Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload

loading...
RAPORT DE ANALIZA A ACTIVITATII DESFASURATE DE COLECTIVUL DIDACTIC SI CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

profesor scoala


scoala  cu  cls.    I - VIII    ,,Alexandru Deparateanu"

Rosiorii     de    Vede,            Jud.     Teleorman 


                                

                                         

R     A      P      O      R       T

        

DE  ANALIZA   A   ACTIVITATII

DESFASURATE   DE  COLECTIVUL   DIDACTIC

SI CONSILIUL  DE  ADMINISTRATIE

IN  ANUL  SCOLAR    2002   -   2003

sI  PREGATIREA  NOULUI   AN  SCOLAR

20003  -  2004

                                                                 

                           

                                           Motto :     ,,Nula   dies   sine   linea"     

                                                              "Nici  o  zi  fara  o  linie"                                                                       

                                                                Pliniu cel Batrân   -   ,,Naturalis  historia"   

Niciodata scoala,   în decursul timpului,   n-a ramas independenta,   cel putin material,   de transformarile pe care le sufera societatea,   influentând activitatea,   atât a cadrelor didactice,   cât si a elevilor.

Zgomotoasa,   dar necesara  Reforma a învatamântului   -   a început sa dea roade într-un spatiu cuprinzator   -   de la cadrul legislativ   -   la organizarea actuala a scolii   -   inclusiv ora de curs    -   parasind progresiv  vechile mentalitati   -   lucrând si cautând noi solutii în :  

-   corectarea,   în practica,   a ceea ce a fost mai putin reusit în componentele reformei ;

-   perfectionarea,   în continuare,   a curriculumului scolii ;

-   optimizarea modalitatilor de finanalizare a învatamântului gimanzial   -   acum de la examen de capacitate la  TESTE ;

-   necesitatea perfectionarii metodico-stiintifice     a cadrelor didactice   -   pregatirea continua    (o mare minciuna)   si o alta dimensiune a inspectiei scolare   -   moment de mare onoare si de responsabilitate generala fiind cuprinsi în inspectia tip  RODIS   -   (Regulamentul  de  organizare  si  desfasurare  a  inspectiei  scolare)   -    Ord.  Ministru  nr.  4 682 / 28  sept.  1998   -    si  aplicând  MARODIS   (Metodologia  de  aplicare  a  regulamentului  de  organiazare  si  desfasurare  a  inspectiei  scolare)   -   în semestrul al II -lea al anului scolar   -    vizând blazonul acestei primei scoli frumoase de-a lungul anilor si în prezent.

,,Rasplata adevarata a ostenilor tai,   sa n-o cauti în onoruri,   ca în multumirea de a te fi transformat pe tine însuti în sufletele care ti-au fost încredintate spre îndrumare .   si de a vedea roadele arderii tale acolo unde ai luat cu mâna ta larga si cu inima ta buna."

                          ,,Bazinul  se  umple  cu  apa,      focul  se  aprinde

                   cu  foc,    iar  sufletul  omului  se  modeleaza  datorita 

                   sufletului  altui  om. "

(R.    Tagore)

Acestea pun în   personalitatea managerului si a cadrelor didactice ale scolii   -   resursele umane cele mai importante în realizarea obiectivelor propuse   -   actiunea,   activitatea,   munca fiind necesare echilibrului nostru fizic si moral   -   însesi conditiile vietii,   pentru ca:   ,,nu de unde venim se constituie onoarea noastra,   ci încotro mergem"    (Nietzsche).   ,,Personal am cunoscut copii care ofereau vacantei,   zilele petrecute în scoala"   (Einstein).

În activitatea colectivului didactic al scolii noastre înca din pregatirea noului an scolar   -   si începutul primului semestru   -   s-a avut în vedere misiunea scolii   -   ratiunea ei de a fi si de actiona,   raportându-se la viziunea scolii,   la imaginea ei realista,   provocatoare   -   cu care ne-am prezentat  în fata celorlalte unitati,   a comunitatii   (parinti   -   parteneri   -   municipalitate)   din pacate   -   anul scolar   2002 - 2003  ne-a adus bile negre   -   realizând sporadic în concurenta   -   chiar deloc   -   din cauza organizarii noastre 17317k105r initiale   -   ce a creat confuzie   si sperante neîmplinite.

Sa cream conditii învatatorilor si profesorilor care,   în afara normei didactice manifesta interes   -   vocatie   -   pasiune   -   pentru realizarea unor activitati extracurriculare    (formatii  -   trupe   - echipe)   ce intra în competitie cu celelalte scoli,    si nu numai.

-    Manager   -   director   -

Potrivit art. 21 din Regulamentul de organizare si functionare   -   directorul trebuie sa efectueze  cel putin  120  ore asistente la ore   -   evident   -   este prea mult pentru un singur om   -   chiar daca are chemare,   pasiune si este devotat  unei cauze atât de nobile   (are  50 %   -   obligatie de catedra foarte,   foarte multe probleme de scoala).

Centrul de greutate al activitatii directorului se desfasoara spre competente de natura financiara,   administrativa,   fiind neglijate cele de control,   instructiv-educative.   Schimbarea titulaturii din  director  în  manager  scolar  nu rezolva probleme   (manager   -   sa fii respectat în societate,   dar si remunerat conform muncii depuse   ( 50 %  norma si în plus foarte multa si sâmbata si duminica).   Prea multa discrepanta între un manager în economie si cel de la scoala !!!

