciplinari-tate

Mijloace:

-manualul

-caiete

-fise

-planse

Forme de organizare:

-activitate individuala

-activitate frontala

-activitate în grup

-activitate în perechi

           

Evaluare:

-observarea sistematica

-probe scrise

-probe orale

-concurs

                                                   Unitatea de învatare : Copilaria

                        

Nr. crt.

Ob. de ref

         Unitatea de învatare

             Continuturi

Nr

ore

Data

Exemple de activitati de  învatare

Resurse

Obs

10

    1.2;

    2.1;

    2.2;

    3.2;

    3.3;

    3.4;

    4.1; 

    4.2;

    4.3;

    4.4;

              Copilaria

*Cel mai bun prieten, dupa Victor Sivetidis  p. 86 - 87 ;

*Grupul de sunete ea, ie, ia - p. 88 ;

*Grupul de sunete oa, ua, ua - p. 89 ;

*      Dupa fapta si rasplata, dupa Ion Pas - p. 90 - 91;

*Recapitulare. Personaje preferate- p. 92 ;

*      Evaluare

*exercitii de citire "la prima vedere "

* exercitii de citire în lant

* exercitii de citire selectiva în functie de diferite repere : alineatul, linia de dialog

* exercitii de citire în gând , cu selectarea cuvintelor necunoscute

*exercitii de identificare a titlului, autorului, a textului propriu-zis

*exercitii de identificare si de relatare, într-o succesiune logica, a întâmplarilor prezentate într-un text narativ

* exerciti 17117m1213r i de identificare a diftongilor ea, ia, ie în cuvinte din text

*exercitii de  citire corecta a cuvintelor ce contin acesti diftongi

* exerciti 17117m1213r i de descriere a acestor grupuri vocalice

* exerciti 17117m1213r i de identificare a diftongilor oa, ua, ua în cuvinte din text

*  exercitii  de despartire în silabe a cuvintelor ce contin acesti diftongi

*  exercitii de completare a unor cuvinte  cu unul din grupurile de diftongi

* exerciti 17117m1213r i de grupare a cuvintelor dupa grupul de sunete pe care îl contin

* exerciti 17117m1213r i de povestire , orala , pe fragmente

*exercitii de încadrare pe spatiu si în pagina

*exercitii de utilizarea semnelor de punctuatie

* exerciti 17117m1213r i de recunoastere a personajelor din anumite texte narative

* exerciti 17117m1213r i de gasire a unor sinonime pentru cuvintele noi din text

*exercitii de scriere caligrafica

*exercitii de copiere a unor texte scurte

 * exercitii de povestire a textelor citite

* exercitii de formulare de întrebari si raspunsuri

* exerciti 17117m1213r i de alcatuire a unor enunturi folosind cuvinte date

* completarea de enunturi  în legatura cu textul citit

* exerciti 17117m1213r i de recunoastere a textelor , personajelor prin citirea unor fragmente , paragrafe dintr-un text citit

*redactarea de enunturi , texte scurte care sa contina semnele de punctuatie

* exerciti 17117m1213r i de completare a enunturilor

* exerciti 17117m1213r i de explicare a folosirii a unor conventii grafice (fara terminologie) linia de dialog, virgulei în vocativ , doua puncte

* exerciti 17117m1213r i de scriere , copiere, transcriere a textelor

* exerciti 17117m1213r i de identificare a greselilor de exprimare

*exercitii de realizare a dialogurilor pe tema "Personaje preferate"

* exerciti 17117m1213r i de scriere dupa  dictare

*sezatori, ghicitori

*exercitii de recunoastere a textelor , personajelor prin citirea unor fragmente , paragrafe dintr-un text citit

*  exercitii de completare a unor propozitii cu ajutorul unor cuvinte precizate

*întrebari si raspunsuri referitoare la paragraful / fragmentul citit

* exerciti 17117m1213r i de reprezentare a mesajului unui text prin desene

*exercitii de scriere pentru folosirea semnelor de punctuatie

*exercitii de identificare si de analizare a imaginilor aferente textului scris

* exerciti 17117m1213r i de reprezentare prin desen a elementelor reprezentative din text

*exercitii de scriere pentru folosirea majusculei

*explicarea necesitatii scrierii îngrijite si corecte 

Metode:

-observatia

-comparatia

-conversatia

-explicatia

-exercitiul

-jocul didactic

-interdisciplinari-tate

Mijloace:

-manualul

-caiete

-fise

-planse

Forme de organizare:

-activitate individuala

-activitate frontala

-activitate în grup

-activitate în perechi

           

Evaluare:

-observarea sistematica

-probe scrise

-probe orale

-concurs

                                                                               Unitatea de învatare :  Lumea necuvântatoarelor

Nr. crt.

Ob. de ref

         Unitatea de învatare

             Continuturi

Nr

ore

Data

Exemple de activitati de  învatare

Resurse

Obs

11

    1.2;

    2.1;

    2.2; 

    2.3; 

    3.2;

    3.3;

    3.4;

    4.2;

    4.3;

    4.4;

 

Lumea necuvântatoarelor

*Dumbrava minunata, dupa Mihail Sadoveanu p. 94 - 95 ;

*Scrierea corecta a cuvintelor care contin literele "â" si " (actualizare) -  p. 96 ;

Scrierea corecta a cuvintelor care contin litera x

*Spicul de grâu si pleava, dupa A. Mitru p. 98 - 99 ;

*      Scrierea corecta a cuvintelor într-o / într-un / dintr-o / dintr-un - p. 100 ;

*Puisorul si vulpea, dupa Ion Pas - p. 101 ;

*Recapitulare. La drum cu Patrocle si Lizuca - p. 102 ;

*      Evaluare

*exercitii de citire "la prima vedere "

* exercitii de citire în lant

* exercitii de citire selectiva în functie de diferite repere : alineatul, linia de dialog

* exercitii de citire în gând , cu selectarea cuvintelor necunoscute

*exercitii de identificare a titlului, autorului, a textului propriu-zis

*exercitii de identificare si de relatare, într-o succesiune logica, a întâmplarilor prezentate într-un text narativ

* cuvinte din text

*  exercitii  de despartire în silabe a cuvintelor

*  exercitii de completare a unor cuvinte  cu una din literele î sau â

* exerciti 17117m1213r i de explicare orala a unor reguli de scrierea literei î/â în functie de situatie

*  exercitii de scriere corecta a cuvintelor ce contin î/â

*  exercitii de scriere corecta a cuvintelor ce contin x

* exerciti 17117m1213r i de povestire , orala , pe fragmente

*exercitii de încadrare pe spatiu si în pagina

*exercitii de utilizarea semnelor de punctuatie

* exerciti 17117m1213r i de recunoastere a personajelor din anumite texte narative

* exerciti 17117m1213r i de gasire a unor sinonime pentru cuvintele noi din text

*exercitii de scriere caligrafica

*exercitii de copiere a unor texte scurte

 * exercitii de povestire a textelor citite

* exercitii de formulare de întrebari si raspunsuri

* exerciti 17117m1213r i de alcatuire a unor enunturi folosind cuvinte date

* completarea de enunturi  în legatura cu textul citit

* exerciti 17117m1213r i de recunoastere a textelor , personajelor prin citirea unor fragmente , paragrafe dintr-un text citit

*redactarea de enunturi , texte scurte care sa contina semnele de punctuatie

* exerciti 17117m1213r i de completare a enunturilor cu într-o / într-un / dintr-o / dintr-un

* exerciti 17117m1213r i de observare a scrierii cuvintelor într-o / într-un / dintr-o / dintr-un în enunturi simple

* exerciti 17117m1213r i de scriere , copiere, transcriere a textelor ce contin într-o / într-un / dintr-o / dintr-un

* exerciti 17117m1213r i de identificare a greselilor de exprimare

*exercitii de realizare a dialogurilor pe tema "La drum cu Patrocle si Lizuca"

* exerciti 17117m1213r i de scriere dupa  dictare

*jocul silabelor

*exercitii de recunoastere a textelor , personajelor prin citirea unor fragmente , paragrafe dintr-un text citit

*  exercitii de completare a unor propozitii cu ajutorul unor cuvinte precizate

*întrebari si raspunsuri referitoare la paragraful / fragmentul citit

* exerciti 17117m1213r i de reprezentare a mesajului unui text prin desene

*exercitii de scriere pentru folosirea semnelor de punctuatie

*exercitii de identificare si de analizare a imaginilor aferente textului scris

* exerciti 17117m1213r i de reprezentare prin desen a elementelor reprezentative din text

*exercitii de scriere pentru folosirea majusculei

*explicarea necesitatii scrierii îngrijite si corecte

* exercitii de transcriere a dialogului

* exerciti 17117m1213r i de imaginare a continuarii povestii

* exerciti 17117m1213r i de stabilire a acordurilor gramaticale

Metode:

-observatia

-comparatia

-conversatia

-explicatia

-exercitiul

-jocul didactic

-interdisciplinari-tate

Mijloace:

-manualul

-caiete

-fise

-planse

Forme de organizare:

-activitate individuala

-activitate frontala

-activitate în grup

-activitate în perechi

Evaluare:

-observarea sistematica

-probe scrise

-probe orale

-concurs

                                           Unitatea de învatare : Vara

                                

Nr. crt.

