Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload

loading...
Regulament de ordine interioara

Resurse umane


Regulament de ordine interioara

PROGRAM DE LUCRU

Activitatea se desfasoara intre orele 7:30 -17:30 sapte zile pe saptamana.Salariatul se angajeaza sa lucreze in oricare din schimburile in care este solicitat de firma.

Toti angajati sunt de acord din momentul angajari cu posibilitatea prestarii de ore suplimentare pe tot parcursul saptamani pentru acoperirea necesitatilor firmei.


A1.DREPTURILE SI OBLIGATIILE SALARIATILOR

1).-dreptul la salarizare pentru munca depusa

- dreptul la repaus zilnic

- dreptul la concediu de odihna

- dreptul la egalitate de sanse si tratament

- dreptul la demintate in munca

- dreptul la securitate si sanatate in munca

- dreptul la acces la formare profesionala

- dreptul la formare si consultare

- dreptul de a lua parte la determinarea si analizarea conditiilor de munca , a mediului de munca.

- dreptul de a participa la activitati collective

2).Salariatului ii revin urmatoarele obligatii:

a)- obligatia de a realize norma de munca sau, dupacaz, de a indeplini atributiile ce uu revin conform fisei postului

b)- obligatia de a respecta disciplina muncii

c)- obligatia de a respecta prevederile cuprinse in regulamentul inter 616x2318g n

d)- obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea obligatiilor de serviciu

e)- obligatia de a nu incheia un alt contract cu un alt angajator apartinand concurentei nici in prezent nici in urmatori 3 ani de la data incheieri contractului

f)- obligatia de a respecta secretyk de serviciu; absolute toate problemele legate de serviciu sunt confidentiale(mai putin fata de sefii ierarhici nominalizati prin fisa postului)si nu aveti dreptul sa divulgati sumele provenite si tot ceea ce tine de activitatea si organizarea firmei nici unei alte personae,nici macar rudelor sau colegilor de la alte firme.

Aceasta sarcina va oblige in cazul semnarii ca aceasta confidentialitate sa dureze pe parcutsul contracatului si inca 3 ani de la data incetari contractului.

Nerespectarea alineatelor e), f), da dreptul firmei NAUTILIUS sa constituie parte civila in proces-daune morale-interese in suma de 10.000 euro

g)- obligatia de a-si desfasura activitatea in conditii de calitate, calitatea este responsabilitatea fiecarui salariat

A2.DREPTURILE SI OBLIGATIILE ANGAJATORULUI:

Angajatorulare in principal uratoarele drepturi:

-         sa stabileasca otganizarea si functionarea unitatii

-         sa stabileasca atributiile fiecarui angajat

-         sa dea dispozitii cu character obligatoriu pentru salariat sub rezerva legalitatii lor

-         sa exercite controlul asuora modului de indeplinire si sa aplice sanctiunile corespunzatoare potrivit legi su regulamentului intern

Angajatorul are urmatoarele obligatii:

-         sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca si asupra elementelor ce privesc desfasurarea sarcinilor de munca

-         sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiilor corespunzatoare de munca

-         sa asigure salariatiilor toate drepturile ce decturg din lege

-         sa infinteze registrul general de evidenta a salariatiilor si sa opereze inregistratile stabilite prin lege

-         sa elibereze la cerere toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului

-         sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor

-         sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa

PUNCTUALITATEA

Sosirea si plecarea de la lucru se face conform fisei postului.In situatia in care angajatul intarzie nemotivat la lucru, acest fapt se considera abatere disciplinara si se sanctioneaza conform prevederilor legale.

In cazul in care angajatul absenteaza nemotivat de la lucru, acest fapt se considera abatere disciplinara grava si se sanctioneaza conform prevederilor legale si conform regulametului intern.

