Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload

loading...
ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE

Resurse umane


ALTE DOCUMENTE

ceste 109 intrebari le includ atat pe cele traditionale, cat si pe cele instantanee in cadrul interviului
6 cupluri cu 6 probleme. In care te recunosti?
Efecte in plan moral ale pierderii energiei sexuale
ASPECTE PRIVIND ANALIZA GESTIUNII RESURSELOR UMANE IN CADRUL OPERATORILOR PORTUARI
POSTURI SI ROLURI
Elemente de psihologie ce influenteaza recrutarea si selectia resurselor umane
Lucrare de diploma - resurse umane
Intrebari inainte de a solicita un job
Caietul de lucru al casierului

ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE

Principalul sistem de finantare a ocrotirii si promovarii sanatatii populatiei care asigura fiecarui cetatean acordarea unui pachet de servicii de baza il constituie sistemul asigurarilor sociale de sanatate care au caracter obligatoriu.


Constituirea fondului de asigurari sociale de sanatate se face prin:

 1. Contributiile suportate de asigurati,
 2. contributiile asigurate de angajator,
 3. subventii de la bugetul de stat,
 4. alte surse donatii,sponsorizari,

Administrarea intregului fond se face prin 3 case de sanatate:

a).CNAS

b).CASA asigurarilor de sanatate a Ministerului Transportului.

c).CASA asigurarilor de sanatate a apararii,ordinii publice,sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti.

Conform ORGnr.150/2002 sunt asigurati toti cetatenii ramasi cu domiciliul in Romania precum si cetatenii straini sau apatrizi care au resedinta in Romania.

Contributia de asigurat se dovedeste prin documente justificative, adeverinte sau carnetul de asigurari eliberat prin grija casei la care este inscris asiguratul.

BENEFICIAZA DE ASIGURARI DE SANATATE FARA PLATA CONTRIBUTIEI URMATOARELE CATEGORII DE PERSOANE:

a).toti copii pana la varsta de 18 ani sau tinerii pana la 26 ani daca sunt elevi sau studenti,ucenici si daca nu realizeaza venituri din munca.

b).sotul,sotia si parintii fara venituri proprii aflati in intretinerea unei persoane asigurata.

c).persoanele ale caror drepturi sunt stabilite prin :

1.Decretul 18/1990 privind acordarea unor drepturi personale persecutate din motive politice.

2.OUG nr.105/1999 referitoare la Legea Nr.44/1994 privind veteranii de razboi.

3.Art.2 din Legea Nr.42/1990 privind cinstirea eroilor martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, cu conditia ca aceste persoane sa nu realizeze alte venituri decat cele provenite din drepturile banestii acordate de actele normative mentionate mai sus.

d).persoanele cu handicap.

e).pensionarii

f).bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate daca nu realizeaza venituri din pensie,munca.

g).femeile insarcinate sau lauze daca nu au nici un venit sau au venitul sub salariul minim pe tara.

h).persoanele care fac parte dintr-o familie ce au drept la ajutor socialpotrivit legii416/2001 privind venitul minim garantat.

i).persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute in art.105,113 si 114 din Codul Penal adica persoanele care se afla in perioada de amanare sau intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate daca nu au venituri.

Sunt asigurati deasemenea cu plata contributiilor din alte surse urmatoarele persoane:

-care-si satisfac serviciul militar in termen,

-persoanele care se afla in concedii medicale,sarcina lauzie,ingrijire copil 2 sau 3 ani sau ingrijire copil 7 sau 18 ani,

-persoanele care executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest preventiv,

persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj.

Contributiile la constituirea BAS-ului pentru toate persoanele care se afla in incapacitate de munca beneficiare de prestatii si indemnizatii prevazute la litera B de mai sus se calculeaza astfel:

Salariu minim brut /tara*2 : nr. zile lucratoare in luna *nr. zilelor lucratoare de concediu medical*6,5%

Prevederile ca temei legal sunt in legea 583/15.12.2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr.1228/21.12.2004 pentru aprobarea OUGnr.93/2004 care a modificat la randul lui OUGnr.150/2002 si care a aprobat legea 147/1997 privind asigurarile sociale de sanatate.

Contributia se plateste de angajator si se recupereaza de la BASS prin deducerea din valoarea de asigurari sociale de plata.

Angajatorii la care-si desfasoara activitatea asiguratii au obli 141f56b gatia sa plateasca casei de asigurari de sanatate o contributie de 7% raportata la fondul de salarii realizate lunar.Prin fond de salarii realizat se intelege suma tuturor veniturilor in bani sau in natura realizate lunar de catre salariatii cu CIM inclusiv sumele platite din acest fond pentru concediile medicale suportate de unitate(primele 7,12,17 zile lucratoare).

Persoanele care nu sunt salariate dar au obligatia sa-si asigure sanatatea conform prevederilor OUGnr.150/2002 sunt obligate sa comunice direct casei de asiguraride sanatate in carei raza isi au domiciliu, veniturile realizate in vederea stabilirii contributiei de 6,5% aplicat asupra acestora,venituri ce nu se pot situa sub salariului minim brut pe tara. Pentru persoanele fara venituri, aflate in intretinerea altor persoane care realizeaza venituri, asigurarile sociale de sanatate sunt efectuate prin coasigurare, pe baza unei adeverinte de la locul de munca al acestora din urma.

Persoanele care au dreptul a se asigura deci cele care-si declara veniturilesi nu pot dovedi plata contributiilor sunt obligate pentru a obtine calitatea de asigurat sa achite contributia legala pe ultimii 3 ani numiti termeni de PRESCRIERE RESTRICTIVA incepand cu data primei solicitari acordare a serviciului medical calculat la salariu minim brut potrivit normelor elaborate de CNAS si aprobate de Ord.Min.Sanatatii si Familiei.

Obligativitatea virarii contributiei retinuta de la angajat si angajator revine numai angajatorului,neachitarea in termen,pana pe 25 ale luni urmatoare pentru luna expirata produce majorari de 0,06% pe zi din suma datorata conform HG.1513/2002.

RASPUNDEREA JURIDICA

1.Constituie infractiune si se pedepseste conform Codului Penal:

a).infractiunea de deturnare de fonduri prin utilizarea in alte scopuri a fondului de sanatate,

-infractiunea de fals intelectual in complectarea declaratiei cu date ireale,

-constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5mil.-10mil.nedepunerea in termen a declaratiei,

-30mil.-50mil.nevirarea contributiei datorate de catre angajator,

-5mil.-10mil.refuzul de a pune la dispozitia organelor de control a documentelor financiar-contabil justificative si acte de evidenta privind stabilirea obligatiilor la fondul de asigurare de sanatate,privind modelul de decontare din fondul de sanatate.

Prima declaratie de asigurari sociale de sanatate se depune lunar impreuna cu lista nominala a tuturor salariatilor asigurati si a evidentei caselor unde s-au asigurat.

Orice modificare privind intrarile si modificarile de personal in cursul unei luni reactualizarea tabelului nominal.Lista nominala si declaratia se face pe suport electronic pentru orice societate care are mai mult de 3 angajati si se depune la data de 25 ale lunii urmatoare pentru luna expirata.

*

* *

ATENTIE !!!!!!

Incepand cu data de 01.01.2006 OUG nr. 158/17.11.2005 publicata in Monitorul Oficial nr. 1074/29.11.2005 referitoare la concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aduce anumite modificari cu privire la constituirea Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate (FNUASS), inlocuind BASS ca sursa de plata a indemnizatiilor, prin aplicarea unui procent de 0,75% asupra fondului de salarii brute realizate lunar , valoarea rezultata fiind dedusa din cota de CAS datorata de angajator si tot din aceasta valoare suportandu- se si indemnizatiile prevazute de aceasta ordonanta.

Continutul OUG nr. 158/2005 nu modifica modul de calcul al indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca, pentru boli obisnuite si boli speciale, prezentate in modul la lectia 27, ci face referiri suplimentare asupra :

-         concediilor medicale pentru boli obisnuite si boli speciale;

-         concediilor si indemnizatiilor de risc maternal privind protectia maternitatii la locul de munca;

-         concediilor si indemnizatiilor de maternitate;

-         concediilor de ingrijire copil bolnav pana la varsta de 7-18 ani.

In sinteza OUG nr. 158/2005 se prezinta astfel:

Ordonanta de Urgenta a Guvernului pentru concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate nr. 158/17.11.2005 publicata in Monitorul Oficial nr. 1074/29.11.2005

Intra in vigoare incepand cu data de 01.01.2006.

Persoanele care au dreptul la indemnizatie pentru asigurari sociale de sanatate, numiti ASIGURATI, de pe teritoriul Romaniei, si la concedii medicale sunt:

A.     persoanele care desfasoara activitati pe baza de CIM, membrii cooperatori si persoane pe baza de raporturi de serviciu;

B.     persoane care desfasoara activitati si sunt in functii elective pe toata durata mandatului acestora;

C.     persoane care beneficiaza de drepturi banesti lunare ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj.

Au dreptul la in demnizatii si concedii medicale si urmatoarele categorii:

a)      asociati, comanditari sau actionari;

b)      administratorii sau managerii care au incheiat contract de administrare ori de management;

c)      membrii ai asociatiilor familiale;

d)      persoanele autorizate sa desfasoare activitati independente;

e)      pensionarii de invaliditate de gradul III;

f)       pensionarii nevazatori ce fac parte din asociatii familiale sau sunt autorizati sa desfasoare activitati independente.

Concediile si indemnizatiile medicale sunt:

1.      concediu pentru incapacitate temporara de munca cauzata de boli obisnuite si accidente in afara muncii;

2.      concediu pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale;

3.      concediu de maternitate;

4.      concediu pentru ingrijire copil bolnal pana la varsta de 7 ani, sau 18 ani daca copilul are un handicap declarat;

5.      concediu de risc maternal.

Dreptul la aceste concedii si indemnizatii este conditionat de plata contributiei de

asigurari sociale de sanatate.

Incepand cu data de 01.01.2006 cotele de contributii de asigurari sociale prevazute prin Legea Bugetului de Asigurari Sociale nr. 380/2005 incepand cu 01.01.2006, se diminueaza cu 0,75% din cota de contributie a angajatorului, respectiv din cota de :-         20,5% pentru conditii normale;

-         25,5% pentru conditii deosebite;

-         30,5% pentru conditii speciale.

Incepand cu data de 01.01.2006, cota de contributie pentru concedii si indemnizatii,

este de 0,75% aplicata la fondul de salarii brute realizate si se vireaza lunar la FNUASS.

Rezulta ca pentru angajatori, din valoarea cotei de contributie pentru asigurarile sociale

calculate lunar asupra fondului brut de salarii realizat lunar, se deduce cota de 0,75% si se vireaza la Bugetul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate (BNUASS),

In acelasi mod se procedeaza si pentru cota de contributie datorata de ANOFM pentru fondul de somaj, precum si pentru categoriile de persoane prevazute mai jos:

a)      asociati, comanditari sau actionari;

b)      administratorii sau managerii care au incheiat contract de administrare ori de management;

c)      membrii ai asociatiilor familiale;

d)      persoanele autorizate sa desfasoare activitati independente;

e)      pensionarii de invaliditate de gradul III;

f)       pensionarii nevazatori ce fac parte din asociatii familiale sau sunt autorizati sa desfasoare activitati independente,

referitor la cota de contributii de asigurari sociale de 7% calculata si suportata de acestia.

Aceste venituri suplimentare, peste cota de 7% se prevad distinct in BNUASS, de asemenea si in cheltuielile acestui buget.

Stagiul minim de cotizare pentru acordarea drepturilor de concedii medicale si indemnizatii medicale pentru :

- concediu pentru incapacitate temporara de munca cauzata de boli obisnuite si accidente in afara muncii;

- concediu pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale;

- concediu de maternitate;

- concediu pentru ingrijire copil bolnal pana la varsta de 7 ani, sau 18 ani daca copilul are un handicap declarat,

este de 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediu medical, iar baza de calcul o constituie media veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni anterioare si este de 75% aplicat asupra mediei.

Stagiu de cotizare pentru acordarea drepturilor de concediu medical si indemnizatie medicala in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, conform OUG nr. 150/2002, se constituie din insumarea perioadelor:

a)      pentru care s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii de catre angajator,sau, dupa caz, de catre asigurat;

b)      pentru care plata contributiei de asigurari sociale de sanatate se suporta si din alte surse in conditiile prevazute la art. 6 al. 2 lit. a) din OUG nr. 150/2002 modificat prin OUG NR. 93/26.08.2004 astfel:

"Sunt asigurate persoanele aflate in una dintre urmatoarele situatii, pe durata acesteia, cu plata contributiei din alte surse:

a)      satisfac serviciul militar in termen;

b)      se afla in concediu medical, in concediu medical pentru sarcina si lauzie, in concediu pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau 18 ani, in concediu pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, si in cazul copilului cu handicap pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani "

Se asimileaza stagiului de cotizare in sistemul de sigurari sociale de sanatate si

perioadele in care asiguratul:

-         a beneficiat de pensie de invaliditate;

-         a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora cu diploma de licenta.

Ambele situatii sunt conditionate de nerealizarea unor stagii de cotizare datorate unor

venituri lunare.

Concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca

Asiguratii beneficiaza de concedii si de indemnizatii in baza certificatului medical eliberat de medicul curant aflat in relatie contractuala cu casele de sigurari sociale de sanatate. Indemnizatia se suporta:

A.     de catre angajator in functie de numarul de angajati la data ivirii incapacitatii asiguratului.

a.      Pana la 20 angajati - din prima zi calendaristica pana in a 7-a zi calendaristica de incapacitate;

b.      Intre 21 si 100 angajati - din prima zi calendaristica pana in a 12-a zi calendaristica de incapacitate;

c.       Peste 100 angajati - din prima zi calendaristica pana in a 17-a zi calendaristica de incapacitate;

B.     din Bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate incepand cu ziua urmatoare celor suportate de angajator si pana la data incetarii incapacitatii temporare de munca a asiguratului sau a pensionarii acestuia.

Durata de acordare este de cel mult 183 de zile calendaristice in intervalul de 1 an

socotit din prima zi de imbolnavire, si incepand din a 90-a zi calendaristica de concediu medical, se poate prelungi pana la 183 de zile cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale.

Pentru bolile speciale durata de acordare a concediului medical si a indemnizatiei se

diferentiaza astfel:

a)      1 an in intervalul ultimilor 2 ani pentru:

-         tuberculoza pulmonara;

-         boli cardiovasculare;

b)      1 an cu prelungire pana la 1 an si 6 luni, de catre medicul expert al asigurarilor sociale, in intervalul ultimilor 2 ani pentru:

-         tuberculoza meningeala;

-         tuberculoza peritoneala;

-         tuberculoza uro-genitala;

-         tuberculoza glandelor suprarenale;

-         SIDA si neoplaziile;

c)      1 an si 6 luni in intervalul ultimilor 2 ani pentru:

-         tuberculoza pulmonara operata;

-         tuberculoza osteoarticulara;

d)      6 luni cu prelungire maxima pana la 1 an in intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tuberculoza extrapulmonara, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale.

Pentru evitarea pensionarii de invaliditate medicul primar sau specialist poate propune

prelungirea celor 183 de zile calendaristice cu inca cel mult 90 de zile calendaristice cu decizia medicului expert al asigurarilor sociale, in vederea continuarii programului recuperator.

Dupa avizul medicului expert pentru pensionarea de invaliditate, plata indemnizatiei

medicale se face pana la sfarsitul lunii urmatoare celei in care a fost emis avizul de pensionare fara a se depasi durata maxima de pana la 90 de zile calendaristice peste cele 183 de zile calendaristice.

Concediile si indemnizatiile pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca

 

Asiguratii pot beneficia de :

a)      indemnizatii pentru reducerea timpului de munca;

b)      concedii si indemnizatii pentru carantina;

c)      tratament balnear in conformitate cu programul individual de recuperare;

a)      Indemnizatia pentru reducerea timpului de lucru

Din motive de sanatate siguratii nu mai pot realize durata normala a muncii, care se

reduce cu o patrime, adica cu 2 ore zilnic.

Indemnizatia se acorda la propunerea medicului curant cu avizul medicului expert al

asigurarilor sociale pentru cel mult 90 zile calendaristice in ultimele 12 luni anterioare primei zile de concediu, adica, din prima zi de reducere a timpului de lucru in una sau mai multe etape.

Cuantumul brut lunar al indemnizatiei este egal cu diferenta dintre baza de calcul stabilita ca medie zilnica pe ultimele 6 luni de contributie la asigurarile sociale, din veniturile lunare ale angajatului din ultimele 12 luni si venitul salarial brut realizat de asigurat prin reducerea timpului de munca cu 2 ore zilnic, fara a depasi 25% din baza de calcul. Indemnizatiile ca valori se suporta din FNUASS.

b)      Concediul si indemnizatia pentru carantina

Se acorda siguratilor carora li se interzice continuarea activitatii din cauza unei boli

contagioase, pe durata stabilita prin certificatul eliberat de Directia de Sanatate Publica.

Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru carantina reprezinta 75% din baza de calcul stabilita pe 6 luni de stagiu de cotizare in ultimele 12 luni.

Si aceasta indemnizatie se suporta din FNUASS.

c)      Tratament balnear

Asiguratii aflati in incapacitate de munca pe o perioada mai mare de 90 de zile

consecutiv beneficiaza de tratament balnear si de recuperarea capacitatii de munca pe baza prescriptiilor medicale, cu sau fara contributie financiara personala.

Tratamentul balnear si de recuperare a capacitatii de munca are la baza un program individual avizat de medical expert al asigurarilor sociale structurat pe etape cu durata de 15-21 zile calendaristice.

Programul individual este obligatoriu si nerespectarea lui atrage anularea platii indemnizatiilor.

Indemnizatiile se suporta din FNUASS.

Concediu si indemnizatia de maternitate

Asiguratele au dreptul la concediu pentru sarcina si lauzie pe o perioada de 126 de zile calendaristice si pentru care beneficiaza de indemnizatie de maternitate.

De asemenea beneficiaza de indemnizatie de maternitate si asiguratele care nasc in termen de 9 luni de la data pierderii calitatii de asigurat, din motive neimputabile lor, dovedite cu acte oficiale eliberate de angajatori sau asimilatii acestora.

Baza de calcul este de 6 luni anterioare primei zile de concediu de maternitate in ultimele 12 luni, sau 6 luni anterioare pierderii calitatii de asigurat, daca asiguratele nasc in termenul celor 9 luni de la data pierderii calitatii de asigurat.

Concediul de maternitate este de 63 de zile calendaristice prenatal si 63 de zile calendaristice postnatal, iar functie de recomandarea medicului si obtiunea persoanei, se poate compensa intre ele cele doua perioade, astfel incat durata minima a concediului postnatal sa fie de 42 de zile calendaristice.Persoanele cu un handicap declarat beneficiaza la cererea lor de concediu de maternitate incepand cu luna a 6- a de sarcina.

In situatia cand copilul se naste mort sau moare in perioada de lauzie, indemnizatia de maternitate se acorda pe toata durata acesteia.

Cuantumul brut lunar al indemnizatiei este de 75% din baza de calcul de 6 luni anterioare primei zile a celor 63 de zile calendaristice anterioare nasterii si se suporta din FNUASS.

Concediul si indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav

Asiguratii (sot si sotie - optional) au dreptul pana la varsta de 7 ani sau 18 ani in cazul copilului cu un handicap declarat sau cu afectiuni intercurente.

Beneficiaza de indemnizatia de ingrijire a copilului bolnav, unul dintre parinti, daca indeplineste stagiul de cotizare de 6 luni in ultimele 12 luni anterioare primei zile de concediu medical.

De aceeasi indemnizatie pot beneficia:

-         tutorele copilului;

-         persoana care a adoptat copilul;

-         persoana careia i-a fost dat in plasament copilul;

-         persoana careia i s-a incredintat copilul in vederea adoptiei;

Durata de acordare a indemnizatiei este de maxim 45 de zile calendaristice pe an pentru

un copil.

Valoarea indemnizatiei este de 85% din baza de calcul mentionata mai sus.

Sunt exceptate de la numarul maxim de 45 de zile calendaristice:

-         cazurile de boli infecto-contagioase;

-         neoplaziile;

-         cazurile in care copilul este imobilizat in aparat gipsat;

-         cazurile cand copilul este supus unor interventii chirurgicale.

Pentru toate aceste situatii, durata concediilor medicale acordate va fi stabilita de medicul curant.

Indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav pana la varsta de 7 ani sau 18 ani, in cazul copilului cu handicap, se suporta din FNUASS.

Concediul si indemnizatia de risc maternal

Dreptul la concediu si indemnizatie de risc maternal se acorda in conditiile prevazute de OUG nr. 96/2003 cu modificarile prevazute de Legea nr. 25/2004.

Indemnizatia de risc maternal se poate acorda fara conditiile de stagiu de cotizare si se suporta din FNUASS.

Cuantumul indemnizatiei este de 75% din baza de calcul stabilita pe 6 luni anterioare primei zile de concediu de risc maternal, sau oricate luni, sau chiar din prima luna de activitate.

Masurile de protectie sunt pentru:

-         salariatele gravide si mamele lauze sau care alapteaza si care au in acelasi timp raporturi de munca sau de serviciu cu un angajator.

-         cetateni ai altor state sau apatrizi, care au conform legii domiciliul sau resedinta in Romania, in aceleasi conditii;

Pentru consultatiile prenatale, angajatorul acorda o dispensa din timpul programului de

lucru de maxim 16 ore/luna, fara diminuarea drepturilor salariale.

De asemenea se acorda doua pauze pentru alaptare, de cate o ora in fiecare zi, pana la

implinirea varstei de 1 an a copilului si include si timpul dus-intors de la locul in care se gaseste copilul.

Daca persoana lucreaza intr-un loc de munca greu sau insalubru, va fi transferata in alt loc de munca, fara diminuarea salariala.

In asemenea situatii se interzice angajatorului sa inceteze raporturile de munca pentru urmatoarele cazuri:

-         salariata este gravida;

-         salariata se afla in concediu de risc maternal;

-         salariata se afla in concediu pentru cresterea copilului pana la 2-3 ani;

-         salariata se afla in concediu de ingrijire copil bolanav pana la varsta de 7-18 ani.

Interdictia incetarii raporturilor de munca se face pe o perioada de pana la 6 luni si o

singura data, de la revenirea salariatei in unitate.

Exceptie de la aceasta regula, o constituie falimentul unitatii, sau reorganizarea judiciara a acesteia.

Din punct de vedere al duratei, concediul de risc maternal se acorda in intregime sau fractionat, pe o perioada ce NU poate depasi 120 de zile calendaristice acordate prin certificate medical de catre medical de familie sau medicul specialist.

Indemnizatia de risc maternal se suporta din FNUASS si este de 75% din media veniturilor lunare realizate in cele 6 luni anterioare solicitarii, sau oricate luni, sau din prima luna de activitate, pe baza carora s-a calculat contributia de asigurari sociale.

Pentru aceasta indemnizatie NU se calculeaza CAS, dar perioada de concediu de risc maternal constituie stagiu de cotizare sau perioada asimilata stagiului de cotizare in vederea constituirii BASS.

Cele 120 de zile calendaristice de concediu de risc maternal se pot acorda astfel:

a)      integral sau fractionat pana in a 63-a zi anterioara datei estimate a nasterii copilului, respectiv anterioara intrarii in concediu de maternitate;

b)      integral sau fractionat dupa expirarea concediului postnatal, obligatoriu de 42 de zile calendaristice, sau daca este cazul, pana la data intrarii in concediul pentru cresterea copilului pana la varsta de 2-3 ani;

c)      integral sau fractionat inainte sau dupa nasterea copilului, pentru salariata care nu indeplineste conditiile pentru a beneficia de concediu de maternitate (6 luni de stagiu de contributie la BASS).

Alte dispozitii privind indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

1.Daca angajatorul isi suspenda temporar activitatea sau inceteaza prin:

-         divizare;

-         fuziune;

-         dizolvare;

-         reorganizare;

-         lichidare;

-         reorganizare judiciara;

-         lichidare judiciara;

-         faliment;

-         orice alta modalitate prevazuta de lege,

toate drepturile de concedii medicale si indemnizatiile aferente acestora se suporta

din Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate de catre casele de asigurari de sanatate.

2.Daca a expirat termenul pentru care a fost incheiat contractul individual de munca sau mandatul in baza caruia a desfasurat activitate in functii elective sau in functii numite in cadrul autoritatilor executive, legislative ori judecatoresti, toate rdrepturile de concedii medicale si indemnizatiile aferente se suporta de catre FNUASS prin casele de asigurari de sanatate.

 1. Pentru persoanele care activeaza la mai multi angajatori, cu contract individual de munca cu timp partial, drepturile si indemnizatiile de concedii medicale se calculeaza si se platesc, dupa caz, de fiecare angajator, functie de valoarea contributii lor determinate ca urmare a salariului de baza brut realizat lunar, determinat pe baza timpului partial de lucru zilnic. Stagiul de cotizare in vederea acordarii indemnizatiei medicale in luni calendaristice, este identic ca numar de luni calendaristice, cu stagiul de cotizare pentru un contract individual de munca cu timp normal de lucru, respectiv 6 luni anterioare primei zile de risc - concediu medical din ultimele 12 luni lucrate.

 1. Durata concediilor medicale pentru boli speciale, pentru concediu de maternitate, pentru concediu de ingrijire a copilului bolnav, pentru concediu de risc maternal, NU diminueaza numar zilelor de concediu medical acordate unui salariat pentru celelalte afectiuni a caror durata este de pana la 183 de zile calendaristice/an calendaristic, si care pot fi majorate, cu avizul medicului expert, cu inca 90 de zile calendaristice in vederea emiterii deciziei de invaliditate.

 1. Calculul valorilor indemnizatiilor medicale pentru concedii medicale acordare cu intrerupere intre ele, prin zile lucrate efectiv si pontate, se face pentru fiecare in parte, iar durata lor nu se cumuleaza si se plateste separate, functie de numarul de angajati.

 1. Calculul valorii indemnizatiei medicale pentru doua sau mai multe concedii medicale, pentru afectiuni diferite, fara intrerupere intre ele, fiind unul in continuarea celuilalt si in aceeasi luna, se va face separate si se va plati separate, functie de numarul de angajati.

 1. Calcul valorilor indemnizatiilor medicale pentru doua sau mai multe concedii medicale pentru acceasi afectiune, fara intrerupere intre ele, si in aceeasi luna sau sa continue si in luna urmatoare, se face pentru primul concediu medical si se plateste functie de numarul de angajati, de catre angajator, iar toate zilele calendaristice din a 8-a zi, a13-a zi sau a18-a zi pana la ultima zi calendaristica a ultimului concediu medical, valoarea indemnizatiei se va suporta de BASS.

 1. Certificatul medical se prezinta platitorului (angajatorului) pana cel mai tarziu la data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care a fost acordat concediul.

 1. Plata indemnizatiilor medicale se face:

-         de catre angajator o data cu lichidarea drepturilor salariale, cel mai tarziu ;

-         de catre ANOFM pana pe data de 10 a lunii urmatoare pentru somerii in plata;

-         de catre Casa de Asigurari de Sanatate pana pe data de 10 a lunii urmatoare pentru restul persoanelor asigurate;

 1. Cuantumul indemnizatiilor acordate pe o perioada mai mare de 90 de zile calendaristice, se poate indexa prin hotarari de guvern, prin aplicarea procentului de indexare asupra valorii indemnizatiei calculate.

 1. Sumele reprezentand indemnizatii care se platesc asiguratilor, se retin de catre platitori (angajatori) din contributiile pentru concedii si indemnizatii datorate pe luna respectiva;

 1. Indemnizatiile medicale se achita beneficiarului, reprezentantului legal sau mandatarului desemnat prin procura;

 1. In caz de deces al asiguratului, indemnizatiile se platesc sotului supravietuitor, copiilor, parintilor sau persoanei care l-a ingrijit pe asigurat pana la data decesului si s-a ocupat si de inmormantarea acestuia, pe baza documentelor legale privind costurile inmormantarii;

 1. Indemnizatiile medicale se pot solicita pe baza actelor justificative (certificate medicale), in termen de prescriptie de 3 ani, calculate de la data la care beneficiarul era in drept sa le solicite;

 1. Plata inceteaza in situatiile urmatoare:;

a)      beneficiarul a decedat;

b)      beneficiarul nu mai indeplineste conditiile legale, in vederea efectuarii platii indemnizatiei;

c)      beneficiarul si-a stabil domiciliul in alta tara, cu care Romania NU are incheiate conventii de asigurari sociale;d)      beneficiarul si-a stabilit domiciliul in alt stat cu care s-au incheiat conventii de asigurari sociale, iar indemnizatia medicala o achita acel stat;

 1. Sumele incasate necuvenit se recupereaza de la beneficiarii lor in termenul de prescriptie de 3 ani;

 1. Toate perioadele de concedii medicale si indemnizatii sunt considerate stagii de cotizare in sistemul public de pensii si contributia individuala de asigurari sociale pentru aceste indemnizatii se calculeaza ca procent de 9,5%, indiferent de conditiile de munca (normale, deosebite, speciale), la valoarea unui salariu minim brut pe tara, care se suporta din cuantumul brut al indemnizatiilor medicale astfel calculate;

 1. In vederea stabilirii punctajului anual pentru determinarea pensiei, pentru perioadele stagiilor de cotizare realizate in perioada concediilor medicale, se va utilize salariul de baza minim brut pe tara, garantat in plata, din perioadele respective, incepand cu 01.01.2006.

 1. Pana la data de 31.12.2005, la stabilirea punctajului anual, se va utiliza valoarea indemnizatiilor medicale obtinute in perioadele respective;

 1. Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 RON la 2.500 ron:

a)      refuzul nejustificat de plata a indemnizatiei;

b)      calculul si plata eronata a indemnizatiilor medicale;

c)      eliberarea certificatelor medicale cu nerespectarea prevederilor legale in vigoare;

Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 102/2002, cu modificarile ulterioare privind contributia de asigurari sociale de sanatate din 28.11.2005, aprobate prin Ordinul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 221/04.11.2005 publicate in Monitorul Oficial nr. 1064/28.11.2005

Calitatea de asigurati o au toti cetatenii romani cu domiciliul intara, si cetatenii apatrizi

si straini, care au domiciliul in tara sau permis de sedere temporara si fac dovada platii contributiei de asigurari de sanatate de 6,5%, calculate asupra venitului lunar brut realizat, virat la FNUASS.

Prin fond de salarii realizat, sau venit realizat, se intelege totalitatea sumelor constituite si utilizate de persoanele fizice si juridice pentru plata drepturilor salariale, sau/si drepturilor asimilate salariilor, asa cum sunt definite in legislatia fiscala. In consecinta, contributia angajatorului la fondul de sanatate, in cota de 7% aplicata asupra fondului total de salarii realizat lunar, se datoreaza si asupra indemnizatiilor primite de membrii consiliilor de administratie.

Calitatea de salariat inceteaza prin:

-         pierderea domiciliului sau sederii in Romania;

-         decesul sau declaratia judecatoreasca a mortii asiguratului;

Drepturile salariatului inceteaza dupa trei luni de la ultima plata a contributiei.

Asigurarea sociala de sanatate este facultativa pentru:

a)      membrii misiunilor diplomatice acreditate in Romania;

b)      cetatenii straini si apatrizii aflati temporar pe teritoriul Romaniei;

c)      cetatenii romani cu domiciliul in strainatate, care se afla temporar pe teritoriul Romaniei.

Contributia angajatorului

 

ANGAJATORUL este persoana fizica (cel care angajeaza personal casnic) sau juridica

la care isi desfasoara activitatea asigurati pe baza de contracte individuale de munca sau in baza unui statut special prevazut de lege.

Cota pe care angajatorul o vireaza la Trezoreria din raza sectorului unde isi are sediul social societatea respectiva, este de 7% aplicata asupra fondului de salarii brut realizat in luna.

ASIGURATII sunt salariatii care suporta cota de 6,5% aplicata asupra veniturilor din salarii, sau a celor assimilate acestora si care sunt supuse impozitului pe venit conform legislatiei fiscale si pe care angajatorii sunt obligati sa o vireze la Trezorerie pana cel mai tarziu pe data de 25 a lunii urmatoare pentru luna expirata.

Veniturile din salarii sau asimilate acestora sunt:

a)      indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca;

b)      indemnizatii din activitati cu functii publice;

c)      indemnizatii din activitati cu functii alese;

d)      drepturile de solda lunara si adaosurile acesteia pentru personalul militar al MApN si MI

e)      indemnizatia lunara bruta si suma din profitul net cuvenit administratorilor la companii, societati nationale, societati comerciale si regii autonome;

f)       sumele primite de reprezentantii in Adunarea Generala a Actionarilor, Consiliul de Administratie si Comisia de Cenzori;

g)      sumele primite de reprezentantii in organisme tripartite;

h)      indemnizatia lunara a asociatului unic, calculate la nivelul valorii inscrise in declaratia de asigurari sociale, dar nu mai putin de un salariu minim brut pe tara;

i)        sumele ce depasesc limita de 2,5 a indemnizatiei pe zi stabilita de Ministerul Finantelor pentru deplasarile, delegarile si detasarile in alta localitate din tara si din strainatate, in interesul serviciului, pentru salariatii din institutiile publice si societatile comerciale;

j)        indemnizatia administratorilor, precum si suma din profitul net, cuvenite administratorilor societatilor comerciale, potrivit actului constitutive sau stabilite de AGA.

Asiguratii beneficiari ai indemnizatiei de somaj si alocatiei de sprijin sunt asigurati in

sistemul asigurarilor de sanatate prin cota de 6,5% aplicata asupra ajutorului de somaj si suportata din Bugetul asigurarilor de somaj si respective din BASS.

Termenul de virare a contributiilor asiguratilor de 6,5% si 7% ale angajatorilor este

pana la data de 25 ale lunii urmatoare pentru luna expirata.

Pentru persoanele asigurate care se afla in situatiile prevazute de OUG nr. 150/2002 art. 6 al. 2 lit. b) cu modificarile aduse de OUG nr. 93/26.08.2004, contributia la FNUASS se calculeaza dupa formula:

Salariul de baza minim brut/tara * 2 * 6,5% raportat la numarul zilelor lucratoare din luna in care se face calculul, iar raportul se inmulteste cu numarul de zile lucratoare in care asiguratul s-a aflat in incapacitate temporara de munca in luna pentru care se face calculul, iar indemnizatia astfel calculata se suporta din Bugetul Asugurarilor Sociale de Stat.

Acest mod de calcul se aplica pentru urmatoarele categorii de asigurati:

a)      persoanele aflate in concediul pentru ingrijirea copilului bolnav;

b)      persoanele aflate in concediu medical pentru incapacitate temporara de munca;

c)      persoanele care se afla in concediu pentru sarcina si lauzie;

d)      persoanele care se afla in concediu de ingrijire si crestere copil.

Pentru indemnizatiile aferente zilelor care nu se suporta din BASS (zile lucratoare

suportate din fondul de salarii de catre angajator), calculul si plata contributiei se face de catre angajator prin aplicarea cotei de 7%, la aceste sume, conform Ordinului Presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 269/28.12.2005, care a modificat art. 15 al. 2 al Ordinului Presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 221/2005, pentru aprobarea Normelor metodologice privind contributia de asigurari sociale de sanatate.

Contributia lunara pentru persoanele aflate in concediu de risc maternal si care NU realizeaza alte venituri impozabile se stabileste prin aplicarea cotei de 6,5% asupra sumei reprezentand valoarea unui salariu minim brut pe tara.

Contributia la fondul de sanatate a persoanelor fizice in procent de 6,5% pentru cele asigurate in cadrul asigurarilor sociale de stat pe baza de declaratii de asigurare si care se afla in concediu de crestere a copilului pana la varsta de 2-3 ani, se vireaza conform OUG nr. 148/2005 prin directiile teritoriale de munca.

Persoanele asigurate la fondul de sanatate prin efectul legii, fara plata contributiei, conform OUG nr. 150/2002 art.6, modificat prin OUG nr. 93/2004 si care fac dovada incadrarii prin acte justificative,sunt:

a)      copii in varsta de pana la 18 ani ,care nu realizeaza venituri, pe baza actului de identitate (certificate de nastere sau carte de identitate);

b)      tinerii cuprinsi intre 18 si 26 de ani, pe baza carnetului de elev sau student vizat la zi si care nu realizeaza alte venituri;

c)      persoanele cu handicap, pe baza certificatului de incadrare intr-un grad de handicap si a declaratiei pe propria raspundere din care sa reiasa ca nu realizeaza alte venituri, decat cele decat cele provenite din drepturile banesti acordate de legi speciale, din pensii si se afla in ingrijirea familiei;

d)      sotul, sotia si parintii aflati in ingrijirea unei persoane asigurate, pe baza documentelor care atesta calitatea de asigurat si a declaratiei pe propria raspundere din care sa rezulte ca se afla in ingrijirea unei persoane asigurate si ca nu realizeaza venituri impozabile;

e)      beneficiarii Decretului-lege nr. 118/1990 pentru persoanele persecutate din motive politice cu incepere de la 06.03.1945;

f)       pensionarii de asigurari sociale, indifferent de forma de pensionare, pensionarii militari, pensionarii I.O.V.R., pe baza cuponului mandatului postal sau a talonului de plata a pensiei si a declaratiei pe proprie raspundere din care sa reiasa ca nu realizeaza alte venituri impozabile decat cele provenite din pensie;

g)      persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social conform Legii NR. 416/2001, pe baza adeverintei eliberate de primarul localitatii;

h)      bolnavi cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate ale Ministerului Sanatatii si a unei declaratii pe proprie raspundere din care sa reiasa ca nu realizeaza alte venituri impozabile;

i)        femeile insarcinate sau lauze, daca nu au nici un venit sau au un venit lunar a a carui valoare se situeaza sub salariul minim brut pe tara.

Situatii diverse

Persoanele care au obligatia de a se asigura si NU pot dovedi plata contributiei de

asigurari de sanatate sunt obligate, pentru a obtine calitatea de asigurat, sa achite contributia legala pe ultimii trei ani, incepand cu data solicitarii de servicii medicale, calculate la salariul de baza minim brut pe tara, fara calculul dobanzilor sau penalitatilor aferente celor 3 ani, sau pana in 3 ani daca pot dovedi cu acte plata contributiei pe o anumita perioada din cuprinsul celor 3 ani.

Incepand cu luna urmatoare, asiguratii au obligatia de a depune cota de contributie pana la data de 25 ale lunii in curs, calculate in procent de 6,5% si aplicata la salariul minim brut pe tara, si NU au realizat venituri in ultimii 3 ani, sau pe perioade de pana in 3 ani;

Pe perioada de pana in 3 ani, daca au realizat venituri, vor suporta cota de 6,5% calculate la aceste venituri lunare si dobanzile si penalitatile de intarziere privind obligatiile fiscale. La fel se procedeaza si pentru persoanele care pleaca la munca in strainatate si pe perioada lipsa din tara nu realizeaza venituri, vor contribui in tara cu cota de 6,5% aplicata asupra salariului de baza minim brut pe tara.

Angajatorul are obligatia de a vira catre FNUASS contributiile de 6,5%, respectiv 7%, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se face plata drepturilor salariale.

Listele de eviidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre FNUASS se vor depune la Casele de Asigurari de Sanatate pe support electronic si pe suport de hartie, insotite de dovada platii contributiilor.


loading...Document Info


Accesari: 8027
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2018 )