Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadMATERIAL DE INSTRUIRE INTRODUCTIV GENERAL DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

Resurse umane


ALTE DOCUMENTE

EXEMPLU DE CURRICULUM VITAE - CV
STRANGEREA DE FONDURI
7 moduri naturale de a creste libidoul
Armonia conjugala - dimensiunea iubirii
EVALUAREA EFICIENTEI PERFECTIONARILOR MANAGEMETULUI RESURSELOR UMANE IN INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA
RECRUTAREA SI SELECTIA RESURSELOR UMANE
FUNDAMENTELE TEORETICO-METODOLOGICE ALE MANAGEMETULUI RESURSELOR UMANE
Selectia resurselor umane
Angajare si integrarea profesionala
Raspunderea disciplinara in cadrul profesiunilor liberaleMATERIAL DE INSTRUIRE

INTRODUCTIV GENERAL

DE

SECURITATE SI SANATATE IN

MUNCA

                                                                                      

                                                                           

CUPRINS

1. Introducere

        1.1. Prezentarea SC "UNIFY Co. Ltd."

          1.2. Activitati desfasurate

2. Riscuri de accidentare si îmbolnavire profesionala specifice unitatii

3. Legislatia în domeniul securitatii si sanatatii în munca

4. Consecintele posibile ale necunoasterii sau neaplicarii regulilor de securitate in munca

5. Masuri tehnico-organizatorice de prevenire, alarmare, interventie, evacuare si prim ajutor

          5.1. Masuri de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale

          5.2. Echipament de protectie

          5.3. Modul de actiune în caz de urgenta medicala

1. Introducere

1.1. Prezentarea SC "UNIFY Co Ltd".

                                

SC "UNIFY Co Ltd" are ca domeniu de activitate constructii civile si industriale - lucrari speciale.

          Unitatea este autorizata CNCAN pentru executarea acestor lucrari si în centrale nuclearo-electrice. Societatea are pe platforma CNE Cernavoda:

          - sediu pentru birouri;

          - organizare de santier l 939p1514j a OS NIMB;

          - organizare de santier în U2;

          Societatea dispune de:

          - câte un atelier de sablare si vopsitorie în U4 si U5.

1.2. Activitati desfasurate

Principala activitate a societatii se desfasoara pe platforma CNE Cernavoda la finalizarea Unitatii 2. O activitate importanta se desfasoara si în incinta Unitatii 1 la CNE Prod. Puncte de lucru pe profil se gasesc de asemenea în diferite zone ale tarii unde se desfasoara urmatoarele activitati:

- protectie la foc structuri metalice, lemn, cabluri;

- etansari rezistente la foc si goluri tehnologice;

- pardoseli epoxidice;

- injectii si tratamente de oprire a apei în structuri constructive;

- finisaje speciale multicolore;

- protectii anticorozive.   

2. Riscuri de accidentare si îmbolnavire profesionala specifice unitatii

         

          Toate locurile de munca si toate meseriile, prin natura lor, implica un anumit risc de accidentare sau îmbolnavire profesionala, din cauza actiunilor imprudente sau riscante ale oamenilor. Aceste riscuri profesionale trebuiesc cunoscute de catre lucratori si de conducatorii proceselor de munca, la fel cum trebuiesc cunoscute si mijloacele de combatere a lor.

          Riscurile de accidentare si îmbolnavire profesionala specifice profilului de activitate al SC "UNIFY Co. Ltd." sunt:

          - accidente de traseu (la deplasarea la si de la locul de munca)

          - caderi de la acelasi nivel si de la înaltime

          - caderi de obiecte de la înaltime

          - raniri (taieturi, zdrobiri, loviri)

          - electrocutari

          - incendii (arsuri)

          - expunerea la praf

          - expunerea la diluanti, vopseluri etc (inhalare vapori diluanti, vopseluri, etc)

          - dispersie particule în ochi

          - expunere la zgomot

3. Legislatia în domeniul securitatii si sanatatii în munca

          În acceptia generala, securitatea muncii are ca obiectiv cunoasterea si înlaturarea tuturor riscurilor profesionale inerente oricarei activitati umane, ce pot provoca accidente si îmbolnaviri profesionale.

          Pentru a-si putea atinge acest obiectiv (securitatea omului în procesul de munca), securitatea muncii implica existenta si functionarea unui ansamblu de concepte teoretice, acte legislative, masuri si mijloace tehnice, social-economice, organizatorice, de igiena si medicina muncii etc.

          Legislatia în domeniu este structurata astfel:

 

ELEMENTUL GENERATOR

Constitutia

LEGISLAŢIA PRIMARĂ

- principii -

Legea securitatii si sanatatii în munca

LEGISLAŢIA SECUNDARĂ

- masuri de prevenire, reguli de aplicare -

Standarde de securitate

Hotarâri de guvern

Norme metodologice de securitatea muncii

LEGISLAŢIA TERŢIARĂ

- masuri de prevenire detaliate -

Instructiuni interne de securitatea muncii

·        Legea securitatii si sanatatii în munca 319/2006, este actul normativ în baza caruia se desfasoara întreaga activitate de protectie a muncii în România. Ea îndeplineste rolul de lege fundamentala pentru realizarea securitatii si sanatatii în munca.

          Legea securitatii muncii îndeplineste o serie de functii care asigura caracterul unitar al sistemului legislativ al securitatii muncii si al modului de aplicare:

          - stabilirea principiilor de prevenire;

          - trasarea cadrului general pentru întregul proces de legiferare în domeniul securitatii muncii;

          - trasarea cadrului general pentru modul de desfasurare si organizare a activitatii de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale.

·        Normele metodologice de aplicare a legi SSM cuprind principalele masuri pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale.

Functia acestui act juridic este de a asigura cadrul general pentru elaborarea instructiunilor interne de securitate a muncii.

·        Normele metodologice de aplicare a legii 319/2006 a protectiei muncii reglementeaza procedurile de aplicare a unor principii prevazute în legislatia primara si au ca obiect:

          - autorizarea functionarii agentilor economici din punctul de vedere al protectiei muncii;

          - certificarea calitatii de protectie a prototipurilor si sortimentelor de EIP si de lucru si avizarea introducerii lor în fabricatie;

          - certificarea calitatii echipamentelor tehnice din punct de vedere al securitatii muncii;

          - avizarea documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire în domeniul protectiei muncii;

          - comunicarea, cercetarea, înregistrarea, raportarea, evidenta accidentelor de munca si declararea, confirmarea, înregistrarea, raportarea, evidenta bolilor profesionale;

          - finantarea cheltuielilor pentru realizarea masurilor de protectia muncii;

          - locurile cu pericol deosebit si pericol iminent de accidentare.

·        Standardele de securitate sunt acte juridice care reglementeaza aspectele de protectia muncii vizând produsele, si anume:

          - standarde de terminologie;

          - standarde de forme, dimensiuni, continut pentru mesajele de atentionare, avertizare, interdictie;

          - standarde de cerinte (caracteristici, performante) - ofera o baza de date pentru proiectare/fabricatie, utilizare, transport/depozitare, scoatere din uz, dezmembrare (casare);

         

- standarde de limite admisibile si metode de evaluare a nivelului de risc, principii constructive, cerinte, metode de masurare.

          Respectarea prevederilor standardelor se asigura prin certificarea produselor. Standardele reprezinta una din masurile de prevenire cele mai eficiente pentru eliminarea factorilor de risc de accidentare si îmbolnavire profesionala, ele constituind un mijloc ce poate si trebuie sa fie folosit, pe de o parte, la conceperea echipamentelor tehnice, iar pe de alta, la selectionarea, prin receptie, a acelor elemente ale viitorului sistem de munca la care sa nu existe un substrat cauzal accidentogen.

4. Consecintele posibile ale necunoasterii sau neaplicarii regulilor de securitate în munca

 Nr.

crt

Nivel de

manifestarePlan de referinta

Consecinta

1

Individ

Biologic, fizic

Afectarea integritatii anatomofunctionale.

Diminuarea/pierderea capacitatii vitale si de munca.

Durere, suferinta.

Psihic

Stari de stres determinate de:

- scaderea încrederii în capacitatile proprii de executie a sarcinii de munca.

- frica de producerea unui alt accident similar.

- senzatie de inutilitate sociala în cazul incapacitatii permanente de munca.

- umilinta conditiei fizice degradate si a dependentei de alte persoane.

Spiritual

Diminuarea, partiala sau totala, a potentialului creator si afectiv (mai ales în cazul incapacitatii permanente de munca).

Financiar

Diminuarea venitului personal datorita:

- pierderii temporare sau definitive a capacitatii de munca.

- suportarii cheltuielilor pentru diverse servicii, pentru îngrijire si recuperare medicala, în masura în care nu sunt acoperite integral prin asigurare.

 Nr.

crt

Nivel de manifestare

Plan de referinta

Consecinta

2

Persoanele apropiate

Psihic

Durere, compasiune.

Frica de a nu suporta un accident similar pentru cei care lucreaza în conditii similare.

Imaginarea accidentarii.

Financiar

Suportarea cheltuielilor pentru diverse servicii, pentru îngrijire si recuperare medicala, în masura în care nu sunt acoperite integral prin asigurare.

3

Firma

Economic

Diminuarea productivitatii muncii.

Deteriorarea/distrugerea capitalului fix si circulant.

Pierdere de productie fizica.

Financiar

Diminuarea profitului brut

4

Companie de asigurari

Financiar

Plata prestatiilor asigurate

5

Societate

Uman

Diminuarea potentialului uman-creativitate, afectivitate.

Politic

Diminuarea încrederii în politica nationala de protectie sociala.

Pierderea prestigiului fortei de munca pe piata internationala.

Demografic

Scaderea numarului si calitatii populatiei (dpdv. anatomofunctional).

Economic

Diminuarea productivitatii muncii la nivel national.

Financiar

Diminuarea produsului intern brut:

- pierderi din impozite si taxe datorita micsorarii profitului brut a societatilor comerciale.

- cresterea cheltuielilor sociale ca urmare a eforturilor de recuperare a efectelor accidentelor.

- pierderea potentialului de productie si necesitatea unor investitii suplimentare (inclusiv cresterea, pregatirea si calificarea fortei de munca).

- pierderi datorita nerespectarii termenelor contractuale pe piata internationala.

- pierderea prestigiului fortei de munca.

5. Masuri tehnico-organizatorice de prevenire, alarmare, interventie, evacuare si prim ajutor

          5.1. Masuri de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale

         

          Pentru a realiza masuri eficiente de prevenire a accidentelor trebuiesc respectate principiile mentionate mai jos:

          - identificarea riscului de accidentare sau îmbolnavire profesionala;

          - eliminarea riscului de accidentare sau îmbolnavire profesionala;

          - controlul riscului de accidentare sau îmbolnavire profesionala prin:

                   - echipamente tehnice de protectie;

                   - proceduri:

                             - de exploatare;

                             - de întretinere si reparatii;

                             - de securitate.

                   - bariere de personal. Selectie în functie de:

                             - cunostinte practice si teoretice despre meserie;

                             - cunostinte despre securitatea muncii;

                             - capacitatea fizica si mentala de a executa lucrarea;

                             - atitudine buna fata de securitatea muncii.

                   - instruire în profesie si securitatea muncii. Motivare în functie de:

                             - rezultatele la teste;

                             - abateri;

                             - rezultate deosebite.

                   - protectia contra ranirilor în caz ca pericolul devine de necontrolat:

                             - echipament individual de protectie a muncii.
                   - reducerea gravitatii unei raniri usoare prin:

                             - acordarea imediata si corecta a primului ajutor oricarei persoane.

          Explicitare:

          Un risc de accidentare sau îmbolnavire profesionala nu poate fi eliminat sau minimizat daca nu este identificat si evaluat. De aceea, un loc de munca trebuie evaluat periodic dpdv. al riscurilor de accidentare si îmbolnavire profesionala.

