Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload

loading...
PROIECT INSTALATII DE ILUMINAT

Arhitectura constructii


UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA


FACULTATEA DE CONSTRUCTII SI INSTALATII

SECTIA INSTALATII

PROIECT

INSTALATII DE ILUMINAT

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

††

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††

AN UNIVERSITAR 2006-2007††††††††††††


BORDEROU

A.PIESE†† SCRISE

††††††††† 1.PREZENTARE GENERALA

2.TEMA DE PROIECTARE

3.MEMORIUTEHNICJUSTIFICATIV

4.BREVIAR DE CALCUL

B.PIESE†† DESENATE

1.Plan parter -††† Spatiu comercial ;

-         Spatiu de ambalare ;

-         Birouri ;

-         Holuri si coridoare ;

-         Grupuri sanitare ;

-         Sala reuniune ;

-         Sala conferinta ;

-         Garaj ;

-         Depozit ;

Prezentare generala

††††††††††††††† 1. Elemente generale

††††††††††† 1.1. Denumirea obiectivului de investitii

Instalatii electrice interioare - bloc B-PLAN PARTER†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

††††††††††††††† 1.2. Proiectant

††††††††††† S.C. ACI CLUJ SA

†††††††††††

††††††††††††††† 1.3. Beneficiar

††††††††††† S.C. COMPLEX S.A.
TEMADE PROIECTARE

††††††††††† Tema cu fundamentarea necesitatii si oportunitati avute Ón vedere la aprobarea proiectuluitehnic

††††††††† Lucrarile sunt necesare pentru desfasurarea activitatiisi contin instalatiile electrice interioare†† aferente obiectivului.

†††††††† Sase proiecteze instalatiile electrice pentru iluminatul interior aferent blocului. Se va realiza doar parterul, cladirea are urmatoarele incaperi :

†††††††††††††††††††††††† -††Spatiu comercial ;

-         Spatiu de ambalare ;

-         Sala conferinta ;

-         Sala reuniune ;

-         Depozit ;

-†††† Garaj ;

-         Birouri :††††††††††† 1birou director ;

2       birou de primire ;

3       birou in spatiul comercial ;

4       birou resurse umane ;

5       birou ofertare ;

-         Holuri si coridoare :†† ††

††††††††††††††††††††††††††††††† 1coridor ;

2       hol intrare ;

3       hol 1 ;

4       hol 2 ;

5       hol 3 ;

-Grupuri sanitare :††††††

1 . baie 1 ;

2 . baie 2 ;

3 .baie 3 ;

MEMORIUTEHNIC JUSTIFICATIV

Proiectul contine instalatia electrica de iluminat interior a unui obiectiv industrial.

Obiectivul este format dintr-un corp de cladire care la parter are in componenta urmatoarele incaperi:

-       birou administrativ

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† -†††† grup sanitar

-         hol acces

Obiectivul este alimentat cu energie electrica de la un transformator de zona.

2.CATEGORII CONSTRUCTIVE SI GRADE DE PROTECTIE

 

Alegereamaterialelor ,aparatelor ,echipamentelor si a modalitatii de executie a instalatiei electrice s-a facut pe baza proprietatilor fizico - chimice ale materialelor si substantelor utilizate,cat si in baza caracteristicilor constructive si functionale ale incaperilor si a cladirii in general. Incadrarea incaperilor din punct de vedere al pericolului de incendiu si exploatare,caracteristicile dominante ale mediului ambiant ,pericol de electrocutare ,socuri,a gradelor de protectie ,etc. sunt prezentate in tabel .

TABEL :

 

INCAPERE

NIVEL DE ILUMINAT( LX)

TIPUL CORPULUI ALES

Spatiu comercial 

300

ELBA FIRI -07- 2X28 W

Spatiu de ambalare 

300

ELBA FIPAD -04-2X36 W

Sala conferinta 

300

PHILIPS ARANO TWS640 AC-MLO 24 W

Sala reuniune 

300

PHILIPS ARANO TWS640 AC-MLO 24 W

Depozit

100

PHILIPS ORIGAMI BPG762 36X LED

Garaj 

100

PHILIPS ARANO TWS640 AC-MLO 24 W

birou director 

500

PHILIPS ARANO TWS640 AC-MLO 1XTL5

ELBA FIPAD -04-1X58 Wbirou de primire 

300

ELBA FIDI-02-1X36W

birou in spatiul comercial 

500

ELBA FIPAD -04-2X36 W

birou resurse umane 

500

PHILIPS ARANO TWS640 AC-MLO 1XTL5

ELBA FIPAD -04-1X58 W

birou ofertare 

300

ELBA FIDI-02-1X36W

coridor

100

ELBA FIDI-02-1X36W

hol intrare 

100

ELBA FIPAD -04-1X58 W

hol 1 

100

PHILIPS ARANO TWS640 AC-MLO 24 W

hol 2 

100

ELBA PSFL -04-1X18 W

hol 3 

100

ELBA PSFL -04-1X18 W

baie 1 

200

ELBA FIDI-02-1X36W

baie 2 

200

PHILIPS ORIGAMI BPG762 36X LED

baie 3 

200

PHILIPS ORIGAMI BPG762 36X LED

3.INSTALATIA ELECTRICA DE ILUMINAT

 

La alegerea solutiei pt. proiectarea instalatiei de iluminat artificial s-a urmarit :

-           asigurarea conditiilor pt. buna desfasurare a activitatulor specifice fiecarei incaperi

-           costuri de investitie cat mai reduse

-           costuri de exploatare cat mai reduse

-           consum de energie electrica cat mai redus

Totusi la cererea beneficiarului si in limita posibilitatilor s-a optat pt.o iluminare cat mai ridicata(care sa se apropie cat mai mult de nivelurile normate de iluminare pt. spatiile in calcul), si cat mai uniforma ,desi in unele cazuri aceasta implica adoptarea a unuinumar mai mare de corpuri de iluminat (intr-o incapere-deci un cost de investitie si un consum de energie mai ridicat ).

Date referitoare la : - stabilirea nivelului de iluminare

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† -alegerea sistemului de iluminat,a lampilor si a corpurilor de iluminat

†††††††††††††††††††††††††††††††††††† -se vor face lacalculul in dialux la fiecare incapere sau grup de incaperi,in parte.

†††††††††††† Spatiu comercial 

In acesta zona s-a adoptat :

        iluminarea medieEmed=300 lx ,

        sistem de iluminaredirect ,necesara o directionare directa a fluxului de lumina

        -s-au ales corpuri de iluminat pentru o instalare rapida si usoara si pentru a oferi un confort vizual,luminanta fiind placuta ochiului .

††††††††††††† Spatiu de ambalare

In acesta zona s-a adoptat :

        iluminarea medieEmed=300 lx ,

        sistem de iluminaredirect ,necesara o directionare directa a fluxului de lumina

        -s-au ales corpuri de iluminat pentru o instalare rapida si usoara si pentru a oferi un confort vizual,luminanta fiind placuta ochiului .

†††††††††††† Sala conferinta

In acesta zona s-a adoptat :

        iluminarea medieEmed=300 lx ,

        sistem de iluminaredirect ,necesara o directionare directa a fluxului de lumina

        -s-au ales corpuri de iluminat pentru o instalare rapida si usoara si pentru a oferi un confort vizual,luminanta fiind placuta ochiului .

††††††††††

†† †††††††††Sala reuniune

In acesta zona s-a adoptat :

        iluminarea medieEmed=300 lx ,

        sistem de iluminaredirect ,necesara o directionare directa a fluxului de lumina

-s-au ales corpuri de iluminat pentru o instalare rapida si usoara si pentru a oferi un confort vizual,luminanta fiind placuta ochiului

†††††††††† Garaj

In acesta zona s-a adoptat :

        iluminarea medieEmed=100 lx ,

        sistem de iluminaredirect ,necesara o directionare directa a fluxului de lumina

-s-au ales corpuri de iluminat pentru o instalare rapida si usoara si pentru a oferi un confort vizual,luminanta fiind placuta ochiului

††††††

†††††††††† Birou resurse umane

In acesta zona s-a adoptat :

        iluminarea medieEmed=500 lx ,

        sistem de iluminaredirect ,necesara o directionare directa a fluxului de lumina

-s-au ales corpuri de iluminat pentru o instalare rapida si usoara si pentru a oferi un confort vizual,luminanta fiind placuta ochiului

†††††††††† Birou de primire

In acesta zona s-a adoptat :

        iluminarea medieEmed=300 lx ,

        sistem de iluminaredirect ,necesara o directionare directa a fluxului de lumina

-s-au ales corpuri de iluminat pentru o instalare rapida si usoara si pentru a oferi un confort vizual,luminanta fiind placuta ochiului