CONCEDIUL DE ODIHNA

Anul pentru care se acorda concediul incepe de la 01.01 si se termina la 31.12.Data concediului va fi stabilita in modcolectiv sau pentru fiecare angajat conform unei programari intocmita de superiori directi in functie de necesitatile firmei. Angajatii trebuie sa efectueze concediul in anul pentru care aceasta se acorda. Exceptiile de la aceasta regula vor fi admise numai cu aprobarea scrisa a conducerii firmei. Firma poate rechema angajatul din concediul de odihna in caz de forta majora sau pentru interese urgente care impun prezenta salariatului la locul de munca.

SARBATORI LEGALE

Zilele de sarbatori legale sunt 01.01, 02.01, prima zi a doua zi de paste, 01 mai , 01 decembrie, prima zi a doua zi de Craciun si doua zile pentru fiecare din cele doua sarbatori religioase anuale declarate de cultele religioase legale , altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora. Acordarea zilelor libere se face de catre firma. In cazul in care firma nu poate acorda aceste zile libere deatorita specificului activitatii, atunci angajatilor li se asigura compensarea cu timp liber corespunzator in urmatoarele 30 de zile. In cazul in care din motive justificate, nu se acorda zilele libere, angajatii beneficiaza de un spor la salariul de baza ce nu poate fi mai mic de 100%.

Concedii medicale

Angajatul care lipseste de la serviciu datorita bolii trebuie sa prezinte un certificate medical emis sau vizat de mediul autorizat de Firma. Aceste certificate trebuie prezentate dupa cel mult 3 zile de la inceperea perioadei de absenta. Plata concediilor medicale va fi facuta in conformitate cu legislatia romana.

EXAMENE MEDICALE

Toti angajatii au obligatia de a se supune unui control medical efectuat de medical desemnat de Firma atat la angajare cat si ori li se va solicita acest lucru, conform legislatiei in vigoare.Refuzul de a se supune controlului medical se considera abatere disciplinara.

ALTE CONCEDII SI INVOIRI

Angajatii Firmei pot beneficia de concedii suplimentare platite,in cazul in unor evenimente familiare prevazute de lege, dupa cum urmeaza:

-casatorie-5 zile lucratoare,

-nasterea unui copil-2 zile lucratoare,

-botezul unui copil-1 zi lucratoare,-decesul unei rude apropiate (sot,sotie,copii,tatal sau mama unuia dintre soti)-3 zile

lucratoare,

-decesul bunicilor,fratilor,surorilor - 1 zi lucratoare,

-donatorii de sange - conform legii

SALARIILE

Salariile vor fi platite o data pe luna, conform legislatiei romane. Nivelul de salarizare este stability in concordanta cu pozitia si competenta profesionala a fiecarui angajat. Salariul este individual si confidential. In situatia in care angajatul nu pastreaza confidentitatea cu privire la salariul sau, se considera abatere disciplinara. Calculul salariului pentru o luna incomplete lucrata sa va face pe baza numarului de ore efectiv lucrate. Firma va asigura plata tuturor taxelor aplicate pe salarii conform legislatiei in vigoare. Nivelul salariilor va fi revizuit periodic conform politicii Firmei.

INCETAREA CONTRACTULUI DE MUNCA

Contactul de munca poate inceta atat din initiative Firmei, cat si a angajatului in conformitate cu legislatia romana. In oricare dintre situatii, angajatul trebuie sa respecte procedura legala referitoare la predarea gestiunii - inventar, inapoierea bunurilor sau echipamentelor, proprietate a firmei (masina,computer, telefon, etc) pe baza semnaturii managerilor implicate, in scopul lichidarii tuturor debitelor existente. Numai in urma indeplinirii acestei proceduri (nota de lichidare la zi), angajatul va primi actele oficiale ce ii revin, precum si carnetul de munca inchis si vizat de Camera de Munca.

PERIOADA DE PROBA

La inchiderea contractului individual de munca pe durata nedeterminata se stabileste o perioada de proba de 30 de zile calendaristice pentru functiile de executie si de 90 de zile calendaristice pentru functiile de conducere. In timpul perioadei de proba Firma poate cere incetarea contractului de munca, printr-o notificare scrisa cu 5 zile inaintea incheieri acesteia, angajatul poate cere incetarea contractului de munca, pe durata determinate, poate fi supus unei perioade de proba ce nu va depasi:

- 5 zile lucratoare pentru o durata a contractului individual de munca mai mica de 3 luni

- 15 zile lucratoare pentru o durata a contractuli individual de munca cuprinsa intre 3 si 6 luni

- 30 de zile lucratoare pentru o durata a contractului individual de munca mai mare de 6 luni,

- 45 de zile lucratoare in cazul salariatiilor incadrati in functie de conducere pentru o durata a contractului individual de munca mai mare de 6 luni.

PREAVIZUL

Desfacerea contractului de munca din iniativa uneia dintre parti se va efectua cu respectarea preavizului si a proceduri prevazute de legea romana. La desfacerea contractului de munca din initiativa Firmei durata de preaviz este de 15 zile lucratoare. La desfacerea contractului de munca din intiativa angajatului durata preavizului este de 15 zile.

PENSIONAREA

Pensionarea angajatilor se va face in conformitate cu legislatia romana. Elaborarea dosarului de pensionare pentru limita de varsta, invaliditatea sau urmasi precum si depunerea lui la Oficiul de pensii vor fi asigurate de catre Firma prin intermediul Administratorului de Resurse Umane.

DOSARE DE PERSONAL

In vederea tinerii unor evidente exacte angajatii au obligatia de a anunta Departamentul de Resurse Umane asupra oricaror schimbari intervenite in datele lor personale. Firma nu va purta nici o raspundere pentru consecintele nerespectarii acestor obligatii. Schimbari intervenite in:

-         starea civila

-         adresa, numarul de telefon,

-         numarul membrilor de familie

-         cont bancar, etc.

trebuie comunicate Departamentului de Resurse Umane.

Angajatii au, de asemenea, obligatia sa comunice in scris Departamentului de Resurse Umane incheierea orcarui alt tip de contract de munca cu un alt Angajator. Necumunicarea acestor schimbari se considera abatere disciplinara conducand astfel la aplicarea de masuri disciplinare.

ABSENTE NEMOTIVATE

In cazul in care un angajat nu poate veni la munca trebuie sa anunte superiorul direct de indata, precizand motivul neprezentarii si durata acestuia. In situatia in care angajatul absenteaza nemotivat de la lucru, acest fapt se considera abatere disciplinara grava si se sanctioneaza conform prevederilor legale. Conducerea Firmei va analiza fiecare caz in parte, putand lua in considerare circumstante personale.

COMPORTAMENTUL

Angajatii au obligatia de a se comporta in concordanta cu normele etice si morale. Savarsirea faptelor preavazute mai jos constituie abateri disciplinare si se sanctioneaza conform legii:

-         Comportament necuvincios atat fata de colegii de munca, cat si fata de superiori

-         Desfasurarea unor afaceri personale in incinta Firmei. In cazul unor situatii in care interesele particulare ale unui angajat ar putea intra in conflict cu interesele Firmei, angajatul are obligatia de a anunta in cel mai scurt timp pe superiorul sau direct

-         Introducerea si consumul bauturilor alcoolice sau a drogurilor, pe teritoriul Firmei comiterea acestei fapte constituie abatere disciplinara grava si conduce la desfasurarea disciplinara a contractului de munca

-         angajatii aflati sub influenta bauturilor alcoolice sau a drogurilor la sosirea in Firma, nu vor fi primiti la lucru, nu vor fi platiti si vor fi sanctionati disciplinar

-         Refuzul angajatului de a da, in scris, nota explicative si de a se supune testului poligraf cu ocazia desfasurarii unei anchete administrative dispusa la conducerea firmei

-         Neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a sarcinilor de serveiciu sau nerespectarea dispozitiilor primite la cale ierarhica,

-         Parasirea locului de munca fara acordul sefului direct,-         Afisarea de anunturi neautorizate postere, fotografii, steagur, embleme sau sloganuri pe teritoriul Firmei nu este permis.

-         Cheltuielile autorizate effectuate de angajati in contul Frimei vor fi decontate integral. Cheltuielile neautorizate nu vor fi rambursate

ASPECTUL ANGAJATILOR

Angajatii Firmei au un rol important in crearea si mentinerea unei inagini cat mai bune a firmei si de aceea trebuie sa aiba, in orice imprejuarare o tinuta ingrijita si un comportament corespunzator.

MASURI DE SECURITATE

Firma ia toate masurile necesare pentru a asigura securitatea locurilor de munca. Fiecarea angajat trebuie sa ia cunostinta si sa accepte hotararile legale referitoare la securitatea activitatii, sa isi insuseasca toate instructiunile care ii sunt prezentate in legatura cu securitatea firmei si regulile de protectie a munci. Instruirea se face atat pe intermediul notelor interne de specialitate, cat si prin prezentari teoretice si aplicatii la locul de munca specific. Nerespectarea acestor obligatii atrag sanctiuni disciplinare. De asemenea, angajatii au obligatia insisirii si respectarii regulilor de protectie a muncii. Salariatii nu vor putea scoate de pe teritoriul fiemei nici un document, echipament sau al obiect, propietate a acesteia fara acordul scris al Directorului General. Angajatii au, deasemenea, obligatia de a respecta in tocmai instructiunile pe care le primesc personal de la sefii directi de departament si in mod deosebit, consemnele de securitate legate de locul de munca respective. Orice accident survenit pe durata timpului de lucru trebuie raportat imediat superiorilor ierarhici si Ofiterului de Protectia Muncii, fie de catre angajatul implicat fie de catre colegi. Prevenirea accidentelor si diminuarea factorilor de risc necesita din partea fiecarui membru al echipei obligatia de a mentine in stare buna toate echipamentele ce le-au fost incredintate de a asigura intretinerea periodica si de a utilize echipamentele de protectie ce le-au fost puse la dispozitie pentru o maxima protectie in desfasurarea activitatii. Angajatii trebuie sa indice la angajare identitatea si adreasa persoanei cele mai apropiate ce trebuie anuntata in caz de accident. Fumatul pe teritoriul firmei este interzis in afara zonelor desemnate expres in acest scop. Incalcarea acestei interdictii se sanctioneaza disciplinar.

PLANGERI

In cazul in care un angajat doreste sa formuleze o plangere legata de activitatea sa in cadrul firmei poate sa solicite o audiena pe calea ierarhica urmatoare:

-         Supervizorul direct

-         Managerul de department

-         Managerul de Resurse Umane

PROCEDURA DISCIPLINARA

Conducerea firmei dispune de prerogativa disciplinara, avand dreptul de a aplica, potrivit legii, sanctiuni disciplinare salariatilor sai ori de cate ori constata ca acestia au savarsit o abatere disciplinara. Abaterea diciplinara este o fapta in legatura cu munca ce consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de salariat, prin care acesta a incalcat normele legate precum si ordinele si dispozitiile date de conducatorii ierarhici. Firma stabileste sanctiunea disciplinara aplicabila in raport cu gravitatea abaterii disciplinare savarsite de salariat, avandu-se in vedere urmatoarele:

-         imprejurarile in care fapta a fost savarsita

-         gradul de vinovatie al salariatului,

-         consecintele abaterii disciplinare

-         comportarea generala in serviciu a salariatului

-         eventuale sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta.

Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care salariatul savarseste o abatere disciplinara sunt:

-         avertisment scris

-         suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi 10 zile lucratoare

-         retrogradarea din functie , cu acordarea salariului corespunzator functiei in care sa dispus retrogradarea pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile

-         reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5%-10%

-         reducerea salariului de baza si dupa caz si a indemnizatiei de conducere pe o perioada 1-3 luni cu 5%-10%

-         desfasurarea disciplinara a contractului individual de munca.CERCETAREA PREALABILA

Nici una dintre sanctiunile de sus, cu exceptia avertismentului scris, nu poate fi dispusa inainte de efectuarea uneicercetari disciplinare. In vederea desfasurarii acestei cercetari, salariatul va fi convocat in scris de persoana imputernicita de catre conducerea firmei sa realizeze cercetarea, precizandu-se data, ora si locul intrevederii. Neprezentarea salariatului la convocarea facuta, fara un motiv obiectiv, da dreptul conducerii firmei sa dispuna sanctionarea, fara realizarea cercetarii disciplinare prealabile. In cursul cercetarii disciplinare prealabile salariatul poate sa formuleze si sa sustina toate apararile in favoarea sa si sa ofere persoanei imputernicite sa realizeze cercetarea, toate probele si motivatiile pe care le considera necesare.

DESFACEREA DISCIPLINARA A CONTRACTULUI DE MUNCA

Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie intocmita in forma scrisa, in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei. In decizie trebuie sa se mentioneze:

-descrierea faptei care constituie abatere disciplinara,

-precizarea prevederilor din regulamentul intern sau contractul colectiv de munca aplicabil care au fost incalcate de salariat,

-motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuata cercetarea,

-termeiul de drept in baza caruia se aplica sanctiunea disciplinara,

-termenul in care sanctiunea poate fi contestata,

-instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata.

Decizia de sanctionare se comunica salariatului in cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii si produce efecte de la data comunicarii. Comunicarea se preda personal salariatului, cu semnatura de primire ori, in caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandata la domiciliul sau resedinta comunicata de acesta. Decizia de sanctionare poate fi contestata de salariat la instantele judecatoresti competente, in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii.

ABATERI FOARTE GRAVE

 1. Furt pe teritoriul firmei indiferent de natura proprieterului,
 2. Distrugerea deliberata a bunurilor apartinand firmei, clientilor sau salariatilor,
 3. Comportament abuziv sau amenintator fata de orice persoana aflata in legatura cu interesele firmei
 4. Continuarea abaterilor disciplinare in urmatoarele 6 luni dupa aplicarea unei sanctiuni
 5. Desfasurarea unor actiuni cauzatoare de prejudicii la adresa firmei
 6. Orice act de indisciplina comis pe teritoriul firmei sau in afara acesteia
 7. Itarzierea repetata de la locul de munca
 8. Nerespectarea deliberata sau prin neglijenta a regulilor de protectie a muncii si paza contra incendiilor
 9. Utilizare deliberata a oricaror metode cu scopul de a induce in eroare firma
 10. Consumul de bauturi alcoolice si droguri in incinta unitaii si\sau in timpul programului de lucru
 11. Parasirea locului de munca fara acordul sefului direct
 12. Nerespectarea sarcinilor date de catre superiorii directi (inclusiv a programului de lucru)
 13. Afisarea de anunturi neautorizate fotografii, steaguri, postere, embleme sau sloganuri pe teritoriul firmei
 14. Folosirea fara drept a bunurilor firmei
 15. Neinstiintarea firmei daca la angajarii sau ulterior in timpul derularii raporturilor de munca salariatul este angajat sub orice forma la o alta societate
 16. Nerespectarea regulamentului intern al firmei
 17. nerespectarea confidentialitatii salariului
 18. Parasirea locului de munca in interes personal fara acordul sefului direct (in interiorul sau exteriorul firmei)
 19. Nerespectarea prevederilor din Fisa Postului.

RASPUNDEREA PATRIMONIALA

Salariati raspund patrimonial, in termenul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, pentu orice paguba materiala produsa angajatoruli din vina si in legatura cu munca lor. Cand paguba a fost produsa de mai multi salariati, cuantumul raspunderii fiecaruia se stabileste in raport cu masura in care a contribuit la producerea ei.

DISPOZITII GENERALE

Conform cerintelor legale, rolul acestui Regulament Intern este sa specifice regulile generale si permanent aplicabile privind drepturile si obligatiile angajatilor. De asemenea, prin intermediul acestui document se stabilesc procedurile disciplinare aplicabile angajatilor in baza contractului individual de munca. Acest regulament intern face parte din Contractul Individual de Munca.


loading...
Document Info


Accesari: 4988
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2018 )