Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload

loading...
RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Drept


RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Notiunea

Raspunderea contractuala este definita ca fiind obligatia debitorului de a repara

pecuniar prejudiciul cauzat creditorului sau prin neexecutarea, executarea

necorespunzatoare ori cu întârziere a obligatiilor nascute dintr-un contract valabil

încheiat.


Categorii de despagubiri

Despagubirile sau daunele - interese sunt de doua feluri:

. despagubiri compensatorii, care reprezinta echivalentul prejudiciului suferit

de creditor pentru neexecutarea totala sau partiala a obligatiei;

. despagubiri moratorii, care reprezinta echivalentul prejudiciului suferit de

creditor ca urmare a executarii cu întârziere a obligatiei. Aceste despagubiri

se pot cumula cu executarea în natura a obligatiei, spre deosebire de

despagubirile compensatorii care au rolul de a înlocui executarea în natura.

În Codul civil este reglementata distinct ras 18118i815s punderea civila delictuala, iar

raspunderea contractuala este tratata la efectele obligatiilor, împreuna cu despagubirile,

astfel ca în doctrina se afirma ca despagubirile reprezinta unul dintre aspectele posibile

ale executarii obligatiei contractuale prin echivalent atunci când nu este posibila

executarea în natura.

Conditiile raspunderii contractuale

Din analiza textelor Codului civil, rezulta ca pentru existenta raspunderii

contractuale trebuie sa fie întrunite urmatoarele conditii:

. fapta ilicita care consta în neexecutarea obligatiilor contractuale asumate de

debitor;

. existenta unui prejudiciu în patrimoniul creditorului;

. existenta unui raport de cauzalitate între fapta ilicita a debitorului si

prejudiciul creditorului;

. vinovatia debitorului.

Conditiile acordarii de despagubiri

Prejudiciul

Prejudiciul consta în consecintele daunatoare de natura patrimoniala sau

nepatrimoniala, efecte ale încalcarii de catre debitor a dreptului de creanta apartinând

 6

creditorului sau contractual, prin neexecutarea prestatiei sau prestatiilor la care s-a

îndatorat.

Conditia existentei prejudiciului rezulta din dispozitiile art. 1082 Cod civil potrivit

caruia debitorul datoreaza daune - interese " de se cuvine".

În masura în care nu exista prejudiciu, actiunea creditorului având ca obiect plata

despagubirilor urmeaza sa fie respinsa ca fiind lipsita de interes.

Prejudiciul este urmarea faptei ilicite a debitorului, fapta care consta în

neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei asumate.

Sarcina probei prejudiciului revine creditorului, cu exceptia situatiilor în care

întinderea prejudiciului este stabilita de lege( de exemplu, în cazul obligatiilor care au ca

obiect sume de bani, când legea fixeaza drept despagubire dobânda legala).

Vinovatia debitorului

Vinovatia debitorului reprezinta latura subiectiva a faptei debitorului, în sensul ca

neexecutarea sau executarea necorespunzatoare, executarea cu întârziere a obligatiei îi

este imputabila.

În principiu, pâna la proba contrara, neexecutarea obligatiei este imputabila

debitorului.

Referitor la proba acestei conditii, distingem urmatoarele situatii:

. în cazul obligatiilor de a nu face, creditorul va trebui sa dovedeasca faptul

savârsit de debitor prin care s-a încalcat obligatia;

. în cazul obligatiilor de a da si a face, creditorul trebuie sa dovedeasca

existenta creantei, iar daca face aceasta dovada neexecutarea se prezuma, cât

timp debitorul nu dovedeste executarea.

Debitorul va fi exonerat de raspundere numai daca va dovedi ca neexecutarea

obligatiei se datoreaza cazului fortuit, fortei majore sau vinovatiei creditorului.

Punerea debitorului în întârziere

Punerea în întârziere consta într-o manifestare de vointa din partea creditorului,

prin care ele pretinde executarea obligatiei de catre debitor.

Potrivit art. 1079 alin 1 Cod civil, daca obligatia consta în a da sau a face, debitorul

se va pune în întârziere printr-o notificare care i se va face prin tribunalul domiciliului

sau. În cazul art. 1079 Cod civil, pentru a-si produce efectele, punerea în întârziere

trebuie sa îmbrace una din urmatoarele forme:

. notificare prin intermediul executorilor judecatoresti;

. cererea de chemare în judecata a debitorului.

Debitorul este pus de drept în întârziere în urmatoarele cazuri:

1.în cazurile determinate de lege (punerea în întârziere legala - art. 1079 pct. 1 Cod

civil), de câte ori legea face sa curga de drept dobânda, care tine loc de daune- interese la

obligatiile ce au ca obiect sume de bani;2.când partile au convenit expres ca debitorul este în întârziere la împlinirea

termenului (art. 1079 pct.2 Cod civil - punerea în întârziere conventionala);

3.când obligatia, prin natura sa, nu putea fi îndeplinita decât într-un termen

determinat, pe care debitorul l-a lasat sa expire fara sa-si execute obligatia(art. 1079 pct. 3

si art. 1081 Cod civil);

 7

4.în cazul obligatiilor continue, cum sunt obligatiile de furnizare a energiei electrice

sau a apei;

5.în cazul încalcarii obligatiilor de a nu face (art. 1072 Cod civil).

Punerea în întârziere a debitorului produce urmatoarele efecte juridice:

. de la data punerii în întârziere debitorul datoreaza daune -interese moratorii;

. din acest moment creditorul este îndreptatit sa pretinda daune-interese

compensatorii;

. când obligatia consta în a da un bun individual determinat, ca efect al punerii în

întârziere, riscul se stramuta asupra debitorului.

Evaluarea despagubirilor

Evaluarea judiciara

Modalitatea evaluarii despagubirilor de catre instanta de judecata este reglementata

de art. 1084-1086 Cod civil:

. la stabilirea despagubirilor, instanta de judecata va avea în vedere atât

pierderea efectiv suferita cât si câstigul pe care creditorul nu l-a putut

realiza;

. în principiu, debitorul va fi obligat sa repare numai prejudiciul previzibil la

momentul încheierii contractului;

. debitorul este obligat sa repare numai prejudiciul direct, care se afla în

legatura cauzala cu faptul care a determinat neexecutarea contractului.

Evaluarea legala

Evaluarea legala exista în cazul prejudiciului suferit de creditor pentru neexecutarea

unei obligatii având ca obiect o suma de bani.

Astfel, conform art. 1088 Cod civil, "la obligatiile care de obiect o suma oarecare,

daunele-interese pentru neexecutare nu pot cuprinde decât dobânda legala, afara de

regulile speciale în materie de comert, de fidejusiune, de societate. Aceste daune -

interese se cuvin fara ca creditorul sa fie tinut a justifica vreo paguba; nu sunt debite

decât din ziua cererii în judecata, afara de cazurile în care , dupa lege, dobânda curge de

drept."

Dobânzile legale pentru obligatii banesti sunt stabilite prin Ordonanta Guvernului

nr. 9/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 356/2002.

Evaluarea conventionala

Un alt mod de evaluare a daunelor - interese este evaluarea facuta prin conventia

partilor. Acest lucru se realizeaza prin inserarea în contract a unei clauze numita clauza

penala.

Clauza penala este definita ca fiind acea conventie accesorie prin care partile

determina anticipat echivalentul prejudiciului suferit de creditor ca urmare a

neexecutarii, executarii cu întârziere sau necorespunzatoare a obligatiei de catre

debitorul sau.

Clauza penala prezinta urmatoarele caractere juridice:

. este o conventie accesorie;

. scopul clauzei penale este determinarea anticipata a cuantumului

despagubirilor ce vor fi platite de catre debitor si nu crearea unei posibilitati

 8

pentru debitor de a se libera de obligatia principala asumata printr-o alta

prestatie;

. în temeiul principiului pacta sunt servanda, instanta de judecata nu are

posibilitatea de a reduce sau de a mari cuantumul clauzei penale ;

. daca s-a stipulat pentru executarea cu întârziere, creditorul poate solicita

atât executarea în natura cât si clauza penala, daca a fost stipulata pentru

neexecutare, ea nu va putea fi cumulata cu executarea în natura;

. clauza penala este datorata numai daca sunt întrunite conditiile necesare

acordarii de despagubiri, fara însa a se mai face dovada existentei

prejudiciului de catre creditor;

. creditorul obligatiei cu clauza penala este un simplu creditor chirografar.

Aceasta clauza este interzisa în contractele de împrumut , deoarece daunele -

interese pentru executarea cu întârziere sunt egale cu dobânda, care este echivalentul

pentru lipsa folosintei banilor, asa cum rezulta din dispozitiile art. 1088 Cod civil.


loading...Document Info


Accesari: 12698
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2018 )