          Odata identificat, un risc de accidentare sau îmbolnavire profesionala trebuie eliminat. În cazul în care riscul nu poate fi eliminat, acesta trebuie controlat (mentinut în limite acceptabile).

          Cum poate fi controlat riscul de accidentare?

          - prin dotarea echipamentelor tehnice cu toate dispozitivele de protectie necesare;

          - prin livrarea odata cu echipamentul a tuturor specificatiilor privind modalitatile de exploatare, întretinere si reparatii, precum si de securitate;

          - prin instruirea personalului ce va lucra cu echipamentul achizitionat înainte de punerea lui în exploatare (în cazul echipamentelor cu grad mare de complexitate sau deosebite) de catre beneficiarul echipamentului tehnic;

          - prin utilizare de personal capabil de a utiliza echipamentul tehnic în conditii de securitate.

·        prin selectia personalului în functie de rezultatul vizitei medicale, de cunostintele practice si teoretice despre meserie, cunostintele despre securitatea muncii, capacitatea fizica si mentala de a utiliza echipamentul tehnic si atitudinea buna fata de securitatea muncii;

·        prin instruirea personalului în profesie si securitatea muncii;

·        prin motivarea personalului în functie de rezultate la teste, abateri si rezultate deosebite.

          - daca riscul nu poate fi controlat prin masurile de mai sus, se doteaza personalul cu echipamentul de protectie necesar (specificat de catre fabricantul echipamentului respectiv);

          - pentru cazul în care accidentele nu pot fi evitate, beneficiarul echipamentului tehnic trebuie sa se organizeze astfel încât sa fie capabil sa intervina si sa acorde imediat si corect primul ajutor oricarei persoane care a a ajuns sa fie accidentata.

          Pentru a se evita accidentele pe timpul activitatilor desfasurate, fiecare va trebui sa respecte urmatoarele:

          - sa îsi însuseasca si sa respecte normele de securitate a muncii, procedurile si instructiunile interne si masurile de aplicare a acestora;

          - sa desfasoare activitatea în asa fel încât sa nu expuna la pericol de accidentare sau îmbolnavire profesionala atât propria persoana cât si alte persoane participante la procesul de munca.

          - sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca/seful de compartiment, orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie pericol de accidentare sau îmbolnavire profesionala;

          - sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca/seful de compartiment, accidentele de munca suferite de propria persoana si de alte persoane participante la procesul de munca;

          - sa opreasca lucrul la aparitia unui accident si sa îl informeze de îndata pe conducatorul locului de munca/seful de compartiment;

          - sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare corespunzator scopului pentru care a fost acordat;

          - sa dea relatiile solicitate de organele de control si de cercetare în domeniul protectiei muncii;

          - sa respecte toate semnele de avertizare;

          - sa evite rezemarea de balustrade, calcarea pe capace;

          - sa fie atent pe unde merge pentru a preveni accidentele de tipul caderilor de la înaltime (din cauza golurilor de montaj nesemnalizate sau neprotejate) sau caderilor de la aceeasi înaltime (din cauza obstacolelor iesite din pardoseala);

          - sa respecte o distanta corespunzatoare fata de autovehicule (automacarale, autotrenuri, tractoare, etc.) pentru a nu fi surprinsi de eventualele manevre neglijente;

          - sa nu treaca pe sub sarcini;

          - sa nu actioneze sau repare echipamente pentru care nu are calificarea, instruirea si autorizatia de a le actiona sau repara;

          - sa se prezinte la program odihnit, nu în stare de ebrietate si sa nu introduca la locul de munca si/sau sa consume bauturi alcoolice în timpul programului;

          - sa acorde primul ajutor în caz de accidentare.

          Încalcarea drepturilor legale privitoare la protectia muncii atrage raspunderea disciplinara, administrativa, materiala, civila sau penala, dupa caz, potrivit legii.

          Nerespectarea de catre orice persoana a masurilor stabilite cu privire la protectia muncii, daca prin aceasta se creaza un pericol iminent de producere a unui accident de munca sau îmbolnavire profesionala, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni sau cu amenda.

         

          5.2. Echipament de protectie

          Lucratorii SC "UNIFY Co Ltd", beneficiaza gratuit, conform legislatiei în vigoare, de echipament individual de protectie si de lucru. Acesta este atribuit în conformitate cu "Normativul Intern de Acordare a EIP/EIL", aprobat de catre conducerea societatii.

          Echipamentul individual de protectie (EIP) reprezinta mijloacele cu care este dotat fiecare salariat pentru a fi protejat împotriva factorilor de risc de accidentare si îmbolnavire profesionala.

          Echipamentul individual de lucru (EIL) reprezinta mijloacele pe care societatea le asigura unui salariat pentru protejarea îmbracamintei, încaltamintei personale în timpul procesului de munca.

          Lucratorii care beneficiaza de aceste tipuri de echipament au urmatoarele obligatii:

          - sa poarte EIP pe toata durata programului si doar în scopul pentru care a fost atribuit;

          - sa utilizeze EIP conform specificatiilor fabricantului;

          - EIP care nu mai prezinta calitatile de protectie sau la expirarea duratei de utilizare va fi înlocuit;

          - conducatorul formatiei de lucru poarta raspunderea determinarii riscurilor suplimentare pentru activitatea desfasurata de subordonati si are obligatia de a nu da sarcini de munca subordonatilor daca acestia nu pot fi dotati cu mijloace de protectie corespunzatoare;

          - daca lucratorul refuza nejustificat purtarea echipamentul de protectie, seful acestuia îi va interzice continuarea lucrului si va sesiza în scris conducatorul ierarhic.

          Echipamentul individual de protectie acordat de SC "UNIFY Co Ltd", precum si durata normata de utilizare a acestuia este prezentat în tabelul urmator:

SORTIMENT

RISCUL

DURATA NORMATĂ

Antifoane

Protectie urechi

1/24 luni

Casca

Protectie lovire la cap

1/36 luni

Centura de siguranta

Protectie cadere în gol

nenormata

Costum de sablare

Protectie ranire

1/6 luni

Combinezon

Protectia imbracamintei

1/12 luni

Casca de sablare

Protectie ranire la cap

1/24 luni

Încaltaminte electroizolanta

Protectie electrocutare

1/12 luni

Manusi electroizolante

Protectie electrocutare

1/12 luni

Manusi de sablare

Protectie ranire

1/1 luna

Manusi de lacatus

Protectie lovire, strivire, ranire

1/3 luniOchelari de protectie

Protectie dispersie particule în ochi

1/2 luni

Ochelari de vopsitorie

Protectie dispersie particule în ochi

1/2 luni

Pantofi de protectie

Protectia încaltamintei - strivire

1/12 luni

Halat

Protectia imbracamintei

1/36 luni

Salopeta

Protectia imbracamintei

1/3 luni

Masca de gaz

Protectia respiratiei

1/6 luni

Cartus filtru

Protectia respiratiei

1/1 luna

Vesta vatuita

Protectie contra frigului

1/36 luni

          5.3. Modul de actiune în caz de urgenta medicala

          Ajutorul medical de urgenta pentru persoanele accidentate sau cu probleme de sanatate comporta urmatoarele faze distincte:

          5.3.1. În prima faza: Acordarea primului ajutor.

         

          În cazul producerii unui accident, persoana (persoanele) care observa prima (primele) acest eveniment va actiona astfel:       

          - va identifica eventualele riscuri permanente care ameninta victima si/sau mediul înconjurator;

          - va actiona pentru scoaterea victimei de sub actiunea riscului, fara a se expune ea însasi;

          - va acorda primul ajutor încercând evitarea înrautatirii starii accidentatului si aparitia altor complicatii.

