Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload

loading...
Tehnici de masurare in domeniu PROIECTUL UNITATII DE INVATARE

profesor scoala


COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY"

CATEDRA DE CULTURA TEHNICA

PROFESOR.:

DISCIPLINA: M III Tehnici de masurare în domeniu

CLASA:  XII H

ANUL SCOLAR:2006-2007PROIECTUL UNITATII DE INVATARE

Unitatea de învatare :  Procese de masurare

Nr.ore: 4

Continuturi

Competente

Activitati de învatare

Resurse

Evaluare

0

1

2

3

4

 Tipuri de procese : procese de masurare si verificare în cercetare si laboratoae de dezvoltare în domeniul controlului tehnic

CS 1

 - discutii de grup privind modul de cercetare si verificare a proceselor de masurare

- frontal

-folii

(3ore )

- discutia

Componentele procesuluide masurare : masurând,etaloane,mijloace de masurare

CS 2

 -  exercitii de enumerare a componentelor procesului de masurare

- folii

- frontal

(1 ore )

-proba scrisa

MATRICEA DE SPECIFICATIE                                                                                                                                                 

Unitatea de învatare : Procese de masurare                                                   
               

OR / CS

OR/ CS

Cunoastere

Aplicatie

Analiza

Total

CS 1

15 %        1.5

15 %        1,5

20  %      2

50 %

CS 2

15 %         1,5

15 %        1,5

20 %       2

50 %

Total

30 %

30 %

40 %

100 %

                                                         ,                         

                                                              

                        Total 10 itemi     din care 6 obiectivi  si 4 semiobiectivi

MATRICEA DE EVALUARE

CS /OR

PROBA SCRISA

Discutiua

CS 1

X

 

CS 2

X

 

TEST DE EVALUARE

COLEGIUL TEHNIC " Anghel Saligny "

Prof. ing. Perta Adriana

Nume , prenume : ----------------------- Clasa : ------------------------------------ Data ------------

 1. Raspundeti prin adevarat sau fals::
 1. ----Nivelul actual al stiintei si tehnologiei permite masuratori de mare precizie,care îns 616s1811g 9; maresc complexitatea activitatii de masurare numita proces de masurare.
 2. ---Masurarea este un ansamblu de operatii având ca scop determinarea valorii unei marimi.
 3. ---Mijloacele de masurare servesc la definirea , materializarea , conservarea sau reproducerea unitatii de masura în scopul transmiterii unitatii catre alte mijloace de masurare
 1. Gasiti varianta corecta prin încercuire
 1. Dispozitivele tehnice utilizate pentru obtinerea unor informatii sunt :

a.       Mijloacele de masurare

b.      Procesele de masurare

c.       Metodele de masurare

 1. Mijlocul de masurare destinat stabilirii , reproducerii , conservarii unitatii de masura de numeste :
  1. Etaloane
  2. Digital
  3. Analog
 2. Ansamblul proceselor folosite pentru obtinerea informatiei sunt:
  1. Metoda de masurare
  2. Etaloane de masurare
  3. Procese de masurare
 1. Clasificati metodele de masurare ?
 2. Complectati blocul care este marcat cu ?:

 1. Când exprimarea cantitativa a oricarei marimi este corecta ?
 2. Alegeti un obiect sau fenomen al naturii si enumerati câteva marimi care-l caracterizeaza .

                                              Barem de corectare

A.1-A ,2-A,3-A .

B. 1-a,2-a,3-a

C.Clasificarea metodelor de  masurare :

- metode de masurare indirecte , directe

D. proces de masurare

E. Exprimarea cantitativa a oricarei marimi este corecta  numai daca specificam , pe lânga valoarea numerica si unitatea de masura.

COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY"

CATEDRA DE CULTURA TEHNICA

PROFESOR.: ing. PERTA ADRIANA

DISCIPLINA: M III Tehnici de masurare în domeniu

CLASA:  XII H

ANUL SCOLAR:2006-2007

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE

Unitatea de învatare :  Metode de masurare

Nr.ore: 6 ore

Continuturi

Competente

Activitati de învatare

Resurse

Evaluare

Metode directe

CS 1

 - discutii de grup privind analiza metodelor de masurare

- frontal

-folii

- discutia

Metode indirecte

CS 2

 -  exercitii de masurare a primcipalelor marini

- folii

- fise de documentare

-fise de laborator

-proba practica

Metode implicite

CS 3

- exercitii de definire a metodelor implicite

-folii

-frontal

-referat

MATRICEA DE SPECIFICATIE                                                                                                                                                 

Unitatea de învatare : Procese de masurare                                                   
               

OR / CS

OR/ CS

Cunoastere

Aplicatie

Analiza

Total

CS 1

6 %       

10 %       

4  %     

20 %

CS 2

15 %        

25 %       

10 %      

50 %

Cs 3

9%

15%

6%

30%

Total

30 %

50 %

20 %

100 %

                                                         ,                        

                                                              

                       

Total 7 itemi

MATRICEA DE EVALUARE

CS /OR

referat

Discutiua

Proba practica/lucrare de laborator

CS 1

x

CS 2

x

CS 3

x

TEST DE EVALUARE

COLEGIUL TEHNIC " Anghel Saligny "

Prof. ing. Perta Adriana

Nume , prenume : ----------------------- Clasa : ------------------------------------ Data ------------

A. Complectatii spatiile libere:

1.      Metoda de masurare stabileste --------------- folosite pentru obtinerea --------------------.

2.      Metodele de masurare se împart în: -------------------si----------------------------------------.

3.      Metodele de masurare directe sunt metode de ---------------------- si de ---------------------.

B. Numiti masurarea unor marimi la care se utilizeaza metoda de masurare directa- metoda de citire .

C. Pentru masurarea masei unui cub din aluminu cu latura de 0,01 stabiliti  procedurile de masurare prin metoda indirecta , metode de citire si metoda de zero .

D. La masurarea unei rezistente talon de 100 Ω cu ohmetrul , acesta a indicat 105. Calculati eroarea absoluta si relativa a determibarii.

E. La masurarea unei rezistente etalon de 10000Ω cu puntea de rezistenta s-au obtinut 10005 Ω. Calculati eroarea absoluta si relativa. Comentati rezultatele obtinute comparândule cu cele de la problema de mai sus.

FIsA DE LUCRU

Titlul lucrarii de laborator: Masurarea rezistentelor electrice prin metoda ampermetrului si voltmetrului

COMPETENŢE VIZATE DE LUCRARE:

 

Competenta specifica: utilizarea aparatelor electrice si electronice pentru determinarea valorii rezistentei electrice

 Competente derivate:

Cd1 -   sa identifice aparatele si dispozitivele puse la dispozitie;

Cd2 -   sa realizeze corect montajul conform schemei;

Cd3 -   sa manevreze aparatele si dispozitivele;

Cd4 -   sa citeasca corect aparatele de masura;

Cd5 -   sa noteze corect datele prelevate;

Cd6 -   sa aplice legea lui Ohm pentru calcularea rezistentelor electrice;

Cd7 -   sa sesizeze sursele de erori ale metodei;

Cd8 -   sa determine valorile erorilor de masurare;

Cd9 -   sa formuleze concluzii personale asupra continutului lucrarii;

Cd10 - sa respecte normele de securitatea muncii. 

SUPORT TEORETIC:

Pentru executarea lucrarii elevii trebuie sa cunoasca:

Ř     Domeniile de utilizare ale aparatelor de masurat

Ř     Schemele electrice utilizate de metoda si variantele amonte si aval

Ř     Legea lui Ohm

Ř     Modul de montare a aparatelor si dispozitivelor în circuit

Ř     Efectele montarii ampermetrului si voltmetrului în circuit

Ř     Relatiile de calcul folosite la determinarea valorilor rezistentelor electrice în cele doua variante

SCHEMA DE MONTAJ:

Text Box: Schema de montaj este disponibila la masa de lucru


NOMENCLATORUL APARATELOR:

E - baterie de acumulatoare de 4V; A - ampermetru de 5A c.c.; V - voltmetru de 6V c.c.; Rx - rezistenta de masurat; I - intreruptor.

MODUL DE LUCRU:

-         se masoara rezistentele interne ale ampermetrului si voltmetrului

-         se realizeaza montajele conform schemelor

-         se calculeaza valorile rezistentelor necunoscute cu relatiile:

                                                                        

                                        montajul amonte                       montajul aval

REZULTATE:

Rezultatele determinarilor se trec în tabelul de mai jos:

Nr.

crt.

Varianta de montaj

Tipul rezistorului

de masurat

I

U

Ra

Rv

Valoarea rezistentei necunoscute

(A)

(V)

(W)

(W)

(W)

1

2

3

4

OBSERVAŢII sI CONCLUZII:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY"

CATEDRA DE CULTURA TEHNICA

PROFESOR.: ing. PERTA ADRIANA

DISCIPLINA: M III Tehnici de masurare în domeniu

CLASA:  XII H

ANUL SCOLAR:2006-2007

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE

Unitatea de învatare :  Mijloace pentru masurarea marimilor tehnice caracteristice proceselor industriale

Nr.ore: 15 ore

Continuturi

Competente

Activitati de învatare

Resurse

Evaluare

Marimi geometrice

CS 1

 - discutii de grup privind modul în care se poate efectua masurarea unei lungimi

- frontal

-folii

-sublerul

-micrometru

Comparatoare

-fise de lucru

- discutia

Marimi mecanice

CS 2

 - exercitii de analiza si identificare a  partilor componente ale dimanometrelor

- folii

- fise de documentare

-fise de laborator

-investigatia

Marimi fizico-chimice

CS 3

- Concurs «Cel mai rapid si precis sunt eu » în care se executa masurari consecutive de catre fiecare elev pentru acelasi obiect

-folii

-frontal

-balante

-fise de lucru

-proba practica

Marimi termice

CS 4

- exrcitii de citire a indicatiei mijloacelor de masurare a temperaturii

-fise de documentare

-termometre

-proba practica

Marimi electrice

CS 5

-discutii de grup privind modul în care se poate efectua masurarea marimilor electrice

-fise de lucru

-folii

-ampermetre ,voltmetre etc

-referat

MATRICEA DE SPECIFICATIE                                                                                                                                                 

Unitatea de învatare : Mijloace pentru masurarea marimilor tehnice caracteristice proceselor industriale
               

OR / CS

OR/ CS

Cunoastere

Aplicatie

Analiza

Total

CS 1

 6%        1,44

6 %       1,44   

8 %      1,92

20 %

CS 2

 6%         1,44

 6%       1,44     

 8%    1,92  

20 %

Cs 3

6%        1,44

6%        1,44

8%     1,92

20%

CS 4

6%        1,44

6%        1,44

8%      1,92

20%

CS 5

6%         1,44

6%        1,44

8%    1,92

20%

Total

30 %

30 %

40 %

100 %

                                                         ,                        

                                                             

                       

                                        7,2                        7,2                      9,6

Total 24 itemi - 14 itemi subietivi  ; 10 obietivi

MATRICEA DE EVALUARE

CS /OR

referat

Discutiua/ investigatia

Proba practica/lucrare de laborator

CS 1

x

CS 2

x

CS 3

x

x

CS 4

x

CS 5

x
TEST DE EVALUARE

COLEGIUL TEHNIC " Anghel Saligny "

Prof. ing. Perta Adriana

Nume , prenume : ----------------------- Clasa : ------------------------------------ Data ------------

I. Complectatii spatiile libere

1. sublerul este un instrument de masurare cu ---------------utilizat pentru masurari directe de ----------------

2. Micrometrul este utilizat la masurarea ----------------si este bazat constructiv pe existenta unui mecanism ---------------------.

3. Calibrele sunt utilizate le controlul abaterilor dimensionale , al formei --------------- si al pozitiei relative a------------------ piesei

4. Dinamometrele mecanice au o constructie simpla , o greutate redusa si sunt suficient de robuste si precise, de aceea sunt intâlnite attt ca aparat de ------------------cât si ca aparate ----------------.

5. OPTIMETRUL este un aparat --------------------optico - mecanic pentru masurat lungimi, prevazut cu un --------------mecanic.

II Raspunde-ti prin adevarat sau fals

6 ---- Osciloscopul este un aparat care permite vizualizarea pe ecranul unui tub catodic a curbelor ce reprezinta  variatia în timp a diferitelor marimi fizice, electrice si neelectrice.

7.-----Imaginile obtinute pe ecran se numesc oscilograme.

8----Catod - un electrod care, încalzit de filament, emite electroni prin fenomenul de termoemisie.

9.-----suntul este o rezistenta de valoare foarte redusa, care se monteaza în paralel cu ampermetrul si prin care trece o parte din curentul de masurat.

10.----- Transformatoarele de masurat de curent sunt utilizate pentru a masura curenti de valoare mare.

III. Alegeti varianta corecta prin încecuire

11. Dinamometrele hidraulice se folosesc pentru :

a.       forte mari

b.      forte mici

c.       forte medii

12. Metoda Brinell se folosstte pentru masurarea :

a.       temperaturii

b.      duritatii

c.       tensiunii

13 Pe baza unei scari internationale se masoara :

a.       temperatura

b.      densitatea

c.       voluml

14. Masurarea presiunii se realizeaza cu :

a.       manometre

b.      ampermetre

c.       contoare

IV . Complectatii blocurile care lipsesc

 

 

 

 

 

 

16.Pe cadranul unui aparat sunt inscriptionate urmatoarele simboluri ~Ż ;

17. Facetti o comparatie între multimetrul amnalogie si cel numeric.

18.Sa se calculeze suntul necesar unui ampermetru cu curent  nominal Ia=10mA si Ra =98 Ω pentru a masura un curent maxim I = 500 mA.

19.  Un osciloscop catodic este calibrat astfel:Aty este pe pozitia 5V/div,

comutatorul bazei de timp, pe pozitia 0,1 ms/div

Daca pe ecran apare oscilograma de mai sus, determinati:

20 amplitudinea Umax

21 valoarea efectiva a tensiunii U

22t ensiunea vârf la vârf Uvv

23 perioada tensiunii

24.frecventa tensiunii

Barem de corectare

I.                     1. vernier,lungime ; 2-lungimi, surub -piulita ; 3- geometrice ; 4- geometrice, suprafete,5-laborator , industrial,5-comparator,palpator

II.                   6-A,7-A,8-A,9_A

III.                  11-a,12-b,13-a,14-a

IV.               15

 


16.

17. Comparatie între multimetrul analogie si cel numeric

Criterii de comparatie

Multimetru analogic

Multimetru numeric

Inscriptionarea bornelor si modul de conectare în curent continuu

Bornele sunt inscriptionate cu +,- iar nerespectarea acestei indicatii în care curentul continuu face ca indicatorul sa devieze sub zeroul scarii gradate,ceea ce poate duce la distrugerea aparatului

Bornele nu mai au sunt inscriptionate cu +,- dar exista o borna inscriptionata com având desenat simbolul la masa.Semnul masurarii se va afisa automatul

Comportarea aparatului la depatirea domeniului de masurare

Indicatorul depaseste limita superioara a scarii gradate iar aparatul se poate defecta

Depasirea domeniului este semnalizata fie prin afisarea intermitenta a unei cifre, fie printr-o afisare cu caractere speciale fara ca aparatul sa se defecteze

Cititrea indicatiei

Se înmulteste numarul de diviziuni cu constanta aparatului

Direct fara a avea posibilitatea de a gresii

Avantaje

Se poate urmarii mai usor sensul tensiunii sau intensitatii

Unele aparate schimba automat domeniul de masurare

Rezistenta proprie a aparatului utilizat ca voltmetru

Câteva zeci de kiloohmi pe volt

De ordinul megaohmilor

Alimentarea aparatului

Ca ampermetre si voltmetre nu are nevoie de alimentare, ca ohmetre este alimentat de la o baterie încorpoarta

Este alimentat de la o baterie încorporata pentru toate  modurile de functionare.

18

-aflam pe n din relatia n= I/Ia , rezulta n= 500mA/10mA = 50

- calculam Rs =98/49 =2Ω

19.

COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY"

CATEDRA DE CULTURA TEHNICA

PROFESOR.: ing. PERTA ADRIANA

DISCIPLINA: M III Tehnici de masurare în domeniu

CLASA:  XII H

ANUL SCOLAR:2006-2007

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE

Unitatea de învatare :   Instalatii si sisteme de masurare

Nr.ore: 6 ore

Continuturi

Competente

Activitati de învatare

Resurse

Evaluare

Clasificarea instalatiilor si sistemelor de masurare dupa functiile îndeplinite

CS 1

 -exercitii de alasificare a instalatiilor si sistemelor

- frontal

-folii

- discutia

Elemente de baza a instalatiilor si sistemelor de masurare

CS 2

 -  exercitii de enumerare a elementelor de baza a instalatiilor

- folii

- fise de documentare

-fise de laborator

-proba scrisa

Repezentari grafice ale structurii unei instalatii/unui sistem de masurare

CS 3

- exercitii de reprezentare grafica a unei structuir

-folii

-frontal

-auxiliar

-lucrari de laborator

Tipuri  de structuri ale sistemelor de masurare

CS 1

CS 2

- exercitii de enumerarea a tipurilor de structurii

- folii

frontal

- proba scrisa

MATRICEA DE SPECIFICATIE                                                                                                                                                 

Unitatea de învatare : Instalatii si sisteme de masurare
               

OR / CS

OR/ CS

Cunoastere

Aplicatie

Analiza

Total

CS 1

6 %       

10 %       

4  %     

20 %

CS 2

15 %        

25 %       

10 %      

50 %

Cs 3

9%

15%

6%

30%

Total

30 %

50 %

20 %

100 %

                                                         ,                        

                                                              

                       

Total 7 itemi

MATRICEA DE EVALUARE

CS /OR

referat

Discutiua

Proba practica/lucrare de laborator

CS 1

x

CS 2

x

CS 3

x

TEST DE EVALUARE

COLEGIUL TEHNIC " Anghel Saligny "

Prof. ing. Perta Adriana

Nume , prenume : ----------------------- Clasa : ------------------------------------ Data ------------

A. Complectatii spatiile libere:

COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY"

CATEDRA DE CULTURA TEHNICA

PROFESOR.: ing. PERTA ADRIANA

DISCIPLINA: M III Tehnici de masurare în domeniu

CLASA:  XII H

ANUL SCOLAR:2006-2007

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE

Unitatea de învatare :   Utilizarea tehnicilor de masurare pentru determinarea/monitorizarea marimilor tehnice specifice proceselor industriale

Nr.ore: 6 ore

Continuturi

Competente

Activitati de învatare

Resurse

Evaluare

Norme de tehnica securitatii muncii

CS 1

 -prezentarea principalelor nome

- frontal

-folii

- referatDocumentatia tehnica specifica lucrarilor de masurare/monitorizare a marimilor tehnice

CS 2

 -citirea cartilor tehnice ale aparatelor si echipamentelor

- folii

- fise de documentare

-reviste ,carâi de specialitate

-lucrare de laborator

-discutia

Operatii pregatiroare pentru utilizarea tehnicilor de masurare

CS 3

-exrcitii de asigurare a conditiilor de microclimat

-folii

-frontal

-auxiliar

-lucrari de laborator

Aplicatii tehnice

CS 1

CS 2

- exercitii de masurare directa a principalelor marimi

- folii

frontal

fise de laborator

- lucrare de laborator

MATRICEA DE SPECIFICATIE                                                                                                                                                 

Unitatea de învatare : Instalatii si sisteme de masurare
               

OR / CS

OR/ CS

Cunoastere

Aplicatie

Analiza

Total

CS 1

6 %       

10 %       

4  %     

20 %

CS 2

15 %        

25 %       

10 %      

50 %

Cs 3

9%

15%

6%

30%

Total

30 %

50 %

20 %

100 %

                                                         ,                        

                                                             

                       

Total 7 itemi

MATRICEA DE EVALUARE

CS /OR

referat

Discutiua

Proba practica/lucrare de laborator

CS 1

x

CS 2

x

CS 3

x

TEST DE EVALUARE

COLEGIUL TEHNIC " Anghel Saligny "

Prof. ing. Perta Adriana

Nume , prenume : ----------------------- Clasa : ------------------------------------ Data ------------

A. Complectatii spatiile libere:

COLEGIUL TEHNIC  "ANGHEL SALIGNY"                                                                                                           CLASA: A XII-A H

BAIA MARE                                                                                                                                           DISCIPLINA: MIII

                                                                                                                         PROFESOR: ing. PERŢA .ADRIANA

PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: MIJLOACE DE MĂSURARE PENTRU VOLUM, UNGHI,SUPRAFETE

CONŢINUTURI

COMPETENŢE SPECIFICE

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

RESURSE

EVALUARE

i

j

k

l

m

1. Mijloace de masurare pentru volume:

a) Notiuni generale.

b) Mijloace de masurare pentru volume.

C.S.6. Identificarea unor mijloace de masurare si aplicarea principiilor de functionare a unor aparate de masura.

C.S.7. Utilizarea unui aparat în functie de proprietatile sale metrologice si de natura masurarii.

- discutii de grup privind modul în care se poate efectua masurarea volumului unui corp;

- exercitii de stabilire a unitatii de masura corespunzatoare volumului unui corp;

- exercitii de transformare a unitatii de masura în multipli si submultipli ai acesteia;

- exercitii de stabilire a metodelor de masurare pentru volumul substantelor solide, lichide sau gazoase.

-    frontal

-    tabla

- observare sistematica

- exercitiul

- exercitii de identificare si alegere a aparatelor necesare masurarii volumelor din mijloacele de masurare prezentate;

- exercitii de clasificare a mijloacelor de masurare pentru volume;

- exercitii de analiza si descriere a mijloacelor de masurare a volumelor;

- exercitii de citire a indicatiei mijloecalor de masurare a volumelor.

-    frontal

-    cilindri gradati

-    baloane cotate

-    pipete

-    biurete

-    seringi        1h

- observare sistematica

- investigatia

- test de evaluare

2. Mijloace de masurare pentru unghiuri

a) Notiuni generale.

b) Mijloace de masurare pentruunghiuri.

C.S.6. Identificarea unor mijloace de masurare si aplicarea principiilor de functionare a unor aparate de masura.

C.S.7. Utilizarea unui aparat în functie de proprietatile sale metrologice si de natura masurarii.

- discutii de grup privind modul în care se poate masura masa;

- exercitii de stabilire a unitatii de masura corespunzatoare masei;

- exercitii de transformare a unitatii de masura în multipli si submultipli ai acesteia.

- frontal

-    tabla

- observare sistematica

-  exercitiul

-  proba orala

- exercitii de clasificare a mijloacelor de unghiuri dupa modul de efectuare a unghiurilor;

- exercitii de analiza si identificare a partilor componente ale mijloacelor de masurat unghiurilr;

- exercitii de precizare a tipurilor de mijloace de unghiuri mecanice;

- exercitii de citire a indicatiei mijloacelor deunghiuri.

-    frontal

-    raportoare

-    folii pentru retroproiector

                      2h

 

- investigatia

- observare sistematica

-  proba orala

i

j

k

l

m

3. Mijloace de masurare pentru suprafete

a) Notiuni generale.

C.S.6. Identificarea unor mijloace de masurare si aplicarea principiilor de functionare a unor aparate de masura.

C.S.7. Utilizarea unui aparat în functie de proprietatile sale metrologice si de natura masurarii.

- discutii de grup privind modul în care se poate masurasuprafata;

- definirea si stabilirea unitatii de masura a suprafetei  în SI;

- exercitii e stabilire a metodelor de masurare a suprafeteii

- frontal

 - tabla

- observare sistematica

-  exercitiul

-  proba orala

b) Mijloace de masurare pentru suprafete

- exercitii de identificare si de alegere a aparatelor necesare masurarii suprafetei  în functie de metoda de masurare;

- exercitii de analiza si identificare a partilor componente ale aparatelor;

- exercitii de citire a indicatiei mijloacelor de masura pentru supfrafete;

- exercitii de analiza a principiului de masurare a unor mijloace de masurare pentru suprafata.

-    frontal

-    folii pentru retroproiector

-    planimetru

-    caleee

                    2h

-  observare sistematica

-  exercitiul

-  investigatia

-  fisa de evaluare


loading...Document Info


Accesari: 9372
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2018 )