Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadDIAGNOSTICAREA FUNCTIUNI DE RESURSE UMANE IN CADRUL INSTITULUI NATIONAL DE STATISTICA

Resurse umane


DIAGNOSTICAREA FUNCŢIUNI DE RESURSE UMANE ÎN CADRUL INSTITULUI NAŢIONAL DE STATISTICĂ

2.1.Prezentarea generala a Institutului Ntional de Statistica2.1.1. Aspecte generale

Institutul National de Statistica - pentru care vom utiliza în continuare prescurtarea INS - ocupa un loc central, în calitate de coordonator, în cadrul sistemului statisticii oficiale organizat în tara noastra. Acesta functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, având ca obiect de activitate culegerea, prelucrarea, analiza, difuzarea si constituirea seriilor de date statistice, oficiale, cu caracter demografic, social, economic, financiar, juridic, necesare în vederea fundamentarii si evaluarii politicilor economice si sociale, deciziilor guvernamentale si ale agentilor economici, informarii opiniei publice, elaborarii cercetarilor stiintifice, prognozelor si strategiilor de dezvoltare, transmiterii de date statistice organismelor internationale potrivit obligatiilor asumate de statul român, precum si altor categorii de utilizatori interni si externi.

Cresterea cerintelor informationale ale societatii au determinat un proces de largire si diversificare a surselor de date si o crestere a competentelor profesionale ale aparatului statistic oficial, un loc central în dezvoltarea sistemului statistic revenind INS.

în conformitate cu actul normativ prin care s-a aprobat organizarea statisticii oficiale0, structura sistemului statisticii cuprinde o componenta orizontala determinata de sfera domeniilor acoperite - care, alaturi de INS, include si Banca Nationala a României, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, precum si compartimentele de statistica oficiala ale altor ministere si autoritati publice. Componenta verticala a sistemului, conceputa pentru specializarea structurilor operationale pe procese omogene din punct de vedere tehnic si functional, cuprinde domeniile de specialitate orientate spre coordonarea si organizarea generala a sistemului statistic national, proiectarea si dezvoltarea metodologica a cercetarilor statistice, tehnologia de culegere-prelucrare-analiza si interpretare a datelor, organizarea stocarii si difuzarii datelor statistice.

In toate aceste activitati INS se orienteaza spre respectarea principiilor fundamentale ale statisticii oficiale - transparenta, autonomia, asigurarea confidentialitatii informatiilor, relevanta, proportionalitatea si respectarea raportului cost-eficienta.


2.1.2. Structura sistemului statisticii nationale

In subordinea Institutului National de Statistica functioneaza:


.                  Editura "Revista Româna de Statistica" si Centrul National de Pregatire în Statistica, institutii publice cu personalitate juridica, finantate integral din venituri extrabugetare;

.                  Directiile teritoriale de statistica, cu un numar maxim de 1.381 posturi, reprezentând 76,0 % din totalul posturilor. Directiile teritoriale de statistica sunt compuse din 8 directii generale de statistica regionala -D.G.S.R. - organizate la nivelul judetelor-centre de regiuni de dezvoltare2* si 34 de directii judetene de statistica la niveiul celorlalte judete. Directiile generale de statistica teritoriala au în plus fata de directiile judetene de statistica un serviciu de statistici regionale care se ocupa cu centralizarea datelor la nivelul regiunii respective, urmând ca apoi aceste date sa fie transmise catre sediul central din Bucuresti. Aceste          directii             generale     sunt   în municipiu! Bucuresti si judetele: Alba. Braila, Calarasi, Cluj, Dolj, Neamt si Timisoara


Figura nr. 2.1- Structura teritoriala a INS2.2.0rganizarea structurala a Institutului National de Statistica

în aparatul propriu al INS sunt 5 directii generale si 8 directii, coordonate de doi vicepresedinti si de secretarul general, precum si servicii coordonate direct de presedinte.

2.2.1. Structura organizatorica

Institutul National de Statistica3' are urmatoarea structura organizatorica (vezi Anexa 1 - Organigrama INS):

Presedinte

Vicepresedinti

Secretar general

Cabinetul Presedintelui

Corpul de control al Presedintelui

Serviciul de audit

Serviciul juridic si contencios

în cadrul INS se regasesc 5 directii generale si 8 alte directii, dupa cum urmeaza:

D.G.l   - Directia Generala Conturi Nationale si Analiza Statistica; D.G.2   - Directia   Generala de Coordonare Sistem Statistic National si

Regional; D.3       - Directia Statisticii Agriculturii si Mediului; D.4       - Directia Statisticii Industriei si Constructiilor; D.5       - Directia Statisticii Comertului si Serviciilor de Piata; D.6       - Directia Anchete Structurale, Registre si Sondaje în întreprinderi; D.G. 7 - Directia Generala de Statistica Sociala; D.8       - Directia de Statistica a Populatiei si Studii Demografice; D.9       - Directia de Recensaminte;

D. 10    - Directia de Cooperare Internationala si Integrare Europeana; D.G.l 1 - Directia Generala de Tehnologia Informatiei; D.G. 12- Direc 18418t193s 55;ia Generala Politici Resurse Umane si Pregatire Profesionala:

12.1.1.                      - Biroul de perfectionare profesionala;

12.1.2.        - Serviciul politici resurse umane; 12.1.2.1.- Biroul de gestiune a resurselor umane;

12.2.1.   - Serviciul salarizare; D. 13 Directia Economica. în subordinea Institutului National de Statistica functioneaza: 8 Directii Generale de Statistica Regionala (DGSR), 34 Directii judetene de statistica (DJS), Editura "Revista Româna de Statistica" si Centrul National de Pregatire în Statistica.

2.2.2. Structura personalului Institutului National de Statistica

Aparatul statistic are un numar maxim de 1817 posturi4), din care 436 posturi în aparatul central al INS, inclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului presedintelui, reprezentând 24,0% din numarul total al posturilor.

Structure personalului pe grupe de vârsta si sexe

Tabelul nr. 2.1

Total

(%)

Grupe de vasta

Sub 30 ani

30-35 ani

35-40 ani

40-45 ani

45-50 ani

Peste 50 ani

Total   personal statistic

100

14,5

16,2

12,8

14,4

17,4

24,7

din care:

Personal angajat în

aparatul propriu

100

17,1

15,4

11,3

12,5

13,7

30,0

Personal angajat în unitatile teriotoriale

100

13,8

16,4

13,2

15,1

18,5

23,0

Dupa cum se poate observa în tabelul nr. 2.1. proportia salariatilor cu vârsta sub 30 de ani din aparatul propriu este de 17,1%, fata de 13,8% în unitatile teritoriale, ceea ce înseamna ca în aceste unitati tendinta de îmbatrânire a personalului este mai mare cu aproape cinci procente.

In ce priveste personalul cuprins în grupa de vârsta 35-40 ani ponderea lui este cea mai scazuta atât în aparatul propriu, cât si în cel teritorial.Acest fapt se datoreaza faptului ca persoanele tinere, cu o cariera în formare, dupa mai multe stagii de pregatire în cadrul INS se îndreapta spre institutii sau firme care ofera oportunitati de dezvoltare a carierei, dar si un salariu mai consistent fata de cel din sectorul bugetar.

Nu acelasi lucru se poate spune despre numarul salariatilor în vârsta de peste 50 de ani, care este cel mai mare pe total aparat statistic, ceea ce arata tendinta de îmbatrânire a personalului INS.


Figura nr. 2.2. ofera o imagine si mai clara asupra ponderii grupelor de vârsta în structura personalului INS.Figura nr. 2.2 - Structura personalului pe total aparat statistic


Se poate trage concluzia ca exista o tendinta de îmbatrânire a personalului angajat în aparatul statistic, aceasta explicându-se prin faptul ca, datorita câstigurilor salariate mici în aparatul statistic, au ramas cei cu state vechi de serviciu în statistica - tinerii vin si pleaca la câstiguri mult mai bune la alte institutii si/sau în sectorul privat.

Pe total aparat statistic, posturile ocupate de personalul de specialitate cu studii superioare au reprezentat 61,1 % din totalul acestora, iar posturile ocupate de personalul cu studii medii au reprezentat 38,9 %.

Structura personalului din punct de vedere ale studiilor

Tabelul nr. 2.2

Total

(%)

Ponderea personali» cu studii superioare

Ponderea personalui cu studii medii

Total personal

100

61,1

38,9

din care:

-în aparatul propriu

100

69,0

31.0

-in unitatile teriotoriaie

100

58,7

41.3

în cadrul aparatului propriu, ponderea personalului de specialitate cu studii superioare este mai mare cu peste 10 procente, reprezentând 69,0% fata de ponderea de 58,7% din cadrul unitatilor teritoriale de statistica.


Structura personalului* pe tipuri de specializari

Tabelul nr. 2.3

Institutia

Total

Profil studii superioare

administrati

umanist

agronomic

economic

juridic

tehnic

DGSR Alba

21

0

0

0

16

0

5

DGSR Braila

19

0

0

0

13

0

6

DGSR Cluj

27

0

0

1

22

0

4

DGSR Calarasi

12

0

0

1

9

0

2

DGSR Dolj

28

0

0

1

26

0

1

DGSR Neamt

18

0

0

1

16

0

1

DGSR Timis

34

0

0

*?

25

1

5

DGSR Bucuresti

39

0

0

0

31

5

3

DJS Arges

26

0

0

1

23

0

2

DJS Arad

15

0

0

0

13

0

2

DJS Bacau

30

0

0

2

22

0

6

DJS Bihor

19

0

0

3

9

0

7

DJS B.Nasaud

11

0

0

1

8

0

2

DJS Botosani

16

0

0

0

8

0

8

DJS Brasov

29

0

0

1

18

1

9

DJS Buzau

16

0

0

0

11

0

5

DJS Caras

12

0

0

2

5

0

5

DJS Constanta

35

0

0

3

24

0

8

DJS Covasna

8

0

0

0

5

0

3

DJS Dâmbovita

20

0

0

2

14

0

4

DJS Gorj

16

2

0

0

14

0

0

DJS Galati

16

0

0

1

13

0

2

DJS Giurgiu

9

0

0

2

2

0

5

DJS Hunedoara

16

0

0

1

13

0

2

DJS Harghita

9

0

0

1

4

0

4

DJS Ilfov

9

0

0

4

1

13

DJS Iasi

29

0

0

2

23

0

4

DJS Mehedinti

16

0

0

0

15

0

1

DJS Maramures

14

0

0

2

9

0

3

DJS Mures

18

0

0

1

12

1

4

DJS Olt

14

0

0

0

14

0

0

DJS Prahova

25

0

1

2

19

0

3

DJS Sibiu

16

0

0

0

11

0

5

DJS Salaj

10

0

0

0

7

0

3

DJS SatuMare

11

0

0

2

3

0

6

DJS Suceava

21

0

0

0

15

0

6

DJS Tulcea

7

0

0

0

5

1

1

DJS Teleorman

17

0

0

0

13

1

3

DJS Vâlcea

18

0

0

0

17

0

1

DJS Vrancea

11

0

0

0

9

1

1

DJS Vaslui

13

0

0

0

10

0

3

Total DJS/DGSR

762

2

1

40

558

12

149

INS

265

0

16

45

184

4

56

TOTAL

1027

2

17

5

742

16

205


Din tabelul nr. 2.3. reiese în mod evident ca personalul absolvent de studii superioare cu profil economic este preponderent atât în cadrul unitatilor teritoriale, cât si în aparatul central al INS. Pe locul doi se situeaza persoanele cu studii tehnice, urmate la mare distanta de cele cu studii agronomice, juridice si umaniste.

în unitatile teritoriale pot fi observate diferente destul de mari între numarul total al functionarilor publici cu studii superioare, datorita faptului ca repartizarea personalului s-a facut tinând seama de numarul de agenti economici cuprinsi în principalele cercetari statistice, precum si în functie de populatia judetului. Totodata, în cadrul directiilor judetene de statistica regionala s-a creat un nucleu de 5 posturi, necesar constituirii serviciului de statistica regionala.

2.2.3. Structura posturilor în Institutul Ntional de Statistica

INS este condus de un presedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de doi vicepresedinti cu rang de subsecretar de stat, dintre care unul are atributii directe în problemele activitatii de integrare europeana. Asemanator celor doi vicepresedinti, secretarul general este direct subordonat presedintelui.

Directiile generale sunt conduse de câte un director general, iar directiile de catre directori, care au în subordine servicii si birouri. Fiecare director este secondat de un director adjunct, dupa acestia urmând sefii de serviciu sau de birou. Diferenta dintre un serviciu si un birou nu este numai numarul de persoane (minim 7, respectiv 5 persoane), ci si problematica de care se ocupa.

Personalul executant cu studii superioare este denumit referent de specialitate, cel cu studii medii - referent.

Functiile publice sunt structurate, în ordine descrescatoare, astfel: consilier A,I,1 pâna la A,I,3, expert treapta A,II,1 pâna la A,D, referent de specialitate B,I,1 pâna la B,D si referent C,I,1 pâna la C,D (referent debutant). De exemplu, la angajarea în INS o persoana (cu studii medii sau superioare) se afla pe prima treapta de încadrare - referent debutant. Apoi, dupa o perioada de stagiu nu mai mica de un an, în urma evaluarii de catre seful sau direct, salariatul este propus pentru o treapta superioara si anume referent clasa C, treapta I, gradatia 1.

Durata perioadei de stagiu este de 12 luni pentru functionarii publici de executie din clasa I, 8 luni pentru cei din clasa II si 6 luni pentru cei din clasa III. La terminarea perioadei de stagiu, pe baza evaluarii realizate, functionarul public debutant va fi numit functionar public de executie definitiv în clasa corespunzatoare studiilor absolvite sau eliberat din functia publica, în cazul în care a obtinut la evaluarea activitatii calificativul "necorespunzator".


Situatia Institutuiui National de Statistica, comparativ cu institutele de statistica din alte tari candidate la integrarea în UE

Tabelulnr. 2.4

Total posturi

Barbati

din total

(%)

Femei

din total

(%)

Numar de

statisticieni

la 100.000

locuitori

Miscarea personalului

Numar

%

Angajari

Plecari

ROMÂNIA

Aparat propriu Unitati teritoriale Total institut

436 1381 1817

24

76

100

20 21 21

80 79 79

8,4

145

162

BULGARIA

Oficiul central Oficii regionale Total institut

358

1545 1903

19

81

100

18

12 13

82 88 87

23,2

55

75

REPUBLICA CEHA

Oficiul central Oficii regionale Total institut

690 1176 1866

37

63

100

36 18 25

64 82

75

18,1

180

197

UNGARIA

Oficiul central Oficii regionale Total institut

845

959

1804

46

54

100

30 22 26

70 78 74

17,9

152

82

POLONIA

Oficiul central Oficii regionale Total institut

825 6536

7361

11

89

100

22 14 15

78 86 85

19,0

824

416

REPUBLICA

SLOVACA Oficiul central Oficii regionale Total institut

332

771

1103

30

70

100

29

17 20

71 83 80

20,4

92

81

SLOVENIA

Oficiul central Oficii regionale Total institut

362

0

362

100

0 100

33 0 33

67 0 67

18,8

17

13

în tabelul nr. 2.4. se observa ca proportia cea mai mare în total salariati o reprezinta femeile, atât în cazul oficiilor centrale, cât si în cazul oficiilor regionale de statistica ale tarilor prezentate.

Comparativ cu celelalte tari prezentate în tabel se constata ca numarul de statisticieni la 100.000 locuitori în România este de 8,4%, fata de celelalte tari care au peste 17,9%.


2.3. Organizarea formala a Institutului National de Statistica

2.3.1. Aspecte generale ale regulamentului de Organizare si Functionare

Atributiile, organizarea si  functionarea INS.   Institutul  National  de Statistica are ca atributii principale:

-         informarea opiniei publice si a autoritatilor publice cu privire la starea economica si sociala a tarii;

-         elaborarea sistemului de indicatori statistici, metodologiile, tehnologiile si standardele specifice;

-         culegerea, prelucrarea si stocarea datelor si informatiilor, în vederea asigurarii fondului national de date statistice;

-         organizarea, conducerea si înregistrarea informatiilor referitoare la fenomenele si procesele economico-sociale, prin recensaminte si anchete statistice totale sau prin sondaj;

-         proiectarea, realizarea si exploatarea sistemului informatic statistic national;

-         elaborarea de studii si analize pentru caracterizarea evolutiei economico-sociale;

-         desfasurarea activitatilor de cercetare stiintifica în domeniul statisticii;

-         organizarea si conducerea unitatilor subordonate, stabilirea atributiilor si normelor de functionare ale acestora;

-         colaborarea cu ministerele si cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si cu serviciile publice, pentru compatibilizarea sistemului statisticii oficiale cu celelalte sisteme informationale;

-         sprijinirea acestor organisme pentru asigurarea pregatirii personalului cu atributii în activitatea de statistica;

-         avizarea metodologiilor cercetarilor statistice organizate de catre ministere, institutii centrale si de alte servicii publice, în vederea asigurarii oportunitatii si corectitudinii metodelor statistice utilizate;

-         organizarea perfectionarii pregatirii profesionale în domeniul statisticii a personalului din INS, din unitatile sale subordonate si din celelalte servicii de statistica oficiala si formarea unei culturi statistice la nivel national;

-         reprezentarea României în relatiile internationale în domeniul statistic si cooperarea cu organizatii similare din alte tari, cu organismele de specialitate ale Organizatiei Natiunilor Unite si agentiile sale, cu alte organisme internationale;

-         asigurarea compatibilitatii sistemului statistic national cu sistemele statistice utilizate de organismele Organizatiei Natiunilor Unite, ale Uniunii Europene si de alte organisme Internationale, conform obligatiilor asumate;

-    îndeplinirea oricaror alte atributii stabilite prin acte normative
pentru domeniul sau de activitate.

2.3.2. Aspecte privind întocmirea Fisei postului si elaborarea Raportului de evaluare

La întocmirea Fisei postului directorului general (vezi Anexa 2) sunt luate în considerare urmatoarele aspecte: denumirea postului, functia publica de conducere si cea de executie, scopul postului.

Sunt specificate conditiile de ocupare a postului: pregatire de specialitate, perfectionari, cunostinte informatice, vechimea în munca, precum si abilitatile si aptitudinile necesare ocuparii postului de director general. De asemenea, este specificata sfera relatiilor interne (ierarhice, functionale, de control, de reprezentare) si externe (cu autoritati si institutii publice, cu organizatii internationale, cu persoane juridice private).

Fisa postului este completata de catre seful ierarhic superior (care are în subordine Directia generala respectiva) si supervizata de presedintele institutiei.

La întocmirea Fisei postului directorului (vezi Anexa 3) sunt luate în considerare aceleasi aspecte, conditii de ocupare a postului si aptitudini necesare a fi îndeplinite. Fisa va fi supervizata de catre un director general (în cazul când Directia respectiva este subordonata unei directii generale), sau de un vicepresedinte (în cazul când Directia este subordonata direct vicepresedintelui).

In ceea ce privese Raportul de evaluare a performantelor profesionale individuale (vezi Anexa 4 si 5), atât pentru directorul general, cât si pentru director, este format din doua parti, si anume:

-         partea de executie (cuprinde 18 criterii de performanta);

-         partea de conducere (cuprinde 13 criterii de performanta).

Gradul de importanta al criteriilor de performanta se exprima prin urmatoarele calificative: R - foarte important, M - important, S - mai putin important.

Criteriile de performanta se noteaza de la 1 la 5, semnificatia notelor fiind urmatoarea: 1 - nesatisfacator, 2 - satisfacator, 3 - bun, 4 - foarte bun, 5 - exceptional.

La finalul evaluarii se calculeaza media calificativelor R si se înmulteste cu 70%, apoi media calificativelor notate cu M înmultite cu 20% si, în final, media calificativelor notate cu S înmultite cu 10%.

Suma data de acestea reprezinta nota obtinuta de salariat la evaluare.


2.4. Aspecte privind managementul Institului National de Statistica 2.4.1. Managementul de nivel superior

Presedintele Institutului National de Statistica are rang de secretar de stat. în cadrul INS, pe lânga presedinte functioneaza Colegiul de conducere al Institutului National de Statistica, organ cu caracter consultativ. Componenta si regulamentul de organizare si functionare ale acestuia se stabilesc prin ordin al presedintelui. Presedintele este membru de drept în Consiliul de ordonare a activitatii de statistica. Presedintele reprezinta institutia în raport cu alte autoritati ale administratiei publice centrale si cu terte persoane juridice, cu persoane fizice, precum si cu organizatii din tara si din strainatate.Presedintele poate da împuternicire de reprezentare si altor persoane din cadrul INS. In aplicarea prevederilor legale, presedintele emite ordine si instructiuni.

Vicepresedintele Institutului National de Statistica are rang de subsecretar de stat. Vicepresedintii (în numar de doi) conduc activitatea compartimentelor din subordine directa si reprezinta INS în raport cu alte institutii publice si organizatii, pe baza delegarii de atributii dispuse de presedinte.

Secretarul general este functionar public de cariera, numit prin concurs sau prin examen, în conditiile legii si este subordonat presedintelui.

Managementul participativ este asigurat de Colegiul de conducere, organ cu caracter consultativ pe lânga presedinte, care are componenta si regulamentul de organizare si functionare stabilite prin ordin al presedintelui si este format din: presedinte, vicepresedinti, secretar general, directori generali, directori, seful serviciului juridic si contencios, consilierii si seful serviciului de audit. Colegiul de conducere asigura realizarea Programului Cercetarilor Statistice si analizeaza strategia de dezvoltare a sistemului statistic national în vederea si avizarii acestora de catre Consiliul de Coordonare a Activitatii de Statistica.

9

Consiliul de Coordonare a Activitatii de Statistica51 asigura caracterul obiectiv, transparent si stiintific al metodologiilor, indicatorilor, nomenclatoarelor si al clasificarilor utilizate în activitatea de statistica. Membrii Consiliului sunt numiti de catre Primul Ministru pentru o perioada de 2 ani, la propunerea organismelor si institutiilor ce îl compun. Consiliul este condus de un presedinte, ajutat de doi vicepresedinti si are urmatoarea componenta: 3 reprezentanti ai Academiei Române, 6 reprezentanti ai învatamântului superior de specialitate; 6 reprezentanti ai ministerelor si/sau ai organismelor de specialitate din subordinea Guvernului; 6 reprezentanti ai institutelor de cercetare; 1 reprezentant al Bancii Nationale a României; 3 reprezentanti ai organismelor sindicale; 3 reprezentanti ai organizatiilor patronale; 3 reprezentanti ai mijloacelor de informare în masa; 3 reprezentanti ai asociatiilor profesionale.


2.4.2. Atributiile conducerii Institutului National de Statistica

în domeniul sau de activitate presedintele îndeplineste, printre altele, urmatoarele atributii:

 • actioneaza pentru aplicarea strategiei proprii a Institutului National de Statistica integrata celei de dezvoltare economico-sociala a Guvernului;
 • urmareste proiectarea si realizarea investitiilor din sistemul INS, în baza
 • bugetului aprobat;

aproba structura organizatorica, statele de functii pentru INS si unitatile

 • subordonate, în conformitate cu prevederile legale în domeniu;
 • - aproba încadrarea, promovarea, recompensarea, transferarea sau eliberarea din functie a personalului INS si a personalului de conducere
 • din unitatile subordonate;
 • aproba plata drepturilor de salarizare pentru personalul din INS;
 • aproba programul de lucru al INS si al unitatilor subordonate acestuia;
 • aproba regulamentul de organizare si functionare al INS, componenta si regulamentul de lucru al Colegiului de conducere;
 • aproba, prin ordin, structura organizatorica a Editurii "Revista Româna de Statistica";
 • aproba, prin ordin, Regulamentul de organizare si functionare si statul de functii al Editurii "Revista Româna de Statistica";
 • ~
 • stabileste masuri pentru buna organizare a muncii în INS si unitatile subordonate;
 • dispune analizarea activitatii unitatilor subordonate si ia masuri pentru îmbunatatirea acesteia;
 • exercita controlul asupra utilizarii resurselor umane si materiale, dispune masuri pentru utilizarea eficienta a acestor resurse;
 • aproba fisa postului pentru personalul INS cu functii de conducere;
 • aproba constituirea colectivelor de lucru cu specialisti din cadrul Institului si din alte institutii publice si private, în vederea analizarii unor probleme care intereseaza activitatea INS;
 • aproba componenta Comitetului de Avizare Metodologica si atributiile acestuia;
 • aproba propunerile nominale de participare   la actiuni organizate      în strainatate;
 • numeste purtatorul de cuvânt al INS.

Atributiile vicepresedintilor sunt stabilite prin ordin al presedintelui Institutului National de Statistica:

.       coordoneaza si   raspund de modul în care se desfasoara activitatea compartimentelor aflate în directa lor subordine;

.       avizeaza lucrarile compartimentelelor pe care le coordoneaza, în cazul în care acestea sunt prezentate presedintelui spre aprobare;

.       exercita prin delegare dreptul de a aproba folosirea si repartizarea creditelor bugetare;

.       pe perioada în care presedintele nu-si poate îndeplini atributiile curente, îndeplinesc prin delegare aceste atributii;

.       reprezinta institutia în raporturile cu alte autoritati ale administratiei publice centrale si cu terte persoane juridice, cu persoanele fizice si cu organizatii din tara si din strainatate, pe baza împuternicirii de reprezentare date de presedinte;

.       stabilesc masurile necesare pentru aplicarea prevederilor actelor normative si a dispozitiilor presedintelui care privesc domeniile de activitate ale compartimentelor pe care le coordoneaza;

.       avizeaza si prezinta presedintelui proiectele de acte normative initiate de ministere sau de alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale care se refera la domeniile de activitate ale compartimentelor pe care le coordoneaza;
.       avizeaza proiectele de ordine initiate de compartimentele din subordine;

.       coordoneaza colectivul special constituit pentru elaborarea proiectelor de acte normative care privesc activitatea INS;

.       îndeplinesc si alte însarcinari încredintate de presedinte.

Principalele atributii si responsabilitati ale secretarului general sunt urmatoarele:

.       coordoneaza buna functionare a compartimentelor si activitatilor cu caracter functional din cadrul INS si asigura legatura operativa dintre presedinte si conducatorii tuturor compartimentelor si unitatilor subordonate;

.       colaboreaza cu secretarii generali din celelalte institutii în probleme de interes comun;

.       coordoneaza întregul personal al INS, activitatea de elaborare a politicilor de personal si principiile directoare pentru managementul de personal din cadrul compartimentelor;

.       exercita atributiile stabilite de presedintele INS; raspunderile si atributiile secretarului general se stabilesc prin ordin al presedintelui;

.       coordoneaza procedurile de aprobare a actelor normative (legi, hotarâri ale Guvernului, ordine ale presedintelui INS) referitoare la activitatea de statistica;

.        stabileste masurile necesare pentru realizarea si aplicarea dispozitiilor cuprinse în legi si hotarâri guvernamentale si a dispozttiilor presedintelui INS, care vizeaza domeniile de activitate de care raspunde;

.        în cazul în care, din diverse motive obiective, presedintele sau vicepresedintele nu îsi pot exercita atributiile curente, secretarul general este delegat sa exercite aceste atributii;

.        coordoneaza elaborarea Raportului anual de activitate al INS;

.        coordoneaza actualizarea strategiei de dezvoltare a sistemului statistic national si regional;

.        îndeplineste si alte însarcinari prevazute de regulamentul de organizare a IMS, ori încredintate de presedinte.

Atributiile directorilor generali(vezi Anexa 2) si directorilor (vezi Anexa 3) din aparatul central al INS sunt:

.        elaboreaza strategia de dezvoltare a directiei generale;

.        avizeaza programul anual de activitate al directiei generale;

.        avizeaza programarile anuale pentru:

-  deplasari în teren;

-  concedii de odihna;

-  actiuni de formare, specializare, perfectionare si dezvoltarea personalului din directia generala;

.        avizeaza propunerile anuale de dezvoltare a resurselor materiale necesare pentru desfasurarea activitatii directiei generale;

.        organizeaza activitatea directiei generale prin:

-  repartizarea sarcinilor compartimentelor din subordine;

-  actualizarea fisei postului;

-  repartizarea pe compartimente a spatiilor de lucru si a mijloacelor tehnice din dotare;

.   intervin prompt pentru asigurarea desfasurarii normale a activitatii
compartimentelor din subordine:

-  redistribuie sarcinile între compartimente;

-  solicita sprijin de la alte directii generale si/sau directii din INS;

.        informeaza operativ salariatii din subordine în legatura cu hotarârile conducerii INS, executa/transmit dispozitiile primite; repartizeaza/rezolva operativ corespondenta directiei generale;

.        colecteaza, analizeaza si promoveaza propunerile compartimentelor din subordine;

.        coordoneaza colaborarea directiei generale cu alte compartimente din INS si din alte institutii, privind:

-  elaborarea în comun a unor lucrari;

-  transferurile de date, informatii si lucrari între directii;

.   controleaza: calitatea lucrarilor elaborate   în   directia generala si   încadrarea acestora în termen; respectarea      standardelor,      nomenclatoarelor,       clasificarilor, codificarilor, metodologiilor;

.   acorda asistenta manageriala si de specialitate tuturor persoanelor din
directia generala:

-         la cerere;

-         ca urmare a rezultatului unor analize efectuate pe activitati/lucrari;

.   evalueaza activitatea directiei generale prin:

-   dari de seama asupra activitatii;

-   rapoarte si informari asupra stadiului executarii unor lucrari;

-   aprecieri asupra activitatii compartimentelor;

-   analize privind perfectionarea pregatirii profesionale;

.   fac propuneri de:

-   încadrari, promovari, recompense;

-   actualizari si modificari ale fisei postului;

-   perfectionarea pregatirii personalului;

.       prezinta spre aprobare programele anuale ale directiei generale;

.       participa ca specialisti la elaborarea de cercetari, studii, proiecte, aplicatii;

.       analizeaza si avizeaza lucrarile executate în cadrul directiei generale;

.       elaboreaza notele de avizare pentru proiectele de acte normative si lucrarile cu caracter de reglementare elaborate de alte compartimente din INS;

.       elaboreaza note observatorii privind nerespectarea metodologiilor, standardelor, clasificarilor, nomenclatoarelor, termenelor, de catre unitatile subordonate INS;

.       urmaresc ca personalul din subordine sa cunoasca legislatia care reglementeaza activitatile compartimentelor din subordine si actioneaza pentru aplicarea ei în practica;

.       raspund în fata presedintelui/vicepresedintelui/secretarului general pentru activitatea desfasurata.

Atributiile directorilor adjuncti din aparatul central al INS sunt:

.   planifica activitatea compartimentului pe care-1 coordoneaza:

-   plan anual, trimestrial, lunar de lucrari;

-   deplasari în teren ale lucratorilor din subordine;

-   pregatirea profesionala a salariatilor din compartiment;

-   concedii de odihna;

.   organizeaza activitatea compartimentului:

-   repartizeaza sarcinile pe salariati;

-   actualizeaza fisele de post;

-   vizeaza fisele posturilor pentru lucratorii din subordine;

.   conduc activitatea compartimentului:

-  mobilizeaza permanent salariatii pentru realizarea sarcinilor;

-  intervin prompt pentru asigurarea desfasurarii normale a activitatii;

-  informeaza   operativ   colaboratorii   în   legatura   cu   hotarârile   si dispozitiile conducerii INS;

-  colecteaza propunerile salariatilor pe care le promoveaza conducerii;

.   coordoneaza:

-  colaborarea cu directorii adjuncti din alte compartimente din INS;

-  transferurile de date, informatii si lucrari între servicii;

-  avizarea lucrarilor;

.   controleaza:

-  calitatea    lucrarilor    elaborate    în    compartimentul    pe    care-1 coordoneaza;

-  termenele conform programarii;

-  respectarea standardelor, nomenclatoarelor etc;

-  disciplina muncii în cadrul compartimentului, deontologia profesionala circulatia, pastrarea si arhivarea documentelor, respectarea confidentialitatii datelor;

-  încadrarea în instructiunile privind prevenirea si stingerea incendiilor, protectia mediului;

.   îndruma sefii de servicii în îndeplinirea atributiilor si sarcinilor:

-  la cerere;

-  prin analize individuale;

.   evalueaza activitatea compartimentului prin:

-  rapoarte si informari asupra stadiului executarii unor lucrari;

-  aprecieri ale activitatii;

-  analize privind perfectionarea pregatirii profesionale;

-  propuneri de promovari, sanctiuni si recompense pentru lucratorii din subordine;

-  propuneri de modificari ale fisei postului pentru lucratorii din subordine;

.        participa ca specialisti la elaborarea de cercetari, studii, proiecte, aplicatii;

.        îndeplinesc orice alte atributii stabilite de conducerea institutiei/directorul general;

.        raspund în fata conducerii IN S/directorului general sau a directorilor (dupa caz) pentru activitatea desfasurata.

.       

.        2.4.3. Atributiile si responsabilitatile compartimentelor din organigrama Institutului National de Statistica

Cabinetul presedintelui realizeaza lucrari cu caracter de conceptie în domeniul metodologiei statistice si al perfectionarii sistemului informational statistic; asigura calitatea analizelor, studiilor si comentariilor privind informatiile statistice ce se dau publicitatii; coordoneaza si conduce programele statistice în conformitate cu dispozitiile primite de la conducerea INS.

Atributiile si responsabilitatile cabinetului sunt: urmarirea îndeplinirii programului cercetarilor statistice; elaborarea materialelor cu caracter metodologic sau de analiza statistica; avizeaza presedintele asupra utilizarii si analizei datelor statistice; asista presedintele în activitatea de conducere a directiilor generale, directiilor independente si directiilor teritoriale de statistica; elaboreaza proiecte în domeniul legislatiei statistice; colaboreaza la validarea unor lucrari statistice primite de conducerea INS, în vederea aprobarii, tiparirii si difuzarii lor; rezolva corespondenta adresata conducerii institutiei, în conformitate cu indicatiile primite; participa la primirea de catre conducerea institutiei a reprezentantilor din institutii publice sau organisme internationale; primeste de la presedintele INS delegatie de atributii sau de reprezentare în relatiile cu organismele administratiei publice, cu persoane fizice sau juridice, cu reprezentantii organismelor si organizatiilor internationale în România; îndeplineste alte atributii si sarcini primite de la presedintele INS.

Consilierii personali ai presedintelui îl consiliaza si asista pe presedintele INS pentru solutionarea problemelor majore ale sistemului statistic; rezolva lucrarile si dispozitiile primite de la presedinte; desfasoara activitati de organizare si de conceptie în domeniul metodologiei statistice, pentru perfectionarea sistemului informational statistic, activitati de sprijinire a asigurarii calitatii analizelor, studiilor si comentariilor privind informatiile statistice ce se dau publicitatii potrivit sarcinilor încredintate de presedintele INS sau cele care rezulta în calitate de membrii ai colectivelor de lucru; urmaresc realizarea dispozitiilor date de presedinte; desfasoara activitati de coordonare si conducere a unor programe statistice conform dispozitiilor primite de la presedintele INS; primesc delegare de atributii si de reprezentare din partea presedintelui în relatiile cu organele administratiei publice, cu persoane fizice si juridice, cu organismele si reprezentantele organizatiilor internationale în România.

Atributiile si responsabilitatile consilierilor personali: sprijina elaborarea de catre directii a unor materiale cu caracter statistic, potrivit dispozitiilor presedintelui; participa la elaborarea unor proiecte în domeniul legislatiei statistice si a altor propuneri pentru perfectionarea activitatii statisticii oficiale, în domeniul de activitate de care raspunde; participa la elaborarea lucrarilor realizate de colectivele în care sunt nominalizati în baza aprobarii presedintelui; participa la validarea unor lucrari statistice destinate aprobarii conducerii - formularii deciziei de aprobare, contrasemnând nota de prezentare sau prezentând o nota separata de opinie; în acest sens, raspunderea consilierilor se limiteaza la conceptul lucrarii, modalitatea de lucru propusa si propuneri privind modul de valorificare, raspunderea asupra calitatii lucrarilor/datelor si informatiilor prelucrate revine directiei autoare/autorilor; rezolva materiale din corespondenta repartizata consilierilor de catre presedintele INS, conform indicatiilor primite; participa la întâlnirile presedintelui cu reprezentanti din alte institutii publice si din strainatate si/sau îl reprezinta pe presedinte în baza mandatului acordat; participa la reuniunile de lucru ale directiilor; informeaza presedintele asupra continutului acestora si a deciziilor împreuna cu directia responsabila; colaboreaza la rezolvarea unor sarcini si urmareste realizarea acestora, conform deciziilor presedintelui de catre directorii generali si directorii de directii independente; raspund concret de urmarirea activitatilor desfasurate în cadrul compartimentelor pe domenii specifice de activitate, stabilite de comun acord cu presedintele; îndeplinesc si alte atributii si sarcini primite de la presedinte.

Asistentul de cabinet si secretarul personal rezolva probleme de secretariat si asigura comunicarea dintre presedinte si salariatii INS sau reprezentantii altor institutii.

Atributii si responsabilitati: primeste, înregistreaza si distribuie corespondenta sosita pe adresa cabinetului catre compartimentele din INS; înregistreaza si transmite corespondenta cabinetului catre alte institutii; verifica integritatea plicului sau coletului la primirea corespondentei cu caracter secret de stat; controleaza, la deschiderea corespondentei, daca numerele de pe documente corespund numerelor înscrise pe plic si daca toate anexele înscrise în aceste documente exista; ia în evidenta corespondenta cu caracter secret de stat, cu mentiunile speciale "confidential - personal" sau "a se deschide personal" care va fi deschisa de persoana careia i-a fost adresata; înregistreaza informatiile, datele si documentele care constituie secrete de serviciu si le repartizeaza spre gestionare persoanei desemnate de presedinte; întocmeste un proces-verbal în prezenta celui care preda corespondenta/coletul în cazul în care plicul/coletul sau sigiliile au fost violate si aduce la cunostinta presedintelui aceasta situatie; realizeaza lucrarile de birotica ale cabinetului; gestioneaza documentele primite/expediate prin e-mail sau fax; asigura evidenta, repartizarea documentelor primite; traduce scrisorile adresate presedintelui; înregistreaza cererile de audienta la presedinte si programeaza persoanele înscrise la audienta; arhiveaza documentele si lucrarile cabinetului presedintelui; aduce la cunostinta presedintelui, daca este cazul, situatiile deosebite privind activitatea institutiei (situatii conjuncturale dintr-o anumita perioada de timp, nemultumiri repetate dintr-un anumit segment de activitate, depasirea termenului prevazut pentru transmiterea unor lucrari).

Corpul de control al presedintelui verifica, potrivit dispozitiilor presedintelui, respectarea prevederilor legale care reglementeaza desfasurarea activitatii de statistica oficiala, cu referire la înregistrarea, prelucrarea si diseminarea datelor statistice; analizarea modului în care se desfasoara activitatea de statistica de catre directiile generale, directiile de specialitate din INS si unitatile teritoriale si propune organelor competente masurile care se impun pentru înlaturarea si prevenirea neregulilor si abaterilor constatate; desfasoara activitati în concordanta cu tematicile dispuse de presedintele INS; colaboreaza, în domeniul în care este abilitat, cu organele de control ale celorlalte institutii publice centrale si locale.

Atributiile si responsabilitatile Corpului de control sunt urmatoarele: raspunde pentru înscrierea corecta în documente a constatarilor rezultate din activitatea de control; aduce la cunostinta conducatorului entitatii controlate rezultatele controlului, masurile aplicate si cele ce se propun presedintelui INS; întocmeste "Note-raport" cuprinzând neregulile si abaterile constatate si le supune spre analiza presedintelui; raspunde pentru îndeplinirea în cadrul controlului a sarcinilor ce decurg din tematica de control; îndeplineste orice alte însarcinari dispuse de presedintele INS, în legatura cu domeniul în care este abilitat; verifica respectarea prevederilor legale care reglementeaza desfasurarea activitatii de statistica publica, cu referire la înregistrarea, prelucrarea si diseminarea datelor statistice; analizeaza modul în care se desfasoara activitatea de statistica de catre directiile generale, directiile de specialitate din INS si unitatile teritoriale si propune organelor îndrituite masurile care se impun pentru înlaturarea si prevenirea neregulilor si abaterilor constatate; colaboreaza la elaborarea si actualizarea Regulamentului de organizare si functionare al INS; colaboreaza la elaborarea propunerilor pentru Programul cercetarilor statistice si Programul de activitate al INS.

Serviciul de audit efectueaza controlul financiar preventiv propriu, cât si controlul intern realizat la toate nivelurile de conducere, inclusiv controlul de management realizat de conducatorii structurilor auditate.

Atributiile si responsabilitatile serviciului de audit sunt urmatoarele: certifica anual bilanturile contabile însotite de raportul de audit în forma scurta, pentru toate structurile din subordine care întocmesc bilant contabil; auditeaza proiectele de buget ale INS si unitatilor din subordine care întocmesc astfel de proiecte cu întocmirea referatului de opinie; întocmeste anual planul de audit pentru tot sistemul si îl supune spre aprobare presedintelui; întocmeste programarea privind certificarea bilanturilor contabile trimestriale si anuale si transmiterea acesteia, în timp util, tuturor unitatilor din subordine; întocmeste dosarul de audit cu prilejul auditarii de fond a fiecarei unitati în parte, conform planului de audit aprobat; examineaza legalitatea, regularitatea si conformitatea operatiunilor, identificarea erorilor, a pagubelor, a risipei, gestiunii defectuoase si fraudelor si, pe aceasta baza, propune masuri si solutii pentru recuperarea pagubelor si sanctionarea persoanelor raspunzatoare si intrarea în legalitate; examineaza regularitatea sistemelor de fundamentare a deciziei, de planificare, programare, organizare, coordonare, urmarire si control al înndeplinirii deciziilor; identifica aspectele deficitare în activitatea structurilor de conducere si de control intern, precum si riscurile sau consecintele posibile, si formuleaza propuneri de masuri pentru corectarea sistemelor deficitare si eliminarea riscurilor; urmareste economicitatea, eficacitatea si eficienta cu care sistemele de conducere si de executie existente în cadrul INS ori la nivelul unui program/proiect finantat din fonduri publice, utilizeaza resursele financiare, umane si materiale pentru îndeplinirea obiectivelor si obtinerea rezultatelor stabilite; evalueaza performanta de management, urmarind daca la luarea deciziei manageriale s-au luat în considerare riscurile care pot avea loc în mediul economic si social politic în care functioneaza acel sistem; analizeaza performantele operatiunii, activitatii sau actiunii auditate; verifica modul de aducere la îndeplinire a dispozitiilor date de auditul anterior sau a altor masuri dispuse de conducerea INS.

Serviciul juridic si  contencios  asigura legalitatea în  desfasurarea activitatii institutiei si apararea intereselor patrimoniale ale acesteia.

Atributiile si responsabilitatile Serviciului juridic si contencios sunt urmatoarele: colaboreaza la întocmirea proiectelor de legi, ordonante, ordonante de urgenta, hotarâri ale Guvernului elaborate, în conditiile legii, de catre INS; avizeaza la cerere ordinele si instructiunile cu caracter intern emise de presedintele institutiei; avizeaza ordinele si instructiunile cu caracter normativ emise de presedintele institutiei; colaboreaza cu compartimentele de specialitate la redactarea observatiilor si propunerilor pentru proiectele de acte normative transmise INS de catre initiatori spre avizare; avizeaza la cerere actele ce cuprind masuri care pot angaja raspunderea patrimoniala a institutiei; urmareste aparitia dispozitiilor cu caracter normativ si semnaleaza conducerii institutiei sarcinile ce revin acesteia potrivit acestor dipozitii; reprezinta, pe baza de delegatie, interesele institutiei în fata instantelor judecatoresti, ori în fata autoritatilor administratiei publice; participa la actiuni de popularizare a actelor normative; îndruma activitatea din punct de vedere juridic a directiilor generale de statistica regionala si a directiilor judetene de statistica; tine evidenta actelor normative; avizeaza la cerere:

-         contracte/comenzi de achizitii publice;

-         contracte /comenzi de achizitii publice finantate integral sau partial din credite externe acordate statului român de organisme si organizatii internationale, institutii financiar-bancare sau direct de furnizori;

-         acorduri subsidiare de împrumut;

-         contracte de concesionare sau închiriere în care institutia este concesionar sau chirias;

-         protocoale de afiliere, conventii, acorduri de participare la organisme internationale;

-         actul intern de decizie privind organizarea în tara a actiunilor de protocol, a unor manifestari cu carater cultural-stiintific, precum si a unor manifestari cu caracter specific;

-         contracte sau conventii pentru activitatea prestata de însotitorii delegatiilor sau invitatilor din strainatate;

-         contracte de concesionare/închiriere (când institutia este concendentul/titularul dreptului de proprietate);

-         contracte de vânzare-cumparare (când institutia are calitatea de vânzator);

-         înregistreaza corespondenta serviciului si cea primita de la celelalte compartimente;

-         redacteaza lucrarile serviciului;

-         înregistreaza si arhiveaza ordinele aprobate de presedintele INS.

Colegiul de conducere asigura realizarea Programului Cercetarilor Statistice si asista conducerea INS în procesul de luare a deciziilor privind sistemul informational statistic.

9

Atributiile si responsabilitatile Colegiului sunt urmatoarele: analizeaza strategia de dezvoltare a sistemului statistic national si Programele anuale de cercetari statistice în scopul adaptarii permanente ale acestora la cerintele informationale ale societatii; avizeaza conducerea INS asupra programelor si actiunilor destinate adoptarii Acquis-ului Comunitar în domeniul statisticii; urmareste implementarea masurilor propuse de catre Consiliul de Coordonare a Activitatii de Statistica pentru satisfacerea cerintelor de informare ale organelor autoritatilor publice si altor institutii publice în limita fondurilor bugetare alocate; analizeaza propunerile de completare a cadrului legislativ privind activitatea de statistica; analizeaza si supune aprobarii regulamentele de organizare si functionare a INS si unitatilor subordonate; analizeaza periodic metodologiile si instrumentarul statistic utilizate în sistemul informational statistic, în vederea aprobarii acestora de catre presedintele INS; analizeaza tematicile, propunerile si actiunile de formare, specializare si perfectionare a personalului de conducere si de specialitate din INS si unitatile subordonate.

Consiliul de Coordonare a Activitatii de Statistica are urmatoarele atributii: analiza si avizarea strategiei de dezvoltare a sistemului statistic national si programele anuale de cercetari statistice; analiza necesitatilor de informatii statistice ale societatii si felul în care activitatea statistica le satisface; promovarea conceptelor, metodelor, tehnicilor si instrumentelor avansate pentru activitatea statistica, prin care se asigura calitatea datelor si informatiilor statistice difuzate pe plan intern si international; propunerea unor masuri de respectare a reglementarilor cu privire la caracterul confidential al informatiilor statistice furnizate de catre salariatii INS; avizeaza propunerile de completare a cadralui legislativ privind activitatea de statistica, inclusiv armonizarea cu acquis-ul comunitar.

Consiliul îsi desfasoara activitatea în sedinte plenare organizate trimestrial si ori de câte ori este nevoie, în prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor.

2.5. Aspecte generale ale regulamentului de Ordine Interioara6)

Salariatii Institutului National de Statistica si ai unitatilor subordonate sunt specialisti care desfasoara activitati pentru culegerea, prelucrarea, analiza, difuzarea si constituirea seriilor de date statistice oficiale cu caracter demografic, social, economic, financiar, juridic, necesare în vederea fundamentarii si evaluarii politicilor economice si sociale, elaborarii cercetarilor stiintifice, prognozelor si strategiilor de dezvoltare si transmiterii de date statistice organismelor internationale.

Regulamentul de ordine interioara reglementeaza:

-          raporturile complexe de munca dintre institutie si toti angajatii acesteia, regulile de disciplina si comportare, sanctiunile disciplinare aplicabile;

-          organizarea timpului de lucru în cadrul institutiei;

-          accesul si circulatia în sediul institutiei;

-          întocmirea, evidenta, pastrarea, manipularea si transportul documentelor secrete;

-          asigurarea serviciului de permanenta;

-          organizarea prevenirii si stingerii incendiilor din incinta institutiei.

Respectarea reglementarilor stabilite prin Regulamentul de Ordine Interioara este obligatorie pentru toti salariatii Institutului National de Statistica.

2.5.1. încadrarea în munca,  salarizarea,  avansarea, pregatirea si perfectionarea profesionala

In INS o persoana poate fi numita într-o functie publica sau angajata cu contract individual de munca, în conditiile legii.

Pot fi încadrate în functii publice persoanele care îndeplinesc urmatoarele conditii:

-          au numai cetatenia româna si domiciul în România;

-          cunosc limba româna scris si vorbit;

-          au vârsta de 18 ani împliniti;

-          au capacitate deplina de exercitiu;

-        au   o   stare   de   sanatate   corespunzatoare   functiei     pentru   care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;

-        îndeplinesc conditiile de studii prevazute  de lege pentru functiile publice;

-        nu au fost condamnate pentru savârsirea unor infractiuni care le-ar face incompatibile cu exercitarea functiilor publice;

-        au câstigat concursul sau au promovat examenul organizat pentru ocuparea functiei publice.

Salarizarea personalului institutiei se stabileste de catre conducerea INS, în conformitate cu actele normative în vigoare si în limita fondului aprobat prin bugetul de stat. Pentru rezultate deosebite în munca, salariatii institutiei beneficiaza, în conditiile legii, de salariu de merit si premii.

în functie de rezultatele obtinute la evaluarea performantelor profesionale individuale, salariatii INS beneficiaza de dreptul de avansa, potrivit prevederilor legale. Numirea în functii publice de executie si conducere se face pe baza de concurs, în limita posturilor vacante.

Evaluarea activtatii functionarilor publici/angajatilor contractuali din cadrul INS, în scopul acordarii drepturilor salariale corespunzatoare performantelor individuale, se face în conformitate cu prevederile legale.

Salariatii institutiei au îndatorirea sa îsi perfectioneze pregatirea profesionala fie în cadrul institutiei, fie urmând cursuri de perfectionare organizate în acest scop.

2.5.2. Obligatiile Institutului National de Statistica

Obligatiile INS deriva din aplicarea cu strictete a prevederilor legale în vigoare si se refera la:

-        crearea conditiilor normale de munca, precum si pentru folosirea eficienta a timpului de lucru;

-        respectarea reglementarilor referitoare la timpul de munca si odihna;

-        asigurarea ordinei si disciplinei la toate locurile de munca;

-        asigurarea drepturilor banesti fiecarui salariat în raport cu calificarea, importanta si complexitatea lucrarilor ce revin postului în care este încadrat, cu pregatirea si competenta profesionala, conform legii;

-        asigurarea avansarii si stimularii personalului în conditiile prevazute de lege;

-        asigurarea completarii si gestionarii carnetelor de munca ale salariatilor, a evidentelor care stau la baza acordarii drepturilor salariale si a sporurilor acordate, precum si a documentatiilor necesare în vederea pensionarii;

-        asigurarea conditiilor privind realizarea actiunilor de perfectionare a pregatirii profesionale a personalului în limita fondurilor alocate prin buget;

-        asigurarea accesului la informatiile necesare realizarii atributiilor
conform fisei postului pentru fiecare salariat;

2.5.3. Obligatiile salariatilor

Salariatii INS au, în principal, urmatoarele obligatii:

-         sa respecte prevederile prezentului Regulament de Ordine Interioara;

-         sa îndeplineasca sarcinile de serviciu întocmai si la timp, conform atributiilor din Regulamentul de Organizare si Functionare si din fisa postului, cu multa exigenta si cu respectarea termenelor de rezolvare stabilite pentru lucrarile repartizate;

-         sa asigure confidentialitatea actelor statistice, conform legii;

-         sa îndeplineasca dispozitiile date de conducatorul ierarhic, la termenul stabilit de acesta sau cel prevazut de lege;

-         sa se prezinte la serviciu în deplinatatea fortelor fizice si intelectuale pentru îndeplinirea corespunzatoare a atributiilor, sa respecte normele interne si prevederile legale;

-         sa respecte programul de lucru stabilit;

-         sa foloseasca integral si eficient timpul de munca;

-         în cazul parasirii locului de munca (în incinta sau în afara institutiei) sa respecte regulile de evidenta si sa încunostiinteze conducatorul ierarhic;

-         sa respecte ordinea si disciplina la locul de munca;

-         sa respecte normele de prevenire a incendiilor;

-         sa se prezinte la serviciu în tinuta decenta;

-         sa respecte cu strictete principiul deontologiei profesionale si al confidentialitatii;

-         sa efectueze munca de teren, atunci când este cazul;

-   sa nu desfasoare activitati de natura politica, religioasa sau sindicala
în timpul programului de lucru stabilit, indiferent de functia ce o
ocupa.

Conducatorii compartimentelor raspund pentru întreaga activitate ce se desfasoara sub organizarea si controlul acestora, în conformitate cu legislatia în vigoare si cu atributiile ce le revin din Regulamentul de Organizare si Functionare al INS. Pentru întarirea ordinei si disciplinei acestia pot propune acordarea de recompense sau aplicarea unor sanctiuni.

Pe lânga obligatii, salariatii cu functii de conducere au urmatoarele îndatoriri:

-   sa aduca la cunostinta personalului din  subordine obligatiile si raspunderile ce-i revin;

-          sa dea dispozitii ferme si precise, asigurând conditiile necesare pentru executarea lor întocmai si la timp;

-          sa informeze conducerea ierarhic superioara, periodic si ori de câte ori este necesar,   asupra problemelor aparute si a modului de rezolvare a acestora;

-          sa asigure un climat profesional corespunzator desfasurarii în bune conditii a activitatii compartimentelor din subordine;

-          sa asigure conditiile necesare perfectionarii pregatirii profesionale a personalului din subordine.

2.5.4. Organizarea timpului de lucru

Programul de lucru se stabileste de catre conducerea INS, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Evidenta prezentei la serviciu zilnic se tine pe baza condicilor de prezenta. Concediul de odihna se efectueaza anual, dupa o programare si o esalonare echilibrata pentru fiecare perioada, conform legii.

La programarea concediilor de odihna se vor avea în vedere optiunile salariatilor si asigurarea functionalitatii compartimentelor din care acestia fac parte. Salariatul va prezenta sefului compartimentului în cadrul caruia îsi desfasoara activitatea o cerere privind efectuarea concediului.

Concediul de odihna se poate întrerupe numai în situatiile prevazute de lege, urmând ca restul zilelor de concediu sa se efectueze dupa ce au încetat situatiile respective sau, când aceasta nu este posibil, la data stabilita printr-o noua programare în cadrul aceluiasi an calendaristic.

Nota de chemare din concediu se face pe baza unui referat de necesitate întocmit de seful compartimentului în care îsi desfasoara activitatea salariatul, referat ce va fi aprobat de conducatorul compartimentului ierarhic superior celui din care face parte salariatul. Pentru situatii deosebite, salariatii institutiei pot beneficia de concedii fara plata, în cazurile prevazute de lege.

Incapacitatea temporara de munca se dovedeste cu certificat medical. Absentele nemotivate de la serviciu constituie abateri disciplinare si atrag dupa sine aplicarea sanctiunilor prevazute de lege.

seful compartimentului prezinta, spre aprobare, conducatorului institutiei un tabel cu personalul de executie care va lucra peste durata normala a timpului de lucru sau în zilele de sarbatori legale ori declarate zile nelucratoare. In ziua urmatoare tabelul va fi preluat de compartimentul în cauza. Persoana desemnata de seful compartimentului va tine evidenta si va consemna orele suplimentare în foaia de prezenta.

Orele prestate peste durata normala de lucru se compenseaza cu timp liber corespunzator; daca munca astfel prestata nu a putut fi compensata cu timp liber corespunzator, orele suplimentare se vor plati cu un spor la salariul de baza conform prevederilor legale.

Accesul si circulatia în sediul institutiei. Pentru salariatii institutiei, legitimatia de serviciu, eliberata de Directia generala politici resurse umane si pregatire profesionala, este documentul de identificare si de acces. Accesul persoanelor din afara institutiei se va face pe baza documentelor de identificare, a biletului de intrare si a ecusonului de invitat.

Accesul ziaristilor, fotoreporterilor se va face pe baza legitimatiilor proprii de serviciu si a unei legitimatii de acreditare. Accesul este permis în spatii determinate în acest scop. Accesul corespondentilor de presa, fotoreporterilor acreditati permanent sau temporar în România se face pe baza unor legitimatii de acreditare eliberate de Ministerul Afacerilor Externe. Evidenta legitimatiilor de serviciu se tine de catre Directia generala politici resurse umane si pregatire profesionala. La încetarea raporturilor de serviciu/raporturilor contractuale legitimatiile de serviciu ale salariatilor INS vor fi ridicate si anulate.

Accesul si circulatia persoanelor în incinta institutiei pe baza altor documente decât cele prevazute în prezentul capitol este interzisa. Accesul persoanelor straine în institutie este permis numai în locurile special destinate, iar al celor chemate, numai la directiile (salariatul) care le-a chemat. Accesul tuturor persoanelor în sediui institutiei se face numai dupa verificarea documentelor de identificare si acces efectuata de catre persoanele autorizate în acest scop. în zilele de duminica si sarbatori legale, accesul salariatilor în sediul institutiei se face numai pe baza de tabel nominal aprobat de conducatorul institutiei. Personalul de paza va interzice accesul în cladire daca va constata ca documentele de identificare si de acces nu sunt complete sau valabile si va lua masurile care se impun.

Serviciul aprovizionare, administrativ, investitii are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a raspunde solicitarilor menite sa asigure conditii corespunzatoare pentru personalul care executa controlul accesului în cladire si circulatia în interiorul acesteia. In cazuri deosebite ce ar putea afecta securitatea sediului institutiei sau a documentelor, seful pazei împreuna cu seful Serviciului aprovizionare, administrativ, investitii au dreptul sa deschida orice încapere pentru a lua masurile necesare, dupa care vor informa în scris conducerea institutiei.

Biroul administrativ are obligatia de a asigura cate doua rânduri de chei de la usi, din care un rând se pastreaza la un panou sigilat cu lacat. O cheie de la lacat se afla în plic sigilat la Cabinetul Presedintelui, iar cea de-a doua la seful Biroului Administrativ. Introducerea sau scoaterea de materiale necesare activitatii institutiei se va face numai dupa verificarea acestora de catre persoanele autorizate în acest scop, pe baza de bonuri de intrare sau de iesire.

Controlul respectarii reglementarilor referitoare la accesul si circulatia în sediul institutiei revine Directiei generale politici resurse umane si pregatire profesionala   si   Serviciului de aprovizionare, administrativ, investitii care colaboreaza cu organul de paza al institutiei si informeaza ori de câte ori este necesar, în vederea stabilirii masurilor ce se impun.

Alte tipuri de controale efectuate de persoanele autorizate în legatura cu prevederile prezentului capitol nu se executa decât cu aprobarea conducerii institutiei.

întocmirea, evidenta, pastrarea, manipularea si transportul documentelor secrete. Prin "corespondenta secreta" se înteleg documentele si materialele, copii si originale, cum sunt: înscrisurile, indiferent de materialul pe care sunt executate si de forma scrierii, schitele, desenele, planurile, graficele, schemele, hârtile, înregistrarile fonice si video, placile si filmele fotografice, diapozitivele si fotografiile, precum si alte asemenea documente si materiale al caror continut constituie secret potrivit actelor normative în vigoare.

Normele privind circuitul documentelor secrete (întocmirea, evidenta, pastrarea, manipularea si transportul acestora) se aproba prin ordin al conducatorului institutiei.

Asigurarea serviciului de permanenta. Serviciul de permanenta în cadrul institutiei se asigura de catre toti salariatii si se efectueaza pe baza programarii întocmite de Directia Economica - Biroul administrativ, împreuna cu compartimentele din cadrul institutiei. Programarea va cuprinde nominalizarea persoanelor, compartimentul din care fac parte, numarul de marca, semnatura acestora de luare la cunostinta si perioada de efectuare a serviciului respectiv. Modul de efectuare a serviciului de permanenta, obligatiile si atributiile persoanelor care asigura serviciul de permanenta se stabilesc prin ordin al conducatorului institutiei.

Prevenirea si stingerea incendiilor. Organizarea autoapararii împotriva incendiilor la sediul INS se face de catre Serviciul aprovizionare, administrativ, investitii, care va desemna un responsabil cu atributii privind prevenirea si stingerea incendiilor. Serviciul de aprovizionare, administrativ, investitii va întocmi planul de organizare a autoapararii împotriva incendiilor, precum si inventarierea tuturor locurilor de munca în care pot apare incidente cu implicatii grave asupra desfasurarii activitatii normale în cladire, care sa conduca la incendii.

Sanctiuni disciplinare, procedura aplicarii, cai de atac. încalcarea cu vinovatie de catre salariati a obligatiilor de serviciu constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit legii. Sanctiunile disciplinare se aplica în concordanta cu prevederile legale în vigoare (dupa încetarea prealabila a faptei ce constituie abatere) si ascultarea persoanei în cauza. Pentru aplicarea sanctiunii disciplinare se va respecta procedura prevazuta în actele normative în vigoare. împotriva sanctiunii disciplinare, cel sanctionat poate face contestatie, în scris, în termen de 30 de zile de la data comunicarii sanctiunii, la organul competent, potrivit legii.

2.6. Aspecte ale managementului resurselor umane în cadrul Institutului National de Statistica

2.6.1. Pregatire si formare profesionala

Managementul resurselor umane impune asigurarea mentinerii si dezvoltarii calitatii resurselor umane prin cresterea rolului pregatirii profesionale. Pentru utilizarea rationala si eficienta a resurselor umane este necesara o îmbunatatire a gestionarii resurselor umane, fapt care va conduce la crearea unui mecanism eficient de orientare a politicii de formare si perfectionare profesionala în domeniul statisticii.

Programul de pregatire profesionala a personalului din Institutul National de Statistica urmareste coordonatele trasate de programele similare ale Oficiului de Statistica al Uniunii Europene (Eurostat), care stimuleaza initiativele de cooperare, armonizare, schimb de experienta si difuzare ale celor mai bune practici din cadrul Sistemului Statistic European. El este axat, în principal, pe valorificarea investitiei realizate în anii precedenti, când au fost implementate pentru prima data programe de pregatire care acopera majoritatea ariei de interes a statisticienilor, de la consolidarea cunostintelor statistice de baza, pâna la metodologiile si tehnicile statistice de ultima ora.

Programele anuale de pregatire profesionala (PAPP) a personalului din cadrul Institutului National de Statistica sunt axate pe atingerea unui set de obiective generale, si anume:

.        crearea unei culturi statistice comune de baza;

.        dezvoltarea competentelor fundamentale ale statisticianului: adaptabilitate, polivalenta, aptitudini de comunicare, initiativa, responsabilitate;

.        formarea unor abilitati practice specifice: informatica aplicata în satistica analiza datelor, prezentarea rezultatelor;

.        consolidarea si dezvoltarea unui corp stabil de instructori proprii.

2.6.2. Evaluarea necesarlui de pregatire profesionala

In cazul cursurilor din cadrul INS evaluarea necesarului se face pe baza de chestionar transmis prin reteaua interna de internet. Fiecare angajat poate completa acest chestionar în functie de sarcinile pe care trebuie sa le îndeplineasca la locul de munca sau de dorinta de perfectionare a altor aptitudini.

In procesul de culegere a necesitatilor de formare profesionala, se constata:

- discrepanta între cerintele formulate, adeseori într-o maniera generala, si posibilitatile reale de punere a lor în practica, din lipsa unor instructori capabili sa le sustina (cum este cazul programarii Web sau de utilizare a pachetului de analiza Statistica SPSS);

-         focalizarea interesului spre cursurile de utilizare a tehnologiei informationale, în special a sistemelor de gestiune a bazelor de date;

-         formularea cerintelor tara a se avea în vedere si implicarea compartimentelor respective în procesul de formare profesionala prin desemnarea celor mai competenti instructori.

Dupa centralizarea chestionarelor sunt contactati instructorii din domeniile cele mai cautate si sunt programate perioadele cursurilor. Pentru realizarea programelor anuale de pregatire, una din conditiile esentiale este data de disponibilitatea instructorilor. Desi exista un corp de instructori care au deja o experienta în acest domeniu, acestia au responsabilitati importante în cadrul compartimentelor pe care le conduc sau din care fac parte. De aceea, o programare exacta a cursurilor este de cele mai multe ori o activitate dificila.

Planul anual de pregatire este întocmit de catre Biroul de pregatire profesionala si defintivat cu cel putin 2 luni înainte de începerea anului urmator. Planul este înaintat spre aprobare Directiei Generale de Politici Resurse Umane care îl propune spre discutare Colegiului INS. O data aprobat de catre Colegiu, planul este desemnat ca sarcina Biroului de pregatire profesionala.

In ce priveste cursurile organizate în afara tarii, Institutul National de Statistica primeste chestionare cu propuneri de cursuri, numarul de locuri disponibile si perioada de desfasurare de la organizatiile cu care colaboreaza: B.L.S.- Bureau of Labour Statistics, SUA (Biroul de Statistica a Muncii); ENSAE-Ecole Nationale de Statistique et Administration Economique, Franta (scoala Nationala de Statistica si Administratie Economica); TES Institute -Training of European Statisticians (Institutul de Formare a Statisticienilor Europeni). Candidatii la cursurile externe - numai absolventi ai învatamântului superior - sunt selectati în functie de backgroundul în domeniul cursului la care s-au inscris.

2.6.3. Implementarea programului annual de pregatire profesionala PAPP2002

Anul 2004 este de departe cel mai bogat în ce priveste varietatea cursurilor de pregatire pentru personalul INS, în special în ce priveste activitatile externe de formare profesionala. Aceasta se datoreaza faptului ca în anul 1999 a început programul de Phare-Statistics 1997 care a avut mai multe componente: statistica sociala, statistica industriala, agricultura si mediu, diseminare date, conturi nationale, integrare europeana. Toate aceste componente au fost prevazute cu stagii de pregatire în tarile membre UE, sub egida Eurostat.

a) Activitati interne de formare profesionala

în anul 2002, formarea personalului a acoperit domeniile informatica, metodologie statistica, piata muncii si altele, dupa cum urmeaza:

1.   Informatica:

-         "Utilizare Word" curs. cu durata, da 4 zile si. um numar de 11 cursanti

-         "Utilizare Excel - seria I" cu durata de 5 zile, la care au participat

10 persoane;

-   "Utilizare Excel - seria II" cu durata de 5 zile, la care au participat

11 persoane.

2.  Metodologie statistica:

-         "Anchete structurale în întreprinderi" cu durata de 5 zile, la care au participat 11 persoane;

-         "Analiza statistica a datelor" cu durata de 15 zile, la care au participat 12 persoane;

-         "Baze de sondaj pentru anchete în gospodarii" cu durata de 5 zile, la care au participat 10 persoane;

-         "Calculul indicilor în statistica industriei" cu durata de 5 zile, la care au participat 11 persoane;

-         "Registrul statistic al întreprinderilor (RS). Teorie si practica. Registrul statistic REGIS" cu durata de 5 zile, la care au participat 20 de persoane;

-         "Practica anchetelor infraanuale în întreprinderi comerciale si de servicii" cu durata de 5 zile, la care au participat 6 persoane;

3.  Piata muncii:

-   "Indicele preturilor de consum" cu durata de 5 zile, la care au
participat 17 persoane;

4. Alte domenii:

-         "Curs de lingvistica franceza si institutii europene" cu durata de 12 zile, la care au participat 10 persoane;

-         "Curs de politici UE" cu durata de 3 zile, la care au participat 34 persoane.

In total la cursurile de pregatire au participat 166 de persoane cu un numar total de 941 om-zile.

b) Activitati externe de formare profesionala

Formarea profesionala în cadrul    institutiilor din afara tarii a fost axata pe urmatoarele domenii:1. Organizare si conducere:

-   "Cooperare statistica" cu durata de 2 zile, la care au participat 2
persoane;

-         "Politici si analize macroeconomice" cu durata de 34 zile, la care a participat 1 persoana;

-         "Reteaua statisticii pentru o mai buna calitate a operatiunilor" cu durata de 3 zile, la care au participat 2 persoane;

-         "Statistica, Dezvoltarea si Drepturile Omului" cu durata de 5 zile, la care a participat 1 persoana.

2.  Informatica:

-         "Sesiune de pregatire baze de date" cu durata de   1 zi,   la care a participat o persoana;

-         "Tehnologii computerizate pentru sistemul statistic" cu durata de 5 zile, la care au participat 2 persoane.

3.  Publicatii/diseminare:

-    "îmbunatatirea si diversificarea diseminarii electronice" cu durata de

5 zile, la care au participat 3 persoane;

-         "Asistenta tehnica în domeniul statisticii indicatorilor economici pe termen scurt si diseminare" cu durata de 5 zile, la care au participat 2 persoane;

-         "Diseminare si relatiile cu mass media" cu durata de 9 zile, la care au participat 4 persoane;

4.  Nomenclatoare/Clasificari:

-         "Seminar: PRODCOM" cu durata de 2 zile, la care au participat 2 persoane;

-         "întâlnire Eurostat pe proiectul pilot DOSME" cu durata de 2 zile, la care au participat 6 persoane;

5.  Conturi Nationale:

-         "Grup de lucru Eurostat: Conturi nationale" cu durata de 2 zile, la care au participat 6 persoane;

-         "Curs de pregatire în conturi trimestriale" cu durata de 3 zile, la care a participat 1 persoana;

-         "Curs Revizuirea sistemului european de conturi" cu durata de 5 zile, la care au participat 3 persoane;

-         "Indicele preturilor pentru conturile nationale" cu durata de 10 zile, la care au participat 3 persoane;

-         "Economia ascunsa" cu durata de 5 zile, la care au participat 2 persoane;

-         "Statistici financiare ale tarilor candidate la aderare" cu durata de 165 zile, la care a participat 1 persoana.

6.  Statistica preturilor:

-         "Preturi constante" cu durata de 2 zile, la care au participat 2 persoane;

-         "Armonizarea indicilor preturilor de consum" cu durata de 3 zile, la care au participat 4 persoane.

7.  Comert exterior:

-          "Utilizarea COMEXT" cu durata de 12 zile, la care au participat 2 persoane;

-          "Comertul exterior" cu durata de   1     zi, la care au participat 3 persoane.

8.  Statistica întreprinderii:

-    "Statistica afacerilor structurale" cu durata de 2 zile, la care a
participat 1 persoana;

-        "Implementarea statisticilor pe termen scurt" cu durata de 2 zile, la care au participat 2 persoane;

-        "Formarea formatorilor - Productivitatea" cu durata de 6 zile, la care au participat 4 persoane;

-  "Registre de întreprindere" cu durata de 2 zile, la care a participat 1
persoana;

-  "Indicele preturilor în constructii - acoperire, metode si indecsi" cu
durata de 3 zile, la care au participat 2 persoane;

-   "Procesarea anchetelor structurale" - cu durata de 5 zile, la care au

participat 3 persoane;

-   "Anchetele statistice în tarile Phare" - cu durata de 2 zile, la care
au participat 2 persoane;

9.  Servicii:

-        "Educatie, statistica si Indicatori" cu durata de 2 zile, la care au participat 2 persoane;

-        "Comertul de bunuri" - cu durata de 3 zile, la care au participat 5 persoane;

-        "Schimbul de bunuri" - cu durata de 2 zile, la care a participat 1 persoana;

-        "Statistica transporturilor"  -  cu durata  de  5  zile,  la care  au participat 2 persoane;

-        "Statistica turismului" - cu durata de 5 zile, la care au participat 2 persoane.

10.  Piata muncii:

-        "Ancheta perfectionarii vocationale continue" - cu durata de 2 zile, la care au participat 2 persoane;

-        "Ancheta fortei de munca" si "Indicele costului muncii" - cu durata de 2 zile, la care au participat 5 persoane;

-        "Armonizarea statisticii sociale" - cu durata de 3 zile, la care au participat 2 persoane.

11.  Gospodarii:

-        "Salarii, saracie, excludere sociala" - cu durata de 2 zile, la care au participat 2 persoane;

-        "Calcularea indicatorilor de saracie" - cu durata de 8 zile, la care au participat 2 persoane;

-          "Ancheta privind utilizarea timpului" - cu durata de 4 zile, la care au participat 3 persoane;

-          "Ancheta de sanatate" - cu durata de 4 zile, la care au participat 3 persoane;

-          "Armonizarea indicilor preturilor de consum" - cu durata de 3 zile, la care au participat 2 persoane;

-          "Baza de sondaj pentru anchete în gospodarii" - cu durata de 5 zile, la care au participat 4 persoane;

-          "Ancheta bugetelor de familie" - cu durata de 5 zile, la care au participat 3 persoane;

-          " Ancheta bugetului de timp" - cu durata de 4 zile, la care au participat 2 persoane.

12.  Populatie:

-    "Statistica migratiei" - cu durata de 2 zile, la care au participat 2

persoane;      

-          "Consecintele demografice ale tranzitiei economice în tarile din centrul si estul Europei" - cu durata de 5 zile, la care au participat 4 persoane;

-          "Recensamântul populatiei" - cu durata de 11 zile, la care au participat 2 persoane.

13.  Agricultura:

-          "Productia de cereale" - cu durata de 2 zile, la care au participat 2 persoane;

-          "Productia animala" - cu durata de 2 zile, la care au participat 2 persoane;

-          "Statistica monetara în agricultura" - cu durata de 2 zile, la care au participat 4 persoane;

-          "Recensamântul agricol" - cu durata de 5 zile, la care au participat 2 persoane;

-          "Structura si tipologia proprietatilor agricole" - cu durata de 5 zile, la care au participat 2 persoane.

14.  Mediu:

-          "Protectia mediului" - cu durata de 2 zile, la care au participat 2 persoane;

-          "Statistica mediului" - cu durata de 3 zile, la care au participat 3 persoane.

2.6.4. Implementarea programului annual de pregatire profesionala

Biroul de pregatire profesionala a elaborat si urmarit realizarea programului de pregatire profesionala întocmit pe baza cerintelor directiilor generale, directiilor din cadrul INS si a numarului de participanti la cursurile precedente.

Programul a avut în vedere utilizarea optima a resurselor umane, factorul decisiv în producerea informatiei statistice de calitate. Cursurile au fost axate pe metodele statistice moderne de cercetare, proiectare, productie si de utilizare a tehnologiei informationale.

a) Activitati interne de formare profesionala

In anul 2003, au fost organizate cu resurse proprii un numar de 5 cursuri de pregatire, la care au participat 84 de salariati. O atentie deosebita a fost acordata în anul 2003 pregatirii tinerilor angajati, debutanti, cuprinsi în programe speciale de pregatire profesionala, programe corelate cu necesitatile institutului, cu obligatiile ce rezulta din legea functionarului public.

Programul de pregatire a fost conceput pe baza celui din anul 2002 când au fost organizate preponderent cursuri cu instructorii care au participat la stagiile de formare a formatorilor organizate la sediul Institutului National de Statistica si Studii Economice (INSEE) din Franta. Având în vedere investitia importanta realizata pentru constituirea unui corp propriu de formatori, s-a intentionat repetarea acestor cursuri care au înregistrat un numar foarte mare de înscrieri si participanti, iar aprecierea generala a fost foarte buna.

De asemenea, cursurile au fost selectate pe baza cerintelor de formare profesionala exprimate de compartimentele de specialitate, tinând seama de factorii care influenteaza politica de formare profesionala a Institutului National de Statistica.

Formarea personalului a acoperit urmatoarele domenii:

1.  Metodologie statistica:

-         "Metodologia anchetelor structurale în întreprinderi" cu o durata de 5 zile, la care au participat 31 de persoane;

-         "Recensamântul General Agricol - aspecte metodologice" cu o durata de 2 zile, la care au participat 9 persoane.

2. Statistica sociala:

-         "Statistici ale fortei de munca si salariilor" pe o perioada de 5 zile si un numar de 17 cursanti;

-         "Statistici ale fortei de munca la Recensamântul Populatiei si Locuintelor", curs cu o durata mai mica, de 2 zile, participantii fiind în numar de 5.

3. Informatica:

-    "Programare în Visual Fox Pro", curs ce a avut o durata de 8 zile, cu
participarea a 22 cursanti.

Pe total, în anul 2003 la cursurile organizate în cadrul INS au participat 84 de salariati, cu un numar de 444 om/zile.

A fost perfectionata metodologia de evaluare a calitatii programelor de pregatire profesionala, în scopul îmbunatatirii metodelor de predare si a continutului programelor de pregatire.

b) Activitati externe de formare profesionala

Salariatii Institutului National de Statistica au participat la programe externe de pregatire realizate prin asistenta tehnica acordata de Eurostat. In cursul anului 2003 au continuat stagiile de lunga durata la care au participat un numar de 5 salariati si a fost reluata participarea INS la programele de perfectionare organizate de Institutul de Pregatire a Statisticienilor Europeni (TES Institute).

Fata de anii anteriori, participarea salariatilor la cursuri externe de formare profesionala s-a diminuat substantial, pe de o parte din cauza reducerii fondurilor externe destinate special acestui scop si, pe de alta parte, din cauza schimbarii modalitatii de gestiune a fondurilor Phare (care constituia sursa principala de finantare), rolul institutelor nationale de statistica fiind hotarâtor în procesul de alocare a fondurilor pe diverse destinatii.

Cu toate acestea, selectarea cursurilor externe devine din ce în ce mai mult o forma eficienta de completare a programelor interne de pregatire profesionala.

Contextul anului 2003 marcat de reorganizarea INS si de începerea lucrarilor de amenajare a salilor Centrului National de Pregatire în Statistica, a determinat o reducere a numarului de programe de pregatire fata de anul 2002.

Formarea profesionala la institutiile din afara tarii au fost axate pe domeniile urmatoare:

1.  Organizare-conducere:

-          "Curs TES - Sistemul statistic european" - cu durata de 3 zile si un numar de 2 participanti;

-          "Aspecte juridice si confidentialitatea statistica" cu durata de 165 zile si un numar de 1 participant;

2.  Informatica:

-    "Curs TES - Controlul pentru divulgarea datelor statistice" - cu
durata de 4 zile si un numar de 2 participanti;

3.  Metodologie Statistica:

-          "Curs TES - Metode de ajustare sezoniera" - cu durata de 5 zile si un numar de 1 participant;

-          "Masurarea si evaluarea calitatii în statistica" - cu durata de 168 zile si un numar de 2 participanti;

-          "Utilizarea informatiilor auxiliare în anchete prin sondaj" cu durata de 4 zile si un numar de 2 participanti;

-    "Utilizarea indicatorilor statistici pe termen scurt pentru analize de
conjunctura si prognoza" cu durata de 15 zile si un numar de 3
participanti;

4. Publicatii, diseminare:

-    "Marketingul si vânzarile produselor si serviciilor statistice" cu
durata de 3 zile si un numar de 1 participant;

5. Populatie:

-         "Statistice demografice" cu durata de 165 zile si un numar de 1 participant;

-         "Sanatatea si siguranta la locul de munca" cu durata de 165 zile si un numar de 1 participant.

Pe total, la cursurile de pregatire externe au participat un numar de 17 salariati, cu numar de 909 om/zile.

2.6.5. Implementarea programului anual de pregatire profesionala PAPP 2004

Biroul de pregatire profesionala din cadrul Direciei generale Politici Resurse Umane si Pregatire Profesionala elaboreaza si urmareste realizarea Programului anual de pregatire, întocmit pe baza cerintelor directiilor generale si directiilor din cadrul Institutului National de Statistica.

a) Programe interne de pregatire profesionala

1 . Metodologie statistica:

-         "Curs de statistica teoretica" (debutanti) pe o perioada de 5 zile, cu un numar de 26 participanti;

-         "Recensamântul general agricol - RGA" pe o perioada de 10 zile, cu un numar de 15 participanti;

-         "Seminar privind organizarea RGA" pe o perioada de 2 zile, cu un numar de 48 participanti;

-         "Seminarul Octav Onicescu - RGA" pe o perioada de 1 zi, cu un numar de 20 participanti;

-         "Econometrei aplicata" pe o perioada de 1 zi, cu un numar de 20 participanti;

-         "Statistica teoretica" pe o perioada de 5 zile, cu un numar de 26 participanti.

2. Statistica sociala:

-         "Statistica fortei de munca si a salariilor" pe o perioada de 5 zile, cu un numar de 20 participanti;

-         "Monitorizarea sociala si realizarea de rapoarte privind dezvoltarea umana" pe o perioada de 3 zile, cu un numar de 20 participanti.

3. Informatica:

-    "Programare în Visual Fox Pro" pe o perioada de 3 zile, cu un
numar de 15 participanti;

-    "Word / Excel" pe o perioada de 8 zile, cu un numar de 17 participanti.

în anul 2004 în INS au fost organizate, cu resurse proprii, un numar de

10 cursuri de pregatire.

Pentru participarea la cursuri au fost atrasi si salariati din cadrul

Directiei Generale de Statistica Regionala a Municipiului Bucuresti, cât si din

cadrul Directiei Generale Judetene de Statistica Ilfov.

                               .                 .   .                        .

În vederea integrarii cât mai rapide în sistemul statistic a personalului

nou angajat, a fost organizat în acest an un curs de pregatire în domeniul

statisticii teoretice, special adresat personalului debutant.

Programul de pregatire profesionala pentru anul 2002, a fost completat cu doua cursuri organizate cu experti Eurostat, pe probleme de serii temporale si probleme de recensamânt agricol. La cele doua cursuri au participat 33 de salariati din INS.

Biroul de pregatire profesionala a organizat patru runde ale Seminarului Octav Onicescu7 pe diverse probleme de interes economico-social, reflectate statistic, la care au participat personalitati din sfera politica, economica, financiara, cât si personal interesat din INS.

Au fost organizate împreuna cu Directia de cooperare internationala si integrare europeana, cât si cu directiile interesate din Institutul National de Statistica, trei seminarii Internationale cu experti Eurostat pe probleme de management al calitatii în Statistica, indicatori pe termen scurt si piata muncii, cu o participare de 91 persoane din INS.

Având în vedere numarul total de personal de 547 angajati din cadrul Institutului National de Statistica (412), Directiei de Statistica Regionala a Municipiului Bucuresti (112) si Directiei Generale Judetene de Statistica Ilfov (23), si numarul om-zile efectuat pe parcursul desfasurarii programului intern de pregatire (1503), rezulta ca indicatorul numar om-zile pe salariat este de 2,74.

Formele de pregatire au combinat prezentarea de tip curs, cu expuneri si exemplificari bazate pe experienta practica în domeniile respective, urmarind familiarizarea unui numar cât mai mare de statisticieni cu stadiul curent al cercetarilor statistice si cu preocuparile de perfectionare metodologica.

Pregatirea personalului a fost realizata în timpul programului de lucru, fara scoatere din activitate, pe o perioada cuprinsa între 2 si 10 zile, cu o durata de patru ore pe zi.

O problema majora în derularea programelor de pregatire o constituie plecarea din   institutie   a  unui numar de 7 instructori pregatiti în cadrul

programului Phare RO9703, ceea ce a determinat micsorarea ofertei de cursuri catre personalul institutului.

Una din problemele care nu au înca o solutie potrivita este aceea a atragerii statisticienilor din aparatul teritorial în procesul de formare profesionala. Lipsa resurselor financiare pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare si cazare limiteaza drastic accesul acestora la programele de pregatire. Avantajati din acest punct de vedere au fost doar statisticienii Directiei Generale de Statistica a Municipiului Bucuresti si Directiei Judetene de Statistica Ilfov, care reprezinta 3,9% participari la cursuri, din totalul personalului din sistemul statistic teritorial.

b) Programe externe de pregatire profesionala

Salariatii Institutului National de Statistica au participat în anul 2002 la programe de pregatire externe realizate prin asistenta tehnica acordata de Eurostat, cu urmatoarele componente:

-         stagii de lunga durata - 8 salariati;

-         cursuri   organizate   de   TES   Institute   (Training   of   European Statisticians) - 9 salariati.

Cursurile externe au fost selectate în scopul completarii eficiente a programelor interne de pregatire profesionala, acoperind urmatoarele domenii:

-         cunoasterea sistemului statistic european;

-         confidentialitatea si protectia datelor;

-         conturi economice în agricultura;

-         tehnologii avansate pentru culegerea datelor;

-         estimarea pentru zone mici;

-         statistica societatii informationale;

-         evaluarea calitatii statistice;

-         registre de afaceri.

2.6.6. Centrul National de Pregatire în Statistica

Centrui National de Pregatire în Statistica8 (CNPS) a fost înfiintat datorita faptului ca una din principalele atributii ale Institutului National de Statistica este aceea de a organiza perfectionarea pregatirii profesionale în domeniul statisticii a personalului propriu, a personalului din unitatile sale subordonate si din celelalte servicii de statistica oficiala, actionând pentru formarea unei culturi statistice la nivel national.

CNPS este o institutie publica cu personalitate juridica, finantata din venituri extrabugetare, aflat în subordinea Institutului National de Statistica.

a)  Obiectul de activitate al CNPS îl constituie:    .. _____ ..

.        formarea profesionala continua în sistem educational a personalului din serviciile de statistica oficiala în domeniile statisticii, demografiei, economiei,                 econometriei, sociologiei                               cantitative, ciberneticii,managementului statistic si tehnologiei informatiei;

.        promovarea culturii statistice în sistemul administratiei publice centrale si locale, în companii si societati rationale, regii autonome, societati comerciale, persoane juridice de drept public sau privat;

.        formarea profesionala de baza a functionarilor publici debutanti din serviciile de statistica oficiala;

.        efectuarea, contra plata, pe baza de contract, de activitati de documentare, cercetare, instruire, asistenta sau consultanta, si alte servicii la cererea universitatilor, autoritatilor si institutiilor publice sau a altor persoane fizice sau juridice interesate.

b)  Misiunea CNPS

CNPS are, în primul rând, o misiune nationala de formare. Dar, în acelasi timp, CNPS are vocatia de a participa la circuitul european si international al structurilor de pregatire profesionala continua.

CNPS asigura formarea profesionala continua a specialistilor INS în domeniul statisticii, economiei, informaticii si al altor stiinte si discipline conexe. Stagiile de pregatire sunt adresate, de asemenea, personalului din administratia publica centrala si locala care desfasoara activitati de natura statistica, si, în sens mai larg, celui din organismele publice si din întreprinderile private. Centrul organizeaza programe de formare profesionala continua cu o durata cuprinsa între 3 si 120 zile. Personalul care participa la programele de formare profesionala continua se considera delegat în interesul serviciului.

In afara formarii profesionale continue pe care o realizeaza, centrul are ca responsabilitate crearea si dezvoltarea competentelor de baza ale statisticienilor debutanti, înlesnind atât stapânirea cunostintelor din domeniul tehnologiilor statistice, cât si mobilitatea lor în cadrul domeniilor din sfera responsabilitatilor statisticii oficiale sau private.

Urmare a finalizarii programului Phare National RO9703-01, subproiectul "Pregatire profesionala", finantat de Comisia Europeana si Guvernul României, pe 13 februarie 2002 au fost inaugurate salile Centrului National de Pregatire în Statistica.

Programul de pregatire profesionala a personalului pentru anul 2002 s-a desfasurat în cele 4 sali de pregatire ale centrului, dotate cu echipamente tehnice performante de comunicare si prezentare cu caracter didactic, cât si cu echipamente care sa asigure o atmosfera ambianta placuta desfasurarii cursurilor.


2.7. Puncte forte, puncte slabe, recomandari

în tabelul de mai jos sunt prezentate punctele forte în ce priveste desfasurarea activitatii în cadrul INS si câteva observatii în legatura cu acestea. Este lesne de observat ca INS ofera facilitati importante în legatura cu pregatirea profesionala, precum si cu mediul de lucru pentru salariatii sai.

Puncte forte ale INS

Nr. Crt.

Puncte forte

Observatii

1

Pregatire profesionala intensa interna/externa

Participarea personalului la cursuri de scurta/lunga durata în tara      si

strainatate. Noii   angajati au   la   dispozitie     o persoana   accesibila   careia  sa     îi adreseze întrebari si de la care        sa

primeasca explicatii si lamuriri.

2

Relatii    bune    cu

mediul academic si

stiintific

Colaborarea INS cu agentii guverna­mentale, neguvernamentale, precum si cu universitati de prestigiu din tara si strainatate

3

Statut profesional

Un loc de munca ce ofera satisfactii

morale, acumulare de experienta

profesionala, cunoastere în detaliu a

domeniului de specialitate

4

Buna perceptie a

fenomenelor economice

si sociale la nivel

macroeconomic

Acces la baza de date a INS,

posibilitatea de a interpreta

concluziile statistice

5

Asistenta profesionala pe termen lung

Instruire la locul de munca prin

Centrul National de Pregatire în

Statistica, pregatirea noilor angajati,

pregatire profesionala continua,

construirea culturii statistice


Nr. Crt.

Puncte forte

Observatii

6

Perspective de promovare

Identificarea, mentinerea si promo­varea corespunzatoare - pentru fiecare caz individual si la fiecare treapta ierarhica - a performantei, a

potentialului de acumulare a personalului, într-un proces siste­matic si continuu

7

Desfasurarea activitatii într-

o atmosfera fara ingerinte si

presiuni politice

Atragerea   loialitatii personalului,

forta de coeziune, elita recunoscuta

In cele ce urmeaza sunt prezentate punctele slabe si cauzele ce le genereaza. Nu întâmplator la numarul 1 este pus nivelul scazut al salariilor, deoarece acesta constituie motivul principal de nemultumire al personalului. Tot de la domeniul financiar pornesc cele mai multe neajunsuri în activitatea INS: fluctuatia personalului, cu repercusiuni asupra salariatilor care îsi continua activitatea în cadrul INS (marirea numarului de sarcini), lipsa fondurilor necesare cazarii si transportului salariatilor din directiile judetene, care, astfel, nu pot avea acces la cursurile de pregatire organizate în Bucuresti, lipsa unor instructori pentru sustinerea cursurilor de formare profesionala.


Puncte slabe ale INS

Nr. Crt.

Puncte slabe

Cauze

1

Nivel scazut al salariilor

Legislatia salarizarii bugetare

2

Fluctuatia salariatilor

Specialisii tineri pleaca în

sectorul bancar/privat pentru

salarii mai consistente si

oportunitati ale dezvoltarii

carierei

3

Folosirea      unei    scheme

inflexibile pentru promovarea

personalului

Legea     functionarilor     publici-promovarea pe baza vârstei si a vechimii în munca

4

Criterii    de    promovare cu caracter   subiectiv   si   nu   a sistemului adevarat de valori

Promovare pe baza altor criterii decât cele profesionale, în cazul unor candidati cu acelasi potential

5

Marirea numarului de sarcini

chiar peste programul anual

adoptat de Guvern

Fluctuatia personalului

6

Cresterea costurilor pentru

perfectionarea generatiilor de

absolventi nou agajati

Plecarea  noilor  angajati imediat dupa   familiarizarea   cu diferite tipuri    de    anchete    statistice programarea bazelor de  date etc

Practic,       INS       instruieste personal      pentru      sectorul privat/bancar

7

Discrepanta    între cerintele

formulate   la propunerile   de

pregatire   profesionala si

posibilitatile reale de punere a lor

în practica

Lipsa unor instructori capabili sa sustina cursurile cerute de

salariati (cazul programarii Web sau utilizarea pachetului

de analiza statistica SPSS)

Limitarea drastica a accesului statisticienilor    din unitatile

Lipsa resurselor financiare pentru acoperirea cheltuielilor

8

teritoriale    la   procesul    de formare profesionala

de transport si cazare

Dupa enumerarea punctelor forte si a punctelor slabe sunt prezentate în continuare recomandari pentru rezolvarea problemelor principale cu care se confrunta INS, în special fluctuatia personalului. Evident ca aceste recomandari nu au avut în vedere factorul financiar, datorita sistemului de alocare a fondurilor de la buget catre INS.

In ceea ce priveste celelalte probleme, recomandarile vizeaza o mai buna abordare a managementului resurselor umane, precum si introducerea unor metode de atragere si mentinere a personalului în cadrul INS.


Recomandari pentru INS

Nr. Crt.

Problema

Recomandari

1

Fluctuatia salariatilor

Sporirea           numarului           tinerilor specialisti   angajati   în   fiecare   an   si introducerea     lor     în     circuitul     de pregatire profesionala 0    mai    buna    abordare    a   manage­mentului       resurselor       umane,       a principalelor       sale       responsabilitati privind      recrutarea      si      angajarea personalului pe baza de competenta Recunoasterea      capacitatilor      indivi­duale, burse de studii de scurta durata în strainatate si stagii de pregatire si perfectionare profesionala Acordarea de prime  lunare  si anuale, avansari,    promovari,eventuale    sporuri acordate conform legislatiei în vigoare

2

Rutina la locul de munca

Diversificarea posturilor, ceea ce va duce la captarea interesului pentru realizarea obiectivelor Dezvoltarea    postului    -    cresterea numarului de obiective în vederea diversificarii activitatii Introducerea unei scheme rotationale

3

Discrepanta între cerintele formulate la propunerile de pregatire   profesionala si posibilitatile reale de punere a lor în practica

Continuarea pregatirii profesionale prin programele cu finantare Phare

4

Pastrarea personalului

încredintarea unor posturi cu responsabilitate sporita tinerilor talentati, imediat ce acestia si-au demonstrat capabilitatea La finalizarea fiecarui curs de instruire obligativitatea semnarii unui document prin care salariatul se angajeaza sa ramâna în institutie o perioada de 3 pâna la 5 ani

Document Info


Accesari: 2445
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )