Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadPROIECT DE CONSTIENTIZARE SI REZOLVARE A UNOR PROBLEME SOCIALE

sociologie
ALTE DOCUMENTE

DROGURI
21 Secrete ale Milionarilor
7 tips-uri pentru un blind date
Intelectualii de azi
NOTIUNI INTRODUCTIVE DESPRE NEVOILE FUNDAMENTALE
ADICTIA LA NICOTINA
Adolescenta
Prescriptii comportamentale in renuntarea la fumat
FEMEIA
Perceptii asupra multiculturalismului

                                            ȘCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1"PRINCIPELE ȘERBAN GHICA ȘI PRINCIPESA ARISTIȚA GHICA"   SIHLEA                                                                                                                NR.______din _____________

PROIECT 
DE  CONȘTIENTIZARE ȘI REZOLVARE A UNOR PROBLEME SOCIALE


Satul meu - un mediu curat

 *ARGUMENT

Degradarea continua a spatiilor verzi, a locurilor de joaca reprezintă semnale de alarma pentru viitor. Protejarea mediului este o necesitate imperioasă  generată  de certitudinea că oamenii sunt parte integrantă din natură și nicidecum superiorii acesteia. Copii sunt martori oculari la deteriorarea mediului din satul in care locuiesc, de aceea dorința lor de a se implica in rezolvarea problemelor de mediu este pe deplin justificata. Pentru ca pregătirea în sprijinul ocrotirii naturii începe de la vârsta copilăriei, protecția mediului fiind una dintre datoriile sfinte ale omului, am considerat că este momentul să acordam o importantă deosebita și educației ecologice a școlarilor.

Un rol major în educația ecologica privind mediul înconjurător îl are școala deoarece aici este locul organizat în care li se asigura transmiterea de cunoștințe, formarea deprinderilor și dezvoltarea atitudinilor pozitive față de problemele mediului.

Pentru ca a venit momentul să ne ocupăm mai mult de educația ecologica a copiilor ne-am propus sa venim in ajutorul lor cu un program educațional formative-informativ având ca obiectiv formarea deprinderilor si a mentalității pozitive si active de protejare refacere, conservare a resurselor din mediul înconjurător. Cunoașterea responsabilă a mediului înconjurător oferă copiilor ocazia de a gândi, a învăța, de a-și dezvolta curiozitatea și interesul pentru anumite aspecte din lumea înconjurătoare.

Atitudinea față de natură se formează și se afirmă în strânsă legătură cu cunoștințele ecologice , teoretice avute , cu convingerile , semnificația morală și estetică și cu activitatea practică în raport cu mediul înconjurător . Ca obiective de referința am stabilit îmbogățirea stării de reprezentări si noțiuni despre natura si fenomenele naturale, a cauzelor care le determina, descoperirea frumuseților naturii, trezirea interesului pentru înțelegerea importanței ecologice.

Activitațile teoretice de educație ecologică vor fi îmbinate cu activitățile practice și alte activități de cunoașterea mediului, dar extinzând aria curriculară și ținând seama de disponibilitățile, necesitățile si opțiunile colectivelor de copii și părinți, de problemele satului.Activitățile se vor desfășura cu elevii clasei a IV-a și vor aborda mai multe laturi ale educației civica, estetica, fizica vizând astfel anumite dimensiuni formative.

* SCOP

▪ Stimularea motivației pentru ocrotirea naturii

▪ Formarea unor atitudini ecologice active si responsabile care sa determine manifestarea unor conduite adecvate a elevilor in raport cu mediul natural.

▪ Cooperarea elevilor în acțiuni concrete de cunoaștere și intervenție practică pozitivă in ceea ce privește mediul înconjurător, ocrotirea acestuia;

▪ Educarea ecologică a copiilor, formarea competențelor acestor pentru participarea la realizarea unor activități privind protejarea mediului înconjurător prin cunoașterea valorilor naturale

* OBIECTIVE

formarea deprinderilor de a colecta și a recupera materiale reciclabile;

dezvoltarea abilităților de utilizarea a uneltelor și a materialelor specifice realizării unor lucrări practice de refacere, îngrijire si protecție a mediului;

stimularea creativității școlarilor prin recondiționarea si refolosirea deșeurilor din hârtie, plastic, textile care vor fi transformate în diferite obiecte ce vor fi expuse în cadrul unei expoziții;

 dezvoltarea capacității elevilor de a proiecta și desfășura în echipă activități ecologice/de educație pentru mediu în școală și comunitate;

consolidarea relațiilor dintre educația școlară și cea  extrașcolară;

formarea unor convingeri, atitudini și deprinderi de păstrare a propriei sănătăți și a mediului înconjurător;

sensibilizarea comunității în privința problemelor de mediu prin atitudinile și activitățile elevilor;

eficientizarea procesului instructiv - educațional prin activitățile concrete desfășurate;

* ORGANIZARE PROIECT

Inițiere și coordonare - înv. ALINA DANIELA COARCĂ

Colaborator interpartenerial - înv. GEORGIANA URSU

* GRUP  ȚINTĂ

a. beneficiari direcți

Elevii claselor a IV a Școala cu clasele I-VIII "Principele Șerban Ghica si Principesa Aristița Ghica", comuna SIHLEA

b. beneficiari indirecți

Elevii școlii, cadrele din școală, locuitorii comunei Sihlea

* REZULTATE AȘTEPTATE

◦ Crearea și menținerea spațiului verde în satul nostru conform principiilor, dezvoltării durabile

◦ Determinarea unui număr cât mai mare de copii să participe activ și responsabil în activitățile de recuperare, recondiționare și refacere a deșeurilor

     ◦ Schimbarea atitudinii copiilor în ceea ce privește participarea și afirmarea în acțiuni de grup

     ◦ Găsirea unor soluții comune în ceea ce privește ocrotirea mediului

     ◦ Obiectivele proiectului să trezească interes și în rândul altor cadre didactice , dar și al unor reprezentanți ai unor instituții locale cât și al părinților care s-au implicat în desfășurarea și realizarea acțiunilor propuse

* RESURSE

1.Resurse materiale și financiare

. cheltuieli pentru achiziționarea de materiale consumabile și pentru tehnoredactare și multiplicare;

. saci din plastic, materiale și unelte necesare desfășurării activităților(greblă, sapă, hârleț), mape, coli de scris, pliante, markere, vopsea, placaj, pensule, cameră video, aparat foto, mănuși plastic, semințe de flori, arbuști, CD-uri.

2.Temporale

-         1 aprilie 2008 - 15 iunie 2008

3.Spațiale

-         săli de clasă
-         holurile școlii și a primăriei din localitate

-         curtea școlii, parcul comunei, împrejurimile gării din comună

4.Informaționale

-         Cojocariu, Venera-Mihaela, Sacara Liliana, Managementul proiectelor Pedagogice, Ed. Didactică și Pedagogică, R.A, București, 2005

-         Neacșu Petre, Apostolache Zoe, Dicționar de ecologie, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1982

-         Publicații de specialitate

-         Documentare

-         Pliante

-         Internet

* Strategii de realizare

Forme: activități comune între elevii acestei școli (activități frontale, activități individuale,activități în echipă)

Metode și procedee: activități de informare, activități practice, expunerea, explicația,concursuri, munca în echipe, desen, afișe, mape.

* PLANUL ANALITIC DE REALIZARE A PROIECTULUI

Etapa de mediatizare

 Activități

-         strângerea de informații pentru tematica proiectului,

-         întocmirea și afișarea scrisorii de intenție către părinți .

Acțiuni:

-         studierea bibliografiei,

-         stabilirea obiectivelor și a conținutului proiectului,

-         informarea resurselor umane cu privire la obiectivele proiectului.

Etapa strângerii de fonduri

Activități:

-         pregătirea ,atragerea și procurarea de fondurilor necesare.

Acțiuni:

- informarea copiilor, părinților și colaboratorilor cu activitățile pe care urmează să le desfășoare;

Etapa de desfășurare propriu-zisă a activităților

Activități:

-         desfășurare activităților practice de recuperare a deșeurilor,

-         desfășurarea activităților de recondiționare a deșeurilor,

-         plantarea de arbori și flori

-         amenajarea de expoziții pentru prezentarea produselor realizate

-         întocmirea unui calendar ecologic, afișe, desene,;

Acțiuni

-         colectarea de către copii a materialelor refolosibile,

-         confecționarea diverselor obiecte din plastic, hîrtie, textile,

-         expunerea obiectelor confecționate

-         informare cu privire la acțiunile și rezultatele proiectului,

Etapa de evaluare a rezultatelor

Activități

-         aprecierea activităților copiilor ,

-         analiza etapelor și a rezultatelor ,

-         diseminarea informațiilor

Acțiuni

-         redactarea rezultatelor finale în diferite publicații și cu diferite ocazii.

* CALENDARUL ACTIVITAȚILOR

1.     "Să fim ecologiști"- 17 aprilie

-         informarea elevilor despre poluare și depistarea factorilor poluanți din zona în care trăiesc;

-         confecționarea ecusoanelor "Euroecologistul"

-         dezbatere pe baza unor documentare vizionate;
2.     "Ziua mondiala a Pamântului" - 22 aprilie

-         informarea elevilor și discuții despre diverse acțiuni organizate în onoarea acestei zile, în diferite locuri din lume;

-         concurs de desene pe aceasta temă;

-         realizarea cu această temă a "Calendarului Ecologic"

3.     "Puteți face și voi ca noi" - 8 mai

-         acțiune de curățenie în curtea școlii și în parcul din comună;

-         colectarea materialelor refolosibile;

-         plantarea de puieți și flori;

4.     "Satul meu - un mediu curat"- 19 mai

-         acțiune de curățenie în zona gării din comună;

-         colectarea materialelor refolosibile;

-         realizarea și postarea afișelor  "Păstrați satul curat - păstrați lumea curată"

5.     "Avem mâini harnice....dar și dibace" - 30 mai

-         confecționarea de diferite lucrări ( colaje, flori, vase) din materiale refolosibile colectate;

-         realizarea unei miniexpoziții în holul școlii și în holul primăriei;

6.     "Ziua Mondială a Mediului" - 5 iunie

-         informarea elevilor și discuții despre diverse acțiuni organizate în onoarea acestei zile, în diferite locuri din lume;

-         concurs de afișe  "Sănătatea mediului stă în mâinile noastre"

-         desemnarea afișului câștigător și afișarea lui în locurile publice din comună;

* Evaluarea proiectului

Ecologic: modul de manifestare a atitudinilor responsabile și active față de problema mediului înconjurător (interes, curiozitate, implicare, acțiuni practice),

Psihologic: Dezvoltarea colaborării și comunicării în echipă.

Pedagogic: climatul bazat pe încredere, pe susținerea în participarea la concursuri și la realizarea celorlalte activități,

Social: numărul mare de școlari și părinți participanți la activități,

cantitatea și calitatea obiectelor confecționate din deșeuri

calitatea spațiului verde din împrejurimile școlii, din comună

Se vor realiza portofolii cu materialele efectuate în cadrul activităților identificându-se noi posibilități de extindere și dezvoltare. Pe CD-uri se vor înregistra aspecte de la activitățile proiectului și fiecare copil va primi câte un CD.

* PROMOVAREA PROIECTULUI:

▪ Prezentarea programului proiectului în cadrul unor întâlniri între cadrele didactice inițiatori ai proiectului și școlari, între cadrele didactice inițiatori ai proiectului și părinții școlarilor;

▪ Prezentarea portofoliului proiectului.

* Modalitati si activitati de diseminare

- mese rotunde de informare a celorlați elevi din școală, a părinților, a celorlalte cadre didactice;

- miniexpoziții cu materiale publicitare și rezultate ale activităților desfășurate;

- dialoguri deschise, schimburi de idei.

* MEDIATIZARE:

▪ postarea proiectului educațional pe site-ul www. didactic. ro;

▪ articole despre activitățile proiectului în presa locală;

* IMPACT (FEED BEAK CONCRET)

Pentru sondarea (cunoașterea ) impactului s-au utilizat diverse strategii: observări curente, chestionare, activități de analiză și valorificare, discuții organizate cu participanții la proiect. În faza de evaluare, au fost identificate mai multe aspecte:

la nivelul școlii

€ creșterea interesului față de ocrotirea mediului

la nivelul elevilor

€ conștientizarea acestora de necesitatea formării unui comportament adecvat în acest sens

la nivelul cadrelor didactice participante:

€ dobândirea unor competențe de a educa elevii în spirit ecologic în afara activităților curriculare

la nivelul comunității

€ acordarea sprijinului în derularea diverselor acțiuni

€ implicarea acestora

€ conștientizarea familiei elevilor în ceea ce privește problematica mediului
Document Info


Accesari: 4837
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )