Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload

loading...
INTRODUCERE IN DREPTUL EUROPEAN GRILE

Drept


INTRODUCERE IN DREPTUL EUROPEAN

                                            Grila examen sem II


1. La baza infaptuirii Uniunii Europene se afla :

a) Planul Shuman;

b) Tratatul privind Comunitatea Europeană a Cărbunelui si Otelului (CECO);

c) Planul Marshall;

d) Comitetul European de Cooperare Economică (CECE);

e) Organizația Europeana de Cooperare Economică.

Raspuns  C

2. Tarile fondatoare ale Uniunii Europene sunt :

a) Germania, Franta, Italia , Olanda , Norvegia si Luxemburg ;

b) Belgia, Germania, Franta, Italia, Luxemburg si Olanda ;

c) Marea Britanie , Belgia , Germania, Franta, Italia si Luxemburg ;

d) Danemarca, Irlanda, Norvegia, Italia , Franta si Suedia ;

e) Franta , Spania , Italia , Marea Britanie , Belgia si Olanda.

RASPUNS   B

3. Conventia constitutivă a Organizatiei Europene de Cooperare Economică (OECE), ca agentie europeană a Planului Marshall , a fost semnata :

1. La 16 aprilie 1948 ;

2. La Paris;

3. La 16 mai 1948 ;

4. La Roma;

5. De catre un numar de 16 state europene.

a) = 1+2

b) = 1+4+5

c) = 2+3+5

d) = 1+5

e) = 1+2+5

RASPUNS    E

4. Tratatele prin care a fost instituita Uniunea Europeana au fost :

1. Comunitatea Europeană a Cărbunelui si Otelului (CECO)

2. Comunitatea Europeană (CEE );

3. Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (CEEA ;

4. Comitetul European de Cooperare Economică (CECE );

5. Organizatia Europeana de Cooperare Economică (OECE).

a) = 1+2

b) = 1+2+3

c) = 2+3+5

d) = 2+3

e) = 1+3+5

RASPUNS    B

5. Noul Tratat privind Uniunea Europeana a fost adoptat :

a) In anul 1991 la Roma;

b) La Maastricht in anul 1991;

c) In anul 1993 la Maastricht;

d) In anul 1992 la Nisa;

e) La Madrid , in anul 1991.

RASPUNS    B

6. Drapelul European :

1. A fost adoptat in anul 1985 ;

2. Contine un numar de 12 stelute ;

3. Semnifica unitatea , solidaritatea si armonia intre popoarele Europei;

4. Contine un numar de 12 stelute , care reprezinta numarul initial de state;

5. Semnifica uniunea , solidaritatea si pacea intre popoarele Europei.

a) = 1+2

b) = 1+2+3

c) = 1+3+4

d) = 2+3

e) = 1+2+5

RASPUNS    B

7. Prin "Tratatul de Fuziune" semnat la Bruxelles la 8 aprilie 1965 se stabilește:

1. Un consiliu unic pentru cele trei comunități

2. O adunare parlamentară unică pentru cele trei comunități

3. O comisie unică pentru cele trei comunități

4. O Curtea de Justiție unică pentru cele trei comunități

5. Crearea Uniunii Europene.

a) = 1+2

b) = 1+2+3

c) = 1+3+4

d) = 1+3

e) = 1+2+5

RASPUNS    D

8. Legislatia comunitară secundară curpinde următoarele acte normative comunitare:

1. regulamentul

2. rezoluția

3.decizia

4.directiva

5.regulamentele interne

a) = 1+2

b) = 1+2+3

c) = 1+3+4

d) = 1+3

e) = 1+2+5

RASPUNS    C

9. Principalul obiectiv al Actului Unic European este:

1. realizarea unei monede unice

2. cooperarea statelor membre în scopul coordonării Fondurilor Structurale

3. aplicarea unei singure politici exerne

4. cooperarea în materie politienească

5. formarea unei piete interne si unice

RASPUNS    5

10. Care sunt principalele institutii comunitare?

a) Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene

b) Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeană, Curtea de

Justitie a Comunitătilor Europene

c) Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeană, Curtea de Justitie a Comunitătilor Europene si Curtea Europeană de Conturi

d) Curtea de Justitie a Comunitătilor Europene si Curtea Europeană de Conturi

e) Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene si Comisia Europeană

RASPUNS    C

11. Cui i-a fost atribuita calitatea de predecesor al UE?

a. lui Mazzini

b. lui Churchill

c. lui Debre Michel

d. lui Jean Monnet

e. lui Robert Schuman

RASPUNS   A

12. Care este prima veriga a UE?

a. OMC

b. EURATOM

c. OIPC

d. CECO

e. OSCE

RASPUNS    D

13. Care Tratat propune adoptarea votului cu majoritate calificata in Consiliul European, in care tarile membre dispun de un numar diferentiat de voturi?

a. Tratatul de la Maastricht;

b. Tratatul de la Roma;

c. Tratatul de la Amsterdam;

d. Tratatul de la Nisa;

e. Tratatul de la Paris;

RASPUNS    C

14. Principala caracteristică a CECO a fost supranationalitatea, care trebuia să

urmărească obiectivele:

A. expansiunea economică

B. cresterea nivelului de trai al celor din industria minieră si siderurgică

C. exploatarea excesivă a materiilor prime

D. crearea unei piete unice pentru cărbune si otel

E. ajutor acordat tuturor statelor europene

a. A+B+C

b. B+C+D

c. B+C+E

d. A+B+D

e. C+D+E

RASPUNS    D

15. Principalele principii ale bugetului general al Uniunii Europene sunt:

A. principiul anualittții

B. principiul unitătii

C. principiul universalitătii

D. principiul echilibrului

E. principiul specialitătii

a. A+B+C

b. A+C+D

c. A+B+C+D+E

d. A+D

e. A+C+D+E

RASPUNS   C

16. Prin care tratat a fost instituit bugetul comunitar:

a. tratatul de la Paris

b. tratatul de la Roma

c. tratatul de la Bruxelles

d. tratatul de la Amsterdam

e. tratatul de la Nisa

RASPUNS    B

17. Uniunea Europeană dispune de "resurse proprii" pentru finantarea cheltuielilor sale. Resursele proprii sunt:

A. resurse proprii traditionale

B. resurse agricole

C. resurse economice

D. resurse bazate pe taxa pe valoarea adăugată(TVA)

E. resurse bazate pe venitul national brut (VNB)

a. A+D+E

b. A+B+C

c. B+C+D

d. A+D+E

e. C+D+E

RASPUNS    A

18. Pentru ce a fost creata structura Curtea de Justitie din cadrul CECO ?

a) Organism menit sa solutioneze litigiile dintre statele membre

b) Organism interguvernamental

c) Organism supranational

RASPUNS    A

19. De cine au fost preluate responsabilitătile si bunurile CECO?

a) CE

b) EURATOM

c) UE

d) CEA

e) PESC

RASPUNS    A

20. Comisia europeana este:

a) Un guvern supranational al Europei

b) Un organ executand deciziile politice ale Consiliului de Ministrii

c) Instanta decizionala de ultim recurs

d) In acelasi timp organ avand cvasimonopolul initiativei si simplu executant in serviciul celor doua Consilii

e) O comisie fara nici un fel de atributii

RASPUNS    D

21. Membrii Comisiei europene sunt desemnati:

a) De fiecare guvern national

b) De presedintele Comisiei dupa numirea sa

c) Printr-un acord intre Consiliul de Ministrii si Parlamentul european

d) De catre Curtea de justitie

e) Se aleg prin vot direct

RASPUNS    A

22. Procedura scrisa la Comisie poate fi intrerupta :

a) Daca unanimitatea comisarilor o vrea

b) Daca majoritatea calificata a comisarilor o vrea

c) Daca majoritatea simpla a comisarilor o vrea

d) Daca un singur comisar o vrea

e) Procedura nu poate fi intrerupta

RASPUNS    D

23. Care sunt atributiile secretarului general al Comisiei Europene?

1 El asista pe presedintele Comisiei in pregatirea si derularea muncilor Comisiei.

2 El ia parte la Coreper dar nu asista la Consiliile Ministrilor

3 El participa la Coreper si ia parte la Consiliile Ministrilor cele mai "nobile"

4 El participa la Consiliul european

5 Nu are atributii

a) 1+4+5

b)1+2+3

c)1+2+4

d)1+3+4

e) 2+3+4

RASPUNS    D

24. Spuneti care afirmatii sunt adevarate?

1) Comisia europeana poseda birouri de informare in statele membre ale Uniunii

Europene si delegatii exterioare in tarile si pe langa cateva organizatii internationale

2) Comisia nu organizeaza niciodata audit intern al serviciilor sale

3) Comisia nu reformuleaza decar rar organigrama directiilor sale generale

4) Comisia cauta sa intareasca controlul financiar al cheltuielilor

5) Comisia incearca sa amelioreze "coordonarea interservicii"

a) 1+4+5

b)1+2+3

c)1+2+4

d)1+3+4

e) 2+3+4

RASPUNS    A

25. In ce consta principiul subsidiaritatii definit de articolul 3 b / noul articol 5 al Tratatului de la Maastricht?

a) In domeniile depinzand de competenta sa exclusiva, Comunitatea nu intervine decat

daca obiectivele actiunii examinate nu pot fi mai bine realizate decat la nivelul

comunitar.

b) In domeniile depinzand de o competenta impartita, Comunitatea nu intervine decat daca obiectivele actiunii examinate nu pot fi mai bine realizate decat la nivelul

comunitar.

c) In domeniile depinzand de o competenta impartita, interventia Comunitatii trebuie sa

fie minima , chiar atunci cand obiectivele actiunii examinate ar fi mai bine realizate la

nivelul comunitar.