††††††††††

††††††††† Birou in spatiul comercial

In acesta zona s-a adoptat :

        iluminarea medieEmed=500 lx ,

        sistem de iluminaredirect ,necesara o directionare directa a fluxului de lumina

-s-au ales corpuri de iluminat pentru o instalare rapida si usoara si pentru a oferi un confort vizual,luminanta fiind placuta ochiului

†††††††††† Birou resurse umane

In acesta zona s-a adoptat :

        iluminarea medieEmed=500 lx ,

        sistem de iluminaredirect ,necesara o directionare directa a fluxului de lumina

-s-au ales corpuri de iluminat pentru o instalare rapida si usoara si pentru a oferi un confort vizual,luminanta fiind placuta ochiului

†† Birou ofertare

In acesta zona s-a adoptat :

        iluminarea medieEmed=300 lx ,

        sistem de iluminaredirect ,necesara o directionare directa a fluxului de lumina

-s-au ales corpuri de iluminat pentru o instalare rapida si usoara si pentru a oferi un confort vizual,luminanta fiind placuta ochiului†† Holuri si coridoare

In acesta zona s-a adoptat :

        iluminarea medieEmed=100 lx ,

        sistem de iluminaredirect ,necesara o directionare directa a fluxului de lumina

 

†† Bai

In acesta zona s-a adoptat :

        iluminarea medieEmed=200 lx ,

        sistem de iluminaredirect ,necesara o directionare directa a fluxului de lumina

 

Masuri de protectie a muncii si PSI

†††††††††††††††††††††††††††††††

Schema de legare la pamant a este de tipulTN-S. Toate partile metalice ale instalatiei electrice care pot fi atinse si care Ón mod normal nu sunt sub tensiune, dar care pot intra accidental sub o tensiune periculoasa de atingere, se vor lega la conductorul de protectie (conform schemei TN-S de alimentare si protectie).

La executia lucrarilor se vor respecta prevederile din:

- Normativ I7/2002;

- Regulamentul privind protectia si igiena muncii Ón constructii, aprobat prin ord. MLPAT9/N/15.03.1993;

- Norme specifice de protectia muncii pentru transportul si distributia energiei electrice, aprobat prin ord. MMPS 655/10.09.1997;

- alte prevederi de protectie a muncii specifice acestui gen de lucrari;

- Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora - C 300/1994, S.C. IPC S.A.

BIBLIOGRAFIE

-Proiectarea instalatiilor electrice de joasa tensiune .

- Ghid pentru proiectarea instalatiilor electrice dejoasa tensiune .

NECESAR DE MATERIALE

NR CRT

INCAPERE

BUCATI

TIPUL CORPULUI DE ILUMINAT

1

Spatiu comercial 

6

ELBA FIRI -07- 2X28 W

2

Spatiu de ambalare 

6

ELBA FIPAD -04-2X36 W

3

Sala conferinta 

9

PHILIPS ARANO TWS640 AC-MLO 24 W

4

Sala reuniune 

9

PHILIPS ARANO TWS640 AC-MLO 24 W

5

Depozit

6

PHILIPS ORIGAMI BPG762 36X LED

6

Garaj 

12

PHILIPS ARANO TWS640 AC-MLO 24 W

7

birou director 

4
1

PHILIPS ARANO TWS640 AC-MLO 1XTL5

ELBA FIPAD -04-1X58 W

8

birou de primire 

4

ELBA FIDI-02-1X36W

9

birou in spatiul comercial 

2

ELBA FIPAD -04-2X36 W

10

birou resurse umane 

4
1

PHILIPS ARANO TWS640 AC-MLO 1XTL5

ELBA FIPAD -04-1X58 W

11

birou ofertare 

4

ELBA FIDI-02-1X36W

12

coridor

3

ELBA FIDI-02-1X36W

13

hol intrare 

2

ELBA FIPAD -04-1X58 W

14

hol 1 

2

PHILIPS ARANO TWS640 AC-MLO 24 W

15

hol 2 

2

ELBA PSFL -04-1X18 W

16

hol 3 

2

ELBA PSFL -04-1X18 W

17

baie 1 

2

ELBA FIDI-02-1X36W

18

baie 2 

5

PHILIPS ORIGAMI BPG762 36X LED

BREVIAR DE CALCUL


loading...Document Info


Accesari: 5183
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2018 )