Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload

loading...
Sistem cu baza de date pentru gestiunea unui magazin cu produse ITSistem cu baza de date pentru gestiunea unui magazin cu produse IT - proiect -

Informatica


Universitatea "Transilvania"
Facultatea de Matematica si Informatica

Catedra de Informatica


Sistem cu baza de date pentru gestiunea unui magazin cu produse IT

- proiect -

-2006-

Sistem cu baza de date pentru gestiunea unui magazin

cu produse IT

Pasul 1: Proiectarea logica a bazei de date relationale:                                   

Pasul 1.1.  Identificarea tipurilor de entitati

În urma studierii documentelor implicate în gestiunea din cadrul firmei se disting urmatoarele entitati:

Furnizori

Factura fiscala

Produse

Bon fiscal

Chitanta fiscala

Clienti

    În documentarea tipurilor de entitati includem o descriere amanuntita a fiecarei entitati:

Nume tip de entitate

Descriere

Factura fiscala

(intrare,iesire)

Document contabil care însoteste marfa primita/vânduta în/din firma de la/catre alte firme .

Furnizori

Totalitatea furnizorilor de la care firma se aprovizioneaza cu produse.

Produse

Totalitatea produselor comercializate în firma.

Bon fiscal

Descriere detaliata a produselor cumparate de un client (persoana fizica) la un moment dat.

Chitanta fiscala

(intrare, iesire)

Document contabil care atesta ca  o factura, o cota parte din factura sau mai multe ale unui furnizor au fost achitate.

Clienti

Totalitatea firmelor care achizitioneaza produse de la firma mea.

Pasul 1.2.  Identificarea tipurilor de relatii.

Tipurile de relatii care intervin între tipurile de entitati prezente în sistem sunt expuse în continuare:

Tip de entitate

Tip de relatie

Tip de entitate

Furnizori

emit

Facturi fiscale

Produse

se primesc cu

Facturi fiscale

Produse

se cumpara cu

Bonuri fiscale

Produse

se cumpara cu

Facturi fiscale

Facturi fiscale(intrare,iesire)

se achita cu

Chitante fiscale

(intrare,iesire)

Clienti

primesc

Facturi fiscale

             

            Determinarea cardinali 10310p154k tatii si a participarii tipurilor de relatii:

Tip de entitate

Tip de relatie

Tip de entitate

Cardinalitate

Furnizori

emit

Facturi fiscale

1:N

Produse

se primesc cu

Facturi fiscale

M:N

Produse

se cumpara cu

Bonuri fiscale

M:N

Produse

se cumpara cu

Facturii fiscale

M:N

Facturi fiscale

se achita cu

Chitante fiscale

M:N

Clienti

primesc

Facturi fiscale

1:N

Pasul 1.3.  Identificarea si atribuirea de atribute la tipurile de entitati si tipurile de relatii si determinarea domeniilor de definitie a atributelor.

Tip entitate

Atribut

Domeniu

Furnizori

IdFurnizor

AutoNumber

Cod Furnizor

Number

Denumire

Text(50)

Cod fiscal

Text(7)

Nr RC Firma

Text(13)

Adresa

Text (50)

Telefon

Text(10)

Cod IBAN

Text(24)

Banca

Text(50)

Facturi fiscale

IdFactura

Autonumber

Serie Factura

Text(5)

Nr Factura

Number

Furnizor/Clienti

Number

Data

Data/Timp

TVA*

Number

Achitat

Da/Nu

Nr Aviz*

Number

Casier**

Text(50)

Produse

CodProdus

Autonumber

Denumire

Text(50)

Unitate masura

Text(6)

Cantitate initiala

NumberChitante fiscale

IdChitanta

Autonumber

NrChitanta

Number

Data

Data/Timp

Emitent/Client

Number

Bon fiscal

NrBon

Autonumber

Data emiterii

Data/Timp

Casier

Text(50)

Clienti

IdClient

AutoNumber

Cod Client

Number

Denumire

Text(50)

Cod fiscal

Text(7)

Nr RC Firma

Text(13)

Adresa

Text (50)

Telefon

Text(10)

Cod IBAN

Text(24)

Banca

Text(50)

 * doar pentru intrari

** doar pentru iesiri

Pentru întelegerea domeniilor atributelor din tabelul anterior, sunt explicati termenii folositi:

Text(x) - tip de data sir de caractere alfanumeric, dimensiunea fiind de 'x' caractere

Data/timp - tip de data reprezentând data calendaristica

Number- tip de data reprezentând un numar

Autonumber-tip de data reprezentând un numar cu incrementare automata.

Pasul 1.4.  Determinarea atributelor care compun cheile candidate si primare.

Urmatorul tablel prezinta cheile ce intervin în cadrul sistemului:

Tip de entitate

Chei candidat

Cheie primara

Furnizori

IdFurnizor

Cod_furnizor

Cod Furnizor

Cod fiscal

Nr RC Firma

Facturi fiscale

IdFactura

IdFactura

Serie Factura+

Nr Factura

Produse

CodProdus

CodProdus

Chitanta fiscala

IdChitanta

IdChitanta

Bon fiscal

NrBon

NrBon

Clienti

IdClient

CodClient

Cod Client

Cod fiscal

Nr RC Firma

Pasul 1.5.  Desenarea diagramei entity-relationship:

Pasul 2.   Crearea si validarea modelului logic local

.

Pasul 2.1.  Proiectarea modelului conceptual local pe un model logic local.

În acest pas eliminam acele structuri din baza de date, care sunt dificil de implementat în sistemul de gestiune al bazelor de date. Pentru a rezolva aceasta problema, se vor urma urmatorii pasi:

Eliminarea relatiilor de tipul N:M.

Avem urmatoarele relatii M:N

a)"O factura fiscala se poate achita cu mai multe chitante fiscale"

   "Mai multe facturi fiscale se pot achita cu o chitanta fiscala"

b)"Un produs se gaseste pe mai multe bonuri fiscale"

    "Pe un bon fiscal se gasesc mai multe produse "

c) "O factura fiscala contine mai multe produse"

    "Un produs se gaseste pe mai multe facturi facturi"


1

 

1

 

N

 

N

 
devine


devine


devine


devine


Eliminarea relatiilor complexe.

Modelul nostru nu contine astfel de relatii.

Eliminarea relatiilor recursive.

Modelul nostru nu contine astfel de relatii

Eliminarea relatiilor cu atribute.

Modelul nostru nu contine astfel de relatii

Reexaminarea relatiilor de tipul 1:1.

Modelul nostru nu contine astfel de relatii.

Eliminarea relatiilor redundante.

Modelul nostru nu contine astfel de relatii.

         

Desenarea diagramei E-R
Trebuie sa reactualizam si lista atributelor pentru tipurile de entitati: DetaliuChitanta, IntrariProduse si IesiriProduse.

Tip entitate

Atribut

Domeniu

DetaliuChitante

IdIntrareChitanta

AutoNumber

IdChitanta

Number

NrFactura

Number

Valoare

Number

IntrariProduse

IdIntrare

Autonumber

IdFactura

Number

Denumire

Number

Cantitate

Number

Pret unitar

Number

Adaos

Number

IesiriProduse

IdIesire

AutoNumber

NrDocument

Number

Denumire

Number

Cantitate

Number

Pasul 2.1.  Crearea relatiilor pentru modelul logic local.

Entitati tari:

Furnizori(IdFurnizor, CodFurnizor, Denumire, Cod fiscal,  Nr RC Firma, Adresa, Telefon, Cod IBAN, Banca )

 Cheie primara: IdFurnizor

Produse(CodProdus, Denumire, U/M, Cantitate initiala)

Cheie primara: CodProdus

Bon fiscal(NrBon, Data emiterii, Casier)

Cheie primara: NrBon

Clienti(IdClient, CodClient, Denumire, Cod fiscal,  Nr RC Firma, Adresa, Telefon, Cod IBAN, Banca )

  Cheie primara: IdClient

Entitati slabe:

Factura fiscala intrare (IdFactura, Serie Factura, Nr Factura,  Furnizor, Data, TVA, Achitat, Nr aviz)

Cheie primara: IdFactura

Cheie straina: Furnizor

Factura fiscala iesire (IdFactura, Serie Factura, Nr Factura,  Client, Data, Achitat, Casier)

Cheie primara: IdFactura

Cheie straina: Client

Chitanta fiscala intrare(IdChitanta, NrChitanta, Data, Emitent)

Cheie primara: IdChitanta

Cheie straina: Emitent

DetaliuChitante intrare (IdIntrareChitanta, IdChitanta, NrFactura, Valoare)

Cheie primara: IdIntrareChitanta

Cheie straina: NrFactura, IdChitanta

Chitanta fiscala iesire(IdChitanta, NrChitanta, Data, Client)

Cheie primara: IdChitanta

Cheie straina: Client

DetaliuChitante iesire (IdIntrareChitanta, IdChitanta, NrFactura, Valoare)

Cheie primara: IdIntrareChitanta

Cheie straina: NrFactura, IdChitanta

IntrariProduse (IdIntrare, IdFactura, Denumire, Cantitate, Pret unitar, Adaos)

Cheie primara: IdIntrare

Cheie straina: IdFactura, Denumire

IesiriProduse (IdIesire, NrDocument, Denumire, Cantitate)

Cheie primara: IdIesire

Cheie straina: NrDocument, Denumire

Pasul 2.2.  Validarea modelului, utilizând normalizarea.

