Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload

loading...
Turnarea betonului la imbracaminti de drumuri - PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE

Arhitectura constructii
PROCEDURI TEHNICE DE EXECUŢIE

" Turnarea betonului la îmbracaminti de drumuri "

PTE-024

Text Box: COPIEREA PARŢIALĂ SAU ÎN ÎNTREGIME, PRIN ORICE MIJLOC, A PREZENTEI PROCEDURI ESTE INTERZISĂ FĂRĂ ACORDUL COMPARTIMENTULUI ASIGURAREA CALITĂŢII (AQ) DIN CADRUL S.C. GRUP 4 INSTALAŢII S.A. MATERIALIZAT PRIN SEMNĂTURA ÎN ORIGINAL A XEROCOPIILOR SAU A MULTIPLICĂRILOR LA IMPRIMANTĂ


EDIŢIA 2005

COLECTIVUL DE ELABORARE

Ing. Mircea Schiau -sef compartiment managementul calitatii si mediului

Ing. Mircea Suciu-sef compartiment controlul calitatii

Sing. Kokay Iuliu-sef compartiment productie -urmarire productie

Ing. Veres Iosif - sef santier

Sing. Ionel Nap - sef santier

CUPRINS

Nr. crt.

Cuprinsul procedurii
Pagina

Cuprins

2

Lista de difuzare

2

Lista modificarilor

3

Scop

4

Domeniu

4

Definitii si abrevieri

4

Documente de referinta

4

Responsabilitati

4

Procedura

5

- Pregatirea platformei

5

- Tehnologia betonarii

6

- Executarea rosturilor

7

Înregistrari ale calitatii

7

LISTA DE DIFUZARE

DESTINATAR

Exemplar Nr.

Data

MC

0

S41, S43

01

LISTA MODIFICĂRILOR

Data

ModificareaPag.

Cine a aprobat modificarea

( Numele si functia )

Cine a înregistrat modificarea

( Numele si semnatura )

 

       

                                  

1.     SCOP

              Procedura are drept scop stabilirea proceselor de executie, de control si indicarea mijloacelor, metodelor de executie a platformelor turnate din beton la îmbracaminti de drumuri

2.     DOMENIU

              Prezenta procedura se aplica la întreg ansamblul de operatii pentru executarea îmbracamintilor de drumuri turnate din beton executate de  S.C. GRUP 4 INSTALAŢII S.A. CLUJ - NAPOCA.

                                                

3.     DEFINIŢII sI ABREVIERI

Sunt aplicabile definitiile din SR EN  ISO 9000/2001, completate cu definitiile din anexa DEFINIŢII.

Sunt aplicabile abrevierile  din anexa ABREVIERI

4.     DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

4.1.  Proiectul de executie în faza D.D.E.inclusiv caietul de sarcini întocmit de proiectant

4.2.  Normativ C 56 - 85 - verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii

4.3.  Legea 10 / 1995 Privind calitatea în constructii

4.4.  C 22-1994 - Executarea lucrarilor de betonare a platformelor de acces

4.5.  Tehnologia constructiilor Vol. I - 1996

5.      RESPONSABILITĂŢI

5.1.  Directorul tehnic verifica documentatia tehnica de executie si dispune sefului compartimentului  productie-urmarire productie  emiterea comenzii de executie catre santier

5.2.  Directorul productie verifica documentatia si repartizeaza comanda santierului.,raspunzând de buna organizare a procesului de productie

5.3.  Responsabil cu controlul calitatii ( responsabil CQ )urmareste aplicarea întocmai a prezentei proceduri, a proiectelor de executie si reglementarilor tehnice în vigoare si întocmirea corecta a înregistrarilor calitatii

5.4.  seful de santier primeste si verifica comanda de executie, documentatia de executie si instructiunile specifice de lucru,pe care le transmite inginerului sef santier., totodata raspunzând si de buna organizare a procesului de productie, de existenta si buna functionare a utilajelor si sculelor, de asigurarea instalatiilor de forta si iluminat

5.5.  Conducatorul punctului de lucru

-         raspunde direct si nemijlocit de cantitatea si calitatea lucrarilor realizate sub conducerea sa si de respectarea termenelor impuse

-         raspunde de instruirea tehnica a sefilor de echipa si a personalului muncitor de respectarea în executia lucrarilor a prevederilor documentatiei de executie, prezentei proceduri , instructiunilor de lucru, reglementarilor tehnice în vigoare

-         nu începe executia lucrarilor decât daca este în posesia comenzii de executie

-         raspunde de utilizarea numai de personal cu calificarea si pregatirea tehnica necesara realizarii  lucrarilor

-         se îngrijeste de asigurarea mijloacelor de productie necesare desfasurarii normale a activitatii de productie precum si de utilizarea lor judicioasa

-         raspunde de folosirea în realizarea lucrarilor numai a materialelor care corespund cerintelor de calitate conform documentatiei de executie si numai dupa ce acestea au fost receptionate

-         controleaza direct calitatea executiei si semneaza documentele de certificare a calitatii lucrarilor realizate

6.      PROCEDURA

6.1.  Prevederi generale

                        Betonul preparat în statii centralizate se transporta la locul de punere în opera cu autobetoniere.

6.2.  Pregatirea platformei

                        Pregatirea platformei în vederea turnarii se face tinându-se seama daca fundatiile sunt noi sau betonarea se face pe îmbracaminti existente,executându-se verificarea si receptia fundatiei si încheindu-se proces - verbal de lucrari ascunse.

                        Îmbracamintea se executa în unul sau mai multe straturi. Pâna la grosimi de 20 cm.ale îmbracamintii compactarea se poate face prin vibrare sau cu vibrofinisorul; peste 20 cm. grosime se utiluizeaza numai vibrofinisoarele.

                        Dispozitivele si utilajele necesare executiei îmbracamintii din beton sunt urmatoarele 

6.2.1.      Pentru punerea în opera

-         longrine metalice de 3 m.

-         repartizator de beton ( lopata metalica )
-         vibrator de beton

-         vibrofinisor de beton

-         grinda finisoare de nivelare

-         rulou metalic de 3 - 4 , lungime Dn 250 mm, greutate 150 - 200 kg.

-         Placi sau maiuri vibratoare de 10 - 15 kg.

-         Drisca, mistrie

6.2.2.      Pentru finisare si striere

-         dispozitiv de striat suprafata betonului

-         perii

6.2.3.      Pentru protectie

-         dispozitive de pulverizare a peliculei

-         panouri deplasabile pentru acoperire

6.2.4.      Pentru taiere rosturi

-         masini pentru taiat rosturi

-         cutit vibrator

6.2.5.      Pentru colmatare rosturi

-         dispozitiv de presare a snurului de cauciuc

-         motocompresor

-         perii de sârma

-         spatule, cancioace,

-         galeti, pensule, scoabe

6.3.  Tehnologia betonarii

6.3.1.      Fazele tehnologice caracteristice sunt urmatoarele

-         descarcarea betonului se face din mers

-         la îmbracaminte din 2 sau mai straturi, turnarea stratului 2 si a urmatoarelor se face prin basculare laterala

-         asternerea betonului se face cu repartizare mecanica cu exceptia suprafetelor mici, drumuri de cat.IV si supralargirilor

-         compactarea se face cu vibrofinisoare cu caracteristicile:

l  frecventa minima      3000 vibratii / min

l amplitudine               1 - 3 mm

l viteza de avansare   min. 0,6 m / min

l numarul de treceri   2

Suprafetele reduse se compacteaza cu placi sau rigle vibrante cu frecventa de min. 3000 vibratii / min si cu latimea grinzii mai mare decât grosimea dalei

l durata de vibrare       30 - 60 s

l pozitia grinzii vibratoare cu 1 - 3 mm sub cota finita a betonului

l grosimea betonului asternut 1,15 - 1,35 ori mai mare decât grosimea dalei si se stabileste prin probe preliminare

-         întreruperea betonului se face numai la un rost transversal de dilatatie sau de contact

-         în supralargiri betonul se asterne manual si se vibreaza cu placa

-         declivitatile se betoneaza de sus în jos

-         lânga longrine betonul se îndeasa cu maiul mecanic

-         dupa trecerea vibrofinisorului pâna la 1 m. de la capatul portiunii asternute, acestea se retrage si se face verificarea cu rigla de 3 m. corectându-se betonul; se trece apoi a doua oara cu vibrofinisorul

-         timpul dintre prepararea betonului si finisarea lui nu poate depasi cu mai mult de o ora începutul prizei cimentului

-         finisarea suprafetei se face cu grizi finisoare sau în lipsa, cu rulouri metalice Dn 250mm., G = 150 - 200 kg.care lucreaza în urma vibrofinisorului prin rostogolire în sens perpendicular pe axul drumului cu suprapuneri de 1 m.

-         mortarul de exces, scos de grinda finisoare sau rulou, se îndeparteaza transversal cu periile, iar betonul se finiseaza cu mistria de un lucrator ce sta pe un dulap care reazama pe longrine

-         suprafata finisata se striaza perpendicular pe axul drumului cu dispozitivul de striat sau cu peria

-         daca îmbracamintea este din doua straturi, vibrarea betonului se face cu doua vibrofinisoare care actioneaza separat, fiecare pe un strat; restul operatiilor si duratelor sunt identice ca la executia într-un strat

-         longrinele se demonteaza la 24 h de la turnarea betonului; când se executa benzi paralele longrina dinspre banda nr.2 se demonteaza la 48 h

-         imediat dupa strierea suprafetei, betonul se protejeaza cu:

l acoperisuri deplasabile din folii în prima faza

l pelicule de protectie în faza a 2-a

l acoperirea cu nisip în grosime de 1,5 - 3 cm. care se mentine umed timp de 10 zile

l fetele laterale se peliculizeaza cu emulsie bituminoasa cationica sau cu fluid de protectie P45 imediat dupa scoaterea longrinelor

                        Aplicarea fluidului P 45 se face prin pulverizare cu un aparat de tip Vermorel cu dimensiunea duzei de 1,5 - 2 mm. cu 0,25 kg / mp. diluat cu white - sprit 1 la 0,5 în parti si trecut prin sita cu ochiuri de 0,6 mm.

6.4.  Executarea rosturilor

                        Rosturile sunt de 2 feluri: transversale sau longitudinale si îndeplinesc functiile de contact ( de turnare ), de dilatatie si de contractie.

                        Rosturile transversale de contact - se realizeaza pe toata latimea si grosimea dalei la întreruperea turnarii betonului, prin montarea unui dulap transversal între longrine; la 24 h cel târziu sau la reluarea betonarii se scoate dulapul, se aplica pe grosimea dalei pelicula de emulsie bituminoasa sau se pune o fâsie de carton bitumat.

                        Acest rost se taie apoi pe 1/3 - 1/ 4 h de la suprafata sau pe grosimea stratului de uzura pe o latime de 8 mm. la 24 h dupa betonare.

                        Rosturile longitudinale se executa pe toata grosimea îmbracamintii, între benzi si la rosturile supralargirilor; în rost sunt lasate ancore Dn 10 de 1 m. lungime din OB 37 cu ciocuri la 1 m. echidistanta.

                        Agrafele se îndoaie pe lânga longrina la betonarea primei benzi si se îndreapta pentru înglobare în banda a doua. Mai departe, rostul se trateaza ca la punctul anterior ( pelicula bituminoasa, taiere la 1/3 - 1/4h la 24 h a unui rost de 2 mm. colmatare, etc. )

7.     ÎNREGISTRĂRI ALE CALITĂŢII

              7.1. Rapoarte de neconformitate R.N.C., cod formular F-G4-042

              7.2. Raport de actiuni corective si preventive, cod formular F-G4-039

              7.3. Registru de evidenta a actiunilor corective si preventive, cod formular F-G4-043

              7.4. Proces verbal delucrari ascunse  F-G4-068

              7.5. Registru de receptie calitativa a materialelor de constructii si instalatii înainte de punerea lor în opera

             7.6. Dispozitii de santier

             7.7. Documente de certificare a calitatii materialelor si produselor puse în opera

            

 


loading...Document Info


Accesari: 12604
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2018 )