Exemplu:

Lungile veri fierbinti:   complexitatea examenului de capacitate,  miscarii elevilor,    curative si igienizare,   repartizare computerizata,   reveniri la adrese si dispozitii,   lucrari de secretariat.    Suntem si noi oameni,   avem  drepturi elementare,   avem familie ce se poate distruge.

Consideram ca:

-   nu directorul trebuie sa se preocupe de administrarea si cheltuirea fondurilor alocate   (scoala nu e a noastra   -   ca local   -   ci a primariei).   Autoritatile locale,   municipale,   ar propune,   sa patroneze si sa finanteze,   director sa fie doar invitat,   activitatile extracurriculare;

-   ar trebui sa nu se acorde cadouri învatatorilor,   dirigintilor,   profesorilor,   la zile festive    (decât  FLORI);

-   sa nu existe fondul clasei si al scolii   -   dar noi suntem în tranzitie,   ti cei care înteleg,   este absolut necesar.

Sunt scoli din oras care se înnoiesc din sponsorizare,   iar noi n-am avut decât putine sponsorizari   (mobilier   -    ajutor umanitar    OLANDA   -   un frigider,   pe proiectul  RUTH,   sponsorizari cu ocazia  Aniversarii   scolii  în anul  2000.

Autoritatea municipala   -   este foarte adevarat   -   finanteaza în totalitate   -   asigurând   -   în general   conditii optime pentru desfasurarea procesului instructiv-educativ.

Viitorul educatiei este legat de adevaratii profesionisti   (ridicati mâna care va considerati în totalitate)   (cunostinte temeinice,    abilitati metodice si psihologice,   competente finale,   dar mai ales atitudine,   daruire,   implicare    -   RIDICAŢI  MÂNA !!!).

De modul cum ne achitam de sarcinile noastre   sunt legate sperantele de a avea o scoala unde sa simtim ca ne îndeplinim menirea.

-   cunostintele sa se transfere -   disciplina sa se simta nu în  si mobilier deteriorat,   parintii sa manifeste receptivitate si încredere în aceasta scoala,   rezultatele finale sa fie pe masura demersurilor noastre didactice.

Ca manager al acestei scoli m-am straduit de-a lungul acestor ani sa-mi îndeplinesc reguli practice ce s-au confundat cu viata mea:

-  nu am constrâns    (ci am convins);

-  nu am produs teama,   ci poate am creat stima;

- nu am comandat,   ci am sugerat,   apoi am cerut si în parte am obtinut;

-  nu am frânat,   ci am stimulat,   am antrenat,   am animat;

-  nu am impus efortul,   ci l-am provocat;

- nu am ,   nu am exploatat,   ci am încurajat,   am sfatuit si am promovat;

-  nu am umilit,   ci am creat convingerea valorii fiecarui coleg;

-  nu am asteptat de la colegi imposibilul,   fiecare dând cât poate si când poate;-  nu am decis de unul singur   -   în probleme esentiale,   m-am consultat si apoi am hotarât;

- nu am suportat pasiv lipsurile,    prin consultare am învatat când e momentul  sa actionez;

- nu m-am bucurat singur de succes,   împartind bucuria cu ceilalti colaboratori;

- nu am încalcat demnitatea nimanui,   respectând personalitatea fiecaruia;

Viitorul educatiei este legat de adevaratii               profesionisti   (în care nu ne erijam  NOI)contribuie sa posede calitati manageriale în cunostinte,   abilitati,   competente,   dar,   mai des în atitudine,   daruire si implicare.).

În activitatea educativa,   atât de complexa,   un alt mister si nu numai al meu,   este consilierul scolar,   care face tot felul de activitati,   tot asa de bine,   dar se scapa din vedere rolul postului înfiintat,    si iata de ce:

- problemele de disciplina scolara ale elevilor le rezolva tot învatatorul sau dirigintele clasei;

- nu neaparata prezenta în scoala a consilierului scolar constituie dovada clara a continuarii reformei în învatamânt;

- maniera în care s-a facut desemnarea,   trebuie sa faca trimitere la sfera psiho-pedagogica scolara,   atât de delicata;

- ne exprimam convingerea ca rolul consilierului scolar pe probleme de educatie, constituie o necesitate în fiecare scoala dar se centraza pe probleme de educatie,   pe rezolvarea lor,  pe activitati recreative eficiente   (??.);

- nu se face referire la un consilier anume,   ci la consilierul scolar ca principiu;

- sa aiba punctual competente precise;

- sa aiba bogata experienta didactica si cunostinte psiho-pedagogice severe;

- problemele de disciplina scolara ale elevilor sa fie solutionate prin excelenta de consilierul scolar si anume acceptate.

       De la proiectare, la fapte, activitatea noastra s-a focalizat pe urmatoarele tinte;                                                                                                     

        - pregatirea igienico-sanitara a scolii pentru începerea anului scolar în conditii corespunzatoare   (s-a realizat varuirea si lucrari de vopsire în localul scolii în proportie de peste 90%);                                                             

       - asigurarea -   pe perioada vacantei de vara a necesarului de manuale scolare - conform comenzii procentuale,   a necesarului de rechizite scolare si burse pentru elevi cu situatii materiale dificile;                                                       

       -  actualizarea continutului învatamântului prin contributia cadrelor didactice la redefinirea programelor si manualelor scolare în spiritul reformei;

      -  cresterea eficientei procesului instructiv-educativ prin extinderea metodelor activ-participative bazate pe metodologia operationalizarii obiectivelor;

      - îmbunatatirea ambiantului scolar (vizuala reamenajata, flori,    reamenajare gazete,   lucrari expuse în vitrinele scolare); 