Forma normala 1

În aceasta etapa de normalizare se urmareste eliminarea grupurilor repetitive din fiecare tabela.

Analizând fiecare tabela se observa ca nu exista grupuri repetitive, deci baza de date este în forma normala 1.

Forma normala 2

O relatie este în 2NF daca este în 1NF si orice atribut neprimitiv este complet dependent de orice cheie. Forma normala 2 se verifica doar la relatiile care au o cheie compusa pe pozitia de cheie primara. Daca pt o relatie, cheia primara se compune dintr-un singur atribut atunci ea este în forma normala 2.

Tabelele bazei de date din sistemul nostru au chei primare care se compun dintr-un singur atribut, in concluzie toate relatiile sunt deja in forma normala 2.

Forma normala 3

O relatie este in 3NF daca este în 2NF si nu exista nici un atribut care sa nu apartina cheii primare si care sa fie tranzitiv dependent de cheia primara.

Examinând relatiile în forma normala de mai sus, observam ca nu exista dependente tranzitive. Deci relatiile sunt în forma normala 3.


Pasul 2.3.  Validarea modelului din nou, utilizând tranzactiile.

Tranzactiile cerute de utilizator sunt:

T1. Crearea si modificare înregistrarilor despre un anumit furnizor

Datele unui furnizor sunt memorate în tabela FURNIZORI. Cheia primara pentru acest tabel este IdFurnizor. În momentul în care se încearca introducerea unui nou furnizor în baza de date, se verifica automat daca acesta exista, caz în care sunt afisate datele acestuia si este permisa modificarea anumitor date precum: Adresa, Nume, Telefon, Cod IBAN, Banca. stergerea unui furnizor din baza de date nu este permisa, acest lucru datorându-se faptului ca datele sale sunt necesare atât în cazul facturilor fiscale emise de acesta cât si al chitantelor fiscale care îi apartin .

T2. Listarea detaliilor despre un furnizor

Tranzactia poate fi rezolvata facând o cautare dupa denumirea furnizorului.

T3. Crearea si modificarea înregistrarilor despre o anumita factura

         Se verifica daca numarul facturii fiscale exista deja în baza de date, caz în care nu admitem inserarea. Altfel putem insera detaliile despre factura.

T4. Listarea facturilor neachitate ale unui furnizor/client

Dupa ce în prealabil calculam valoarea facturii, verificam daca valoarea achitata este mai mica, caz în care vom lista factura respectiva.

T5. Listarea facturilor pe o anumita luna

 Se va introduce ca  parametru luna dorita, iar rezultatul va fi reprezentat de facturile primite în luna respectiva.

T6. Crearea si modificarea inregistrarilor despre un anumit produs

            Se verifica daca codul produsului, exista deja in baza de date, caz în care nu admitem inserarea. Altfel putem insera detaliile despre noul produs.

T7. Listarea stocului de produse

Se va lista stocul de produse existent în firma.

T8 . Crearea si modificarea inregistrarilor despre o anumita chitanta fiscala

            Se verifica daca numarul chitantei exista deja in baza de date, caz in care nu  admitem inserarea. Altfel putem insera detaliile despre noua chitanta .

T9 . Crearea si modificarea inregistrarilor despre o anumita factura fiscala

            Se verifica daca numarul facturii exista deja in baza de date, caz in care nu  admitem inserarea. Altfel putem insera detaliile despre noua factura .

T10. Listarea chitantelor

Se vor lista chitantele emise de firma.

T11. Crearea si modificarea inregistrarilor despre un bon fiscal

            Se verifica daca numarul bonului exista deja in baza de date, caz in care nu  admitem inserarea. Altfel putem insera detaliile despre noul bon.

T12. Listarea bonurilor fiscale

Rezultatul va fi afisarea tuturor bonurilor fiscale emise de firma.

Pasul 2.4.  Desenarea diagramei E-R

În cazul nostrum aceasta diagrama nu se modifica

Pasul 2.5.  Definirea regulilor de integritate a bazei de date.

Necesitatea datelor:

Aceste reguli deja le-am identificat, când am documentat atributele în pasul 1.3.

Reguli asupra domeniului atributelor.

Domeniile de definitie au fost deja identificate când am documentat domeniile atributelor în pasul 1.3.

Integritatea entitatilor.

               Aceste reguli au fost deja identificate, când am documentat cheile primare în  pasul 1.4.

Integritatea relatiilor.

Furnizori(IdFurnizor, CodFurnizor, Denumire, Cod fiscal,  Nr RC Firma, Adresa, Telefon, Cod IBAN, Banca )

 Cheie primara: IdFurnizor

Produse(CodProdus, Denumire, U/M, Cantitate initiala)

Cheie primara: CodProdus

Bon fiscal(NrBon, Data emiterii, Casier)

Cheie primara: NrBon

Clienti(IdClient, CodClient, Denumire, Cod fiscal,  Nr RC Firma, Adresa, Telefon, Cod IBAN, Banca )

  Cheie primara: IdClient

Factura fiscala intrare (IdFactura, Serie Factura, Nr Factura,  Furnizor, Data, TVA, Achitat, Nr aviz)

Cheie primara: IdFactura

Cheie straina: Furnizor, nenula, cascada referindu-se la Furnizori(.)

Factura fiscala iesire (IdFactura, Serie Factura, Nr Factura,  Client, Data, Achitat, Casier)

Cheie primara: IdFactura

Cheie straina: Client, nenula, cascada referindu-se la Clienti(.)Chitanta fiscala intrare(IdChitanta, NrChitanta, Data, Emitent)

Cheie primara: IdChitanta

Cheie straina: Emitent, nenula, cascada referindu-se la Furnizori(.)

DetaliuChitante intrare (IdIntrareChitanta, IdChitanta, NrFactura, Valoare)

Cheie primara: IdIntrareChitanta

Cheie straina:

NrFactura, nenula, cascada referindu-se la Facturi fiscale intrare(.)

IdChitanta, nenula, cascada referindu-se la Chitante fiscale intrare(.)

Chitanta fiscala iesire(IdChitanta, NrChitanta, Data, Client)

Cheie primara: IdChitanta

Cheie straina: Client, nenula, cascada referindu-se la Clienti(.)

DetaliuChitante iesire (IdIntrareChitanta, IdChitanta, NrFactura, Valoare)

Cheie primara: IdIntrareChitanta

Cheie straina:

NrFactura, nenula, cascada referindu-se la Facturi fiscale iesire(.)

IdChitanta, nenula, cascada referindu-se la Chitante fiscale iesire(.)

IntrariProduse (IdIntrare, IdFactura, Denumire, Cantitate, Pret unitar, Adaos)

Cheie primara: IdIntrare

Cheie straina:

IdFactura, nenula, cascada referindu-se la Facturi fiscale intrare(.)

 Denumire, nenula, cascada referindu-se la Produse(.)

IesiriProduse (IdIesire, NrDocument, Denumire, Cantitate)

Cheie primara: IdIesire

Cheie straina:

NrDocument, nenula, cascada referindu-se la Facturi fiscale iesire(.) în uniune cu Bon fiscal(.)

          Denumire, nenula, cascada referindu-se la Produse(.)

Diagrama E-R finala:


Baza de date a fost implementata în Access. Aici relatiile dintre entitati sunt descrise astfel:

      Manual de utilizare a aplicatiei ContaMyFirma


Cerinte minime  pentru rularea aplicatiei:
            - procesor: >166 MHz;
            - RAM: >32 Mb;
            - spatiu liber pe disc: >7 Mb;
            - Windows 98;
            - Microsoft Office 2000 cu MsAcces.
În momentul rularii aplicatiei "ContaMyFirma.mdb" se va deschide formularul meniului principal numit MeniuPrincipal.
Acest meniu reprezinta interfata grafica a aplicatiei cu utilizatorul, permitant:
                        1) introducerea, actualizarea si stergerea datelor utilizant link-urile  specifice;
                        2) obtinerea si vizualizarea interogarilor SQL specifice;
                        3) vizualizarea si printarea rapoartelor necesare;
                        4) accesarea help-ului aplicatiei.

Pentru introducerea, actualizarea ori stergerea datelor puteti deschide oricare din formularele de mai jos:

Furnizori!KLink(Formularul Furnizori,1,,main)
Facturi fiscale furnizori !KLink(Formularul Facturi fiscale furnizori,1,,main)
Chitante fiscale furnizori !KLink(Formularul Chitante fiscale furnizori,1,,main)

Produse!KLink(Formularul Produse,1,,main)

Bonuri fiscale!KLink(Formularul Bon fiscal,1,,main)
Facturi fiscale emise!KLink(Formularul Facturi fiscale emise,1,,main)
Chitante fiscale emise!KLink(Formularul Chitante fiscale emise,1,,main)


Pentru a vizualiza rapoarte, este suficient sa dati click pe  eticheta numita :

Rapoarte!KLink(rapoarte,1,,main)

Pentru a parasi aplicatia dati click pe "Exit".


Formularul Facturi fiscale furnizori

Acest formular este folosit pentru introducerea datelor  corespunzatoare unei facturi fiscale cu care s-au achizitionat produse de la furnizori. Acesta va fi completat in momentul primirii marfii.  Pentru fiecare factura sunt retinute urmatoarele date:

Serie factura !KLink(serie factura,1,,main)
Nr factura !KLink(nr factura,1,,main)
Data emiterii !KLink(data emiterii,1,,main)
Furnizor!KLink(furnizor factura,1,,main)
Cota TVA!KLink(cota TVA,1,,main)
Nr Aviz!KLink(aviz,1,,main)


Denumire produs!KLink(denumire produs,1,,main)
Pret unitar!KLink(pret unitar,1,,main)
Cantitate produs!KLink(cantitate produs,1,,main)
Valoare TVA!KLink(valoare TVA,1,,main)
Total!KLink(total,1,,main)
Adaos!KLink(adaos,1,,main)
Pret fara TVA!KLink(pret fara tva,1,,main)
TVA vanzare!KLink(TVA vanzare,1,,main)
Pret vanzare!KLink(pret vanzare,1,,main)
Valoare fara TVA!KLink(valoare fara TVA ,1,,main)
TVA!KLink(TVA ,1,,main)
Total factura!KLink(total factura ,1,,main)

            Formularul contine urmatoarele butoane:
            - FURNIZOR NOU a carui utilizare permite deschiderea formularului Furnizori!KLink(Formularul   Furnizori,1,,main) pentru adaugarea de noi furnizori in baza de date.
            -PRODUS NOU a carui utilizare permite deschiderea formularului Produse!KLink(Formularul Produse,1,,main) pentru adaugarea de noi produse in baza de date.
            -VALIDEAZA a carui utilizare este obligatorie ori de cate ori au loc actualizari, stergeri sau adaugari de date in aplicatie.

            Adaugarea de noi inregistrari, stergerea si vizualizarea celor existente este posibila cu ajutorul barei de navigare aflate in subsolul formularului.


 


Serie factura
Este folosit pentru introducerea seriei facturii fiscale cu care au fost achizitioate produsele. Valoarea din acest text box este de tip text.

Nr factura
Este folosit pentru introducerea numarului facturii fiscale cu care au fost achizitioate produsele. Valoarea din acest text box este de tip numar.

Denumire furnizor
Pentru a alege un furnizor existent in baza de date dati click pe sageata alaturata si  selectati furnizorul dorit. Daca furnizorul pe care doriti sa-l introduceti nu este in baza de date apasati butonul FURNIZOR NOU!KLink(Formularul Facturi fiscale furnizori,1,,main)

Data emiterii
In acest camp se introduce data emiterii facturii de tipul: zz/ll/aa; unde zz reprezinta ziua, ll luna, iar aa anul curent.

Cota TVA
 Este folosit pentru introducerea cotei TVA specificata de factura fiscala cu care au fost achizitioate produsele. Valoarea din acest text box este de tip numar.

Aviz
 Este folosit pentru introducerea numarului avizului de insotire a marfii continute in factura fiscala cu care au fost achizitioate produsele. Valoarea din acest text box este de tip numar. Acest document insoteste produsele achizitionate pe timopul transportului.

Denumire produs
 Pentru a alege un produs existent in baza de date dati click pe sageata alaturata si  selectati produsul dorit. Daca doriti sa introduceti un nou produs, care nu este in baza de date apasati butonul PRODUS NOU!KLink(Formularul Facturi fiscale furnizori,1,,main)

Pret unitar
 Reprezinta pretul unitar de achizitie al produsului de la furnizori si este specificat in factura fiscala cu care a fost achizitionat acesta. Valoarea din acest text box este de tip numar.

Cantitate produs
 Reprezinta cantitatea din produs achizitionata pe baza facturii fiscale emise de furnizori. Valoarea din acest text box este de tip numar.

Valoare TVA
Reprezinta exprimarea cotei TVA valoric pentru fiecare produs achizitionat pe baza facturii fiscale emise de furnizori. Valoarea din acest text box este calculata automat in cadrul aplicatiei pe baza Cota TVA!KLink(cota TVA,1,,main) specificata in acelasi formular.

Total
Reprezinta exprimarea valorii totale (inclusiv TVA) pentru fiecare produs achizitionat pe baza facturii fiscale emise de furnizori. Valoarea din acest text box este calculata automat in cadrul aplicatiei pe baza  cota TVA!KLink(cota TVA,1,,main), pret unitar!KLink(pret unitar,1,,main),  cantitate produs!KLink(cantitate produs,1,,main) specificata in acelasi formular.

Adaos
Reprezinta adaosul comercial exprimat in procente din valoarea de achizitie pentru fiecare produs cumparat pe baza facturii fiscale emise de furnizori. Valoarea din acest text box este de tip numar si este introdusa de catre utilizatorul aplicatiei.

Pret fara TVA
 Reprezinta pretul unitar de vanzare al produsului fara TVA calculata pe baza Adaosului comercial!KLink(adaos,1,,main) aplicat asupra valorii produsului. Valoarea din acest text box este calculata automat in cadrul aplicatiei.

TVA vanzare
 Reprezinta valoarea cotei TVA calculata la pretul de vanzare al produsului fara TVA . Valoarea din acest text box este calculata automat in cadrul aplicatiei.

Pret vanzare
Reprezinta pretul de vanzare al produsului cu TVA. Valoarea din acest text box este calculata automat in cadrul aplicatiei.

Valoare fara TVA
Reprezinta valoarea totala fara TVA a produselor continute in factura fiscala emisa de furnizor. Valoarea din acest text box este calculata automat in cadrul aplicatiei.

TVA
Reprezinta valoarea totala a cotei TVA pentru produsele continute in factura fiscala emisa de furnizor. Valoarea din acest text box este calculata automat in cadrul aplicatiei.

Total factura
 Reprezinta valoarea totala cu TVA a produselor continute in factura fiscala emisa de furnizor. Valoarea din acest text box este calculata automat in cadrul aplicatiei.


Formularul Furnizori

Acest formular este folosit pentru introducerea datelor  corespunzatoare unui furnizor.   Pentru fiecare furnizor sunt retinute urmatoarele date:

Nume furnizor!KLink(Nume furnizor,1,,main)
Cod furnizor!KLink(Cod Furnizor,1,,main)
Cod fiscal !KLink(Cod fiscal,1,,main)
Nr RC firma!KLink(Numar Reg.comert,1,,main)
Adresa !KLink(Adresa,1,,main)
Telefon!KLink(Telefon,1,,main)
Cod IBAN!KLink(Cod IBAN,1,,main)
Banca!KLink(Banca,1,,main)

            Formularul contine butonul VALIDEAZA a carui utilizare este obligatorie ori de cate ori au loc actualizari, stergeri sau adaugari de date in aplicatie.

            Adaugarea de noi inregistrari si vizualizarea celor existente este posibila cu ajutorul barei de navigare aflate in subsolul formularului.


 
Nume furnizor
 In acest camp se introduce denumirea/numele firmei/societatii comerciale.

 Cod Furnizor
 In acest camp se completeaza codul de tip numar, asociat societatii comerciale pe care doriti s-o adaugati in baza de date,  necesar identificarii unice in cadrul aplicatiei baza de date

Cod fiscal
In acest camp trebuie introdus codul fiscal al societatii comerciale pe care doriti s-o adagati in baza de date. 

 Numar reg.comert
 In acest camp se completeaza numarul din Registrul Comertului asociat societatii comerciale pe care doriti s-o adagati in baza de date. 

 Adresa
 In acest camp trebuie introdusa adresa societatii comerciale pe care doriti s-o adaugati in baza de date. 

 Telefon
In acest camp trebuie completat telefonul societatii comerciale pe care doriti s-o adaugati in baza de date. 
Doar in cazul in care il cunoasteti, altfel puteti lasa necompletat acest camp.

 Cod IBAN
 In acest camp se completeaza codul IBAN asociat contului bancar al societatii comerciale pe care doriti s-o adaugati in baza de date. 

 Banca
 In acest camp trebuie completata banca in care societatea comerciala pe care doriti s-o adaugati in baza de date are deschis contul bancar


Formularul Chitante fiscale furnizori
 Acest formular este folosit pentru introducerea datelor  corespunzatoare unei chitante . Acesta va fi completat in momentul achitarii unei facturi.  Pentru fiecare chitanta sunt retinute urmatoarele date:

Numar chitanta !KLink(nr chitanta,1,,main)
Data chitanta!KLink(data chitanta,1,,main)
Emitent !KLink(emitent,1,,main)
Numar factura!KLink(numar factura,1,,main)
Valoare chitanta!KLink(valoare chitanta,1,,main)

            Formularul contine butonul VALIDEAZA a carui utilizare este obligatorie ori de cate ori au loc actualizari, stergeri sau adaugari de date in aplicatie.

            Adaugarea de noi inregistrari si vizualizarea celor existente este posibila cu ajutorul barei de navigare aflate in subsolul formularului.


 Nr chitanta
 Este folosit pentru introducerea numarului chitantei fiscale cu care au fost achitate in totalitate sau partial produsele. Valoarea din acest text box este de tip numar.