Ob. de ref

         Unitatea de învatare

             Continuturi

Nr

ore

Data

Exemple de activitati de  învatare

Resurse

Obs

12

1.2;

    3.2;

    3.3;

    3.5;

    4.2;

    4.3

            

               Vara

                   

*Mita Faramita, dupa Gica Iutes- p. 104 ;

*Vara, de Vladimir Pop Marcanu - p. 105 ;

*Recapitulare finala - p. 106 - 107 ;

-         Lexicul; Textul

-         Notiuni de fonetica

-         Textul narativ

-         Textul literar

-         Propozitia

-         Dialogul

-         Ortografia

-         Punctuatia

-         Scrierea imaginativa

ü      scrierea caligrafica

ü      despartirea cuvintelor în silabe si la capat de rând

ü      asezarea corecta în pagina

ü      cuvinte cu sens asemanator

ü      cuvinte cu sens opus

ü      grupurile de litere

ü      scrierea corecta a cuvintelor într-o / într-un / dintr-o / dintr-un

ü      scrierea corecta a cuvintelor care contine  litera x

ü      scrierea corecta a cuvintelor care contin literele "â" si "

ü      scrierea corecta a cuvintelor care contin grupul de sunete ea, ie, ia

ü      scrierea corecta a cuvintelor care contin grupul de sunete oa, ua, ua

ü      Scrierea lui "m" înainte de "p" sau "b"

ü      construirea de texte dupa imagini

ü      povestirea unor fapte si întâmplari dupa ilustratii sau benzi desenatei

ü      exprimarea propriei pareri în legatura cu un fapt

ü      recitari

*      Prietena mea,cartea - p. 110

*      Evaluare

*exercitii de evaluare a propriului scris

*exercitii de citire "la prima vedere "

* exercitii de citire în lant

* exercitii de citire selectiva în functie de diferite repere : alineatul, linia de dialog

* exercitii de citire în gând , cu selectarea cuvintelor necunoscute

*exercitii de identificare a titlului, autorului, a textului propriu-zis

*exercitii de identificare si de relatare, într-o succesiune logica, a întâmplarilor prezentate într-un text narativ

* cuvinte din text

*  exercitii  de despartire în silabe a cuvintelor

*  exercitii de completare a unor cuvinte  cu una din literele î sau â

* exerciti 17117m1213r i de explicare orala a unor reguli de scrierea literei î/â în functie de situatie

*  exercitii de scriere corecta a cuvintelor ce contin î/â

*  exercitii de scriere corecta a cuvintelor ce contin x

* exerciti 17117m1213r i de povestire , orala , pe fragmente

*exercitii de încadrare pe spatiu si în pagina

*exercitii de utilizarea semnelor de punctuatie

* exerciti 17117m1213r i de recunoastere a personajelor din anumite texte narative

* exerciti 17117m1213r i de gasire a unor sinonime pentru cuvintele noi din text

*exercitii de scriere caligrafica

*exercitii de copiere a unor texte scurte

 * exercitii de povestire a textelor citite

* exercitii de formulare de întrebari si raspunsuri

* exerciti 17117m1213r i de alcatuire a unor enunturi folosind cuvinte date

* completarea de enunturi  în legatura cu textul citit

* exerciti 17117m1213r i de recunoastere a textelor , personajelor prin citirea unor fragmente , paragrafe dintr-un text citit

*redactarea de enunturi , texte scurte care sa contina semnele de punctuatie

* exerciti 17117m1213r i de completare a enunturilor cu într-o / într-un / dintr-o / dintr-un

* exerciti 17117m1213r i de observare a scrierii cuvintelor într-o / într-un / dintr-o / dintr-un în enunturi simple

* exerciti 17117m1213r i de scriere , copiere, transcriere a textelor ce contin într-o / într-un / dintr-o / dintr-un

* exerciti 17117m1213r i de identificare a greselilor de exprimare

*exercitii de realizare a dialogurilor pe tema ""

* exerciti 17117m1213r i de scriere dupa  dictare

*jocul silabelor

*exercitii de recunoastere a textelor , personajelor prin citirea unor fragmente , paragrafe dintr-un text citit

*  exercitii de completare a unor propozitii cu ajutorul unor cuvinte precizate

*întrebari si raspunsuri referitoare la paragraful / fragmentul citit

* exerciti 17117m1213r i de reprezentare a mesajului unui text prin desene

*exercitii de scriere pentru folosirea semnelor de punctuatie

*exercitii de identificare si de analizare a imaginilor aferente textului scris

* exerciti 17117m1213r i de reprezentare prin desen a elementelor reprezentative din text

* exercitii de transcriere a dialogului

* exerciti 17117m1213r i de stabilire a acordurilor gramaticale

* exerciti 17117m1213r i de identificare a diftongilor ea, ia, ie în cuvinte din text

*exercitii de  citire corecta a cuvintelor ce contin acesti diftongi

* exerciti 17117m1213r i de descriere a acestor grupuri vocalice

* exerciti 17117m1213r i de identificare a diftongilor oa, ua, ua în cuvinte din text

*  exercitii  de despartire în silabe a cuvintelor ce contin acesti diftongi

*  exercitii de completare a unor cuvinte  cu unul din grupurile de diftongi

* exerciti 17117m1213r i de completare a enunturilor cu într-o / într-un / dintr-o / dintr-un

* exerciti 17117m1213r i de observare a scrierii cuvintelor într-o / într-un / dintr-o / dintr-un în enunturi simple

* exerciti 17117m1213r i de scriere , copiere, transcriere a textelor ce contin într-o / într-un / dintr-o / dintr-un

* exerciti 17117m1213r i de identificare a greselilor de exprimare

* exerciti 17117m1213r i de scriere a silabelor, cuvintelor ce contin mp sau mb

* exerciti 17117m1213r i de completare a cuvintelor cu m înainte de p sau b

*exercitii de scriere pentru folosirea majusculei

*explicarea necesitatii scrierii îngrijite si corecte

*exercitii de initiere în scopul citirii unor carti din literatura pentru copii

*exercitii de citire a unui text cunoscut, cu adaptarea intonatiei impuse de semnele de punctuatie

Metode:

-observatia

-comparatia

-conversatia

-explicatia

-exercitiul

-jocul didactic

-interdisciplinari-tate

Mijloace:

-manualul

-caiete

-fise

-planse

Forme de organizare:

-activitate individuala

-activitate frontala

-activitate în grup

-activitate în perechi

           

Evaluare:

-observarea sistematica

-probe scrise

-probe orale

-concurs

ARIA CURRICULARĂ : MATEMATICĂ sI sTIINŢE ALE NATURII                                                                          An scolar : 2007 - 2008

DISCIPLINA: MATEMATICĂ                                                                                                                                         Clasa : a II-a A

MATEMATICĂManualul utilizat: "MATEMATICĂ"- VIORICA PÂRÂIALĂ, DUMITRU D. PÂRÂIALĂ, CRISTIAN-GEORGE PÂRÂIALĂ,                                                 ED. EURISTICA,2004

Nr. de ore pe saptamâna:4 ore

Nr. total de ore:  136 ore

Tipul de curriculum abordat:CNA

Nr. crt.

Ob. de ref

         Unitatea de învatare

             Continuturi

Nr

ore

Data

Exemple de activitati de  învatare

Resurse

Obs

1.

   

1.1; 1.2;

2.1; 2.5                      

         La început de drum

*Formarea numerelor naturale de la 0 la 30

*identificarea zecii si a unitatilor dintr-un numar cuprins între 10 si 30 ( exercitii de descompunere în zeci si unitati a numerelor de la 0 la 20;

*exercitii de reprezentare prin desene a numerelor cuprinse între 0 si 20;

*exercitii de completare a cardinalului unei multimi sau de completare a elementelor multimii în functie de cardinalul scris).

*scrierea si citirea numerelor naturale în concentrul 0-30 (exercitii de pronuntie si scriere corecta a numerelor cuprinse între 0-30).

*constientizarea aspectului pozitional de formare a numerelor naturale mai mici decât 100 (exercitii de reprezentare obiectuala / simbolica a numerelor cuprinse în intervalul 0-100;

*exercitii de scriere si citire a numerelor formate din zeci si unitati  ;

*exercitii de numarare în ordine crescatoare / descrescatoare).

*compunerea numerelor (exercitii de scriere a numerelor cu precizarea unor conditii: numere din zeci si unitati cu cifra zecilor si a unitatilor ; numere formate din zeci si unitati cu cifra unitatilor 7);

*descompunerea numerelor (exercitii de reprezentare pe numaratoare a unor numere date; *exercitii de descompunere cu respectarea unor conditii date:

*constientizarea regulii de comparare a doua numere naturale.

*folosirea semnelor "<", "=", ">" în mod corespunzator pentru a exprima relatia de ordine dintre doua numere date;

*aplicarea regulii de comparare.

*scrierea numerelor în ordine crescatoare/ descrescatoare.

*utilizarea axei numerelor pentru întelegerea notiunilor de numere consecutive; ascendent; precedent; vecinii numarului.

*descoperirea unor reguli de formare a sirurilor.

*exercitii de numarare cu "pas dat".

*completarea sirurilor numerice.

*exercitii de întelegere a notiunii de rotunjire a numerelor.

*exercitii de rotunjire a numerelor la ordinul zecilor.

Metode:

-observatia

-comparatia

-conversatia euristica

-explicatia

-exercitiul

-jocul didactic

-demonstratia

-problematizarea

Materiale: numaratoarea de pozitionare, betisoare, bile, riglete; planse cu numerele 0-100; planse cu numerele pare/impare; axa numerelor.

*Fise individuale de munca / evaluare.

*Caietul  elevului, culegere de exercitii si probleme,  manualul.

Evaluare:

-observarea sistematica

-probe scrise

-probe orale

-fise de lucru

*Citirea si scrierea numerelor de la 0 la 30

*Compararea si ordonarea numerelor  naturale de la 0 la 30

*Formarea numerelor naturale de la 30 la 100

*Citirea si scrierea numerelor naturale de la 30 la 100

*Compararea si ordonarea numerelor naturale de la 30 la 100

*Recapitulare

*Evaluare

               

                               Unitatea de învatare : Adunarea si scaderea numerelor naturale

                                                                     fara trecere peste ordin

                                       

Nr. crt.

Ob. de ref

         Unitatea de învatare

             Continuturi

Nr

ore

Data

Exemple de activitati de  învatare

Resurse

Obs

2

1.1.

1.3.

1.6.

2.4.

2.5.

3.1.

4.1.

      Adunarea si scaderea

numerelor naturale de la 0 la 30, fara trecere peste ordin

*Adunarea numerelor naturale de la 0 la 30, fara trecere peste ordin

* Scaderea numerelor naturale de la 0 la 30, fara trecere peste ordin

*Adunarea si scaderea . Terminologia specifica : termen, suma, diferenta (rest), "cu .mai mult", "cu.mai putin".

*Aflarea unui numar necunoscut

                                                     

*Exercitii de adunare fara trecere peste ordin;

*Exercitii de scadere fara  trecere peste ordin;

*Exercitii de verificare a rezultatelor cu ajutorul obiectelor sau reprezentarilor;

*Exercitii de recunoastere si utilizare corecta a sintagmelor care sugereaza adunarea si scaderea;

*Exercitii de operare cu terminologia specifica: termen, suma, "cu atât mai mult", "cu atât mai putin" etc.

*Exercitii de descompunere a numerelor în suma de numere mai mici;

*Exercitii de descompunere a numerelor în zeci si unitati;

*Exercitii de aflare a numarului necunoscut.

*Rezolvare de probleme cu date numerice;

*Exercitii de recunoastere a situatiilor concrete care cer efectuarea unor adunari sau scaderi ("au fost" si "au mai venit";  "s-au pierdut", "au plecat" etc.);

*Crearea de probleme pornind de la numere date sau cu sprijin concret în obiecte;

*Crearea de probleme cu ajutorul unor date extrase din tabele

*Exercitii de citire a enuntului unei probleme;

*Exercitii de redare pe scurt a datelor unor probleme;

*Exercitii de analiza a problemelor în vederea stabilirii datelor, a întrebarii si a pasilor de rezolvare a problemelor.

Metode:

-observatia

-comparatia

-conversatia euristica

-explicatia

-exercitiul

-jocul didactic

-demonstratia

-problematizarea

- învatarea prin analogie

- concurs

Materiale :

numaratoare,

betisoare,

 plansa,

fise cu exercitii de învatare, de  munca independenta , evaluare

Manualul de matematica

Caietul elevului

Evaluare:

-observarea sistematica

-probe scrise

-probe orale

-fise de lucru

Adunarea si scaderea

numerelor naturale de la 30 la 100, fara trecere peste ordin

*Adunarea si scaderea numerelor naturale    formate numai din zeci

                                                                                                                      

*Adunare unui numar natural format din zeci cu un numar natural format din unitati                                                                                                                                             

*Scaderea dintr-un numar natural format din zeci si unitati a zecilor sau a unitatilor

*Exercitii si probleme

*Adunarea unui numar natural format din zeci si unitati cu un numar natural format din unitati

*Scaderea dintr-un numar natural format din zeci si unitati a unui numar natural format din unitati

*Aflarea unui numar necunoscut

* Adunarea unui numar natural format din zeci si unitati cu un numar natural format din zeci

  

* Scaderea dintr-un numar natural format din zeci si unitati a unui numar natural format din zeci       

*Adunarea numerelor formate din zeci si unitati

* Scaderea numerelor formate din zeci si unitati

*Proprietati ale adunarii

*Exercitii si probleme

* Verificarea rezultatelor adunarii si scaderii

*Exercitii si probleme

* Probleme care se rezolva prin operatia de adunare sau scadere

* Recapitulare

   

*Evaluare

* Recuperare si dezvoltare

*Exercitii de adunare fara trecere peste ordin;

*Exercitii de scadere fara trecere peste ordin;

*Exercitii de verificare a rezultatelor cu ajutorul obiectelor sau reprezentarilor;

*Exercitii de recunoastere si utilizare corecta a sintagmelor care sugereaza adunarea si scaderea;

*Exercitii de operare cu terminologia specifica: termen, suma, "cu atât mai mult", "cu atât mai putin" etc.

*Exercitii de grupare a diverselor obiecte în grupe de câte 10;

*Exercitii de adunare si scadere cu numere formate numai din zeci;

*Exercitii de descompunere a numerelor în zeci si unitati;

*Exercitii de aflare a sumei si diferentei;

*Exercitii de traducere a terminologiei specifice în limbaj operational;

*Alcatuire si completare de tabele de valori;

 *Exercitii de verificare  a rezultatelor adunarii prin adunare si scadere;

*Exercitii de verificare a rezultatelor scaderii prin adunare si scadere;

*Exercitii de descompunere a numerelor în suma de numere mai mici;

*Exercitii de aflare a termenului necunoscut folosind încercarile, obiecte, desene sau metoda balantei;

*Rezolvarea problemelor în date numerice;

Exercitii de adunare fara peste ordin;

*Exercitii de scadere fara peste ordin;

*Exercitii de verificare a rezultatelor cu ajutorul obiectelor sau reprezentarilor;

*Exercitii de aplicare a proprietatilor adunarii în calcule cu ajutorul reprezentarilor; fara a folosi terminologia;

*Exercitii de adunare si de aflare a proprietatilor adunarii , de deducere practica a acestor proprietati.

*Exercitii de evidentiere a relatiilor dintre termeni si rezultate

*Exercitii de verificare a operatiilor prin probe

*Exercitii de recunoastere a situatiilor concrete care cer efectuarea unor adunari sau scaderi ("au fost" si "au mai venit";  "s-au pierdut", "au plecat"  etc.);

*Crearea de probleme pornind de la numere date sau cu sprijin concret în obiecte;

*Crearea de probleme cu ajutorul unor date extrase din tabele

*Exercitii de citire a enuntului unei probleme;

*Exercitii de redare pe scurt a datelor unor probleme;

*Exercitii de analiza a problemelor pentru stabilirea datelor, întrebarii si planului de rezolvare;

Crearea de probleme.

Metode:

-observatia

-comparatia

-conversatia euristica

-explicatia

-exercitiul

-jocul didactic

-demonstratia

-problematizarea

- învatarea prin analogie

- concurs

Materiale :

numaratoare,

betisoare,

planse,

fise cu exercitii de învatare, de munca independenta , evaluare

Manualul de matematica

Caietul elevului

Evaluare:

-observarea sistematica

-probe scrise

-probe orale

-fise de lucru

                                  Unitatea de învatare : Adunarea si scaderea numerelor naturale

                                                                cu trecere peste ordin

Nr. crt.

Ob. de ref

         Unitatea de învatare

             Continuturi

Nr

ore

Data

Exemple de activitati de  învatare

Resurse

Obs

3

1.1.

1.3.

1.6.

2.4.

2.5.

2.7.

3.1.

4.1.

Adunarea si scaderea numerelor naturale cu trecere peste ordin

*Adunarea numerelor naturale formate  unitati cu trecere peste ordin

* Scaderea numerelor naturale de la 0 la 20 cu trecere peste ordin

*Exercitii si probleme

* Recapitulare

   

*Evaluare

* Recuperare si dezvoltare

*Exercitii de adunare cu trecere peste ordin;

*Exercitii de scadere cu trecere peste ordin;

*Exercitii de verificare a rezultatelor cu ajutorul obiectelor sau reprezentarilor;

*Exercitii de recunoastere si utilizare corecta a sintagmelor care sugereaza adunarea si scaderea;

*Exercitii de operare cu terminologia specifica: termen, suma, "cu atât mai mult", "cu atât mai putin" etc.

*Exercitii de grupare a diverselor obiecte în grupe de câte 10;

*Exercitii de scadere cu cu trecere peste ordin a

numerelor naturale de la 0 la 20

* Exercitii de operatii în " lant"

 *Exercitii de aflare a sumei si diferentei;

*Exercitii de traducere a terminologiei specifice în limbaj operational;

*Alcatuire si completare de tabele de valori;

 *Exercitii de verificare  a rezultatelor adunarii prin adunare si scadere;

*Exercitii de verificare a rezultatelor scaderii prin adunare si scadere;

 *Exercitii de aflare a termenului necunoscut folosind încercarile, obiecte, desene sau metoda balantei;

*Rezolvarea problemelor în date numerice;

Metode:

-observatia

-comparatia

-conversatia euristica

-explicatia

-exercitiul

-jocul didactic

-demonstratia

-problematizarea

- învatarea prin analogie

- concurs

Materiale :

numaratoare,

betisoare,

 plansa,

fise cu exercitii de învatare, de  munca independenta , evaluare

Manualul de matematica

Caietul elevului

Evaluare:

-observarea sistematica

-probe scrise

-probe orale

-fise de lucru

                                                          Semestrul al II- lea

                          Unitatea de învatare : Adunarea si scaderea numerelor naturale

                                                                cu trecere peste ordin

Nr. crt.

Ob. de ref

         Unitatea de învatare

             Continuturi

Nr

ore

Data

Exemple de activitati de  învatare

Resurse

Obs

1

1.1.

1.3.

1.6.

2.4.

2.5.

2.7.

3.1.

4.1.

Adunarea si scaderea numerelor naturale cu trecere peste ordin

* Adunarea unui numar natural format din zeci si unitati cu un numar natural format din unitati

*Scaderea dintr-un numar natural format din zeci a unui numar natural format din unitati

*Scaderea dintr-un numar natural format din zeci si unitati a unui numar natural format din unitati

*Adunarea numerelor formate din zeci si unitati

*Scaderea dintr-un numar natural format din zeci a zecilor si a unitatilor

* Scaderea numerelor formate din zeci si unitati

* Recapitulare

   

*Evaluare

* Recuperare si dezvoltare

*Compunerea si rezolvare de probleme

*Exercitii de adunare cu trecere peste ordin;

*Exercitii de scadere cu trecere peste ordin;

*Exercitii de verificare a rezultatelor cu ajutorul obiectelor sau reprezentarilor;

*Exercitii de recunoastere si utilizare corecta a sintagmelor care sugereaza adunarea si scaderea;

*Exercitii de operare cu terminologia specifica: termen, suma, "cu atât mai mult", "cu atât mai putin" etc.

*Exercitii de grupare a diverselor obiecte în grupe de câte 10;

*Exercitii de scadere cu cu trecere peste ordin a

numerelor naturale de la 0 la 20

* Exercitii de operatii în " lant"

 *Exercitii de aflare a sumei si diferentei;

*Exercitii de traducere a terminologiei specifice în limbaj operational;

*Alcatuire si completare de tabele de valori;

 *Exercitii de verificare  a rezultatelor adunarii prin adunare si scadere;

*Exercitii de verificare a rezultatelor scaderii prin adunare si scadere;

 *Exercitii de aflare a termenului necunoscut folosind încercarile, obiecte, desene sau metoda balantei;

*Rezolvarea problemelor în date numerice;

*Exercitii de verificare a operatiilor prin probe

*Exercitii de recunoastere a situatiilor concrete care cer efectuarea unor adunari sau scaderi ("au fost" si "au mai venit";  "s-au pierdut", "au plecat"  etc.);

*Crearea de probleme pornind de la numere date sau cu sprijin concret în obiecte;

*Crearea de probleme cu ajutorul unor date extrase din tabele

*Exercitii de citire a enuntului unei probleme;

*Exercitii de redare pe scurt a datelor unor probleme;

*Exercitii de analiza a problemelor pentru stabilirea datelor, întrebarii si planului de rezolvare;

Crearea de probleme.

Metode:

-observatia

-comparatia

-conversatia euristica

-explicatia

-exercitiul

-jocul didactic

-demonstratia

-problematizarea

- învatarea prin analogie

- concurs

Materiale :

numaratoare,

betisoare,

 plansa,

fise cu exercitii de învatare, de  munca independenta , evaluare

Manualul de matematica

Caietul elevului

Evaluare:

-observarea sistematica

-probe scrise

-probe orale

-fise de lucru

                    Unitatea de învatare : Numerele naturale de la 100 la 1000

Nr. crt.

Ob. de ref

         Unitatea de învatare

             Continuturi

Nr

ore

Data

Exemple de activitati de  învatare

Resurse

Obs

2

1.1; 1.2;

2.1; 2.5

   Numerele naturale de la 100 la 1000

* Formarea, scrierea si citirea numerelor naturale de la 100  la 1000

  

*Citirea si scrierea numerelor naturale de la 100 la 1000

*Exercitii si probleme

*Compararea si ordonarea numerelor naturale de la 100 la 1000

*Recapitulare

*Evaluare

*Exercitii- joc de reprezentare a numerelor punând în evidenta sistemul pozitional de scriere a cifrelor

 *Numararea crescatoare  si descrescatoare

*Exercitii-joc de reprezentare prin obiecte sau desene a oricarui numar din concentrul 0-1000 si asocierea grupurilor de obiecte sau desene cu numarul de elemente corespunzator

*Exercitii de descompunere a numerelor în suma de numere mai mici

*Exercitii de descompunere a numerelor în suma de numere mai mici ; exercitii de comparare a grupurilor de obiecte prin încercuirea partilor comune

*Exercitii joc de estimare a numarului de obiecte dintr-o multime fixata din mediul cotidian 

*Exercitii - joc de reprezentare a numerelor punând în evidenta sistemul pozitional de scriere a cifrelor

*Ordonarea crescatoare  si descrescatoare

*Continuarea unor siruri de numere

*Jocuri de numarare

Metode:

-observatia

-comparatia

-conversatia euristica

-explicatia

-exercitiul

-jocul didactic

-demonstratia

-problematizarea

- învatarea prin analogie

- concurs

Materiale :

numaratoare,

betisoare,

 plansa,

fise cu exercitii de învatare, de  munca independenta , evaluare

Manualul de matematica

Caietul elevului

Evaluare:

-observarea sistematica

-probe scrise

-probe orale

-fise de lucru

          Unitatea de învatare : Adunarea si scaderea numerele naturale pâna la 1000

Nr. crt.

Ob. de ref

         Unitatea de învatare

             Continuturi

Nr

ore

Data

Exemple de activitati de  învatare

Resurse

Obs

3

1.3; 2.1; 2.3; 2.4; 2.6; 3.1

Adunarea si scaderea numerele naturale pâna la 1000

*Adunarea numerelor naturale de la 0  la 1000, fara trecere peste ordin.

*Scaderea  numerelor naturale de la 0  la 1000, fara trecere peste ordin.

*Adunarea cu trecere peste ordinul unitatilor

*Scaderea  cu trecere peste ordinul unitatilor

*Adunarea cu trecere peste ordinul zecilor

*Scaderea  cu trecere peste ordinul

zecilor

*Adunarea cu trecere peste ordinul unitatilor si al zecilor

*Scaderea  cu trecere peste ordinul unitatilor si al zecilor

*Recapitulare

*Evaluare

*Exercitii de adunare cu trecere peste ordin;

*Exercitii de scadere cu trecere peste ordin;

*Exercitii de recunoastere si utilizare corecta a sintagmelor care sugereaza adunarea si scaderea;

*Exercitii de operare cu terminologia specifica: termen, suma, "cu atât mai mult", "cu atât mai putin" etc.

*Exercitii de scadere cu cu trecere peste ordin a

numerelor naturale de la 0 la 1000

* Exercitii de operatii în " lant"

 *Exercitii de aflare a sumei si diferentei;

*Alcatuire si completare de tabele de valori;

 *Exercitii de verificare  a rezultatelor adunarii prin adunare si scadere;

*Exercitii de verificare a rezultatelor scaderii prin adunare si scadere;

 *Exercitii de aflare a termenului necunoscut folosind încercarile, obiecte, desene sau metoda balantei;

*Rezolvarea problemelor în date numerice;

*Exercitii de verificare a operatiilor prin probe

*Exercitii de recunoastere a situatiilor concrete care cer efectuarea unor adunari sau scaderi ("au fost" si "au mai venit";  "s-au pierdut", "au plecat"  etc.);

*Crearea de probleme pornind de la numere date sau cu sprijin concret în obiecte;

*Exercitii de citire a enuntului unei probleme;

*Exercitii de redare pe scurt a datelor unor probleme;

*Exercitii de analiza a problemelor pentru stabilirea datelor, întrebarii si planului de rezolvare;

Crearea de probleme.

Metode:

-observatia

-comparatia

-conversatia euristica

-explicatia

-exercitiul

-jocul didactic

-demonstratia

-problematizarea

- învatarea prin analogie

- concurs

Materiale :

numaratoare, betisoare,

 plansa,

fise cu exercitii de învatare, de  munca independenta , evaluare

      

          Manualul de matematica

Caietul elevului

Evaluare:

-observarea sistematica

-probe scrise

-probe orale

-fise de lucru

                                 Unitatea de învatare : Elemente intuitive de geometrie

Nr. crt.

Ob. de ref

         Unitatea de învatare

             Continuturi

Nr

ore

Data

Exemple de activitati de  învatare

Resurse

Obs

4

 2.2

2.9

Elemente intuitive de geometrie

Forme plane

*Triunghiul

*Dreptunghiul

*Patratul

*Cercul

*Forme spatiale

*Recapitulare

*Evaluare

Jocuri *exercitii de comparare a fomelor geometrice plane dupa anumite criterii stabilite (numar de laturi, numar de puncte, marimea laturilor/segmentelor de dreapta)

*exercitii de discriminare, de stabilire a diferentelor / deosebirilor între figurile geometrice plane

*exercitii de recunoastere a obiectivelor din mediul apropiat elevilor care au forme de: patrat, dreptunghi, cerc (stabilirea unor corespondente)

*exercitii de construire a formelor geometrice plane (aplicatii practice)   

*selectarea si formarea unor submultimi / grupe de anumite figuri geometrice dintr-o multime data cu toate figurile geometrice

Exemple:

*exercitii de sortare, de clasificare si de formare a unor multimi cu elemente de acelasi fel, dupa criterii date: forma; culoare; marime; pozitie

*exercitii pentru stabilirea si descoperirea unor criterii de asociere a obiectelor si a formelor geometrice dintr-o multime data

*exercitii de grupare a figurilor geometrice dupa urmatoarele criterii: "tot atâtea", "mai multe", "mai putine", pozitie: interior, exterior 

*Continuarea unui sir de modele repetitive

Exemple: exercitii de completare prin desene a unor modele repetitive reprezentate; încercuirea figurii care urmeaza într-un sir de figuri; desenarea modelelor corespunzatoare sirurilor cu figuri plane repetitive

Metode:

-observatia

-comparatia

-conversatia euristica

-explicatia

-exercitiul

-jocul didactic

-demonstratia

-problematizarea

- învatarea prin analogie

- concurs

Materiale suport: planse cu tipurile de linii mentionate; o sârma moale - aluminiu / cupru; imagini din realitate (fotografii cu: serpentine, o autostrada vazuta din avion, me-andrele unui râu, cer înstelat

*Materiale demonstrative: trusa cu formele geometrice plane; desene sau planse cu diferite constructii din forme plane numerotate; fise de evaluare în care sa se regaseasca itemi ce vizeaza competentele formate ;

Planse cu diferite obiecte din mediul apropiat pentru recu-noasterea si stabilirea unor corespondente cu formele plane studiate : semnele de circulatie, mobilierul clasei / camerei, accesorii (ceas, medalion, cutii de ambalaj etc.)

Betisoare, sârma

Manualul de matematica

Caietul elevului

Patratul "Tangram"

Planse cu toate figurile geometrice desenate

Tabla magnetica cu figuri geometrice

Forme de activitate:

Colectii : siruri cu figuri geometrice

Evaluare:

-observarea sistematica

-probe scrise

-probe orale

-fise de lucru

                                 Unitatea de învatare : Unitati de masura

Nr. crt.

Ob. de ref

         Unitatea de învatare

             Continuturi

Nr

ore

Data

Exemple de activitati de  învatare

Resurse

Obs

2.3

2.11

Unitati de masura

*Unitati de masura pentru lungimi . Metrul

*Unitati de masura pentru masa corpurilor . Kilogramul

*Unitati de masura pentru capacitatea vaselor . Litrul

*Unitati de masura pentru timp

*Unitati monetare

*Recapitulare

*Evaluare

*Exercitii- joc de masurare cu palma, creionul, paharul, bile, cuburi; a lungimii, masei sau capacitatii unor obiecte

*Comparari de lungimi de obiecte având aceeasi lungime sau lungimi diferite

*Comparari de lungimi de obiecte dintre care lungimea unuia se cuprinde de un  numar întreg de ori în lungimea celuilalt

*Ordonarea unor obiecte date, în functie de lungimea, grosimea, întinderea sau forma lor, folosind expresii ca : "mai lung", "mult mai lung", "cel mai lung", "mai scurt" 

*Identificarea si utilizarea instrumentelor de masura potrivite pentru efectuarea unor masuratori

Rezolvarea de probleme în care numerele sunt date obiectual sau figurate prin simboluri .

*Rezolvarea de probleme cu date numerice .

*Plasarea în timp a unor evenimente în functie de un reper .

*Exercitii de ordonare cronologica a unor imagini.

*Compararea duratelor unor activitati.

*Citirea ceasului ; reprezentarea pe un ceas - model a diverselor ore;

*Exprimarea orei în mai multe moduri;

*Identificarea monedelor si a bancnotelor necesare pentru cumpararea unui obiect.

*Schimburi echivalente cu bani.

*Compararea sumelor de bani .

*Rezolvarea de probleme cu date numerice . *Rezolvarea de probleme cu date numerice .

*Plasarea în timp a unor evenimente în functie de un reper .

*Exercitii de ordonare cronologica a unor imagini.

*Compararea duratelor unor activitati.

*Citirea ceasului ; reprezentarea pe un ceas - model a diverselor ore;

*Exprimarea orei în mai multe moduri;

*Identificarea monedelor si a bancnotelor necesare pentru cumpararea unui obiect.

*Schimburi echivalente cu bani.

*Compararea sumelor de bani .

*Rezolvarea de probleme cu date numerice .

Metode:

-observatia

-comparatia

-conversatia euristica

-explicatia

-exercitiul

-jocul didactic

-demonstratia

-problematizarea

- învatarea prin analogie

- concurs

*Materiale suport: planse   

*Materiale demonstrative:  instrumente demonstrative adecvate : rigla gradata, cântarul, balanta .

Manualul de matematica

Caietul elevului

Forme de organizare:

-activitate individuala

-activitate frontala

-activitate în grup

-activitate în perechi

Evaluare:

-observarea sistematica

-probe scrise

-probe orale

-fise de lucru

                                                Unitatea de învatare : Recapitulare finala

Nr. crt.

Ob. de ref

         Unitatea de învatare

             Continuturi

Nr

ore

Data

Exemple de activitati de  învatare

Resurse

Obs

6

Numerele naturale de la 0 la 1000

Adunarea si scaderea

numerelor naturale de la 0 la 100

Adunarea si scaderea numerele naturale pâna la 1000

Elemente intuitive de geometrie

Unitati de masura

Exercitii si probleme recapitulative (din culegere)

Evaluare

*Rezolvarea de probleme cu date numerice .

*Exercitii de adunare si scadere cu numere naturale de la 0 la 1000 fara si cu trecere peste ordin; verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor sau reprezentarilor .

*Recunoasterea situatiilor concrete sau a expresiilor care cer efectuarea unor adunari sau scaderi ( " au fost si au mai venit", "s-au pierdut" )

*Continuarea unui sir de modele repetitive

Exemple: exercitii de completare prin desene a unor modele repetitive reprezentate; încercuirea figurii care urmeaza într-un sir de figuri; desenarea modelelor corespunzatoare sirurilor cu figuri plane repetitive

*Recunoasterea situatiilor concrete sau a expresiilor care presupun  efectuarea unor comparari corelate cu operatii de adunare, scadere  ( "cu atât mai mult", " cu atât mai putin" )

*Crearea de probleme utilizând tehnici variate : cu sprijin concret în obiecte; pornind de la o tema data; pornind de la numere date; fara sprijin  .
Metode:

-observatia

-comparatia

-conversatia euristica

-explicatia

-exercitiul

-jocul didactic

-demonstratia

-problematizarea

- învatarea prin analogie

- concurs

Materiale :

planse,

fise cu exercitii de învatare, de  munca independenta , evaluare

Manualul de matematica

Caietul elevului

Culegeri de matematica

Forme de organizare:

-activitate individuala

-activitate frontala

-activitate în grup

-activitate în perechi

Evaluare:

-observarea sistematica

-probe scrise

-probe orale

-fise de lucru

ARIA CURRICULARĂ : MATEMATICĂ sI sTIINŢE ALE NATURII                                                                          An scolar : 2007 - 2008

DISIPLINA: CUNOAsTEREA MEDIULUI                                                                                                                                Clasa : a II-a A

Manualul utilizat: CUNOAsTEREA MEDIULUI, TUDORA PIŢILĂ,CLEOPATRA MIHĂILESCU, ED. ARAMIS 2005

CUNOAsTEREA MEDIULUI Tipul de curriculum abordat - CN

Nr. de ore pe saptamâna:1 ore

Nr. total de ore:  34 ore

                                        Unitatea de învatare : Elemente ale mediului natural

Nr. crt.

Ob. de ref

         Unitatea de învatare

             Continuturi

Nr

ore

Data

Exemple de activitati de  învatare

Resurse

Obs

1

     Elemente ale mediului natural

    Unde ai fost în vacanta mare ?

   La munte

    La câmpie

  Recapitulare

 

   Evaluare

*recunoasterea în desene, machete, imagini a unor forme de relief (munti, câmpii);

*efectuarea unor excursii, drumetii pentru cunoasterea cartierului, localitatii natale;

identificarea asemanarilor si deosebirilor între vietuitoare din mediul apropiat;

*efectuarea unor excursii sau drumetii în scopul observarii efectelor unor activitati ale omului asupra mediului apropiat;

*selectarea de imagini, desene, reviste cu diferite tematici legate de mediul înconjurator .

Metode:

-observatia

-comparatia

-conversatia

-explicatia

-exercitiul

-jocul didactic

Mijloace:

-fise

-planse

Forme de organizare:

-activitate individuala

-activitate frontala

-activitate în grup

-activitate în perechi

Evaluare:

-observarea sistematica

activitate individuala si pe

grupe

                   

                                        Unitatea de învatare : Plantele si animalele

Nr. crt.

Ob. de ref

         Unitatea de învatare

             Continuturi

Nr

ore

Data

Exemple de activitati de  învatare

Resurse

Obs

2

1.2.

1.3.

2.1.

2.2.

Plantele si animalele

Alcatuirea unei plante

În gradina de legume

Cereale

În livada

În padure

Plante din alte zone ale lumii

De ce au nevoie plantele?

Recapitulare .

Evaluare

Alcatuirea unui animal

Animale domestice

Animale salbatice

Animale din alte zone ale lumii

De ce au nevoie animalele ?

Recapitulare .

Evaluare

*observarea unor plante/animale din mediul apropiat;

*descrierea verbala a unor vietuitoare din mediul apropiat;

*recunoasterea partilor componente ale unor plante animale/ale unui animal, pe baza unor materiale din natura, planse, machete, desene;

*exercitii-joc de stabilire a unor asemanari si deosebiri între vietuitoare din mediul apropiat;

*compararea animalului adult cu puiul acestuia;

efectuarea unor experimente simple;

*comunicarea orala a observatiilor proprii facute în timpul unor experimente;

*efectuarea unor excursii sau drumetii în scopul observarii efectelor unor activitati ale omului asupra mediului apropiat;

*selectarea de imagini, desene, reviste cu diferite tematici legate de mediul înconjurator;

*jocuri de rol, jocuri, concursuri

Metode:

-observatia

-comparatia

-conversatia

-explicatia

-exercitiul

-jocul didactic

Mijloace:

fise

planse

plante din mediul apropiat

vietuitoare din mediul apropiat

machete

desene

reviste

Forme de organizare:

-activitate individuala

-activitate frontala

-activitate în grup

-activitate în perechi

Evaluare:

observarea sistematica

activitate individuala si pe

grupe

proba orala

                                        Unitatea de învatare : Fenomene ale naturii

Nr. crt.

Ob. de ref

         Unitatea de învatare

             Continuturi

Nr

ore

Data

Exemple de activitati de  învatare

Resurse

Obs

3

1.3.

2.1.

2.2.

2.3.

Fenomene ale naturii

Efectele unor fenomene ale naturii asupra vietuitoarelor

Anotimpuri si vietuitoare

Recapitulare

Evaluare

*comunicarea (prin desene sau verbala) a unor efecte pe care le au fenomenele naturii asupra mediului înconjurator;

*observarea în situatii concrete sau pe baza unor planse, imagini etc., a modificarilor din viata plantelor, animalelor, omului, determinate de succesiunea anotimpurilor;

*observarea unor reactii ale plantelor, animalelor, omului la influentele factorilor de mediu;

*comunicarea orala a observatiilor proprii facute în timpul unor experimente ;

*completarea calendarului naturii (prin desene si simboluri interpretate oral);

*descrierea verbala a unor caracteristici ale anotimpurilor, redate prin simboluri.

Metode:

-observatia

-comparatia

-conversatia

-explicatia

-exercitiul

-jocul didactic

Mijloace:

fise

planse

desene

reviste

Forme de organizare:

-activitate individuala

-activitate frontala

-activitate în grup

-activitate în perechi

Evaluare:

observarea sistematica

activitate individuala si pe

grupe

proba orala

                           Unitatea de învatare : Educatie pentru sanatate

Nr. crt.

Ob. de ref

         Unitatea de învatare

             Continuturi

Nr

ore

Data

Exemple de activitati de  învatare

Resurse

Obs

4

3.1.

3.2.

3.3.

Educatie pentru sanatate

Igiena locuintei

Igiena clasei

Recapitulare

Evaluare

alcatuirea unor reguli de igiena individuala si colectiva;

realizarea de desene, lucrari practice cu tematica de educatie sanitara;

activitati practice de îngrijire a clasei

joc de rol : "Iubeste curatenia"

concurs : " Clasa mea cea mai curata"

Metode:

-observatia

-comparatia

-conversatia

-explicatia

-exercitiul

-jocul didactic

Mijloace:

fise

planse

desene

reviste

Forme de organizare:

-activitate individuala

-activitate frontala

-activitate în grup

-activitate în perechi

Evaluare:

observarea sistematica

activitate individuala si pe

grupe

proba orala

                                                              

                   Unitatea de învatare : Protejarea mediului înconjurator

Nr. crt.

Ob. de ref

         Unitatea de învatare

             Continuturi

Nr

ore

Data

Exemple de activitati de  învatare

Resurse

Obs

5

Protejarea mediului înconjurator

Poluarea mediului înconjurator

Protejarea mediului înconjurator de catre copii

Recapitulare

Evaluare

*efectuarea unor excursii sau drumetii în scopul observarii efectelor unor activitati ale omului asupra mediului apropiat;

*descrierea (verbala, prin desene, lucrari practice) a efectelor benefice sau nocive ale activitatii copilului asupra mediului apropiat;

*selectarea de imagini, desene, reviste cu diferite tematici legate de mediul înconjurator;

*identificarea în mediul înconjurator sau /si în imagini a unor zone afectate;

*jocuri de rol, expozitii de desene, concursuri;

*expozitii cu lucrari / jucarii realizate din deseuri;

*utilizarea unor unelte si materiale necesare activitatii de curatare a mediului .

Metode:

-observatia

-comparatia

-conversatia

-explicatia

-exercitiul

-jocul didactic

Mijloace:

fise

planse

desene

reviste

Forme de organizare:

-activitate individuala

-activitate frontala

-activitate în grup

-activitate în perechi

Evaluare:

observarea sistematica

activitate individuala si pe

grupe

proba orala

            Unitatea de învatare : Recapitulare finala

Nr. crt.

Ob. de ref

         Unitatea de învatare

             Continuturi

Nr

ore

Data

Exemple de activitati de  învatare

Resurse

Obs

6

2.1.

3.1.

3.2.

Activitati practice

Experimente

Drumetii

Evaluare

*activitati practice

*experimente

*concurs: "Cine stie mai multe.!"

*drumetie în care sa se evidentieze comportamentul civilizat al copiilor fata de mediu

Metode:

-observatia

-comparatia

-conversatia

-explicatia

-jocul didactic

Mijloace:

fise

planse

desene

reviste

Forme de organizare:

-activitate individuala

-activitate frontala

-activitate în grup

-activitate în perechi

Evaluare:

observarea sistematica

activitate individuala si pe

grupe

proba orala

ARIA CURRICULARĂ :ARTE                                                                                                                                      An scolar : 2007- 2008

DISIPLINA: EDUCAŢIE MUZICALĂ                                                                                                                              Clasa : a II-a A

Tipul de curriculum abordat - CN

Nr. de ore pe saptamâna:1 ore

EDUCAŢIE MUZICALĂNr. total de ore:  34 ore

                                       

                                             

                 

Nr. crt.

Ob. de ref

         Unitatea de învatare

             Continuturi

Nr

ore

Data

Exemple de activitati de  învatare

Resurse

Obs

1

1.1.;1.2.; 1.3.

1.4; 3.2.

Cântarea vocala     

Deprinderi specifice de cânt (emisia naturala, dictia)

Deprinderi de cântare în colectiv (ton, semnal de început, sincronizare

1

1

1

*respectarea pozitiei corecte în cântare

*repetarea unor cântece învatate în clasa I; deprinderi specifice de cânt: tinuta corporala, respiratie, emisie, dictie

* cântarea la unison

* memorizare si interpretare de cântece cu exersarea deprinderilor de cântare în colectiv

Cântece propuse:

*A,a, a, acum e toamna, da!

  Noul an de scoala

 Toamna

* exerciti 17117m1213r i joc : "De-a dirijorul"

Metode:

 -comparatia

-conversatia

-explicatia

-exercitiul

-jocul didactic

-demonstratia

- concurs

Forme de organizare:

-activitate individuala

-activitate frontala

-activitate în grup

-activitate în perechi

Evaluare:

-observarea sistematica

-probe practica

                                   Unitatea de învatare : Cântarea instrumentala

Nr. crt.

Ob. de ref

         Unitatea de învatare

             Continuturi

Nr

ore

Data

Exemple de activitati de  învatare

Resurse

Obs

2

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

3.2.

Cântarea instrumentala

Jucarii muzicale

Percutie corporala

Cântarea cu acompaniament

Cântece propuse :

*Misca vântul frunzele

*Broscutele

*Pe balta

*Micul tobosar

*Muzicantii

*Cioca, boca

Repetarea cântecelor

Evaluare

1

1

1

1

1

1

1

1

*respectarea pozitiei corecte în cântare

*repetarea unor cântece învatate în clasa I; deprinderi specifice de cânt: tinuta corporala, respiratie, emisie, dictie

*exercitiu . joc de redare fidela a unor scurte fragmente ritmice , folosind jucarii muzicale *exercitii ritmice simple si  combinate folosind palmele , degetele , picioarele

*memorizare si interpretare de cântece si acompanierea acestora cu propriul corp

* exerciti 17117m1213r i de respiratie si cultura vocala           

* recitarea ritmica de versuri

* exerciti 17117m1213r i de mers ritmic

*acompanierea cu jucarii muzicale

 

Metode:

 -comparatia

-conversatia

-explicatia

-exercitiul

-jocul didactic

-demonstratia

- concurs

Materiale:

-jucarii

-tobite

Forme de organizare:

-activitate individuala

-activitate frontala

-activitate în grup

-activitate în perechi

Evaluare:

-observarea sistematica

-probe practica

- autoevaluarea

                                     Unitatea de învatare : Elemente de limbaj muzical  

                                                                                             Timbrul

Nr. crt.

Ob. de ref

         Unitatea de învatare

             Continuturi

Nr

ore

Data

Exemple de activitati de  învatare

Resurse

Obs

3

1.1.;

1.3.;

1.4.;

2.1.;

3.2.;

3.3.

Elemente de limbaj muzical  

              Timbrul

Surse sonore din natura si din mediul înconjurator

Sunete cântate-vorbite

 

   Sunete vocale-instrumentale

Cântece propuse :

* Albinita mea

* Dormi, puisor

*Daca vesel se traieste - joc muzical

* E pe lume un baiat

*Colinde

*Capra

*Sorcova

1

1

1

1

1

1

*respectarea pozitiei corecte în cântare

* exerciti 17117m1213r i de identificare si redare a sunetelor din natura si mediul înconjurator

*auditie muzicala

*formule ritmice din folclorul copiilor

*memorizarea si recitarea ritmica a versurilor

*învatarea melodiei specifice versurilor memorizate

*reproducerea vocala , cu jucarii muzicale si cu batai din palme

*alcatuirea si participarea la serbarea de Craciun

Metode:

 -comparatia

-conversatia

-explicatia

-exercitiul

-jocul didactic

-demonstratia

- concurs

Materiale:

-casetofon

-cântece

-jucarii

Forme de organizare:

-activitate individuala

-activitate frontala

-activitate în grup

-activitate în perechi

Evaluare:

-observarea sistematica

-probe practica

- autoevaluarea

ARIA CURRICULARĂ :ARTE                                                                                                                                      An scolar : 2007 - 2008

DISIPLINA: EDUCAŢIE PLASTICĂ                                                                                                                             Clasa : a II-a A

Tipul de curriculum abordat - CN

Nr. de ore pe saptamâna:1 ore

EDUCAŢIE PLASTICĂNr. total de ore:  34 ore

Nr. crt.

Ob. de ref

         Unitatea de învatare

             Continuturi

Nr

ore

Data

Exemple de activitati de  învatare

Resurse

Obs

1

1.1

Materiale si tehnici de lucru

Cunoasterea materialelor si a instrumentelor de lucru . Cunoasterea modului de utilizare a acestora

*exercitii cu diferite materiale si tehnici de lucru

Materiale: tuburi, pastile, pensule, carioca, pahar , pensule , planse , foi albe

Tehnici: guase, tempera , acuarela, colaj, mixta

Forme de organizare:

-activitate individuala

Evaluare:

-observarea sistematica

-probe practica

- autoevaluare

2

2.1 ; 2.2; 2.4; 2.5

2.3; 2.4;  2.5;

3.1.

3.2.

1.1.

3.1.

4.1.

4.2.

Amestecurile dintre culori si dintre culori si nonculori

Culorile

Culori. Amestecuri

*Amestecuri

* Apus de soare

Nuantarea spre o culoare (amestecul unei culori în cantitate mai mare cu celelalte culori de stea ); tonuri ale nuantelor obtinute

Culori . Amestecuri. Tonuri si nuante în grupa culorilor reci

* Paunul

*Vapoare si valuri

Pata uniforma si pata picturala (vibrata)

Pata de culoare

*Compozitie nonfigurativa

*Mozaic

Pata de culoare . Pata picturala (vibrata)

*Barci cu pânze

Punctul si linia - elemente ale limbajului plastic

*Spatiu cosmic

Linii si puncte - elemente ale limbajului plastic

*Valuri

*Labirint

*Covor

*Raze de soare

*Broderie pentru rochita papusii

Linii si puncte

*Dealuri cu flori si pomi

*Pe câmp

Linii si puncte

Forma

*Blocuri

*Fiinte reale si fantastice

Linia, punctul  forma

*Blocuri

Compozitia echilibrata a suprafetei decorative si spatiilor plastice

Compozitii libere. Organizarea spatiului plastic

 *Interior (spatiu plastic)

Compozitii libere

 

*exercitii de identificare a grupelor de culori

*exercitii de obtinere a amestecurilor dintre culori vecine " Împrietenim culorile"

* exercitii de compunere a unei suprafete folosind numai nuante " Cântecul culorii"

*exercitii de identificare a nuantelor si amestecurilor acestora cu alb sau negru, pe imagini sau în natura;

*exercitii de obtinere a nuantelor si a tonurilor acestora

*exercitii - joc de obtinere a nuantelor

*compozitii figurative realizate prin folosirea nuantelor ( pe grupe de culori )

- nuante de rosu : " Apus de soare"

- nuante de verde : " În jungla"

- nuante de albastru : " Peisaj subacvatic"

- nuante de oranj : "Artificii "

*compozitii figurative realizate prin folosirea culorilor si nonculorilor

- tonuri de rosu : "Vas cu flori"

- tonuri de albastru : "Linistea diminetii"

- tonuri de violet: "Furtuna"

- griuri + alb + negru : "Iarna"

*exercitii de compunere a unei suprafete decorative cu pata uniforma si a unui spatiu plastic cu pata picturala ;

*compozitii nonfigurative si figurative, folosind adecvat petele de culoare;

*compozitii nonfigurative si figurative folosind punctele, liniile si formele .

*exercitii de identificare a tehnicilor de realizare a unor compozitii plastice (presarea petelor de culoare umeda cu alta foaie , dirijarea culorii cu jet de aer , prin curgere libera, stropirea fortata, dactilopictura, tehnica firului de ata, tehnica picului 

* realizarea unor compozitii utilizând tehnicile cunoscute :

-fluturele

-peisaj de vara (dirijarea culorii cu jet de aer suflat cu un tub subtire )

-plante acvatice (curgerea libera  a culorii )

-flori si frunze (stropirea fortata )

-flori de liliac (dactilopictura)

-iarna (tehnica picului  )

desen din imaginatie

Idem (1)

Planse model

Materiale: tuburi, pastile, pensule, carioca, pahar , pensule , planse , foi albe

Tehnici: guase, tempera , acuarela, colaj, mixta

Forme de organizare:

-activitate individuala

Evaluare:

-observarea sistematica

-probe practica

- autoevaluare

Materiale: tuburi, pastile, pensule, carioca, pahar , pensule , planse , foi albe

Tehnici: guase, tempera , acuarela, colaj, mixta

Forme de organizare:

-activitate individuala

Evaluare:

-observarea sistematica

-probe practica

- autoevaluare

Materiale: tuburi, pastile, pensule, carioca, pahar , pensule , planse , foi albe

Tehnici: guase, tempera , acuarela, colaj, mixta

Forme de organizare:

-activitate individuala

Evaluare:

-observarea sistematica

-probe practica

- autoevaluare

ARIA CURRICULARĂ :TEHNOLOGII                                                                                                                       An scolar : 2007 - 2008

DISIPLINA: ABILITĂŢI PRACTICE                                                                                                                             Clasa : a II-a A

Tipul de curriculum abordat - CN

Nr. de ore pe saptamâna:1 ore

ABILITĂŢI PRACTICENr. total de ore:  34 ore

Nr. crt.

Ob. de ref

         Unitatea de învatare

             Continuturi

Nr

ore

Data

Exemple de activitati de  învatare

Resurse

Obs

Activitati cu materiale din natura

Grupare dupa diferite criterii (forma, marime, culoare )

Tehnici de lucru : decupare, lipire, vopsire, asamblare

1.Picaturi din soare (petale de galbenele, frunze)

2.Marul (umplerea contururilor cu materiale din natura

3. Tablou decorativ

4. Cosul cu fructe

*observatii dirijate în  cadrul dumetiilor organizate în parcul scolii

*identificarea si colectarea materialelor din natura

*exercitii de decupare , lipire , vopsire, asamblare

*activitati practice de realizare a unor produse simple

Materiale:

funze, flori, foarfece, carton , lipici, hârtie colorata

Forme de organizare:

-activitate individuala

-activitate frontala

-activitate în grup

-activitate în perechi

Evaluare:

-observarea sistematica

-probe practica

- autoevaluarea

Nr. crt.

Ob. de ref

         Unitatea de învatare

             Continuturi

Nr

ore

Data

Exemple de activitati de  învatare

Resurse

Obs

2

1.1; 1.2;

1.3; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2;

4.1.

Activitati cu materiale
sintetice - fire

Însusiri, tehnici de lucru

                                                

. identificarea firelor necesare lucrarii

. aplicarea tehnicilor:

        - snuruirea - Rama

        - împletire ,, Coditele papusii ,, înnodare "Fetita si Baiatul"

               "Caracatita"

. exercitii de ordonare a operatiilor necesare realizarii unei lucrari

-         taierea firelor "Ratoiul Donald"

. conversatii despre posibile utilizari ale produselor realizate

Materiale:

sabloane, fire colorate ,

plante decorative, crengute, foarfece, lipici

Forme de organizare:

-activitate individuala

-activitate frontala

-activitate în grup

-activitate în perechi

Evaluare:

-observarea sistematica

-probe practica

- autoevaluarea

1.1; 1.2;

1.3; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2 .

Activitati cu materiale
sintetice - hârtia

Trasarea dupa sablon, decuparea dupa conturul trasat si lipirea 

 

Ruperea si mototolirea hârtiei creponate.

Ţeserea cu fâsii de hârtie

Confectionarea unor jucarii

    . identificarea hârtiei cu care se poate lucra tema respectiva

. realizarea unor lucrari folosind:

        - tehnica decuparii dupa contur       

  ruperea si mototolirea hârtiei

-         teserea cu benzi de hârtie

   

- tehnici combinate

. combinarea mai multor tehnici în realizarea unor Ornamente pentru pom si obiecte ornamentale pentru mese festive

- simetrie

Hârtia

  1. Ursuletul

  2.Chenare cu figuri geometrice

  3. Pesti

  4. Ceasul

  5. Ochelari pentru carnaval

  6.Cizma lui Mos Nicolae

  7.Ornamente pentru pomul de iarna

  8.Sorcova

  9. Fluturi si flori

10. Struguri

11. Livada iarna

12. Sticla îmbracata

13. Evaluare

14. Masca de carnaval

15. Felicitarea

16. Martisoare

17. Pomi înmuguriti

18. Rama

19. Covorasul

20. Plasa

21. Moara de vânt

Materiale:

-         foarfeca, lipici

-         hârtie colorata  ,

Forme de organizare:

-activitate individuala

-activitate frontala

-activitate în grup

-activitate în perechi

Evaluare:

-observarea sistematica

-probe practica

- autoevaluarea

            Unitatea de învatare : Tehnici specifice gospodariei

                                                                                                       

                                          

Nr. crt.

Ob. de ref

         Unitatea de învatare

             Continuturi

Nr

ore

Data

Exemple de activitati de  învatare

Resurse

1.2; 1.3; 3.1; 3.2;  4.1

Tehnici specifice gospodariei

1 Pregatirea micului dejun

2.  Îmbracamintea.   

3.  Încaltamintea

4.Îngrijirea plantelor si a animalelor mici

. alegerea tacâmurilor si stabilirea locului fiecaruia pe masa

. cooperarea cu colegii, în vederea aranjarii unei mese festive

,, Masa festiva ,,

. Igiena îmbracamintei    

. Igiena încaltamintei

. Îngrijirea plantelor si a animalelor mici

Materiale:

- fata de masa, farfurii, pahare, tacâmuri, servetele, carti de vizita, solnita

ARIA CURRICULARĂ :EDUCAŢIE FIZICĂ sI SPORT                                                                     An scolar : 2007 - 2008

DISIPLINA: EDUCAŢIE FIZICĂ                                                                                                             Clasa : a II-a A

Tipul de curriculum abordat - CN                                                

Nr. de ore pe saptamâna:2   ore

EDUICAŢIE FIZICĂNr. total de ore:  68  ore

Nr. crt.

Ob. de ref

         Unitatea de învatare

             Continuturi

Nr

ore

Data

Exemple de activitati de  învatare

Resurse

Obs

 

1

1.1

1.2

1.3

4.1

5.3

Capacitatea de organizare

1

*Protectia muncii la orele de educatie fizica

*Recomandari privind desfasurarea orelor, echipamentul necesar, anuntarea scutirilor medicale; reorganizarea colectivului de elevi

*Exercitii de front si formatii

*Jocuri dinamice

Materiale :

Teren de sport

Mingi

Jaloane

Marcaje

Sala de sport

Banci

 

1.4;

2.1;

2.2;

5.2

Dezvoltarea fizica armonioasa

1

*Exercitii de front si formatii (adunare, aliniere, salut, întoarceri prin saritura la stânga / dreapta ). Mers pe vârfuri, calcâie, pe partea interioara si exterioara a labei piciorului

* Trecere din coloana câte unul în coloana câte doi

*Joc :"Mingea în presa".

Materiale :

Teren de sport

Mingi

Jaloane

Marcaje

Sala de sport

Banci

 

2.1;

2.7;

5.3

Dezvoltarea fizica armonioasa

1

*Exercitii de front si formatii (formele de mers si alergare)

* Pregatirea fizica generala - complex de exercitii

* Joc :"Provocarea cu trei lovituri"

Materiale :

Teren de sport

Mingi

Jaloane

Marcaje

Sala de sport

Banci

 

2.3;

2.5;

2.6;

3.4

Dezvoltarea îndemânarii

1

*Complex de exercitii - repetare (F)

*Miscari de front si exercitii de deplasare (formele de mers : pe vârfuri, pe calcâie, ghemuit, alergare cu calcâiele la sezut, cu genunchii sus, porniri si opriri pe loc si din mers ).(V)

*Alergare de viteza pe distanta 15-20 m (V)

*Joc :"Al treilea fuge"

Materiale :

Teren de sport

Mingi

Jaloane

Marcaje

Sala de sport

Banci

 

2.3;

2.4;

3.2

Dezvoltarea îndemânarii

1

*Miscari de front si exercitii de deplasare (Î)

*Alergare de viteza pe distanta de 25 m (V)

*stafeta : alergarede durata ®

*Joc :"Leapsa".

Materiale :

Teren de sport

Mingi

Jaloane

Marcaje

Sala de sport

Banci

 

2.2;

2.3;

3.4;

5.3

Dezvoltarea fizica armonioasa

1

*Plecari prin pierderea echilibrului, startul din picioare si lansarea de la start pe distanta de 15-20 m(V)

*Joc :"Podul umblator"

*Alergare de durata pe teren variat ®

Materiale :

Teren de sport

Mingi

Jaloane

Marcaje

Sala de sport

Banci

 

2.1;

2.4;

2.5;

3.1;

5.1

Dezvoltarea fizica armonioasa

1

*Formatii si schimbari de formatii . Treceri din linie pe un rând în formatii de lucru semicerc si cerc; trecerea din coloana câte unul în formatiile de semicerc si cerc

*Complex de exercitii cu bastoanele (F)

*Alergare de viteza pe distanta de 25 m (V)

*Joc:"Ocupa locul!"

Materiale :

Teren de sport

Mingi

Jaloane

Marcaje

Sala de sport

Banci

 

2.4;

2.5;

3.1;

5.2

Dezvoltarea fizica armonioasa

1

*Exercitii de front si formatii

*Complex de exercitii cu bastoanele (spate, abdomen, membre) (F)

*Alergare de viteza pe distanta de 25 m Repetare (V)

*Joc :"Sari peste baston !"

Materiale :

Teren de sport

Mingi

Jaloane

Marcaje

Sala de sport

Banci

 

2.4;

3.1;

3.3;

5.1

Dezvoltarea vitezei

1

*Exercitii de front si formatii . Variante de mers (pe vârfuri, pe calcâie, ghemuit ) si alergare (cu calcâiele la sezut si cu genunchii sus)

*Complex de exrcitii .Repetare (F)

*Alergare de viteza pe distanta de 25 m (V)

*stafete

*Joc :"Closca si puii"

Materiale :

Teren de sport

Mingi

Jaloane

Marcaje

Sala de sport

Banci

 

5.3

Dezvoltarea vitezei

1

*Proba de control : alergare de viteza pe distanta de 25 m

*Joc :"Cursa prin tunel"

Evaluare

Observare sistematica

Aprecieri individuale si colective

 

2.6;

5.3

Dezvoltarea vitezei

1

*Proba de control cu elevii neverificati

*Parcurs aplicativ cu alergare

*Joc :"Al treilea fuge"

Evaluare

Observare sistematica

Aprecieri individuale si colective

 

3.4;

1.4;

2.6;

5.2

Dezvoltarea motrica de baza - saritura

1

*Alergare în linie dreapta pe distanta de 15-20 m Repetare (V)

*Parcurs aplicativ cu deplasare, cu ocolire de obstacole, pasire peste obstacole

*Joc :"Provocarea cu trei lovituri"

*Alergare în tempo uniform pe teren stabilit ®

Materiale :

Teren de sport

Mingi

Jaloane

Marcaje

Sala de sport

Banci

 

2.4;

3.1;

5.1

Dezvoltarea motrica de baza - saritura

1

*Saritura pe loc si cu deplasare, cu desprinderea de pe ambele picioare (F)

*Prinderea cu doua mâini din autoaruncari (Î)

Evaluare

Observare sistematica

Aprecieri individuale si colective

 

2.6;

3.4;

3.3

Dezvoltarea motrica de baza - saritura

1

*Saritura pe loc si cu deplasare, cu desprinderea de pe ambele picioare (F)

*Prinderea cu doua mâini din autoaruncari (Î)

*Joc :"Mingea calatoare"

Materiale :

Teren de sport

Mingi

Jaloane

Marcaje

Sala de sport

Banci

 

2.4;

2.5;

3.2;

5.2

Dezvoltarea motrica de baza - saritura

1

*Alergare accelerata cu start din picioare (V)

*Saritura de pe loc si cu deplasare, cu desprindere de pe ambele picioare (F)

*Saritura la coarda alternative pe loc (Î)

*Joc :"Fereste-ti picioarele !"

Materiale :

Teren de sport

Mingi

Jaloane

Marcaje

Sala de sport

Banci

 

2.4;

3.1;

3.4

Dezvoltarea motrica de baza - saritura

1

*Alergare cu genunchii sus pe distanta de 15-20 m, întoarceri în viteza (V)

*Saritura din ghemuit în ghemuit (F)

*Joc :"Cursa broscutelor"

Materiale :

Teren de sport

Mingi

Jaloane

Marcaje

Sala de sport

Banci

 

2.4;

2.3;

3.1;

5.3

Dezvoltarea motrica de baza - saritura

1

*Ruperi de rânduri, reveniri, treceri din mers în alergare si invers, alergare accelerata pe distante progresive (10, 15, 20 m) . Repetare (V)

*Saritura în lungime de pe loc (F)

*Joc :"Al treilea fuge!"

Materiale :

Teren de sport

Mingi

Jaloane

Marcaje

Sala de sport

Banci

 

Dezvoltarea motrica de baza - saritura

1

Repetarea lectiei anterioare

Materiale :

Teren de sport

Mingi

Jaloane

Marcaje

Sala de sport

Banci

 

3.1;

3.4;

5.2

Dezvoltarea motrica de baza - saritura

1

*Saritura in lungime de pe loc (F)

*Culegerea unor obiecte de la sol si asezarea lor în alt loc - alergare rapida (V)

*Joc :"Transportul mingilor"

Materiale :

Teren de sport

Mingi

Jaloane

Marcaje

Sala de sport

Banci

 

3.1

Dezvoltarea motrica de baza - saritura

1

*Proba de control : saritura în lungime de pe loc

stafeta - joc :  specifica însusirii sariturii

Evaluare

Observare sistematica

Aprecieri individuale si colective

 

3.1

Dezvoltarea motrica de baza - saritura

1

*Proba de control cu elevii neverificati

*stafeta specifica însusirii sariturilor

Evaluare

Observare sistematica

Aprecieri individuale si colective

 

2.4;

2.5;

3.4;

5.1

Dezvoltarea motrica de baza - saritura

1

*Exercitii de dezvoltare fizica generala - abdomen : din culcat dorsal, gleznele fixate, ridicari de trunchi, palmele laceafa (F)

*Mers în echilibru pe o linie trasata pe sol (Î)

*Joc :"Cursa pe numere(2)"

Materiale :

Teren de sport

Mingi

Jaloane

Marcaje

Sala de sport

Banci

 

2.4;

2.5;

3.4;

5.3

Deprinderea de împingere

1

*Exercitii de dezvoltare fizica generala - abdomen .Repetare (F)

*Mers în echilibru pe partea lata a bancii de gimnastica (Î)

*Joc :"Trecem puntea"

Materiale :

Teren de sport

Mingi

Jaloane

Marcaje

Sala de sport

Banci

 

2.5;

2.7;

3.4;

3.1

Deprinderea de împingere

1

*Abdomen . Repetare complexul de exercitii (F)

*Mers în echilibru pe banca de gimnastica cu sarcini suplimentare (întoarceri la capatul bancii, opriri, ghemuiri, transport de greutati (Î)

*stafete combinate 

Materiale :

Teren de sport

Mingi

Jaloane

Marcaje

Sala de sport

Banci

 

2.5;

3.4;

5.3

Deprinderea de echilibru

1

*Mers în echilibru pe partea lata a bancii de gimnastica (Î)

*Tractiune la banca de gimnastica (F)

*Târârea pe genunchi si antebrate

*Joc :"Pisica la pânda"

Materiale :

Teren de sport

Mingi

Jaloane

Marcaje

Sala de sport

Banci

 

1

 *Mers în echilibru pe partea lata a bancii de gimnastica (Î)

*Tractiune la banca de gimnastica (F)

*Târârea pe genunchi si antebrate

*Joc :"Pisica la pânda"

Materiale :

Teren de sport

Mingi

Jaloane

Marcaje

Sala de sport

Banci

 

1

*Jocuri de miscare

Materiale :

Teren de sport

Mingi

Jaloane

Marcaje

Sala de sport

Banci

 

1

*Jocuri de miscare

Materiale :

Teren de sport

Mingi

Jaloane

Marcaje

Sala de sport

Banci

 

2.7

3.2

3.4

5.1

Dezvoltarea fizica armonioasa

1

   

*Exercitii de brate - flotari

*Tractiuni la banca de gimnastica (F)

*Escaladare cu apucare si încalecare a obstacolului (Î)

*Joc :"Cel mai puternic"

Materiale :

Teren de sport

Mingi

Jaloane

Marcaje

Sala de sport

Banci

 

2.5

2.6

3.2

3.4

Dezvoltarea fizica armonioasa

1

*Escaladare cu apucare si încalecare a obstacolului (Î)

*Catarare - coborâre pe scare fixa si banca înclinata (brate) (F)

*Joc :"Plicul veveritei"

Materiale :

Teren de sport

Mingi

Jaloane

Marcaje

Sala de sport

Banci

 

2.7

3.3

3.4

5.3

Deprinderea de catarare-coborâre

1

*Extensii ale trunchiului din culcat facial, cu gleznele fixate (exercitii de spate)(F)

*Aruncarea mingii cu o mâna si prinderea cu doua mâini de pe loc (Î)

*Joc :"Mingea la capitan"

Materiale :

Teren de sport

Mingi

Jaloane

Marcaje

Sala de sport

Banci

 

2.7

3.3

3.4

5.2

Deprinderea de escaladare

1

*Extensii ale trunchiului din pozitia asezat (exercitii spate)(F)

*Culegerea unor obiecte de pe sol si asezarea lor în alt loc - alergare rapida (V)

*Joc :"Transportul mingilor"

Materiale :

Teren de sport

Mingi

Jaloane

Marcaje

Sala de sport

Banci

 

3.3

Deprinderea de transport

1

*Proba de control :complex de exercitii - forta abdomen (F)

*Parcurs aplicativ : sarituri din cerc în cerc, catarare, târâre, echilibru (Î)

*stafeta cu aruncarea si prinderea mingii (Î)

Materiale :

Teren de sport

Mingi

Jaloane

Marcaje

Sala de sport

Banci

 

1

* Încheierea situatiei scolare

*Recomandari pentru vacanta

Evaluare

Observare sistematica

Aprecieri individuale si colective

 

3.1

2.5

2.6

5.1

Dezvoltarea fortei

1

           Semestrul al II-lea

* Rulare laterala' rostogolire înainte din ghemuit în ghemuit (Î)

*Joc : "Fuga prin tunel"

*Alergare de la un reper la altul (tempouri diferite ) ®

Materiale :

Teren de sport

Mingi

Jaloane

Marcaje

Sala de sport

Banci