      -  readaptarea si folosirea bazei matereiale existente la cerintele actuale,   dotarea scolii cu mijloace moderne   (fax,   imprimanta,   accesorii)   în realizarea transferului de informatii în interiorul scolii,   numai în interesul unitatii;

      - realizarea unei încadrari corespunzatoare cu personal didactic de specialitate pentru toate ariile curriculare-ti a orarului scolii având în vedere respectarea curbei de efort în cele cinci zile de scoala pe saptamâna;

      - pregatirea continua a cadrelor didactice conform Metodologiei de acreditare a programului de formare continua   ( OM.  3533/2002);

       -  adoptarea unor formule cât mai eficiente de finantare a scolii,   în cadru obisnuit si de urgenta prin cheltuirea judicioasa a sumelor alocate de la bugetul local, a sumelor rezultate din parteneriate scolare   (Ruth -  frigider -  cu ONG),   si alte sponsorizari;

      -  realizarea si aplicarea unei conceptii manageriale care a pus bazele muncii în echipa-punând în valoare initiativa directorului,   a consilierului educativ,   a colectivului didactic,   învatatori,   profesori,   secretar,   personal de îngrijire;

     Gratie si calculatorului si a stocarii documentelor anterioare s-a realizat monitorizarea activitatilor anului trecut si proiectarea activitatii acestui an scolar prin realizarea din timp a multor documente de maxima  importanta pentru organizarea scolii noastre;

     -   Planul managerial,   oferta manageriala;

     -   Regulamentul de ordine interioara,   orarul scolii;

     -   Programe de masuri curriculare,  extracurriculare si educative;

     -   Programele si activitatea comisiilor metodice;

     - Planificarile calendaristice ale cadrelor didactice, programele, planificarile si argumentul  CDS;

      - Programe de activitati ale comisiei dirigintilor,  consiliului consultativ al parintilor, al bibliotecii scolare,  al compartimentului administrativ.

    Consiliu profesoral si  presedintele   (directorul)   prezinta si analizeaza strategiile scolii pe termen lung,   mediu si scurt.   Este cadrul în care se analizeaza situatii delicate,   se iau decizii colective,   se participa constructiv la crearea climatului si conditiilor de munca în scoala.  

          S-a  constatat preocuparea specialistilor scolii noastre pentru realizarea planificarilor calendaristice tinând cont de programele scolare,   pe de o parte,   iar pe de alta  diagnoza starii de fapt a fiecarei clase   ,,a situatiei de start" -  luând în calcul evaluarile initiale si finale.    Se adopta de acestia o structura generica a lectiei din care se desprinde urmatoarele evenimente:

               -   captarea si orientarea atentiei;

               -   actualizarea structurilor cognitive anterioare;

               -   anuntarea scopului si a obiectivelor;

               -   prezentarea optiunii a continutului;         

               -   dirijarea învatarii;

               -   asigurarea feed-back-ului;

               -   fixarea si consolidarea continuturilor învatate;

               -   evaluarea cunostintelor si capacitatilor;

               -   asigurarea transferului;

               În evaluarea rezultatelor scolare  s-a constatat preocuparea  cadrelor didactice  în aplicarea unor metode  eficiente ca:

               -  observarea curenta a comportamentului elevilor  în timpul lectiilor;

               - verificarile orale  (întrebari,  raspunsuri,  sarcini de  lucru   (la tabla)   pe caiete -  exersând capacitatile de comunicare - profesor - elev,   elev- clasa,  elev-elev;

               - examinarea prin probe scrise  (la sfârsit de capitol),   în contextul evaluarii continue sau ca evaluari sumative - ca teste docimologice - actiuni complexe si nu concepute ad-hoc.                                                                                                       

               Ne confruntam ani de-a rândul cu fenomenul abandonului scolar,  al insuccesului scolar,   al ramânerii în urma la învatatura,   al repetentiei  - elevii nostri provenind din familii cu probleme economice   (la  I-IV:   10 elevi cu situatia neîncheiata si  13 elevi abandon;   la gimnaziu:   10  elevi cu situatia neîncheiata si    17  elevi cu abandon).

               Dar - consideram ca 7o % dintre cazurile de insucces scolar se datoreaza implicatiilor factorilor pedagogici( care tin de scoala ) - si de aici îngrijorare , dar si speranta. Îmi permit - daca sunteti de acord - sa scot în evidenta insuccesul scolar : (actiune negativa cumulata) .

              -  neînscrierea copiilor în gradinita,   nici macar parcurgerea grupei pregatitoare;

              -  organizarea defectuoasa a învatamântului prescolar;

              -  selectia superficiala a elevilor pentru înscrierea în  cls. I  si apoi renuntarea prea usoara la ei;

              -  cunoasterea  insuficienta  a dezvoltarii psiho-pedagogice a elevilor   (acele fise - care se cer transferate de la ciclu la altul)   -   vrem ca din acest an sa le dam utilitate;

              -  existenta unor clase critice I,   a V a,   anul I de liceu  -   cu solicitare maxima a adaptabilitatii;

              -  atitudinea negativa a unor familii în scolarizarea elevilor si  mai grav înscrierea elevilor la cls. I  si  a V-a  la alte scoli:    cls. I  =  40 de copii,   cls. a V-a = 18 elevi;

              -  aprecierea subiectiva uneori a rezultatelor scolare;

              - uneori  -    prezentarea neatractiva,   insuficient de logic,  de inteligibil   -  fara suport pedagogic -  a continuturilor învatarii;

              - dezorganizarea multor familii, conflictele, lipsa de supraveghere si preocupare pentru studiul copiilor;

              -  existenta unor tensiuni în relatiile  educatori - elevi - parinti;

              - activitati educative putine - fata de anii anteriori   -   a batut recordul;

              Toate,    cred ca solicita interventia psiho-pedagogica adecvata  si multi de la  NOI  nu au abilitatea necesara..

               În ultima vreme învatamântul a dobândit tot mai mult un caracter adaptabil.   În acest context,   având în vedere experienta noastra si specificul scolii,   îmi permit  tot în premiera sa sustin oportunitatea repetarii clasei PRO si CONTRA,    în situatia în care deja semestrul al II-lea,   prefigureaza hotarâri în acest sens.   Ne confruntam cu aceasta situatie si veti alege în favoarea repetarii clasei daca:

               -   repetitia este un remediu pentru randament nesatisfacator;

               - reprezinta un ajutor pentru elevii care nu progreseaza în ritmul colegilor;

               - diminueaza eterogenitatea clasei;

               - constituie modalitate de înlaturare a dificultatilor educative din clasa;

               Va rugam ca alegeti în  favoarea recentarii la repetarea clasei pe posibilile   si adevaratele argumente:

                - se previne scaderea interesului si motivatia elevilor fata de învatatura   provocate de repetitie;

                -  simpla repetare a clasei nu diminueaza dificultatile de învatare, mai ales în lipsa  unui ajutor special;

                - repetarea clasei este nejustificata mai ales când rezultatele sunt nesatisfacatoare      la un singur obiect de învatamânt  (..);

                -  sentimentul de esec si descurajare al elevilor în cauza are efecte negative în planul personalitatii;

                - statutul de repetent  amplifica dificultatile de adaptare si complexele de inferioritate;

               -  rareori elevii repetenti îsi îmbunatatesc situatia scolara etc.

              Oricum exista insuccesul  le mai  face necesara adaptarea masurilor menite sa contribuie la prevenirea si combaterea acestuia diminuându-i gravitatea si dimensiunile.

              Va propunem:

               -  calitatea instrutiei si educatiei în primii ani de scoala   -   cls. I  si  a V-a;

               -  activizarea fiecarui elev în procesul însusirii  cunostintelor;

               -  evaluarea corespunzatoare( note corecte ) a activitatii    de învatare;

               Îmi permit sa prezint câteva masuri speciale pe care deja le adaptati - cauze ale insuccesului:

               -  lacune în deprinderile de munca scolara;

               -  insuficiente în dezvoltarea gândirii;

               -  atitudine negativa fata de învatatura;               -  lacune în cunostinte;

               Se impun metodologii   pedagogice adecvate - mai ales educative.

Resurse materiale si financiare   -   continuare

scoala  ,,Alexandru  Deparateanu"  -   este o unitate cu o istorie mai veche ca a altor scoli din municipiu si judet,  care pe parcursul anilor,   prin  avute si cele actuale,   si-a îmbunatatit si mobilizat progresiv baza materiala,   numai în acest an scolar,  catedra de fizica a fost îmbogatita cu materiale în valoare de 50 milioane de lei,   si multe milioane în asfaltarea terenului sportiv si alte lucrari   (tusare teren, vopsire si amenajare panouri de baschet si handbal.

Ca sa ne îndulcim vizual,  speram ca în acea etapa a VI-a,  al planului judetean ISJ de reabilitare a unor unitati scolare,  sa demaram lucrari de reabilitare în corpul vechi,   cladire de patrimoniu,   în acest an scolar,  realizare ce va aduce o mare contributie la imaginea scolii.

O realizare mare pentru scoala,   o cheltuiala mare pentru bugetul orasului  -   2 miliarde   -  este centrala termica,   ce speram sa fim racordati,   în aceasta perioada la sistemul national de gaze lichefiate.   Desi,   cu parere de rau,   constatam ca înca ramânem   ,,ruda saraca"   a celorlalte scoli gimnaziale din raza municipiului   (o realizare,   nu dictata,   sau intentionata,   a demararii lucrarilor de igienizare,  abia în ultima saptamâna a lunii august  -  2003,  dar cu lucrari  demarate,   din insistenta directorului,   cu acordul primarului,   nu si al compartimentului de gospodarire,   în dorinta mea personala ca scoala sa înceapa prima zi a anului scolar,   si pe acest domeniu,   nu aveti ce-mi reprosa   (desi am uneori probleme cu justificarea lucrarilor efectuate,   fata de cele planificate).

Desi iar o spunem cu parere de rau,   speram ca în anul scolar urmator,   sau în cursul acestui nou an scolar, scoala noastra,  ,,ruda saraca",  sa primeasca,   nu stiu de unde,   mobilierul scolar si aparatura didactica solicitata ani de-a rândul !

Pentru anul scolar efectuat s-a realizat încadrarea cu personalul didactic de specialitate pentru acoperirea ariilor curriculare din Planul de învatamânt,   pentru cei  459  de elevi înscrisi   (169 elevi la cls. I-IV  si  290  elevi la gimnaziu   (am mai avut în premiera judeteana si clasa de recuperare scolara  -   22  de elevi).

Din pacate au ramas înscrisi   (prin plecare la alte scoli)   441  de elevi   (165 la I-IV  si  276 elevi la V-VIII  -  cu 14 elevi plecati).   Statisticile de la an la an sunt relevante,   cauzele fiind cunoscute,   exodul elevilor la scolile din centrul orasului,   unde asteapta conditii mai bune,  si mai ales,  motivul invocat de multi parinti:   prea multi tigani,   ce perturba fluxul informational si educational,   mai ales,   nu au trecut prin gradinita  (de ce educatoarele Gradinitei nr. 2 nu-i recenzeaza si mai ales nu-i primesc decât în limita celor trei posturi existente,   de atâtia ani   -   CUNOAsTEM  PROBLEMA !).

15  septembrie  2003.     Începutul scolii.   Înca si acum suntem la un fel de început:   nerabdare,   motii,   elevi  (mai ales la clasa I),   parinti.   Dupa festivitatea de deschidere ce s-a remarcat ca reusita,   usa de la intrare,   e luata cu asalt.   Ma întrebam la cât este de veche si ruginita,   daca o sa reziste   (fusese propusa pentru schimbare).

În urma dezlantuirii nerabdatoare,   ramân petale de flori,   pungi de plastic,   seminte,   calcate de picioare nepasatoare.   Dar e prima zi de scoala.   Iar scoala,   coridoare,  clase   -   arata impecabil:   lambriuri vopsite,   flori,   perdele curate,   clase igienizate.

Cerul plumburiu ramâne afara,   cu stropi de ploaie.   Toata zarva s-a mutat înauntru.   În cancelarie se schimba impresii de vacanta,   nu fara ironii.   Tropaituri pe culoare de la o clasa la alta,   placerea de a te lua la întrecere cu noul coleg sau cu cel de anul trecut.

Serviciul pe scoala al cadrelor didactice,   înca nu a fost organizat.   E doar prima zi de scoala,   si câte  OH !  -   urmeaza   -  ti acum e la fel !

Rigorile se vor impune de mâine,   de poimâine.   Azi e pentru bucurie,   rasfat unanim.   Managerul ce a facut pâna acum ?   Se lauda în careu ca a avut o vara fierbinte.   Cei micise bucura.   Cei mari zâmbesc amar pentru ca efortul financiar facut cu aceasta ocazie,   le-a cam golit buzunarele.

Multi asteapta acum cecurile pentru alocatie !

scoala noastra,   aflata în zona sudica a orasului,   deserveste cartierele periferice ale municipiului,   foarte multi stramutându-se la centru,   desi tot aici locuiesc,   pentru li s-au dus vestea ca sunt mai bune.   Majoritatea copiilor de la scoala noastra provin din familii cu posibilitati financiare reduse.

Desi contributia populatiei din oras,   la capitalul scolii,   este aceiasi,   împartirea fondurilor,   nu putem spune ca este preferentiala,   de vreme ce singurul sponsor real este  PRIMĂRIA.

Prin ce demonstram aceasta numai în ultima vreme:

- asfaltarea terenului de sport;

- vopsirea lambrielor si usilor;

- reparatii la usi   (broaste,   clante,   balamale);

- dusumea la laboratorul de fizica si parchet la  cabinetul directorului;

- mochete,   perdele,  24 milioane;

- cablu  ETV;

- materiale de curatenie si birotica;

- centrala termica,   speram cu gaze.

Avem planuri,   proiecte pentru grup sanitar încorporat scolii,   racordat la canalizarea orasului,  pentru mobilier scolar si aparatura didactica.

Desigur ca sunt multe de criticat si mai multe de facut din partea  primariei.    O mare problema va fi daca grupul sanitar  -  elevi   -  va corespunde la primul control sanitar,   ce poate prejudicia grav acordarea autorizatiei sanitare de functionare.

Desi peisajul,   mai ales cel uman,   arata asa cum arata   (un ochi râde si altul plânge),   cadrele didactice si multi dintre elevi cinstesc onoarea scolii:

- locuri fruntase la activitati artistice si sportive,   locul al II-lea la faza judeteana a echipajului de circulatie,   locul al II-lea la  ,,Sanitarii priceputi";

- la examenul de capacitate din  66  de elevi,   57  au fost declarati admisi;   86 / -  un procent multumitor  (10 medii de  5 - 5,99;   28 medii de  6 - 6,99;   13 cu medii  de  7 - 7,99;   5 elevi cu medii de  8 - 8,99;   1 elev cu media între 9 -10);

Fluxurile d elevi si recrutare a elevilor sunt în scadere,   ne da speranta ca,   în viitor,   printr-un recesamânt corect si la timp al populatiei scolare si o reclama corecta   (???)   a posibilitatilor scolii,   vom reusi sa stapânim exodul multor elevi spre scolile din centrul orasului    (Factori:   plecari în spatiul european si reveniri cu puteri egale,  transportul elevilor oferit de primarie,   convietuirea cu populatia rroma existenta,   în scoala si în împrejurimi,   familii dezorganizate,   stramutarea în alte localitati din judet   (la tara)  si în tara   (abandonul scolar).

Afirmam cu corectitudine ca la noi se munceste mai mult decât în alte parti.   La clasa I,   vin multi copii care nu stiu româneste,   învata câteva litere,   pentru ca vin pentru alocatie,   corn,   lapte,   rechizite,   ajutor social  etc.   Ce sa faca în aceasta situatie învatatorul care are în clasa  14  tigani si  6  români,   care deja cer plecarea la alte scoli sau la cealalta clasa ?!? (în  EXTREMIS).

Ar trebui sa fie platiti dublu acesti dascali si prin extindere si celelalte cadre didactice.   Cât stres,   câte probleme din cauza acestei minoritati   (salbatice uneori)   pentru toata suflarea acestei scoli   (director,   învatatori,   profesori,   personal auxiliar,   parinti).   Sunt   si multi copii de  rromi  (46 %  primar  si  26 %  gimnaziu  -   fara parinti,   fara documente legale,   declarati în fel si fel de nume din an în an,   cu parinti plecati în tara si în strainatate care frecventeaza cursurile aici   (si ne sporesc efectivele)   si care ramân sau nu (prin toleranta noastra) repetenti an dupa an  (depasind vârsta de scolarizare  -   proiectul  RUTH   -   2 clase  într-una),   nu se îndura sa renunte la beneficiile acordate de scoala   (alocatii,   corn,   lapte,   burse,   rechizite.)    ,,Cine manânca 5 zile pe saptamâna si vreo 20 pe luna numai corn si lapte la micul dejun ?"

Totusi,   se constata un spirit de echipa pentru oamenii adevarati si dedicati coordonatelor scolii,   care  ,,trag  caruta",   ce regleaza si corecteaza inerentele disfunctionalitati  (multe amintite si altele).

Zestrea scolii este depasita                 si fizic si moral,   dispunem de cabinete si laboratoare         ce se cer înnoite si ca mobilier si ca aparatura   functionala aplicata   (fizica - chimie - biologie)   si nu numai,   fiecare profesor,   învatator,   diriginte  creeaza în spiritul vocatiei si cerintelor  Reformei în învatamânt.

Daca în anul scolar  2002 - 2003 am avut înscrisi  459 de elevi si am ramas cu  441  elevi înscrisi la sfârsitul anului scolar;   374  elevi au promovat   (81 %  la total  si  84 %  la elevi existenti în scoala.   La primar,   din cei  168 elevi înscrisi,   au ramas înscrisi  165  elevi,   din care 140  elevi au promovat   (85 %),    având  2  elevi repetenti,   10 elevi cu situatia scolara neîncheiata si  13  elevi cu abandon scolar).

La gimnaziu,   din cei  290  elevi înscrisi în acte,   unii ne-au plecat,   mai ales la clasa a V-a   (nu stim prea bine motivul),   au ramas înscrisi la sfârsitul anului scolar  276  elevi,   din care 234 elevi promovati   (84 %),   41  elevi cu medii  5 - 5,99;   53 elevi cu medii între  6 - 6,99;   68 elevi cu  medii între  7 - 7,99;   51 elevi cu medii între 8 - 8,99;   21 elevi cu medii între  9 - 10,   dar cu  14 elevi repetenti   (0,5 %) si cu 24  de elevi care au situatia neîncheiata sau au abandonat scoala din motive pe care le stim   (abandonarea frecventarii cursurilor scolare pentru însotirea parintilor la munci diverse în tara sau în spatiul european).

Pe judet procentele de promovare sunt asa:

- I - IV       :   96, 7 %   -   deci noi   95 %   -   mare rusine;

- V - VIII   :   91, 7 %   -   iar  noi   85 %    -   iar mare rusine.

Daca la primar si la gimnazial,   procentul de promovare este acelasi  85 %,   consideram ca în evaluare,   nu gresim,   cei implicati îsi fac datoria,   dar pentru restul,   neîncheieri de situatii si abandonuri scolare,   suntem tributari,   raspunzatori,   datori:

-  prin putine vizite la familiile elevilor;

-  o legatura saraca cu familiile elevilor  în cauza    (Nu toti sunt plecati în Spania).

La examenul de capacitate din cei  80 de elevi înscrisi au ramas 74 elevi,   66  au fost declarati promovati  (86 %),   1  repetent  si  7  abandonuri scolare,   dar din cei  66 elevi,   57  au luat capacitatea  (86 %),   cei  4 elevi fiind la  SAM.

-         implicatii penale

Auzim de accidente de circulatie produse de soferi cu carnet de conducere,   dar în realitate analfabeti,   ce detin pe cai ilicite permisiunea de a deveni criminali,   si aici desi analfabetismul este trecut cu vederea   (nu stim la ce rang),   dar consecintele sociale sunt extrem de grave.   (As vrea în anii în care au functionat aici sa mi se confirme un asemenea caz si as vrea sa mi se desfaca contractul de munca fara drept).Este adevarat ca,   exista copii fara identitate si la noi,   fara certificate de nastere,   a caror intrare în scoala nu-i posibila decât dupa derularea unor  îndelungate si complicate proceduri   (pe care tiganii le evita,   din varii motive).   Desigur noi i-am primit în scoala   (aveam poate nevoie de numar de elevi  ?!)   prin asa zisa ilegala discriminare pozitiva,   învatând alfabetul într-o clasa pilot,   zicem noi,   sub patronajul  Ruth,   sa speram cu  misiune umanitara.

Dar nevoia e ca subnutriti si destul de goi,   multor copii le este imposibil sa frecventeze scoala,   oricât de tentante ar fi acordarea de rechizite,   alocatii,   corn,   lapte  etc.

Reforma învatamântului înseamna o schimbare fundamentala în sistemul de educatie,   atât la nivelul muncii educative propriu-zise,   a învatatorului,   dirigintelui si mai ales a consilierului educativ,   post creat special acum,   de la care se asteapta foarte mult.

Daca reforma curriculara a ajuns la jumatatea drumului,   cealalta jumatate o reprezinta aplicarea creatoare a curriculumului realizat,   a planului cadru,   documentul reglator ce jaloneaza resursele de timp ale predarii,    învatatorii,   în conformitate,   cu programele scolare centrate  pe achizitiile elevului,   la care se adauga manualele alternative ca un semn al normalizarii scolii în directia democratizarii învatarii.   Se constata preocuparea învatatorilor si profesorilor scolii pentru realizarea planificarilor calendaristice,   în contextul noului curriculum prin:

-   realizarea asocierilor dintre obiectivele de referinta si continuturi;

-   împartirea în unitati de învatare si parcurgerea acestora în succesiune;

-   alocarea timpului necesar pentru fiecare unitate de învatare în concordanta cu obiectivele de referinta si continuturile vizate,   din care nu lipsesc activitatile de evaluare   (de la sumativ catre formativ,   cu un echilibru între evaluarea scrisa si cea orala).

Proiectarea curriculara a materiei de studiu cu deplasarea accentului de pe informativ pe formativ,   într-o maniera moderna,   fiind o demonstratie de aplicare a reformei.

Constatam cu prilejul lectiilor asistate ca învatarea este mai placuta în salile de clasa unde se lucreaza interactiv,   se negociaza obiectivele,   se demonstreaza,   se aplica si se reactualizeaza,   se evalueaza permanent,   adoptând metode de abordare ce ajuta pe fiecare elev sa-si asume riscuri,   sa devina autonom.  

Atât la clasele primare,   cât si la gimnaziu,   prin vocatia învatatorilor si profesorilor de specialitate,   se constata participarea activa a elevilor la actul de învatare pe tot parcursul lectiilor.   Structura triunghiulara  -   proiectare   -   transfer,   echilibru ce aproape a înlocuit-o   pe cea mai putin eficienta,   de tipul:   verificare  -  predare  -  fixare.

Organizat astfel actul predarii a devenit actiune cognitiva ce presupune cerinte noi pe care si le asuma cel care  ,,preda"  precum si stiinta  ,,de a asculta din partea elevilor".   Formarea acestei abilitati la elevi ce realizeaza cu bune rezultate prin calitatea stilului de  ,,predare"   prin vocatia de a te face înteles,   transformând  ,,linistea"  din clasa cu participarea mentala activa a majoritatii elevilor care traiesc alaturi de învatatorul sau profesorul lor experienta activa de predare.

Din constatarile facute la clase,   se opteaza pentru o  ,,predare"  de tip modern,   inovator,   atribuind termenului de  ,,predare"  un spectru cu semnificatii mai largi:   comunicare  -  prezentare  -  explicare  -  motivare  -  argumentare  -  expunere  -  transmitere de mesaje ca retroactive,   actiune în planul gândirii si ale limbajului.

La învatamântul primar,   noul sistem de evaluare   (cu calificative),   constat si din experienta,   nu este o reusita   (calificative si descriptori de performanta),   întrucât efectele noului sistem se produc în timp,   nu permit o evaluare obiectiva,   nici comparabilitate în apreciere.   Nu furnizeaza elevilor si mai ales parintilor informatii relevante,   despre performantele elevilor.

Poate nici sistemul cu note nu este relevant.   Unul din sistemele de notare este eronat si trebuie eliminat.   Oricum,   calificativele nu spun nimic nimanui   (FB  are un elev care face o lucrare impecabila si cel care are doua - trei greseli  GRAVE).   Calificativul,   Bine,   este foarte larg,   un refugiu pentru majoritatea elevilor,   ar avea  7 - 8 - 9,   însa:   7 este mai mic ca 8,   care la rândul lui este mai mic ca 9.   Dificultatea este în acordarea premiilor apoi,   reforma a schimbat sistemul de premiere   (pe discipline de învatamânt si s-a vazut ca imprimanta scolii s-a transformat în tipografie pentru foarte,   foarte multe diplome.

Se constata ca la limba româna,   limbi moderne,   istorie,   geografie,   cultura civica,   religie,   învatatorii si profesorii de specialitate realizeaza lectii de buna calitate,   prin atragere si participarea elevilor la actul de predare-învatare,   contribuind la dezvoltarea deprinderilor intelectuale si creative ale elevilor.    Se formeaza priceperi si deprinderi de a citi si scrie corect,   apartenenta la natia româna,   credinta crestina datatoare de speranta,   mândria si dragostea de apartine unui neam trecut prin greutati.

Din pacate,   sunt multi elevi care nu stiu sa citeasca fluent,   corect,   expresiv,   se exprima greoi si stângaci în scris,   nu citesc carti.  

Se realizeaza  cu pasiune si rigurozitate educatia stiintifica,   la ciclul primar  si gimnaziu în cadrul ariei curriculare stiinte,   la obiectele matematica,   fizica,   chimie,   biologie prin care elevii sunt îndrumati sa-si formeze un limbaj de specialitate,   sa socoteasca,   sa rezolve probleme,   sa interpreteze fenomene punând accent pe însusirea celor patru operatii de baza,   lucrând diferentiat,   folosind metode active de lucru,   caiete tip si culegeri.

În realizarea obiectivelor cerute de obiectele fizica,  chimie,   biologie,   remarcam preocuparea profesorilor de specialitate în folosirea metodelor activ-participative,   integrând în lectii experimentul,   mijloace si materiale didactice din dotare.   Se impune de urgenta,   sa se amenajeze laboratorul de fizica,   unde s-a reusit schimbarea dusumelei si a laboratorului de chimie  (completarea placilor de faianta pe mese)  unde s-au realizat importante si necesare lucrari la instalatia de apa si scurgere.   Asteptam mai bune rezultate la concursurile pe obiecte.

Remarcam constanta cu care an de an doamnele profesoare de biologie au pregatit echipajele la concursul judetean  ,,Sanitarii  priceputi",   obtinând permanent locul al II-lea.

La concursul de  ,,Educatie  rutiera",   2002  si  2003,   faza judeteana,   sub îndrumarea consilierului educativ al scolii,   echipajele au obtinut locul al III-lea.