          Modul de acordare a primului ajutor:

          Actiunile persoanei care acorda primul ajutor depin de starea victimei:

·        daca victima nu vorbeste (este inconstienta) dar respira si îi bate inuma (are puls) sunt necesare:

- asezarea în pozitie de siguranta;

- acoperirea victimei, alarmarea;

- supravegherea circulatiei, a starii de constienta, a respiratiei pâna la sosirea medicului;

·        daca victima nu raspunde, nu respira, dar îi bate inima sunt necesare:

          - degajarea (eliberarea cailor respiratorii);

          - respiratie gura la gura sau gura la nas;

·        daca victima nu raspunde, nu respira, nu îi bate inima:

          - reanimare cardio-respiratorie (masaj cardiac extern asociat cu respiratie gura la gura sau gura la nas;

·        daca victima sângereaza abundent se aplica:

          - compresie manuala locala;

          - pansament compresiv;

          - compresie manuala la distanta (în zona subclaviculara sau inghinala);

·        daca victima prezinta arsuri provocate de foc sau caldura:

          - se face spalare pentru a evita ca arsura sa progreseze si pentru racorire.

·        daca victima prezinta arsuri provocate de substante chimice:

          - se face spalare abundenta cu apa.

·        daca victima vorbeste, dar nu poate efectua anumite miscari:

          - oricare ar fi semnele, se va actiona ca si cum victima ar avea o fractura, evitând deplasarea acesteia si respectând toate eventualele deformari la nivelul membrului superior, inferior, coloanei vertebrale.

          5.3.2. În faza a doua: Anuntarea accidentului (alarmarea).

          Persoana care observa accidentul va da alarma personal sau prin alta persoana, în functie de organizarea primului ajutor si de locul accidentului, astfel:

·        Dispensarul CNE, autosanitara sau pompierii militari la telefon prin Camera de comanda principala U2 la tlf.2222;

·        Serviciul Securitatea Muncii la telefon 6199/6164.

          Apelul de prim ajutor trebuie sa contina urmatoarele date:

          - locul accidentului (cât mai precis posibil);

          - zona, cladirea, cota;

          - scurta descriere a producerii accidentului (cadere, electrocutare, strivire, incendiu,etc.);

          - tipul leziunilor suferite de accidentat;

          - numarul accidentatilor;

          - daca accidentatii sunt blocati (prinsi);

          - daca drumul pâna la locul accidentului este accesibil pentru autosanitara;

          - cine anunta accidentul (numele si prenumele, societatea, numarul de telefon de la care anunta accidentul).

          Persoana care face apelul trebuie sa astepte confirmarea receptionarii corecte a acestuia sau/si sa revina la locul accidentului pentru a confirma transmiterea apelului.

          5.3.3. În faza a treia: Asteptarea sosirii echipelor specializate (personalului medical) si a autosanitarei.

·        Pâna la sosirea echipei de specialitate, persoana care acorda primul ajutor va actiona astfel:

          - va urmarii semnele vitale ale accidentatului (prezenta respiratiei, a pulsului, starea de constienta) si va supraveghea în continuare efectele primului ajutor acordat;

          - va efectua interventiile necesare si posibile daca survin modificari în starea victimei;

          - va nota (memora), pe cât posibil, date privind:

                   - accidentul (ora producerii, cauze posibile);

                   - evolutia starii accidentatului si masurile de prim ajutor acordate;

                   - alte informatii despre accidentat (nume, societatea la care este angajat, activitatea pe care o desfasura în momentul producerii accidentului);

·        La sosirea echipei de specialitate si a autosanitarei, persoana care a acordat primul ajutor, va actiona astfel:

          - comunica toate informatiile despre modul producerii accidentului si starea accidentatului;

          - ajuta la transportul accidentatului la autosanitara si îl însoteste pâna la unitatea medicala care primeste accidentatul.

          5.3.4. În ultima faza: Comunicarea urgentelor medicale.

          Orice astfel de eveniment produs pe platforma CNE si în cazul accidentelor de circulatie soldate cu vatamari de personae produse pe drumurile publice se va anunta Serviciul Securitatea Muncii din zona respectiva (CNE Inv. sau CNE Prod.).

         

 

Document Info


Accesari: 9063
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )