Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


SOCIOLOGIE PSIHOLOGIE Statistica - test

sociologie
ALTE DOCUMENTE

Analiza comunicării din perspectiva sociologiei
VEZI CĂ ACEST ELEMENT NU ESTE NUMAI UNUL DE MENTALITATE, CI UNUL FUNCTIONAL, DE PROTECŢIE
Legea Reciprocitatii
Observatia sociologica
SOCIOLOGIE PSIHOLOGIE Statistica - test

SOCIOLOGIE PSIHOLOGIE Statistica


MULTIPLE CHOICE
Cand adunam doua variabile aleatoare, probabilitatile :

evenimentelor elementare:

1 se aduna;

2 se scad;

3 se inmultesc.

Cand inmultim doua variabile aleatoare, probabilitatile evenimentelor elementare

1 se aduna;

2 se scad;

3 se inmultesc.

3) Media sumei a doua variabile aleatoare este egala cu :

1 suma mediilor variabilelor aleatoare;

2 produsul mediilor variabilelor aleatoare;

3 diferenta mediilor variabilelor aleatoare.

4) Media unei variabile aleatoare este:

1 egala cu cea mai mica valoare a variabilei aleatoare;

2 egala cu cea mai mare valoare a variabilei aleatoare;

3 cuprinsa intre acestea.

Media produsului a doua variabile aleatoare este:

1 egala cu suma mediilor celor doua variabile aleatoare;

2 egala cu produsul mediilor celor doua variabile aleatoare;

3 egala cu radical din suma patratelor mediilor;

4 nici unul din punctele a) b) c) nu este adevarat.

Statistica descriptiva se ocupa cu :

a) prelucrarea datelor statistice

b) culegerea datelor despre un fenomen social

c) inregistrarea datelor despre un fenomen social

d) nici unul din raspunsurile a) b) c) nu este adevarat


1 a+b+c

2 b+c

3 d

Variabilele X si Y sunt independente daca :

1 pentru o pereche de indici (i,j) evenimentele elementare corespunzatoare sunt

independente;

2 pentru mai multe perechi de indici (i,j) evenimentele elementare corespunzatoare sunt

independente;

3 pentru toate perechile (i,j) evenimentele elementare corespunzatoare sunt independente.

Momentul de ordinal 2 al variabilei aleatoare X este:

1 patratul valorii medii a variabilei aleatoare X;

2 valoarea medie a patratului variabilei aleatoare X;

3 alta expresie.

Variabila aleatoare X-M(X) se numeste :

1 abaterea medie a variabilei aleatoare X;

2 abaterea de la medie a variabilei aleatoare X;

3 abaterea medie patratica a variabilei aleatoare X.

10) Abaterea medie caracterizeaza :

1 imprastierea variabilei aleatoare X;

2 boltirea variabilei aleatoare X;

3 concentrarea variabilei aleatoare X.

11) Momentul centrat de ordinal II al variabilei aleatare X este:

1 abaterea medie a variabilei aleatoare X;

2 abaterea de la medie a variabilei aleatoare X;

3 dispersia variabilei aleatoare X;

4 abaterea medie patratica a variabilei aleatoare X.

Dispersia unei constante este egala cu :3 alta constanta.

Dispersia sumei dintre o constanta si variabila aleatoare X este :

1 acea constanta ;

2 egala cu 0;

3 egala cu dispersia constantei;

4 egala cu dispersia variabilei aleatoare X.

Dispersia produsului dintre o constanta si variabila aleatoare X este egala cu :

1 acea constanta;

2 dispersia lui X;

3 a D(X);

4 nici unul din raspunsurile a) b) c) nu este adevarat.

Dispersia variabilei aleatoare X este egala cu :

1 patratul abaterii medii patratice;

2 radical din abaterea medie patratica;

3 raspunsurile a) si b) nu sunt adevarate.

Coeficientul de covarianta a doua variabile aleatoare este egal cu :

1 media produsului variabilelor minus produsul mediilor variabilelor;

2 media sumei variabilelor;

3 suma patratelor mediilor variabilelor aleatoare.

Amplitudinea unei variabile aleatoare este:

1 un indicator de dispersie;

2 un indicator al tendintei centrale de grupare;

3 ambele la un loc;

4 nici una din situatiile de mai sus.

Amplitudinea unei variabile aleatoare este egala cu :

1 suma dintre valoarea maxima si valoarea minima a variabilei aleatoare;

2 media aritmetica a valorilor;

3 diferenta dintre valoarea maxima si valoarea minima.

Cuantilele de ordinal 10 ale unei variabile aleatoare se numesc:

1 cuartile;

2 centile;

3 decile.

Cuartila este o cuantila de ordinul :

1 cinci;

2 zece;

3 patru;

4 o suta.

Mediana unei variabile aleatoare este egala cu :

1 prima cuartila;

2 a doua cuartila;

3 a treia cuartila.

Coeficientul de variatie este un indicator :

1 al formei distributiei;

2 de dispersie;

3 al tendintei centrale de grupare.

Oblicitatea este un indicator :

1 al formei distributiei;

2 de dispersie;

3 al tendintei centrale de grupare.

Boltirea este un indicator :

1 al tendintei centrale de grupare;

2 al formei distributiei;

3 de dispersie.

Media variabilei abaterea de la medie este egala cu :
26) Media produsului a 2 variabile aleatoare este egala cu :

1 Suma mediilor v.a.;

2 Produsul mediilor var.aleat.;

3 punctul b)are loc cu conditia ca variabilele aleatoare sa fie independente.

27) Scalele nominale permit :

1 O masurare a distantei dintre termenii scalei;

2 O ierarhizare a valorilor;

3 O enumerare de posibilitati.

Scalele ordinale permit :

1 O ierarhizare a valorilor;

2 Posibilitatea unui raport intre 2 pozitii pe o scala;

3 O masurare a distantei dintre termenii scalei.

Scalele proportionale :

1 permit o ierarhizare a valorilor;

2 exprima posibilitatea unui raport intre 2 pozitii pe o scala;

3 permit o enumerare de posibilitati.

Scalele cu intervale permit :

1 Masurarea distantelor dintre diferitele trepte;

2 O enumerare de posibilitati;

3 Posibilitatea unui raport intre 2 pozitii pe o scala.

31) O variabila aleatoare se numeste discreta atunci cand :

1 numerele care corespund modalitatilor ei sunt intregi;

2 numerele care corespund modalitatiolor ei sunt rationale;

3 numerele care corespund modalitatilor ei sunt reale.

Grupele de varsta constituie un exemplu de :

1 scala de intervale;

2 scala nominala;

3 scala ordinala.

Scalele care caracterizeaza variabilele ale caror modalitati nu au decat un scop descriptiv sunt :1 scale ordinale;

2 scale nominale;

3 scale de intervale.

Raspunsurile de tip : « deloc/putin/mult/foarte mult », dintr-un chestionar, reprezinta un exemplu de scala :

1 de raport;

2 ordinala;

3 nominala;

4 de intervale.

Scalele al caror statut se bazeaza pe faptul ca intervalele care separa doua modalitati succesive sunt intotdeauna egale intre ele sunt :

1 scale ordinale;

2 scale nominale;

3 scale de interva.

Intr-un chestionar, intrebarile de opinie vizeaza :

1 preocuparile intelectoale ale indivizilor;

2 aspecte de comportament ale indivizilor;

3 parerile, atitudinile subiectilor.

Intr-un chestionar, intrebarile factuale privesc :

1 aspectele de comportament ale subiectilor;

2 parerile, latitudinile;

3 preocuparile intelectuale.

38) Esantionarea care are la baza principiul loteriei este :

1 esantionare prin stratificare;

2 esantionare multistadiala;

3 esantionare simplu aleatoare.

Esantionarea care presupune o grupare a populatiei pe arii geografice, culturale etc. este o esantionare :

1 multifazica;

2 prin stratificare;

3 multistadiara ( grupala).

Esantionarea care se efectueaza in populatii neomogene alcatuite din straturi, este o

esantionare :

1 simplu aleatoare;

2 multistadiala;

3 multifazica;

4 prin stratificare.

41) Esantionarea care presupune gruparea populatiei dupa cateva caracteristici, apoi determinarea subesantioanelor, este o esantionare :

1 panel;

2 pe cote;

3 simplu aleatoare;

4 prin stratificare.

Erorile sistematice sunt erori de :

1 reprezentativitate;

2 de inregistrare;

3 altele.

Erorile intamplatoare sunt erori de :

1 inregistrare;

2 reprezentativitate;

3 altele.

Universul de esantionare este format din :

1 populatia intrata in esantion;

2 populatia intrata in studiu;

3 toata populatia tarii.

Procesul statistic prin care concluziile obtinute din studiul esantionului se pot extinde la intreaga populatie studiata se numeste :

1 reprezentativitate;

2 inferenta;

3 analiza statistica.

O ipoteza a modelului recursiv este ca :

1 relatiile dintre variabile sa fie neliniare;

2 relatiile dintre variabile sa fie liniare;

3 sa nu existe astfel de relatii.

Indicatorul concordantei pozitive ajuta la construirea :

1 coeficientului de corelatie a doua variabile aleatoare;

2 coeficientului de regresie;

3 coeficientului de corelatie a rangurilor al lui Kendall.

Intre indicatorul concordantei negative si coeficientul lui Kendall exista urmatoarea legatura :

1 cresc in acelasi timp;

2 unul creste in timp ce celalalt descreste;

3 descresc in acelasi timp.

Indicele lui Gini este un indicator :

1 de dispersie;

2 al formei distributiei;

3 al tendintei centrale de grupare.

In modelele dexplicative gradul de variabilitate al unui fenomen poate fi masurat de :

1 indicatorii de dispersie;

2 indicatorii formei distributiei;

3 indicatorii tendintei centrale de grupare.

Suma frecventelor relative ale unei serii de date este:

a) 1;

b) 50;

c) 100%


1 a+c

2 a+b+c

3 a+b

52) Variabila abatere medie caracterizeaza :

1 imprastierea;

2 concentrarea;

3 forma distributiei.

Daca X si Y sunt 2 variabile aleatoare,atunci: D(X+Y) = D(X) + D(Y)

1 intotdeauna;

2 cand X si Y sunt independente;

3 Cand X si Y sunt dependente

Coeficientul de corelatie r(X,Y) a doua variabile aleatoare este egal cu zero cand:

A) X si Y sunt independente;

B) X si Y sunt dependente


1 A

2 B

3 nici una.

Coeficientul lui Kendall masoara :

1 corelatia a doua variabile cantitative;

2 corelatia rangurilor a doua v.a. oarecare;

3 corelatia rangurilor a 2 v.a. calitative

Gradul de reprezentativitate al unui esantion depinde numai de:

1 caracteristicile populatiei;

2 marimea esantionului;

3 procedura de esantionare folosita;

4 oricare din ele;

5 de toate trei.

Tipul de esantionare probabilist are caracter:

1 aleator;

2 nealeator;

3 oricare din ele;

4 niciunul dintre acestea.

Testul "hi patrat" reprezinta:

1 un test de cunoastere;

2 un test de semnificatie;

3 un test de reprezentativitate.

Modelul lui Blalock reprezinta:

A) un model de analiza cauzala;

B) un model de analiza de dependenta

C) un model de comportament


1 A+B

2 A+B+C

3 B+C

60) Abaterea intercuartila este o caracteristica:

1 standardizata;

2 nestandardizata.

61) Frecventele relative sunt:

1 numere intregi;

2 valori negative;

3 valori pozitive subunitare.

Doua variabile aleatoare X si Y sunt independente daca:

1 doua evenimente elementare sunt independente;

2 anumite evenimente elementare sunt independente;

3 toate evenimentele elementare sunt independente doua cate doua.

Cuartila este un indicator care caracterizeaza :

1 tendinta centrala de grupare;

2 imprastierea variabilei;

3 forma distributiei unei v.a;

Corelatia rangurilor a 2 v.a. se exprima cu ajutorulA) coeficientului lui Kendall;

B) coeficientului lui Spearmann;

C) coeficientului lui Pearson


1 A+B

2 A+B+C

3 A+C

Modelul recursiv este un model de:

A) analiza de dependenta;

B) analiza cauzala;

C) analiza de regresie.


1 A+B

2 A+B+C

3 A+C

Gradul de reprezentativitate al unui esantion este masurat de:

A) coeficientul de corelatie;

B) coeficientul de varianta;

C) eroarea maxima admisa;

D) nivelul de incredere


1 C+B

2 A+B+C+D

3 C+D

Testul "hi patrat" se aplica:

1 esantioanelor mici

2 esantioanelor mijlocii

3 esantioanelor mari

Non-raspunsuri intr-un chestionar de opinie inseamna:

A) raspunsuri negative;

B) lipsa raspunsurilor la unele intrebari;

C) lipsa raspunsurilor la intregul chestionar


1 B+C

2 A+B+C

3 A+B

Cate tipuri de scale intalnim in stiintele sociale:

1 2 tipuri

2 3 tipuri

3 4 tipuri

Pentru analiza seriilor interdependente se foloseste care din urmatoarele metode statistice:

A) regresia;

B) indicatorul concordantei pozitive;

C) corelatia.


1 A+C

2 A+B+C

3 A+B

Coeficientul de variatie este un indicator:

1 de pozitie;

2 de imprastiere;

3 al formei distributiei v.a.

Abaterea intercuartila relativa este un indicator :

1 standardizat;

2 nestandardizat.

Indicatorul de boltire masoara :

1 forma distributiei unei v.a;

2 oblicitatea distributiei;

3 dispersia v.a.

Care afirmatie este adevarata :

1 Daca variabilele X si Y sunt independente atunci coeficientul lor de corelatie este nul;

2 Daca coeficientul de corelatie a 2 v.a. este nul atunci variabilele X si Y sunt

independente;

3 Amandoua sunt adevarate.

Intr-un chestionar de opinie ,intrebarile factuale sunt intrebari care privesc:

1 continutul acestora;

2 forma de inregistrare a raspunsurilor.

O procedura de esantionare in care fiecare individ din populatie are o sansa reala,calculabila si nenula de a fi ales in esantion,se va numi:

1 aleatoare;

2 nealeatoare.

Daca coeficientul de corelatie a doua v.a. este 1 atunci intre cele doua variabile exista o dependenta:

1 neliniara;

2 liniara;

3 logaritmica.

Erorile statistice in realizarea unui esantion apar:

1 cand nu se respecta principiile de baza ale teoriei esantionarii;

2 in timpul derularii sondajului in teren.

Esantionarea care presupune gruparea populatiei dupa cateva caracteristici este specifica:

1 esantionarii panel;

2 esantionarii multifazice;

3 esantionarii pe cote.

In cazul acceptarii ipotezei nule care varianta este posibila:

A) ipoteza facuta este adevarata si urmeaza sa fie acceptata;

B) ipoteza facuta este falsa;


1 A

2 B

3 A+ B

Indicele lui Gini este un indicator:

1 de pozitie;

2 de imprastiere;

3 al formei distributiei variabilei aleatoare.

Coeficientul de corelatie a doua variabile aleatoare este:

1 standardizat si ia valori in intervalul [-2;2];

2 standardizat si ia valori in intervalul [-1;1];

3 nestandardizat si ia valori pozitive.

83) Afectarea caracterului aleator in realizarea unui esantion este o eroare:

1 sistematica;

2 intamplatoare;

3 de alta natura.

Cresterea in volum a esantionului asigura intotdeauna cresterea gradului de reprezentativitate?

1 da;

2 nu;

3 depinde de alti parametri.

Indicatorul concordantei pozitive influenteaza marimea coeficientului de corelatie a rangurilor a lui Kendall?

1 da;

2 nu;

3 nu intotdeauna.

Intr-un model recursiv relatiile dintre variabile trebuie sa fie, prin ipoteza:

1 liniare;

2 neliniare;

3 oricum.

87) O caracteristica se numeste continua atunci cand numarul valorilor este:

1 finit;

2 infinit;

3 cand valorile sunt pozitive.

88) Daca M(X) este media v.a. X atunci proprietatea M(XY)=M(X)M(Y) are loc cand:

1 X si Y sunt dependente;

2 X si Y sunt independente;

3 oricand.

89) Stabilirea gradelor de libertate este importanta in:

1 utilizarea testului "hi patrat";

2 realizarea unui model recursiv;

3 aplicarea ipotezei nule.

90) Mediana este

1 prima cuartila;

2 a doua cuartila;

3 a treia cuartila.Raspunsuri grila Statistica Sociala sem. II, an univ 2006-2007

MULTIPLE CHOICE
Acestea sunt raspusurile mele1-3, 2-3, 3-1, 4-3, 5-2, 6-2, 7-3, 8-2, 9-2, 10-1, 11-3, 12-1, 13-4, 14-4, 15-2, 16-1, 17-1, 18-3, 19-3, 20-3, 21-2, 22-2, 23-1, 24-2, 25-1, 26-3, 27-3, 28-1, 29-2, 30-1, 31-1, 32-3, 33-2, 34-2, 35-3, 36-3, 37-1, 38-3, 39-3, 40-4, 41-4, 42-2, 43-2, 44-2, 45-2, 46-2, 47-3, 48-2, 49-1, 50-1, 51-1, 52-1, 53-2, 54-1, 55-3, 56-5, 57-1, 58-2, 59-1, 60-2, 61-3, 62-3, 63-2, 64-1, 65-1, 66-3, 67-3, 68-1, 69-3, 70-1, 71-2, 72-1, 73-1, 74-1, 75-1, 76-1, 77-2, 78-1, 79-3, 80-1, 81-2, 82-2, 83-1, 84-1, 85-1, 86-1, 87-2, 88-2,89-1,90-2Document Info


Accesari: 5970
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2020 )