În cadrul ariei curriculare  ARTE   -   educatie muzicala  si  educatie plastica  -   constatam ca la scoala noastra a impresionat înca de la clasa I pe copiii nostri în anii anteriori,   dezvoltând procese psihice cum ar fi:   atentia distributiva,   gândirea logica,   creativitatea,   afectivitatea,   memoria,   vointa,   spiritul de ordine si disciplina,   punctualitatea etc,   care cu timpul le vor fi folositoare în alte domenii de activitate   (vezi de exemplu:   spectacolele desfasurate în scoala si în afara scolii,   în ultimii ani,   pacat ca în anul scolar  2002 - 2003,  nu s-au mai manifestat decât sporadic astfel de activitati   (un carnaval al mastilor si teatru,   o serbare improvizata,   pe suportul clasei a IV-a A la sfârsit de an scolar).   Oricum este destul de penibil fata de resursele noastre.

Se poate spune cu certitudine ca,   activitatile extracurriculare au înregistrat un mare regres,   spiritul competitiv aproape ca a disparut.

Activitatea  metodica - pregatirea continua - s-a realizat fie la nivel judetean prin participarea la cercurile pedagogice si consfatuirilor pe obiecte de învatamânt.

La nivelul scolii s-au reorganizat colectivele didactice si comisiile metodice,   planificându-se si desfasurând activitati metodice (referate, dezbateri, lectii demonstrative în care s-a constatat calitate si responsabilitate.

Comisia metodica a învatatorilor,   responsabil  Popescu  stefania,   a desfasurat activitati   (referate,   lectii),   conform graficului de activitati planificate în cele doua semestre.

Colectivul de cadre al profesorilor de limba româna,  limbi moderne,  i-a reunit, conform graficului, pe cei opt profesori specialisti, sub conducerea responsabilului,   profesor  stefan  Petrica.  

S-a realizat testarea initiala la clasa a V-a,  stabilind masuri pentru corectarea deficientelor.

S- prezentat referatul  ,,Evaluarea în procesul de învatamânt",   profesor  Pereanu  Cristina,   lectie demonstrativa la clasa a VI-a B;   ,,Imagini de toamna în lirica româneasca",   profesor  Ionescu  Paulina;   moment poetic  ,,Primavara în lirica româneasca";   lectie demonstrativa,  la limba franceza,   clasa a III-a A,   profesor  Ghizdavescu  Elena,  ,,Au  marche"

Catedra de matematica,   responsabil profesor  Udroiu Vasilica,   a realizat în cele doua semestre activitatile:

,,Greseli tipice,   ca urmare a testarilor initiale",   ,,Matematici aplicate",   simpozion cu participarea profesorilor de specialitate:  Udroiu Vasilica,   Rotaru Carmen,  Tudor Iustina  -  si a elevilor cu aptitudini matematice de la mai multe clase.

,,Recreatie  matematica",   prin activitatea  ,,Creativitatea în matematica",   sustinut de profesor Tudor Iustina si profesor Udroiu Vasilica.

La olimpiada de matematica,   faza pe oras,   eleva Stancu Claudia,   clasa  a VII-a,   obtine 2,9 puncte.

Comisia metodica a profesorilor de fizica,   chimie,   biologie,   responsabil profesor Predoaica Aurelia si-a propus:

-   ridicarea nivelului de pregatire al elevilor;

-  cresterea nivelului de pregatire al profesorilor;

-   mentinerea în stare de functionare a bazei materiale,   cu accent pe îmbogatirea ei.

Conform graficului înregistram activitati remarcabile demonstrative sustinute de profesor  Savoiu Maria;   dezbaterea:   ,,Rezultate si esecuri la     olimpiadele scolare" si o lectie deschisa la fizica.

Comisia metodica a profesorilor diriginti,   desfasoara activitati în care obiectivul prioritar este educarea elevilor.

La aria curriculara sport,   educatie fizica,   beneficiem de aportul a doi specialisti,   care,  totusi,   s-au sincronizat în desfasurarea unor activitati sportive la nivel de scoala si în cadrul municipiului,   obtinând locuri foarte multe,   de frunte,   cu elevii pregatiti.

Se îngrijeste baza sportiva,  exterioara,  se amenajeaza si foloseste sala de sport,  avem mari sperante pentru viitor,  în instruirea,  dirijarea catre performanta           a altor talente ce vor face cinste scolii.

Aria curriculara tehnologie,   educatie tehnologica si tehnologia informatiei   ,,Calculatorul meu",   constituie o atractie deosebita pentru elevii nostri,   antrenând un numar mare de elevi pentru orele optionale,   cu precadere:   ,,Micul tâmplar",   ,,Micul lacatus",   ,,Calculatorul - pasiunea mea".   Din pacate numarul de calculatoare este insuficient pentru populatia scolara   (cls. I - VIII)   care le ofera singura satisfactie,   neavând un calculator acasa.

Adevarul este si ceea ce ne face cinste este ca dispunem de un colectiv didactic valoros,   cu bogata experienta didactica,   iar cei nou veniti speram ca se simt bine în acest colectiv,   cu o angajare totala pentru înfaptuirea dezideratelor scolii noastre în acest an scolar.

                                                  ,,Unii copii sunt precum niste

                                                             trebuie sa fie

                                                    Unii sunt precum barcutele

                                                             trebuie sa fie vâslite.

                                                    Unii sunt precum pisicutele:

                                                             torc multumite când sunt mângâiate !"

Deviza danteasca de la intrarea în infern   (Napoleon spunea ca totul este posibil !),   desi de o grea semantica a fatalitatii este potrivita noua   (salarii mici):

Lasati orice speranta. !


loading...
Document Info


Accesari: 7017
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2018 )