Data chitanta
In acest camp se introduce data data emiterii chitantei fiscale cu care au fost achitate in totalitate sau partial produsele.  Acest camp este de tipul: zz/ll/aa; unde zz reprezinta ziua, ll luna, iar aa anul curent.
Emitent
Pentru a completa emitentul chitantei fiscale existent in baza de date dati click pe sageata alaturata si  selectati optiunea dorita.

Numar factura
 Este folosit pentru selectarea facturii fiscale existente in baza de date pentru care a fost emisa factura fiscala. Valoarea din acest list box este de tip numar.

 Valoare chitanta
 Este folosit pentru introducerea valorii  chitantei fiscale cu care au fost achitate in totalitate sau partial produsele. Valoarea din acest text box este de tip numar.Formularul Produse

Acest formular este folosit pentru introducerea datelor  corespunzatoare unui produs . Acesta va fi completat in momentul primirii unui nou produs.  Pentru fiecare produs sunt retinute urmatoarele date:


Denumire produs !KLink(denumire produse,1,,main)
Unitate de masura!KLink(unitate de masura,1,,main)
 Denumire produse
 Permite introducerea produselor noi, inexistente pana in acest moment in baza de date. Acest text box este obligatoriu.

Unitate de masura
 Permite introducerea unitatii de masura pentru produselor noi, inexistente pana in acest moment in baza de date. Acest text box este obligatoriu.

Formularul Bon fiscal

Acest formular este folosit pentru introducerea datelor  corespunzatoare unui bon de vanzare a marfii. Acesta va fi completat de catre un angajat pentu fiecare client in parte.  Pentru fiecare bon individual sunt retinute urmatoarele date:

Numar Bon!KLink(nr bon,1,,main)
Data emiterii !KLink(data bon,1,,main)
Denumire produs!KLink(denumire produs iesire,1,,main)
Cantitate disponibila!KLink(cantitate disponibila,1,,main)
Cantitate produs!KLink(cantitate solicitata,1,,main)
Pret unitar!KLink(pret produs iesire,1,,main)
Valoare fara TVA!KLink(valoare bon,1,,main)
TVA!KLink(TVA bon,1,,main)
Total!KLink(total bon,1,,main)

            Formularul contine butonul VALIDEAZA a carui utilizare este obligatorie ori de cate ori au loc actualizari, stergeri sau adaugari de date in aplicatie.

            Adaugarea de noi inregistrari, stergerea si vizualizarea celor existente este posibila cu ajutorul barei de navigare aflate in subsolul formularului.


Numar Bon

Este folosit pentru setarea numarului bonului. Valoarea din acest text box nu trebuie sa fie introdusa de catre utilizator, fiind setata de aplicatie.

 Data emiterii
In acest camp se introduce data curenta a bonului de tipul: zz/ll/aa; unde zz reprezinta ziua, ll luna, iar aa anul curent.

Denumire produs iesire
Pentru a alege un produs existent in baza de date dati click pe sageata alaturata si  selectati produsul dorit.

Cantitate disponibila
 In acest camp aplicatia afiseaza cantitatea disponibila din produsul ales de dumneavoastra.

 Pret produs
 Acest camp contine pretul de vanzare al produsului selectat de dumneavoastra.

Cantitate solicitata
 In acest camp trebuie sa introduceti cantitatea dorita din produsul ales de dumneavoastra; daca nu este disponibila cantitatea dorita se va afisa un mesaj in care vi se spune cat puteti cumpara din produsul dorit.

 
Valoare TVA
 Reprezinta valoarea  TVA a produselor achizionate pe baza bonului/facturii fiscal. Aceasta valoare este calculata de catre aplicatie, pentru a  putea fi vizualizata dati click pe butonul alaturat cu textul "Valideaza".

Total
 Acest camp contine valoarea totala a bonului/facturii curent(-e). .Aceasta valoare este calculata de catre aplicatie, pentru a  putea fi vizualizata dati click pe butonul alaturat cu textul "Valideaza".

Valoare fara TVA
Reprezinta valoarea cumulata fara TVA a produselor achizionate pe baza bonului/facturii fiscale fiscal de o persoana fizica/juridica. Aceasta valoare este calculata de catre aplicatie, pentru a  putea fi vizualizata dati click pe butonul alaturat cu textul "Valideaza".

Formularul Facturi fiscale emise

Acest formular este folosit pentru introducerea datelor  corespunzatoare unei facturi fiscale cu care s-au achizitionat produse de catre client. Acesta va fi completat in momentul vanzarii produselor.  Pentru fiecare factura sunt retinute urmatoarele date:

Serie factura !KLink(serie factura,1,,main)
Nr factura !KLink(nr factura,1,,main)
Data emiterii !KLink(data emiterii,1,,main)
Client!KLink(client,1,,main)
Casier!KLink(casier,1,,main)Denumire produs!KLink(denumire produs iesire,1,,main)
Cantitate disponibila!KLink(cantitate disponibila,1,,main)
Pret unitar!KLink(pret produs iesire,1,,main)
Cantitate solicitata!KLink(cantitate solicitata,1,,main)
Valoare fara TVA!KLink(valoare bon,1,,main)
TVA !KLink(TVA bon,1,,main)
Total !KLink(total bon ,1,,main)

            Formularul contine urmatoarele butoane:
            - CLIENT NOU a carui utilizare permite deschiderea formularului Clienti!KLink(Formularul   Clienti,1,,main) pentru adaugarea de noi clientiin baza de date.
            -VALIDEAZA a carui utilizare este obligatorie ori de cate ori au loc actualizari, stergeri sau adaugari de date in aplicatie.

            Adaugarea de noi inregistrari, stergerea si vizualizarea celor existente este posibila cu ajutorul barei de navigare aflate in subsolul formularului.Client

 Pentru a alege un client existent in baza de date dati click pe sageata alaturata si  selectati clientul dorit. Daca clientul pe care doriti sa-l introduceti nu este in baza de date apasati butonul CLIENT NOU!KLink(Formularul Facturi fiscale emise,1,,main)

Casier
 Introduceti numele casierului care emite factura fiscala.

Formularul Chitante fiscale emise

Acest formular este folosit pentru introducerea datelor  corespunzatoare unei chitante . Acesta va fi completat in momentul achitarii unei facturi.  Pentru fiecare chitanta sunt retinute urmatoarele date:

Numar chitanta !KLink(nr chitanta,1,,main)
Data chitanta!KLink(data chitanta,1,,main)
Numar factura!KLink(numar factura,1,,main)
Valoare chitanta!KLink(valoare chitanta,1,,main)

            Formularul contine butonul VALIDEAZA a carui utilizare este obligatorie ori de cate ori au loc actualizari, stergeri sau adaugari de date in aplicatie.

            Adaugarea de noi inregistrari si vizualizarea celor existente este posibila cu ajutorul barei de navigare aflate in subsolul formularului.

 


Rapoarte

Rapoartele care pot fi vizualizate  sunt urmatoarele:

Bonuri fiscale!KLink(bonuri fiscale,1,,main)
Facturi fiscale!KLink(facturi fiscale,1,,main)
Chitante fiscale!KLink(chitante fiscale,1,,main)
Intrari pe luna!KLink(intrari pe luna,1,,main)
Vanzari pe luna !KLink(vanzari pe luna,1,,main)
Vanzari pe ziua !KLink(vanzari pe ziua,1,,main)
Facturi intrare!KLink(facturi intrare,1,,main)
Stoc produse!KLink(stoc produs,1,,main)
Facturi neachitate!KLink(facturi neachitate ,1,,main)
Registru jurnal!KLink(registru jurnal,1,,main)


Bonuri fiscale
 Acest raport permite printarea unui bon fiscal cu care au fost achizionate produse, dupa completare.

 
Vanzari pe luna
 Vi se cere sa introduceti luna si anul dorit, iar rezultatul va fi  un raport in care se vor afisa toate vanzarile pe luna respectiva.
Stoc produs

Rezultatul este un raport care afiseaza produsele existente in gestiune cu pretul de vanzare aferent si cantitatea existenta.


Facturi neachitate
 Acest raport genereaza situatia facturilor neachitate  catre/de catre furnizor/client cu datele aferente.


Facturi fiscale
 Acest raport permite printarea, dupa completare, a.unei facturi fiscale cu care au fost achizionate produse.

Chitante fiscale
 Acest raport permite printarea unei chitante fiscale cu care au fost achitate produsele achizionate , dupa completare.


Intrari pe luna
 Vi se cere sa introduceti luna si anul dorit, iar rezultatul va fi  un raport in care se vor afisa toate intrarile de produse pe luna respectiva.

Vanzari pe ziua
 Vi se cere sa introduceti data calendaristica, iar rezultatul va fi  un raport in care se vor afisa toate vanzarile din data respectiva.


Registru jurnal
 Vi se cere sa introduceti luna si anul dorit, iar rezultatul va fi  un raport care va afisa registrul jurnal al firmei pe luna respectiva.

Facturi intrare
 Acest raport genereaza situatia facturilor fiscale si datele aferente acestora, cu care s-au achizitionat produse de la furnizor.loading...Document Info


Accesari: 33455
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2018 )