RASPUNS    B

26. Spuneti ce afirmatii sunt adevarate?

1) Tratatul ii da Comisiei exclusivitatea initiativei

2) In principiu tratatul ii da Comisiei exclusivitatea initiativei

3) Tratatul ii da Consiliului de Ministrii si Parlamentului European capacitatea de a

sugera Comisiei sa le supuna o propunere, dar Comisia poate sa le-o refuze .

4)Tratatul ii da Consiliului de Ministrii si Parlamentului European capacitatea de a

sugera Comisiei sa le supuna o propunere dar Comisia nu poate refuza.

5) Tratatul confera Comisiei o putere generala de executie a deciziilor Consiliului de

Ministrii.                                                                                                                                        

a) 1+4+5

b)1+2+3

c)1+2+4

d)1+3+4

e) 2+4+5

. RASPUNS    E

27. Actiunea Comunitatii presupune, in conditiile si in conformitate cu termenele prevazute in tratatul de la Roma de instituire a C.E.E., urmatoarele:

1) eliminarea, intre statele membre, a taxelor vamale si a restrictiilor cantitative la

intrarea si iesirea marfurilor, precum si a oricaror altor masuri cu efect echivalent;

2) stabilirea unui tarif vamal comun si a unei politici comerciale comune in raport cu statele terte;

3) eliminarea, intre toate statele , a obstacolelor care stau in calea liberei circulatii a

persoanelor, a serviciilor si a capitalurilor;

4) adoptarea unei politici comune in domeniul agriculturii;

5) adoptarea unei politici comune in domeniul transporturilor;

a) 1+3+4+5

b)1+2+3+4

c)1+2+4+5

d)1+3+4+5

e) 2+3+4+5

RASPUNS    C

28. Indeplinirea sarcinilor incredintate Comunitatii este asigurata de:

1) o Adunare;

2) un Consiliu;

3) un Comitet;

4) o Comisie;

5) o Curte de Justitie.

a) 1+3+4+5

b)1+2+3+4

c)1+3+4+5

d)1+2+4+5

e) 2+3+4+5

RASPUNS    D

29. Politica agricola comuna are ca obiective :

1) cresterea productivitatii agriculturii prin promovarea progresului tehnic, prin

asigurarea dezvoltarii rationale a productiei agricole, precum si prin utilizarea optima a factorilor de productie, si in special a fortei de munca;

2) asigurarea unui nivel de trai echitabil pentru populatia agricola, in special prin

majorarea veniturilor individuale ale lucratorilor din agricultura;

3) stabilizarea pietelor;

4) garantarea sigurantei aprovizionarilor;

5) asigurarea unor preturi rezonabile de livrare catre consumatori.

a) 1+3+4+5

b)1+2+3+4+5

c)1+2+4+5

d)1+3+4+5

e) 2+3+4+5

RASPUNS    B

30.Organizarea comuna a pietelor agricole, in functie de produse, imbraca una dintre urmatoarele forme:

1) norme comune in domeniul concurentei

2) coordonarea obligatorie a diferitelor organizari nationale ale pietei

3) organizarea europeana a pietei

4) norme particulare in domeniul concurentei

5) nesubordonarea unor norme

a) 1+3+4

b)1+2+3

c)1+2+4

d)1+3+5

e) 2+3+4

RASPUNS    B

31. Definiți misiunea comunitătii:

a. Comunitatea are ca misiune, apropierea treptată a politicilor economice ale

statelor membre, promovarea unei dezvoltări armonioase a activităților economice,

o crestere durabilă si echilibrată, o stabilitate crescândă, o crestere

accelerată a nivelului de trai si relatii mai strânse între statele pe care le reuneste.

b. Comunitatea are ca misiune, instituirea unei piete comune care să promoveze

o crestere durabilă si echilibrată, o stabilitate crescândă, o crestere accelerată

a nivelului de trai si relatii mai strânse între statele pe care le reuneste.

c. Comunitatea are misiunea apropierea a politicilor statale prin promovarea

unei dezvoltări armonioase a activităților economice, culturale si sociale în

vederea cresterii accelerate a nivelului de trai.

d. Comunitatea are ca misiune, prin instituirea unei piete comune si prin apropierea

treptată a politicilor economice ale statelor membre, să promoveze în

întreaga Comunitate o dezvoltare armonioasă a activitătilor economice, o

crestere durabilă si echilibrată, o stabilitate crescândă, o crestere accelerată a

nivelului de trai si relatii mai strânse între statele pe care le reuneste.

e. Comunitatea are misiunea de a promova dezvoltarea armonioasă a activitătilor

economice prin apropierea treptată a politicilor economice ale statelor

membre si cresterea durabilă si echilibrată a nivelului de trai si relatii mai

strânse între statele pe care le reuneste.

32.Numiti entitatea care are functii consultative si sprijină Consiliul si Comisia.

a. Comisia de disciplină socială;

b. Camera consultativă;

c. Comitetul Economic si Social;

d. Adunarea Generală;

e. Comisia consultativă.

RASPUNS    C

33.Taxele Tarifului Vamal Comun s-au stabilit:

a. la nivelul celor mai mici taxe aplicate în cele patru teritorii vamale pe care le

cuprindea Comunitatea;

b. au fost anulate;

c. la nivelul mediei aritmetice a taxelor aplicate în cele patru teritorii vamale pe

care le cuprindea Comunitatea;

d. la nivelul celei mai mari taxe aplicate;

e. în concordanță cu politicile economice ale teritoriilor vamale din Comunitate.

RASPUNS    C

34.Prin instituirea unei uniuni vamale între ele, statele membre :

a. înteleg să contribuie, în interesul comun, la dezvoltarea armonioasă a comertului

mondial, la eliminarea treptată a restrictiilor în calea schimburilor internationale

si la reducerea barierelor vamale;

b. doresc să creeze o barieră în calea schimburilor cu celelalte tări în vederea

protejării produselor comunitare;

c. urmăresc crearea unei politici vamale unice cu scop de protectie internă a Comunitătii;

d. renuntă la granitele geografice creând o uniune geografică cu o singură granită

e. doresc să dezvolte o politică comună de dezvoltare a comertului comunitar, de

sustinere reciprocă a economiilor tărilor membre în vederea dezvoltării armonioase

a comertului intercomunitar.

RASPUNS    A

35.În domeniul social Comisia are misiunea de a promova o cooperare strânsă între statele membre în domeniul social, în special în chestiuni privind:

a. dreptul la muncă, formarea si perfectionarea profesională, securitatea socială,

protectia împotriva accidentelor si bolilor profesionale, igiena a muncii,

dreptul de asociere si negocierile colective între angajatori si lucrători.

b. dreptul la muncă si conditiile mai bune de muncă, securitatea socială,

protectia împotriva accidentelor si bolilor profesionale, igiena a muncii,

dreptul de asociere si negocierile colective între angajatori si lucrători.

c. ocuparea fortei de muncă, dreptul muncii si conditiile de muncă, formarea si

perfectionarea profesională, securitatea socială, protectia împotriva

accidentelor si bolilor profesionale, igiena a muncii, dreptul de asociere si

negocierile colective între angajatori si lucrători.

d. migrarea fortei  de muncă, dreptul la muncă, securitate socială si protectia   

muncii, sănătatea în muncă, dreptul la protectie sindicală, negocieri colective

si individuale între angajatori si lucrători.

e. Dreptul la muncă, protectie socială si protectia muncii, securitate socială,

sănătatea si igiena muncii, dreptul de contestare a abuzurilor angajatorilor.

RASPUNS    C

36. Piata comună cuprinde agricultura si comertul cu produse agricole. Prin produse agricole se înteleg:

a. produsele solului si subsolului, cele animaliere si pescăresti, precum si

produsele care au suferit o primă transformare si se află în raport direct cu

aceste produse;

b. produsele solului, subsolului, cele animaliere, pescăresti si vânătoresti, alte

produse care au suferit o primă transformare si se află în raport direct cu

aceste produse.

c. produsele solului, cele animaliere, pescăresti, vânătoresti precum si produsele

care au suferit o primă transformare si se află în raport direct cu aceste

produse.

d. produsele solului cultivate sau culese, cele animaliere si pescăresti, precum si

produsele care se află în raport direct cu acestea.

e. produsele solului, cele animaliere si pescăresti, precum si produsele care au

suferit o primă transformare si se află în raport direct cu aceste produse.

RASPUNS    E

37. În elaborarea politicii agricole comune si a metodelor speciale pe care aceasta le poate implica se au în vedere următoarele:

1.caracterul special al activității agricole care rezultă din structura socială a

agriculturii si din discrepantele structurale si naturale existente între diferitele

regiuni agricole;

2.necesitatea de a opera treptat modificările necesare;

3.acapararea pietelor de desfacere a produselor agricole;4.faptul că, în statele membre, agricultura este un sector strâns legat de ansamblul

economiei;

5.garantarea unor preturi rezonabile de livrare către consumatori.

a) 1+3+4

b)1+2+3

c)1+2+4

d)1+3+5

e) 2+3+5

RASPUNS    C

38.Sub rezerva restrictiilor justificate de motive de ordine publică, sigurantă publică si sănătate publică, libera circulatie a lucrătorilor implică dreptul:

1. de a accepta ofertele reale de încadrare în muncă;

2. de a circula liber în acest scop pe teritoriul statelor membre;

3. de sedere într-un stat membru pentru a desfăsura o activitate salarizată în

conformitate cu actele cu putere de lege si actele administrative care

reglementează încadrarea în muncă a lucrătorilor statului în cauză;

4. de a locui într-un stat membru numai pe perioada prevăzută în contractul de

muncă încheiat.

5. de a rămâne pe teritoriul unui stat membru după ce a fost încadrat în muncă în

acest stat, în conditiile care fac obiectul unor regulamente de aplicare stabilite de

Comisie.

a) 1+3+4+5

b)1+2+3+5

c)1+2+4+5

d)1+3+4+5

e) 2+3+4+5

RASPUNS    B

39. Criteriile principale pentru aderarea la Uniune stabilite prin Tratatul de la Maastricht

sunt:

a. existenta performantei economice si combaterea coruptiei;

b. existenta unor institutii democratice stabile;

c. a+b

d. existenta unei economii de piata viabile si indeplinirea acquis-ului comunitar;

e. b+d  -daca va pica intrebarea asta selectati numai raspunsul e(b+d)

RASPUNS    E

40. Care sint criteriile de aderare la Comunitatile Europene?

1) criteriul geografic;

2) criteriul politic;

3) criteriul economic;

4) capacitatea de a indeplini obligatiile ce decurg din calitatea de stat membru;

5) tinerea sub control a ratei inflatiei.

a) 1+3+4+5

b)1+2+3+4

c)1+2+4+5

d)1+3+4+5

e) 2+3+4+5

RASPUNS    B

41. Care a fost obiectivul principal urmarit de Tratatul EUROATOM?

1. formarea si dezvoltarea rapida a industriilor nucleare

2. cresterea nivelului de trai in statele membre

3. dezvoltarea schimburilor cu alte tari

4. desfiintarea monopolului impus de puteriile existente

5. formarea unui alt monopol

a) 1+3+4+5

b)1+2+3+4

c)1+2+4+5

d)1+3+4+5

e) 2+3+4+5

RASPUNS    B

42. Care este sistemul decizional in EURATOM?

a) decizile sunt luate de Consiliul de Ministrii, la propunerea Comisilor

b) decizile sunt luate de Coimisii, la propunerea Consiliului de Ministrii

c) decizile sunt luate de Curtea de Justitie, la propunerea Comisiei

d) decizile sunt luate de Comisie, la propunerea Curtii de Justitie

e) decizile sunt luate de Adunarea Parlamentara, la propunerea Comisiei

RASPUNS    A

43. Raportul Spaak din 21 aprilie 1956, avea drept tema principala:

1. o uniune economica generala;

2. independenta institutiilor comunitare;

3. egalitatea intre state;

4. o uniune in domeniul utilizarii pasnice a energiei atomice;

5. administrarea pietei carbunelui si otelului.

a= 1+3

b=1+4

c=1+5

d=5

e=4

RASPUNS    B

44. Institutia care are atributii de control pentru CEE si Euratom este:

1. Comisia

2. Consiliul

3. Adunarea comuna

4. Adunarea

5. Curtea de justitie

a=1

b=2

c=4

d=1+4

e=nici una dintre variante

RASPUNS    C

45. Tratatele de la Roma:

1. au fost incheiate de cele 6 state parti constituind CECA pe o perioada de 4 ani

2. au fost incheiate pentru o durata nelimitata

3. semnarea Tratatelor de la Roma a urmat Conferintei europene de la Paris

4. tratatele au fost semnate si de Marea Britanie

5. au hotarat organizarea unei piete nucleare comune

a=1+3

b=2+5

c=2+5+4

d=2+4

e=1+3+4+5

RASPUNS    B

46. Pentru a incuraja derularea programelor de cercetare care ii sunt transmise, Comisia poate:

1. sa acorde sprijin financiar;

2. sa puna la dispozitia statelor membre, persoanelor sau intreprinderilor, instalatii,

echipamente, asistenta de specialitate;

3. sa determine finantarea in comun de catre statele membre, persoanele sau intreprinderile interesate;

4. sa furnizeze, cu titlu oneros sau gratuit materiile prime pentru derularea acestor

programe;

5. Comisia poate publica programele fara acordul statelor care le-au transmis.

a=1+2

b=3+5

c=1+2+3+4

d=2+3+4

e=3=4+5

RASPUNS    C

47. Curtea de Justitie are competenta de a hotara cu titlu preliminar asupra:

1. interpretarii prezentului tratat;

2. valabilitatii actelor adoptate de institutiile comunitatii;

3. Curtea de justitie nu poate hotari asupra oricarui litigiu dintre Comunitate si agentii

sai;

4. interpretarii statutelor organismelor create printr-un act al Consiliului, cu exceptia unor dispozitii contrare ale acestor statute;

5. litigiile in care Comunitatea este parte, pot fi sustrase competentei instantelor nationale.

a=1+5

b=5

c=1+2+4

d=3+5

e=3

RASPUNS    C

48. Mijloacele prin care Comunitatea trebuie să atingă obiectivele prevăzute în Tratatul de instituire a Comunitătii Europene a Energiei Atomice (CEEA sau Euratom), sunt:

A. dezvoltarea cercetării stiintifice

B. adaptarea normelor comune de securitate pentru protectia populatiei si a lucrătorilor

C. asigurarea aprovizionării regulate a statelor membre cu energie

D. garantarea utilizării pasnice a materialelor nucleare

E. crearea unei piete comune nucleare

a. A+D+E

b. B+C+D+E

c. C+D+E

d. A+C+D+E

e. A+B+C+D+E

RASPUNS    E

49. Se cunosc mai multe tipuri de concurentă.acestea sunt:

A. perfectă si imperfectă

B. directă

C. indirectă

D. loială

E. neloială

a. A+B

b. B+C+D

c. C+D+E

d. A+B+C+D+E

e. A+B+D+E

RASPUNS    D

50. Politica în domeniul concurentei interzice practici cum ar fi:

A. acordarea de ajutoare publice care creează distorsiuni în relatiile de concurentă dintre agentii economici;

B. stabilirea preturilor prin întelegeri prealabile între producători sau furnizori;

C. crearea de carteluri care să-si împartă piata, astfel încât să nu se concureze între ele;

D. abuzul de pozitie dominantă pe piată;

E. realizarea de fuziuni care distorsionează libera concurentă

a. A+C+E

b. A+B+C+D+E

c. B+C+D+E

d. C+D+E

e. A+B+C+E

RASPUNS    B

51. Obiectivele cuprinse în Tratatul de la Roma, si Tratatul de la Maastricht, cu privire la politica în domeniul concurentei, sunt:

A. practicile comerciale restrictive

B. abuzul de putere (pozitie) dominantă

C. achizitiile si fuziunile;

D. ajutoarele de stat;

E. politica cu privire la sectorul de stat

a. A+B+C+D+E

b. A+B+C+D

c. A+D+C

d. B+C+D+E

e. B+C+E

RASPUNS    A

52. Intitutiile care functionează în domeniul concurentei sunt:

A. Consiliul U.E. sau Consiliul Ministerial

B. Comisia Europeană

C. Parlamentul European

D. Curtea Europeană de Justitie

E. Consiliul European

a. A+C+D+E

b. A+B+C+D+E

c. A+B+C+D

d. B+C+D+E

e. C+D+E

RASPUNS    B

53. Sunt principii generale ale dreptului comunitar:

a. principiul proportionalitatii;

b. principiul echilibrului;

c. principiul securitatii juridice;

d. principiul egalitatii;

e. principiul dreptului la aparare;

f. principiul universalitatii so al unicitatii.

A= a+b+d+e

B= a+b+c+d

C= a+b+e+f

D= a+c+e+f

E= a+b+c+e

RASPUNS    ?

54. Directivele sunt acte normative de drept care:

a. stabilesc obiective sau un rezultat de atins ;

b. lasa la indemana Statelor Membre alegerea mijloacelor si formelor pe care le vor utilize pentru atingerea obiectivelor;

c. stabilesc mijloacele si formele pe care trebuie sa le utilizeze pentru atingerea obiectivelor;

d. pentru a se conforma directivelor, statele trebuie sa adopte actele normative necesare sau sa-si modifice corespunzator legislatia;

e. in aplicarea lor sunt doua momente. Primul moment este cel pana la care statele trebuie sa se conformeze;

f. se aplica imediat, statele fiind obligate sa se conformeze, iar cetatenii pot face uz, in

mod direct, de dispozitiile directivelor, ele fiind considerate vinovate de neconformare

A= a+b+d+e

B= a+b+c+e

C= a+c+d+e

D= a+b+c+d

E= b+c+d+e

RASPUNS    A

55. Recomandarile:

a. sunt formulate de Parlamentul European;

b. sunt obligatorii pentru Statele Membre;

c. sunt formulate de Consiliul Ministrilor UE in domeniile in care statele nu au acceptat

sa-si diminueze suveranitatea si in care nu se poate interveni in mod direct;

d. vizeaza armonizarea legislatiei statelor in anumite Domenii;

e. nu au forta 16orrect16ry;

f. se dreseaza numai anumitor destinatari.

A= a+b+d+e+f

B= a+c+d+e+f

C= a+d+e+f

D= a+b+d+e

E= c+d+e

RASPUNS    ?

56. Principiul egalitatii:

a. i se mai spune si al nediscriminarii;

b. consta in aplicarea unui tratament egal al partilor in situatii identice si comparabile;

c. priveste nationalitatea, sexul, libera circulatie a marurilor, serviciilor, capitalurilor si persoanelor;

d. este aplicabil tuturor relatiilor juridice stabilite pe teritoriul comunitar.

A= a+b+c

B= b+c+d

C= a+b+c+d

D= a+c+d

E= a+b+d

RASPUNS    C

57. Sunt criterii de identificare a liberei circulatii a serviciilor stabilite prin jurisprudenta Curtii Europene de Justitie:

a. prestatorul de servicii sa aiba in obiectul de activitate prestarea de servicii in Uniunea

Europeana;

b. prestatorul serviciilor trebuie sa fie stabilit pe teritoriul unui Stat Membru, altul decat el al beneficiarului prestatiei, iar prestarea serviciului sa se faca cu trecerea unei frontiere interioare a Uniunii;

c. prestatorul serviciilor trebuie sa fie stabilit pe teritoriul unui Stat Membru, altul decat

el al beneficiarului prestatiei, iar prestarea serviciului sa se faca cu trecerea unei frontiere

exterioare a Uniunii;

d. prestatorul sa fi fost stabilit in spatiul Pietei Unice a UE;

e. prestatia sa fie remunerata.

A= a+c+e

B= b+d+e

C= c+d+e

D= b+c+d

E= b+c+e

RASPUNS    B

58.Cetatenia Europeana                                                                                                                    a) inlocuieste cetatenia nationala

b) completeaza cetatenie nationala

c) este detinuta de orice persoana care are cetatenia unui stat membru al Uniunii

Europene

d) acorda printre altele dreptul  pasiv la vot in alegerile locale

e) acorda dreptul activ la vot in alegerile locale

a) b+c+d+e

b) a+b+c+d+e

c) a+b+e

d) a+c+d+e

e) a+d+e

RASPUNS    ?

59. In cadrul Tratatului de la Maastricht si-au rezervat dreptul de a decide singure daca introduc moneda unica sau nu:

a) Franta

b) Danemarca

c) Marea Britanie

d) Germania

e) Elvetia

a) a+b+c+d

b)d+e

c)a+b+c

d)a+c

e) b+c

RASPUNS    E

60. Pentru ca o tara sa participe la Uniunea monetara, aceasta trebuie sa indeplineasca anumite criterii de convergenta:

a) politica financiara

b) nivelul preturilor

c) nivelul PIB

d) nivelul PNB

e) nivelul dobanzilor

a) a+b+e

b) a+b

c) a+b+d+e

d)c+d

e) a+b+c+d+e

RASPUNS    A

61. Care sunt principiile care stau la baza liberei circulatii a marfurilor

a) eliminarea oricarei taxe vamale sau echivalentul acestora in ceea ce priveste importul si exportul marfurilor intre statele Comunitatii Europene.

b) adoptarea unui tarif vamal comun care va fi aplicabil fata de statele terte care vor desfasura activitati de import export cu statele din spatiul comunitar.

c) eliminarea restrictiilor de ordin cantitativ , precum si orice alte masuri care sa conduca la astfel de restrictii.

d) Pentru o activitate mai eficienta Consiliul Economic si Social a creat organe subsidiare

care sa-i faciliteze atingerea obiectivelor propuse

a) a+b+c

b) a+b+d

c) a+d

d) b+c

e) b+c+d

RASPUNS    A

62. Ce ilustru om politic roman,in discursul sau "Caile practice de formare a Uniunii Economice Europene", interventie in Comisia de Studii pentru Uniunea Europeana, Geneva, 17 ianuarie 1931 a propus sa fie invitate la promovarea proiectului de constituire a Uniunii Economice Europene atat guvernele statelor europene membre ale Societatii Natiunilor cat si guvernele statelor europene ne membre ?

a) Nicolae Iorga

b) Ionel Bratianu

c) Nicolae Titulescu

d) Alexandru Papadopol

e) Mihail Kogalniceanu

RASPUNS    C

63. Politica Comunitătii în domeniul mediului contribuie la urmărirea obiectivelor ca:

a.conservarea, protectia si îmbunătătirea calitătii mediului, ocrotirea sănătătii persoanelor, utilizarea prudentă si rațională a resurselor naturale,promovarea, pe plan international, a unor măsuri destinate să facă fată problemelor regionale sau planetare de mediu

b. conservarea, protecțiasși îmbunătățirea calitătii mediului;

c. limitarea defrisărilor masive si atingerea unui nivel minim privind poluarea mediului;

d. reducerea nivelului de emisii poluante;

e. diminuarea producerii de energie prin folosirea materialelor radioactive si încurajarea tehnologiilor alternative (eoliene, solare, etc.).

RASPUNS    A

64. Politica Comunitătii în domeniul cooperării pentru dezvoltare, care este complementară politicilor statelor membre, favorizează:

a. dezvoltarea economică si socială durabilă a tărilor în curs de dezvoltare si, în special, a celor mai defavorizate dintre ele;

b. integrarea armonioasă si progresivă a țărilor în curs de dezvoltare în economia mondială;

c. combaterea sărăciei în tările în curs de dezvoltare;

d. eliminarea factorilor ce descurajează dezvoltarea continuă;

e. dezvoltarea economică, politică, socială la nivelul fiecărui stat din comunitate.

a. a+b+c;

b. c+d;

c. a+b+c+d+e;

d. a+c;

e. a+d+e.

RASPUNS    A

65. Ombudsmanul îsi exercită functiile în deplină independentă. În îndeplinirea îndatoririlor sale:

a. acesta nu solicită si nici nu acceptă instructiuni de la vreun organism.;

b. acesta acceptă si solicită instructiunii conform statutului de la organisme de orice fel;

c. acesta nu solicită dar acceptă instructiuni;

d. se subordonează Parlamentului European;

e. nu se subordonează Curtii de Justitie pe durata mandatului si nu poate fi demis doar de

către Parlamentul European.

RASPUNS    ?

66. Presedintia este exercitată, prin rotatie, de fiecare stat membru al Consiliului, pentru o perioadă de:

a. trei luni;

b. sase ani;

c. sase luni;

d. un an;

e. o lună.

RASPUNS    ?

67. Cate locuri in Palamentul European s-au stabilit pentru Romania prin Tratatul de la Nisa?

Raspunsuri :

a) 33

b) 26

c) 45

d) 19

e) 35

RASPUNS    A

68. Ce numar de voturi s-a stabilit pentru Romania in Consiliul European prin Tratatul de la Nisa ?

Raspunsuri :

a) 29

b) 14

c) 7

d) 10

e) 12

RASPUNS    B

69. Cateva din principalele atributii ale Consiliului Concurentei in domeniul ajutorului de stat.

1. emite avize pentru notificarile privind masurile de ajutor de stat, respectiv pentru

informarile privind masurile de ajutor de stat care intra in domeniul de aplicare al

exceptarilor pe categorii de la obligatia de notificare;

2. reprezinta Romania in fata Comisiei Europene in procedurile comunitare privind ajutorul de stat, ca punct de contact;

3. este singura autoritate competenta sa transmita Comisiei Europene notificarile,

informarile, respectiv raportarile intocmite potrivit O.U.G nr.117/2006;

4. monitorizeaza ajutoarele de stat, in baza raportarilor, informatiilor si datelor transmise de furnizori, care pot fi autoritati si alti furnizori de ajutor de stat;

5. adoptă decizii în cazurile de concentrare economică;

1. a) 1+2+3+4

b) 2+3+4

c) 1++2+3+4+5

d) 1+2+4+5

e) 1+5

RASPUNS    A

70. Care sunt categoriile de ajutoare de stat interzise de drept?

1.ajutorul pentru export sau orice ajutor care este conditionat, de drept sau de fapt, de performanta la export, în măsura în care un astfel de ajutor poate să afecteze aplicarea corespunzătoare a acordurilor internationale la care România este parte;

2.ajutorul pentru compensarea pierderilor rezultate din activitatea întreprinderilor, direct sau prin scutirea de la plata obligatiilor datorate statului;

3.măsurile de ajutor care sunt astfel aplicate încât creează discriminări în favoarea produselor realizate la intern, fată de bunurile similare produse în țări participante la acorduri internationale la care România este parte si în care sunt prohibite astfel de discriminări.

4.ajutorul pentru cercetare si dezvoltare;

5.ajutorul pentru întreprinderi mici si mijlocii;                                                                                 a) 1+2+3

b) 1+2

c) 1+5

d) 1+3+5

e) 1

RASPUNS    A

71.Cine are obligatia de a notifica ajutorul de stat ?                                                              

1.Orice intentie de a acorda un ajutor de stat nou sau de a modifica un ajutor de stat existent se notifică Comisiei Europene de către furnizorul si initiatorul ajutorului de stat, dupa ce a fost transmis la Consiliul Concurentei in vederea emiterii unui aviz potrivit disp O.U.G nr.117/2006.

2.Persoanele fizice si juridice afectate de săvârsirea unei practici anticoncurentiale pot sesiza Consiliul Concurentei printr-o plângere.

3.Primul agent economic care informează Consiliul Concurentei

4.Initiatorul ajutorului de stat

5.Furnizorii si beneficiarii ajutorului de stat.

a) 1

b) 1+2+3+4+5

c) 1+2+3

d) 1+3

e) 1+2

RASPUNS    A

72. Ce este politica de clementă?

1.Politica de clementă este un ansamblu de reguli (conditii si criterii) adoptate de Consiliul Concurentei pentru a încuraja agentii economici implicati în întelegeri anticoncurentiale de tip-cartel să coopereze cu autoritatea de concurentă pentru descoperirea si dovedirea cartelurilor

2.Primul agent economic care informează Consiliul Concurentei cu privire la existenta unui cartel beneficiază de imunitate la amendă sau de reducerea cuantumului amenzii.

3.Stabilirea de condiții discriminatorii pentru activitatea agenților economici

4.Orice acttiuni ale organelor administratiei publice centrale sau locale.

5.Luarea de decizii prin care se limitează libertatea comertului sau autonomia agentilor

economici;

a) 1+2+3+5

b) 1+2

c) 1+5

d) 1+3+5

e) 1+4

RASPUNS    B

73. Comisia are următoarele posibilităti de actiune, dacă se descoperă întelegeri între firme suspectate de încălcarea liberei concurente :

1.) să o declare legală printr-o decizie formală,

2.) să dea o scrisoare de confort care să permită operarea pe piată,

3.) să accepte operatiunea si să o declare ilegală,

4.) să o declare ilegală,

5.) să accepte operatiunea numai cu îndeplinirea anumitor conditii

suplimentare.

a. 1+2+4+5

b. 2+3

c. 1+2+4

d. 1+4+5

e. 1+2+3+4+5

RASPUNS    A

74 Procesul de informare a politicii concurentiale pune în fata Comisiei Europene

numeroase provocări :

1 aplicarea consecventă a reglementărilor, uniformizarea legislaturii, clarificarea regulilor procedurale,

2 liberalizarea continuă a pietei, adâncirea procesului de integrare,

3 adâncirea procesului de integrare, liberalizarea continuă a pietei, atragerea în

comunitatea monetară si a altor tări,

4 uniformizarea legislaturii,

5 clarificarea regulilor procedurale.

a. 1+2

b. 2+3

c. 3+4

d. 3+4+5

e. 1+3

RASPUNS    E

75. Politica de concurentă are la bază principiile :

1) interzicerea practicilor concertate, a acordurilor si asocierilor între

întreprinderi,

2) interzicerea de a exploata abuziv pozitia dominantă pe piata comună,

3) controlul ajutoarelor acordate de către state si controlul preventiv al

operatiunilor de concentrare, liberalizarea anumitor sectoare sau intreprinderi publice sau private,

4) controlul preventiv al operatiunilor de concentrare,

5) interzicerea anumitor sectoare.

a. 1+5

b. 1+2+5

c. 2+3+5

d. 1+2+3

e. 4+5

RASPUNS    D

76. Care este principala organizatie la nivel regional european care are ca atributie principală consacrarea si apărarea drepturilor omului ?

a.) Comisia Europeană

b.) Consiliul Europei

c.) Consiliul European

d.) Parlamentul European

e.) Curtea Supremă de Justitie

RASPUNS    B

77. Enumerati 5 drepturi civile :

a.) dreptul la viată, la libertate, la inviolabilitatea persoanei, dreptul de a nu tinut în sclavie, dreptul persoanei condamnate de a face recurs în fata instantei superioare,

b.) dreptul la viată, la libertate, la libera circulatie, dreptul la azil, dreptul la muncă,

c.) dreptul la asigurare socială, la întruniri politice, la liberă circulatie, la libertatea

gândirii, la asociere,

d.) dreptul la educatie, la asigurare socială, de a participa la viata culturală, dreptul la

asociere, dreptul la muncă,

e.) dreptul la întrunire pasnică, dreptul de a se căsători, la o cetătenie, la proprietate si

la mostenire, la libera circulatie

RASPUNS    A

78. Ce este Eurojust ?

a. Sistemul judiciar european ;

b. Tratatul european privind regulile comune aplicabile in cadrul sistemului european

de justitie ;

c. Unitatea Europeana de Cooperare Judiciară;

d. Organizatia Europeana de Justitie;

e. Asociatia judecatorilor din UE;

RASPUNS    C

79. Deciziile Consiliului se adopta:

a. prin intrunirea majoritatii calificate;

b. prin majoritatea simpla;

c. prin hotararea presedintelui Consiliului;

d. prin consens;

e. prin vot secret;

RASPUNS    A

80. Cărei instituții revine responsabilitatea de a asigura supravegherea democratică a Băncii Centrale Europene?

a. Comisiei Europene

b. Parlamentului European

c. Curții Europene de Justiție

d. Consiliului European

e. Tribunalului de primă instanță

RASPUNS    B

81. Care sunt principalele criterii de diferentiere între actele comunitare?

1.efectul lor legal

2.protectia lor juridică

3.modalitatea de ratificare

4.modalitatea de publicitate

5.modalitatea prin care intră în vigoare

a) 1+3+4+5

b)1+2+3+4

c)1+2+4+5

d)1+3+4+5

e) 2+3+4+5

RASPUNS    C

82. Care este scopul utilizării recomandărilor?

a. de a exprima un punct de vedere

b. de a obtine o anumită actiune sau conduită din partea destinatarilor ei

c. de a impune adoptarea unor acte normative

d. de solutionare a unor conflicte între statele membre

e. de consiliere în problemele interne alte statelor membre

RASPUNS    B

83. Din ce este formată structura tehnico - legislativă a fiecărui tratat?

a. preambul, clauze introductive si clauze finale;

b. preambul, clauze instituționale si clauze finale;

c. clauze introductive, clauze materiale si clauze finale;

d. preambul, clauze introductive, clauze institutionale, clauze materiale si clauze

finale;

e. clauze materiale, clauze introductive, clauze instituționale si clauze finale.

RASPUNS    D

84. Clauzele materiale:

a. prefigurează acțiunile ce trebuie întreprinse de statele membre în vederea realizării obiectivului sau obiectivelor Comunității;

b. vizează organizarea si functionarea ansamblului institutional comunitar, finantarea comunitătilor si statutul functionarilor publici comunitari;

c. cuprind dispozitii privind ratificarea tratatelor institutive;

d. impun obligatii si conferă drepturi diferitelor subiecte de drept implicate în

realizarea obiectivelor comunitare, reglementând în acelasi timp actiunea sau inactiunea acestora;

e. cuprind dispoziții privind libera circulație a persoanelor.

RASPUNS    D

85. Clauzele finale ale fiecărui tratat cuprind:

a. actiunile ce trebuie întreprinse de statele membre;

b. obligatiile subiectelor de drept implicate în realizarea obiectivelor comunitare;

c. drepturile subiectelor de drept implicate în realizarea obiectivelor comunitare;

d. dispozitii privind ratificarea tratatelor institutive, intrarea lor în vigoare si

conditiile în care poate fi realizată revizuirea acestora;

e. actiunile ce trebuie întreprinse de locuitorii statelor membre.

RASPUNS    D

86. Care este institutia ce are menirea de a interpreta în mod adecvat continutul

regulamentului actelor comunitare?

a. Curtea Europeană de Conturi;

b. Curtea Constitutională;

c. Tribunalul de Primă Instanță al Comunitătilor Europene;

d. Tribunalul Functiei Publice al Uniunii Europene.

e. Curtea Europeană de Justitie.

RASPUNS    E

87. Regulamentul este definit ca :

1. actul cu aplicabilitate generală, obligatoriu în toate elementele sale ;

2. apropiat de o lege din ordinea juridică internă ;

3. direct aplicabil tuturor statelor membre ale uniunii europene;

4. la adăpost de orice actiune în anulare intentată de un particular ;

5. creează în sarcina statelor membre o obligatie legată de "rezultatul

ce trebuie atins".

a) 1+3+4+5

b)1+2+3+4

c)1+2+4+5

d)1+3+4+5

e) 2+3+4+5

RASPUNS    B

88.Care sunt misiunile Consiliului European ?

a. Impulsioneaza dezvoltarea Uniunii.

b. Stabileste orientarile politice generale necesare Uniunii Europene

c. Stabileste strategiile comune

d. Stabileste progresiv o politica de aparare comuna

e. Prezinta Parlamentului European un raport privind progresele realizate de Uniune.

1= a+c+d

2=a+e+b

3=a+b+c+d+e

4=b+c+d+e

5=b+c+d

RASPUNS    3

89.Ce institutii ale Uniunii Europene au orientare interguvernamentala :

a. Comisia

b. Parlamentul European

c. Curtea de Justitie

d. Consiliul de Ministrii

e. Consiliul European

1=d+e

2=a+c

3=d+a

4=e+c

5=b+d

RASPUNS    1

90. Ce puteri fundamentale are Consiliul European?

a. putere legislativa

b. putere executiva

c. putere judecatoreasca

d putere administrativa financiara

e. guvernamentala

1= a+b+d+e

2=a+b+c

3=e

4=a

5=a+b+c+d+e

RASPUNS    2

91.Cine exercita o supraveghere democratica asupra activitatilor Consiliului European?

a. Consiliul de Ministri

b. Parlamentul

c. Comisia Europeana

d. Curtea de Justitie

e. Consiliul Europei

RASPUNS    B

92.Ce organe auxiliare are Consiliul European ?

a. Comitetul special pentru agricultura

b. Comitetul pentru vize

c. Comitetul regiunilor

d. Comitetul monetar

e. Comitetul economic si social

1= a + c+d

2=a +d +c + e

3=a + c + e

4=b + c + d

5=a+b+c+d+e

RASPUNS    5

93. Care sunt documentele adoptate de Consiliul European?

1) conventii

2) acorduri

3) hotărâri

4) acorduri partiale

5) decizii

a)= 1+4+5,

b)= 1+2+3,

c)= 4+5,

d)= 2+3

RASPUNS    B

94. Care sunt atributiile Comitetului Reprezentantilor permanenti ai statelor membre?

1) de a pregati lucrarile Consiliului European

2) de a executa mandatele care le sunt incredintate de Consiliului European

3) de a coordona si conduce lucrarile Consiliului European

4) de a prezida lucrarile Consiliului European

5) de la lua hotararile Consiliului European

a)= 1+2,

b)= 1+2+3,

c)= 4+5,

d)= 1+4+5

RASPUNS    A

95. Care dintre urmatoarele conditii trebuie indeplinite, printe altele, pentru a fi admise masuri nationale restrictive in domeniul circulatiei serviciilor:

a. domeniul sa nu fi fost armonizat;

b. masura sa fie proportionala cu scopul urmarit;

c. masura sa fie aprobata de Consiliul European;

d. masura sa se ia cu respectarea contingentelor aprobate.

A= a+c

B= a+b

C= b+c

D= c+d

E= a+d

RASPUNS    B

96. Pe langa Curtea Europeana de Justitie functioneaza si Tribunalul de Prima Instanta (TPI).

Se pronunta cu privire la:                                                                                                                  a. actiuni tinand de litigiile dintre institutiile comunitare si personalul lor;

b. recursurile formulate de persoane fizice impotriva unor institutii ale comunitatilor, referitoare la regulile de competenta aplicabile intreprinderilor;

 c. recursurile formulate de intreprinderi impotriva Comisiei Europene cu privire

la incasari, productie, preturi, negocieri s.a.;

d. hotararile pronuntate de TPI pot fi atacate la Curtea Europeana a Drepturilor

Omului (CEDO);

e. hotararile pronuntate de TPI pot fi atacate la Curtea Europeana de Justitie.

Raspunsurile corecte sunt cele subliniate.Nu exista o varianta de raspuns care sa fie validata(cel putin pana acum.) Corect ar fi varianta "C"-a+b+c+f(considerand ca "f"este de fapt "e",pentru ca nu exista nici un enunt cu lit.f.)                                                                                                                                 

A= a+b+c+d+e   

B= a+b+c+d

C= a+b+c+f

D= a+c+d+e

E= a+b+c

RASPUNS    C

97. Regulamentele se aplica direct:

a. direct subiectelor de drept intern din statele membre;

b. subiectelor de drept intern si contin nu numai obligatii pentru subiectele de

drept intern, ci si drepturi;

c. nu se aplica subiectelor de drept intern ci numai statelor;

d. se aplica Statelor Membre deoarece contin prevederi care se adreseaza atat

statelor in raporturile lor cu comunitatea dar si institutiilor si persoanelor juridice

de drept public sau privat;

e. numai agentilor economici.

A= a+b+c+d+e

B= a+c+d+e

C= a+b+d+e

D= a+b+c+d

E= a+b+d

RASPUNS    C

98. Deciziile:

a. se pot emite de Comisie sau Consiliul Ministrilor;

b. sunt direct aplicabile si obligatorii pentru orice subiect de drept ;

c. sunt direct aplicabile si obligatorii pentru anumiti destinatari;

d. au caracter individual;

e. sunt acte administrative. Au caracterul de acte obligatorii in toate elementele

lor pentru destinatarii desemnati;

f. nu au caracter obligatoriu ci doar orientativ pentru armonizarea legislatiei.

A= a+b+d+f

B= a+c+e+f

C= b+c+d+e

D= b+c+d+f

E= a+c+d+e

RASPUNS    E

99. Principiul proportionalitatii a fost formulat in sensul ca:

a. masurile care se iau nu trebuie sa depaseasca obiectul propus;

b. masurile care se iau trebuie sa fie proportionale cu suprafata si populatia statului

in cauza;

c. legalitatea unei masuri este afectata daca este aparent necorespunzatoare;

d. legalitatea unei masuri este afectata daca este evident necorespunzatoare;

e. masura poate sa mearga mai departe decat este necesar pentru atingerea obiectivului

dar sa nu prejudicieze;

f. masura nu trebuie sa mearga mai departe decat este necesar pentru atingerea

obiectivului;

g. cand este posibilitatea de a alege intre doua sau mai multe masuri, sa fie aleasa

cea care adduce atingerile mai mici.

A= a+b+d+e

B= a+b+c+d

C= a+c+d+g

D= a+d+f+g

E= b+c+e+g

RASPUNS    D

100. Institutul Monetar European a avut ca misiuni:

a. gestionarea rezervelor de euro;

b. intarirea cooperarii intre bancile centrale nationale;

c. coordonarea politicilor vamale ale Statelor Membre;

d. coordonarea politicilor monetare ale Statelor Membre;

e. supervizarea functionarii SME;

f. realizarea consultarilor asupra problemelor care tin de competenta bancilor

centrale nationale si care pot afecta stabilitatea institutiilor si pietelor financiare;

g. facilitarea utilizarii ECU si supravegherea evolutiei acesteia.

A= a+b+c+d+e

B= b+c+d+e+f

C= c+d+e+f+g

D= a+b+d+e+f

E= c+d+e+f

RASPUNS    C

101. Conditiile in care sunt admise masuri nationale restrictive privind libera circulatie a serviciilor sunt:

 

a. domeniul vizat sa fi fost armonizat;

b. domeniul vizat sa nu fi fost armonizat;

c. masura sa nu fie discriminatorie;

d. masura sa urmareasca un interes general;

e. masura sa fie in mod obiectiv necesara;

f. masura sa fie proportionala cu scopul urmarit;

g. masura nu este tinuta de respectarea reciproca;

h. masura sa respecte principiul recunoasterii reciproce.

A= a+b+c+d+e+f

B= b+c+d+e+f+g

C= a+c+d+e+f+g

D= a+b+d+e+f+g

E= a+c+d+e+f+h

RASPUNS    E

102. Cand inceteaza mandatul unui membru al Comisiei Europene?

a. demisie voluntara

b. deces

c. la cererea Consiliului sau Comisiei, daca nu mai indeplineste conditiile necesare

pentru exercitiul functiilor sau daca este in culpa grava

d. o data cu intreaga Comisie

e. dupa 3 ani

A. b+c+d+e

B. a+c+e

C. a+b+c+d

D. a+b+c

E. b+c+d

RASPUNS    C

103. Cum sunt alesi membrii Parlamentului European?

a) Prin vot uninominal;

b) Prin vot universal direct;

c) Prin tragere la sorti.

RASPUNS    B

104. Atributiile Parlamentului European sunt:

a) asigurarea controlului politic general;

b) participarea la elaborarea dreptului comunitar prin cooperare (legislativa);

c) decizia, propriu-zisa, in materie bugetara (in sensul ca adopta bugetul Comunitatii);

d) participa la relatiile externe.

A=a+c+d;

B=b+c+d;

C=a+b+c;

D= toate variantele de mai sus;

E=nici o varianta corecta

RASPUNS    ?

105. Pentru organizarea sufragiului universal direct, fiecare stat membru trebuie sa respecte un set de conditii minime comune:

a. nimeni nu poate vota decat o singura data (principiul votului unic)

b. Alegerile se desfasoara in cursul aceleiasi perioade in toate statele membre

incepand cu joi dimineata, pana duminica, in cursul aceleiasi saptamani;

c. varsta minima pentru vot este 18 ani;

d. deschiderea urnelor se poate face numai dupa inchiderea scrutinului in toate statele

membre.

A=a+c+d;

B=b+c+d;

C=a+b+c;

D= toate variantele de mai sus;

E=nici o varianta corecta

RASPUNS    C

106. In cazul cand un stat membru este parte in proces, Curtea de Justitie va rezolva cazul prin :

 

a) cu ajutorul Adunarii Plenare

b) prin intrunirea Adunarii Plenare si a unei Camere de 5 sau de 3 judecatori

c) Marea Camera are in competente rezolvarea cazului de proces

RASPUNS    C

107. Rolul Curtii de Justitie este de a asigura respectarea:

a. dreptului civil;

b. dreptului comunitar;

c. dreptului international;

d. dreptului penal;

e. toate variantele.

RASPUNS    B

108. Libera circulatie a mărfurilor implică:

1) interzicerea între statele membre a taxelor vamale asupra importurilor si

exporturilor;

2) eliminarea restrictiilor legate de libera circulatie a serviciilor;

3) un tarif vamal diferit;

4) implică toate categoriile de mărfuri;

5) un tarif vamal comun.

a) 1+4+5

b) 1+3+4

c) 2+3+5

d) 2+3+1

e) 1+4+2RASPUNS    A

109. Tariful vamal comun se aplică:

a) de o autoritate comunitară distinctă;

b) de o autoritate de sine stătătoare ;

c) de către autoritătile nationale ale statelor pe teritoriul cărora intră mărfurile.;

d) de către autoritătile statelor de pe teritoriul cărora vin mărfurile;

e) de către autoritătile statelor mixte.

RASPUNS    C

110. Care sunt functiile taxelor vamale:

1) instrument de control;

2) instrument fiscal;

3) instrument de politică comercială;

4) instrument de majorare a veniturilor fiscale;

5) mijloc de constrângere.

a) 1+3+4

b) 2+3+5

c) 2+3

d) 1+4+5

e) 3+4+5

RASPUNS    C

111. Barierele netarifare de tipul restrictiilor cantitative la import si la export sunt:

a ) interdictiile la import, contingentele de import, licentele de import si

autolimitările la export;

b) taxele de prelevare variabilă la import, ajustarea fiscală la frontieră, taxele

antidumping si compensatorii, depunerile prealabile în valută la import si ajustarea

fiscală la frontieră;

c) cerinte de ordin tehnic cum ar fi evaluarea mărfurilor în vamă sau formalităti si

documente suplimentare cerute la export sau import;

d) norme de securitate, norme sanitare si fitosanitare si norme privind ambalarea,

marcarea si etichetarea.;

e) taxele de prelevare variabilă la export, ajustarea fiscală la frontieră, taxele antidumping

si compensatorii, depunerile prealabile în valută la export si ajustarea fiscală la frontieră;

RASPUNS    A

112 .Care sunt regimurile vamale suspensive:

1) tranzitul mărfurilor,

2) antrepozitul mărfurilor;

3) perfectionarea activă a mărfurilor;

4) transformarea sub control vamal al mărfurilor;

5) admiterea temporară a mărfurilor;

6) perfectionarea pasivă a mărfurilor.

a) 1+2

b) 1+3+4

c) 2+4+6

d) 2+3+5+6

e) 1+2+3+4+5+6

RASPUNS    E

113. Normele din dreptul comunitar:

A. au aplicabilitate imediată si directă în dreptul intern;

B. nu au aplicabilitate imediată dar au aplicabilitate directă în dreptul intern;

C. nu se suprapun, nu se confundă si nu se identifică cu normele din dreptul intern;

D. se aplică de judecătorii nationali cu prevalentă fată de cele din dreptul intern.

1 A+B+C

2 B+C+D

3 A+C+D

4 A+B+D

RASPUNS    3

114 Consiliul de Ministri are printre atributii:

A. adoptarea legislatiei comunitare;

B. coordonarea politicilor comunitare;

C. aducerea la îndeplinire a tratatelor comunitare;

D. finalizarea acordurilor încheiate de Comunitate cu statele terte în domeniile de competentă 

1 A+B+C

2 B+C+D

3 A+C+D

4 A+B+C+D

RASPUNS    4

115. Libera circulatie a serviciilor de tip activ se asigură prin:

A. interdictia discriminării fondată pe nationalitatea sau rezidenta prestatorului;

B. posibilitatea stabilirii sediului pe teritoriul statului în cauză;

C. interdictia măsurilor nationale restrictive aplicate în mod nediscriminatoriu;

D. posibilitatea ca prestarea serviciului să se facă fără trecerea unei frontiere interioare

a Uniunii.

1 A+B

2 B+C

3 C+D

4 A+C

5 A+D

RASPUNS    4

116. Libera circulatie a capitalurilor vizează:

1 plasarea si investirea sumelor în cauză;

2 plata serviciilor si mărfurilor cu ocazia deplasărilor cu trecerea frontierelor interne

ale Uniunii;

3 deplasarea de capital care corespunde unei obligații de plată decurgând dintr-o

tranzactie.

RASPUNS    1

117. Componenta de Orientare a FEOGA a fost creată în 1962 pentru ajustare structurală reconversia productiei agricole si dezvoltarea de activităti complementare în agricultură. Are următoarele atributii:

A. investitii în agricultură;

B. facilităti destinate tinerilor agricultori;

C. investitii în industrie;

D. sprijin pentru iesirea la pensie în agricultură înainte de limita de vârstă;

E. sprijin pentru zonele mai putin favorizate si pentru zonele cu restrictii de mediu;

F. pentru silvicultură;

G. alte măsuri de conversie si dezvoltare rurală.

1 A+B+C+D+E+F

2 B+C+D+E+F+G

3 A+B+D+E+F+G

4 A+D+E+F+G

5 A+C+D+E+F+G

RASPUNS    3

118. Marcati varianta corecta

a. Comisia Europeană are activitate permanentă si colegială si se reuneste, de regulă,

săptămânal si ori de câte ori este nevoie.

b. Parlamentul European se reuneste anual în două sesiuni ordinare, dar se poate reuni si în sesiune extraordinară la cererea majoritătii membrilor săi ori la cererea Consiliului

Europei sau a Comisiei Europene.

c. Parlamentul European se reuneste anual, în sesiune ordinară, începând cu a doua zi de marti a lunii martie, dar se poate întruni si în sesiune extraordinară in caz de urgenta la initiativa Comisiei Europene, Consiliului Europei sau la initiativa Presedintelui.

 RASPUNS    C

119. Marcati varianta corecta:

a. Membrii Parlamentului European sunt alesi direct si reprezintă popoarele comunitătii. Nu pot fi mandatati de puterile statelor lor spre a îndeplini anumite misiuni si nici nu pot fi tinuti de obligatia de consultare cu acestea.

b. Membrii Parlamentului European sunt alesi direct si reprezintă popoarele comunitătii. Nu pot fi mandatati de puterile statelor lor spre a îndeplini anumite misiuni dar sunt obligtți să se consulte cu acestea.

c. Parlamentul European împarte atribuțiile de adoptare a bugetului comunitar cu Consiliul de Ministri al U.E.. Parlamentul European are atributii în ceea ce priveste cheltuielile neobligatorii, iar Consiliul de Ministri în ceea ce priveste cheltuielile obligatorii.

RASPUNS    A

120. Marcati varianta gresită

a. Parlamentul European împarte cu Consiliul de Ministri al U.E. atributiile privind adoptarea bugetului comunitar. Parlamentul European are atributii privind cheltuielile obligatorii, iar consiliul de Miniștrii al U.E. privind cheltuielile neobligatorii.

b. Curtea Europeană de Justitie are atribuții consultative constând în emiterea de avize si

atributii jurisdictionale privind interpretarea corectă si aplicarea prevederilor tratatelor

institutive si controlul legalitătii actelor comunitare.

c. Curtea Europeană de Justitie are ca atributie asigurarea interpretării si aplicării corecte a tratatelor institutive si a Conventiei Europene a Drepturilor Omului.

RASPUNS    A

121. Alegeti varianta corectă :

a) mandatul comisarului european poate înceta ca urmare a cererii statului care l-a propus;

b) mandatul comisarului european poate înceta la cererea oricărui stat membru;

c) mandatul comisarului european poate să înceteze odată cu întreaga Comisie ca urmare a adoptării de Parlamentul European a motiunii de cenzură;

d) dacă un comisar a fost demis, mandatul noului comisar este de 5 ani.

RASPUNS    c

122. Sedintele Parlamentului European au caracter:

a. secret

b. public

c. deschis

d. interactiv

e. participativ

RASPUNS    b

123. Care sunt zonele eligibile pentru finantare în cadrul obiectivului competitivitate regională si ocupare a fortei de muncă?

a. regiuni/state membre care se regăsesc si pe lista eligibilă pentru obiectivul

convergentă.

b. state membre cu un PIB/loc. mai mic de 70% din media UE

c. regiuni/state membre care nu se regăsesc pe lista eligibilă pentru obiectivul

convergentă

d. regiuni NUTS II (nivel-regiune), cu un VNB/loc mai mic de 70% din media

UE . 25

e. regiuni NUTS III (nivel - judet) sau mai mici, inclusiv zone cu schimbări

socio-economice în sectoarele industrial si de servicii, zone rurale în declin,

zone urbane în dificultate si zone dependente de pescuit

1. a+b

2. a+c

3. b+d

4. a+e

RASPUNS    1

124. Care sunt principiile de interventie ale Fondurilor Structurale si de Coeziune?

a. complementaritate, parteneriat,subsidiaritate

b. programare, compatibilitate si subsidiaritate

c. aditionalitate, compatibilitate, programare, concentrare

d. parteneriat, dezvoltare, periodicitate

e. egalitate, programare, concentrare

1. a+b

2. a+c

3. b+d

4. a+e

RASPUNS    2

125. Care sunt instrumentele de tip structural complementare instrumentelor structurale ale Uniunii Europene?

a. Fondul Social European si Fondul European pentru Pescuit

b. Fondul de Coeziune si Fondul European pentru Pescuit

c. Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală si Fondul European

pentru Pescuit

d. Fondul European de Dezvoltare Regională si Fondul Social European

e. Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală si Fondul de coeziune

RASPUNS    C

126. Care sunt fondurile structurale ale Uniunii Europene?

a. Fondul de Coeziune si Fondul Social European

b. Fondul Social European si Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală

c. Fondul de Coeziune si Fondul European pentru Pescuit

d. Fondul European de Dezvoltare Regională si Fondul Social European

e. Fondul Social European si Fondul European pentru Pescuit

RASPUNS    D

127. Când a fost înfiintat Fondul Social European si în urma cărui tratat?

a. în 1986, în urma AUE

b. în 1958, în urma Tratatului de la Roma

c. în 1993, în urma Tratatului de la Maastricht

d. în 1997, în urma Tratatului de la Amsterdam

e. în 2000, în urma Strategiei de la Lisabona

RASPUNS    B

128. Care sunt instrumentele structurale ale Uniunii Europene?

a. Fondul European de Dezvoltare Regională si Fondul Social European

b. Fondul de Coeziune si Fondurile Structurale

c. Fondul Social European si Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală

d. Fondul de Coeziune si Fondul European pentru Pescuit

e. Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul

de Coeziune

1. a+b

2. b+c

3. b+e

4. a+e

RASPUNS    2

129. Ce sunt instrumentele structurale?

a. instrumentele financiare prin care Uniunea Europeană actionează pentru eliminarea disparitătilor economice si sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii economice si sociale

 b. instrumentele prin care Uniunea Europeană distribuie fonduri egale tărilor

membre

c. fondurile structurale ale Uniunii Europene

d. fondurile prin care Uniunea Europeană susine dezvoltarea economică a

statelor membre

e. instrumentele prin care U.E. mentine structura financiară a bugetului comunitătii

europene

RASPUNS    A

130. Care sunt obiectivele politicii de coeziune economică si socială a Uniunii Europene în perioada 2007-2013? (Ce finantează UE în domeniul acestei politici?)

a. convergentă si cooperare teritorială europeană

b. competitivitate regională si ocupare a forței de muncă

c. convergentă si ocupare a fortei de muncă

d. convergentă, competitivitate regională si ocupare a fortei de muncă, cooperare

teritorială europeană

e. complementaritate, coerentă, coordonare si conformitate

RASPUNS    D

131 Alegeti varianta corecta:

1 in organizarea sa interna, Parlamentul European cuprinde si conferinta

presedintilor;

2 Grupurile parlamentare se formeaza pe criterii nationale;

3 Mandatul Presedintelui Parlamentului este de 5 ani egal cu legislatura acestuia;

4 Biroul Parlamentului European prezideaza sedintele plenare ale acestuia.

RASPUNS    1

132 Marcati varianta gresita:

Presedintele Parlamentului European,

1 prezideaza sedintele plenare, ale biroului si conferinta presedintilor;

2 reprezinta Parlamentul European;

3 coordoneaza ansamblul activitatilor Parlamentului European;

4 ridica imunitatea membrilor Parlamentului European care au savarsit infractiuni.

RASPUNS    4

133 Marcati varianta gresita:

1 din biroul Parlamentului European fac parte Presedintele, cei 14 vicepresedinti si 5

chestori, acestia din urma neavand vot deliberativ;

2 Conferinta presedintilor de comisie este compusa din Presedinte, cei 14

vicepresedinti si presedintii grupurilor politice;

3 Conferinta presedintilor de comisie reuneste presedintii comisiilor permanente si

temporare;

4 Biroul largit, care a precedat Conferinta presedintilor, era alcatuit din membrii

Biroului si presedintii de comisie.

RASPUNS    2

134 Marcati varianta gresita:

1 Conferinta presedintilor hotaraste cu privire la organizarea lucrarilor

Parlamentului, programarea legislativa si intocmeste proiectele de ordine de zi;

2 Conferinta presedintilor de comisie poate adresa recomandari Conferintei

presedintilor in legatura cu lucrarile comisiilor si ordinea de zi a sesiunilor;

3 Conferinta presedintilor hotaraste compunerea si competentele comisiilor;

4 Conferinta presedintilor de delegatie este o configuratie a Conferintei presedintilor si sunt constituite pentru relatiile cu parlamentele statelor membre.

RASPUNS    4

135 Marcati varianta gresita:

1 Comisiile permanente se constituie la propunerea Conferintei presedintilor;

2 Comisiile temporare se constituie la propunerea Conferintei presedintilor;

3 Comisiile de ancheta se constituie la propunerea Conferintei presedintilor;

4 Delegatiile interparlamentare se constituie la propunerea Conferintei presedintior.

RASPUNS    3

136 Marcati varianta gresita:

1 Comisiile de ancheta se pot constitui la cererea unui sfert din membrii

Parlamentului European;

2 Persoana desemnata sa fie Presedintele Comisiei, dupa desemnare, face o

declaratie si isi prezinta orientarile politice in fata Parlamentului;

3 candidatii propusi de Presedintele ales al Comisiei sunt audiati in cadrul

Conferintei presedintilor;

4 Colegiul comisarilor si programul acestuia este prezentat in sedinta plenara.

RASPUNS    3

137 Marcati varianta gresita:

1 Rezolutiile pot fi propuse de orice deputat (europarlamentar);

2 Recomandarile pot fi propuse de un grup politic;

3 Recomandarile pot fi propuse de cel putin patruzeci de europarlamentari;

4 Numirea Obudsman-ului se face de Consiliu la inceputul fiecarei legislaturi.

RASPUNS    4

138 Marcati varianta gresita:

1 Obudsman-ul poate fi destituit de catre Parlament;

2 Obudsman-ul poate fi destituit de Consiliu;

3 Obudsman-ul primeste plangerile cetatenilor Uniunii;

4 Obudsman-ul primeste plangerile orcarei persoane fizice sau juridice cu resedinta

sau sediul statutar intr-un stat membru.

RASPUNS    2

139 Marcati varianta gresita:

1 Parlamentul prezinta, atunci cand este consultat, recomandari privind PESC;

2 Parlamentul primeste informari de la Consiliu si Comisie privind PESC;

3 Parlamentul are atributiuni bugetare;

4 Tarifele de import raman la dispozitia statelor membre care le incaseaza.

RASPUNS    4

140 Marcati varianta gresita:

Veniturile Uniunii Europene se constituie din

1 taxe de import si taxe asupra importurilor agricole;

2 o cota din T.V.A. perceputa in fiecare stat membru;

3 contributii bazate pe PIB (PNB)

4 o cota din taxele de export si de tranzit.

RASPUNS    4

141 Marcati varianta gresita:

1 Parlamentul European poate sesiza Curtea de Justitie la recomandarea unei comisii

parlamentare;

2 Parlamentul European poate sesiza Curtea de Justitie desi comisia parlamentara s-a

pronuntat impotriva sesizarii;

3 Actiunea la Curtea de Justitie privind incalcarea dreptului comunitar se introduce

in numele Parlamentului European;

4 Cand Presedintele Parlamentului introduce o actiune la Curtea de Justitie impotriva recomandarii comisiei parlamentare, nu trebuie sa sesizeze Parlamentul cu privire la decizia de mentinere a actiunii.

RASPUNS    4

142 Marcati varianta corecta:

1 membrii comisiei europene, dupa incetarea mandatului, trebuie sa respecte

obligatiile decurgand din functia avuta;

2 membrii Comisei Europene nu pot demisiona;

3 membrii Comisiei Europene care au profesii liberale (avocati, medici, arhitecti) pot

cumula veniturile astfel obtinute cu cele din exercitarea functiilor lor;

4 un comisar european nu este obligat sa demisioneze daca Presedintele Comisiei

Europene ii cere sa demisioneze, deoarece Presedintele are doar un rol

administrativ si protocolar.

RASPUNS    1

143 Marcati varianta gresita:

1 un comisar european poate coordona mai multe directorate generale;

2 Comisia Europeana este "gardianul tratatelor";

3 Comisia Europeana are monopolul initiativei legislative;

4 in statele membre ale Uniunii Europene functioneaza delegatii ale Comisiei

Europene.

RASPUNS    4

144 Alegeti varianta corecta:

1 Consiliul de Ministrii al Uniunii Europene intocmeste anteproiectul de buget al

Uniunii Europene;

2 Comisia executa bugetul pe propria responsabilitate si in limitele fondurilor

alocate;

3 Consiliul da descarcarea de gestiune Comisiei pentru executarea bugetului Uniunii.

RASPUNS    2

145 Marcati varianta gresita:

1 Comisia se convoaca de presedintele sau si se intruneste saptamanal si ori de cate

ori este nevoie;

2 Sedintele Comisiei sunt publice;

3 in procedura scrisa, daca nici un membru al Comisiei nu formuleaza obiectii intrun

anumit termen, propunerea se considera adoptata;

4 propunerile ajunse in discutia Comisiei sunt supuse votului, la cererea unuia din

membri, fie in forma initiala, fie in forma modificata.

RASPUNS    2

146 Marcati varianta gresita

1 in procedura delegarii, un comisar poate actiona in numele altuia prin mandatare;

2 Comitetele de administrare pot sa suspende masurile de executie luate de Comisie

si sa trimita dosarul la Consiliul pentru decizie;

3 Comitetele consultative pot face recomandari Comisiei, iar aceste recomandari

sunt obligatorii;

4 Consiliul trebuie sa se prezinte intr-un anumit interval de timp cu privire la

sesizarile comitetelor de administrare, in caz contrar urmand a se aplica deciziile in

cauza ale comisiei.

RASPUNS    3

147 Marcati varianta gresita:

1 alegerea membrilor Parlamentului a fost stabilita abia in 1976 prin "Actul pentru

alegerea reprezentantilor in Adunare cu sufragiu universal direct", primele alegeri

avand loc in 1979;

2 votul unic pentru Palamentul European presupune ca fiecare cetatean european sa

poata vota o singura data in cadrul unei alegeri;

3 la alegerile europene urnele nu se deschid pana nu se incheie alegerile in toate

statele membre;

4 la alegerile europene s-a recomandat ca sa se foloseasca sistemul de liste sau votul

unic transferabil.

RASPUNS    1

148 Marcati varianta gresita:

1 Actul din 1976 prevedea ca nu exista incompatibilitate intre mandatul de

parlamentar european si mandatul de parlamentar national;

2 numarul de mandate in Parlamentul European se repartizeaza in functie de numarul

alegatorilor din fiecare stat membru;

3 numarul de mandate in Parlamentul European se repartizeaza egal intre statele

membre;

4 in Parlamentul European, membrii acestuia sunt grupati pe criteriul politic, exitand

si parlamentari neafiliati.

RASPUNS    3

149 Marcati varianta gresita:

1 Parlamentul European a evoluat de la statutul de organ consultativ la cel de organ

cu puteri legislative pe care le imparte cu Consiliul;

2 Parlamentul European imparte atributiile legislative cu Comisia care are initiativa

legislativa;

3 Europarlamentarii reprezinta cetatenii Uniunii, nu doar propriile popoare.

RASPUNS    2

150 Marcati varianta gresita:

1 mandatul membrilor Parlamentului European este imperativ;

2 membrii Parlamentului European nu pot indeplini alte functii sau mandate

nationale;

3 Europarlamentarii nu pot fi cercetati, retinuti sau urmariti pentru opiniile sau

voturile exprimate in exercitarea functiilor;

4 imunitatile europarlamentarilor sunt o garantie a independentei lor.

RASPUNS    1


loading...
Document Info


Accesari: 7841
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2018 )